Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


CAIET DE PRACTICA - DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICA

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micUNIVERSITATEA 'SPIRU HARET'

FACULTATEA DE DREPT SI ADMINISTRATIE PUBLICA - BUCURESTICAIET DE PRACTICA

I. FISA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI

III . DESCRIEREA ACTIVITATILOR PRESTATE DE UNITATEA

IN CARE S-A DESFASURAT ACTIVITATEA DE PRACTICA DE SPECIALITATE SI ORGANIZAREA ACESTEIA

Notiuni de baza

Penitenciarele se infiinteaza si se desfiinteaza prin hotararea Guvernului si sunt institutii cu peronalitate juridica subordonate Administratiei Nationate a Penitenciarelor.

Penitenciarele se clasifica, in functie de regimul de executare a pedepselor, prin decizie a Directorului General al Administratiei Nationate a Penitenciarelor.

Penitenciarele sunt conduse de catre un Director, personalul necesar pentru functionarea fiecarui penitenciar se stabileste pe baza propunerilor motivate ale Directorilor penitenciarelor aprobate prin decizii a Directorului General al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Penitenciarele se organizeaza si se amenajeaza astfel incat sa asigure conditii necesare aplicarii regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate, desfasurarii activitatilor de educatie si reintegrare sociala, munca sau alte activitati lucrative, de cazare, hranire, echipare, asigurarea asistentei medicale, igienei individuale si collective, precum si realizarii tuturor masurilor de siguranta in raport cu prevederile legale, aplicabile fiecarei categorii de persoane private de libertate (regim de maxima siguranta, regim inchis, regim semideschis, regim deschis).

  1. Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate

Regimul de maxima siguranta se plica initial persoanelor condamndate la pedeapsa detentiunii pe viata si a persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii mai mare de 15 ani.

Regimul inchis se plica intial persoanelor condamndate la pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani dar care nu depaseste 15 ani.

Regimul semideschis se aplica initial persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii mai mare de    1 an dar care nu depaseste 5 ani.

Regimul deschis se plica initial la persoanele condamnate la pedeapsa inchisorii de cel mult un an.

Regimul de executare a pedepsei privative de libertate se stabileste la primirea persoanei condamnate in primul penitenciar in care acesta urmeaza sa execute pedeapsa, de catre comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de liberate.

In cadrul penitenciarelor sunt organizare si clar delimitate:

sectorul de detinere,

sectorul administrativ,

sectorul de productie si alte spatii.

Pedepsele se executa numai in temeiul hotararilor judecatoresti de condamnare ramase definitive si care sa asigure respectarea deminitatii umane.

In timpul executarii pedepselor este interzisa orice forma de discriminare pe temei de rasa, nationaliate, etnie, limba, religie, gen, orientare sexuala, apartenenta politica, convingeri, avere, origine sociala, varsta, dizabilitate, boala cronica necotangioasa, infectie HIV/ SIDA sau alte temeiuri.

  1. Judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate

Executarea pedepselor de desfasoara sub supravegherea, controlul si autoritatea judecatorului delegat. Presedintele Curtii de Apel desemneaza anual unul sau mai multi judecatori delegati pentru executarea pedepselor privative de libertate pentru fiecare penitenciar aflat in circumscritia teritoriala a curtii de apel.

Judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate supravegheaza si controleaza asigurarea legalitatii in executarea pedepselor si pe durata exercitarii atributiilor de judecator delegat nu poate desfasura alte activitati decat cele stabilite de lege.

Impotriva modului de stabilire a regimului de executare persoana condamnata poate formula plangere la judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, in termen de 3 zile de la data cand a luat cunostinta de regimul de excutare a pedepsei stabilite.

Persoana condamnata este ascultata, in mod obligatoriu, la locul de detinere, de judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate.
Judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate solutioneaza plangerea in termen de 15 zile de la data primirii acesteia si pronunta, prin incheiere motivata, una din urmatoartele solutii:

admite plangerea si dispune modificarea regimului de executare stabilit de comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate,

respinge plangerea daca aceasta este nefondata.

Incheierea judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de liberate se comunica persoanei condamnate in termen de 2 zile de la data pronuntarii acesteia.

Impotriva incheierii judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate persoana condamnata poate introduce contestatie la Judecatoria in a carei circumscriptie se afla penitenciarul, in termen de 3 zile de la comunicarea incheierii.

Contestatia se judeca potivit dispozitiilor art.460 alin.2-5 din Codul de Procedura Penala care se aplica in mod corespunzator.

Hotararea Judecatoriei este definitiva.

  1. Refuzul de hrana

In situatia in care o persoana condamnata la o pedeapsa privativa de libertate refuza sa primeasca hrana, judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de liberate, la sesizarea directorului penitenciarului, are obligatia sa audieze de indata persoana condamnata si sa solicite o declaratie scrisa pentru a cunoaste motivele care au determinat luarea acestei hotarari.

Daca persoana condamnata refuza sa dea declaratia se consemneaza aceasta intr-un process verbal intocmit de judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de liberate.

Dupa audierea persoanei condamnate, judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de liberate dispune masurile legale care se impun sau face propuneri in acest sens, directorului penitenciarului.

Directorul penitenciarului ia masuri pentru ca persoana condamnata care refuza sa primeasca hrana, sa fie transferata in infirmeria penitenciarului unde este tinuta sub supravegherea atenta a personalului medical care asigura persoanei condamnate asistenta medicala corespunzatoare astfel incat viata acesteia sa nu fie pusa in pericol.

Iesirea din refuzul de hrana se consemneaza intr-o declaratie scrisa si semnata de persoana condamnata, data in prezenta judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de liberate.

  1. Constatarea abaterilor disciplinare

Abaterile disciplinare se constanta de catre personalul administratie peniteniciarului si se consemneaza intr-un raport de incident.

Raportul de incident se depune la seful sectiei unde este detinuta persoana condamnata, in termen de 24 ore de la data constatarii abaterii.

Procedura disciplinara se declanseaza de seful sectiei unde este detinuta persoana condamnata, care sesizeaza comisia de disciplina.

Comisia de disciplina este formata din:

directorul penitenciarului, in calitate de presedinte,

adjunctul acestuia,

un supraveghetor.

Directorul penitenciarului desemneaza in termen de 24 ore de la sesizarea comisiei de disciplina o persoana din cadrul personalului penitenciarului, alta decat un supraveghetor, sa efectueze cencetarea prealabila. In termen de 5 zile persoana desemnata prezinta comisiei de disciplina rezultatul cercetarii prealabile.

Comisia de disciplina, dupa ascultarea persoanei condamnate si a oricarei alte persoane care are cunostinta despre imprejurarile in care a fost savarsita fapta, aplica prin hotarare scrisa una dintre sanctiunile disciplinare sau dupa caz claseaza dosarul de cercetare disciplinara.

La stabilirea sanctiunii disciplinare se tine seama de gravitatea abaterii, de persoana condamnatului, de abateriile disciplinare savarsite anterior, de atitudinea persoanei condamnate dupa savarsirea abaterii si in timpul procedurii disciplinare.

Sanctiunile disciplinare aplicate se inscriu intr-un registru special, iar dosarul disciplinar si hotararile comisiei de disciplina se include in docasul individual al persoanei condamnate.

In cazul in care in cursul procedurii disciplinare, comisia de disciplina ia cunostinta despre savarsirea unei infractiuni, sesizeaza organul de urmarie penala competent.

  1. Plangerea impotiva hotararii comisiei de disciplina

Impotiva hotararii comisiei de disciplina, prin care a fost aplicata o sanctiune disciplinara, persoana condamnata poate face plangere la judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de liberate in termen de 3 zile de la comunicarea hotararii.

Persoana condamnata este asculata la locul de detinere in mod obligatoriu, la judecarea plangerii.

Judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de liberate poate proceda la ascultarea oricarei persoane in vederea aflarii adevarului.

Judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de liberate solutioneaza plangerea, prin incheiere motivate in termen de 3 zile de la primirea acesteia, pronuntand una din urmatoarele solutii:

admite plangerea si dispune anularea, revocarea sau modificarea sanctiunii disciplinare aplicate de comisia de disciplina din penitenciar,

respinge plangerea daca aceasta este nefondata.

Impotriva incheierii judecatorului delegat persoana condamnata poate introduce contestatie la judecatoria in a carei circumscriptie se afla penitenciarul in termen de 3 zile de la comunicarea incheierii.

Hotararea judecatoriei ramane definitive.

IV. DESCRIEREA ACTIVITATII DESFASURATE

In cadrul practicii realizate la Penitenciarul Giurgiu am participat la urmatoarele acivitati:dezbaterile comisiei de disciplina,

audierea de catre judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de liberate a persoanelor care au depus plangere impotriva masurilor luate de comisia de disciplina si comisia de individualizare a pedepsei

transferarea persoanelor private de libertate de la un penitenciar la altul , ca urmare a schimbarii regimului de executare a pedepsei ( Ex: de la Penitenciarul GIurgiu, penitenciar cu regim inchis, la Penitenciarul Bucuresti - Jilava, penitenciar cu regim semideschis ).

Caz intalnit si analizat in perioada activitatii de practica

In data de 15.05.2009, persoanele private de libertate Ionescu Marian si Iordan Gheorghe au fost transferate de la Penitenciarul Giurgiu la Penitenciarul Bucuresti - Jilava si la Penitenciarul Spital Bucuresti - Jilava.

Persoana privata de libertate Ionescu Marian, nascuta la data de 26.04.1965, fiul lui Radu si al Mariei, condamnata la pedeapsa cu inchisoarea 12 ani, pentru savarsirea infractiunii de talharie, a fost transferat de la Penitenciarul Giurgiu ( regim inchis si arest preventiv ) la Penitenciarul Bucuresti - Jilava (regim semideschis ), ca urmare a schimbarii regimului de executare a pedepsei de la regim inchis la regim semideschis.

Argumentele care au stat la baza deciziei de schimbare a regimului de executare a padepsei de la regim inchis la regim semideschis au fost:

persoana private de libertate a executat 2/3 din pedeapsa

a participat la cursurile de alfabetizare organizate de penitenciar

a desfasurat activitati socio - educative, sportive si gospodaresti in cadrul penitenciarului

avea un carecter nonviolent

Persoana privata de libertate Iordan Gheorghe, nascuta la data de 02.06.1979, fiul lui Tudor si al

Georgetei, arestata preventiv in vederea cercetarii savarsirii infractiunii de omor, a fost transferata de la Penitenciarul Giurgiu la Penitenciarul Spital Bucuresti - Jilava in vederea efecuarii uni consult de specialitate.

Pe timpul transferului cele doua persoane private de libertate au avut o discutie mai aprinsa, aceasta degenerand intr-o incaierare. Cei doi au fost despartiti de catre membrii escortei si predate la penitenciarele de destinatie.

Celor doua persoane private de libertate le-au fost intocmite rapoarte de incident de catre seful escortei, rapoarte care au fost predate conducerii penitenciarelor de destinatie.

In urma anchetei facute de catre persoana desemnata de Directorul Penitenciarului Bucuresti - Jilava, s-a constatat ca persoana privata de libertate Ionescu Marian a fost atacata de persoana privata de libertate Iordan Gheorghe, acesta actionand spre autoaparare.

Ancheta facuta a fost inaintata comisiei de disciplina a Penitenciarului Bucuresti - Jilava.

Luandu-se in consideratie rezultatul anchetei si argumentele care au stat la baza schimbarii regimului de executare a pedepsei, comisia de disciplina a Penitenciarului Bucuresti - Jilava a hotarat clasarea dosarului de cercetare disciplinara impotriva persoanei private de libertate Ionescu Marian.

Impotriva persoanei de libertate Iordan Gheorghe nu au putut fi luate masuri disciplinare deoarece acesta era arestat preventive, abaterea savarsita fiind consemnata in registrul special al Penitenciarului Spital Bucuresti - Jilava.

Deprinderi practice dobadite

cunoasterea sistemului administrativ al Penienciarului Giurgiu

efectuarea si supravegherea dosarelor de cercetare disciplinara;

intocmire motive apel/recurs

Cunostinte teoretice folosite

cunostinte de drept penal, drept de procedura penala;

Hotararea Guvernului nr. 1897 din 21.12.2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal;

Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal;

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3949
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved