Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


TESTE GRILA PENTRU EXAMENUL - CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micUNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

BUCURESTISPECIALIZAREA:

CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

TESTE GRILA

PENTRU

EXAMENUL DE LICENTA

EDITURA FUNDATIEI ROMANIA DE MAINE

Bucuresti,

Coordonator lucrare:

Conf.univ.dr. Zenovic GHERASIM

Colectiv de autori:

Prof.univ.dr. Constantin MECU

Prof. univ.dr. Iosefina MOROSAN

Prof. univ.dr. Doina FUSARU

Prof.univ.dr. Marius-Daniel MARES

Conf. univ.dr. Cicilia IONESCU

Conf. univ.dr. Luminita IONESCU

Conf.univ.dr. Catalina-Lucia COCIANU

Conf.univ.dr. Eugen GHIORGHITA

Conf.univ.dr. Zenovic GHERASIM

Conf. univ.dr. Lucian POPESCU

Lector univ.dr. Florin COMAN

Lector univ.drd. Lucian Dorel ILINCUTA

Lector univ.drd. Cristian UTA

Lector univ.drd. Gabriel MIHAI

GRILE ASEMANATOARE VOR FI DATE LA EXAMENUL DE LICENTA

Sesiunile iulie 2007 si februarie 2008

Examenul de licenta va consta in rezolvarea a 40 de grile in urmatoarea structura:

Discipline fundamentale:

Economie politica - 4;

Analiza economico-financiara

Discipline de specialitate:

Contabilitate

Informatica de gestiune

Grilele vor avea 5 variante de raspuns din care una corecta.

CUPRINS

Tematica si bibliografia examenului de licenta ....

Economie politica

Analiza economico-financiara ........

38

Contabilitate ..................

Informatica de gestiune.............

Dragi absolventi

In speranta ca aceste grile va vor fi de un real folos in demersul dumneavoastra stiintific de pregatire a examenului de licenta in vederea obtinerii titlului de Economist, coordonatorul lucrarii si colectivul de autori, alaturi de intregul corp profesoral al Facultatii de Management Financiar Contabil Bucuresti, din cadrul Universitatii Spiru Haret, va doresc Succes la examen!

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE LICENTA

A. DISCIPLINE FUNDAMENTALE

Disciplina 1: ECONOMIE POLITICA

Economia de piata: caracteristici, tipurile contemporane. Banii - definire, functii. Agentii economici. Fluxurile activitatii economice.

Factorii de productie. Combinarea si substituirea factorilor de productie. Randamentul si productivitatea folosirii factorilor. Legea randamentelor neproportionale.

Costul de productie. Continut si tipuri de cost. Relatia cost mediu si cost marginal. Relatia cost-productivitate. Comportamentul producatorului si reducerea costului.

Piata monetara. Masa si agregatele monetare. Cererea si oferta de moneda. Dobanda. Echilibrul pietei monetare. Politicile monetare.

Piata valutara. Conceptul de valuta, clasificarea valutelor. Operatiunile pe piata monetara. Cursul de schimb si factorii ce-l influenteaza.

Piata capitalului. Piata primara a capitalului. Cererea si oferta de titluri de valoare. Piata secundara a capitalului - bursa de valori.

Conceptele de crestere economica. Dezvoltarea economica, progres economic si dezvoltare economica durabila. Tipuri si factori ai cresterii economice. Ecodezvoltarea. Echilibru si dezechilibru economic. Indicatorii macroeconomici.

Venitul national - distribuirea si redistribuirea lui. Consumul, economiile si investitiile, inclinatia spre consum si inclinatia spre economisire.

Investitiile brute, nete, de inlocuire. Multiplicatorul si acceleratorul investitiilor.

Implicarea statului in economie: continut, forme. Politica bugetara. Bugetul de stat. Politica fiscala. Rata optima de presiune fiscala.

Economia mondiala. Structurile de baza ale economiei mondiale: economiile nationale; diviziunea mondiala a muncii si circuitul economic mondial; piata mondiala si comertul international; ordinea economica internationala. Regionalism si globalizare in economia mondiala. Integrarea economica. Romania in preajma aderarii la UE. Eficienta comertului exterior al Romaniei.

Disciplina 2: ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA

Analiza rezultatelor firmei; analiza cifrei de afaceri; modele de analiza si aplicarea lor; analiza valorii adaugate; modele de analiza factoriala.

Analiza situatiei financiar-patrimoniale pe baza bilantului contabil; analiza corelatiei fond de rulment, nevoie de fond de rulment, trezoreria neta; analiza echilibrului economico-financiar al firmei; analiza bonitatii firmei; analiza vitezei de rotatie a activelor circulante.

B. DISCIPLINE DE SPECIALITATE

Disciplina 1: CONTABILITATE

Concepte fundamentale: definirea, statutul si obiectivele contabilitatii; metoda contabilitatii; cadrul conceptual al IASB, concept si teorie in contabilitate; documentatia; evaluarea; contul - instrument de inregistrare, calcul si control; balanta de verificare; reprezentarea intreprinderii prin situatii financiare: modele si structuri privind bilantul intreprinderii; modele si structuri privind contul de profit si pierdere al intreprinderii; tabloul fluxurilor de trezorerie.

Contabilitatea ciclurilor de operatii din activitatea intreprinderii: operatii de exploatare (cumparari si vanzari de stocuri, mecanismul taxei pe valoarea adaugata, tranzactii comerciale cu strainatatea, efectele de comert si deprecierea creantelor comerciale); operatii de investitii (imobilizari necorporale si corporale, metode de amortizare, ajustari privind imobilizarile, investitiile financiare); operatii de finantare (constituirea, cresterea si reducerea capitalului social, imprumuturi obligatare si credite bancare, subventiile pentru investitii, provizioane); operatii de trezorerie (titluri de plasament, decontari prin conturile bancare si decontarile in numerar); lucrari contabile de inchidere a exercitiului financiar.

Intocmirea si interpretarea situatiilor financiare: bilantul; contul de profit si pierdere; tabloul fluxurilor de trezorerie; tabloul variatiei capitalurilor proprii; politici contabile si note explicative.

Elemente de analiza contabila si dinamica financiara: principiile contabile si aplicarea lor cu ocazia intocmirii situatiilor financiare (continuitatea exploatarii, independenta exercitiilor, costul istoric, prudenta, prevalenta economicului asupra juridicului, permanenta metodelor); evaluarea la inventar (valoarea actuala); determinarea rezultatului contabil; trecerea de la rezultatul contabil la rezultatul fiscal; impozitarea profitului; evaluare si contabilizare privind impozitul pe profit; distribuirea rezultatului.

Elemente de contabilitate comparata si aprofundata: instrumentarea contabila a operatiilor de dizolvare, lichidare si fuziune a societatilor comerciale; contabilitatea operatiunilor de leasing; contabilitate consolidata.

Elemente privind contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor: structuri privind costurile (costuri directe si costuri indirecte, costuri variabile si costuri fixe; costuri totale, costuri partiale si costuri marginale); procedee de calculatie a costurilor (procedee de repartizare a cheltuielilor indirecte, procedee de calcul al costurilor unitare); contabilizarea cheltuielilor, a productiei obtinute, calculul si decontarea costurilor; pragul de rentabilitate, factorul de acoperire si coeficientul de siguranta (dinamic) - indicatori specifici ai metodei direct-costing; metode de calculatie a costurilor de tip total: metoda globala si metoda standard-cost.

Disciplina 2: INFORMATICA DE GESTIUNE

Baze de date si sisteme de gestiune a bazelor de date: concepte pentru organizarea datelor, relatii intre date, structuri de date, modele de date, conceptul de baza de date, tipuri de legaturi intre entitati, tipuri de atribute, prelucrarea automata a datelor, introducere in limbaje de programare, baze de date orientate pe obiect, baze de date relationale, proiectarea bazelor de date, salvarea si restaurarea bazei de date.

Mediul de programare Visual Basic: fisierul proiect, realizarea unei aplicatii (etape), instructiuni Visual Basic, crearea fisierelor in Visual Basic.

SGBD Access: crearea unei aplicatii, colectii de obiecte in baza de date Access (tabele, relatii, formulare, interogari, rapoarte), introducerea evenimentelor intr-o baza de date.

Elemente definitorii in modelarea bazelor de date cu ajutorul metodei MERISE. Modelul conceptual al datelor, relatii sau asocieri intre date, tipologia asocierilor. Diagramele modelului conceptual; cardinalitatea unei asocieri; modelul logic al datelor; modelul organizational. Studiu de caz. Metoda Object Modelling Technique de proiectare a sistemelor informatice - etapele ciclului de realizare a unui proiect. Modelul obiect in metodologia OMT. Modelul functional al metodei OMT. Studiu de caz.

Sisteme Expert. Structura sistemelor expert. Metode de reprezentare a cunostintelor. Reguli de productie. Sisteme expert bazate pe reguli de productie. Etapele unui ciclu de baza al motorului de inferente; moduri de rationament. Limbajul de programare PROLOG. Reprezentarea cunostintelor in PROLOG. Aplicatii economice.

Sisteme informatice pentru asistarea deciziei (SIAD). Asistarea deciziei economice. Definirea, locul si rolul deciziei economice. Metode de asistare a deciziei economice. Locul si rolul SIAD in cadrul sistemelor informatice integrate economice. Sisteme suport pentru asistarea deciziilor. Sisteme informatice pentru asistarea deciziei bazate pe analiza si sinteza datelor. Depozite de date. Definirea si caracteristicile OLAP, modelarea dimensionala, cuburi OLAP, baze de date multidimensionale, operatii OLAP asupra hipercubului.

BIBLIOGRAFIE

A.  DISCIPLINE FUNDAMENTALE

Disciplina 1: ECONOMIE POLITICA

Economie Politica 1, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2004, pag. 28-45; 73-111; 167-213.

Economie Politica 2, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2004, pag. 9-28; 42-59; 85-112; 134-139; 243-250.

Economie Politica. Caiet de aplicatii practice, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2004, pag. 13-16, 27-36, 44-56, 60-63.

Disciplina 2: ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA

Iosefina Morosan, Analiza economico-financiara. Tehnici si metode, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2006, pag. 42

Iosefina Morosan, Analiza economico-financiara. Aplicatii practice, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2006, pag. 9

B. DISCIPLINE DE SPECIALITATE

Disciplina 1: CONTABILITATE

Ionescu Cicilia - Bazele contabilitatii, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti 2005, pag: 9-59; 62-88; 102-110; 112-119; 120-152; 261-285, 286-347.

Ristea Mihai, (coordonator) - Contabilitate financiara, Editura Universitara, Bucuresti, 2005 (2004).

Coman Florin, - Contabilitate financiara, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti 2006.

Dumtiru Corina Gratiela, Contabilitate. Aplicatii, teste de autoevaluare, Studii de caz si practica contabila, Editura Universitara, Bucuresti, 2005.

Luminita Ionescu - Contabilitatea aprofundata a societatilor comerciale, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti 2005, pag: 42-188.

Colectiv de autori (coord. Aurelian Baluta si Marinica Dobrin): - Costurile: calculatie, contabilizare, previziune, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2002: pag.38-56; 67-80; 86-88; 144-163.

Colectiv de autori (coord. Luminita Ionescu): - Metode de calculatie a costurilor, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2002: pag.36-38; 59-73; 74-75; 84-87.

Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in M.O. nr.

Ministerul Finantelor Publice, Ordinul nr. 1752/2005, Reglementari contabile conforme cu directivele, M.O. nr. 1080 bis/30.11.2005.

IASB, Standardele Internationale de Contabilitate 2002, Editura Economica, Bucuresti 2002 sau 2001, standardele: 1,7, 16, 17, 18.

Legea privind Codul fiscal nr. 571/ 2003, publicata in Monitorul oficial, nr 927/23.12.2003, rectificat in: M.O. nr. 112/06.02.2004, modificat si completat prin:

a. Ordonanta    nr. 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/ 2003, privind Codul fiscal, M.O. nr. 793/27.08.2004;

b. Legea nr. 494/2004 privind aprobarea Ordonantei 83/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. privind Codul fiscal nr. 571/ 2003, M.O. nr. 1092/24.11.2004;

c. Ordonanta de urgenta nr. 123/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, M.O. nr. 1154/07.12.2004;

d. Legea nr. 96/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 123/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, M.O. nr. 325/18.04.2005;

e. Ordonanta de urgenta nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. privind Codul fiscal nr. 571/ 2003, M.O. nr. 1281/30.12.2004;

f.  Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, M.O. nr. 466/01.06.2005;

g. Ordonanta de urgenta nr. 203/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, M.O. nr. 1193/30.12.2005.

h. Ordonanta de urgenta nr. 33/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, M.O. nr. 374/02.05.2006.

i.   Ordonanta de urgenta nr. 21/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr 571/ 2003 privind Codul fiscal, M.O. nr. 269/04.03.2006.

j.  Legea nr. 317/2006 privind aprobarea Ordonantei de urgenta nr. 33/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, M.O. nr. 624/19.07.2006;

k. Legea nr. 343/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, M.O. nr. 662/01.08.2006.

Disciplina 2: INFORMATICA DE GESTIUNE

1. Fusaru    Doina, Mares Daniel, Mihai Gabriel - Visual Basic si Access, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2001, pag.7-42; 44-78; 79-210; 219-223;

2. Gherasim Zenovic - Programare si baze de date, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2005, pag. 25-158.

3. Fusaru Doina, Gherasim Zenovic, Andronie Maria, Bara Adela, Stroe Petrisor - Aplicatii economice in Visual Basic si Access, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2003.

4. Fusaru Doina, Gherasim Zenovic, Bara Adela - Informatica de gestiune. Limbaje de programare si sisteme de gestiune a bazelor de date. Teste grila, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, .

5. Mares Daniel, Mihai Gabriel, Mares Valerica - Sisteme informatice financiar-bancare, Editura Romania de Maine Bucuresti, .

6. Gherasim Zenovic, Cocianu Catalina-Lucia - Sisteme expert in economie, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2005, p.11-22, 42-46, 74-109, 132-148.

Gherasim Zenovic, Cocianu Catalina-Lucia - Sisteme expert de gestiune si Sisteme informatice pentru asistarea deciziei economice. Teste grila, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2005.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 5069
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved