Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


DREPT CIVIL. DREPTURI REALE - TEST GRILA

Drept+ Font mai mare | - Font mai micDREPT CIVIL. DREPTURI REALE - TEST GRILA

1) Din punct de vedere juridic, patrimoniul este:1. totalitatea bunurilor ce constituie averea unei persoane

2. totalitatea drepturilor si obligatiilor unei persoane fizice sau juridice

3. totalitatea drepturilor si obligatiilor cu continut economic, evaluabile in bani, ce apartin unei persoane

4. totalitatea drepturilor patrimoniale ce apartin unui subiect de drept

2) Din trasatura juridica a patrimoniului de a fi o universalitate juridica se desprind urmatoarele elemente:

a. patrimoniul apare ca o masa de drepturi si obligatii legate intre ele sau ca o drepturi si obligatii, fiecare grupare a mai multor mase de avind un regim juridic deteminat

b. drepturile si obligatiile sunt distincte de universalitate

c. fiecare persoana fizica sau juridica poate avea un singur patrimoniu

d. numai persoanele fizice sau juridice pot avea un patrimoniu

1. a+c

2. a+b

3. a+b+c

4. b+c

3) Constituie caractere juridice ale patrimoniului :

a. patrimoniul este personal, indivizibil

b. patrimoniul este o universalitate de fapt

c. parimoniul este unic

d. patrimoniul este inalienabil

1. a+c

2. a+b

3. a+b+c

4. c+d

4) Divizibilitatea patrimoniului se explica prin:

1. faptul ca patrimoniul poate fi impartit in mai multe mase de bunuri, fiecare dintre ele avind un regim juridic diferit

2. faptul ca pot fi urmarite separat anumite bunuri determinate ce fac parte din patrimoniu

3. posibilitatea de a fi transmis pe fractiuni, prin acte juridice mortis causa

4. posibilitatea de a fi transmis pe fracsiuni, prin acte juridice inter vivos

5) Patrimoniul indeplineste urmatoarele functii:

a. constituie gajul general al creditorilor chirografari

b. face imposibila transmisiunea universala si cu titlu universal

c. explica si permite transmisiunea universala si cu titlu universal

d. explica transmisiunea cu titlu particular

1. a+b

2. b+c

3. a+c

4. a+c+d

6) Patrimoniul prezinta urmatoarele caractere juridice :

a. patrimoniul este o universalitate juridica

b. patrimoniul este divizibil

c. patrimoniul este alienabil

d. patrimoniul este indivizibil

1. a+b

2. b+c

3. a+b+c

4. a

7) Drepturile patrimoniale se clasifica in :

1. drepturi reale si drepturi de creanta

2. drepturi absolute si drepturi relative

3. drepturi principale si drepturi accesorii

4. drepturi personale si drepturi cu un continut evaluabil in bani

8) In cazul drepturilor reale:

1. subiectul activ este nedeterminat

2. subiectul pasiv este nedeterminat

3. este determinat atat subiectul activ cat si subiectul pasiv

4. subiectului pasiv ii revine obligatia de a nu face ceva, ce ar fi putut sa faca daca nu si-ar fi asumat obligatia respectiva

9) Drepturile reale prezinta urmatoarele caractere juridice:

a. drepturile reale sunt drepturi absolute

b. drepturile reale au doua efecte specifice: dreptul de urmarire si dreptul de preferinta

c. drepturile reale sunt limitate ca numar

d. drepturile reale sunt nelimitate ca numar

1. a+b

2. a+c

3. a+b+c

4. a+d

10) Dreptul de urmarire:

a. reprezinta un efect specific al drepturilor reale

b. este un drept real accesoriu

c. este posibilitatea recunoscuta titularului unui drept real de a pretinde restituirea bunului de la orice persoana la care acesta s-ar afla

d. este posibilitatea recunoscuta titularului unui drept de creanta de a pretinde restituirea bunului de la orice persoana la care acesta s-ar afla

1. a+b

2. a+c

3. a+b+c

4. a+d

11) Dreptul de preferinta :

1. confera titularului sau prerogativa de a pretinde subiectului pasiv sau succesorilor acestuia executarea obligatiei asumate

2. este posibilitatea recunoscuta titularului unui drept de creanta de a fi satisfacut cu prioritate fata de titularii altor drepturi

3. este posibilitatea recunoscuta titularului unui drept real de a fi satisfacut cu prioritate fata de titularii altor drepturi

4. reprezinta un efect specific al drepturilor patrimoniale

12) Drepturile de creanta prezinta urmatoarele caractere juridice :

a. sunt drepturi accesorii

b. sunt drepturi relative

c. sunt drepturi nelimitate ca numar

d. sunt drepturi opozabile erga omnes

1. a+b

2. a+c

3. b+c

4. a+d

13) Obligatiile reale :

a. reprezinta o categorie juridica intermediara intre drepturile reale si drepturile de creanta

b. constau in anumite indatoriri, prevazute expres de lege sau conventia partilor, a caror existenta este determinata, de regula, de stapanirea unui lucru

c. se caracterizeza prin faptul ca au o opozabilitate mai mare decat drepturile de creanta

d. se caracterizeza prin faptul ca au o opozabilitate mai mare decat drepturile de creanta, dar mai restransa decat drepturile reale

1. a+b+d

2. b+c

3. a+d

4. b+d

14) Obligatiile reale de a face :

a. se mai numesc si obligatii scriptae in rem

b. sunt indatoriri ce revin detinatorului unui bun determinat

c. au ca izvor legea sau conventia partilor

d. se mai numesc si obligatii propter rem

1. a+c

2. b+c

3. a+b

4. b+c+d

15) Sunt drepturi reale principale :

a. dreptul de proprietate

b. dreptul de uzufruct

c. dreptul de gaj

d. dreptul de retentie

1. a+b

2. b+c

3. a+c

4. a

16) Sunt drepturi reale accesorii :

a. dreptul de folosinta

b. dreptul de gaj

c. dreptul de ipoteca

d. dreptul de servitute

1. a+b+c+d

2. a+b

3. b+c

4. a+d

17) Posesia :

1. se aplica drepturilor reale si drepturilor de creanta

2. este stapanirea de fapt a unui bun care, din punct de vedere al comportarii posesorului, apare ca fiind manifestarea exteriora a unui drept real

3. este o stare de drept

4. este o stare de drept care creeaza prezumtia de proprietate

18) Posesia se pierde :

a. prin pierderea elementului material - corpus

b. prin pierderea elementului intentional - animus

c. prin pierderea ambelor elemente constitutive

d. prin pierderea elementului material - corpus - in situatia in care posesia se exercita corpore alieno

1. a+b+c

2. a+b

3. a+c

4. d

19) Dobandirea posesiei se realizeaza prin :

1. intrunirea ambelor elemente constitutive

2. intrunirea elementului material - corpus

3. uzucapiune

4. intrunirea elementului intentional - animus

20) Viciile posesiei sunt:

a. discontinuitatea

b. violenta

c. clandestinitatea

d. eroarea

1. a+b+c

2. b+c

3. a+b

4. c

21) Posesia produce urmatoarele efecte:

a. creeaza o prezumtie relativa de proprietate in mateie imobiliara

b. posesorul de buna-credinta dobandeste fructele lucrului

c. posesia este aparata prin actiunile posesorii

d. posesia exercitata in termenul si in conditile prevazute de lege, determina dobandirea de catre posesor, prin efectul uzucapiunii, a dreptului de proprietate asupra bunului

1. a+b

2. a+c

3. a+b+c+d

4. a

22) Protejarea posesiei se realizeaza prin:

1. actiunea negatorie

2. actiunea posesorie

3. actiunea confesorie.

4. actiunea in revendicare

23) Actiunile posesorii prezinta urmatoarele caractere juridice:

a. sunt actiuni personale

b. sunt actiuni reale

c. sunt actiuni imobiliare

d. sunt actiuni petitorii

1. a+b

2. b+c

3. a+c

4. a+b+c+d

24) Pentru exercitarea actiunii posesorii generale - in complangere- se cer urmatoarele conditii :

a. sa nu fi trecut un an de la tulburare sau deposedare

b. reclamantul sa faca dovada ca, inainte de tulburare sau deposedare, a posedat bunul cel putin un an

c. posesia reclamantului sa fie o posesie util

d. posesorul sa faca dovada ca a dobandit posesia in baza unui just titlu

1. a+b

2. a+b+c

3. b

4. a+b+c+d

25) Actiunea posesorie speciala - reintegranda - :

a. apara posesia impotriva oricarei tulburari sau deposedari

b. apara posesia atunci cand deposedarea sau tulburarea s-a produs prin violenta

c. apara o posesie utila

d. apara numai o posesie dobandita in baza unui just titlu cu data certa

1. a+b

2. a+c

3. a+b+c

4. a+b+c+d

26) Atributele dreptului de proprietate sunt :

a. dreptul de a folosi bunul

b. dreptul de a culege fructele bunului

c. dreptul de a dispune de lucru

d. posesia si folosinta

1. a+b

2. b+c

3. a+b+c

4. b+c+d

27) Dreptul de proprietate prezinta urmatoarele caractere juridice:

a. drept relativ

b. drept absolut

c. drept perpetuu

d. drept exclusiv

1. a+b

2. b+c+d

3. a+c

4. a+b+c+d

28) In raport de titular proprietatea este:

a. proprietate publica

b. proprietate privata

c. proprietate comuna pe cote - pati

d. proprietate devalmasa

1. a+c

2. b+c

3. a+b

4. b+c+d

29) In cazul proprietatii comune pe cote - parti obisnuite sau temporare:

1. fructele civile revin copartasului care a depus diligente pentru producerea lor, numai daca ceilalti copartasi nu au fost impiedicati sa participe la producerea si culegerea lor

2. regula unanimitatii se aplica tuturor actelor materiale si juridice efectuate cu privire la intregul bun

3. fiecare copartas poate sa exercite atributul dispozitiei cu privire la intregul bun numai cu respectarea regulii unanimitatii

4. oricare dintre copartasi poate sa instraineze sau sa greveze bunul, fara a fi necesar acordul celorlalti copartasi

30) Domeniul public :

1. este o totalitate de bunuri ce formeaza obiectul proprietatii publice

2. este o institutie juridica ce are titulari strict determinati prin norma constitutionala

3. cuprinde bunurile imobile aflate in circuitul civil.

4. este alcatuit din toate bunurile mobile si imobile aflate in circuitul civil

31) Includerea bunurilor in domeniul public se face in functie de urmatoarele criterii :

a. declaratia legii

b. natura bunurilor

c. afectatiunea bunurilor

d. conventia partilor

1. a+b+c

2. b+c

3. a

4. a+b+c+d

32) Intra in alcatuirea domeniului public:

a. bunurile de uz sau interes public

b. bunurile expres enumerate de lege

c. bunurile ce sunt destinate uzului sau interesului public

d. bunurile mobile si imobile aflate in circuitul civil

1. a+c

2. a+b

3. a+b+c

4. b

33) Proprietatea publica se dobandeste prin:

a. expropriere pentru cauza de utilitate publica

b. achizitii publice efectuate in conditiile legii

c. cale naturala

d. prin acte de donatii/legate acceptate de guvern/consiliul judetean/local, daca bunul intra in domeniul public

1. a+b

2. d

3. a+b+c+d

4. a+c+d

34) Dreptul de proprietate privata are ca titular :

a. persoane fizice

b. persoane juridice

c. statul

d. unitatile adminsitrativ-teritoriale

1. a

2. a+c

3. a+b+c

4. a+b+c+d

35) Bunurile proprietate publica:

a. pot fi date in administrare

b. pot fi concesionate

c. pot fi date in folosinta gratuita

d. pot fi inchiriate

1. a+b+c+d

2. a+b

3. a+c

4. b+c+d

36) Modalitatile juridice ale dreptului de proprietate sunt :

a. proprietatea privata

b. proprietatea rezolubila

c. proprietatea anulabila

d. proprietatea comuna

1. a

2. a+b

3. b+c+d

4. a+b+c+d

37) Formele proprietatii comune pe cote - parti sunt:

a. proprietatea comuna pe cote - parti obisnuita sau temporara

b. proprietatea comuna pe cote - parti fortata si perpetuua

c. proprietatea in devalmasie

d. proprietatea rezolubila

1. b+c

2. a+b

3. b+c

4. a+b+c+d

38) Proprietatea comuna pe cote-parti prezinta urmatoarele caractere juridice

a. fiecare coproprietar este titularul exclusiv al unei cote-parti din dreptul de proprietate asupra bunului nedivizat din punct de vedere material

b. nici unul dintre coproprietari nu este titularul exclusiv al unei fractiuni materiale din bun

c. oricare dintre titulari are un drept exclusiv cu privire la o fractiune materiala din bun

d. fiecare coproprietar este titularul exclusiv al unei cote-parti din dreptul de proprietate asupra bunului divizat din punct de vedere material

1. a+c

2. b+c

3. a+b

4. c+d

39) Proprietatea comuna pe cote-parti obisnuita sau temporara ia nastere :

a. ca efect al deschiderii unei succesiuni cand defunctul lasa mai multi mostenitori

b. dintr-un contract translativ de proprietate avand mai multi dobanditori

c. printr-o hotarare judecatoreasca declarativa pronuntata intr-o actiune avand ca obiect partajul de bunuri

d. printr-un testament

1. b

2. a+b

3. a+b+c

4. c+d

40) Sunt cazuri de proprietate comuna pe cote-parti fortata si perpetua:

a. coproprietatea fortata asupra partilor comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente

b. coproprietatea fortata asupra bunurilor comune necesare sau utile pentru folosirea a doua imobile vecine

c. dreptul de proprietate al sotilor asupra bunurilor dobandite de oricare dintre ei in timpul casatoriei

d. coproprietatea fortata asupra bunurilor considerate ca fiind bunuri de familie

1. b

2. a+b

3. a+c

4. a+b+d

41) Proprietatea comuna in devalmasie:

1. este acea forma a dreptului de proprietate comuna caracterizat prin faptul ca titularii sai au determinata cota - parte ideala din dreptul de proprietate asupra unor bunuri fractionate in materialitatea lor

2. este acea forma a dreptului de proprietate comuna caracterizat prin faptul ca titularii sai au determinata cota - parte ideala din dreptul de proprietate asupra unor bunuri nefractionate in materialitatea lor

3. este acea forma a dreptului de proprietate comuna caracterizat prin faptul ca titularii sai nu au determinata cota - parte ideala din dreptul de proprietate asupra unor bunuri nefractionate in materialitatea lor, bunurile apartinand deopotriva tuturor coproprietarilor.

4. este acea forma a dreptului de proprietate comuna care inceteaza prin partaj

42) Partajul conventional sau voluntar:

a. pentru validitatea conventiei de partaj este necesara prezenta tuturor copartasilor

b. presupune capacitatea deplina de exercitiu a tutror copartasilor

c. reprezinta acordul de vointa exprimat de toti coproprietarii in sensul incetarii proprietatii comune

d. daca un copartas este minor sau pus sub interdictie este necesar acordul autoritatii tutelare

1. a+c

2. b+c+d

3. a+b

4. a+b+c+d

43) In cazul partajului judiciar, instanta de judecata poate sa adopte urmatoarea solutie:

a. partajarea in natura a bunului

b. atribuirea bunului catre unul din copartasi

c. vanzarea bunului si impartirea pretului

d. incuviintarea executarii silite

1. a+b

2. a+c

3. a+b+c

4. b+d

44) Regula unanimitatii se aplica in cazul:

a. actelor de conservare

b. actelor de administrare

c. actelor de dispozitie

d. tuturor actelor juridice facute cu privire la un bun detinut in coproprietate

1. a+b

2. a+c

3. b+c

4. d

45) In materia exproprierii:

a. actul de declarare a utilitatii publice se publica in Monitorul Oficial sau in presa locala

b. propunerile de expropriere se notifica titularilor drepturilor reale asupra imobilelor

c. solutionarea cererii de expropriere este de competenta judecatoriei in a carei raza teritoriala este situat bunul imobl propus pentru expropriere

d. despagubirea se compune din valoarea reala a imobilului si din prejudiciul cauzat proprietarului sau celorlalte persoane indreptatite

1. a

2. b+c

3. a+b+c

4. a+b+d

46) Din categoria actiunilor petitorii fac parte:

a. actiunea in revendicare

b. actiunea in granituire

c. actiunea confesorie

d. actiunea negatorie

1. a

2. a+c

3. a+b+c

4. a+b+c+d

47) Granituirea este:

1. actiunea reala prin care reclamantul , proprietarul unui bun, contesta in fata instantei de judecata ca paratul are un drept real, dezmembramant al dreptului de proprietate cu privire la acel bun

2. actiunea reala prin care reclamantul solicita obligarea paratului la recunoasterea existentei unui drept real, dezmembramant al dreptului de proprietate, asupra imobilului proprietatea altei persoane, precum si obligarea paratului la respectarea acestui drept

3. actiunea reala prin care reclamantul solicita instantei sa determine, in contradictoriu cu paratul, prin semne exterioare, intinderea proprietatilor partilor.

4. actiunea reala si petitorie intentata cu scopul de a stabili hotarul intre proprietatile invecinate, indiferent daca acestea apartin sau nu unor titulari diferiti

48) Actiunea in granituire prezinta urmatoarele caractere juridice:

a. actiune reala

b. actiune posesorie

c. actiune imobiliara

d. actiune personala

1. a+b

2. b+c

3. a+c

4. a

49) Actiunea in revendicare prezinta urmatoarele caractere juridice:

a. este o actiune reala

b. este o actiune petitorie

c. este o actiune posesorie

d. este o actiune personala

1. a+b

2. b+c

3. a

4. c+d

50) Actiunea in revendicare este :

1. actiunea reala, petitorie, prin care reclamantul solicita instantei de judecata sa-I recunoasca dreptul de proprietate asupra unui bun determinat si sa-l oblige pe parat la restituirea posesiei bunului

2. actiunea reala prin care se apara posesia bunului

3. actiunea petitorie prin care reclamantul contesta ca paratul are un drept real, dezmembramant al dreptului de proprietate cu privire la bunul pe care-l poseda

4. este actiunea reala prin care reclamantul solicita instantei de judecata sa stabileasca ca este titularul unui dezmembramant al dreptului de proprietate

51) Actiunea in revendicare poate fi exercitata de :

1. posesorul bunului

2. coproprietarul bunului

3. proprietarul exclusiv al bunului

4. oricare dintre soti, in cazul proprietatii devalmase, in temeiul unui mandat tacit reciproc

52) Obiectul material al actiunii in revendicare il constituie :

1. bunuri imobile individual determinate

2. bunuri mobile aflate in posesia nelegitima a paratului

3. bunuri imobile sau bunuri mobile individual determinate, aflate in posesia nelegitima a paratului

4. bunuri imobile generic determinate (res genera)

53) Titularul actiunii in revendicare :

1. nu poate fi decat proprietarul exclusiv al bunului

2. poate fi coproprietarul bunului

3. poate fi posesorul bunului

4. poate fi oricare dintre soti in cazul proprietatii devalmase

54) Prin titlu in materia revendicarii imobiliare se inteleg :

a. actele juridice constitutive

b. actele juridice translative de proprietate

c. actele juridice declarative de drepturi

d. actele constitutive si actele translative

1. a+b

2. b+c

3. a+c

4. a+b+c

55) In cazul actiunii in revendicare imobiliara, daca reclamantul are titlu, el va castiga procesul daca :

a. titlul emana de la un tert

b. data titlului este anterioara posesiei paratului

c. data titlului este posterioara posesiei paratului

d. titlul reclamantului este un act autentic

1. a+b

2. a+c

3. b+c

4. a+d

56) Bunurile mobile in privinta carora se aplica regula instituita de art. 1909 alin. 1 Cod civil:

a. bunuri mobile corporale

b. prin exceptie, bunuri mobile incorporale (titlurile la purtator)

c. bunuri mobile care formeaza o universalitate

d. numai bunuri mobile corporale

1. b

2. a+b

3. a+b+c

4. a+c+d

57) Actiunea in revendicare produce urmatoarele efecte:

a. restituirea lucrului revendicat

b. restituirea fructelor

c. restituirea cheltuielilor utile si necesare facute de posesor cu lucrul revendicat

d. restituirea tuturor cheltuielilor facute de posesor cu lucrul revendicat

1. a+b+c

2. b+c

3. b+c+d

4. a+b+c+d

58) In cazul admiterii actiunii in revendicare :

a. cheltuielile utile se restituie numai in masura sporului de valoare adus lucrului, calculat la data restituirii

b. cheltuielile necesare se restituie integral

c. cheltuielile voluptuarii se restituie numai daca posesorul a fost de buna - credinta

d. cheltuielile voluptuarii se restituie indiferent de buna sau de reaua credinta a posesorului

1. a+d

2. a+b

3. a+b+c

4. a+b+d

59) Cheltuielile necesare sunt :

1. acea categorie de cheltuieli care constau in sumele de bani sau munca depusa pentru conservarea bunului

2. acea categorie de cheltuieli care constau in sumele de bani sau munca depusa pentru sporirea valorii bunului

3. acea categorie de cheltuieli care constau in ameliorarile aduse bunului

4. cheltuielile facute de proprietar pentru revendicarea bunului

60) Prin uzucapiune se pot dobandi:

a. dreptul de proprietate, indiferent de felul proprietatii

b. dreptul de proprietate privata

c. uzufructul

d. servitutile

1. b

2. b+c

3. a+b

4. b+c+d

61) In sistemul Codului civil, formele uzucapiunii sunt :

a. uzucapiunea de 30 de ani

b. uzucapiunea de 20 de ani

c. uzucapiunea de 10 pana la 20 de ani

d. uzucapiunea de 10 ani

1. a+b+c

2. a+b

3. a+c

4. a+b+d

62) Conditiile uzucapiunii de 30 de ani sunt:

a. posesia sa fie exercitata neintrerupt timp de 30 de ani

b. posesia sa fie utila

c. posesorul sa fie de buna - credinta

d. posesia sa fie dobandita in baza unui just titlu

1. a+b

2. b+c

3. a+c

4. a+b+c+d

63) Conditiile uzucapiunii de 10 pana la 20 de ani sunt:

a. posesia sa se intemeieze pe un just titlu

b. posesia sa fie exercitata cu buna - credinta

c. posesia sa se exercite neintrerupt de la 10 la 20 de ani

d. justul titlu sa priveasca atat posesorul bunului cat si persoana de la care acesta a dobandit bunul

1. a+b+c

2. b+c

3. a+c

4. a+d

64) Justul titlu trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a. sa emane de la adevaratul proprietar

b. sa aiba data certa

c. sa nu emane de la adevaratul proprietar

d. sa existe si sa fie dovedit separat de buna - credinta

1. a+d

2. b+d

3. a+b+d

4. b+c+d

65) Pot servi ca just titlu:

1. certificatul de mostenitor

2. contractul de locatiune

3. hotararile judecatoresti care tin loc de contract de vanzare - cumparare.

4. contractul de arenda

66) In materia accesiunii imobiliare artificiale, este constructor de rea - credinta:

a. detentorul precar al terenului pe care edifica o constructie

b. arendasul care a efectuat lucrari, constructii sau alte lucrari pe pamantul luat in arenda

c. persoana care foloseste terenul fara nici un titlu

d. persoana care foloseste terenul in baza unui titlu afectat de vicii, pe care le cunoaste

1. a+c

2. b+c

3. a+b+c+d

4. c+d

67) Sunt cazuri de accesiune imobiliara :

a. avulsiunea

b. insulele si prundisurile

c. accesiunea animalelor

d. adjunctiunea

1. a+b+c

2. b+c

3. a+b

4. b+c+d

68) Codul civil reglementeaza urmatoarele cazuri de accesiune mobiliara:

a. adjunctiunea

b. specificatiunea

c. confuziunea (amestecul)

d. avulsiunea

1. a+b

2. b+c

3. a+b+c

4. a+b+c+d

69) Dezmembramintele dreptului de proprietate se pot constitui prin:

a. prin lege,

b. prin actul administrativ emis de autoritatea competenta

c. prin destinatia proprietarului

d. prin uzucapiune

1. a+b+c

2. a+b+c+d

3. a+c

4. a+b

70) Uzufructul este:

a. drept real

b. drept incesibil

c. drept temporar

d. drept de folosinta

1. b

2. b+c

3. a+b+c

4. a+b+c+d

71) In functie de obiectul sau, uzufructul poate fi :

a. uzufruct cu titlu particular

b. uzufruct cu titlu universal

c. uzufruct universal

d. doar uzufruct universal si cu titlu universal

1. a

2. a+b

3. a+b+c

4. a+b+c+d

72) Pot forma obiectul uzufructului:

a. terenurile proprietate privata

b. titlurile la purtator

c. locuintele

d. terenurile proprietate publica si proprietate privata

1. a+b+c

2. b+c

3. a+c

4. a+b+c+d

73) Uzufructul se poate constitui prin:

a. lege

b. vointa omului

c. uzucapiune

d. in temeiul unei hotarari judecatoresti declarative de drepturi

1. a+b+c

2. b+c

3. a+c+d

4. a+b+c+d

74) Dreptul de uz :

1. este un drept real principal care confera titularului atributele de posesie si folosinta asupra unui bun mobil sau imobil al altei persoane, dar numai in masura necesara acoperirii nevoilor personale si ale familiei sale

2. este un drept real imobiliar care are ca obiect o locuinta si confera titularului posesia si folosinta acestei locuinte pentru el si familia sa

3. este dreptul de a se bucura cineva de bunurile ce sunt posesia altuia, in tocmai ca insusi proprietarul lor, insa cu indatorirea de a le conserva substanta

4. este un drept real principal care confera titularului atributele de posesie, folosinta si dispozitie asupra unui bun mobil sau imobil al altei persoane, dar numai in masura necesara acoperirii nevoilor personale si ale familiei sale

75) Dreptul de abitatie :

1. este un drept de uzufruct care are ca obiect o locuinta

2. este un drept real imobiliar conform caruia titularul are posibilitatea de a exercita atributele posesiei si folosintei asupra unui imobil cu destinatie de locuinta, apartinand altei persoane, dar numai pentru satisfacerea nevoilor personale de locuit si ale familiei sale

3. confera titularului dreptul de proprietate asupra locuintei pentru el si familia sa

4. este un drept accesoriu avand ca obiect o locuinta

76) Dreptul de servitute prezinta urmatoarele caractere juridice :

a. drept real principal

b. drept perpetuu

c. drept indivizibil

d. drept imobiliar

1. a+b

2. b+c

3. a+b+c

4. a+d

77) Dupa modul de constituire sau prin natura lor, servitutile se clasifica in:

a. servituti naturale

b. servituti legale

c. servituti judecatoresti

d. servituti stabilite prin fapta omului

1. a+b

2. b+c

3. a+b+c

4. a+b+d

78) Sunt servituti legale:

1. servitutea privind distanta plantatiilor

2. servitutea de scurgere a apelor naturale

3. servitutea izvoarelor

4. granituirea

79) Dobandirea unei servituti prin uzucapiune se realizeaza daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a. servitutea sa fie continua si aparenta

b. posesia servitutii sa fie utila

c. durata posesiei sa fie de 10 ani

d. durata posesiei sa fie de 30 de ani

1. a+b

2. b+c

3. a+c

4. a+b+d

80) Dreptul de servitute poate fi aparat ori inlaturat prin:

a. actiunea confesorie de servitute

b. actiunea petitorie

c. actiunea negatorie

d. actiunea posesorie

1. a+b

2. a+c+d

3. b+c

4. a+b+c+d

81) Dreptul de superficie are urmatoarele caractere juridice:

a. drept real mobiliar

b. drept perpetuu

c. drept imprescriptibil

d. drept real imobiliar

1. a+b

2. b+c+d

3. a+c

4. a+b+c

82) Dreptul de superficie se stinge in urmatoarele moduri:

a) prin disparitia (pieirea sau desfiintarea) totala a constructiei,

plantatiei sau lucrarii;

b) prin confuziune, cand o persoana (proprietarul terenului,

superficiarul ori un tert) dobandeste dreptul de proprietate atat asupra

terenului cat si asupra constructiei, lucrarii ori plantatiei existente pe

teren.

83) Superficiarul:

a. are un drept de proprietate asupra constructiilor, plantatiilor sau altor lucrari

b. exercita posesia, folosinta si dispozitia materiala si juridica asupra terenului

c. poate sa transmita dreptul de proprietate asupra constructiilor, plantatiilor sau altor lucrari

d. poate sa transmita dreptul de proprietate asupra terenului pe care se afla constructiile, plantatiile sau alte lucrari

1. a+b+c

2. a+b

3. a+c

4. a+b+c+d

84) Actiunile de carte funciara sunt:

a. actiunea in prestatie tabulara

b. actiunea confesorie

c. actiunea in rectificare

d. actiunea negatorie

1. a+c

2. a+b

3. b+d

4. a+b+c

85) Actiunea in prestatie tabulara este:

a. actiune reala

b. actiune principala

c. actiune prescriptibila

d. actiune imprescriptibila

1. a+d

2. a+b+d

3. a+c

4. b+c

86) Actiunea in prestatie tabulara:

a. se intenteaza impotriva celui care a constituit un drept real asupra unui imobil

b. pentru a fi admisibila trebuie sa existe un singur exemplar doveditor al actului translativ sau constitutiv de drepturi reale imobiliare

c. este o actiune reala

d. este o actiune prescriptibila

1. a+b+c

2. c+d

3. b+c

4. a+b+c+d

87) Potrivit Titlului X din Legea nr. 247/2005, terenurile proprietate privata:

a. indiferent de destinatia si titularul lor sunt si raman in circuitul civil

b. cu sau fara constructii, situate in intravilan si extravilan, indiferent de destinatia sau de intinderea lor, pot fi instrainate si dobandite prin acte juridice intre vii, incheiate in forma autentica

c. nerespectarea formei autentice a actului juridic de instrainare sau dobandire se sanctioneaza cu nulitatea absoluta

d.instrainarile realizate sub orice forma in temeiul acestei legi nu valideaza titlurile de proprietate ale instrainatorilor si dobanditorilor daca acestea erau lovite de nulitate ca urmare a incalcarii dispozitiilor legale in vigoare la data incheierii lor

1. a+b

2. a+c

3. a+b+c

4. a+b+c+d

88) Exproprierea este guvernata de urmatoarele principii:

a. existenta unei cauze de utilitate publica

b. existenta unei despagubiri drepte si prealabile

c. exproprierea se dispune si despagubirea se stabileste prin hotarare judecatoreasca

d. obiectul exproprierii il constituie bunurile mobile si imobile proprietatea persoanelor fizice sau juridice cu sau fara scop lucrativ, precum si cele aflate in proprietatea privata a comunelor, municipiilor si judetelor

1. a+b

2. a+c

3. a+b+c

4. a+b+c+d

89) Procedura exproprierii se desfasoara in urmatoarele etape:

a. utilitatea publica si declararea ei

b. masurile premergatoare exproprierii

c. exproprierea si plata despagubirilor

d. existenta unei publicitati speciale

1. a+b

2. a+c+d

3. a+b+c

4. a+c

90) Proprietarul imobilului expropriat are urmatoarele drepturi:

a. dreptul de a cere retrocedarea imobilului expropriat

b. un pact de preferinta la cumpararea imobilului

c. un drept de preemptiune la cumpararea imobilului

d. dreptul de a constitui dezmembraminte cu privire la imobilul expropriat

1. a+b

2. a+c

3. a+b+c

4. a+b+c+d

91) In materia circulatiei juridice a bunurilor imobile, sistemul Codului civil a consacrat:

a. principiul libertatii contractuale

b. principiul bunei-credinte

c. principiul consensualismului

d. principiul fortei obligatorii a contractelor

1. a+b

2. a+c

3. a+b+c

4. a+b+c+d

92) Discontinuitatea, ca viciu al posesiei:

a. inseamna exercitatarea posesiei in mod neregulat, adica cu intermitente anormale

b. este un viciu temporar, in sensul ca dureaza timp de 1 an de zile

c. se aplica numai in privinta bunurilor imobile

d. se aplica atat in privinta bunurilor mobile cat si a bunurilor imobile.

1. a+c

2. c

3. a+b+d

4. a+d

93) Care sunt caracterele juridice ale clandestinitatii,ca viciu al posesiei.

este un viciu temporar, care inceteaza atunci cand posesia

redevine publica;

este un viciu relativ, in sensul ca poate fi invocat numai de

persoanele fata de care actele de exercitare a posesiei sunt tinute ascunse.

94) Dreptul de propietate prezinta urmatoarele caractere juridice.

Drept absolut

- Drept exclusiv

- Drept perpetuu

- Drept al carui conþinut ºi limite sunt stabilite de lege

95) Pot forma obiectul posesiei:

1. numai bunurile susceptibile de exercitare a unui drept real asupra lor, respectiv bunuri corporale, individual determinate, aflate in circuitul civil

2. bunurile din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

3. bunurile comune

4. universalitatile de bunuri

96) Actiunea in revendicarea unui bun mobil este imprescriptibila cand se introduce impotriva:

1. detentorului precar

2. posesorului de buna-credinta

3. tertului de buna-credinta

4. hotului, gasitorului sau unui tert de rea-credinta

97) Actiunea in revendicare mobiliara:

1. este o actiune posesorie

2. este o actiune personala si petitorie

3. este o actiune reala si petitorie

4. este o actiune reala

98) Dreptul de proprietate publica:

1. apartine numai statului

2. este inalienabil, imprescriptibil si insesizabil

3. se exercita numai prin intermediul unor subiecte de drept administrativ

4. are ca obiect toate bunurile afectate folosintei colective

99) Dreptul de proprietate privata:

1. poate avea ca titular persoane fizice, persoane juridice, statul si unitatile administrativ - teritoriale

2. se stinge prin instrainarea lucrului

3. poate avea ca titular numai persoane fizice

4. poate avea ca obiect bunuri mobile si imobile de uz sau interes public

100) Ce bunuri formeaza obiectul proprietatii comune pe cote-parti fortata si perpetua.

- sa nu aduca atingere drepturilor simultane si concurente, de

aceeasi natura, a celorlalti coproprietari;

- sa exercite aceste atribute numai pentru utilizarea bunului

principal caruia ii este afectat bunul comun accesoriu, in acord cu

interesul celorlalti coproprietari.

101) Titlul in materia actiunii in revendicare imobiliara:

1. trebuie sa fie un act translativ de proprietate

2. creeaza o prezumtie simpla de proprietate

3. este un element al bunei credinte

4. trebuie sa fie incheiat in forma autentica

102) Pentru ca posesorul sa pastreze fructele produse de bunul posedat:

1. fructele sa nu fi fost percepute

2. posesia sa fie dobandita in baza unui just titlu

3. posesorul sa fi fost de buna - credinta

4. nu are nicio importanta buna sau reaua credinta a posesorului

103) Bunurile proprietate publica:

a. pot fi date in administrare

b. pot fi concesionate

c. pot fi inchiriate

d. pot fi date in folosinta cu plata

1. a+c

2. b+c

3. a+b+c

4. a+b+c+d

104) Titularii dreptului de administrare sunt:

a. persoane fizice

b. institutiile publice de interes national, judetean sau local

c. autoritatile publice centrale si locale cu personalitate juridica

d. regiile autonome

1. b+c

2. a+d

3. b+c+d

4. a+b+c+d

105) Titularul dreptului de administrare:

1. poate sa posede, sa foloseasca si sa dispuna de acesta in conditiile actului prin care i-a fost dat bunul in administrare

2. poate sta in instanta in litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului

3. dreptul de administrare ii confera titularului dispozitia juridica asupra bunului

4. are un drept real constiuit pe temeiul proprietatii private

106) Dreptul de concesiune:

1. este specific dreptului de proprietate privata

2. este un dezmembrpmant al dreptului de proprietate

3. are ca efect schimbarea formei dreptului de proprietate

4. presupune incheierea unui contract de concesiune

107) Obiectul exproprierii il constituie:

1. orice bun mobil sau imobil indiferent de titular

2. numai bunurile imobile proprietatea persoanelor fizice

3. bunurile aflate in circuitul civil

4. bunurile imobile proprietatea persoanelor fizice sau persoanelor juridice cu sau fara scop lucrativ, precum si cele aflate in proprietatea privata a comunelor, municipiilor si judetelor

108) Exproprierea produce urmatoarele efecte:

a. imobilul expropriat trece in proprietatea statului liber de orice sarcini

b. stingerea dezmembramintelor dreptului de proprietate

c. ipoteca si privilegiul imobiliar se stramuta de drept asupra despagubirilor stabilite

d. proprietarul imobilului expropriat are dreptul de a cere retrocedarea imobilului

1. a+b+d

2. b+c

3. a+b+c

4. a+d

109) Dreptul de uzufruct constituit in favoarea unei persoane juridice nu poate depasi:

1. 3 ani

2. 10 ani

3. 30 de ani

4. 5 ani

110) In materia uzucapiunii:

1. uzucapiunea de 30 de ani presupune doar exercitarea unei posesii utile si neintrerupte in termenul prevazut de lege

2. in cazul uzucapiunii de 10 pana la 20 de ani este suficient si un titlu putativ

3. uzucapantul este considerat proprietar de la data implinirii termenului uzucapiunii

4. jonctiunea posesiilor este mereu posibila si obligatorie daca atat posesorul bunului cat si autorul sau au fost de buna - credinta

111) Drepturile uzufructuarului:

a. daca uzufructul s-a constiuit prin legat, pentru a cere predarea in folosinta a bunului, uzufructuarul are la indemana actiunea confesorie

b. daca uzufructul s-a instiuit prin conventie, pentru a cere predarea in folosinta a bunului, uzufructuarul are la indemana actiunea personala

c. sa efectueze acte de conservare si de administrare asupra bunului

d. sa intenteze actiunea in revendicare pentru apararea uzufructului

1. a+b+d

2. a+b

3. a+b+c

4. c+d

112) In timpul exercitarii dreptului de uzufruct, uzufructuarul are urmatoarele obligatii:

a. sa aduca la cunostinta nudului proprietar orice incalcari sau uzurpari ale dreptului acestuia

b. sa respecte si sa continue modul de folosire stabilit de proprietar

c. sa suporte anumite cheltuieli si sarcini ale lucrului

d. sa aduca o cautiune

1. a+b+c+d

2. a+b+c

3. b+d

4. c+d

113) La incetarea uzufructului, uzufructuarul are urmatoarele obligatii:

a. sa restituie, in toate cazurile, bunul care a facut obiectul uzufructului, in natura si in starea in care se gasea la momentul constituirii uzufructului

b. daca obiectul uzufructului l-au constituit bunuri consumptibile, uzufructuarul este obligat sa restituie bunuri de aceeasi cantitate, calitate si valoare sau echivalentul lor banesc

c. sa plateasca nudului proprietar despagubiri daca bunul piere sau se deterioreaza din culpa

d. sa intocmeasca un inventar al bunurilor mobile si un proces - verbal de constatare a starii bunurilor imobile

1. a+b

2. a+c

3. a+b+c+d

4. b+c

114) Uzufructul se stinge prin:

a. moartea uzufructuarului

b. consolidare

c. renuntarea uzufructuarului

d. uzucapiunea in favoarea unui tert

1. a+d

2. b+d

3. a+b+c

4. a+b+c+d

115) Renuntarea uzufructuarului la uzufruct se poate face:

a. in mod unilateral

b. in mod conventional

c. expres

d. tacit

1. a+b+c+d

2. a+c

3. a+d

4. b+c+d

116) La stingerea uzufructului:

  1. uzufructuarul este obligat, in toate cazurile, sa restituie nudului proprietar bunul ce a facut obiectul dreptului de uzufruct
  2. uzufructuarul are dreptul sa pretinda nudului proprietar restituirea sumelor de bani pe care le-a platit pentru el, precum si pentru imbunatatirile pe care le-a adus lucrului

c. daca bunul a pierit sau s-a deteriorat din culpa uzufructuarului, va fi obligat sa plateasca despagubiri pentru daunele produse

d. uzufructuarul este obligat sa restituie fructele naturale si industriale pe care le-a perceput dupa stingerea dreptului de uzufruct

1. a+d

2. b+c

3. a+b+c+d

4. c+d

117) Coproprietarii sunt obligati:

1. sa nu instraineze cota lor parte de drept fara acordul celorlalti

2. sa contribuie, proportional cu cota parte a fiecaruia, la acoperirea cheltuielilor efectuate pentru intretinerea curenta a bunului proprietate comuna

3. sa nu culeaga singuri fructele bunului proprietate comuna

4. sa nu introduca actiunea posesorie fara acordul tuturor

118) Dreptul de uzufruct:

1. este un drept real, opozabil erga omnes,inclusiv proprietarului

2. este un drept perpetuu

3. poate fi transmis prin acte juridice

4. este numai un drept imobiliar

119) Care sunt drepturile nudului propietar.

1. Dreptul de a dispune de lucru, dar cu respectarea prerogativelor

ce revin uzufructuarului. Astfel, el va putea sa instraineze nuda

proprietate (sa o vanda, sa o doneze), dar noul proprietar sau noul titular

al unui drept real asupra lucrului ce formeaza obiectul uzufructului, nu

va putea intra in folosinta lucrului sau a dreptului decat dupa incetarea

uzufructului.

Avand dreptul de dispozitie, nudul proprietar poate sa greveze

lucrul cu sarcini reale, insa acestea nu se vor putea intinde asupra

deplinei proprietati decat dupa stingerea uzufructului.

2. Sa-si insuseasca productele lucrului, deoarece consumand

substanta lucrului, productele, spre deosebire de fructe, nu se cuvin

uzufructuarului.

3. Sa exercite in justitie toate actiunile prin care sa-si apere dreptul

sau de proprietate(actiunea in revendicare, actiunea in granituire,

actiunea negatorie, actiunea pentru constatarea unei servituti, actiunea

pentru iesirea din indiviziune).

120) Care sunt obligatiile nudului propietar.

Obligaþia de a-l garanta pe uzufructuar impotriva evicþiunii

Obligaþia de a nu-l stanjeni pe uzufructuar in exerciþiul

drepturilor sale

121) In temeiul dreptului de folosinta uzufructuarul:

a. poate sa efectueze acte de conservare asupra bunului

b. poate sa efectueze acte de administrare asupra bunului

c. poate sa efectueze acte de dispozitie materiala asupra bunului

d. poate sa efectueze acte de dispozitie materiala cu privire la bun

1. a+b

2. a+b+c

3. a+b+d

4. a+b+c+d

122) Dreptul de uz:

a. titularul dreptului de uz poate fi numai o persoana fizica

b. titularul dreptului de uz poate fi o persoana fizica sau juridica

c. ca si uzufructuarul, uzuarul poate instraina emolumentul uzului

d. are un caracter strict personal

1. a+b+c

2. b+c

3. a+d

4. a+c+d

123) Dreptul de abitatie:

a. are un caracter personal

b. este inalienabil

c. este insesizabil

d. titularul este numai o persoana fizica

1. b+c

2. a+d

3. a+b+c+d

4. a+b+c

124) In materia dreptului de servitute, proprietarul fondului dominant are urmatoarele obligatii:

a. sa exercite servitutea numai in limitele prevazute de lege sau de titlul sau

b. sa nu modifice caracterul servitutii

c. sa nu utilizeze servitutea in alt scop decat acela pentru care i-a fost recunoscut dreptul de servitute

d. de a efectua lucrarile necesare pentru exercitarea si intretinerea servitutii

1. a+b+c+d

2. a+d

3. a+b+c

4. b+c

125) Sunt cauze generale de stingere a servitutilor:

a. pieirea fondului dominant

b. renuntarea la exercitiul servitutii de catre proprietarul fondului dominant

c. revocarea, rezolutiunea sau anularea dreptului celui care a constituit servitutea sau a titlului constitutiv

d. neuzul sau prescriptia extinctiva

1. a+d

2. a+b+c

3. a+b+d

4. a+b+c+d

126) Servitutile constituite prin fapta omului se sting prin neuz sau prescriptie extinctiva daca nu se exercita timp de:

1. 1 an

2. 3 ani

3. 20 de ani

4. 30 de ani

127) Sunt cauze speciale de stingere a servitutilor:

a. exproprierea unui imobil

b. confuziunea

c. neuzul sau prescriptia extinctiva

d. imposibilitatea materiala de exercitare a servitutii

1. a+b

2. b+c+d

3. a+b+c+d

4. c+d

128) In materia dreptului de servitute, proprietarul fondului aservit:

a. nu are dreptul sa instraineze sau sa greveze cu sarcini reale bunul asupra caruia poarta servitutea

b.are dreptul sa pretinda despagubiri pentru prejudiciul cauzat prin exercitarea abuziva a dreptului de servitute

c. are dreptul sa instraineze sau sa greveze cu sarcini reale bunul asupra caruia poarta servitutea, fara sa aduca atingere exercitiului dreptului de servitute

d. are dreptul sa efectueze lucrarile necesare pentru exercitarea si intretinerea servitutii

1. a+d

2. b+c+d

3. a+b+c+d

4. b+c

129) Pentru constituirea unei servituti prin destinatia propietarului,trebuie indeplinite urmatoarele conditii.

- cele doua fonduri sa fi apartinut la origine aceluiasi proprietar;

- starea aparenta de servitute sa fi fost facuta de proprietarul

originar anterior al celor doua proprietati;

- cele doua fonduri sa fie despartite ulterior intre doi proprietari,

adica sa se instraineze sau sa se transmita prin mostenire un fond, iar actul

de instrainare (mostenire) sa nu contina nici o clauza de stingere a servitutii.

130) In temeiul legii, dreptul de superficie se dobandeste :

1. cand proprietarul unui teren convine cu o alta persoana ca acesta sa amplaseze pe terenul sau o constructie, o alta lucrare sau o plantatie

2. cand sotii construiesc pe terenul bun propriu al unuia dintre ei

3. prin uzucapiune

4. prin legat

131) Cumse exercita dreptul de superficie.

- posesia,

--folosinta si dispozitia

132) Dreptul real de folosinta:

a. reprezinta un dezmembramant al dreptului de proprietate privata al unitatilor administrativ teritoriale asupra unor categorii de terenuri agricole, constituit in favoarea unor persoane fizice prin acte administrative individuale

b. este un drept real

c. are caracter intuitu personae

d. este un drept alienabil

1. a+b+c+d

2. a+c

3. a+d

4. a+b+c

133) Dreptul real de folosinta are urmatoarele caractere juridice:

1. Este un drept real, dezmembramant al dreptului de proprietate

privata al comunei, orasului sau municipiului. Fiind un drept real, este

opozabil erga omnes, chiar si proprietarului, dar in acest caz numai pana

la data cand a intervenit o cauza legala de incetare a dreptului real de

folosinta.

2. Are caracter intuitu personae, putand fi constituit numai in

favoarea persoanelor fizice care au o calitate speciala prevazuta de lege

si anume care fac parte din personalul de specialitate al serviciilor

publice comunale.

3. Este un drept temporar, deoarece inceteaza in cazurile expres

prevazute de lege.

4. Este un drept inalienabil, decurgand din caracterul intuitu

personae al acestuia.

5. Se constituie si, uneori, se stinge prin acte administrative

individuale.

134)Care este regimul juridic al circulatiei constructiilor:

a. constructiile de orice fel aflate in proprietate privata sunt in circuitul civil

b. constructiile pot fi instrainate si dobandite prin conventie, testament, uzucapiune, accesiune

c. poate dobandi un drept de proprietate asupra constructiilor orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina

d. forma actului juridic avand ca obiect instrainarea unei constructii este forma ceruta ad validitatem

1. a+d

2. b+c

3. a+b+c

4. a+b+c+d

135) Cum se apara dezmembramintele dreptului de proprietate .

1. in mod direct, prin actiunea in revendicare

2. actiunea confesorie

3. actiunea in granituire

4. actiunea posesorie

Pentru a-si exercita dreptul prioritar la dobandirea imobilului expropriat, potrivitLegii nr. 33/1994, fostul proprietar trebuie sa raspunda expropriatorului ce doreste sainstraineze imobilul expropriat, in termen de :

termen de 60 de zile de laprimirea notificarii, acesta din urma poate dispune de imobil.

137) De cine se declara utilitatea publica in materia exproprierii.

de catre Guvern pentru lucrarile de interes national

--- de catreconsiliile judetene si Consiliul Local al Municipiului Bucuresti pentru

lucrarile de interes local.

138) Prin ce se caracterizeaza propietatea anulabila.

---Proprietatea anulabila este acea modalitate a dreptului de proprietate

care ia nastere prin dobandirea acestui drept in temeiul unui act

juridic translativ de proprietate afectat de o cauza de nulitate relativa.

139) proprietatearezolubila presupune existenta a doi proprietari asupra bunului:

dobanditorul, proprietar sub conditie rezolutorie;

transmitatorul, proprietar sub conditie suspensiva.

140) Ce acte juridice poate efectua un copartas cu privire la intregul bun,fara acordul celorlalti copartasi:

actele materiale

actele juridice.

141) Ce fel de act juridic este partajul potrivit Codului civil.

un act juridic declarativ de drepturi

142) Cum se clasifica servitutile dupa modul de exercitare.

- servituþi continue, acelea pentru a caror existenta si exercitare

nu este necesar faptul actual al omului. Fac parte din aceasta categorie

servitutea de vedere, servitutea de scurgere naturala a apelor, servitutea

de apeduct etc.

- servituþi necontinue, acele servituti pentru a caror existenta si

exercitare este nevoie de faptul actual al omului, adica de interventia

actuala si activa a proprietarului fondului dominant.

Cum se clasifica servitutile dupa natura fondului.

servituþi rurale;

-servituþi urbane.

Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor prezinta urmatoarele

caractere juridice:

- este un drept real, avand ca obiect casa de locuit si terenul

aferent;

- este un drept temporar, deoarece dureaza pana la iesirea din

indiviziune, dar in orice caz cel putin un an de la deschiderea succesiunii, iar in caz de recasatorire, sotul supravietuitor pierde dreptulde abitatie;

- este un drept strict personal, inalienabil ºi insesizabil, neputand

fi cedat sau grevat in favoarea unei alte persoane si nici urmarit de

creditorii sotului supravietuitor.

145) Ce fel de act este juridic este renuntarea la prescriptia achizitiva .

este un act de dispozitie.

146) Cum se poate invoca uzucapiciunea.

---se poate invoca pe cale de actiune

--- sau pe cale de exceptie,

147) Ce acte juridice nu pot constitui just titlu.

-- actele translative de proprietate incheiate cu o persoana care nu

are calitatea de proprietar;

-- hotararile judecatoresti care tin loc de contract de vanzare-cumparare

-- tranzactia incheiata pentru a stinge litigiul, prin care una din

parti transfera celeilalte un imobil care-i apartine, sub conditia ca acest

imobil sa nu formeze obiectul litigiului respectiv;

-- titlul anulabil, cu mentiunea ca nu poate fi opus persoanei

indreptatite sa invoce nulitatea relativa

148) Ce conditii trebuie sa indeplineasca justul titlu .

---sa nu emane de la adevaratul proprietar

---sa aiba o existenta reala: un titlu putativ

--- sa cuprinda cu exactitate, in toata intinderea sa, bunul posedat si

care urmeaza sa fie uzucapat;

-- sa aiba data certa

sa existe si sa fie dovedit separat de buna credinta

149)In ce cazuri are loc intreruperea civila a prescripþiei achizitive.

1. prin recunoasterea de catre posesor a dreptului adevaratuluiproprietar;

2. prin cererea de chemare in judecata.

150) Care sunt cazurile de intrerupere naturala a prescriptiei prevazute in art.1864 Cod civil.

1. cand posesorul este si ramane lipsit de folosinta bunului mai

mult de un an, fie de catre adevaratul proprietar, fie de catre o alta

persoana;

2. cand bunul asupra caruia se exercita posesia este declarat

imprescriptibil ca urmare a unei transformari a naturii si destinatiei sale.

151) Ce soluti va pronunta instanta de judecata in cadrul unei actiuni in revendicare imobiliara daca numai una dintre parti are un titlu asupra imobilului.

- in cazul in care reclamantul are titlu, el va castiga procesul

daca titlul indeplineste doua conditii: emana de la un tert si nu de la

reclamantul insusi, iar data certa a titlului este anterioara datei la care

paratul a intrat in posesia bunului imobil;

- in situatia in care paratul are titlu, actiunea reclamantului va fi

respinsa.

152) Cine poate sa formuleze actiunea de revendicare.

---Titularul actiunii si bunurile ce pot forma obiectul acesteia.

153) In ce termen se formuleaza actiunea in revendicarea imobilului.

---termenul general de prescriptie pentru actiunile reale este de 30 de ani

154) Prin ce actiune se apara dezmembramintele dreptului de propietate.

---o actiune imprescriptibila extinctiv

155) Cand este clandestine posesia.

---Cand posesorul o exercita pe ascuns de adversarul sau incat acesta nu este in

stare de a putea sa o cunoasca. "

156) Constituie modalitate de accesiune imobiliara naturala.

Accesiunea imobiliara naturala consta in unirea a doua bunuri

care aparþin unor proprietari diferiþi, fara intervenþia omului, dintre

care cel puþin bunul principal este un bun imobil.

157) Cum se clasifica actiunile posesorii.

---Actiunea posesorie generala, numita si actiunea in complangere

---Actiuneaposesorie speciala, numita si actiune in reintegrare - reintegranda

158) Ce este avulsiunea

Sunt cresterile de pamant care se aduna succesiv, pe nesimtite, la

malurile fluviilor si raurilor.

159) Care dintre urmatoarele servituti este servitute legala.

--- limitari ale dreptului de proprietate create in considerarea utilitatii publice

---a unor bunuri ori in scopul bunei desfasurari a raporturilor de vecinatate.

160) Care dinurmatoarele servituti este servitute naturala.

- servitutea de scurgere a apelor naturale;

- servitutea izvoarelor;

- granituirea;

- ingradirea proprietatii.

161) Care dintre dezmembramintele dreptului de propietate se constituie prin uzucapiciune.

---uzufructul

Care dintre dezmembramintele dreptului de propietate se constituie prin lege

---Dreptul de superficie

163) Care dintre dezmembramintele dreptului de propietate se constituie prin act administrative emis de autoritatea competenta.

----Dreptul real de folosinta

164) Ce conditi se cer intrunite pentru a opera jonctiunea posesiilor.

1. se pot uni doar doua sau mai multe posesii utile; ceea ce

inseamna ca nu se pot uni o detentie precara cu o posesie utila;

2. persoana care invoca jonctiunea posesiilor, posesorul actual,

trebuie sa fie un succesor in drepturi al posesorului precedent.

165) Care sunt modurile de dobandire a propietatii reglementate de Codul civil..

--proprietatea se poate dobandi si prin accesiune sau incorporatiune

-- prin prescriptie,

-- prin lege

-- prin ocupatiune.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1666
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved