Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
DemografieEcologie mediuGeologieHidrologieMeteorologie


TEHNIC DE INCHIDERE A UNEI EXPLOATARI MINIERE

Geologie+ Font mai mare | - Font mai micTEHNIC DE INCHIDERE A UNEI EXPLOATARI MINIERE

Proiectul tehnic de inchidere a minelor va avea urmatoarele sectiuni [21]:dezafectarea exploatarii miniere;

programul tehnic de dezafectare a exploatarii miniere;

refacerea mediului si/sau prevenirea deteriorarii acestuia.

I. DEZAFECTAREA EXPLOATARII MINIERE

A.     DATE GENERALE

Decizia privind incetarea activitatii miniere

La acesta se prezinta urmatoarele:

1.1.1. Initiativa titularului de licenta privind incetarea activitatii. Se vor mentiona numarul si data documentului.

1.1.2. Motivatia incetarii activitatii

La acest punct se va prezenta motivatia incetarii activitatii conform "Planului de incetare a activitatii". Documentatia tehnico-economica . Motivatia incetarii activitatii trebuie sa se incadreze in prevederile legislative in vigoare.

1.1.3. Identificarea dimensiunii incetarii activitatii

La acest punct se va prezenta dimensiunile inchiderii exploatarii delimitate in spatiu (partial sau total) si in timp (temporara sau definitiva).

1.1.4. Prezentarea pe scurt a variantelor de inchidere propuse si selectarea variantei optime in conformitate cu "Planul de incetare a activitatii"

1.1.5. Hotararea Guvernului Romaniei privind aprobarea activitatii (denumire, numar, data).

Date privind recunoasterea exploatarii

La acest punct se prezinta informatii de baza cu privire la unitatea miniera in curs de inchidere.

1.2.1. Incadrarea in regiune

1.2.2. Localizarea perimetrului

- lista coordonatelor punctelor de contur al perimetrului;

- sistem de referinta;

- limita de adancime;

- suprafata;

- localizarea administrativ-teritoriala;

- accesul in zona;

- plan de situatie conform fisei perimetrului de exploatare.

1.2.3. Date privind perimetrul minier

- denumirea perimetrului;

- numarul topo;

- suprafata;

- faza lucrarilor;

- numarul licentei;

- observatii.

1.2.4. Vecinatatile cu alte perimetre miniere

Scurta prezentare geologica si hidrogeologica a zonei si a zacamantului

1.3.1.Geologia zonei.

Se va prezenta unitatea structurala majora in care se situeaza zacamantul si se va face o descriere succinta a stratigrafiei, tectonicii si a evolutiei geologice a regiunii.

1.3.2. Geologia zacamantului care va cuprinde

- structura geologica;

- stratigrafia (succesiunea formatiunilor geologice, limite geologice, repere stratigrafice);

- tectonica (descrierea structurii, accidente tectonice);

- regimul gazodinamic;

- substanta minerala utila (compozitie chimica, mineralogica si petrografica);

- rocile inconjuratoare (din culcus si acoperis).

1.3.3. Hidrogeologia zacamantului

- situatia hidrogeologica a perimetrului care se inchide;

- efectele tectonicii asupra situatiei hidrogeologice;

- formatiuni acvifere;

- nivelul apelor freatice;

- sursele de apa potabila si relatia lor cu exploatarea zacamantului, ariile de acumulare naturala de apa.

1.3.4. Ape de mina

- sursele apelor de mina;

- colectorii de ape de mina;

- debitul de apa ce se acumuleaza si prognoza inundarii in timp a unor lucrari miniere;

- raportul apei tehnologice fata de debitul total.

Scurta prezentare a situatiei rezervelor geologice

Se vor prezenta rezervele geologice de bilant si in afara de bilant.

Rezervele geologice defalcate pe rezerve de bilant si in afara de bilant in conformitate cu ultima omologare (se va indica numarul si data documentului).

Rezervele geologice defalcate pe zacaminte, strate, filoane, corpuri etc., (rezerve geologice de bilant si in afara de bilant pe categorii de cunoastere, cantitativ si calitativ) la ultima omologare, precum si situatiile statistice la data inchiderii exploatarii, sub forma tabelara.

Solutionarea rezervelor ramase. Daca se prevede ca rezervele sa fie exploatate in viitor se va specifica si trecerea rezervelor de bilant in categoria celor in afara de bilant, iar daca se prevede ca rezervele sa nu mai fie exploatate in viitor acestea se vor scoate din evidenta.

Prezentarea generala a exploatarii sau a partilor care se inchid

1.5.1. Istoricul exploatarii supuse inchiderii

Pentru pastrarea maximului de informatii despre unitatea miniera supusa inchiderii se va prezenta istoricul unitatii miniere, care va cuprinde date cu privire la:

- inceputurile activitatii miniere in zona;

- evolutia activitatii miniere pana in prezent;

- legatura dintre activitatea miniera si dezvoltarea altor industrii in regiune;

- trecerea in revista a unitatilor miniere care au exploatat zacamantul, inclusiv denumirea acestor unitati miniere in decursul intregii perioade de exploatare a zacamantului;

- o scurta descriere a tuturor lucrarilor miniere de legatura cu suprafata din cadrul perimetrului aferent unitatii miniere care se inchide, de la inceputul activitatii, inclusiv datele privind executia lor precum si metoda de inchidere aplicata;

- o descriere pe scurt a evolutiei tehnologiilor de: sapare, abatare, transport si alte activitati;

- impactul inchiderii activitatii miniere asupra regiunii din punct de vedere socio-economic precum si asupra mediului;

- modul de arhivare a documentelor legate de dezvoltarea istorica pana la terminarea activitatii miniere;

- identificarea si descrierea pe scurt a cladirilor incluse pe lista monumentelor culturale si tehnologice.

1.5.2. Identificarea riscurilor

La acest punct se vor prezenta si evalua riscurile identificate in timpul activitatii miniere astfel:

- riscurile datoratre gazelor de mina: clasificarea minei din punct de vedetre al emanatiilor de CH4 si CO2 (se    va preciza numarul si data documentului care face obiectul ultimei clasificari); explozivitatea gazelor;

- riscurile datorate pulberilor explozive: explozivitatea prafului de carbune sau a altor pulberi;

- riscurile datorate autoaprinderii substantei minerale: clasificarea din punct de vedere al autoaprinderii substantei minerale utile;

- riscurile datorate viiturilor si/sau eruptiilor de apa;

- riscurile datorate loviturilor de acoperis;

- riscuri datorate radioactivitatii substantei minerale.

Se vor mentiona daca au avut loc evenimente deosebite in timpul activitatii unitatii miniere cum ar fi: emanatii masive de gaze, explozii de gaze sau pulberi; focuri de mina si altele, cu identificarea locului si datei de producere.

- derogari de la norme, masuri suplimentare de securitate in timpul activitatii miniere;

- se vor specifica si evalua riscurile ce pot sa apara pe parcursul executiei lucrarilor de inchidere (surparea lucrarilor, aparitia gazelor explozive sau toxice etc.);

- identificarea riscurilor potentiale pentru urmatoarele situatii: cazul inchiderii simultane a doua exploatari sau parti din exploatarile invecinate, cazul inchiderii unei mine sau parti de mina aflata in vecinatatea unei mine sau parti de mina in functiune, cazul inchiderii unei mine sau parti de mina care are facilitati comune cu o mina sau cu parti de mina aflate in functiune (aeraj, transport, evacuare ape, alimentare cu energie, etc.).

La aceasta indentificare se tine seama de urmatoarele riscuri: degajari de gaze toxice si/sau explozive si posibilitati de migrare ale acestora, cresterea debitelor de apa, poluarea apei de mina, aparitia focurilor de mina, perturbatii in sistemul de aeraj etc.

1.5.3. Lucrari miniere de deschidere, pregatire si exploatare

Se vor prezenta urmatoarele lucrari:

a)- Lucrari miniere de deschidere:

- lucrarile principale de legatura cu suprafata (puturi, plane inclinate, galerii de coasta, suitoare de aeraj, gauri de sonda). Se vor consemna caracteristicile de baza ale acestor lucrari (adancime, lungime, sectiune, inclinare, mod de echipare, etc.) precum si utilitatea lor. Totodata se va mentiona si tehnologia de executie a lucrarilor;

- numarul de orizonturi (denumire, cota);

- reteaua de baza de galerii transversale, directionale la nivelul fiecarui orizont;

- puturi oarbe, plane inclinate (adancime, lungime, sectiune, inclinare, mod de echipare, etc.);

- lucrari miniere speciale (silozuri, bazine colectoare ape, statii pompe, statii trafo, remize locomotive, depozite explozivi, etc.).

a)      Lucrari miniere de pregatire:

- scurta prezentare a lucrarilor de pregatire functie de metoda cadru de exploatare (sectiune, mod de sustinere);

- tehnologia de executie a lucrarilor.

b)      Lucrari miniere de exploatare:

scurta prezentare a metodelor cadru de exploatare si a echipamentelor utilizate.

Pentru toate tipurile de lucrari miniere se vor specifica starea acestora la data intocmirii proiectului tehnic de inchidere a minei (stare buna, inundate, presionate, surpate, etc.).

Totodata se va consemna posibilitatea de utilizare a lucrarilor miniere si a golurilor subterane in alte scopuri in conditiile respectarii legilor in vigoare.

1.5.4. Sistemul de aeraj al minei

Se vor prezenta:

- sistemul de aeraj general al minei in perioada de activitate se va prezenta schema generala de aeraj, numarul statiilor principale de ventilatie si caracteristicile ventilatoarelor utilizate; bilantul debitelor de aer vehiculate la nivelul principalelor instalatii de aeraj; informatii referitoare la influenta tirajului natural (marime, sens) in diferite perioade ale anului;

- degajarile de gaze in perioada de activitate a minei (debite

- aerajul partial practicat in timpul functionarii minei, tipul si caracteristicile ventilatoarelor, precum si diametrul coloanei;

- daca s-a utilizat sau nu un sistem de    captare a gazelor (degazare centrala sau locala);

- identificarea si verificarea posibilelor legaturi cu alte mine active sau inchise.

1.5.5. Sistemul de drenare si evacuare al apelor

Se prezinta:

- sistemul de drenare a apelor de mina catre punctele de colectare;

- debitele apelor de mina (medie pe luni si ani);

- statii principale de pompe (dotare, debite);

- traseele de evacuare a apelor de mina (conducte);

- calitatea apelor de mina (substante solubile si insolubile, sulfati, fier, cloruri, nittrati, etc.).

- statii de epurare a apelor de mina, decantare sau alte rezervoare legate de apele de mina, precum si sistemul de tratare a apei;

- modul de evacuare a apelor de mina, a apelor uzate tehnologice si a apelor uzate menajere in receptori (rauri, canale, etc.).

1.5.6. Sistemul de transport

Se va prezenta:

- transportul de suprafata pentru util, steril si materiale;

- transportul in subteran a substantei minerale utile, sterilului si materialelor, tipul transportului (pe verticala, pe inclinare, pe orizontala);

- iluminatul la suprafata si in subteran;

- retelele telefonice la suprafata si subteran;

- alimentarea cu aer comprimat;

- alimentarea cu apa;

- alimentarea cu energie termica.

1.5.7. Obiective de suprafata

1.5.7.1. Incinte.

- organizarea suprafetei pe incinte (denumirea acestora, suprafata, cota de altitudine, acces);

- inventarierea fondurilor fixe (denumire si numar de inventar) care se afla in cadrul fiecarei incinte cu specificarea celor care se demoleaza datorita: starii lor de insecuritate, localizari izolate, necesitatii executarii unui volum mare de reparatii sau imposibilitatii utilizarii in alte scopuri;

- inventarierea fondurilor fixe (denumire, numar de inventar) care se afla in cadrul fiecarei incinte pentru care se intrevede o utilizare ulterioara.

1.5.7.2. Halde.

Se vor prezenta:

- denumirea cotei de altitudine, suprafata, volumul si felul materialului haldat;

- clasificarea haldelor conform normelor in vigoare;

- posibilitati de utilizare ulterioara a materialului haldat;

- persoana juridica care preia terenurile ocupate cu halde si urmareste stabilitatea acestora in timp.

1.5.7.3. Iazuri.

Se evidentiaza:

- denumirea, cota de altitudine, suprafata si capacitatea iazurilor;

- clasificarea iazurilor;

- protectia iazurilor de decantare;

- proiectul de trecere in conservare a iazului;

- persoana juridica care preia terenurile ocupate cu iazuri de decantare - depunere si urmareste stabilitatea acestora in timp.

1.5.7.4. Terenuri.

Se va prezenta situatia terenurilor la data intocmirii proiectului, terenuri aflate in folosinta (in proprietate proprie, in chirie si a celor a caror drept de proprietate nu a fost solutionat).

Se va specifica, cu privire la terenurile dobandite, modul de intrare in posesie (decrete prezidentiale, ordine de transmitere si acorduri sau contracte de vanzare - cumparare).

Situatia terenurilor aflate in folosinta cu indicarea suprafetelor ocupate si a celor neocupate care pot fi redate pentru alte folosinte, precum si situatia juridica a acestora.

1.5.8. Caracterizarea starii tehnice si tehnologice a dotarii

Se va prezenta starea dotarii din punct de vedere al gradului de uzura (fizica si morala) si a integritatii acesteia.

Aceasta evaluare se va face atat pentru dotarile din subteran cat si pentru cele de la suprafata.

Parametrii tehnico-economici realizati

Se vor reda parametrii tehnici si economici ai exploatarii pe o perioada de cel putin trei ani inainte de inchidere.

II.    PROGRAMUL TEHNIC DE DEZAFECTARE A EXPLOATARII

2.1. Prezentarea lucrarilor de inchidere a exploatarii

Descrierea lucrarilor de inchidere a exploatarii se va face in concordanta cu modul de inchidere (in timp si spatiu) a acestora dupa cum urmeaza:

2.1.1. Lucrari miniere subterane

.1. Lucrari necesare pentru finalizarea exploatarii si evacuarea stocurilor existente.

Se vor prezenta lucrarile de rearmare, sustineri suplimentare, planari si lucrari necesare pentru protectia zacamantului (se va aprecia si volumul acestor lucrari).

2.1.1.2. Lucrari pentru recuperarea materialelor, utilajelor si instalatiilor si mijloacelor de transport si a celorlalte mijloaxce fixe care pot fi recuperate.

Se va prezenta:

- ordinea de demontare a utilajelor si instalatiilor electromecanice, precum si a materialelor care pot fi recuperate in vederea valorificarii;

- masuri organizatorice si tehnice pentru recuperarea si transportul echipamentului tehnic;

masuri organizatorice pentru stocarea si evaluarea starii tehnice a echipamentelor recuperate;

Prin compararea costurilor recuperarii cu veniturile rezultate din valorificare se vor indica utilajele, instalatiile, materialele, etc., care vor fi abandonate in subteran;

- localizarea lucrarilor si felul acestora precum si cantitatile de lucrari fizice;

- tehnologia de demontare, incarcare si transport a echipamentelor tehnice complexe (complexe mecanizate, transformatoare, masini de extractie de la puturi oarbe, etc.)

2.1.1.3. Lucrari de inchidere a abatajelor, lucrarilor de pregatire si deschidere

Se va evidentia:

- modul de inchidere (rambleere, prabusire, indiguire, parasirea in starea in care se afla);

- ordinea de executie in timp a lucrarilor de inchidere pe orizonturi si in cadrul fiecarui orizont;

- cai de acces, circulatie si transport pe fiecare etapa de inchidere;

- lucrari suplimentare necesare realizarii inchiderii (bretele, galerii de legatura, suitori, gauri de sonda, etc.;

- tipuri de diguri de inchidere a lucrarilor miniere cu localizarea acestora pe planuri topografice. In zonele cu posibile inundatii cu apa, digurile vor fi dimensionate pentru a rezista presiunii previzibile a apei.

2.1.1.4. Inchiderea lucrarilor miniere de legatura subteran - suprafata

Se prezinta:

- modul de inchidere (rambleere, diguri, placi din beton);

- ordinea de executie in timp a lucrarilor de inchidere;

- tipuri de diguri si placi de inchidere a lucrarilor miniere cu localizarea acestora pe planurile topografie;

- posibilitati de utilizare alternativa a lucrarilor miniere subterane, precum si modul de izolare fata de restul minei.

2.1.1.5. Scoaterea din functiune a statiilor de alimentare si a punctelor de distributie a energiei electrice.

Se evidentiaza:

- esalonarea scoaterii din functiune, corelata cu etapele de inchidere a lucrarilor miniere;

- stabilirea ordinii de prioritate a consumatorilor vitalui care trebuie mentinuti in functiune.

2.1.1.6. Aerajul general si partial

Se vor stabili:

- circuitele principale si secundare de aeraj si a constructiilor pentru dirijarea si reglarea curentilor de aer pe etape de inchidere;

- sistemul de aeraj partial, in concordanta cu modificarile care intervin in circuitele principale;

- sistemul organizatoric de control al gazelor, evidentei si sistemului informational pe toata perioada inchiderii minei;

- supravegherea degajarilor de gaze in zonele adiacente minei inchise.

2.1.1.7. Evaluarea riscurilor acumularilor de ape.

Se determina:

- debitele de apa ce se acumuleaza si prognoza inundarii in timp a lucrarilor miniere;

- riscul acumularilor de apa asupra minelor invecinate sau a unei parti din mina neabandonata si masuri de prevenire a inundarii acestora;

- identificarea surselor de contaminare a apelor in timpul inundarii minei si masuri de elminare - combatere a acestora.

2.1.1. B. Bilantul de venituri, cheltuieli si necesitati

In acest subcapital se prezinta tabelar cheltuielile, veniturile si necesitatile banesti pentru inchiderea exploatarii.

2.2. Lucrari de suprafata

Se evidentiaza :

- esalonarea opririi, respectiv dezafectarii obiectivelor de la suprafata in functie de etapele inchiderii exploatarii;

- tehnologia de demolare a constructiilor industriale care isi pierd functionalitatea;

- modul de conservare a constructiilor industriale care isi mentin fucntionalitatea, sunt pastrate pentru alte utilizari sau care au valoare istorica;

- lucrari necesare reamenajarii suprafetei si demolarii constructiilor;

- evaluarea riscului scufundarii terenului ca urmare a exploatarii subterane, stabilirea masurilor pentru contractarea acestora, precum si evidentierea acestora pe hartile topografice;

- se vor specifica obiectivele care isi mentin functionalitatea dupa inchiderea exploatarii aflate sub coordonarea, monitorizarea si gestionarea autoritatii miniere centrale si care necesita urmarire in timp, efectuarea de masuratori, determinari, analize precum si alte lucrari cum ar fi: scufundarea terenurilor, stabilitatea haldelor si iazurilor, drenarea gazelor si evacuarea apelor, statii de tratare a apelor, radioactivitatea, tasarea rambleului din puturi si suitoare in vederea complectarii rambleerii;

- bilantul de cheltuieli, venituri si necesitati banesti.

2.3. Asigurarea utilitatilor pe parcursul lucrarilor de inchidere a exploatarii

In acest subcapitol se vor consemna utilitatile necesare atat in subteran cat si la suprafata pe parcurs, cat si dupa terminarea lucrarilor de inchidere care se refera la:

- alimentarea cu energie electrica;

- alimentarea cu energie pneumatica;

- alimentarea cu apa;

- aerajul minei;

- instalatii de rambleere pentru puturi, suitori, galerii de coasta, plane inclinate (transportoare, concasoare, ciururi).

- instalatii speciale (inertizare);

- grup social si utilitati de la suprafata (ateliere, lamparii, bai, depozite, birouri, etc.);

- statii de tratare a apei;

- mijloace de transport a materialelor (pe orizontala, pe verticala si pe inclinare);

- sursa materialului de rambleere;

- utilaje speciale pentru amenajarea suprafetei.

Norme de protectia muncii si P.S.I.

Documente pe linie de secuirtate si sanatate in munca ce trebuie respectate de executant

In acest subcapitol se vor specifica actele normative care reglementeaza activitatea de inchidere din punctul de vedere al sanatatii si securitatii in munca precum si a prevenirii si stingerii incendiilor care trebuie respectate de executant pe parcursul activitatii de inchidere (norme prevazute in legislatia in vigoare).

2.4.2. Documente pe linie de securitate si sanatate in munca ce trebuie obligatoriu intocmite de catre anteprenor.

a) Planul de prevenire a avariilor si un capitol distinct cu masuri preventive de protectie a muncii care fac parte din preliminar;

b) Documentul de securitate si sanatate prin care se argumenteaza ca au fost luate toate masurile relevente pentru securitatea si sanatatea salariatilor, atat in situatii normale, cat si critice;

c) Instructiuni proprii de aplicare a normelor de protectie a muncii in functie de particularitatile proceselor de munca;

d) Programe de lucru pentru efectuarea de lucrari speciale de complexitate mare.

III. REFACEREA MEDIULUI SI/SAU PREVENIREA DETERIORARII ACESTUIA

3.1. Evaluarea impactului activitatii miniere in vederea elaborarii de masuri de reabilitare a factorilor de mediu afectati

Sinteza bilantului va avea in vedere toate domeniile de analiza prevazute de legislatia in vigoare.

Aceste investigatii se efectueaza pentru perioada functionarii exploatarii cat si pe perioada de conservare sau inchidere.

3.1.1. Poluarea solului

Tratarea impactului asupra solului a haldelor miniere, iazurilor de decantare si deformatiiloer suprafetei datorita exploatarii va avea in vedere prescriptiile tehnice miniere de mediu pentru halde si scufundari si instructiuni tehnice pentru exploatarea iazurilor.

3.1.2. Halde de steril

Se prezinta rezultatele si concluziile studiilor prezentate: geotehnice, de stabilitate, hidrogeologice, topografice, rapoarte anuale de supraveghere a haldelor si anume:

- particularitatile geotehnice si hidrogeologice ale fundamentului;

- compozitia mineralogica si parametrii tehnici ai haldei;

- stabilirea influentei haldei asupra obiectivelor din zona si asupra factorilor de mediu;

- masurile si lucrarile efectuate pentru cresterea stabilitatii haldei si asigurarea securitatii constructiilor din avalul haldei, lucrari de reamenajarae si replantare dupa conservare, masurile dispuse in actul de constatare pe perioada activitatii de conservare.

Pentru haldele radioactive se prezinta:

- pericolul de contaminare a solului, apei, vegetatiei;

- amplasamentul de depozitare si de protectie sanitara;

- fondul natural radioactiv al zonei;

- modul de protejare al haldelor radioactive.

Se va specifica daca haldele de steril la care deformatiile de alunecare au fost acceptate prin proiect, au fost si sunt urmarite instrumental, conform prevederilor in vigoare.

3.1.1.2. Iazuri de decantare

Se prezinta rezultatele si concluziile unor studii efectuate si anume:

- conditiile si gradul de stabilitate;

- caracteristicile fizico-mecanice, mineralogice, geomecanice ale sterilului depozitat si parametrii tehnici ai iazului;

- influenta iazului asupra obiectivelor si factorilor de mediu existente in zona de influenta (aval) comportare in timp a depozitului de steril (deformatii ale fundatiei, taluzelor, bermelor);

- lucrarile de protectie a iazului si factorilor de mediu (santuri de colectare a apelor pluviale, imprejmuiri, plantatii) si masurile consemnate in proiectul de trecere in conservare.

3.1.1.3. Fenomene de modificare a suprafetei terenului

Se vor lua in considerare:

- rezultatele unor studii topografice si geotehnice care caracterizeaza fenomenul de scufundare al suprafetei ca urmare a exploatarii miniere, delimitandu-se perimetrele de risc pe planul topografic al suprafetei;

- informatii referitoare la aparitia de fracturi ale terenului, modificarea debitelor la izvoare sau fintani, variatia debitelor de apa in subteran;

- modificarea morfologiei terenului;

- modificarile in calitatea si structura solului datorate proceselor de eroziune, acidifiere, etc.

Alte surse de poluare a solului specifice activitatii miniere: deseurile periculoase (explozivi, mijloace de initiere) totice (reactivi chimici, lubrefianti, azbest, etc.) vor fi de asemenea luate in considerare.

3.1.1.4. Poluarea apei

Pentru apele subterane se vor avea in vedere:

- influenta activitatii miniere si a incetarii evacuarii apei de mina asupra surselor de alimentare a apelor subterane (freatice) in special in zonele cu asezari umane;

- zonele de migrare a apei de mina respectiv de crestere a nivelului acesteia;

- consecintele asupra gazelor de mina;

- consecintele legate de poluarea apei subterane de catre apa de mina.

Pentru apele de suprafata este necesara:

- identificarea surselor de poluare, cunoasterea structurii si functionalitatea surselor de poluare.

Pentru apa uzata (de mina, menajera) si pluviala trebuie identificate toate sursele de

poluare, atat pe durata activitatii unitatii cat si pe perioada de conservare sau inchidere.

3.1.1.5. Poluarea aerului.

In acest sens trbuie cunoscute:

- sursele de emisii din subteran, uzine de preparare, cariere, etc;

- modul de captare si utilizare a emisiilor de gaze.

3.1.1.6. Deseuri

Se vor avea in vedere reglementarile privind modul de gestionare a deseurilor respectiv substantelor periculoase si toxice, carburantilor, lubrefiantilor, uleiurilor de transformator si se va semnala prezenta azbestului in constructiile si materialele existente in unitate.

3.1.1.7. Influenta asupra vegetatiei si biodiversitatii.

Se analizeaza:

- factorii care afecteaza resursele biologice;

- pierderile de habitate, declinul sau disparitia florei si faunei din perimetrul analizat.

3.1.1.8. Surse de radiatii

Identificarea surselor de radiatii care afecteaza personalul si componentele factorilor de mediu constituie un important obiectiv in evaluarea eriscului asupra starii de sanatate a populatiei din perimetrele limitrofe.

3.1.1.9. Asezari umane

Pentru asezarile umane din zonele limitrofe unitatilor miniere, se vor identifica sursele de poluare ca: zgomot, vibratii, praf si gaze.

3.1.1.10. Zone protejate

Se vor avea in vedere identificarea monumentelor culturale declarate, constructiile civile, institutii publice, zonele rezidentiale in vederea evaluarii impactului activitatii miniere asupra acestora.

3.1.3. Programul de conformare acceptat de autoritatea de mediu

Dupa analizarea bilantului de mediu de catre autoritatea competenta de mediu, acesta va negocia cu titularul programul de conformare. Programul respectiv stabileste masurile necesare de remediere a efectelor asupra mediului conform standardelor si reglementarilor in vigoare, fondurile necesare, etapele, termenele de realizare si responsabilitatile atribuite persoanelor competente.

Autoritatea de mediu emite acordul de incetare a activitatii unitatii miniere.

3.1.4. Elaborarea masurilor de refacere a mediului si/sau prevenire a deteriorarii acestuia conform programului de conformare.

Programul refacerii mediului trebuie analizat astfel:

- refacerea datorita efectului produs de unitate pe perioada de activitate (anterioara);

- prevenirea si refacerea calitatii mediului afectat pe perioada de inchidere a unitatii miniere.

Refacerea mediului afectat de activitatea miniera anterioara

Masurile, respectiv lucrarile de refacere a haldelor de steril (considerate terenuri degradate inapte pentru folosinte agricole) si refacerii echilibrului hidrologic cuprind:

- masuri tehnice pentru cresterea stabilitatii depozitului, (nivelare, reprofilarea pantelor, formarea de trepte, astuparea fagaselor si ravenelor persistente, realizarea de ziduri de sprijin, praguri, etc.);

- masuri si lucrari antierozionale (cleionaje, etc.);

- masuri pentru imbunatatirea sistemului hidrologic (refacerea unor albii de scurgere, definitivarea sistemului de scurgere);

- masuri de recultivare biologica (ameliorare si vegetare, inierbare si impadurire) pentru sporirea stabilitatii si prevenirea degradarii solului, respectiv producerea unor alunecari

Aceste masuri si lucrari se efectueaza in baza unor studii (documentatii) elaborate de unitati specializate (geotehnice, pedagogice si silvice).

Masurile, respectiv lucrarile vor fi prezentate sub forma de proiecte (DDE-uri) pentru stabilizarea haldelor, lucrari hidrogeologice, replantare, etc.

Pentru haldele radioactive sunt prevazute masuri speciale de protectie si prevenire a contaminarii factorilor de mediu din vecinatatea acestora (betoane, acoperire cu materiale plastice).

Proiectul tehnic de conservare si abandonare a iazului care cuprinde masurile necesare asigurarii stabilitatii (daca se impune) trebuie completat cu masuri corespunzatoare.

Aceleasi masuri legate de stabilitate si lucrari de redare in circuit in baza unor studii de specialitate si documentatii de executie (proiecte) se vor aplica si pentru iazurile de decantare.

Avand in vedere problemele de siguranta impuse de folosintele din aval si de pe teritoriul valorifical al depozitului (iazului), redarea in circuit a terenurilor ocupate de depozitele drenate si nedrenate se va efectua conform ID 45 - 88.

Refacerea suprafetei afectate presupune lucrari specifice de umplere a conurilor datorate surparii, nivelarea terenului pentru a obtine o morfologie concordanta cu cea existenta si redarea terenului in circuitul economic (silvic, agricol).

Refacerea solului incintelor unitatilor presupune efectuarea lucrarilor de dezafectare, demolare (inclusiv fundatiile structurilor), curatirea de deseuri (industriale si biodegradabile), nivelarea, acoperirea cu sol vegetal si redarea terenului in circuitul economic.

Protectia atmosferei

Presupune aplicarea de masuri de limitare a emisiei de poluanti specifici activitatii miniere (din statiile de ventilatie, cosurile centralelor termice, gaze si praf de halde si depozite de substante minerale utile) si a emisiei din zonele populate.

Protectia apelor subterane si de suprafata

Presupune aplicarea, dupa caz, de masuri sau efectuarea de lucrari de investitii specifice pentru diminuarea poluantilor din apele evacuate din mina pe baza de studii de specialitate si proiecte de executie.

In conditiile diminuarii rezervelor de apa subterana sau modificarii retelei hidrografice, conform legii apelor, unitatea va lua masuri de refacere a alimentarii cu apa si de protectie impotriva inundatiilor.

Refacerea fondului forestier si agricol afectat

Presupune efectuarea de lucrari specifice pe baza unor studii de specialitate pentru ameliorarea si refacerea vegetatiei silvice si a terenurilor agricole afectate de activitatea miniera.

Tratarea si valorificarea deseurilor industriale

Aceasta presupune aplicarea unor masuri legate de:

- valorificare;

- tratarea in vederea neutralizarii lor;

- stocarea/depozitarea in conditii ecologice.

O atentie deosebita se va acorda masurilor de protectie a personalului si a mediului la dezafectarea constructiilor care contin azbest.

Protectia impotriva radiatiilor ionizante

Masurile de protectie a populatiei si a factorilor de mediu afectati se elaboreaza in baza NORMELOR REPUBLICANE DE PROTECTIE si    a normelor specifice respective de catre o unitate specializata.

Protectia ariilor protejate

Presupune elaborarea de masuri care sa diminueze impactul produs de unitatea miniera asupra zonelor protejate, respectiv patrimoniul declarat, "mosteniri" culturale, etc.

Prevenirea riscurilor asupra populatiei

Presupune elaborarea de masuri de prevenire si protectie a populatiei datorita efectelor daunatoare ale activitatii miniere anteriaore bazate pe studii de specialitate privind starea de sanatate a populatiei afectate.

Protectia asezarilor umane

Presupune elaborarea si aplicarea de masuri de prevenire si protectie impotriva zgomotului, vibratiilor, gazelor, pulberilor, riscurilor hidrogeologice si geologice.

3.1.4.10. Refacerea mediului peisagistic si ecologic

Presupune aplicarea de masuri si lucrari pentru crearea unui nou cadru natural si peisagistic adecvat pentru introducerea terenului afectat in circuitul economic.

3.1.4.11. Prevenirea si refacerea calitatii mediului afectat in perioada de inchidere a unitatii miniere.

Pentru prevenirea si refacerea calitatii factorilor afectati in perioada de inchidere, se vor avea in vedere toate normele si normativele in vigoarePolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2882
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved