Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


PLANUL DE CONTURI GENERAL

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micPLANUL DE CONTURI GENERALCLASA 1-CONTURI DE CAPITALURI

CAPITAL DE REZERVE

Capital social

Capital subscris nevarsat

Capital subscris varsat

Prime legate de capital

Prime de emisiune sau de aport

Diferente din reevaluare

Rezerve

Rezerve legale

Rezerve statutare

Alte rezerve

Rezultatul reportat

Contul intreprinzator individual

FONDURI

Fondul de participare la profit

Alte fonduri

REZULTATUL EXERCITIULUI

Profit si pierdere

Repartizarea profitului

SUBVENTII PENTRU INVESTITII

Subventii pentru investitii

PROVIZIOANE REGLEMENTATE

Provizioane reglementate

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Provizioane pentru litigii

Provizioane pentru garantii acordate clientilor

Provizioane pentru cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii

Provizioane pentru pierderidin schimb valutar

Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli

IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE

Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

Credite bancare pe termen lung si mediu

Credite bancare pe termen lung si mediu

Credite bancare pe termen lung si mediu nerambursate la scadenta

Credite externe guvernamentale

Credite externe garantate de stat

Credite externe garantate de banci

Credite de la trezoreria statului

Datorii legate de participatii

Alte imprumuturi si datorii asimilate

Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung si mediu

Dobanzi aferente datoriilor legate de participatii

Dobanziaferente altor imprumuturi si datorii asimilate

Prime privind rambursarea obligatiunilor

CLASA 2-CONTURI DE IMOBILIZARI

IMOBILIZARI NECORPORALE

Cheltuieli de constituire

Cheltuieli de cercetare si dezvoltare

Concesiuni,brevete si alte drepturi si valori asimilate

207 Fond special

Alte imobilizari necorporale

IMOBILIZARI CORPORALE

Terenuri

Terenuri

Amenajari de terenuri

Mijloace fixe

Cladiri si constructii speciale

Masini,utilaje si instalatii de lucru

Aparate si instalatii de lucru

Mijloace de transport

Animale de munca+plantatii

Unelte,inventar gospodaresc si alte mijloace fixe

23 IMOBILIZARI IN CURS

Imobilizari necorporale in curs

Imobilizari corporale in curs

IMOBILIZARI FINANCIARE

Titluri de participare

Titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu

Alte titluri imobilizate

267 Creante imobilizate

Creante legate de participanti

Imprumuturi acordate pe termen lung

Alte creante imobilizate

Dobanzi aferente creantelor imobilizate

Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare

AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE

Amortizari privind imobilizarile necorporale

Amortizarea cheltuielilor de constituire

2803 Amortizarea cheltuielilor de cercetare si dezvoltare

Amortizarea concesiunilor, brevetelor si altor drepturi si

valori similare   

Amortizarea fondului comercial

Amortizarea altor imobilizari necorporale

Amortizari privind imobilizarile corporale

2810 Amortizarea terenurilor

Amortizarea cladirilor

Amortizarea constructiilor speciale

Amortizarea masinilor, utilajelor si instalatiilor de lucru

Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masura, control si reglare

Amortizarea mijloacelor de transport

Amortizarea animalelor de munca

Amortizarea plantatiilor

Amortizarea uneltelor, inventarului gospodaresc si a altor mijloace    fixe

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA   

IMOBILIZARILOR

Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale

291 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale

Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs

Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare

CLASA 3- CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE

EXECUTIE

STOCURI DE MATERII SI MATERIALE

Materii prime

Materii consumabile

Materii auxiliare

Combustibili

Materii pentru ambalat

Piese de schimb

Seminte si materiale de plantat

Furaje

3018 Materiale de consumabile

Diferente de pret la materii prime si materiale

OBIECTE DE INVENTAR

Obiecte de inventar

Uzura obiectelor de inventar

Baracamente si amenajari provizorii

Diferente de pret la obiecte de inventar

PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE

Produse in curs de executie

Lucrari si servicii in curs de executie

PRODUSE

Semifabricate

345 Produse finite

Produse reziduale

348 Diferente de pret la produse

STOCURI AFLATE LA TERTI

Materii si materiale aflate la terti

Obiecte de inventar la terti

Produse aflate la terti

Animale aflate la terti

Marfuri in custodie sau consignatie la terti

Ambalaje aflate la terti

ANIMALE

Animale si pasari

Diferente de pret la animale si pasari

MARFURI

Marfuri

Diferente de pret la marfuri

AMBALAJE

Ambalaje

Diferente de pret la ambalaje

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA

STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN

CURS DE EXECUTIE

Provizioane pentru deprecierea materiilor prime

Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile

Provizioane pentru deprecierea obiectelor de inventar

Provizioane pentru deprecierea productiei in curs de executie

Provizioane pentru deprecierea produselor

Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terti

Provizioane pentru deprecierea animalelor

Provizioane pentru deprecierea marfurilor

Provizioane pentru deprecierea ambalajelor

CLASA 4 - CONTURI DE TERTI

FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE

Furnizori

Eecte de platit

Furnizori de imobilizari

Efecte de platit pentru imobilizari

Furnizori-facturi nesosite

Furnizori-debitori

CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE

Cienti

Eecte de primit

Clienti incerti

Clienti-facturi de intocmit

Clienti-creditori

PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE

Personal-remuneratii datorate

Personal-ajutoare materiale datorate

Participarea personalului la profit

Avansuri acordate personalului

Drepturi de personal neridicate

Retineri din remuneratii datorate tertilor

Alte datorii si creante in cu personalul

Alte datorii si creante in legatura cu personalul

Alte creante in legatura cu personalul

ASIGURARI SOCIALE,PROTECTIA SOCIALA SI

CONTURI ASIMILATE

Asigurari sociale

Contributia unitatii la asigurarile sociale

Contributia personalului pentru pensia suplimentara

CASS

Contributia personalului la asigurarile sociale(cas)

437 Ajutor de somaj

Contributia unitatiila fondul de somaj

Contributia personalului la fondul de somaj

Alte datorii si creante sociale

Alte datorii sociale

Alte creante sociale

SI BUGETUL STATULUI,FONDURI SPECIALE CONTURI ASIMILATE

Impozitul pe profit

Taxa pe valoarea adaugata

TVA de plata

TVA de recuperat

TVA deductibila

TVA colectata

TVA neexigibila

Impozitul pe salarii

Subventii

Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate

Fondyri speciale-taxe si varsaminte asimilate

Alte datorii si creante cu bugetul statului

Alte datorii fata de bugetul statului

Alte creante privind bugetul statului

Datorii fata de stat

Creante in legatura cu statul

GRUP SI ASOCIATI

Decontari in cadrul grupului   

Decontari in cadrul grupului

Dobanzi aferente decontarilor in cadrul grupului

Asociati-conturi curente

Asociati-conturi curente

Dobanzi-conturi asociati

Decontari cu asociatii privind capitalul

Dividende de plata

Decontari din operatii in participatie

Decontari din operatii in participatie-activ

Decontari din operatii in participatie-pasiv

DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI

Debitori diversi

Creditori diversi

CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE

Cheltuieli inregistrate in avans

Venituri inregistrate in avans

Decontari din operatii in curs de clarificare

Diferente de conversie-activ

Diferente de conversie-pasiv

DECONTARI IN CADRUL UNITATII

Decontari intre unitate si subunitati

Decontari intre subunitati

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR

Provizioane pentru deprecierea creantelor-clientii

Provizioane pentru deprecierea creantelor-decontari in cadrul grupului,unitatii si cu asociatii

Provizioane pentru deprecierea creantelor-debitori diversi

CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE

TITLURI DE PLASAMENT

Actiuni proprii

Actiuni

Obligatiuni emise si rascumparate

Obligatiuni

Alte titluri de plasament si creante asimilate

Alte titluri de plasament

Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament

Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament

CONTURI LA BANCI

511 Valori de incasat

Cecuri de incasat

Efecte de incasat

Efecte remise spre decontare

Conturi curente la banci

Conturi la banci in lei

Conturi la banci in devize

Sume in curs de decontare

Carnete de cecuri cu limita de suma

Dobanzi

Dobanzi de platit

Dobanzi de incasat

Credite bancare pe termen scurt

Credite bancare pe termen scurt

Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta

Credite externeguvernamentale

Credite externe garantate de stat

Credite externe garantate de banci

Credite de la trezoreria statului

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

CASA

Casa

Casa in lei

Casa in devize

Alte valori

Timbre fiscale si postale

Bilete de tratament si odihna

Tichete si bilete de calatorie

Alte valori

ACREDITIVE

Acreditive

Acreditive in lei

Acreditive in devize

Avansuri de trezorerie

VIRAMENTE INTERNE

Viramente interne

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE

Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament

CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI

CHELTUIELI CU MATERII PRIME,MATERIALE SI MARFURI

Cheltuieli cu materiile prime

Cheltuieli cu materialele consumabile

Cheltuieli cu materialele auxiliare

Cheltuieli privind combustibilii

Cheltuieli privind materialele pentru ambalat

Cheltuieli privind piesele de schimb

Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat

Cheltuieli privind furajele

Cheltuieli privind alte materiale consumabile

Cheltuieli privind obiectele de inventar

Cheltuieli privind baracamentele si amenajarile provizorii

Cheltuieli privind materialele nestocate

Cheltuieli privind energia si apa

Cheltuieli cu animalele si pasarile

Cheltuieli privind marfurile

Cheltuieli privind ambalajele

Cheltuieli privind rabaturile,risturnurile,remizele

CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI

Cheltuieli de intretinere si reparatii

Cheltuieli cu redeventele,locatiilede gestiune si chiriile

Cheltuieli cu primele de asigurare

Cheltuieli cu studiile si cercetarile

CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI

Cheltuieli cu colaboratorii

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

Cheltuieli de protocol,reclama si publicitate

Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal

Cheltuieli cu deplasari,detasari si transferari

Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

Cheltuieli cu serviciile executate de terti

SI CHELTUIELI CU IMPOZITELE,TAXELE VARSAMINTELE ASIMILATE

Cheltuieli cu impozitul pe salarii

Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate

CHELTUIELI CU PERSONALUL

Cheltuieli cu remuneratiile personalului

Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

Celtuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale

Cheltuieli privind contributia unitatii pentru ajutorul de somaj

Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

Pierderi din creante

Alte cheltuieli de exploatare

CHELTUIELI FINANCIARE

Pierderi din creante legate de participatii

Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate

Cheltuieli din diferente de curs valutar

Cheltuieli privind dobanzile

Cheltuieli privind sconturile acordate

Alte cheltuieli finaciare

CHELTUIELI EXCEPTIONALE

Cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune

Despagubiri,amenzi si penalitati

Donatii si subventii acordate

Pierderi din debitori diversi

Alte cheltuieli exceptionale privind operatiile de gestiune

Cheltuieli privind operatiile de capital

Cheltuieli privind activele cedate

Alte cheltuieli exceptionale privind operatiile de capital

CHELTUIELI CU AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE

Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele

Cheltuieli de exploatare privind amortizarile imobilizarilor

Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru deprecierea imobilizarilor

Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante

Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele

Cheltuieli financiare privind provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Cheltuieli financiare privind provizioane pentru deprecieri

Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor

Cheltuieli exceptionale privind amortizarile si provizioanele

Cheltuieli exceptionale privind amortizarea imobilizarilor

Cheltuieli exceptionale privind provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Cheltuieli exceptionale privind provizioane pentru deprecieri

Cheltuieli exceptionale privind provizioane reglementate

CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT

Cheltuieli cu impozitul pe profit

CLASA 7- CONTURI DE VENITURI

VENITURI DIN VANZARI DE PRODUSE, MARFURI, SERVICII PRESTATE SI DIN ALTE ACTIVITATI

Venituri din vanzarea produselor finite

Venituri din vanzarea semifabricatelor

Venituri din vanzarea produselor reziduale

Venituri din lucrari executate si servicii prestate

Venituri din studii si cercetari

Venituri din redevente, locatii de gestiune si chiri

Venituri din vanzarea marfurilor

Venituri din activitati directe

VENITURI DIN PRODUCTIA STOCATA

Venituri din productia stocata

VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI

Venituri din productia de imobilizari necorporale

Venituri din productia de imobilizari corporale

VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE

Venituri din subventii de exploatare

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

Venituri din creante reactivate

Alte venituri din exploatare

VENITURI FINANCIARE

Venituri din participatii

Venituri din alte imobilizari financiare

Venituri din creante imobilizate

Venituri din titluri de plasament

Venituri din diferente de curs valutar

Venituri din dobanzi

Venituri din sconturi obtinute

Alte venituri financiare

VENITURI EXCEPTIONALE

Venituri exceptionale din operatii de gestiune

Venituri din despagubiri si penalitati

Alte venituri exceptionale din operatii de gestiune

Venituri din operatii de capital

Venituri din cedarea activelor

Subventii pentru investitii virate la venituri

Alte venituri exceptionale din operatii de capital

VENITURI DIN PROVIZIOANE

Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare

Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor

Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante

Venituri financiare din provizioane

Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Venituri din provizioane pentru deprecieri

Venituri exceptionale din provizioane

Venituri exceptionale din provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Venituri exceptionale din provizioane pentru deprecieri

Venituri exceptionale din provizioane reglementate

CLASA 8- CONTURI SPECIALE

CONTURI IN AFARA BILANTULUI

Angajamente acordate

Giruri si garantii acordate

Alte angajamente acordate

Angajamente primite

Giruri si garantii primite

Alte angajamente primite

Alte conturi in afara bilantului

Mijloace fixe luate cu chirie

Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare

Valori materiale primite in pastrare sau custodie

Debitori scosi din activ,urmariti in continuare

Debitori din amenzi si penalitati pretinse

Redevente,locatii de gestiune,chirii si alte datorii asimilate

Efecte scontate neajunse la scadenta

Alte valori in afara bilantului

BILANT

Bilant de deschidere

Bilant de inchidere

CLASA 9- CONTURI DE GESTIUNE

DECONTARI INTERNE

Decontari interne privind cheltuielile

Decontari interne privind productia obtinuta

Decontari interne privind diferentele de pret

CONTURI DE CALCULATIE

Cheltuielile activitatii de baza

Cheltuielile activitatilor auxiliare

Cheltuielile indirecte de productie

Cheltuielile generale de administratie

Cheltuielile de desfacere

COSTUL PRODUCTIEI

Costul productiei obtinute

Costul productiei in curs de executie


Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1064
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved