Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Evaluarea activitatii si cariera functionarilor publici

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micEvaluarea activitatii si cariera functionarilor publici
CAPITOLUL I     Evaluarea activitatii functionarilor publici

notiuni generale-

Evaluarea este considerata drept un mecanism necesar pentru crearea unui instrument performant de gestiune a resurselor umane. Astfel, personalul nu-i considerat doar un factor al costurilor si o sursa de probleme. Din contra, notiunea de dezvoltare a resurselor umane este studiata tot mai profund, ea fiind in raport cu reusita si eficacitatea serviciului public. Asadar, gestiunea personalului se prezinta ca un instrument de gestiune bazat pe principiul legaturii dintre eficacitatea actiunii si calitatea si performanta agentilor. De la notare stricto senso se trece la evaluare, care tinde mai putin de a judeca meritele functionarului, decit a masura performantele sale in scopul gestionarii serviciilor.

Aceasta noua conceptie isi propune de a asigura o tranzitie a serviciului public de la procedura stricta de notare la un sistem de gestiune a resurselor umane, adica la un mecanism de gestiune a performantelor si/sau a competentelor.

Evaluarea are scopul de a motiva personalul si de a-l stimula sa-si optimizeze rezultatele. Evaluarea formeaza o parte integranta esentiala a unui sistem managerial cooperativ.

Obiectivele evaluarii:

functie de selectare: evaluarea are scopul de a identifica aptitudinile profesionale ale functionarului;

identificarea necesitatilor de formare: evaluarea performantelor scoate la iveala lacunele;

marirea motivarii: evaluarea trebuie sa aiba o functie de orientare si de comunicare. Adica, ea trebuie sa amelioreze relatiile profesionale si cooperarea dintre functionar si superiorul sau ierarhic prin intermediul unei comunicari deschise (convorbire de evaluare si convorbire individuala);

masurarea performantelor si adoptarea deciziilor de selectare: evaluarea permite de a identifica punctele puternice si cele slabe ale evaluatului (pentru o eventuala modificare, delegare, mutatie sau, in cazuri foarte rare, concediere);

functia de promovare: rezultatele evaluarii sint importante pentru cariera functionarului atit in plan administrativ, cit si financiar.

In majoritatea sistemelor, evaluarea presupune comunicarea notei agentului evaluat. Sistemele de notare se bazeaza pe reguli identice in principiu: seful ierarhic direct emite o apreciere a modului de a servi al agentului. Aprecierea poate fi anuala sau plurianuala, cifrata sau literala (sau ambele), insotita sau nu de o convorbire cu persoana in cauza. Ultima are dreptul de a contesta aprecierea care i-a fost facuta. Dreptul de recurs se exercita, in dependenta de caz, in fata ministrului, in fata unui organ colegial, eventual in fata tribunalelor.

Un sistem eficient de evaluare se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi:

are o structura simpla, se aplica usor si evita cheltuielile administrative mari;

toti superiorii ierarhici si membrii personalului evaluat trebuie sa poata utiliza sistemul repede, fara a cheltui mult timp pentru a-l studia;

este completat de convorbiri individuale;

are legaturi indirecte cu sistemul de remunerare si promovare;

mareste disponibilitatea tuturor agentilor implicati de a atinge obiectivele trasate;

evita inflatia notelor;

garanteaza obiectivitatea procedurii

Evaluarea activitatii functionarilor publici     se face in scopul acordarii drepturilor salariale corespunzatoare performantelor profesionale individuale, pe baza criteriilor elaborate de Agentia Nationala a Functionarilor Publici
Evaluarea activitatii functionarilor publici se face tinandu-se seama de criteriile de performanta pe baza carora se definesc si gradele existente in interiorul aceleiasi categorii.
La inceputul anului conducatorii de compartimente vor comunica fiecarui functionar public, in scris, criteriile de performanta stabilite de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, corespunzatoare categoriei, gradului si clasei functiei publice ocupate de acesta.
Anual conducatorii compartimentelor din cadrul unei autoritati sau institutii publice completeaza si noteaza in fisa de evaluare performantele profesionale individuale, obtinute in ultimele 12 luni de catre functionarii publici din subordine.
In urma evaluarii performantei profesionale individuale functionarului public i se acorda unul dintre urmatoarele calificative: 'exceptional', 'foarte bun', 'bun', 'satisfacator', 'nesatisfacator'.

Evaluarea performantelor profesionale individuale a functionarului public pe baza unui raport de evaluare anuaal care cuprinde:

1 date de identificare a functionarului public

- marca

- numele si prenumele

- functia publica

- gradul de salarizare

- perioada de evaluare : de la …………… la…………………..

- studii

- programe de instruire urmate in perioada evaluata

2 obiective pentru perioada evaluata care se finalizeaza printr-o nota acordata pentru indeplinirea obiectivelor

3 criterii de performanta individualizaei prin:

realizarea obiectivelor

adaptabilitate

asumarea responsabilitatilor

capacitatea de a rezolva problemele

capacitatea de implementare

capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite

capacitatea de a analiza si sintetiza

creativitate si spirit de initiativa

capacitatea de planificare si de a actiona strategic

capacitatea de a comunica

capacitatea de a lucra independent

capacitatea de a lucra in echipa

competenta in redactare

capacitatea de consiliere

capacitatea de indrumare

abailitati in utilizarea calculatoarelor si a altor echipamente informatice

respectul fata de lege si loialitatea fata de interesele institutiei

conduita in timpul serviciului

4 nota pentru indeplinirea criteriilor de performanta

5 nota finala a evaluarii

6 calificativul final al evaluarii

7 rezultate deosebite

8 dificultati obiective intampinate in perioada evaluata

9 alte observatii

10 obiective pentru urmatoarea perioada pentru care se face evaluarea

11 programe de instruire sa fie recomandate

12 comentariile functionarului public

13 semnatura functionarului public

14 data

15 semnatura evaluatorului , nume prenume , data , functia publica

16 comentariile persoanei care contrasemneaza

17 semnatura , nume prenume functia publica a persoanei care contrasemneaza si data

CAPITOLUL II Evaluarea performantelor profesionale individuale ale unui functionar public din cadrul DIRECTIEI GENERALE A FINANTELOR PUBLICE A JUDET VALCEA

Pentru exemplificare am am analizat activitatea d- nului Ionescu Constantin , salariat in cadrul D. G.F.P. VALCEA – SERVICIUL COLECTARE EXECUTARE SILITA PERSOANE FIZICE SI JURIDICE , pentru activitatea desfasurata in anul 2007 pe baza RAPORTULUI DE EVALUARE a performantelor individuale:

Marca 460

Numele si Prenumele Ionescu Constantin

Functia Publica inspector

Gradul de salarizare

Data ultimei promovari -

Perioada evaluata de la 01.01.2007 – 31.12.2007

Studii ASE Bucuresti

Programe de instruire : conform programului de pregatire profesionala aprobat de D. G.F.P. VALCEA

Nr. crt

OBIECTIVE 2007

din timp

Termen de realizare

Realizat    (pondere)

Notare

Urmarirea si colectarea veniturilor bugetului general consolidatpermanent

Executarea silita a agentilor economici restantieri

permanent

Solutionarea cererilor contribuabililor

permanen

Pregatirea profesionala

permanen

Nota pentru indeplinirea obiectivelor 3,75

Nr. crt

CRITERII DE PERFORMANTA

NOTA

COMENTARII

realizarea obiectivelor

adaptabilitate

asumarea responsabilitatilor

capacitatea de a rezolva problemele

capacitatea de implementare

capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite

capacitatea de a analiza si sintetiza

creativitate si spirit de initiativa

capacitatea de planificare si de a actiona strategic

capacitatea de a comunicacapacitatea de a lucra independent

capacitatea de a lucra in echipa

competenta in redactare

capacitatea de consiliere

capacitatea de indrumare

abailitati in utilizarea calculatoarelor si a altor echipamente informatice

respectul fata de lege si loialitatea fata de interesele institutiei

conduita in timpul serviciului

Nota pentru indeplinirea criteriilor de performanta    3,55

Nota finala a evaluarii 3,65

CALIFICATIVUL FINAL AL EVALUARII    FOARTE BUN

Alte observatii: cresterea operativitatii in urmarirea silita a agentilor economici

Obiective pentru urmatoarea perioada pentru care se face evaluarea

Nr. crt

Obiective 2008

din timp

Termen de realizare

Urmarirea si colectarea veniturilor bugetului general consolidat

permanent

Executarea silita a agentilor economici restantieri si diminuarea arieratelor

permanent

Solutionarea cererilor contribuabililor

permanent

Pregatirea profesionala

permanent

Programe de instruire recomandate sa fie urmate: cunoasterea programelor informatice existente si care au aplicatie in cadrul serviciului

Functionarul public notat in ultimul an cu calificativul 'nesatisfacator' sau 'satisfacator' nu poate fi avansat in anul urmator.
In situatia in care, in ultimii 2 ani, functionarul public a fost notat cu calificativul 'nesatisfacator', conducatorul institutiei publice va propune acestuia trecerea intr-o functie inferioara. Daca propunerea nu este acceptata, se procedeaza la eliberarea din functie.. In situatia in care are loc restrangerea numarului de posturi la o autoritate sau la o institutie publica, conducatorul autoritatii sau institutiei publice va avea in vedere rezultatele obtinute de functionarii publici la evaluarea anuala a activitatii.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1941
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site