Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


REFERAT LA CONTABILITATE CONSOLIDATA - Guvernanta corporative in cadrul grupurilor de societati constituite in Romania

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai mic

REFERAT LA CONTABILITATE CONSOLIDATA

Guvernanta corporative in cadrul

grupurilor de societati constituite

in Romania

GUVERNANTA CORPORATIVA IN CADRUL GRUPURILOR DE SOCIETATI CONSTITUITE IN ROMANIA

In iunie 2000, la Bucuresti, a fost elaborat un 'Cod al guvernantei corporative'144 sub egida Centrului International pentru Studii Antreprenoriale. Acest cod, constituit in punct de plecare al unei culturi a guvernantei corporatiste in Romania, este inspirat din principiile generale elaborate de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), si adaptat in functie de prevederile din Legea societatilor comerciale nr.31/ 1990, republicata.

Codul are caracter de recomandare pentru cei ce doresc sa implementeze in cadrul societatilor comerciale principiile guvernantei corporative, fiind supus unor permanente imbunatatiri la initiativa celor interesati. El a fost conceput la modul general, dar este adecvat in mod special, societatilor cotate la Bursa de valori sau pe piata Rasdaq, indiferent de originea capitalului (de stat sau privat).

Pornind de la recomandarile acestui cod si de la prevederile Legii societatilor comerciale nr.31/1990, republicata, vor fi sintetizate in paragrafele urmatoare o serie de idei cu privire la guvernanta corporativa implementata in cadrul unei societati - mama de origine romana (societatea - mama fiind reprezentanta si liderul grupului, implementarea principiilor guvernantei corporative la nivelul sau asigura, de fapt, guvernanta corporativa la nivelul ansamblului).

Guvernanta corporativa are in vedere interesele atat ale componentelor interne ale societatii, cat si a celor externe, definite astfel:

componentele interne sunt reprezentate de: actionari/asociati, membri ai consiliului de administratie, ai comitetului de directie, directori executivi, angajati, creditori, investitori si clienti;

componentele externe sunt reprezentate de prevederile legale care reglementeaza relatiile dintre componentele interne, precum si activitatea de luare a deciziilor in cadrul societatii.

Obiectivele guvernantei corporative la nivelul unei entitati sunt:

-comunicarea efectiva si continua intre componentele interne;

-disciplina financiara prin intermediul auditului intern si extern al societatii;

-eficienta, prin decizii optime luate de catre Consiliul de Administratie;

-comunicarea continua catre public a starii financiare si a obiectivelor societatii;

-asigurarea ca societatea, prin aqiunile sale, da dovada de responsabilitate fata de comunitate si mediu.

Legea societatilor comerciale nr.31/ 1990, republicata, stabileste doua posibile structuri de conducere a unei entitati:

-Actionarilasociati - Consiliu de Administratie - Directorii executivi (avand calitatea de simpli angajati );

-Actionari/asociati - Consiliu de Administratie - Comitet director - Directorii executivi.

Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi pe o perioada de maxim patru ani, fiecare dintre ei va depune o garantie retinuta de societate pe perioada mandatului, numarul lor trebuie sa fie impar, iar deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti. Functiile indeplinite de membrii Consiliului de Administratie sunt atat de reprezentare cit si executive. Consiliul de Administratie raspunde in fata Adunarii Generale a Actionarilor/ Asociatilor. Consiliul de Administratie poate delega o parte din puterile sale unui comitet de directie, compus din membri alesi dintre administratori, fixandu-le si remuneratia. Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.

Legea societatilor comerciale precizeaza detaliat modul de numire a administratorilor, conditiile ce trebuie indeplinite de catre acestia si situatiile .de incompatibilitate in care se pot afla.

Conform codului guvernantei corporative, intre Consiliul de Administratie si actionarii/asociatii societatii trebuie sa se incheie un contract de management care sa stipuleze drepturile si obligatiile partilor, asa cum sunt ele descrise de legea societatilor comerciale. 1ntre Consiliul de Administratie si directorii executivi se incheie un contract de munca obisnuit, care sa respecte dispozitiile Codului muncii.

Principalele functii ale Consiliului de Administratie, din perspectiva unui grup de societati, sunt:

-coordonarea activitatilor companiei - mama si a filialelor, pe baza politicilor de dezvoltare aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor/Asociatilor;

-stabilirea schemei organizationale a societatii - mama si a grupului (modificarea     perimetrului de consolidare);

-stabilirea rolului fiecareia dintre filialele grupului si a relatiilor dintre acestea sau dintre ele si societatea - mama;

-stabilirea politicilor de salarizare si de personal la nivelul societatii - mama si a filialelor sale;

-stabilirea competentelor si autoritatii directorilor executivi ai societatii mama, dar si ale organelor de conducere ale filialelor;

-stabilirea sistemelor de control intern la nivelul grupului (altele decat cele stabilite de comitetul de audit intern) etc.

Consiliul de Administratie al societatii - mama va elabora politicile de productie, marketing, investitii etc., la nivel de grup, revizuirea acestora fiind supusa Adunarilor Generale ale Actionarilor / Asociatilor.

Una dintre sarcinile importante ale Consiliului de Administratie este aceea de a oferi celorlalte componente interne ale societatii rapoarte financiare complete continand informatii oportune, corecte, obiective, transparente si credibile.

Din punct de vedere al informarii financiare, Consiliul de Administratie al societatii - mama privilegiaza actionarii/asociatii, printre rapoartele catre acestia numarandu -se:

-situatiile financiare individuale ale societatii - mama si cele consolidate, intocmite in conformitate cu standardele contabile in vigoare sau cu un alt referential contabil la cererea actionarilor);

-o prezentare detaliata a datoriilor societatii - mama, sau, in cazul unui hol-

ding, gradul de indatorare al grupului;

-situatiile financiare ale filialelor;

-evaluarea pozitiei pe piata;

-evaluarea eficientei activitatii de audit intern;

-rapoarte financiare interimare la intervalele, solicitate de actionari;

-rapoarte cu privire la conflictele de interese (acolo unde este cazul); etc.

Pentru a asigura o administrare eficienta a grupului, principiile guvernantei

corporative solicita o serie de examinari si de revizuiri periodice cu privire la:

-expunerea maxima fata de un singur debitor (calculata ca procent intre valoarea creantei si nivelul fondurilor proprii ale grupului);

-nivelul minim de lichiditate, calculat in functie de maturitatea creantelor de -incasat si a datoriilor (catre creditori sau investitori) de plata;

-nivelul adecvat al cheltuielilor lunare ale societatii - mama si ale filialelor;

-masura in care societatea - mama se poate angaja in achizitia de actiuni sau obligatiuni emise de alte companii, pentru aceasta, conform Legii societatilor comerciale nr.31/1990, Consiliul de Administratie solicitand Adunarii Generale a Actionarilor o limita procentuala maxima.

In ceea ce priveste auditul intern, Legea societatilor comerciale nr.31/1990, republicata, solicita ca toate entitatile care sunt obligate sa isi supuna situatiile financiare anuale auditului financiar extern, sa isi organizeze si compartiment de audit intern care sa respecte dispozitiile legii si ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania. In anul 2004, Camera Auditorilor Financiari din Romania a decis asimilarea Standardelor Internationale de Audit Intern, editia 2004, elaborate si publicate de Institutul Auditorilor Interni, inclusiv a Cadrului General al Standardelor Internationale de Audit Intern, in baza Hotararii nr.35/30.11.2004.

Societatile care, incepand cu 01.01.2006, intocmesc un set complet de situatii financiare, conform prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, sunt, de asemenea, obligate sa isi auditeze situatiile financiare.

Ca o concluzie a celor de mai sus, se poate afirma ca guvernanta corporativa, desi nu sub aceasta denumire si intr-un stadiu incipient, a existat in Romania inca din 1990, prin prevederile Legii societatilor comerciale nr.31/1990. Conceptul s-a dezvoltat continuu prin imbunatatirile aduse acestei legi si prin reglementarile referitoare la activitatea de audit financiar si recent, la cea de audit intern. Guvernanta corporativa este un concept perfectibil continuu, aceasta caracteristica fiind evidenta mai ales la nivelul grupului de societati, unde complexitatea relatiilor dintre acestea varietatea obiectelor de activitate, necesitatea de a asigura o dezvoltare coerenta si efieienta a ansamblului solicita cautarea permanenta a unor solutii performante de administrare si control.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1569
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved