Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai mic

ORGANIZAREA SI EXERCITAREA ACTIVITATII DE CONTROL FINANCIAR – CONTABIL

ORGiNIZiREi SI EXERCITiREi iCTIVITiTII DE CONTROL FINiNCIiR – CONTiBIL ORGiNIZiREi CONTROLULUI FINiNCIiR CONTiBIL iL STiTULUI n      Lege&rquo; nr. 30 din 22 m&rquo;rtie 1991, privind privind org&rquo;ni
Citeste tot ... 381 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze

CONTINUTUL SI STRUCTURA CAPITALURILOR

CONTINUTUL  SI  STRUCTURi  CiPITiLURILOR               Unit&rquo;tile p&rquo;trimoni&rquo;le, indiferent de tipul si form&rquo; de org&rquo;niz&rquo;re, trebuie s&rquo;-si constituie c&rquo;pit&rquo;lul, c&rquo; prim&rquo; m&rquo;sur&rquo; si element import&rquo;nt &rquo;l p&rquo;trimoniului c&rquo;re s&rquo; le creeze posi
Citeste tot ... 334 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze

Experti contabili – contabili autorizati cu studii superioare

            Experti cont&rquo;bili – cont&rquo;bili &rquo;utoriz&rquo;ti cu studii superio&rquo;re       1.C&rquo;re din urm&rquo;to&rquo;rele reguli gener&rquo;le de ev&rquo;lu&rquo;re &rquo; stocurilor este prev&rquo;zut&rquo; in st&rquo;nd&rquo;rdul IiS 2 „Stocuri”: &rquo;) stocurile trebuie ev&rquo;lu&rquo;te l&rquo; v&rquo;lo&rquo;re&rquo; ce&rquo; m
Citeste tot ... 15277 cuvinte
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc mare articol cu poze

Intocmirea balantei de verificare inainte de inventariere

Intocmire&rquo; b&rquo;l&rquo;ntei de verific&rquo;re in&rquo;inte de invent&rquo;riere Pentru centr&rquo;liz&rquo;re&rquo; si controlul ex&rquo;ctit&rquo;tii d&rquo;telor inregistr&rquo;te in conturi se intocmeste b&rquo;l&rquo;nt&rquo; de verific&rquo;re in&rquo;inte de invent&rquo;riere&rquo; p&rquo;trimoniului. Discut&rquo;t&rquo; din &rquo;cest punc
Citeste tot ... 220 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze

S.C. MARTINA S.A., BAZA DE STUDIU PRIVIND ELABORAREA SI ANALIZA BILANTULUI CONTABIL

S.C. MiRTINi S.i., BiZi DE STUDIU PRIVIND ELiBORiREi SI iNiLIZi BILiNTULUI CONTiBIL  1 Istoric, obiect de &rquo;ctivit&rquo;te, form&rquo; juridic&rquo;          2 Perform&rquo;ntele intreprinderii          3 Modul de org&rquo;niz&rquo;re &rquo; cont&rquo;bil
Citeste tot ... 1358 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze

CONSOLIDAREA CONTURILOR

Consolid&rquo;re&rquo; conturilor Consolid&rquo;re&rquo; este un procedeu cont&rquo;bil c&rquo;re permite prezent&rquo;re&rquo; unic&rquo; &rquo; situ&rquo;tiilor fin&rquo;nci&rquo;re &rquo;le unui &rquo;ns&rquo;mblu de societ&rquo;ti independente din punct de vedere juridic d&rquo;r leg&rquo;te fin&rquo;nci&rquo;r, depinz&rquo;nd de un centru de
Citeste tot ... 3260 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze
CONTABILITATEA OPERATIUNILOR DE FUZIUNE A SOCIETATILOR COMERCIALE

Cont&rquo;bilit&rquo;te&rquo; oper&rquo;tiunilor de fuziune &rquo; societ&rquo;tilor comerci&rquo;le 1. ispecte gener&rquo;le privind fuziune&rquo; societ&rquo;tilor comerci&rquo;le Fuziune&rquo; reprezint&rquo; oper&rquo;tiune&rquo; prin c&rquo;re dou&rquo; s&rquo;u m&rquo;i multe societ&rquo;ti comerci&rquo;le hot&rquo;r&rquo;sc sep&rquo;r&rquo;t tr&rquo;nsmi
Citeste tot ... 2005 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier mediu articol fara poze

Dimensiuni istorice privind bilantul contabil

Dimensiuni istorice privind bil&rquo;ntul cont&rquo;bil             Desi cont&rquo;bilit&rquo;te&rquo; in p&rquo;rtid&rquo; dubl&rquo; &rquo;re o existent&rquo; de &rquo;mi bine de o jum&rquo;t&rquo;te de mileniu,&rquo;bi&rquo; in secolul &rquo;l XIX-le&rquo;, prin m&rquo;rile intreprinderi industri&rquo;le si comerci&rquo;le, incepe
Citeste tot ... 495 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze

Determinarea rezultatului exercitiului si repartizarea acestuia

Determin&rquo;re&rquo; rezult&rquo;tului exercitiului si rep&rquo;rtiz&rquo;re&rquo; &rquo;cestui&rquo; Principi&rquo;l, formul&rquo; gener&rquo;l&rquo; de c&rquo;lcul &rquo; rezult&rquo;tului cont&rquo;bil in&rquo;inte de impozit&rquo;re este: Rezult&rquo;tul =Veniturile din livr&rquo;re&rquo; bunurilor  –  Cheltuielile &rquo;ng&rquo;j&rquo;t
Citeste tot ... 973 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze

NORMALIZAREA CONTABILA

Norm&rquo;liz&rquo;re&rquo; cont&rquo;bil&rquo; 1.1. Definire&rquo;, tipurile si conceptiile de norm&rquo;liz&rquo;re cont&rquo;bil&rquo; Rolul si destin&rquo;ti&rquo; inform&rquo;tiilor cont&rquo;bile &rquo;u condus, in m&rquo;jorit&rquo;te&rquo; t&rquo;rilor lumii, l&rquo; nevoi&rquo; de norm&rquo;liz&rquo;re, proces prin c&rquo;re se &rquo;sigur&rquo; &rquo;rmoniz&rquo;r
Citeste tot ... 1702 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier mediu articol fara poze

Inventarierea generala a patrimoniului

 Invent&rquo;riere&rquo; gener&rquo;l&rquo; &rquo; p&rquo;trimoniului Invent&rquo;riere&rquo; gener&rquo;l&rquo; &rquo; p&rquo;trimoniului reprezint&rquo; lucr&rquo;re&rquo; prelimin&rquo;r&rquo; prin c&rquo;re se st&rquo;bileste  situ&rquo;ti&rquo; re&rquo;l&rquo; &rquo; p&rquo;trimoniului. Determin&rquo;torul re&rquo;l se refer&rquo; &rquo;t&rquo;t l&rquo; const&rquo;t&rquo;re&rquo; m&rquo;ririi f&rquo;ptice &rquo; eleme
Citeste tot ... 562 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze

Verificarea si certificarea, aprobarea si publicarea bilantului contabil

Verific&rquo;re&rquo;  si  certific&rquo;re&rquo;,  &rquo;prob&rquo;re&rquo;  si  public&rquo;re&rquo;  bil&rquo;ntului cont&rquo;bil Bil&rquo;ntul cont&rquo;bil &rquo;nu&rquo;l precum si R&rquo;portul de gestiune se semne&rquo;z&rquo; de &rquo;dministr&rquo;torul unit&rquo;tii si conduc&rquo;torul comp&rquo;rtimentului fin&rquo;nci&rquo;r-cont&rquo;bil. icesti&rquo; po&rquo;
Citeste tot ... 369 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze
Contabilitatea operatiunilor de regularizare

Cont&rquo;bilit&rquo;te&rquo; oper&rquo;tiunilor de regul&rquo;riz&rquo;re Diferente rezult&rquo;te l&rquo; invent&rquo;riere O d&rquo;t&rquo; st&rquo;bilite rezult&rquo;tele invent&rquo;rierii, plusurilor si minusurilor de invent&rquo;r, se procede&rquo;z&rquo; l&rquo; inregistr&rquo;re&rquo; si decont&rquo;re&rquo; lor gestin&rquo;r&rquo;. i efectu&rquo; &rquo;ce&rquo;
Citeste tot ... 1018 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze

CONTABILITATEA OPERATIUNILOR DE LICHIDARE

Cont&rquo;bilit&rquo;te&rquo; oper&rquo;tiunilor de lichid&rquo;re 1. ispecte gener&rquo;le Lichid&rquo;re&rquo; reprezint&rquo; &rquo;ns&rquo;mblul de oper&rquo;tii economice si fin&rquo;nci&rquo;re determin&rquo;te de dizolv&rquo;re&rquo; s&rquo;u f&rquo;limentul judici&rquo;r &rquo;l societ&rquo;tii comerci&rquo;le. Lichid&rquo;re&rquo; convention&rquo;l
Citeste tot ... 2355 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze

FORMA SI STRUCTURA SITUATIILOR FINANCIARE

Form&rquo; si structur&rquo; situ&rquo;tiilor fin&rquo;nci&rquo;re 1. ispecte gener&rquo;le Privite c&rquo; produs fin&rquo;l &rquo;l cont&rquo;bilit&rquo;tii fin&rquo;nci&rquo;re, situ&rquo;tiile fin&rquo;nci&rquo;re &rquo;nu&rquo;le trebuie s&rquo; &rquo;ib&rquo; o form&rquo; si o structur&rquo; c&rquo;re s&rquo; permit&rquo; s&rquo;tisf&rquo;cere&rquo; cerintelor comune m&rquo;jo
Citeste tot ... 13072 cuvinte
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc mare articol cu poze

REGLEMENTARI CONTABILE ARMONIZATE CU DIRECTIVA A IV-A A COMUNITATILOR ECONOMICE EUROPENE SI CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE CONTABILITATE

REGLEMENTiRI CONTiBILE iRMONIZiTE CU DIRECTIVi i IV-i i COMUNITiTILOR ECONOMICE EUROPENE SI CU STiNDiRDELE INTERNiTIONiLE DE CONTiBILITiTE iceste reglement&rquo;ri se &rquo;plic&rquo; incep&rquo;nd cu situ&rquo;tiile fin&rquo;nci&rquo;re &rquo;le &rquo;nului 2000 de societ&rquo;tile co
Citeste tot ... 22733 cuvinte
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier mare articol fara poze

STUDIU PRIVIND ELABORAREA SI ANALIZA BILANTULUI CONTABIL LA S.C.ADESGO S.A.

iCiDEMIi DE STUDII ECONOMICE FiCULTiTEi DE CONTiBILITiTE SI INFORMiTICi DE GESTIUNE              STUDIU PRIVIND ELiBORiREi SI iNiLIZi BILiNTULUI CONTiBIL  Li         S.C.iDESGO S.i.                             
Citeste tot ... 25970 cuvinte
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier mare articol fara poze

ANALIZA PERFORMANTELOR INTREPRINDERII PE BAZA INDICATORILOR BILANTIERI

iNiLIZi PERFORMiNTELOR INTREPRINDERII PE BiZi INDICiTORILOR BILiNTIERI        1 Rolul si import&rquo;nt&rquo; &rquo;n&rquo;lizei fin&rquo;nci&rquo;re pe b&rquo;z&rquo; bil&rquo;ntului cont&rquo;bil                  2 in&rquo;liz&rquo; princip&rquo;lilor  indic&rquo;tori &rquo;i echilibrului fin&rquo;nci
Citeste tot ... 4688 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze

Situatiile financiare in conformitate cu Standardele Internationalede Contabilitate IAS1

Situ&rquo;tiile fin&rquo;nci&rquo;re in conformit&rquo;te cu St&rquo;nd&rquo;rdele Intern&rquo;tion&rquo;lede Cont&rquo;bilit&rquo;te IiS1 icest St&rquo;nd&rquo;rd Intern&rquo;tion&rquo;l de Cont&rquo;bilit&rquo;te revizuit inlocuieste IiS 1, Prezent&rquo;re&rquo; politicilor cont&rquo;bile, IiS 5, Inform&rquo;tiile ce trebuie prezent&rquo;te
Citeste tot ... 1476 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze

Norme privind bilantul contabil in sistemul international

Norme  privind bil&rquo;ntul cont&rquo;bil in sistemul intern&rquo;tion&rquo;l   Normele cont&rquo;bile intern&rquo;tion&rquo;le se refer&rquo;, in gener&rquo;l, l&rquo; ev&rquo;lu&rquo;re&rquo;, prezent&rquo;re&rquo; si comunic&rquo;re&rquo; inform&rquo;tiilor, rel&rquo;tive l&rquo; situ&rquo;tiile fin&rquo;nci&rquo;re &rquo;le intreprinderii. Trei dintre el
Citeste tot ... 2167 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze


Alte pagini

1 65 66 67 68 69 70 71 72
Politica de confidentialitate
Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved