Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


DREPTUL FAMILIEI - Grila

Drept+ Font mai mare | - Font mai micDREPTUL FAMILIEI - Grila3) Sexul fiecaruia dintre soti poate fi stabilit pe baza :

A.certificatului de nastere;

B.buletinului de identitate;

C.hotararii judecatoresti data in urma admiterii unei actiuni in stabilirea exacta a sexului ori actiunii in schimbarea sexului.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

5) Dispensa de varsta la casatorie se acorda in urmatoarele conditii:

A.femeia a implinit 15 ani;

B.exista motive temeinice care justifica dispensa;

C.nu exista diferenta de varsta mai mare de 18 ani intre viitorii soti;

D.exista un aviz dat de un medic oficial.

1 A+B+D

2 B+C+D

3 A+D

6) Cand unul dintre viitorii soti se afla in imposibilitate de a vorbi :

A.nu se poate incheia casatoria;

B.consimtamantul la casatorie se poate da in orice mod, dar trebuie sa fie neindoielnic;

C.consimtamantul se poate da in prezenta unui interpret.

1 A+B+C

2 A+C

3 B+C

7) Eroarea constituie viciu de consimtamant la incheierea casatoriei :

1 numai daca poarta asupra identitatii fizice a celuilalt sot;

2 cand poarta asupra identitatii civile;

3 cand cade asupra calitatii ori insusirilor celuilalt sot, daca a fost determinanta pentru la incheierea casatoriei.

8) Consimtamantul la casatorie trebuie sa fie :

A.actual;

B.dat in mod personal;

C.dat in mod simultan.

1 A+B

2 A+B+C

3 B+C

10) Pentru motive temeinice, casatoria intre rude colaterale de gradul al IV-lea se poate incuviinta

A.de primarul general al municipiului Bucuresti, daca petentul are domiciliul in Bucuresti;

B.de presedintele Consiliului judetean in cuprinsul caruia petentul are domiciliul;

C.de prefectul judetului in cuprinsul caruia petentul are domiciliul.

1 A+B

2 B+C

3 A+B+C

12) Cel lipsit vremelnic de facultatile mintale:

A.poate incheia casatoria in momente de luciditate;

B.poate incheia casatoria chiar in timpul cat nu are discernamantul faptelor sale;

C.nu se poate casatori cat timp nu are discernamantul faptelor sale.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C

16) Incheierea casatoriei in afara sediului serviciului de stare civila se poate face:

A.cand unul dintre viitorii soti este bolnav, infirm sau in prag de moarte iminenta;

B.pe o nava romana;

C.pe o aeronava romana;

1 A+B+C

2 A+B

3 B+C

21) Reconstituirea actului de casatorie:

A.se poate face daca registrele de stare civila au fost distruse sau pierdute;

B.se poate face daca actul de casatorie a fost intocmit in strainatate si nu poate fi procurat;

C.se poate face daca nu au existat registre de stare civila sau intocmirea actului a fost omisa.

1 A+B+C

2 A+C

3 A+B

(atentie:a unui bun comun in general)

28) Sotii pot face :

A.o imparteala de ascendent privind bunurile comune in forma donatiei, conjunctiva, in folosul copiilor minori comuni;

B.o imparteala de ascendent testamentara, conjunctiva;

C.acte de dispozitie cu privire la bunurile comune.

1 A+C

2 A+B+C

3 A+B

45) Sunt bunuri proprii, conform art. 31 lit. f) C.fam. :

A.pretul vanzarii unui bun propriu;

B.bunul dobandit in schimbul unui alt bun propriu;

C.despagubirile (indemnizatia de asigurare) pentru pagube cauzate unui bun propriu.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C

48) Cand un sot sau ambii fac reconditionari, renovari, reparatii cu mijloace comune asupra unui imobil, bun propriu al unui singur sot, atunci:

A.cand nu are loc transformarea esentiala a imobilului sporul de valoare este bun propriu;

B.cand nu are loc transformarea esentiala a imobilului sporul de valoare este bun comun;

C.cand are loc transformarea esentiala a imobilului, noua valoare este bun comun.

1 A+B

2 A+B+C

3 B+C

49) Conform Legii nr. 18 / 1991 este bun propriu :

A.terenul constituit ca drept de proprietate, intuitu personae;

B.terenul primit de mostenitorul fostului titular;

C.terenul asupra caruia s-a reconstituit dreptul de proprietate daca in momentul

cooperativizarii era bun propriu.

1 A+B

2 B+C

3 A+B+C

55) Nu se aplica prezumtia de mandat tacit reciproc :

A.actelor de dispozitie cu privire la imobile comune;

B.in cazul achizitionarii in timpul casatoriei de catre un sot a unui imobil;

C.in cazul actelor cu titlu gratuit intre vii sau mortis causa.

1 A+C

2 A+B

3 A+B+C

57) In cazul instrainarii unui imobil, bun comun, de catre un sot, fara consimtamantul celuilalt sot, acesta din urma :

A.poate introduce actiune in anulare;

B.poate introduce singur, si fara consimtamantul celuilalt sot, actiune in revendicare;

C.poate introduce actiune in constatarea nulitatii absolute.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

64) Procesul de impartire a bunurilor comune ale sotilor in timpul casatoriei se poate porni pe cale principala de :

A.unul dintre soti;

B.creditorii personali ai unuia dintre soti;

C.stat, prin organele sale imputernicite.

1 A+C

2 A+B

3 A+B+C

65) Impartirea bunurilor comune in timpul casatoriei pe cale incidentala se poate cere de catre :

A.unul dintre soti, in cadrul contestatiei la executare;

B.orice persoana interesata, in carul contestatiei la executare;

C.nu se poate cere impartirea pe cale incidentala.

1 A+C

2 A+B

3 A+B+C

66) In cadrul unui proces intre soti, ordonanta presedintiala este admisibila :

A.pentru a se cere unele obiecte de uz personal sau pentru exercitarea profesiei, de catre sotul izgonit;

B.pentru restituirea unor bunuri proprii de la celalalt sot si daca acesta nu contesta natura acestor bunuri;

C.pentru revendicarea de catre un sot a bunurilor sale personale aflate la celalalt sot.

1 A+B

2 B+C

3 B

71) In cazul in care sotii au constituit o societate comerciala in nume colectiv ei raspund:

A.in subsidiar, cu bunurile comune, dupa societate;

B.solidar, dupa ce s-au urmarit bunurile comune;

C.fiecare cu jumatate din datoria ce a ramas neachitata dupa urmarirea si a bunurilor comune.

1 A+C

2 A+B

3 B+C

73) Casatoria nu va fi declarata nula daca:

A.cel care nu avea varsta matrimoniala legala a implinit-o pana la pronuntarea nulitatii;

B.in momentul pronuntarii nulitatii, barbatul nu are varsta legala pentru casatorie, dar sotia a ramas insarcinata sau a nascut;

C.sotul supravietuitor s-a casatorit intre data stabilita prin hotarare judecatoreasca ca fiind cea a mortii celuilalt sot si data ramanerii definitive a acestei hotarari.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C

74) Casatoria este nula absolut :

A.daca a fost incheiata de o persoana care este deja casatorita;

B.daca a fost incheiata cu incalcarea dispozitiilor legale cu privire la varsta matrimoniala;

C.daca a fost incheiata intre persoane ce sunt rude in gradul prohibit de lege;

D.daca a fost incheiata de alienatul sau debilul mintal;

1 A+C+D

2 B+C+D

3 A+B+C+D

76) Nulitatea casatoriei :

A.poate fi ceruta prin actiune;

B.poate fi invocata si pe calea exceptiei;

C.produce efecte numai pentru viitor.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+B

78) Actiunea in pronuntarea nulitatii absolute a casatoriei :

1 se prescrie in termen de 30 de ani;

2 poate fi introdusa de orice persoana interesata;

3 poate fi introdusa de procuror, chiar dupa moartea unui dintre soti.

79) Se sanctioneaza cu nulitate relativa :

A.eroarea asupra identitatii fizice a celuilalt sot;

B.ascunderea bolii de catre viitoare sotie, boala ce o face inapta de a avea copii;

C.dolul si violenta, ca vicii de consimtamant la incheierea casatoriei;

D.ascunderea de catre viitoare sotie a starii de graviditate.

1 A+B+D

2 A+C+D

3 A+D

4 A+B+C+D

82) Hotararea judecatoreasca data pentru anularea unei casatorii :

A.are caracter declarativ;

B.are caracter constitutiv;

C.are un efect absolut;

D.are un efect relativ.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C+D

84) Ca efect al desfiintarii casatoriei putative, cand ambii soti sunt de buna-credinta :

A.hotararea judecatoreasca produce efecte numai pentru viitor;

B.sotul minor isi pastreaza capacitatea de exercitiu dobandita prin incheierea casatoriei;

C.obligatia de intretinere a existat in trecut, dar nu mai exista pentru viitor;

D.ambii soti beneficiaza de dreptul de mostenire, chiar daca decesul unui sot intervine dupa data cand hotararea judecatoreasca a ramas definitiva;

E.un sot isi poate mentine numele din casatorie al celuilalt sot.

1 A+C+D+E

2 A+B+D+E

3 A+D+E

4 A+B

85) Produc efecte numai pentru viitor :

A.incetarea casatoriei;

B.desfacerea casatoriei;

C.desfiintarea casatoriei pentru orice motiv;

D.casatoria putativa, in privinta sotului de buna-credinta.

1 A+B+D

2 A+C+D

3 A+B

86) Casatoria inceteaza prin :

A.recasatorirea sotului celui ce fusese declarat mort, dar care apare (inceteaza prima

casatorie);

B.divort;

C.moartea unui sot;

D.declararea judecatoreasca a mortii unuia dintre soti.

1 A+B+C+D

2 A+C+D

3 A+B+D

87) In cazul divortului prin acordul partilor :

A.pana la data acordului dintre soti trebuie sa treaca cel putin un an;

B.dupa primirea cererii, presedintele verifica existenta consimtamantului sotilor, semnaturile, dupa care fixeaza termen de cel putin doua luni, in sedinta publica;

C.instanta va dispune desfacerea casatoriei fara a pronunta divortul din vina unuia sau a ambilor soti.

1 A+B+C

2 A+C

3 B+C

88) Constituie conditii pentru pronuntarea divortului :

A.existenta unor motive temeinice;

B.motivele temeinice sa fi vatamat grav raporturile dintre soti;

C.continuarea casatoriei sa nu mai fie posibila.

1 A+B+C

2 A+C

3 B+C

89) Constituie motive temeinice de divort :

A.infidelitatea unuia dintre soti, sub forma adulterului;

B.existenta unor nepotriviri de ordin fiziologic;

C.separatia in fapt a sotilor datorata culpei sotului reclamant;

D.faptul ca sotul parat nu a contribuit la intretinerea gospodariei.

1 A+B+C+D

2 A+B

3 A+B+C

4 C+D

91) Instanta pronunta desfacerea casatoriei fara a pronunta divortul din culpa unui sot (sau sotilor):

A.in cazul divortului prin acordul partilor;

B.in cazul cand paratul se afla in strainatate;

C.cand divortul se cere pentru alienatie sau debilitate mintala cronica ori boala grava si

incurabila.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C

92) Poate introduce actiune de divort :

A.unul din soti;

B.procurorul;

C.sotul alienat sau debil mintal neinterzis, in momente de luciditate;

D.sotul sanatos impotriva sotului alienat mintal, care va sta in proces prin tutorele sau.

1 A+B+D

2 A+B+C+D

3 A+C+D

93) Sotul parat poate face cerere reconventionala in procesul de divort :

A.cel tarziu pana in prima zi de infatisare in sedinta publica, pentru fapte petrecute pana la aceasta data;

B.pentru fapte petrecute dupa prima zi de infatisare, poate face cerere reconventionala pana la inceperea dezbaterilor asupra fondului;

C.cand motivele de divort s-au ivit dupa inceperea dezbaterilor la prima instanta si in timp ce judecata primei cereri se afla in apel, cererea reconventionala a paratului poate fi facuta direct la instanta de apel.

1 A+B

2 B+C

3 A+B+C

94) Cererea reconventionala :

A.este singura posibilitate pe care o are paratul de a formula pretentii impotriva reclamantului in procesul de divort;

B.nu poate fi disjunsa de actiunea de divort;

C.se judeca la instanta de divort;

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C

95) In fata instantelor de fond, procesul de divort se solutioneaza chiar fara infatisarea personala a unui sot, in cazul:

A.cand unul dintre soti are resedinta in strainatate si nu se afla in tara;

B.cand unul dintre soti este pus sub interdictie;

C.cand unul dintre soti executa o pedeapsa privativa de libertate;

D.cand unul dintre soti este impiedicat de o boala grava si nu se poate prezenta in fata instantei.

1 A+B+C+D

2 B+C+D

3 C+D

96) Cand sotii, in procesul de divort, au copii minori:

A.este obligatorie citarea si ascultarea concluziilor autoritatii tutelare;

B.minorul care a implinit 10 ani este ascultat obligatoriu;

C.ascultarea minorului se face in sedinta publica.

1 A+C

2 A+B

3 B+C

97) Sotul reclamant in procesul de divort :

A.se poate impaca cu paratul, actiunea de divort stingandu-se in orice faza procesuala s-ar afla;

B.poate renunta oricand la actiune, in fata instantelor de fond, renuntarea avand efect si asupra cererii reconventionale a paratului;

C.poate renunta la actiunea in recurs, dar numai daca paratul nu se impotriveste.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

98) In materie de divort :

1 se pot audia ca martori toate rudele si afinii mai mici de gradul al III - lea;

2 nu se poate administra proba cu interogatoriu pentru combaterea motivelor de divort;

3 nu se poate administra proba cu interogatoriu pentru dovedirea motivelor de divort;

99) In materia divortului, instanta :

A.poate ordona masuri accesorii, vremelnice, provizorii;

B.poate lua masuri prin ordonanta presedintiala;

C.pronunta divortul din vina exclusiva a sotului reclamant daca cererea acestuia a fost respinsa, chiar daca paratul nu a introdus cerere reconventionala sau actiune principala de divort.

1 A+C

2 A+B

3 B+C

101) Hotararea data in materie de divort este supusa:

1 contestatiei in anulare;

2 revizuirii;

3 recursului in anulare.

103) In masa bunurilor comune ale sotilor supuse impartelii nu se includ :

A.sumele din veniturile provenite din munca platite cu titlu de pensie de intretinere;

B.sumele platite pentru o datorie personala;

C.sumele risipite de sot;

D.valoarea bunurilor distruse ori instrainate de unul dintre soti, contra dispozitiilor legale;

E.valoarea bunurilor lipsa ca urmare a savarsirii infractiunii de furt sau abuz de incredere de un sot impotriva celuilalt.

1 A+B+C

2 B-+C

3 A+D+E

4 A+C+D+E

104) Competenta de a pronunta partajul bunurilor comune o are:

A.instanta de drept comun - cand impartirea are loc in timpul casatoriei, cu respectarea conditiilor legale;

B.instanta de divort, cand impartirea are loc in cadrul procesului de divort;

C.instanta de drept comun, cand impartirea bunurilor comune se face dupa divort.

1 A+C

2 A+B+C

3 A+B

106) Paternitatea fata de tata se poate stabili :

A.prin prezumtia de paternitate;

B.prin recunoastere voluntara, facuta in conditiile legii;

C.prin hotarare judecatoreasca.

1 A+C

2 A+B+C

3 A+B

107) Filiatia fata de tata a unui copil din afara casatoriei se poate stabili :

A.prin prezumtia de paternitate;

B.prin recunoastere voluntara, facuta in conditiile legii;

C.prin hotarare judecatoreasca.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C

108) Beneficiaza de prezumtia de paternitate :

1 copilul conceput in timpul casatoriei si nascut dupa desfacerea sau incetarea ei, daca mama nu s-a recasatorit, dar numai daca in actul de stare civila este trecut numele tatalui (fostul sot);

2 copilul conceput intre data stabilita prin hotarare judecatoreasca ca fiind a mortii sotului si data ramanerii definitive a hotararii;

3 copilul nascut in perioada prevazuta la lit. b) daca nasterea a avut loc pana la 300 de zile de la data stabilita ca fiind cea a mortii sotului mamei.

110) Cand actiunea in tagada paternitatii se introduce de sotul mamei, termenul de 6 luni se poate calcula astfel :

A.de la data cand sotul mamei a luat cunostinta despre nasterea copilului, cu exceptia cazului cand anterior despartirii sotul stia ca sotia este insarcinata;

B.daca filiatia fata de mama s-a stabilit dupa nasterea copilului, termenul se calculeaza de la data cand sotul mamei a luat cunostinta despre stabilirea filiatiei fata de mama;

C.daca tutorele sotului mamei, pus sub interdictie, nu a introdus actiune in tagada paternitatii, tatal poate introduce actiunea, dupa ridicarea interdictiei, in termen de 6 luni de la data cand a cunoscut efectiv nasterea copilului.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+B

111) Cand actiunea in tagaduirea paternitatii se introduce de tutore, termenul de 6 luni se calculeaza astfel :

A.daca termenul in care sotul putea sa introduca actiunea a inceput sa curga, dar, mai inainte de implinirea lui, sotul a fost pus sub interdictie, termenul se calculeaza de la data cand tutorele a cunoscut efectiv nasterea copilului;

B.daca tutorele a cunoscut nasterea copilului inainte de numirea sa ca tutore, termenul se calculeaza de la data numirii;

C.daca la data nasterii copilului sotul mamei se gasea sub interdictie, termenul se calculeaza de la data de cand tutorele a luat la cunostinta de nasterea copilului.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C

112) Admiterea actiunii in tagada paternitatii nu produce efecte:

A.cu privire la numele copilului (cand este cel al mamei);

B.cu privire la situatia copilului (din sau din afara casatoriei);

C.in privinta filiatiei fata de mama.

1 A+B+C

2 A+C

3 B+C

116) Poate fi recunoscut :

A.numai copilul din afara casatoriei;

B.numai un copil nascut;

C.copilul conceput, chiar daca la nastere mama este casatorita;

D.copilul decedat, dar numai daca a lasat descendenti firesti;

E.un copil deja recunoscut, chiar daca prima recunoastere nu a fost inlaturata pe calea hotararii judecatoresti.

1 A+B+C+E

2 B+D+E

3 A+B+D

117) Recunoasterea de paternitate :

A.este un act personal;

B.se poate revoca;

C.este un act ce implica in mod obligatoriu capacitatea de exercitiu a celui ce face recunoasterea;

D.este un act ce implica discernamantul celui ce face recunoasterea;

E.este un act declarativ producand efecte retroactiv.

1 A+D+E

2 B+E

3 A+C+D+E

118) Recunoasterea de paternitate se poate face :

A.la primariile locale, acolo unde nu exista notari publici;

B.prin declaratie la serviciul starii civile;

C.prin inscris autentic (chiar in fata instantei);

D.prin testament.

1 A+B

2 B+C+D

3 A+C+D

119) Pot contesta recunoasterea de paternitate :

A.orice persoana care dovedeste un interes patrimonial sau nepatrimonial;

B.copilul recunoscut si mostenitorii sai;

C.barbatul care a facut recunoasterea, in acest caz contestarea neconfundandu-se cu

revocarea;

D.procurorul.

1 A+C+D

2 B+C+D

3 A+B+C+D

120) In cadrul procesului de contestare a recunoasterii de paternitate sarcina probei este rasturnata cand actiunea este introdusa de :

A.mama celui recunoscut;

B.copilul recunoscut

C.descendentii copilului recunoscut.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C

121) Este imprescriptibila :

A.actiunea in tagada paternitatii;

B.actiunea in contestarea recunoasterii de paternitate;

C.actiunea in contestarea filiatiei din casatorie.

1 A+C

2 B+C

3 A+B

122) Copilul din afara casatoriei dobandeste numele :

A.mamei;

B.tatalui;

C.al aceluia dintre parinti fata de care si-a stabilit mai intai filiatia, cand parintii sunt cunoscuti;

D.numele stabilit de autoritatea tutelara cand parintii nu sunt cunoscuti.

1 C+D

2 A+B+D

3 B+D

123) Intervine nulitatea absoluta a recunoasterii de paternitate:

A.cand recunoasterea nu este facuta prin una dintre formele in care se poate efectua;

B.cand recunoasterea se refera la un copil din casatorie;

C.cand autorul recunoasterii nu a avut o vointa constienta;

D.cand s-a recunoscut un copil mort ce nu are descendenti.

1 B+C+D

2 A+B+D

3 B+D

124) Actiunea in justitie pentru stabilirea paternitatii din afara casatoriei se poate introduce :

A.numai in cazul copilului din afara casatoriei;

B.si in cazul copilului din casatorie;

C.in cazul unui copil devenit din afara casatoriei prin admiterea actiunii in tagada paternitatii.

1 B+C

2 A+B+C

3 A+C

125) Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei apartine :

A.numai copilului din afara casatoriei;

B.mamei copilului;

C.copilului minor sau major din afara casatoriei.

1 A+C

2 B+C

3 A+B

127) Mama copilului din afara casatoriei :

1 poate renunta neconditionat la actiunea in stabilirea paternitatii cand este introdusa de ea;

2 poate renunta doar cu incuviintarea autoritatii tutelare la actiunea in stabilirea paternitatii;

3 nu poate incheia o tranzactie cu pretinsul tata al copilului prin care sa renunte la cercetarea paternitatii pe tot timpul minoritatii copilului.

128) Pot introduce actiune in stabilirea paternitatii :

A.copilul adoptat;

B.mostenitorii copilului pentru copil;

C.mostenitorii copilului pot continua actiunea;

D.procurorul.

1 A+B+C+D

2 A+C

3 B+D

129) Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei se poate introduce impotriva :

A.pretinsului tata;

B.mostenitorilor pretinsului tata, dar numai daca nu sunt renuntatori la mostenire sau nedemni;

C.mostenitorilor pretinsului tata, chiar daca sunt renuntatori la mostenire sau nedemni.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C

130) Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei se introduce in termen de :

1 6 luni de la nasterea copilului;

2 1 an de la nasterea copilului, cu exceptiile prevazute de lege;

3 3 ani de la nasterea copilului.

131) Termenul de 1 an in care se poate introduce actiune in stabilirea paternitatii :

A.este un termen de decadere;

B.curge de la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti prin care copilul, ca urmare a admiterii hotararii in tagada paternitatii, a devenit copil din afara casatoriei;

C.curge de la data incetarii convietuirii, cand mama a convietuit cu pretinsul tata;

D.curge de la data incetarii prestarii intretinerii, in cazul in care pretinsul tata a prestat intretinerea copilului.

1 B+C+D

2 A+D

3 B+C

132) Obligatia legala de intretinere exista intre :

A.sot si sotie, parinti si copii;

B.intre fostii soti a caror casatorie a fost desfacuta prin divort;

C.intre frati si surori, bunici, strabunici si nepoti sau stranepoti;

D.intre fostii soti a caror casatorie a fost desfiintata, chiar daca la incheierea ei nici unul nu a fost de buna-credinta.

1 A+C

2 B+C

3 A+B+C

133) Reprezinta conditii pe care trebuie sa le indeplineasca creditorul obligatiei de intretinere :

A.sa se afle in stare de nevoie;

B.sa se afle in incapacitate de a munci;

C.in cazul in care creditor este sotul ce a intretinut copilul celuilalt sot, acesta poate cere intretinere de la acest copil numai daca i-a acordat intretinere timp de 10 ani si daca indeplineste si celelalte conditii legale.

1 B+C

2 A+B+C

3 A+C

135) Intretinerea se datoreaza in urmatoarea ordine :

A.sotii isi datoreaza intretinere inaintea celorlalti obligati;

B.fratii si surorile isi datoreaza intretinere dupa parinti si bunici;

C.nepotul este obligat la intretinere fata de bunic inaintea strabunicului fata de bunic (ipoteza

in care toti trei sunt rude in linie directa).

1 A+B+C

2 A+C

3 B+C

136) Sotii isi datoreaza intretinere :

A.cand au o locuinta comuna;

B.cand sunt in fapt despartiti datorita culpei unuia dintre soti:

C.pe timpul procesului de divort;

D.in cazul casatoriei putative, dar obligatia de intretinere opereaza numai in favoarea sotului

de buna-credinta.

1 A+D

2 A+B+C

3 A+C+D

137) In cazul obligatiei de intretinere intre fostii soti, incapacitatea de a munci poate sa fi fost intervenita :

A.inaintea casatoriei;

B.in timpul casatoriei;

C.in decurs de 1 an de la desfacerea casatoriei, dar numai daca se datoreaza unei imprejurari in legatura cu casatoria.

1 B+C

2 A+C

3 A+B+C

138) Fostul sot pierde dreptul la intretinere :

A.in cazul in care in care incheie o casatorie noua nula, el fiind de rea-credinta la incheierea celei de-a doua casatorii;

B.cand incheie o casatorie nula, el fiind de buna credinta;

C.in cazul in care fostul sot a savarsit fapte grave ce atrag nedemnitatea succesorala fata de cel obligat, in cazul in care aceste fapte au constituit motive de divort;

D.in cazul in care fostul sot, creditor al intretinerii, a savarsit fapte grave asupra sotului obligat, dupa desfacerea casatoriei.

1 A+C+D

2 B+D

3 A+B+D

139) Intre fostii soti intretinerea se acorda de la data :

A.desfacerii casatoriei, cand intretinerea s-a cerut in cadrul procesului de divort;

B.introducerii cererii de intretinere, cand cererea s-a facut dupa divort;

C.ramanerii definitive a hotararii de admitere a cererii de intretinere.

1 A+C

2 B+C

3 A+B

143) Intretinerea acordata fostului sot impreuna cu aceea acordata copiilor nu poate depasi :

1 1/2 din venitul net din munca al debitorului;

2 1/3 din venitul net din munca al debitorului;

3 2/3 din venitul net din munca al debitorului.

144) In cazul in care fostul sot datoreaza intretinere la doua foste sotii si trei copii, totalitatea pensiilor acordate nu poate depasi :

1 1/2 din venitul net in munca al debitorului;

2 2/3 din venitul net in munca al debitorului;

3 3/4 din venitul net in munca al debitorului.

145) Este debitor al obligatiei de intretinere fata de copilul sau :

A.parintele adoptator si cel firesc cand acestia sunt casatoriti intre ei;

B.parintele decazut din drepturile parintesti;

C.parintele pus sub interdictie.

1 A+C

2 A+B+C

3 A+B

147) Cuantumul pensiei de intretinere al parintelui fata de copilul minor este de :

A.pana la 1/4 din veniturile nete din munca cand intretinerea se datoreaza unui copil;

B.pana la 1/3 din veniturile nete din munca cand intretinerea se datoreaza la doi copii;

C.pana la 2/3 din veniturile nete din munca cand intretinerea se datoreaza la trei sau mai multi copii.

1 B+C

2 A+B

3 A+B+C

148) Sotul care a contribuit la intretinerea copilului celuilalt sot este obligat sa continue a da intretinere copilului, in conditiile :

A.in subsidiar, daca parintii firesti au murit, sunt disparuti ori in nevoie;

B.pe timpul cat este minor si in timpul majoratului pana la terminarea studiilor profesionale;

C.obligatia de intretinere in aceste conditii are caracter imperativ.

1 A+C

2 B+C

3 A+B

151) Obligatia de intretinere inceteaza :

A.la incetarea starii de nevoie a creditorului obligatiei de intretinere;

B.la incetarea incapacitatii de a munci a creditorului, cu exceptia creditorului minor;

C.cand mijloacele debitorului nu-i mai permit acordarea ei.

1 A+C

2 B+C

3 A+B+C

152) Obligatia de intretinere inceteaza :

A.la moartea creditorului intretinerii;

B.la moartea debitorului intretinerii, fara exceptii;

C.prin ajungerea la majorat a creditorului, afara de cazul cand isi continua studiile sau este in incapacitate de munca si se afla in stare de nevoie;

D.in cazul in care minora se casatoreste.

1 A+C+D

2 A+D

3 B+C+D

153) Obligatia de intretinere inceteaza :

A.cand cel care a fost luat spre crestere fara indeplinirea formelor pentru adoptie devine major sau, inainte de aceasta data, in cazul cand parintii firesti au aparut sau nu mai sunt in stare de nevoie;

B.obligatia de intretinere a sotului care a contribuit la intretinerea copilului celuilalt sot, fata de acest copil, inceteaza cand acesta devine major sau, inainte de aceasta data, cand parintii firesti au aparut sau nu mai sunt in stare de nevoie;

C.intre soti, odata cu incetarea casatoriei.

1 A+C

2 A+B+C

3 B+C

154) Obligatia de intretinere inceteaza :

A.in cazul in care intervine o imprejurare care schimba ordinea in care se datoreaza intretinerea;

B.in cazul in care creditorul intretinerii savarseste fapte grave impotriva debitorului intretinerii, care ar atrage dupa sine nedemnitatea succesorala;

C.prin recasatorirea fostilor soti, fiecare cu alta persoana.

1 A+C

2 A+B

3 A+B+C

155) Obligatia de intretinere :

A.este personala;

B.este incesibila;

C.este netransmisibila mostenitorilor in toate cazurile;

D.are, in principiu, caracter reciproc.

1 A+B+D

2 B+C+D

3 A+D

156) Obligatia de intretinere este unilaterala :

A.in cazul fostului sot de rea-credinta la incheierea unei casatorii putative fata de fostul sot de buna-credinta la incheierea acelei casatorii;

B.in cazul fostului sot, vinovat exclusiv pentru desfacerea casatoriei, dupa trecerea unui an de la divort;

C.in cazul fostului sot divortat si recasatorit, fata de celalalt fost sot divortat, dar necasatorit;

D.in cazul parintilor fata de copilul minor, dar numai in privinta cheltuielilor pentru educarea, invatarea si pregatirea profesionala.

1 A+B+C+D

2 B+C+D

3 A+C+D

157) Constituie exceptii de la divizibilitatea obligatiei de intretinere, in mod pasiv :

A.cand, in caz de urgenta, creditorul indreptatit la intretinere poate porni actiune impotriva oricaruia dintre debitorii intretinerii;

B.cazul mostenitorilor persoanei obligate la intretinerea unui minor, care sunt obligati solidar la intretinerea fata de acel minor;

C.obligatia de intretinere a parintilor fata de copii minori.

1 A+B+C

2 A+C

3 B+C

158) Impedimentele dirimante, sunt acelea a caror incalcare atrage nulitate casatoriei incheiate. Sunt astfel de impedimente :

A.tutela;

B.rudenia in gradul prevazut de lege;

C.lipsa autorizatiei ministrului apararii nationale;

D.adoptia, conform legislatiei in vigoare.

1 A+C

2 B+D

3 A+D

159) Dovada starii civile se face cu alte probe decat certificatul de stare civila in cazurile :

A.cand un act de stare civila a fost intocmit in registrul de stare civila, dar procurarea lui ar fi cu neputinta din alte cauze decat intocmirea lui intr-o tara straina;

B.cand sotii si-au declarat consimtamantul la casatorie in conditiile legii, dar intocmirea actului de casatorie a fost omisa din alte cauze decat din vina delegatului de stare civila (ex. Caz fortuit, forta majora);

C.cand registrele de stare civila au fost distruse sau pierdute.

1 A+C

2 A+B

3 A+B+C

160) Intocmirea ulterioara a actului de casatorie se poate cere :

A.daca nu au existat registre de stare civila;

B.daca intocmirea actului a fost omisa;

C.daca actul a fost intocmit intr-o tara straina si nu poate fi procurat;

1 A+B

2 A+C

3 B+C

161) Liberalitatea facuta ambilor soti fara mentiunea expresa ca bunul devine comun, determina ca bunul sa fie :

1 comun;

2 propriu.

162) Dovedirea bunurilor proprii se poate face :

A.prin prezumtia de comunitate;

B.prin orice mijloace de proba, cand calitatea de bun propriu rezulta din fapte juridice;

C.prin martori sau prezumtii, chiar daca este vorba de acte juridice cu valoare mai mare de 250 de lei, cu exceptia actelor autentice, cand forma ceruta de lege nu poate fi suplinita prin alte probe;

D.prin martori sau prezumtii in cazul actelor juridice care, ad probationem, trebuie intocmite in forma scrisa si care potrivit dreptului comun nu pot fi dovedite prin martori, chiar daca valoarea lor este mai mica de 250 de lei, cu exceptia actelor exceptate si la lit. c).

1 A+C+D

2 A+D

3 B+C+D

164) Dovedirea bunurilor proprii se poate face :

A.prin orice mijloace de proba, chiar impotriva sau peste cuprinsul unui act scris (autentic sau nu);

B.prin marturisire extrajudiciara chiar cand, potrivit dreptului comun, dovada prin martori sau prezumtii nu e admisa;

C.prin marturisire judiciara sau extrajudiciara de renuntare partiala la comunitate.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

166) Dovedirea bunurilor proprii se poate face :

A.prin orice mijloc de proba cu privire la data dobandirii bunului, chiar daca nu este indeplinita conditia datei certe;

B.cu martori ce sunt rude de gradul al II-lea;

C.prin orice mijloc de proba, de catre terti.

1 A+C

2 A+B+C

3 B+C

168) Constituie bun propriu al unuia dintre soti :

A.creanta pretului de vanzare a unui bun propriu;

B.sulta obtinuta in cazul schimbului ce a avut ca obiect un bun propriu;

C.despagubirea datorata pentru pagubele cauzate unui bun propriu;

D.bunul cumparat cu pretul obtinut din vanzarea unui bun propriu.

1 A+C+D

2 A+B+C+D

3 A+D

169) Constituie bun propriu al unuia dintre soti :

A.drepturile morale de autor;

B.dreptul de proprietate asupra obiectului material prin care se exteriorizeaza opera de creatie intelectuala;

C.dreptul patrimonial de autor.

1 A+B

2 A+B+C

3 B+C

170) Locuintele cumparate cu credit acordat de stat sunt :

1 bunuri proprii, daca contractul de vanzare-cumparare s-a incheiat anterior sau posterior casatoriei;

2 bunuri comune daca rambursarea creditului s-a facut in timpul casatoriei;

3 au acelasi regim juridic ca si locuintele construite cu credit acordat de stat, adica momentul intrarii in patrimoniul a locuintei este momentul predarii-primirii.

171) In cazul in care o persoana considerata initial necasatorita (deoarece exista o hotarare judecatoreasca de declarare a mortii sotului ei, care ulterior este anulata) vinde un imobil, bun comun :

1 se poate cere anularea vanzarii;

2 se poate revendica imobilul de catre sotul ce fusese initial declarat mort, dar care a aparut;

3 actul de vanzare-cumparare produce efecte depline daca tertul este de buna-credinta in virtutea principiului error comunis facit jus;

4 se poate anula actul de vanzare-cumparare si de catre tertul de buna-credinta pe motivul ca a crezut ca a contractat cu o persoana necasatorita.

174) Daca, in procesul de divort, instanta constata din dovezile administrate ca ambii soti sunt vinovati pentru desfacerea casatoriei, pronunta divortul :

1 numai din vina sotului parat, daca acesta nu a facut cerere reconventionala;

2 din vina ambilor soti, numai daca ambii au introdus actiune de divort;

3 din vina ambilor soti, chiar daca paratul nu a facut cerere reconventionala.

176) Hotararea prin care se pronunta divortul :

1 nu se motiveaza;

2 nu se motiveaza cand una dintre parti cere sa nu se motiveze, iar cealalta cere motivarea;

3 se motiveaza intotdeauna;

4 se motiveaza cand una din parti cere aceasta.

178) Prezumtia legala de mandat tacit reciproc :

A.nu mai opereaza dupa desfacerea casatoriei;

B.opereaza dupa desfacerea casatoriei numai in privinta bunurilor comune dobandite pana la acea data, daca nu s-a cerut partajul;

C.opereaza numai in privinta bunurilor mobile.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

179) Cand, dupa pronuntarea divortului, copilul a fost incredintat unei alte persoane sau institutii de ocrotire :

1 dreptul de a-i administra bunurile si de a-l reprezenta apartine persoanei sau institutiei de ocrotire caruia i s-a incredintat;

2 dreptul de a-i administra bunurile si de a-l reprezenta apartine sotului care a castigat procesul;

3 instanta de judecata va stabili care dintre parinti va exercita dreptul de a-i administra bunurile si de a-l reprezenta sau de a-i incuviinta actele, cu indeplinirea conditiilor lega

182) Actiunea in tagaduirea paternitatii :

1 poate fi introdusa de tutorele sotului pus sub interdictie, chiar fara incuviintarea autoritatii tutelare;

2 poate fi introdusa de procuror;

3 poate fi introdusa de curatorul special, atunci cand tutorele sotului pus sub interdictie este sotia lui;

4 poate fi continuata de creditorii personali ai mostenitorilor sotului mamei.

183) Actiunea in tagaduirea paternitatii se introduce impotriva :

1 mamei copilului;

2 copilului;

3 mamei si copilului.

184) Actiunea in tagada paternitatii :

1 poate fi admisa pe baza simplei recunoasteri a mamei;

2 nu poate fi admisa pe baza simplei recunoasteri a mamei;

3 se introduce la instanta de la domiciliul tatalui.

185) Prezumtia legala de paternitate poate fi inlaturata :

1 prin actiune in tagada paternitatii;

2 prin recunoastere voluntara;

3 prin actiune in stabilirea paternitatii.

186) Recunoasterea de paternitate :

1 nu se poate revoca;

2 se poate revoca;

3 se poate revoca numai cand este facuta prin testament

187) Produce efecte juridice :

A.recunoasterea unui copil conceput, daca la nastere mama nu este casatorita, produce efecte din momentul nasterii copilului;

B.hotararea judecatoreasca de stabilire a paternitatii fata de alt barbat decat cel care facuse anterior recunoasterea;

C.recunoasterea unui copil deja recunoscut.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+B

188) Poate recunoaste un copil din afara casatoriei :

A.minorul cu discernamant, fara incuviintarea ocrotitorului;

B.cel pus sub interdictie, in momente de luciditate (deci cand are discernamant);

C.cel lipsit vremelnic de facultatile mintale in momentul in care face recunoasterea.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

189) Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei :

A.este de competenta instantei judecatoresti de la domiciliul paratului;

B.se judeca cu citarea obligatorie a autoritatii tutelare;

C.se judeca fara citarea autoritatii tutelare.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C

190) Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei se poate introduce :

1 numai dupa nasterea copilului;

2 in timpul conceptiunii;

3 in timpul conceptiunii, numai daca copilul se naste viu.

191) In cazul in care mai multe persoane sunt obligate legal sa intretina aceeasi persoana ele vor contribui la plata intretinerii :

1 proportional cu mijloacele pe care le au (in mod divizibil);

2 in mod solidar;

3 in mod solidar, numai cand creditorului intretinerii se afla in stare de urgenta.

192) Cand cel obligat nu poate presta, in acelasi timp, intretinere tuturor celor care sunt in drept sa i-o ceara, instanta de judecata, tinand seama de nevoile fiecarui creditor poate hotari :

A.fie ca intretinerea sa se plateasca numai unui creditor;

B.fie ca intretinerea sa se plateasca tuturor persoanelor, dar nedepasind cota legala la care poate fi obligat debitorul;

C.fie ca intretinerea sa se plateasca la o parte dintre creditori.

1 A+C

2 A+B+C

3 A+B

193) Apelul, sau, dupa caz, recursul reclamantului impotriva hotararii prin care s-a respins cererea de divort :

A.va fi respins ca nesustinut daca la judecata se prezinta numai paratul intimat;

B.se va judeca daca se prezinta numai reclamantul;

C.se va suspenda daca se prezinta numai paratul.

1 A+C

2 A+B+C

3 A+B

194) Apelul, sau, dupa caz, recursul paratului impotriva hotararii de divort :

1 se respinge ca nesustinut, daca paratul-apelant nu se prezinta si se prezinta numai reclamantul-intimat;

2 se va judeca chiar daca se infatiseaza numai reclamantul-intimat.

195) Casatoria "in extremis vitae" :

1 este interzisa;

2 este permisa;

3 este permisa numai cu acordul unui medic oficial.

196) Constituie viciu de consimtamant la incheierea casatoriei :

1 inducerea in eroare, prin mijloace viclene, de catre un viitor sot, asupra celuilalt, cu privire la starea sa materiala;

2 eroarea provocata prin mijloace viclene asupra starii sanatatii unuia dintre viitorii soti;

3 temerea reverentioasa fata de tatal unuia dintre viitorii sotI.

197) Odata cu declaratia de casatorie, viitorii soti trebuie sa prezinte :

A.certificatele de nastere;

B.buletinele de identitate;

C.adeverinte care sa ateste ocupatia.

1 A+B+C

2 A+C

3 A+B

198) Casatoria se poate incheia :

A.in localitatea in care isi are domiciliul sotia;

B.in localitatea de resedinta a sotului, dar numai daca si sotia are domiciliul sau resedinta in acea localitate;

C.in localitatea de resedinta a sotului.

1 A+C

2 B+C

3 A+B

199) Casatoria se poate incheia :

A.pe o nava romaneasca aflata in afara granitelor tarii;

B.pe o aeronava romaneasca aflata in afara granitelor tarii;

C.si in afara sediului serviciului de stare civila.

1 B+C

2 A+C

3 A+C

200) La incheierea casatoriei trebuie sa participe obligatoriu:

1 viitorii soti si parintii acestora;

2 viitorii soti si nasii acestora;

3 viitorii soti si doi martori.

201) Casatoria incheiata in tara noastra intre doi cetateni straini este supusa :

A.conditiilor de forma prevazute de legea romaneasca

B.conditiilor de forma prevazute de legea celor doi cetateni;

C.conditiilor de fond prevazute de legea romaneasca;

D.conditiilor de fond prevazute de legea celor doi cetateni.

1 A+D

2 B+C+D

3 A+B

202) Daca unul dintre soti nu poate semna actul de casatorie:

1 casatoria nu se poate incheia;

2 celalalt sot va semna in locul lui;

3 delegatul de stare civila va semna in locul lui facand mentiune despre aceasta.

203) Inregistrarea casatoriei :

1 are valoare constitutiva;

2 poate constitui mijloc de proba;

3 constituie un element de proba.

204) Constituie obligatii personale intre soti:

A.obligatia de sprijin reciproc moral;

B.obligatia de fidelitate;

C.obligatia de a locui impreuna.

1 A+C

2 A+B

3 A+B+C

205) Regimul comunitatii de bunuri in dreptul nostru este un regim :

1 matrimonial mixt;

2 matrimonial conventional;

3 matrimonial legal si obligatoriu.

206) Este nula conventia :

A.prin care sotii declara ca anumite bunuri dobandite in timpul casatoriei sunt bunuri proprii;

B.prin care unul dintre soti declara ca nu a avut nici o contributie la dobandirea unor bunuri achizitionate in timpul casatoriei;

C.prin care sotii declara ca un bun propriu este comun.

1 A+B

2 A+B+C

3 A+C

207) Constituie bunuri comune :

A.creantele dobandite in timpul casatoriei;

B.bunul dobandit in timpul separatiei de fapt a sotilor;

C.bunul dobandit de catre concubini.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+B

208) Bunul dobandit inainte de incheierea casatoriei printr-o conventie afectata de o conditie suspensiva este:

1 bun comun, daca realizarea conditiei are loc in timpul casatoriei;

2 bun propriu, numai daca realizarea conditiei are loc inainte sau dupa casatorie;

3 bun propriu, indiferent de momentul realizarii conditiei.

209) Daca sotii au dobandit impreuna un bun inainte de incheierea casatoriei :

1 acesta devine bun comun la data incheierii casatoriei;

2 acesta ramane in coproprietatea sotilor;

3 acesta nu poate deveni bun comun al sotilor in nici un caz.

210) Prezumtia de comunitate a bunurilor este :

1 absoluta;

2 relativa;

3 irefragabila.

211) Un sot poate dovedi calitatea de bun propriu :

1 prin martori, rude in linie directa, de gradul al II - lea;

2 prin martori, rude in linie colaterala, de gradul al III - lea;

3 prin martori, rude in linie colaterala, de gradul al IV - lea.

212) Constituie bunuri comune :

A.bursa primita de unul dintre soti, in strainatate, pe baza unei conventii de colaborare stiintifica;

B.sumele de bani primite de unul dintre soti, cu titlu de pensie in cadrul asigurarilor sociale pentru munca desfasurata in trecut;

C.sumele de bani dobandite in timpul casatoriei depuse la Casa de ajutor reciproc.

1 A+C

2 A+B

3 A+B+C

213) Dreptul sotilor de a administra, folosi si dispune impreuna de bunurile comune subzista:

A.si cand sotii sunt despartiti in fapt;

B.si cand unul este disparut sau interzis;

C.pe perioada cat sotii locuiesc impreuna.

1 A+C

2 A+B+C

3 A+B

214) Fapta unui dintre soti de a-si insusi ori de a dispune pe nedrept de unul sau mai multe bunuri comune aflate in intretinerea sa exclusiva, savarsita cu intentie, constituie infractiunea de :

1 furt;

2 gestiune frauduloasa;

3 abuz de incredere.

215) Constituie motive temeinice pentru impartirea bunurilor comune in timpul casatoriei :

A.faptul ca un sot are nevoie de mijloace pentru a intretine un copil dintr-o casatorie anterioara, aflat la nevoie;

B.faptul ca un sot vinde bunurile comune, desi celalalt sot care parasise domiciliul nu consimtise la aceasta;

C.abandonarea voluntara a domiciliului comun.

1 A+B+C

2 A+C

3 A+B

216) Constituie motive temeinice pentru impartirea bunurilor comune in timpul casatoriei :

1 varsta inaintata si starea de boala a unuia dintre soti;

2 simpla despartire in fapt a sotilor;

3 existenta actiunii de divort prin ea insasi.

217) Sumele din venituri provenite din munca platite cu titlu de pensie de intretinere sau pentru o alta datorie personala sau cele risipite :

A.se includ in masa bunurilor comune supuse impartirii;

B.nu se includ in masa bunurilor comune supuse impartirii;

C.se tine seama de ele pentru a se determina cota parte ce revine fiecaruia dintre soti in bunurile supuse impartirii.

1 B+C

2 A+C

3 A+B

218) Regimul matrimonial al comunitatii de bunuri inceteaza :

1 pe data despartirii in fapt a sotilor;

2 odata cu desfacerea casatoriei;

3 pe data cand se face impartirea bunurilor.

219) Comunitatea de bunuri a sotilor ia sfarsit :

1 pe data despartirii in fapt a sotilor;

2 odata cu desfacerea casatoriei;

3 pe data cand se face impartirea bunurilor.

220) Dupa desfacerea casatoriei :

1 bunurile dobandite dupa aceasta data de oricare dintre fostii soti nu mai sunt bunuri comune, cu exceptia cazului cand sunt dobandite de amandoi;

2 prezumtia legala de mandat tacit reciproc functioneaza dar numai in privinta bunurilor comune dobandite pana la desfacerea casatoriei;

3 obligatiile asumate de fostii soti nu mai pot fi considerate comune in sensul dispozitiilor comune Codului familiei;

4 proprietatea comuna devalmasa se transforma in proprietate pe cote-parti.

221) Dupa desfacerea casatoriei unul dintre soti nu poate fi evacuat in nici un caz din locuinta comuna:

A.cand este titular al uni contract de inchiriere a unei locuinte de serviciu;

B.cand este proprietar asupra locuintei;

C.cand este titular al unui contract de inchiriere, raportul de locatie fiind accesoriu contractului de munca.

1 A+B+C

2 A+C

3 A+B

222) Pentru a decide in legatura cu incredintarea copiilor minori in cadrul procesului de divort instanta asculta:

A.autoritatea tutelara;

B.vecinii parintilor;

C.copiii care au implinit varsta de 7 ani;

D.copiii care au implinit varsta de 10 ani.

1 A+C+D

2 A+B+D

3 A+D

223) Invoiala parintilor cu privire la incredintarea copiilor minori :

1 este obligatorie pentru instanta de judecata;

2 nu este obligatorie pentru instanta de judecata;

3 produce efecte neconditionat.

224) Atunci cand nici unul dintre parinti nu doreste incredintarea minorului sau, din cauza unor motive temeinice minorul nu poate fi incredintat nici unuia dintre parinti, copilul minor se incredinteaza:

1 bunicilor;

2 numai unei rude sau institutii de ocrotire;

3 unei rude sau altor persoane, dar numai cu consimtamantul acestora ori unor institutii de ocrotire.

225) In cazul in care copilul minor a fost incredintat unui parinte :

A.acesta exercita drepturile si indatoririle parintesti cu privire la persoana copilului;

B.ambii parinti exercita drepturile si indatoririle parintesti;

C.celalalt parinte pastreaza dreptul de a avea legaturi personale cu copilul, precum si de a veghea la cresterea, educarea, invatarea si pregatirea lui profesionala.

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C

226) In cazul in care copilul minor a fost incredintat unei alte persoane decat unul dintre parinti ori unei institutii de ocrotire :

1 parintii au doar dreptul de a avea legaturi personale cu copilul;

2 drepturile si indatoririle parintesti vor fi exercitate de persoana, respectiv, institutia de ocrotire, careia i s-a incredintat minorul;

3 drepturile si indatoririle parintesti vor fi exercitate de ambii parinti.

227) In cursul procesului de divort invoiala parintilor cu privire la contributia lor la cheltuielile pentru cresterea, educarea si invatatura copiilor minori :

1 produce efecte neconditionat;

2 produce efecte, chiar daca nu este incuviintata de instanta;

3 nu produce efecte daca nu este incuviintata de instanta judecatoreasca.

228) Recunoasterea filiatiei fata de mama poate interveni :

A.daca nasterea nu a fost inregistrata in registrul de stare civila;

B.daca copilul a fost trecut in registrul de stare civila ca fiind nascut din parinti necunoscuti;

C.fata de un copil care a fost recunoscut deja de o alta femeie;

D.fata de un copil care este adoptat, necunoscandu-i-se mama fireasca.

1 A+C+D

2 B+C+D

3 A+D

4 A+B+D

229) Recunoasterea filiatiei fata de mama se poate face:

A.prin declaratie la serviciul de stare civila;

B.prin inscris autentic;

C.prin clauza testamentara inclusa in libretul CEC.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

230) Recunoasterea filiatiei fata de mama :

A.este un act atributiv (constitutiv) de filiatie;

B.este un act irevocabil, cu exceptia recunoasterii facuta prin testament;

C.este un act unilateral;

D.poate fi facuta de un mandatar cu procura speciala si autentica.

1 A+B

2 C+D

3 B+C

231) Actiunea in contestarea recunoasterii de maternitate poate fi introdusa de :

A.procuror;

B.mama care a facut recunoasterea;

C.o persoana neinteresata.

1 A+C

2 B+C

3 A+B

232) Actiunea in stabilirea filiatiei fata de mama :

A.este imprescriptibila;

B.poate fi pornita de mostenitorii copilului;

C.poate fi pornita impotriva mostenitorilor pretinsei mame;

D.nu se prescrie in timpul vietii copilului.

1 A+B+D

2 C+D

3 A+C

233) Copilul conceput in timpul unei casatorii, dar nascut dupa pronuntarea nulitatii acesteia si in timp ce mama era casatorita cu altcineva:

1 este copil din casatorie si are ca tata pe fostul sot al mamei, din casatoria anulata;

2 este copil din afara casatoriei;

3 este copil din casatorie si are ca tata pe sotul mamei din casatoria actuala.

234) Pentru dovedirea filiatiei fata de tata este suficienta indeplinirea urmatoarelor conditii :

A.existenta filiatiei fata de mama;

B.casatoria mamei la data nasterii copilului;

C.casatoria mamei la data conceptiei copilului.

1 A+B+C

2 A+C

3 B+C

235) Sotul mamei care a declarat nasterea copilului la serviciul de stare civila declarand ca el este tatal copilului :

1 poate introduce actiune in contestarea recunoasterii de paternitate;

2 poate introduce actiune in contestarea filiatiei din casatorie;

3 poate introduce actiune in tagada paternitatii.

236) Actiunea in tagaduirea paternitatii:

A.poate fi introdusa dupa ce copilul a decedat;

B.se judeca in contradictoriu cu mama copilului;

C.se introduce la instanta locului unde domiciliaza reprezentantul legal al copilului.

1 A+B

2 A+C

3 A+B+C

237) In cazul in care sotia, cu incalcarea dispozitiilor legale ce prevad principiul monogamiei, mai incheie o a doua casatorie si naste un copil :

A.a doua casatorie este nula;

B.copilul are ca tata pe sotul mamei din a doua casatorie incheiata;

C.copilul are ca tata pe sotul mamei din prima casatorie incheiata.

1 A+B

2 B+C

3 A+C

238) In cazul in care, dupa incetarea ori desfacerea casatoriei, femeia se recasatoreste si, la mai putin de 300 de zile de la incetarea ori desfacerea primei casatorii, naste un copil, atu nci :

1 copilul are ca tata pe sotul mamei din a doua casatorie;

2 copilul are ca tata pe sotul mamei din prima casatorie.

239) Copilul recunoscut :

A.poate introduce actiune in stabilirea paternitatii fata de un alt barbat decat cel ce a facut recunoasterea;

B.poate introduce actiune de contestare a recunoasterii de paternitate;

C.poate fi recunoscut de un alt barbat.

1 A+C

2 B+C

3 A+B

240) Recunoasterea de paternitate :

A.produce efecte constitutive;

B.produce efecte declarative;

C.reprezinta un act juridic.

1 A+C

2 B+C

3 A+B

241) Pot contesta recunoasterea de paternitate :

A.mostenitorii barbatului care a facut recunoasterea:

B.mama copilului recunoscut;

C.mostenitorii barbatului care a recunoscut ulterior acelasi copil;

D.procurorul.

1 A+B+C+D

2 C+D

3 A+B+D

242) Instanta competenta pentru solutionarea actiunii in stabilirea paternitatii din afara casatoriei este instanta :

1 de la domiciliul paratului;

2 de la domiciliul reclamantului;

3 de la domiciliul reclamantului, cand acesta este minor.

243) Intreruperea, suspendarea si repunerea in termenul de prescriptie se aplica :

1 numai actiunilor patrimoniale;

2 numai actiunilor reale si personale patrimoniale;

3 si actiunilor personale nepatrimoniale prescriptibile.

244) In sistemul Codului familiei acordarea pensiei de intretinere fata de un copil :

A.este posibila, chiar daca nu a fost stabilita paternitatea copilului din afara casatoriei;

B.nu este posibila fara ca, in prealabil, sa fi fost stabilita paternitatea copilului din afara casatoriei;

C.este posibila pana la ramanerea definitiva a hotararii de contestare a recunoasterii de paternitate.

1 B+C

2 A+B+C

3 A+C

245) Casatoria incheiata de sotul celui declarat disparut prin hotarare judecatoreasca:

1 este nula;

2 nu este nula;

3 este nula pentru adulter.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2753
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved