Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


DREPT FISCAL - TESTE GRILA

Drept

+ Font mai mare | - Font mai mic



DREPT FISCAL     - TESTE GRILA



1.Afirmatia ca orice suma care se cuvine statului se face venit la bugetul de stat" , este :

a.       falsa

b.      adevarata (motivati in scris)

c.       nu exista

2.Elementele impozitelor sunt :

a.       banii si caracterul juridic

b.      taxele si impozitele ?

c.       autonomia si forma pecuniara

d.      forma pecuniara, plata fara contraprestatie, stabilirea autoritara unitara, caracterul juridic si utilitatea publica ?

e.       a + b

f.        b + c

3. Impozitele directe sunt :

a.       taxele vamale de import ?

b.      taxele vamale de export ?

c.       taxele vamale de tranzit ?

d.      taxele de consumatie

e.       cele reale si cele personale ?

4. Impozitele indirecte sunt :

a.       taxele de consumatie ?

b.       impozitul pe avere, venit si donatii

c.       impozitul pe cifre de afaceri, pe bunuri ?

d.      monopolurile fiscale, taxele vamale si alte taxe ?

e.       b + c

f.        a + c

5.Modalitatile de realizare a platii impozitelor si taxelor sunt :

a.       compensare, anulare si prescriptie ?

b.      scutire datorita de insolvabilitatii si disparitiei bunurilor impozabile

c.       prin stopaj la sursa, plata directa si prin aplicare sau anulare de timbre fiscale mobile ?

d.      a + b

e.       nici una

6.Modalitatile de executare silita sunt :

a.       prin plata in natura ?

b.      prin confirmarea bunurilor si executarea debitorilor ?

c.       prin poprire, prin urmarirea bunurilor mobile si imobile, prin executarea debitorilor care au conturi bancare ?

d.      nici una

e.       a + b

7. Conform codului fiscal subiectele impozabile debitoare sunt :

a.       intreprinderile mici si mijlocii, de transport ?

b.      persoanele fizice si personale publice cu scop lucrativ ?

c.       persoanele juridice ?

d.      agentii economici ?

e.       d + c ?

f.        nici unul.

In functie de de scopul urmarit exista urmatoarele categorii de impozite :

a.       funciare, imobiliare

b.      financiare, de ordine ?

c.       a + b ?

d.      nici unul.

9. Dupa nivelul la care se administreaza impozitele si taxele sunt:

a.       judetene si locale

b.      federale si locale

c.       a + b

d.      nici unul.

10.In cate grupe pot fi grupati contribuabili

a.       doua;

b.      trei;

c.       patru;

d.      nici una. Ei sunt nominalizati prin Legea 571/2003.

11.Se afirma ca persoanele fizice, rezidente sau nerezidente", datoreaza impozite si taxe

a.       fals

b.      adevarat

c.       legea nu stipuleaza aceasta obligatie

25.Subiecte impozabile sunt

a.       statul si administratiile locale ;

b.      regiile autonome si societatilor comerciale ;

c.       persoanele fizice sau juridice ;

d.      b + c.

13.Dividendul este :

a.       suma datorata pentru beneficiile obtinute ?

b.      cota -parte din profitul unitatii ?

c.       cota -parte din profit ce se plateste actionarilor (asociatiilor) ?

d.      a + b

e.       nici unul

14.Veniturile sunt impozitate :

a.       saptamanal ?

b.      trimestial ?

c.       lunar ?

d.      ori de cate ori se obtin.

15. Indemnizatiile de conducere sunt impozabile ?

a.       DA

b.      NU, conform Legii nr 571/2003.

16.Drepturile salariale in valuta se impoziteaza ?

a.       DA

b.      NU

17.Castigurile in bani ale salariatilor zilieri cu mai multi copii se impoziteaza ?

a.       NU, conform Legii nr. 500/2002

b.      DA

18.In venitul brut impozabil intra si banii din mosteniri ?

a.       DA, conform Codului Civil

b.      NU

19.Se platesc impozite pentru cladirile destinate "lacasurilor de cult

a.       DA

b.      NU

20.Cota de impozitare pentru cladirile din mediul urban este :

a.      

b.     

c.      

d.     

21.Cota de impozitare pentru cladirile din mediul rural este de :

a.      



b.      0,2%, conform Legii nr. 12/1990

c.      

d.     

22.Procentul de majorare a impozitului pentru a doua locuinta, neinchiriata, este de:

a.       5%, conform O.G. nr. 94/2004

b.     

c.      

23.Sunt scutite de la plata impozitului :

a.       terenurile intravilane

b.      terenurile pentru case de vacanta ?

c.       terenurile pentru crematorii?

d.      a + b

e.       b + c

24.In cate rate anuale se poate plati impozitul pe teren:

a.       doua

b.      trei?

c.       sase?

25.Obiect al impunerii sunt :

a.       mijloacele de transport rutiere?

b.      mijloacele de transport pe apa?

c.       mijloacele de transport pe apa si cu tractiune mecanica?

d.      a + b

26.Nu platesc taxa asupra mijloacelor de transport :

a.       orfanii?

b.      tinerii din centrele de reeducare?

c.       persoanele cu handicap locomotor ?

d.      a + b

27.Pentru persoanele ce platesc taxa auto pe intregul an pana la 15 martie se acorda o bonificatie de :

a.      

b.     

c.      

d.      nu este fixa

28.Taxa hoteliera nu se aplica :

a.       turistilor straini?

b.      tinerilor pana la 25 ani?

c.       pensionarilor si studentilor ?

d.      b + c

29.TVA -ul este:

a.       un impozit special pe tranzactii?

b.      un impozit asupra consumului?

c.       a + b

30.Codul fiscal imparte accizele in :

a.       accize echilibrate si armonizate?

b.      accize simetrice si armonizate?

c.       accize armonizate si nearmonizate?

d.      a + c

31.Accizele armonizate se aplica pentru:

a.       ceai, cafea, tutun?

b.      titei, gaze naturale, vinuri, alcool metilic

c.       bere, vinuri, bauturi fermentate, tutun, alcool etilic, tutun, uleiuri minerale?

d.      a + b

32.Conversiunea imprumuturilor de stat modifica :

a.       termenul de rambursare?

b.      dobanda?

c.       termenul de amortizare?

33.Rezultatele controlului fiscal se consemneaza in :

a.       nota de constatare si de confruntare?

b.      procesul verbal sau de contraventie, dupa caz?

c.       nota de constatare ?

d.      procesele verbale de control si de constatare a contraventiilor?

e.       a + d

f.        c + d

34.Garda Financiara face controale in baza :

a.       Legii nr.313/2004?

b.      Legii nr. 571/2003?

c.       OUG nr.91/2003 aprobata si modificata prin Legea nr.132/2004?

d.      Nici una

35.Care sunt categoriile de norme juridice care au ca obiect finantele publice?

a.       cele privind inregistrarea societatilor comerciale

b.      cele privind inregistrarea agentilor economici cu capital de stat

c.       cele privind controlul financiar

d.      a + c

36.Consecintele economice ale inflatiei asupra politicii financiare a statului sunt:

a.       blocarea preturilor

b.      favorizarea cresterii preturilor

c.       blocarea monedei

d.      a + c

37.Care raspuns reprezinta caracterul specific al notiunii de impozit?

a.       Caracterul bilateral

b.      Caracterul rambursabil

c.       Natura de plata generala

d.      b + c

38.Marcati procedeele tehnice care se utilizeaza in executia partii de venituri a bugetului de stat:

a.       Utilizarea dispozitiei de plata

b.      Retinerea si varsarea la bugetul de stat de catre platitorii de venituri impozabile

c.       Plata prin virament

d.      a + b

39.Indicati care sunt functii ale monedei:

a.       Instrument de accentuare a inflatiei

b.      Instrument de planificare

c.       Blocarea preturilor

d.      a + b

40.Care sunt cheltuielile optionale care se adauga la "pretul platit" sau "de platit" in cadrul metodei "valorii tranzactionale" pentru stabilirea "valorii in vama" a taxelor vamale?

 1. Ambalajele
 2. Cheltuielile de manipulari pe parcurs extern
 3. Dividendele
 4. a + b

41.Indicati categoriile de impozite si taxe in cazul clasificarii in functie de forma in care se obtin de catre stat:

 1. Impozite in natura
 2. Impozite personale
 3. Impozite sau taxe pe consumatie
 4. a + b

42.Care sunt principalele avantaje ale trecerii la moneda Euro?

 1. Stimularea integrarii politicilor economice
 2. Reducerea veniturilor publice
 3. Pierderea autonomiei politicilor monetare ale statelor membre
 4. a + b

43.Care dintre tipurile de impozitare a veniturilor persoanelor fizice este mai avatajos pentru contribuabili?

 1. Sistemul impunerii separate a veniturilor
 2. Sistemul impunerii globale
 3. Sistemul mixt (dual) de impunere
 4. a + c

44.In sensul taxei pe valoarea adaugata activitatile economice cuprind:



 1. Activitatile producatorilor
 2. Nu se cuprind activitati agricole
 3. Nu se cuprind activitatile extractive
 4. Activitatile intreprinderilor mijlocii

45.Termenul de prescriptie pentru aplicarea sanctiunilor contraventionale stabilite in domeniul vamal sunt:

 1. 5 ani de la savarsirea faptei
 2. 3 ani de la savarsirea faptei
 3. 10 ani de la savarsirea faptei

46.Ce procedeu tehnic se aplica pentru stabilirea si plata la bugetul public a impozitului pe profit?

 1. Impunerea si debitarea de catre organele fiscale
 2. Calcularea si plata directa de catre subiectul impunerii la bugetul de stat
 3. Retinerea si varsarea la bugetul de stat
 4. Stopajul la sursa

47.Care este termenul general de plata a impozitului pe profit?

 1. Semestrial
 2. Decadal
 3. Trimestrial
 4. Lunar

48.Prin ce modalitati se asigura autonomia bugetelor locale in tara noastra?

 1. Inlaturarea metodei regularizarilor intre bugetele locale
 2. Constituirea de fond de interventie
 3. Instituirea unor bugete suplimentare
 4. b + c

49.Indicati sursele financiare din care se formeaza Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate:

 1. Contributii numai de la persoanele fizice
 2. Subventii de la bugetele fondurilor speciale
 3. Donatii
 4. a + c

50.In raport de obiectul impunerii, avem urmatoarele categorii de impozite:

 1. Impozite pecuniare
 2. Impozite sau taxe pe cheltuieli
 3. Impozite si taxe pe consumatie
 4. a + b

51.Care sunt consecintele in plan social ale inflatiei asupra politicii financiare a statului?

 1. Sporirea somajului
 2. Blocarea preturilor
 3. Favorizeaza accelerarea procesului investitiilor
 4. Defavorizarea monedei nationale

52.Ce operatiuni si plati privind fondurile publice se deruleaza prin trezoreria statului?

 1. Emiterea certificatelor de trezorerie pentru populatie
 2. Numai veniturile bugetului de stat
 3. Numai veniturile bugetelor locale
 4. b + c

53.In ce constau faptele pentru care raspund ordonatorii de credite ai bugetelor publice, potrivit legii:

 1. Organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului
 2. Exercitarea controlului financiar preventiv
 3. Plata cheltuielilor bugetare la termen
 4. Dirijarea cheltuielilor dupa o planificare

54.In ce termen se intocmeste Raportul public anual pe care Curtea de Conturi il prezinta Parlamentului cu observatii asupra conturilor de executie ale bugetelor publice?

 1. 4 luni de la primirea conturilor de executie
 2. 3 luni de la primirea conturilor de executie
 3. 12 luni de la primirea conturilor de executie
 4. 6 luni de la primirea conturilor de executie

55.Operatiuni ce se deruleaza prin trezoreria statului sunt:

 1. Finantarea definitiva din anii precedenti ale bugetelor locale
 2. Emiterea certificatelor de trezorerie pentru populatie
 3. Incasarile si platile numai pentru bugetul de stat
 4. b + c
 5. a + c

56.Taxele vamale se datoreaza in Romania, ca regula:

 1. Pentru marfurile care tranziteaza tara noastra
 2. Pentru produsele care se exporta
 3. Pentru produsele care se importa
 4. b + c
 5. a + b

57.Care dintre persoanele indicate mai jos NU poate fi subiect distinct al impunerii pentru impozitul pe profit:

 1. persoanele juridice romane
 2. persoanele juridice straine care au sediul permanent in Romania
 3. persoanele fizice romane, neasociate
 4. a + b
 5. a + c

58.Stabilirea impozitului pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania se face:

 1. pe baza comisioanelor incasate de reprezentanta
 2. pe baza normei de venit stabilita pe tipuri de reprezentante
 3. ca echivalent in lei a sumei de 4000 Euro, stabilita pentru un an fiscal
 4. pe baza Legii nr. 571/2003
 5. a + b

59.Indicati categoriile de produse care nu formeaza obiectul accizelor armonizate:

 1. cafeaua si articolele de cristal
 2. uleiurile minerale si electricitatea
 3. produse din tutun
 4. produse din petrol
 5. b + c

60.In ce situatii datoreaza impozit pe profit in Romania persoanele juridice straine?

 1. Daca obtin dividende de la o persoana juridica romana
 2. Daca desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in tara noastra
 3. Daca obtin comisioane de la un rezident
 4. a + c
 5. b + c

61.Sfera de cuprindere a impozitului pe profit in cazul persoanelor juridice romane include:

 1. numai profitul impozabil obtinut in Romania
 2. numai profitul impozabil obtinut din strainatate
 3. profitul impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate
 4. nici unul
 5. a + b

62.Care este termenul de plata a taxei asupra unui mijloc de transport detinut de catre un nerezident?

 1. Anual, in 4 rate egale
 2. Integral, in momentul inregistrarii mijlocului de transport la administratia publica locala
 3. La data scoaterii din evidenta a mijlocului de transport
 4. Semestrial
 5. Nici unul

63.Cine este platitorul impozitului pe dividende?

 1. Subiectul impunerii
 2. Societatea comerciala distribuitoare de dividende
 3. Asociatia familiala
 4. Nici una
 5. a + b

64.Persoane scutite de plata impozitului pe profit sunt:

 1. cultele religioase, indiferent de sursa veniturilor
 2. persoanele juridice straine
 3. fundatiile romane constituite ca urmare a unui legat
 4. nici una - conform legilor noastre

65.Precizati care venituri sunt neimpozabile la calculul impozitului pe profit:

 1. dividendele primite de la o persoana juridica
 2. veniturile din anularea tuturor cheltuielilor
 3. veniturile din reducerea sau anularea oricaror provizioane

66.Pentru stabilirea impozitului pe profit au deductibilitate nelimitata urmatoarele cheltuieli:

 1. cheltuielile sociale
 2. cheltuielile de protocol
 3. cheltuielile pentru protejarea mediului si conservarea resurselor

67.Ce elemente se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata?

 1. Sumele achitate de furnizor sau prestator in contul clientului si care apoi se deconteaza acestuia
 2. Valoarea ambalajelor care circula intre furnizorii de marfa si clienti, prin schimb fara facturare
 3. Impozitele si taxele, daca prin lege nu se prevede astfel, exclusiv taxa pe valoarea adaugata
 4. a + c

68.Care este obligatia contribuabililor cu privire la plata taxei pe valoarea adaugata si termenul in care se face plata?

 1. Sa achite taxa datorata lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare
 2. Sa achite taxa trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului
 3. Sa achite taxa semestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare semestrului

69.Care este scopul instituirii regimului antrepozitarii in regim suspensiv de accize?

 1. Utilizarea antrepozitului fiscal pentru vanzarea cu amanuntul a produselor accizabile
 2. Intarirea capacitatii de control a administratiei fiscale
 3. Folosirea locului antrepozitului pentru ambalarea produselor accizabile

70.Care sunt criteriile in raport de care sunt evaluate cladirile apartinand persoanelor fizice care datoreaza impozit pe profit?

 1. Inaltimea cladirilor
 2. Sistemul de constructie
 3. Felul si destinatia cladirilor
 4. Locul amplasarii si felul ei

71.Ce fel de cota de impunere se aplica in cazul impozitului pe teren?

 1. Sume fixe
 2. Cota proportionala
 3. Cota progresiva
 4. Sume variabile

72.Care este termenul de plata a impozitelor pe cladiri si pe teren?

 1. Lunar, la data de 25
 2. Anual, in 4 rate egale
 3. Semestrial, in 2 rate egale
 4. Trimestrial

73.Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru cladirea unei persoane fizice (locuinta noua sau realizata pe baza de credite) pe urmatorul termen:

 1. 5 ani de la construire
 2. 10 ani de la data dobandirii cladirii
 3. 15 ani de la construire
 4. 3 ani de la dobandire

74.Valoarea livrarii/prestarii se determina, pentru stabilirea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, in raport de:

 1. preturile din catalogul emis de stat
 2. preturile negociate intre vanzator si cumparator
 3. preturile de pe piata dintr-un alt stat
 4. a + b

75.Impozitul pe venit este datorat de urmatoarele persoane:

 1. persoanele fizice nerezidente, pentru orice categorie de venit
 2. persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania
 3. persoane fizice nerezidente pentru alte venituri decat cele obtinute dintr-o activitate independenta fara existenta unui sediu permanent in Romania
 4. a + b

76.Indicati categoria de venituri pentru care se datoreaza impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti:

 1. venituri din salarii primite pentru activitati efectuate in strainatate
 2. venituri din cedarea folosintei bunurilor situate in strainatate
 3. redevente de la un rezident
 4. reevente de la un nerezident

77.Care sunt operatiuni ce se cuprind in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata?

 1. Operatiuni scutite, fara drept de deducere
 2. Incarcarea si descarcarea de marfuri
 3. Perisabilitatile, in limitele prevazute de lege
 4. Operatiuni nescutite de la plata

78.Precizati care este principiul (criteriul) care se aplica in legislatia fiscala romana in ceea ce priveste asezarea impozitelor si taxelor?

 1. Natura impozitului sau taxei
 2. Teritorialitatii
 3. Obiectul impozitelor si taxelor
 4. Teritorialitatii si universalitatii

79.Veniturile reprezentand redevente provenind dintr-un stat contractant si platite unui rezident al celuilalt stat contractant din conventiile fiscale incheiate de Romania sunt impuse:
a. Numai in statul de sursa

b. numai in statul de rezidenta

c. in ambele state contractante, in anumite limite

d. a + b

80.Care dintre metodele de evitare a dublei impuneri internationale este cel mai frecvent   

a. metoda scutirii progresive

b. metoda creditarii ordinare

c. metoda creditarii totale

d. metoda creditarii proportionale



Raspunsuri TESTE GRILA DREPT FISCAL

b

d

e

d

c

c

c

b

b

a

b

c

c

c

a

a

b

b

b

a

a

c

c

nici un raspuns

c

c

b

c

b

c

c

b

f

c

c

b

c

b

b

b

a

a

a

a

a

b

c

a

c

b

b

a

a

d

b

c

c

c

a

b

c

b

b

c

a

c

c

a

b

c

a

b

b

b

b

c

a

a

c

b





Politica de confidentialitate



DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 5786
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved