Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


PLANUL DE CONTURI GENERAL

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micPlanul de conturi general

CONTDENUMIRE

FUNCTIE

CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI.

10 - CAPITAL SI REZERVE.

Capital social[1]

P

Capital subscris nevarsat.

P

Capital subscris varsat.

P

Patrimoniul regiei.

P

Patrimoniul public.

P

Prime de capital.

P

Prime de emisiune.

P

Prime de fuziune/divizare

P

Prime de aport.

P

Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni.

P

Rezerve din reevaluare.

P

Rezerve.

P

Rezerve legale.

P

Rezerve statutare sau contractuale.

P

Rezerve de valoare justa[2]

P

Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare

P

Alte rezerve.

P

Rezerve din conversie (sau Rezultatul reportat).[3]

A/P

Interese minoritare (Contul intreprinzatorului privat)

A/P

Interese minoritare - rezultatul exercitiului financiar

A/P

Interese minoritare - alte capitaluri proprii

A/P

Actiuni proprii

A

Actiuni proprii detinute pe termen scurt

A

Actiuni proprii detinute pe termen lung

A

11 - REZULTATUL REPORTAT.

Rezultatul reportat.

A/P

Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita

A/P

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a normelor IAS, mai putin IAS 29.[4]

A/P

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale.

A/P

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a 4-a a Comunitatilor Economice    Europene

A/P

12 - REZULTATUL EXERCITIULUI. FINANCIAR

Profit si pierdere.

AP

Repartizarea profitului.

A

13 - SUBVENTII PENTRU INVESTITII.

Subventii pentru investitii.

P

Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii

P

Donatii pentru investitii

P

Plusuri de inventar de natura imobilizarilor

P

Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii

P

15 - PROVIZIOANE

Provizioane

P

Provizioane pentru litigii

P

Provizioane pentru garantii acordate clientilor

P

Provizioane pentru desfacerea imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea.[5]

P

Provizioane pentru restructurare

P

Provizioane pentru pensii si obligatii similare

P

Provizioane pentru impozite

P

Alte provizioane.

P

16 - IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE.

Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni.

P

Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat.

P

Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci.

P

Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat.

P

Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni.

P

Credite bancare pe termen lung (sau credite bancare pe termen lung si mediu).

P

Credite bancare pe termen lung

P

Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta

P

Credite externe guvernamentale

P

Credite externe garantate de stat

P

Credite externe garantate de banci

P

Credite de la trezoreria statului

P

Credite bancare interne garantate de stat

P

Datorii ce privesc imobilizarile financiare

P

Datorii fata de entitati afiliate

P

Datorii fata de entitati de care compania este legata prin interese de participare

P

Alte imprumuturi si datorii asimilate

P

Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate

P

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni

P

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung

P

Dobanzi aferente datoriilor fata de entitati afiliate

P

Dobanzi aferente datoriilor fata de entitati de care compania este legata    prin interese de participare

P

Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate

P

Prime privind rambursarea obligatiunilor

A

CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI.

20 - IMOBILIZARI NECORPORALE.

Cheltuieli de constituire

A

Cheltuieli de dezvoltare

A

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare

A

Fond comercial

A/P

Fond comercial pozitiv[6]

A

Fond comercial negativ[7]

P

Alte imobilizari necorporale

A

21. IMOBILIZARI CORPORALE

Terenuri si amenajari de terenuri

A

Terenuri

A

Amenajari de terenuri

A

Constructii

A

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

A

Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)

A

Aparate si instalatii de masurare, control si reglare

A

Mijloace de transport

A

Animale si plantatii

A

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si alte active corporale

A

23. IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI

Imobilizari corporale in curs de executie

A

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale

A

Imobilizari necorporale in curs de executie

A

Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale

A

26. IMOBILIZARI FINANCIARE

Actiuni detinute la entitatile afiliate

A

Interese de participare

A

Titluri puse in echivalenta[8]

A

Alte titluri imobilizate

A

Creante imobilizate

A

Sume datorate de entitatile afiliate

A

Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate

A

Creante legate de interesele de participare

A

Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare

A

Imprumuturi acordate pe termen lung

A

Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung

A

Alte creante imobilizate

A

Dobanzi aferente altor creante imobilizate

A

Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare

P

Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate

P

Varsaminte de efectuat privind interesele de participare

P

Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare

P

28. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE

Amortizari privind imobilizarile necorporale

P

Amortizarea cheltuielilor de constituire

P

Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

P

Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si altor drepturi si valori similare

P

Amortizarea fondului comercial[9]

P

Amortizarea altor imobilizari necorporale

P

Amortizari privind imobilizarile corporale

P

Amortizarea amenajarilor de terenuri

P

Amortizarea constructiilor

P

Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

P

Amortizarea altor imobilizari corporale

P

29. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR

Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale

P

Ajustari pentru deprecierea cheltuielile de dezvoltare

P

Ajustari pentru deprecierea concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare

P

Ajustari pentru deprecierea fondul comercial[10]

P

Ajustari pentru deprecierea alte imobilizari necorporale

P

Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale

P

Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri

P

Ajustari pentru deprecierea constructiilor

P

Ajustari pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

P

Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale

P

Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie

P

Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs de executie

P

Ajustari e pentru deprecierea imobilizarilor necorporale in curs de executie

P

Ajustari pentru pierderea de valoare imobilizarilor financiare

P

Ajustari pentru pierderea de valoare actiunilor detinute la entitatile afiliate

P

Ajustari pentru pierderea de valoare a intereselor de participare

P

Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate

P

Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitatile afiliate

P

Ajustari pentru pierderea de valoare a creantelor legate de interesele de participare

P

Ajustari pentru pierderea de valoare a imprumuturilor acordate pe termen lung

P

Ajustari pentru pierderea de valoare altor creante imobilizate

P

CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE

30. STOCURI DE MATERII SI MATERIALE

Materii prime

A

Materiale consumabile

A

Materiale auxiliare

A

Combustibili

A

Materiale pentru ambalat

A

Piese de schimb

A

Seminte si materiale de plantat

A

Furaje

A

Alte materiale consumabile

A

Materiale de natura obiectelor de inventar

A

Diferente de pret la materii prime si materiale

A/P

33. PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE

Produse in curs de executie

A

Lucrari si servicii in curs de executie

A

34. PRODUSE

Semifabricate

A

Produse finite

A

Produse reziduale

A

Diferente de pret la produse

A/P

35. STOCURI AFLATE LA TERTI

Materii si materiale aflate la terti

A

Produse aflate la terti

A

Animale aflate la terti

A

Marfuri aflate la terti

A

Ambalaje aflate la terti

A

36. ANIMALE

Animale si pasari

A

Diferente de pret la animale si pasari

A/P

37. MARFURI

Marfuri

A

Diferente de pret la marfuri

A/P

38. AMBALAJE

Ambalaje

A

Diferente de pret la ambalaje

A/P

39. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

Ajustari pentru deprecierea materiilor prime

P

Ajustari pentru deprecierea materialelor

P

Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile

P

Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar

P

Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie

P

Ajustari pentru deprecierea produselor

P

Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor

Ajustari pentru deprecierea produselor finite

Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale

Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti

P

Ajustari pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti

P

Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti

P

Ajustari pentru deprecierea produselor finite aflate la terti

P

Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti

P

Ajustari pentru deprecierea animalelor aflate la terti

P

Ajustari pentru deprecierea marfurilor aflate la terti

P

Ajustari pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti

P

Ajustari pentru deprecierea animalelor

P

Ajustari pentru deprecierea marfurilor

P

Ajustari pentru deprecierea ambalajelor

P

CLASA 4 - CONTURI DE TERTI

40. FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE

Furnizori

P

Efecte de platit

P

Furnizori de imobilizari

P

Efecte de platit pentru imobilizari

P

Furnizori - facturi nesosite

P

Furnizori - debitori

A

Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor

A

Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari

A

41. CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE

Clienti

A

Clienti

A

Clienti incerti sau in litigiu

A

Efecte de primit de la clienti

A

Clienti - facturi de intocmit

A

Clienti - creditori

P

42. PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE

Personal - salarii datorate

P

Personal - ajutoare materiale datorate

P

Prime reprezentand participarea personalului la profit[11]

P

Avansuri acordate personalului

A

Drepturi de personal neridicate

P

Retineri din salarii datorate tertilor

P

Alte datorii si creante in legatura cu personalul

A/P

Alte datorii in legatura cu personalul

P

Alte creante in legatura cu personalul

A

43. ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE

Asigurari sociale

P

Contributia unitatii la asigurarile sociale

P

Contributia personalului la pensia suplimentara

P

Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate

P

Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate

P

Ajutor de somaj

P

Contributia unitatii la fondul de somaj

Contributia personalului la fondul de somaj

Alte datorii si creante sociale

A/P

Alte datorii sociale

P

Alte creante sociale

A

44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE

Impozitul pe profit/venit

P

Impozitul pe profit

P

Impozit pe venit[12]

P

Taxa pe valoarea adaugata

P

TVA de plata

P

TVA de recuperat

A

TVA deductibila

A

TVA colectata

P

TVA neexigibila

A/P

Impozitul pe venituri de natura salariilor

P

Subventii

A

Subventii guvernamentale

A

Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii

A

Alte sume primite cu caracter de subventii

A

Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

P

Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate

P

Alte datorii si creante cu bugetul statului

A/P

Alte datorii fata de bugetul statului

P

Alte creante privind bugetul statului

A

45. GRUP SI ASOCIATI/ACTIONARI

Decontari intre entitatile afiliate

A/P

Decontari intre entitatile afiliate

A/P

Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate

A/P

Decontari privind interesele de participare

A/P

Decontari privind interesele de participare

A/P

Dobanzi aferente decontarilor privind interesele de participare

A/P

Sume datorate asociatilor/actionarilor

P

Asociati/actionari - conturi curente

P

Asociati/actionari - dobanzi la conturi curente

P

Decontari cu asociatii/actionarii privind capitalul

A

Dividende de plata

P

Decontari din operatii in participatie

A/P

Decontari din operatii in participatie - pasiv

P

Decontari din operatii in participatie - activ

A

46. DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI

Debitori diversi

A

Creditori diversi

P

47. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE

Cheltuieli inregistrate in avans

A

Venituri inregistrate in avans

P

Decontari din operatii in curs de clarificare

A/P

48. DECONTARI IN CADRUL UNITATII

Decontari intre unitate si subunitati

A/P

Decontari intre subunitati

A/P

49. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR

Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti

P

Ajustari pentru deprecierea creantelor - decontari in cadrul grupului si cu asociatii

P

Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi

P

CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE

50. INVESTITII PE TERMEN SCURT

Actiuni detinute la entitatile din filiale

A

Obligatiuni emise si rascumparate

A

Obligatiuni

A

Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate

A

Alte titluri de plasament

A

Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament

A

Varsaminte de efectuat pentru investitii pe termen scurt

P

Varsaminte de efectuat pentru actiunile detinute la entitatile afiliate

P

Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt

P

51. CONTURI LA BANCI

Valori de incasat

A

Cecuri de incasat

A

Efecte de incasat

A

Efecte remise spre scontare

A

Conturi curente la banci

A

Conturi la banci in lei

A

Conturi la banci in valuta

A

Sume in curs de decontare

A

Dobanzi

A/P

Dobanzi de platit

P

Dobanzi de incasat

A

Credite bancare pe termen scurt

P

Credite bancare pe termen scurt

P

Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta

P

Credite externe guvernamentale

P

Credite externe garantate de stat

P

Credite externe garantate de banci

P

Credite de la trezoreria statului

P

Credite interne garantate de stat

P

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

P

53. CASA

Casa

A

Casa in lei

A

Casa in valuta

A

Alte valori

A

Timbre fiscale si postale

A

Bilete de tratament si odihna

A

Tichete si bilete de calatorie

A

Alte valori

A

54. ACREDITIVE

Acreditive

A

Acreditive in lei

A

Acreditive in valuta

A

Avansuri de trezorerie[13]

A

58. VIRAMENTE INTERNE

Viramente interne

A

59. AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE CONTURILOR DE TREZORERIE

Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile din filiale

P

Ajustari pentru pierderea de valoare actiunilor proprii

P

Ajustari pentru pierderea de valoare obligatiunilor emise si rascumparate

P

Ajustari pentru pierderea de valoare obligatiunilor

P

Ajustari pentru pierderea de valoare altor investitii pe termen scurt si creante asimilate

P

CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI

60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

Cheltuieli cu materii prime

A

Cheltuieli cu materiale consumabile

A

Cheltuieli cu materiale auxiliare

A

Cheltuieli privind combustibilul

A

Cheltuieli privind materialele pentru ambalat

A

Cheltuieli privind piesele de schimb

A

Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat

A

Cheltuieli privind furajele

A

Cheltuieli privind alte materiale consumabile

A

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

A

Cheltuieli privind materialele nestocate

A

Cheltuieli privind energia si apa

A

Cheltuieli privind animalele si pasarile

A

Cheltuieli privind marfurile

A

Cheltuieli privind ambalajele

A

61. CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SI SERVUCIILE EXECUTATE DE TERTI

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile

A

Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile

A

Cheltuieli cu primele de asigurare

A

Cheltuieli cu studiile si cercetarile

A

62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI

Cheltuieli cu colaboratorii

A

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

A

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

A

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

A

Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari

A

Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

A

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

A

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

A

63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

A

64. CHELTUIELI CU PERSONALUL

Cheltuieli cu salariile personalului

A

Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor

A

Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

A

Contributia unitatii la asigurarile sociale

A

Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj

A

Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate

A

Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

A

65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

Pierderi din creante si debitori diversi

A

Alte cheltuieli de exploatare

A

Despagubiri, amenzi si penalitati

Donatii si subventii acordate

Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital

Alte cheltuieli de exploatare

66. CHELTUIELI FINANCIARE

Pierderi din creante legate de participatii

A

Cheltuieli privind investitiile financiare cedate

A

Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate

A

Pierderi din investitiile financiare pe termen scurt cedate

A

Cheltuieli din diferente de curs valutar

A

Cheltuieli privind dobanzile

A

Cheltuieli privind sconturile acordate

A

Alte cheltuieli financiare

A

67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE/ EXCEPTIONALE

Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare

A

68. CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTAREA PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere

A

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor

A

Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

A

Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor

A

Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante

A

Cheltuieli financiare privind amortizarile si ajustarile pentru pierdere de valoare

A

Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare

A

Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante

A

Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor

A

69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE

Cheltuieli cu impozitul pe profit

A

Cheltuieli cu impozitul pe venit si alte impozite care nu apar in elementele de mai sus[14]

A

CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI

70. CIFRA DE AFACERI NETA

Venituri din vanzarea produselor finite

P

Venituri din vanzarea semifabricatelor

P

Venituri din vanzarea produselor reziduale

P

Venituri din lucrari executate si servicii prestate

P

Venituri din studii si cercetari

P

Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii

P

Venituri din vanzarea marfurilor

P

Venituri din activitati diverse

P

71. VARIATIA STOCURILOR

Variatia stocurilor

A/P

72. VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI

Venituri din productia de imobilizari necorporale

P

Venituri din productia de imobilizari corporale

P

74. VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE

Venituri din subventii de exploatare

P

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri[15]

P

Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile

P

Venituri din subventii de exploatare pentru cheltuieli din afara

P

Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului

P

Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectia sociala

P

Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare

P

Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

P

Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata

P

75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

P

Venituri din creante reactivate si debitori diversi

P

Alte venituri din exploatare

P

Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati

P

Venituri din donatii si subventii primite

P

Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital

P

Venituri din subventii pentru investitii

P

Alte venituri din exploatare

P

76. VENITURI FINANCIARE

Venituri din imobilizari financiare

P

Venituri din actiuni detinute la entitatile din filiale

P

Venituri din investitii financiare pe termen scurt

P

Venituri din creante imobilizate

P

Venituri din investitii financiare cedate

P

Venituri din imobilizari financiare cedate

P

Castiguri din investitii pe termen scurt cedate

P

Venituri din diferente de curs valutar

P

Venituri din dobanzi

P

Venituri din sconturi obtinute

P

Alte venituri financiare

P

77. VENITURI EXTRAORDINARE

Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare

P

78. VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTAREA PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE

Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare

P

Venituri din provizioane

P

Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor

P

Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante

P

Venituri din fondul comercial negativ[16]

P

Venituri financiare din ajustarea pentru pierderea de valoare

P

Venituri financiare din ajustarea pentru pierderea de valoarea imobilizarilor financiare

P

Venituri financiare din ajustarea pentru pierderea de valoarea a activelor circulante

P

79. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT

Venituri din impozitul pe profit amanat

P

CLASA 8 - CONTURI SPECIALE

80. CONTURI IN AFARA BILANTULUI

Angajamente acordate

Giruri si garantii acordate

Alte angajamente acordate

Angajamente primite

Giruri si garantii primite

Alte angajamente primite

Alte conturi in afara bilantului

Imobilizari corporale luate cu chirie

Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare

Valori materiale primite in pastrare sau custodie

Debitori scosi din activ, urmariti in continuare

Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta

Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate

Efecte scontate neajunse la scadenta

Alte valori in afara bilantului

Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

Dobanzi aferente contractelor de leasing si altor contracte asimilate neajunse la scadenta

Dobanzi de platit

Dobanzi de incasat

89. BILANT

Bilant de deschidere

Bilant de inchidere

CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE[17]

90. DECONTARI INTERNE

Decontari interne privind cheltuielile

Decontari interne privind productia obtinuta

Decontari interne privind diferentele de pret

92. CONTURI DE CIRCULATIE

Cheltuieli din activitatile de baza

Cheltuielile activitatilor auxiliare

Cheltuieli indirecte de productie

Cheltuieli generale de administratie

Cheltuieli de desfacere

93. COSTUL PRODUCTIEI

Costul productiei obtinuteIn functie de forma juridica a entitatii, se inscrie: capital social, patrimonial regiei etc.

Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate

Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate

Acest cont apare doar la agentii economici care au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 si pana la inchiderea soldului acestui cont

Acest cont apare doar la agentii economici care nu au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 si pana la scoaterea din evidenta a imobilizarilor corporale in valoarea carora au fost incluse aceste provizioane. Ca urmare, aceste provizioane nu se mai pot constitui in baza prezentelor reglementari

Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate

Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate

Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate

Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate

Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate

Se utilizeaza atunci cand exista baza legala pentru acordarea acestora

Se utilizeazapentru evidentierea impozitului pe venitul microintreprinderilor, definite conform legii

In acest cont vor fi evidentiate si sumele acordate pe sistemul de carduri

Se utilizeaza conform reglementarilor legale

Se ia in calcul la determinarea cifrei de afaceri

Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate

Pentru organizarea contabilitatii de gestiune, folosirea conturilor din aceasta clasa este optionaliPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 795
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved