Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Notiuni Generale privind Contabilitatea capitalurilor proprii

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micNotiuni Generale privind Contabilitatea capitalurilor proprii

GeneralitatiUnitatile patrimoniale, indiferent de tipul si forma de organizare, trebuie sa-si constituie capitalul, ca prima masura si ca element important al patrimoniului care creeaza posibilitatea stabilirii relatiilor cu tertii pentru demararea si dezvoltarea obiectului activitatii

PASIVE

 


D

 

C

 

B

 

A

 


Capitalul exprima, in esenta, sub forma baneasca, obligatiile unitatii fata de cei care participa la constituirea sa, acestia fiind atat persoane fizice (asociati actionari), cat si persoane juridice (societati, fundatii, institutii, statul).

Intr-un sens mai larg se regaseste sub denumirea de capitaluri permanente, fiind componenta de baza a pasivului bilantier destinat a finanta intr-o maniera durabila activul patrimonial (averea).

In functie de provenienta si apartenenta sa, poate fi structurat astfel:

a) capitaluri proprii;

b) provizioane pentru riscuri si cheltuieli;

c) datorii pe termen lung

a) Capitalurile proprii - reprezinta totalitatea capitalurilor proprietate individuala sau ale asociatilor/actionarilor care se inscriu in pasivul bilantului, nivelul lor corespunde sumei algebrice a urmatoarelor elemente

a1) capitalul propriu-zis;

a2) primele legate de capital;

a3) diferentele din reevaluare;

a4) rezervele;

a5) beneficiul nerepartizat, reportat din anii precedenti;

a6) rezultatul exercitiului;

a7) fonduri proprii;

a8) subventii legate de capital; subventii pentru investitii;

a9) provizioane asimilate capitalului (reglementate).

O intreprindere nu poate sa functioneze fara existenta capitalurilor proprii, ele sunt necesare pentru "a suporta riscul economic pe care creditorii, altfel, nu vor accepta sa si-l asume".

a2) Primele legate de capital - rezulta din operatiile dc crestere a capitalului realizat fie in numerar, fie prin aport in natura sau cu ocazia unei fuziuni.

Se disting astfel urmatoarele tipuri de prime legate de capital:

- prime de emisiune - reprezinta excedentul dintre valoarea de emisiune si valoarea nominala a actiunilor sau a partilor sociale;

- prime de fuziune - apar in cazul fuziunii a doua sau mai multor societati si reprezinta excedentul dintre valoarea bunurilor primite ca aport si valoarea nominala a actiunilor emise cu ocazia fuzionarii.

- prime de aport - apar in cazul cresterii de capital prin aport in natura si reprezinta excedentul dintre valoarea aporturilor in natura la capitalul social subscris si valoarea nominala a actiunilor emise.

a3) Diferentele din reevaluare - reprezinta soldul diferentelor intre valoarea actuala (mai mare) si valoarea inregistrata in contabilitate a elementelor de activ (mai mica) supuse reevaluarii in conditiile legii, urmand a fi transferate la rezerve sau incorporate in capitalul social, potrivit legii.

a4) Rezervele - sunt, in principiu, beneficii afectate in mod durabil intreprinderii pana la decizia contrara a organelor competente. Se constituie, deci, anual din profitul intreprinderii, sau, in mod exceptional, din primele de emisiune si primele de aport in cazul in care acestea nu se utilizeaza la plata cheltuielilor de emisiune sau nu sunt destinate amortizarii actiunilor. Sunt utilizate pentru acoperirea pierderilor sau pentru majorarea capitalului.

Se deosebesc urmatoarele categorii

- rezerve legale - constituite conform legii prin preluarea in fiecare an a cel putin 5% din beneficiul brut pana cand acestea vor detine minimum 20% din capitalul social. In caz de micsorare, se completeaza in conditiile prevazute de lege. De asemenea, in rezervele legale se poate include excedentul obtinut prin emisiunea actiunilor la un curs mai mare decat valoarea lor nominala;

- rezerve statutare - se constituie anual din profitul net, conform prevederilor din statutul societatii;

- alte rezerve, neprevazute de lege sau de statut, pot fi constituite facultativ, pe seama profitului net, pentru: acoperirea pierderilor, cresterea capitalului social, rascumpararea de catre societate a propriilor actiuni sau parti sociale in vederea reducerii de capital sau pentru alte scopuri, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.

a5) Beneficiul nerepartizat reportat - reprezinta beneficiul a carui afectare a fost amanata de Adunarea generala a asociatilor sau actionarilor si care va afecta rezultatul exercitiului curent.

Din punct de vedere economic, beneficiul nerepartizat reportat este de aceeasi natura ca rezervele; diferenta intre aceste elemente consta in faptul ca primul este determinat de amanarea deciziei de repartizarc a beneficiului aparand actionarilor ca o decizie mai putin riguroasa decat cea de constituire a unei rezerve, dar care poate fi justificata printr-o lipsa de lichiditati care i-ar fi permis repartizarea.

In literatura de specialitate se intalneste si sub denumirea de Reportul la nou ("report à nouveau"), intrucat rezultatul reportat poate fi si negativ reprezentand pierderea constatata in perioada precedenta si care nu a fost imputata asupra rezervelor sau capitalului social, urmand a fi dedusa din rezultatul exercitiului curent.

a6) Rezultatul exercitiului - se determina ca diferenta intre venituri si cheltuieli, fiind favorabil (beneficiu) sau nefavorabil (pierdere).

a7) Fonduri proprii - constituie element distinct in grupa capitalurilor proprii si cuprinde: fondul de dezvoltare, fondul de participare la profit si alte fonduri prevazute de lege pe care intreprinderea le poate constitui din profit si din alte surse. Avand o destinatie speciala, se utilizeaza pentru finantarea activitatii de investitii, in cazul fondului de dezvoltare, respectiv pentru stimularea angajatilor prin participarea lor la repartizarea profitului sau in alte scopuri. Pana la utilizarea lor, fondurile proprii raman componente importante ale capitalurilor proprii, majorand nivelul surselor cu caracter durabil detinute de intreprindere pentru finantarea elementelor patrimoniale de avere.

a8) Subventii legate de capital - sunt resursele provenite de la bugetul de stat, din partea administratiilor locale sau alte resurse. Aceste subventii figureaza in masa capitalurilor proprii, fiind utilizate pentru achizitionarea sau crearea de noi valori de natura imobilizarilor (subventii pentru echipament) sau pentru finantarea unor activitati pe termen lung (de exemplu: prime de dezvoltare pentru intreprinderile care creeaza noi locuri de munca etc.).

In aceasta categorie de subventii se include si valoarea bunurilor de natura imobilizarilor primite cu titlu gratuit sau constatate in plus cu ocazia inventarierii. Subventia se inregistreaza la venituri exceptionale, pe masura amortizarii bunurilor respective.

a9) Provizioane asimilate capitalului (reglementate) - fac parte din categoria mai ampla a provizioanelor care reprezinta valori calculate incluse in cheltuieli servind procesului de autofinantare a intreprinderii. "Constituirea provizioanelor pune probleme delicate dupa cum e vorba, in virtutea principiului prudentei, de a evalua si aprecia deprecierile suferite (fara ca ele sa fie ireversibile sau definitive) sau riscurile si cheltuielile previzibile". Reglementarile fiscale permit intreprinderilor si constituirea unor provizioane care au caracterul de rezerve, de unde si includerea lor in structura capitalurilor proprii.

Pentru a nu se confunda insa provizioanele cu rezervele propriu-zise, se impun urmatoarele delimitari:

- rezervele - corespund unor cote parti din beneficiul intreprinderii, destinate acoperirii efectelor negative ale factoriloi aleatori sau pentru a contribui la dezvoltarea intreprinderii (cand sunt incorporate in capitalul social) reprezentand o utilizare a beneficiului in baza unei decizii exprese a adunarii generale a asociatilor sau actionarilor.

- provizioanele - sunt cheltuieli cu caracter reversibil efectuate in scopul acoperirii unor pierderi sau cheltuieli de o natura precisa, dar asupra carora intreprinderea are o marja de incertitudine referitoare la marimea acestora sau la data exigibilitatii lor (deci sunt doar probabile).

Deci, constituirea lor se poate realiza si in conditiile inexistentei beneficiului, fiind o decizie, un act de gestiune curenta. Conditiile deductibilitatii fiscale a provizioanelor trebuie sa fie clar precizate, ele fiind reluate (reintegrate) in rezultatul exercitiului perioadei cand raman fara obiect sau neutilizate.

Din cele 3 categorii mari de provizioane care se pot constitui: provizioane pentru depreciere, pentru riscuri si cheltuieli; reglementate, in structura capitalurilor proprii sunt cuprinse provizioanele reglementate.

Ele se individualizeaza prin regimul fiscal propriu, fiind constituite atunci cand intreprinderea urmareste un avantaj fiscal (o amanare de impozit).

In aceasta grupa se includ provizioanele:

- pentru investitii constituite in cadrul contractului de participare a salariatilor la profit;

- pentru acoperirea fluctuatiilor de curs valutar;

- pentru acoperirea cresterilor de preturi,

- alte provizioane reglementate (amortismentele derogatorii, implantari in strainatate, plusuri de valoare reinvestite)

b) Provizioane pentru riscuri si cheltuieli. Aplicarea principiului prudentei in contabilitate si in evaluarea elementelor patrimoniale solicita printre altele si constituirea de provizioane atunci cand anumite cheltuieli sau pierderi pot fi prevazute si estimate fara insa a fi cunoscute marimea lor exacta si data efectuarii lor. Deci, ele sunt destinate acoperirii de riscuri si cheltuieli pe care evenimente survenite sau in curs de desfasurare le fac probabile; astfel de evenimente privesc cazuri precise, dar realizarea lor este nesigura.

c) Datoriile pe termen mijlociu si lung - exprima resursele straine apartinand intreprinderii pe o perioada mai mare de un an, si anume:

- imprumuturile din emisiunea de obligatiuni;

- credite bancare pe termen mijlociu si lung;

- datoriile privind concesiunile si alte datorii asimilate care se refera la bunurile preluate in patrimoniu, cu acest titlu de catre unitatea primitoare, potrivit contractelor incheiate;

datorii legate de participatiiPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1484
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved