Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Drept constitutional – test grila

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micDrept constitutional – test grila
1. Care sunt elementele definitorii ale conceptului de drept?

A. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii, ce sunt asigurate si garantate de stat, reguli care au ca scop organizarea si disiciplinarea comportamentului uman si care se manifesta intr-un climat specific coexistentei drepturilor esentiale ale omului si libertatilor lui cu justitia sociala

B. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii, ce sunt asigurate si garantate de stat, reguli care au ca scop organizarea si disiciplinarea comportamentului uman 

C. ansamblul regulilor de conduita generale si obligatorii, ce sunt asigurate si garantate de stat, care se manifesta intr-un climat specific coexistentei drepturilor esentiale ale omului si libertatilor lui cu justitia sociala

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 9 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

2. Care este trasatura definitorie a constitutiei de tip pact ?Pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 98, Drept constitutional si institutii politice, vol.I,Ghe. Uglean
Pactul sau Constitutia pact reprezinta un contract intre rege si popor. Poporul este reprezentat prin parlament. Pactul este considerat mai potrivit pentru apararea intereselor grupurilor conducatoare (guvernantilor), deoarece monarhul trebuie sa tina seama de pretentiile acestora. El poate fi urmarea unei miscari revendicative sau, de asemenea, putea fi folosit si a fost folosit ca mod de acces al unui principe strain pe tronul unui stat
(Exemple de constitutii pact: Constitutiile RO de la 1866 si 1923, Constitutia Belgiei, Constitutia engleza)

3. Precizati care dintre urmatoarele autoritati sau forte politice statale au dreptul de a adopta o constitutie:

A.

Parlamentul

B.

Guvernul

C.

Adunarea(Puterea) Constituanta

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 95 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

4. Care este trasatura definitorie a constitutiei acordate ?Pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 98, Drept constitutional si institutii politice, vol.I,Ghe. Uglean
Constitutia acordata este adoptata de catre monarh ca stapan absolut, care-si exercita puterea. Aceasta constitutie este considerata a fi cea mai rudimentara.

5. Sub ce alta denumire mai este cunoscuta Constitutia acordata ?Pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 98, Drept constitutional si institutii politice, vol.I,Ghe. Uglean Constitutile acordate (octroyees, denumite astfel in literatura juridica franceza) sunt cunoscute si sub numele de charte concedate.

Care dintre criteriile enumerate mai jos considerati ca sunt folosite in literatura de specialitate pentru clasificarea controlului constitutionalitatii legilor?

A. criteriul inscrierii in constitutie

B. criteriul raportului dintre dreptul intern si dreptul international

C. criteriul atemporal

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 120 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

7. Care este definitia constitutiei conventie?Pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 99, Drept constitutional si institutii politice, vol.I,Ghe. Uglean
Este rezultatul activitatii unei adunari ce poarta numele de Conventie. Aceasta adunare era special aleasa pentru a adopta constitutia; ea exprima conventia intervenita intre toti membrii societatii, era considerata deasupra parlamentului, avea dreptul de a stabili puterile delegate in stat si competenta puterii constituante. Acest tip de constitutie a fost considerat un mijloc potrivit pentru manifestarea suveranitatii nationale, asa cum era inteleasa in sec XVII si XIX.
(Constitutia Romaniei adoptata in 1991 poate fi, fara rezerve, considerata o constitutie referendara. Redactata de catre o comisie, ea a fost adoptata de catre Adunarea Constituanta si apoi aprobata prin referendum)

Care dintre elementele componente enumerate mai jos considerati ca fac parte din conceptul de drepturi fundamentale?

A. drepturile fundamentale sunt drepturi subiective si sunt esentiale pentru demnitatea omului, pentru libertatea si dezvoltarea personalitatii, pentru conservarea drepturilor omului

B. drepturile si libertatile fundamentale sunt drepturi obiective

C. drepturile fundamentale nu se afla in stransa legatura cu celelalte drepturi si cu realitatile economice, sociale, politice si culturale din fiecare tara

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 187 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care este unul dintre elementele componente ale dreptului la viata

A. este un drept care asigura libertatea de miscare a cetateanului

B. dreptul la viata face parte din categoria drepturilor social-politice

C. este un drept esential al fiintei umane fiind consacrat de cele mai importante documente internationale si prin constitutie

+ dreptul la viata este cel mai natural drept al omului - nimeni nu poate fi privat de viata sa in mod arbitrar
- dreptul la viata este inerent persoanei umane
- este un drept esential al fiintei umane fiind consacrat de cele mai importante documente internationale si prin constitutie
- este ocrotit prin lege

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 217 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

10. Care sunt componentele conceptului de libera circulatie ?

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 230 din Drept constituÑional si instituÑii politice, vol.I,

- este un drept care asigura libertatea de miscare a cetateanului
- posibilitatea oricarui cetatean de a-si stabili resedinta sau domiciliu in orice localitate
- libera circulatie a cetatenilor romani este garantata prin permiterea emigrarii si revenirii in tara

Dreptul la ocrotirea sanatatii este un drept fundamental cetatenesc receptat in Constitutia Romaniei care are in continutul sau una din urmatoarele componente:

A. este un drept complex, prin continutul sau asigurand cetateanului pastrarea si dezvoltarea calitatilor sale fizice si mentale

garantand dreptul la ocrotirea sanatatii, Constitutia stabileste obligatii clare si ferme in sarcina statului de a lua masurile ce se impun pentru asigurarea igienei si sanatatii publice
- prin constitutie se impune autoritatilor legislative obligatia de a reglementa principalele domenii precum asistenta medicala, asigurarile sociale si alte masuri de protectie a sanatatii fizice si mentale

12. Reglementarile constitutionale privind familia sunt subsumate, in literatura de specialitate, dreptului la casatorie, cu urmatorul continut:

A. familia este elementul natural si fundamental al societatii

B. familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti, pe egalitatea acestora si pe dreptul si obligatia parintilor de a asigura cresterea, educarea si instruirea copiilor

C. celebrarea casatoriei civile dupa celebrarea casatoriei religioase

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 253 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Libertatea de exprimare permite subiectilor de drept sa participe la viata sociala, politica si culturala, manifestandu-si public opiniile. Aceasta libertate este supusa unor coordonate juridice si anume

A. libertatea de exprimare se confunda cu libertatea constiintei

B. sunt interzise acele exprimari care urmaresc defaimarea tarii sau a natiunii, indemnul la razboi sau agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, incitarea la discriminare, la separatism sau la violenta publica.

- libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si dreptul la imagine
- Libertatea de exprimare implica si raspunderea juridica pentru abuzul in exercitarea acestei libertati

C. pentru realizarea libertatii de exprimare statului ii revine obligatia sa asigure corecta informare a cetatenilor, iar mijloacelor de informare in masa, publice sau private, le revine sarcina de a asigura informarea corecta a opiniei publice

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 261 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Dreptul de petitionare este un drept incadrat in categoria drepturilor garantii, ce are in continutul sau urmatoarele componente:

A. poate sa fie exercitat fie individual, fie de catre un grup de cetateni, fie de organizatii legal constituite

+ corelativ dreptului cetateanului de a petitiona este stabilita si obligatia autoritatilor publice de a examina si raspunde la petitii in termenul si conditiile stabilite prin lege
- scutirea de taxa pentru exercitarea dreptului de petitionare este o regula ce asigura acestui drept posibilitatea realizarii sale depline

B. petitiile pot fi adresate atat autoritatilor publice cat si persoanelor fizice

C. petitiile pot fi anonime

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 275 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Unitatile administrativ teritoriale din Romania sunt:

A. judetul, orasul, comuna, statiunile balneo-climaterice

B. judetul, orasul, comuna, satele

C. judetul, orasul, comuna, satele, statiunile balneo-climaterice

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 327 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

16. Care dintre urmatoarele aspecte sunt avute in vedere de teoria clasica a separatiei puterilor:

A. In orice societate organizata in stat exista trei functii: de edictare a regulilor juridice sau functia legislativa; de executare a acestor reguli sau functia executiva; de judecare a litigiilor sau functia jurisdictionala

B. La inceput, teoria separatiei puterilor in stat nu interzicea ca cele trei functii sa fie exercitate de acelasi organ

C. Independenta functiilor trebuie neaparat conjugata cu specializarea organelor

ANS: B ? eu zic ca e A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 338 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

17. In reglementarea constitutionala a statutului strainilor si apatrizilor in Romania se au in vedere urmatoarele:

A. strainii si apatrizii, in calitatea lor de oameni, au anumite drepturi naturale, inalienabile si imprescriptibile

B. in afara drepturilor naturale nu exista alte drepturi subiective pentru straini si apatrizi

C. numai protectia persoanelor si a averilor este ceea ce intereseaza, in fond, strainii si apatrizii

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 290 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

18. Indatorirea de aparare a patriei are in continutul sau unul din urmatoarele elemente componente:

A. cetatenii pot fi incorporati de la varsta de 18 de ani pana la varsta de 30 de ani, cu exceptia voluntarilor

B. este in egala masura si un drept al oricarui cetatean, o posibilitate pe care legea o recunoaste

C. indatorirea de a satisface serviciul militar este obligatorie pentru barbati

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 281 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

19. Caracterele statului roman rezulta din dispozitiile constitutionale in vigoare, acestea fiind:

A. statul roman este un stat de drept, democratic si social

B. Romania este un stat federal

C. Constitutia consacra principiul umanitatii

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 308 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

20. Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau altor acorduri internationale la sesizarea:

A. A cel putin 50 de senatori

B. Avocatului Poporului

C. A cel putin 25 de senatori

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

21. Sub ce denumire s-a predat si se preda in Romania si in lume disciplina “Drept Constitutional”

A. drept constitutional si institutii politice

+ drept public
- drept constitutional si administrativ
- drept de stat

B. drept constitutional privat

C. drept constitutional international

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 44 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

22. In ce consta specificul normelor de drept constitutional?

A. sunt norme directe, nemijlocite

B. sunt norme principii

C. sunt normele care stabilesc directii economice

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 67 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

23. Care dintre constitutii, are drept specific, adoptarea ei de catre parlament cu o majoritate calificata? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 100, din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean Constitutia parlamentara

24. Precizati care dintre statele enumerate mai jos au astazi o constitutie nescrisa (cutumiara)?

A. Franta

B. Canada

C. Israel, Anglia si Noua Zeelanda

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 75 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

25. Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie indeplinite de catre persoana care solicita acordarea cetateniei romane la cerere?

A. s-a nascut si domiciliaza la data cererii pe teritoriul Romaniei ori, desi nu s-a nascut pe teritoriul Romaniei domiciliaza in conditiile legii, continuu si statornic pe teritoriul statului de cel putin 10 ani sau de cel putin 5 ani in cazul in care este casatorit si convietuieste cu un cetatean roman

B. cunoaste prevederile Constitutiei Romaniei, limba romana si poseda notiuni elementare de cultura si civilizatie romaneasca in suficienta masura pentru a se integra in viata sociala

+ a implinit varsta de 18 ani - s-a nascut si domiciliaza la data cererii pe teritoriul Romaniei ori, desi nu s-a nascut pe teritoriul Romaniei domiciliaza in conditiile legii, continuu si statornic pe teritoriul statului de cel putin 7 ani sau de cel putin 5 ani in cazul in care este casatorit si convietuieste cu un cetatean roman
- dovedeste, prin comportarea si atitudinea sa, loialitate fata de statul si poporul roman

- are asigurate mijloace legale de existenta

C. a implinit varsta de 14 ani

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 294 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

26. Controlul constitutionalitatii legilor este:

A. activitatea organizata a Parlamentului de adoptare a legilor

B. activitatea organizata de verificare a conformitatii legilor cu Constitutia

+ o institutie a dreptului constitutional ce cuprinde reguli privitoare la autoritatile competente a face aceasta verificare, procedura de urmat si masurile ce pot fi luate dupa realizarea acestei proceduri

C. activitatea organelor statului de aplicare a Constitutiei

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 115 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

27. Ca urmare a revizuirii Constitutiei in 2003, Curtii Constitutionale i-au fost atribuite prerogative de solutionare a conflictelor juridice de natura constitutionala dintre autoritatile publice la cererea unora dintre subiectii enumerati mai jos:

A. Presedintele Romaniei

+ a Presedintilor Camerelor Parlamentului,
- a Guvernului
- a Inaltei Curti de Casatie si Justitie
- a Avocatului Poporului
- 50 de deputati sau cel putin 25 de senatori

B. Ministrul Justitiei

C. Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 136 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

28. Care dintre componentele enumerate mai jos considerati ca fac parte din conceptul de indatoriri fundamentale?

A. indatoririle fundamentale nu sunt esentiale pentru realizarea intereselor generale si conservarea societatii

B. indatoririle fundamentale sunt inscrise si garantate in legi fundamentale

+ indatoririle fundamentale sunt obligatii ale cetatenilor

- indatoririle fundamentale sunt esentiale pentru realizarea intereselor generale si conservarea societatii
- indatoririle fundamentale sunt asigurate in realizarea lor prin convingere sau la nevoie prin forta de constrangere a statului.

C. indatoririle fundamentale sunt asigurate in realizarea lor numai prin forta de constrangere a statului.

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 280 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

29. Care sunt elementele componente ale dreptului la integritate fizica?

A. face parte din categoria drepturilor exclusiv politice

B. obliga autoritatile publice si celelalte subiecte de drept sa nu aduca atingere integritatii fizice a persoanei

+ face parte din categoria inviolabilitatilor
- este un drept ocrotit de Constitutie
- respectul integritatii fizice explica in mod firesc interzicerea torturii, a pedepselor si a tratamentelor inumane ori degradante

C. nu este un drept ocrotit de Constitutie

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 218 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

30. Conceptul de inviolabilitate a domiciliului cuprinde, in principiu:

A. este un drept subsumat conceptului de drept la casatorie

B. domiciliul unei persoane fizice este acolo unde ea isi are locuinta statornica si principala

C. avand in vedere implicatiile juridice, morale si sociale ale perchezitiei, acestea se dispune numai de catre judecator

- patrunderea in domiciliul sau resedinta unei persoane fara invoirea acesteia se face in situatiile justificate de perchezitie domiciliara, arestarea unei persoane, executarea unei hotarari judecatoresti si cele justificate de starea de necesitate

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 236 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

31. Dreptul la munca, conceput ca un drept social-economic de traditie, are urmatoarele elemente de continut:

A. dreptul la munca este un drept cu un continut complex ce poate fi ingradit

B. libertatea alegerii profesiei, meseriei sau ocupatiei, precum si libertatea alegerii locului de munca fac parte explicit din sfera conceptului de drept la munca

- dreptul la munca este un drept inerent fiintei umane, natural si imprescriptibil

C. durata zilei de lucru isi gaseste si ea reglementare, fiind in medie de cel mult 12 ore

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 242 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

32. Dreptul copiilor si tinerilor la protectie si asistenta include in continutul sau urmatoarele elemente:

A. copiii si tinerii nu se bucura de un regim special de protectie si de asistenta in realizarea drepturilor lor

B. acestui drept ii corespund obligatia statului de a acorda alocatie pentru copii, ajutoare pentru ingrijirea copilului bolnav sau cu handicap, iar alte forme de protectie se stabilesc prin lege

+ autoritatile publice au obligatia de a contribui la asigurarea conditiilor pentru participarea libera a tinerilor la viata politica, sociala, economica, culturala si sportiva a tarii, precum si interdictia de a fi angajata ca salariat sub virsta de 15 ani.

C. constitutia nu garanteaza un regim special de protectie si asistenta stabilind interdictia angajarii ca salariati a tinerilor sub 15 ani, exploatarea minorilor si folosirea lor in activitati care le-ar dauna sanatatii, moralitatii sau care le-ar pune in pericol viata

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 255 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

33. Dreptul la informatie este un drept fundamental cu un continut complex si dinamic care cuprinde urmatoarele elemente:

A. nu garanteaza accesul persoanei la orice informatie de interes public

B. mijloacele de informare in masa, publice si private, sunt obligate sa asigure informarea corecta a opiniei publice

C. garantand autonomia serviciilor publice de radio si TV, acestea nu trebuie sa garanteze grupurilor sociale si politice importante exercitarea dreptului la antena

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 266 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

34. Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica este un drept incadrat traditional in marea categorie a:

A. drepturilor garantii

B. inviolabilitati

C. drepturile social-economice si culturale

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 277 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

35. Monarhia, ca forma de guvernamant, a cunoscut una dintre urmatoarele forme de exercitare:

A. monarhia guvernamentala

B. monarhia nelimitata

C. monarhia parlamentara dualista

+ monarhia absoluta
- monarhia limitata (constitutionala)
- monarhia parlamentara contemporana

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

36. Care este definitia controlului ulterior al constitutionalitatii legilor? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 134 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean C. libertatea de circulatie

Controlul care se exercita dupa intrarea in vigoare a legilor se numeste ulterior sau represiv (ulterior, pt ca se exercita dupa intrarea in vigoare a legilor, iar represiv, pt ca are ca efect anularea legii sau, cel putin, lipsirea ei de efecte)

37. Art 18 din Constitutia Romaniei reglementeaza dreptul la azil, cu urmatorul continut:

A. azilul este prin excelenta un drept ce apartine atat cetatenilor romani cat si strainilor si apatrizilor

B. azilul se acorda numai celor urmariti pentru activitati politice si nu pentru fapte de drept comun

C. persoanele carora li se acorda azil in Romania se bucura de toate drepturile si au toate obligatiile cetatenilor romani

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 292 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

38. Formulata simplu, contributii financiare, aceasta indatorire fundamentala are un continut care cuprinde urmatoarele aspecte juridice:

A. reglementeaza indatorirea cetatenilor de a contribui, prin impozite si taxe, la cheltuieli publice

+ este o responsabilitate civica

- este o obligatie prevazuta de Constitutie si legi

- le apartin in exclusivitate cetatenilor romani, caci numai ei pot fi titularii tuturor drepturilor si obligatiilor

B. titularii acestei obligatii fundamentale sunt numai subiectele individuale de drept, care sunt cetatenii, nu si subiectele colective de drept, persoanele juridice ce obtin venituri

C. textul constitutional nu face o aplicatie particulara a principiului egalitatii in materie fiscala si care consta in asezarea justa a sarcinilor fiscale

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 294 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

39. Care dintre actele Curtii Constitutionale sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor, de la data publicarii acestora in Monitorul Oficial, potrivit Constitutiei Romaniei

a.

hotararile

b.

incheierile

c.

deciziile

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 139 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

40. Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului la sesizarea:

A. Unui grup parlamentar

+ Unui numar de cel putin 50 de deputati sau cel putin 25 de senatori

- Unuia dintre presedintii celor doua camere

B. Unuia dintre parlamentarii independenti

C. Unui numar de cel putin 25 de deputati sau cel putin 25 de senatori

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

41. Care este unul din elementele componente subsumate conceptului de drept constitutional?

A. consacra forma statului, organizarea si functionarea raporturilor dintre puterile publice

B. proclama drepturile si libertatile fundamentale

C. este alcatuit din totalitatea normelor juridice care reglementeaza relatiile sociale fundamentale ce apar in procesul instaurarii, mentinerii si executarii puterii in stat

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 43 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

42. Definirea regimului constitutional din punct de vedere material se face:

A. in functie de continutul sau

+ in functie de ansamblul de reguli care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat
- regulile de organizare si conducere a unui stat au in vedere o etapa de dezvoltare a sa

B. in functie de ansamblul de reguli care reglementeaza organizarea administrativ teritoriala a unui stat

C. in functie de continutul si valoarea relatiilor sociale reglementate

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 91 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

43. Trasaturile dreptului constitutional ca ramura principala in sistemul de drept romanesc impune unele dintre consecintele mentionate mai jos, ce trebuiesc identificate:

A. supralegalitatea principiilor constitutionale

B. regula conformitatii normelor din celelalte ramuri ale dreptului cu reglementarile cuprinse in Constitutie

+ orice modificare intervenita in dreptul constitutional impune modificari corespunzatoare ale normelor din celelalte ramuri de drept care contin reglementari ale acelorasi relatii sociale

C. principiile cu caracter de generalitate cuprinse in Constitutie referitoare la proprietate, organele executive si organele judecatoresti, fara a fi detaliate, sunt aplicabile dreptului civil, dreptului comercial, organizarii judecatoresti

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 46 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

44. Care dintre institutiile statului se pronunta asupra constitutionalitatii legilor, inainte de promulgarea lor ?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 137, din Drept constituTional si instituTii
politice,vol.I, Ghe. Uglean
Curtea Constituionala la sesizarea urmatorilor:
- a Presedintelui Romaniei,
- a unuia dintre presedintii celor doua Camere,
- a Guvernului
- a Inaltei Curti de Casatie si Justitie
- a Avocatului Poporului
- 50 de deputati sau cel putin 25 de senatori
- din oficiu

45. Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie indeplinite pentru aprobarea cererii de renuntare la cetatenia romana:

A. cetateanul roman care a facut cererea a implinit 14 ani

B. desi este o cerere individuala, produce efecte fata de sot si copii

C. nu este urmarit pentru debite fata de stat ori fata de persoane fizice sau juridice din tara

+ a implinit virsta de 18 ani

- . a dobandit ori a solicitat si are asigurarea ca va dobandi o alta cetatenie

- nu este invinuit sau inculpat intr-o cauza penala ori nu are de executat o pedeapsa penala

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 294 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

46. Criteriul organului competent sa efectueze controlul constitutionalitatii legilor determina urmatoarele forme de control:

A. controlul realizat printr-un organ politic

+ controlul realizat printr-un organ jurisdictional

B. controlul exercitat pe cale de exceptie

C. controlul politico-jurisdictional

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 122 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

47. Identificati actele supuse controlului de constitutionalitate pentru care Curtea Constitutionala se sesizeaza din oficiu:

a.

legile

b.

tratatele internationale

c.

initiativele de revizuire a Constitutiei

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

48. Care este criteriul cel mai folosit in literatura de specialitate pentru clasificarea drepturilor si libertatilor fundamentale?

a.

al obiectului de reglementare

b.

al continutului drepturilor si libertatilor fundamentale

c.

al posibilitatilor de realizare a acestora

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 187 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

49. Continutul conceptului de drept la integritate psihica cuprinde urmatoarele elemente componente:

A. face parte din categoria drepturilor garantii

B. obliga autoritatile publice si celelalte subiecte de drept sa nu aduca atingere integritatii psihice a persoanei

+ face parte din categoria inviolabilitatilor

- este un drept ocrotit si considerat de valoare constitutionalaC. acest concept poate fi incalcat

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 218 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

50. Conceptul de siguranta a persoanei presupune:

A. incadrarea acestuia in cadrul drepturilor exclusive politice

B. masurile represive trebuie sa fie proportionale cu situatia de fapt care a determinat aplicarea lor

C. masurile represive trebuie sa asigure ocrotirea juridica necesara

+ incadrarea acestuia in cadrul inviolabilitatilor

- ansamblul garantiilor care protejeaza persoana in situatia in care autoritatile publice, in aplicarea constitutiei si a legilor, iau masuri care privesc libertatea individuala, garantii care asigura ca aceste masuri sa nu fie ilegale sau abuzive

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 217 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

51. Dreptul la protectie sociala pe care il au salariatii include cateva aspecte enumerate in textul constitutional, dintre care:

A. interzicerea muncii fortate

B. regimul de munca al persoanelor handicapate, precum si instituirea unui salariu minim brut pe tara

C. repaosul saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea muncii in conditii speciale sau deosebite

+ securitatea si igiena muncii

ANS: C este si A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 242 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

52. Protectia persoanelor cu handicap este un drept fundamental care are urmatoarele elemente de continut:

A. securitatea si igiena muncii

B. statului ii revine obligatia de a asigura o politica nationala de egalitate a sanselor, de prevenire si de tratament ale handicapurilor

+ persoanele cu handicap se bucura de o protectie speciala

- protectia persoanelor cu handicap este bazata pe principiul egalitatii de sanse, astfel incat sa permita o participare efectiva a persoanelor cu handicap la viata comunitatii

- masurile adoptate de stat nu trebuie sa afecteze drepturile si indatoririle ce revin parintilor si tutorilor

C. face parte din categoria indatoririlor fundametale ale cetatenilor

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 256 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

53. Libertatea intrunirilor este o libertate cu caracter social politic care cuprinde in continutul sau constitutional urmatoarele:

A. consta in posibilitatea oamenilor de a se intruni numai in reuniuni private pentru a-si exprima gandurile, opiniile, credintele

B. libertatea intrunirilor presupune caracterul pasnic al al organizarii si desfasurarii acestora precum si interzicerea folosirii armelor

+ consta in posibilitatea oamenilor de a se intruni in reuniuni publice si private pentru a-si exprima gandurile, opiniile, credintele
- aceasta libertate se poate realiza prin mitinguri, demonstratii, procesiuni si orice alte intruniri

C. intrunirile presupun participanti care au calitatea de membrii permanenti intre care exista relatii permanente

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 269 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

54. Art 52 din Constitutia Romaniei nominalizeaza pretentiile pe care le poate formula o persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes public de o autoritate publica, acestea fiind:

A. recunoasterea dreptului sau interesului legitim

+ anularea actului repararea pagubei

B. sa ceara raspunderea magistratilor

C. promulgarea actului

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 277 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

55. Republica, ca forma de guvernamant, a cunoscut urmatoarele forme de exercitare:

A. republica prezidentiala

republica parlamentara

B. republica semiprezidentiala

C. republica monarhista

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 317 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

56. Care dintre trasaturile mentionate mai jos considerati ca sunt specifice numai normelor de drept constitutional

A. normele de drept constitutional nu ar fi veritabile norme de drept deoarece din structura lor logico-formala lipseste sanctiunea

B. toate prevederile constitutionale contin norme juridice cu conditia explicarii particularitatilor structurii logico-formale a normei de drept constitutional

+ in dreptul constitutional pot fi identificate mai multe particularitati ale sanctiunilor normelor acestei ramuri de drept
- normele de drept constitutional pot fi clasificate in doua mari categorii, si anume norme cu aplicatie nemijlocita si norme cu aplicatie mijlocita

C. normele de drept constitutional pot fi doar norme cu aplicatie nemijlocita

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 68 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

57. Extradarea si expulzarea sunt doua masuri foarte grave care aduc atingere unor libertati fundamentale. Constitutia Romaniei stabileste cele mai generale reguli in acest domeniu cum ar fi:

A. cetateanul roman poate fi extradat sau expulzat din Romania

B. cetatenii romani pot fi extradati in baza conventiilor internationale la care Romania este parte, in conditiile legii si pe baza de reciprocitate

+ justitia poate hotari expulzarea sau extradarea

- cetateanul roman nu poate fi extradat sau expulzat din Romania

C. extradarea si expulzarea strainilor si apatrizilor se pot decide de Romania numai in baza unei conventii internationale, fara indeplinirea conditiei de reciprocitate

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 209 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

58. Principiul exercitarii drepturilor si libertatilor include in continutul sau constitutional unul dintre urmatoarele elemente:

A. indatorirea incumba numai cetatenilor romani, nu si strainilor sau apatrizilor

B. buna credinta, principiu traditional de drept civil, nu este considerata o regula constitutionala obligatorie

C. dimensiunea sociala, de raportare a individului la societate a fost inclusa in cuprinsul normei juridice prin referire la indatorirea de a nu incalca drepturile si libertatile celorlalti

+ indatorirea incumba tuturor locuitorilor Romaniei, cetateni, straini sau apatrizi

- buna credinta, principiu traditional de drept civil, este considerata o regula constitutionala obligatorie

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 187 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

59. Care dintre urmatoarele conditii este prevazuta de Constitutia Romaniei si este obligatorie pentru numirea in functia de judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei?

A. sa aiba pregatire juridica superioara

+ inalta competenta profesionala

- o vechime de cel putin 18 ani in activitatea juridica sau invatamintul juridic superior

B. sa poata ocupa cea mai inalta functie jurisdictionala din Romania

C. sa aiba o vechime de cel putin 10 ani in activitatea juridica sau in invatamantul juridic superior

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

60. Potrivit Constitutiei Romaniei, Curtea Constitutionala hotaraste asupra contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid politic, contestatii ce pot fi formulate de:

A. Avocatul Poporului

B. Guvern

C. Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

61. Identificati dintre izvoarele dreptului mentionate mai jos pe cele care sunt izvoare formale ale dreptului constitutional roman

A. tratatele internationale

B. deciziile Curtii Constitutionale

C. hotararile Guvernului

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 55 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

62. Identificati elementele componente ce pot face parte din continutul conceptului de Constitutie

A. este o lege ordinara

B. Constitutia reglementeaza relatiile sociale fundamentale din toate domeniile vietii economice, sociale, politice, culturale si juridice

C. Constitutia reglementeaza acele relatii sociale fundamentale care sunt esentiale pentru instaurarea, mentinerea si exercitarea puterilor in stat

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 109 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

63. Ce trebuie sa intelegem prin suprematia Constitutiei?

A. o trasatura a constitutiei

B. o categorie politica

C. o categorie juridica

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 110 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

64. Identificati o teorie referitoare la natura juridica a cetateniei:

A. teoria contractuala

+ teoria viontei unilaterale a statului

- teoria raportului juridic

- teoria capacitatii juridice

B. teoria drepturilor naturale

C. teoria statutului juridic al persoanei

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 285 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

65. Care din cauzele enumerate mai jos apreciati ca pot fi principalele cauze ale aparitiei controlului constitutionalitatii legilor?

A. cauzele aparitiei unor divergente intre puterea executive si puterea legislativa

B. unele neconcordante dintre constitutie si lege se datoreaza rigiditatii exagerate ale unor constitutii si neobservarii regulilor de tehnica legislativa

C. controlul constitutionalitatii legilor se poate fundamenta pe teoria constitutionalismului

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 119 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

66. Dupa criteriul temporal, controlul constitutionalitatii legilor se clasifica in:

A. control implicit

B. control prealabil

sau control ulterior

C. control pe cale de exceptie

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 122 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

67. Curtea Constitutionala emite decizii atunci cand:

A. se pronunta asupra constitutionalitatii hotararilor judecatoresti

B. se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau a altor acorduri internationale

se pronunta asupra constitutionalitatii legilor inainte de promulgarea acestora

se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului

hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate a legilor si ordonantelor ridicate in fata instantelor judecatoresti

C. se pronunta asupra constitutionalitatii hotararilor Guvernului

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 139 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

68. In legatura cu natura juridica si cu conceptul drepturilor fundamentale, in literatura de specialitate s-au formulat mai multe teorii:

A. Teoria drepturilor naturale

B. Teoria drepturilor economice

C. Teoria drepturilor garantii

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 187 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

69. Conceptul de libertate individuala cuprinde unul din urmatoarele elemente:

A. textul constitutional priveste libertatea de circulatie a persoanei

B. libertatea constiintei

C. dreptul persoanei de a nu fi tinuta in sclavie si in alte forme de servitute

+ dreptul persoanei de a nu fi retinuta decat in cazurile si sub formele expres prevazute de lege

textul constitutional priveste libertatea fizica a persoanei

dreptul persoanei de a se comporta si misca liber

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 222 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

70. Identificati derogarile constitutionale de la inviolabilitatea domiciliului:

A. situatii de calamitati naturale

B. declararea starii de urgenta

C. prevenirea raspandirii unei epidemii

+ executarea unui mandat de arestare sau a unei hotarari judecatoresti

- . inlaturarea unei primejdii privind viata, integritatea fizica sau bunurile unei persoane

- apararea securitatii nationale sau a ordinii publice

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 236 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

71. Dreptul la greva include in continutul sau constitutional urmatorul element component:

A. este un drept garantie ce apartine numai salariatilor

B. salariatii au dreptul la greva pentru apararea intereselor profesionale, economice, sociale

+ este un drept atat social-economic cat si un drept social-politic ce apartine numai salariatilor
- conditiile si limitele exercitarii acestui drept precum si garantiile necesare asigurarii serviciilor esentiale pentru societate sunt stabilite prin lege

C. beneficiaza de regimul juridic al grevelor diverse manifestari organizate de persoane care nu au calitatea de salariati daca aceste manifestari se autointituleaza miscari greviste

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 247 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

72. Libertatea constiintei, ca libertate fundamentala, are un continut complex, ea incorporand mai multe aspecte, mai multe libertati:

A. libertatea constiintei este posibilitatea persoanei fizice de a avea si exprima in particular sau in public o anumita conceptie despre lumea inconjuratoare, de a impartasi sau nu o credinta religioasa

+ cultele religioase sunt libere si se organizeaza potrivit statutelor proprii, in conditiile legii
- garantand libertatea constiintei, constitutia consacra egalitatea intre credinciosi si necredinciosi si impune cultivarea unui climat de toleranta si de respect reciproc

- libertatea constiintei trebuie inteleasa si ca un factor de continuitate spirituala in cadrul familiei, parintii si tutorii avand obligatia de a se ocupa de cresterea si educarea copiilor lor

B. este un drept exclusiv politic

C. garantand libertatea constiintei, constitutia consacra egalitatea intre femei si barbati

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 258 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

73. Precizati care una dintre regulile prevazute de textul constitutional in legatura cu intrunirile:

A. intrunirile pot fi numai private

B. libertatea intrunirilor

+ caracterul pasnic al intrunirilor

- interzicerea la intruniri a oricarui fel de arme

C. caracterul pasnic al intrunirilor, fara interzicerea la intruniri a armelor

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 269 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

74. Formulat simplu, prin art 53 din Constitutie, principiul restrangerii exercitarii unor drepturi sau al unor libertati, are totusi un continut complex, plin de semnificatii si aspecte juridice, printre care mentionam:

A. restrangerea se poate infaptui oricum, chiar daca nu se impune

B. legea poate face acest lucru numai daca se impune pentru apararea unor valori sociale si umane care, prin functiile si importanta lor, pot legitima masurile restrictive

+ restrangerea se poate infaptui numai prin lege

- pentru ca restrangerea sa poata opera, ea trebuie sa fie necesara intr-o societate democratica
- existenta unei proportionalitati intre masura luata si cauza care a determinato

C. masura luata este aceeasi, indiferent de cauza care a determinat-o

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 216 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

75. Una din formele structurii de stat este:

A. statul absolutist

B. statul unional

C. statul federativ

+ statul unitar

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 318 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

76. Principiul universalitatii, consacrat de Constitutia Romaniei, cuprinde in principal:

A. drepturile si libertatile sunt universale si divizibile

B. universalitatea se refera numai la titularii acestor drepturi si libertati, nu si la sfera propriu-zisa a drepturilor si libertatilor

C. universalitatea, asa cum este prevazuta de art 15 din Constitutie, priveste drepturile, libertatile si indatoririle, fara deosebire de faptul reglementarii lor chiar prin textul constitutiei sau prin alte legi

+ drepturile si libertatile sunt universale si indivizibile

toti cetatenii unui stat se pot bucura de aceste drepturi si libertati

constitutia ofera atat sansele cat si mijloacele si garantiile juridice pentru ca cetateanul sa le poata valorifica

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 199 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

77. Constitutia Romaniei stabileste un principiu de incontestabila actualitate, si anume prioritatea reglementarilor internationale, cu urmatorul continut:

A. interpretarea si aplicarea drepturilor si libertatilor cetatenesti se fac in concordanta cu prevederile tratatelor internationale la care Romania este parte

+ . prioritatea reglementarilor internationale in domeniul drepturilor omului

- de la regula prioritatii reglementarilor internationale exista o exceptie, si anume cazul in care constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile

B. de la regula prioritatii reglementarilor internationale nu exista nicio exceptie

C. in cazul in care un tratat este contrar unei dispozitii constitutionale, ratificarea lui poate avea loc numai dupa revizuirea constitutiei

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 213 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

78. Libertatea economica are in continutul sau urmatoarele elemente componente:

A. libertatea economica a fost introdusa in cadrul drepturilor si libertatilor fundamentale dupa revizuirea Constitutiei in 2003

B. garantarea, in conditiile legii, al liberului acces al persoanei la o activitate economica, libera intiativa si exercitarea acestora

+ presupune posibilitatea oricarei persoane de a initia si intreprinde o activitate cu scop lucrativ

C. libertatea economica mai este cunoscuta in literatura de specialitate ca dreptul persoanei la libera initiativa

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 211 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

79. Identificati actele supuse controlului de constitutionalitate:

A. legile

+ ordonantele Guvernului

- Tratatele si alte acorduri internationale

B. hotararile judecatoresti

C. actele administrative ale Guvernului

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 139 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

80. Respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie, fiind prevazuta de art 1 alin 5 din Constitutie pentru ca:

A. Este un principiu fundamental

B. Este un drept fundamental al cetatenilor

C. Disciplineaza comportamentul uman

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 113 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

81. Care sunt categoriile de relatii sociale care formeaza obiectul de reglementare al dreptului constitutional?

A. relatiile sociale care contribuie la delimitarea ramurilor de drept

B. relatiile specifice de drept constitutional

+ . relatii cu dubla natura juridica

C. relatiile specifice altor ramuri de drept

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 57 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

82. Precizati care dintre criteriile mentionate mai jos sunt folosite in literatura juridica pentru identificarea izvoarelor formale ale dreptului constitutional

A. criteriul obiectului de reglementare

B. criteriul continutului normativ

+ criteriul autoritatii publice emitente

C. criteriul structurii logico-formale

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 53 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

83. Cei care au adoptat constitutia scrisa au avut in vedere sa-i asigure acesteia o anumita stabilitate in timp, imprimandu-i o anumita rigiditate. Care dintre urmatoarele metode de rigidizare a fost folosita?

A. interdictia absoluta de modicare a constitutiei

B. interdictia de modificare a constitutiei pana la urmatoarele alegeri parlamentare

C. folosirea unor proceduri extrem de simple de modificare a constitutiei

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 102 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

84. Care dintre enunturile mentionate mai jos considerati ca reprezinta consecinte juridice ale suprematiei constitutiei?

A. consecinte juridice privind adoptarea, modificarea, abrogarea si suspendarea Constitutiei

B. indatorirea fundamentala de a respecta Constitutia

C. existenta unor neconformitati intre unele ramuri ale dreptului cu constitutia

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 112 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

85. Ce acte normative pot constitui obiect al controlului constitutionalitatii legilor?

A. acte normative cu forta juridica egala cu a legii

+ si legile

B. actele administrative

C. actele organelor judecatoresti

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 139 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

86. Controlul realizat in raport cu cei indreptatiti sa puna in miscare procedura controlului constitutionalitatii legilor determina urmatoarele forme de control:

A. controlul constitutionalitatii legilor se poate declansa de catre un numar restrans de organe ale statului

+ controlul constitutionalitatii legilor poate fi declansat de orice cetatean care justifica un interes

B. controlul realizat dupa modelul american

C. controlul realizat dupa modelul european

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

87. Un argument contra controlului judecatoresc al constitutionalitatii este:

A. judecatorii au menirea de a interpreta si aplica legea, de a aplica sanctiuni in cazuri de incalcare a legii

B. dreptul recunoscut judecatorilor de a controla activitatea legiuitorului face din acestia o autoritate politica

+ organele judecatoresti aplica legea si nu emit norme juridice

C. este o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 118 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

88. Care principii considerati ca fac parte din categoria principiilor constitutionale aplicabile drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 199 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean
A. universalitatea drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale
B. egalitatea in drepturi a cetatenilor
C. accesul liber la justitie
D. functiile si demnitatiile publice pot fi ocupate de persoanele care au numai cetatenia romana si domiciliul in tara


88.1. Care dintre principiile enumerate mai jos considerati ca nu fac parte din categoria principiilor constitutionale aplicabile drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale:

A. universalitatea drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale

B. egalitatea in drepturi a cetatenilor

C. functiile si demnitatiile publice pot fi ocupate de cetatenii romani, straini si apatrizi

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 199 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

89. Constitutia Romaniei stabileste conditiile in care se pot realiza retineri si arestari. In ce cazuri se pot realiza retineri si arestari?

A. retinerea sau arestarea unei persoane este permisa numai in cazurile si cu procedura prevazute de lege

+ arestarea preventiva se dispune de judecator si numai in cursul procesului penal

- in faza de judecata instanta este obligata sa verifice periodic si nu mai tarziu de 60 de zile legalitatea si temeinicia arestarii preventiveB. retinerea poate depasi 24 de ore

C. arestarea preventiva se dispune de procuror si numai in cursul procesului penal

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 222 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

90. Dreptul la invatatura este un drept social-cultural, in continutul sau remarcandu-se o multitudine de elemente componente dintre care mentionam:

A. din punct de vedere juridic imbina libertatea cu obligatia

+ invatamantul de stat este gratuit

- statul asigura libertatea invatamantului religios potrivit cerintelor specifice fiecarui cult

B. invatamantul de stat nu este gratuit

C. statul nu asigura libertatea invatamantului religios potrivit cerintelor specifice fiecarui cult

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 237 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

91. Dreptul de proprietate este un drept fundamental de traditie, acesta incluzand in continutul sau constitutional urmatoarele componente:

A. garanteaza dreptul de proprietate, nu si creantele asupra statului

B. ocroteste si garanteaza in mod egal proprietatea privata, indiferent de proprietar

C. constitutia nu contine reglementari privitoare la nationalizare, expropriere si folosirea subsolului unei proprietati imobiliare de catre autoritati, limite care se constituie in tot atatea garantii ale dreptului de proprietate privata

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 249 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

92. In formularea conceptului juridic de libertate a constiintei, in literatura de specialitate s-au formulat mai multe teorii si conceptii, si anume:

A. libertatea constiintei este o inviolabilitate

B. libertatea religioasa si libertatea constiintei sunt doua libertati diferite

+ libertatea religioasa include libertatea constiintei

- libertatea constiintei are o sfera mai larga, cuprinzand si libertatea religioasa

C. cultele sunt autonome fata de stat

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 258 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

93. Dreptul de asociere are una dintre urmatoarele trasaturi:

A. este un drept fundamental clasificat in categoria libertatilor de opinie, alaturi de libertatea constiintei si libertatea de exprimare

+ dreptul de asociere nu este un drept absolut, de aceea constitutia stabileste anumite limite privind scopurile, activitatea membrilor si caracterul asociatiilor

- acest drept permite cetatenilor romani a se asocia liber in partide sau formatiuni politice, in sindicate sau patronate, cu scopul de a-si realiza interese legitime comune

B. asociatiile stabilite de constitutie sunt asociatii de drept public cat si asociatii de drept privat

C. dreptul de asociere este un drept absolut, de aceea constitutia nu stabileste nici o limita privind scopurile, activitatea membrilor si caracterul asociatiilor

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 271 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Identificati trasaturile generale ale puterii organizate statal:

A. puterea de stat nu este o putere de constrangere

B. puterea de stat este si exista numai ca o putere organizata

+ put erea de stat este o putere de constrangere

- suprematia si independenta puterii in exprimarea si realizarea vointei guvernantilor ca vointa de stat
- caracterul social al puterii

C. caracterul cultural al puterii

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 331 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

95. Evolutia formei de guvernamant a Romaniei a fost urmatoarea:

a.

domn, presedinte, rege

b.

domn, rege, presedinte

c.

presedinte, rege, domn

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 313 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

96. Constitutia Romaniei consacra un principiu de drept de incontestabila traditie, actualitate si justitie, si anume neretroactivitatea legii, ce se caracterizeaza prin urmatoarele:

A. neretroactivitatea, ca principiu constitutional, este obligatorie pentru toate ramurile de drept, fara exceptie, nu numai pentru acelea care il prevad explicit

+ o lege, o data adoptata, produce si trebuie sa produca efecte juridice numai pentru viitor legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile

B. o lege, o data adoptata, produce si trebuie sa produca efecte juridice atat pentru viitor, cat si cu un an in trecut

C. un subiect de drept poate sa raspunda pentru o conduita pe care a avut-o anterior intrarii in vigoare a unei legi care reglementeaza aceasta conduita

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 201 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

97. Prin generalitatea formularii sale, art 21 din Constitutie permite oricarei persoane accesul la justitie. Acest principiu include, in continutul sau, urmatoarele elemente:

A. numai cetatenii romani se poate adresa justitiei

B. accesul liber la justitie se poate realiza numai pe calea actiunii directe

C. garanteaza dreptul partilor la un proces echitabil

+ accesul liber la justitie se poate realiza fie pe calea actiunii directe fie prin orice alta cale procedurala, fiind garantat de constitutie

- jurisdictiile speciale administrative sunt facultative si gratuite

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 215 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

98. Formulat simplu, prin « nivel de trai » Constitutia consacra un drept fundamental cetatenesc, cu un continut complex, ce cuprinde urmatoarele aspecte juridice:

A. statul este obligat sa ia masuri de dezvoltare economica si protectie sociala, de natura sa asigure cetatenilor un nivel de trai decent

+ dreptul la asigurari sociale si anume: dreptul la pensie, la concediu de maternitate, platite, la asistenta medicala in unitati sanitare de stat, la ajutor de somaj

- institutionalizarea dreptului la asistenta sociala, ca o dimensiune moderna a masurilor necesare pentru asigurarea unui trai decent

B. institutionalizarea dreptului la casatorie, ca o dimensiune moderna a masurilor necesare pentru asigurarea unui trai decent

C. statul nu este obligat sa ocroteasca dreptul la asigurari sociale

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 251 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

99. Identificati atributiile Curtii Constitutionale a Romaniei referitoare la controlul constitutionalitatii unor acte normative:

A. se pronunta asupra constitutionalitatii legilor inainte de promulgarea acestora

B. se pronunta asupra constitutionalitatii hotararilor Guvernului

C. da aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 139 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

100. Identificati unul din efectele juridice ale deciziilor Curtii Constitutionale potrivit Constitutiei Romaniei si Legii 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale:

A. dispozitiile din legile, ordonantele in vigoare, precum si cele din regulamente, constatate ca fiind neconstitutionale, isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial, daca in acest interval Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei.

B. In cazurile de neconstitutionalitate care privesc legile, inainte de promulgarea acestora, sau a regulamentelor Parlamentului, legea sau regulamentul se trimit spre reexaminare Parlamentului. Daca legea este adoptata in aceeasi forma cu o majoritate de cel putin 2/3 din numarul membrilor fiecarei camere, obiectia de neconstitutionalitate este inlaturata iar promulgarea devine obligatorie

C. in cazul tratatele sau acordurilor internationale a caror constitutionalitate a fost constatata de Curtea Constitutionala, acestea mai pot fi contestate pe calea unei exceptii de neconstitutionalitate

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 140 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

101. Care entitati sunt subiecte ale raporturilor de drept constitutional? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 65 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

A. poporul
B. strainii si apatrizii
C. statul
D. partidele si formatiunile politice

101.1. Care dintre urmatoarele entitati nu este subiect al raporturilor de drept constitutional?

A. poporul

B. organizatiile internationale neguvernamentale

C. partidele si formatiunile politice

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 65 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

102. Definirea regimului constitutional in sens formal presupune:

A. exteriorizarea ansamblului de reguli care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat

+ corespunde statelor moderne care sunt guvernate pe baza constitutiilor scrise

B. o anumita modalitate de consacrare a normelor de drept constitutional edictate de o anumita autoritate statala, conform unei proceduri speciale

C. corespunde statelor moderne care sunt guvernate pe baza constitutiilor nescrise

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 91 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

103. Care dintre aspectele enumerate mai jos considerati ca este necesar sa fie cercetate pentru a stabili locul dreptului constitutional in sistemul de drept?

A. supralegalitatea Constitutiei

B. importanta relatiilor sociale reglementate de dreptul constitutional

+ valoarea formelor juridice prin care vointa guvernantilor de aparare a relatiilor sociale devin izvoare de drept

C. valorile supreme garantate de Constitutie

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 48 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

104. Care dintre urmatoarele componente fac parte din conceptul de cetatenie?

A. este o calitate a persoanelor fizice si juridice

B. confera persoanelor fizice si juridice posibilitatea de a fi titularii tuturor drepturilor si indatoririlor prevazute de Constitutie si de legile romane

C. dovedeste apartenenta la statul roman

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 291 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Identificati unul dintre modurile de dobandire a cetateniei romane sub regimul Legii 21/1990 modificata si completata ulterior:

A. dobandirea cetateniei romane se poate realiza in conformitate cu doua mari principii: jus sangvinis si jus loci

B. prin stabilirea domiciliului in Romania

C. prin repatriere

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 293 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

106. Identificati principalele functii ale controlului constitutionalitatii legilor:

A. garanteaza respectarea legilor

B. garanteaza separatia si echilibrul puterilor in stat

+ garanteaza suprematia constitutiei

- permite exprimarea eficienta a opozitiei parlamentare

C. accelereaza constitutionalizarea dreptului in domeniul drepturilor si libertatilor fundamentale

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 113 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

107. Controlul abstract, anterior, de constitutionalitate a legilor se exercita numai la sesizarea unor anumit subiecti prevazuti deConstitutie:

A. Un senator

B. Avocatul Poporului

C. Un deputat

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 137 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

108. Un argument in favoarea controlului judecatoresc al constitutionalitatii legilor este:

A. dreptul recunoscut judecatorilor de a controla activitatea legiuitorului face din acestia o autoritate politica

B. Judecatorul, prin formatia sa, va judeca impartial daca legiuitorul a actionat in limitele competentei sale

+ judecatorii au menirea de a interpreta si aplica legea, de a aplica sanctiuni in cazuri de incalcare a legii

C. este o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 127 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

109. Inviolabilitatile cuprind acele drepturi si libertati care prin continutul lor garanteaza:

A. viata, integritatea fizica si integritatea psihica a persoanei

B. dreptul la invatatura

C. libertatea constiintei

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

110. Dreptul la aparare cuprinde urmatoarele elemente:

A. este un drept exclusiv politic

B. imposibilitatea folosirii unui avocat

C. autoritatile competente au obligatia sa numeasca din oficiu un avocat pentru apararea persoanei, daca acesta nu-si alege un avocat, in conditiile expres prevazute de lege

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 229 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

111. Accesul la cultura este un drept fundamental nou care are in continutul sau urmatoarele componente:

A. este parte integranta a unui drept la educatie vazut intr-un sens mai larg

+ pune accentul pe posibilitatea persoanei de a-si dezvolta spiritualitatea si de a accede la valorile culturii nationale si universale
- accesul la cultura este garantat, in conditiile legii

- este reglementat ca fiind o obligatie a statului de a asigura pastrarea identitatii spirituale a oricarei persoane

B. pune accentul pe posibilitatea persoanei de a se deplasa oriunde in lume si astfel de a accede la valorile culturii nationale si universale

C. accesul la cultura nu este garantat de catre stat

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 238 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

112. Vazuta in complexitatea continutului sau juridic, libertatea de exprimare este una dintre cele mai vechi libertati cetatenesti, care cuprinde urmatoarele elemente:

A. pot fi exprimate liber gandurile, opiniile, credintele si creatiile de orice fel

B. libertatea de exprimare se realizeaza prin libertatea de circulatie

C. parintii au dreptul de a asigura educatia copiilor minori potrivit propriilor convingeri pentru care sunt raspunzatori

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 262 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

113. Formulat simplu, prin articolul 28 din Constitutie, secretul corespondentei are totusi un continut complex, plin de semnificatii si aspecte juridice, printre care mentionam:

A. sfera subiectelor de drept fata de care este ocrotita corespondenta cuprinde numai autoritatile publice, nu si persoanele fizice

B. nimeni nu poate retine, deschide, citi, distruge, sau a da publicitatii o corespondenta ce nu-i este adresata si nimeni nu are dreptul de a intercepta o convorbire telefonica sau sa divulge continutul unei convorbiri telefonice de care a luat cunostinta intamplator

C. dreptul magistratilor de a obtine, retine, citi si folosi in proces corespondenta in orice situatie

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 274 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

114. Asociatiile de state cuprind:

A. federatia de stat

B. uniunea fictiva

C. confederatia de state

+ uniunea personala

- uniunea reala

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 320 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

115. Precizati prin ce se deosebeste puterea de stat fata de puterea politica

A. puterea de stat este o parte institutionala a puterii politice

+ puterea de stat are un continut mai restrans decat puterea politica

- trasaturile statului nu se regasesc in totalitate in ansamblul puterii politice

B. trasaturile statului se regasesc in totalitate in ansamblul puterii politice

C. puterea de stat este forma de organizare a puterii poporului

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 333 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

116. Egalitatea in drepturi este principiul constitutional care cuprinde, in esenta, sa unul dintre urmatoarele componente:

A. principiul conform caruia legea este facuta pentru a fi incalcata

B. egalitatea in drepturi a cetatenilor fara deosebire de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, avere, origine sociala

C. egalitatea in drepturi a cetatenilor de religie ortodoxa, care este religia de stat in Romania

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 203 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

117. Fidelitatea fata de tara are in continutul sau juridic:

A. fidelitatea fata de tara este un drept al tuturor cetatenilor romani

B. aceasta indatorire apartine tuturor cetatenilor romani

C. fidelitatea functionarilor publici fata de tara nu este obligatorie

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 281 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

118. Dreptul la un mediu sanatos are in continutul sau urmatoarele elemente componente:

A. face parte din categoria drepturilor naturale

B. statul recunoaste dreptul oricarei persoane la un mediu inconjurator sanatos si echilibrat ecologic

C. statul nu asigura cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 200 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

119. Identificati atributiile Curtii Constitutionale altele decat cele privind controlul constitutionalitatii unor acte normative:

A. vegheaza la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui Romaniei si de confirmare a rezultatelor sufragiului

B. emite decizii pentru propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei

C. da avize consultative referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului si confirma rezultatele acestuia

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 138 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

120. Deosebirile dintre Constitutie si legi, ca si consecinte ale suprematiei Constitutiei, constau in:

A. Pozitia subordonata a Constitutiei in raport cu legea

B. Deosebiri politice

C. Deosebiri de putere juridica.

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 113 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

In Europa primele legiuiri consemnate documentar sunt:

A.     Legile lui Lycurg

B.     Legile lui Manu

C.    Codul lui Hamurabi

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 23 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Dreptul public cuprinde:

A.     dreptul constitutional

B.     dreptul international privat

C.    dreptul civil

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 40 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Constitutia conventie se defineste ca:

A. rezultatul activitatii unei adunari ce poarta numele de conventie

B. un contract intre rege si popor

C. o Constitutie adoptata de catre monarh ca stapan absolut care-si exercita puterea

ANS : A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 99 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Potrivit « Statutului lui Cuza », puterea legiuitoare este exercitata :

A.     numai de catre domnitor ca si cap al statului

B.    colectiv de catre domnitor si cele 2 adunari :Adunarea Ponderatoare si Adunarea Electiva

C.    de catre rege, care sanctioneaza si promulga legile

ANS: nu e A este B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 146 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care este anul in care a fost adoptat primul cod al muncii in tara noastra?

A.    

B.    

C.   

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 168 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Comisia de redactare a proiectului Constitutiei romane din 1991 a cuprins:

A.     12 deputati, 11 senatori si 5 experti

B.     12 deputati si 11 senatori

C.    12 deputati, 11 senatori si un expert

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 179 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Ca forma de guvernamant, monarhia se caracterizeaza prin:

A.     seful statului este un monarh absolut sau nu, ereditar sau desemnat dupa proceduri specifice

B.     acea forma de guvernamant in care cetatenii se guverneza singuri desemnandu-si presedintele sau alegand un sef de stat denumit presedinte

C.    seful statului este domnul care exercita puterile impreuna cu Adunarea ponderatrica si Adunarea electiva

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Confederatia de state se defineste ca:

A.     o asociatie de state independente determinate de considerente economice si politice, atat de ordin intern si extern care nu da nastere unui stat nou

B.     o asociatie de 2 sau mai multe state independente care au comun doar seful statului

C.    o asociatie de state in care, pe langa seful statului exista si alte organe de stat comune

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 321 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Suveranitatea de stat este o trasatura a puterii statale definita ca:

A.     suprematia si independenta puterii in exprimarea si realizarea vointei guvernatorilor ca vointa de stat

B.     putere organizata sub forma unui aparat, mecanism, autoritati

C.    ratiunea de a fi a puterii organizate statal

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 334 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Judetul este:

A.     unitatea administrativ-teritoriala de baza care cuprinde populatia rurala unita prin comunitate prin interese si traditii

B.    unitate administrativ teritoriala de baza in cadrul organizarii administrative a teritoriului

C.    unitatea administrativ teritoriala care joaca rolul de veriga intermediara in cadrul organizarii administrative a teritoriului

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 327 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Aprobarea cererilor de acordare a cetateniei romane se face prin:

A.     hotarare a guvernului care apreciaza in acest sens propunerile ministrului de justitie si care se publica in Monitorul Oficial

B.     hotarare a Curtii Supreme de Justitie

C.    decizia Curtii Constitutionale care nu poate fi contestata de nici o autoritate publica

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 299 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Cine a definit dreptul ca fiind „Arta binelui si a educatiei”

A.     romanii

B.     scoala istorica germana

C.    filosofii si istoricii greci

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 21 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care dintre Constitutiile Romaniei infiinteaza Consiliul Legislativ:

A.     Constitutia de la 1866

B.    Constitutia de la 1923

C.    Statutul lui Cuza

ANS: nu este A este B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 153 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Potrivit Constitutiei de la 1965, unul din organele judecatoresti era:

A.     Tribunalul Suprem

Tribunalele Judetene

Tribunalele militare si judecatoriile

B.     Inalta Curte de Casatie si Justitie

C.     Curtea de Apel

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 169 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Cand a fost revizuita prin referendum Constitutia din 1991:

A.    

B.   

C.   

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 181 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care este organul competent sa inregistreze partidele politice in Romania:

A.     Tribunalul Municipiului Bucuresti

B.     Inalta Curte de Justitie si Casatie

C.    O comisie special intocmita in acest sens

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 140 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Potrivit Constitutiei de la 1965, unul din organele puterii de stat era:

A.     Marea Adunare Nationala

Consiliul de stat

- Presedintele Republicii si Consiliile Populare

B.     Parlamentul

C.     Ministrul Justitiei

ANS: Apentru solutionarea grilei a se vedea pagina 169 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Potrivit Constitutiei de la 1965 unul din organele procuraturii era:

A.     Parchetul general

B.     Procuraturile militare (mai erau generala, judetenesi locale + procurorul general)

C.     Procuraturile speciale

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 169 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Una dintre formele organizatorice prin care se realizeaza dreptul la invatatura, stipulat in Articolul 32 din Constitutie este:

A.     invatamant general si obligatoriu (mai este stipulat inv. Liceal, profesional, superior, precum si alte forme de instructie si perfectionare)

B.     invatamant la distanta

C.     invatamant cu frecventa redusa

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 239 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care dintre urmatoarele decrete interzice constituirea de partide fasciste:

A.     Decretul lege Nr.8/1989

B.     Decretul lege Nr. 81/1990

C.    Decretul lege Nr. 2/1989

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 176 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care dintre urmatoarele decrete a schimbat denumirea de militie in cea de politie:

A.     Decretul lege Nr.8/1989

B.     Decretul lege Nr.81/1990

C.    Decretul lege Nr. 2/1989

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 175 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care partid politic a elaborat proiectul Constitutiei de la 1923:

A.     Partidul Taranesc

B.    Partidul Liberal

C.    Partidul Social

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 152 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Prin normele constitutionale se instituie ordinea constitutionala care vizeaza:

A.     Organizatiile neguvernamentale culturale

B.     societatile comerciale private

C.     structura statului, relatiile dintre organele statului (precum si autoritatile publice, partidele politice si oamenii obisnuiti)

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 68 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Constitutia, in ceea ce priveste izvoarele dreptului constitutional:

A.     este cel mai vechi izvor de drept

B.     este principalul izvor al dreptului constitutional

C.     Constitutia nu este izvor de drept constitutional

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 54 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

In ceea ce priveste abrogarea Constitutiei:

A.     ea este stipulata in textul Constitutiei

B.     nu este stipulata in textul Constitutiei (atunci cand raportul de forte politice se schimba in esenta lor, in mod necesar e adoptata o noua Constitutie)

C.     Constitutia nu poate fi abrogata

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 108 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Constitutia in Romania:

A.     a aparut mult mai devreme decat Constitutiile din tarile Europei de Vest

B.     a aparut in acelasi timp cu Constitutiile din tarile Europei de Vest

C.     aparitia ei a fost determinata de aceleasi cauze care au determinat aparitia ei in restul lumii (a aparut mai tirziu decit tarile din Europa de Vest)

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 144 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Referitor la existenta proprietatii particulare, Constitutia din 1948:

A.     o recunoaste, dar nu o garanteaza

B.     nu are stipulatii in acest sens

C.     acorda o protectie speciala proprietatii agonisite prin munca si economisire (o recunoaste si o garanteaza)

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 165 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

148.Este considerat un drept exclusiv politic:

  1. dreptul de a alege si de a fi ales
  2. dreptul la informatie
  3. dreptul la asociere

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

149. Care sunt principiile aplicabile modurilor de dobindire a cetateniei romane? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 294 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I,Ghe. Uglean

A. nastere
B. repatriere
C. adoptie
D. la cerere

149.1. Cetatenia romana nu se poate dobandi prin:

A.nastere

B.repatriere

C.casatorie cu un cetatean roman

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 294 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

150.In sistemul nostrum constitutional avocatul poporului are una dintre urmatoerele atributii:

A. are dreptul sa efectueze anchete proprii

+ sesizeaza Guvernul Romaniei cu privire la orice act sau fapt administrativ ilegal

B. emite hotarari cu privire la orice act sau fapt administrativ ilegal

C. emite decizii care sunt supuse controlului judecatoresc

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 140 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

151.In Romania o persoana poate vota daca:

A.este cetatean roman

B.are varsta de 14 ani impliniti pana in ziua alegerilor inclusiv

C.nu este in deplinatatea facultatilor mintale

ANS:A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 292 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

152.Potrivit legislatiei Romaniei pot fi membrii ai Guvernului numai persoanele care:

A. fac parte dintr-un partid politic

B. au suferit comdamnari penale si se gasesc in cazurile de incompatibilitate

C. se bucura de exercitiul drepturilor electorale

+ au numai cetatenia romana si domiciliul in tara

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 292 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

153.Conform Constitutiei Romaniei in vigoare Presedintele are una din urmatoarele atributii:

A.atributii privind controlul constitutionalitatii legilor

B.atributii in domeniul politicii externe

+ atributii privind legiferarea

- atributii in domeniul apararii tarii si asigurarii ordinii publice

- alte atributii (acorda decoratii, grade de general,acorda gratierea individuala)

C.atributii in domeniul conducerii ministerelor

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 314 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care dintre urmatoarele este o trasatura a drepturilor subiective ?

A. drepturile subiective sunt prerogative abstracte

B. in privinta continutului lor, drepturile subiective nu sunt limitate de lege

C. drepturile subiective sunt prerogativele recunoscute unei persoane fizice sau juridice

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 11 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care dintre urmatoarele ramuri de drept face parte din dreptul privat?

A. dreptul administrativ

B. dreptul financiar

C. dreptul comercial

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 40 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care este considerata a fi prima Constitutie a Romaniei?

A. Constitutia Romaniei din 29 iunie 1866

B. Statutul lui Cuza si legea electorala

C. Constitutia Romaniei din 29 martie 1923

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 146 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Cui apartinea puterea executiva conform Constitutiei din 1923?

A. regelui

B. guvernului

C. Reprezentantei Nationale

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 153 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Cine avea drept de initiativa legislative conform Constitutiei din 1938?

A. Reprezentanta Nationala

B. poporul

C. regele

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 155 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care este perioada unui mandat al Presedintelui Romaniei conform Constitutiei Romaniei din 1991, revizuita in 2003?

A. 5 ani

B. 8 ani

C. 4 ani

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 183 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

De catre cine era exercitata puterea legislativa conform Constitutiei Romaniei din 1866?

A. rege

B. Reprezentanta Nationala

C. colectiv, de catre rege si Reprezentanta Nationala

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 150 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care dintre urmatoarele drepturi face parte din categoria inviolabilitatilor?

A. dreptul la aparare (toate sint urm : dreptul la viata, dreptul la integritate fizica si psihica, la libertatea individuala, dreptul la aparare, la libera circulatie, dreptul la ocrotirea vietii intime, familiale si private, precum si inviolabilitatea domiciliului

B. dreptul de a alege si de a fi ales

C. dreptul la greva

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care dintre urmatoarele drepturi face parte din categoria drepturilor exclusiv politice?

A. dreptul la viata

B. dreptul de a alege si de a fi ales

C. dreptul la munca si protectie sociala

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care dintre urmatoarele drepturi face parte din categoria drepturilor garantii?

A. dreptul la invatatura

B. dreptul de petitionare (mai este si dreptul persoanei vatamate de catre o autoritate publica.)

C. dreptul la casatorie

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 199 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care dintre urmatoarele drepturi face parte din categoria drepturilor si libertatilor social-politice?

A. libertatea de circulatie

B. libertatea de exprimare

C. dreptul la proprietate

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 199 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care dintre urmatoarele drepturi face parte din categoria drepturilor si libertatilor social-economice si culturale?

A. dreptul la invatatura

B. dreptul de a alege si de a fi ales

C. libertatea intrunirilor

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care este forma de guvernamant actuala a Romaniei conform Constitutiei din 2003?

A. monarhia

B. republica

C. voievodat

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 314 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

De catre cine este ales seful de stat in cazul unei forme de guvernamant de tip republica prezidentiala?

A. cetatenii statului

B. parlament

C. Adunarea Constituanta

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

De catre cine este ales seful de stat in cazul unei forme de guvernamant de tip republica parlamentara?

A. cetatenii statului

B. parlament

C. guvern

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

169. Care dintre primele constitutii aparute au avut la baza importantul document Magna Charta Libertatum? pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 75 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Constitutia engleza

170. Care ramuri de drept intra in componenta dreptului privat?

pentru soluÑionarea grilei a se vedea pagina 40 din Drept constituÑional si instituÑii politice, vol.I,

Ghe. Uglean

Dreptul civil, dreptul comercial, familiei, muncii, procesual civil, international privat

170.1. Care dintre urmatoarele este izvor al dreptului constitutional?(nu e in grile)

A. Codul Muncii

B. Codul Civil

C. Legea nr. 21/1991 privind cetatenia romana

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 55 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Prin ce s-a caracterizat, in istoria Romaniei, perioada dintre 1945-1989?

A. guvernarea de catre un singur partid

B. incurajarea adevaratelor valori stiintifice si culturale

C. garantarea si ocrotirea proprietatii private

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 156 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care este considerata a fi prima Constitutie scrisa in istoria universala?

A. Constitutia belgiana

B. Constitutia Franceza

C. Constitutia americana

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 94 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care este considerata a fi prima Constitutie scrisa in Europa?

A. Constitutia belgiana

B. Constitutia franceza

C. Constitutia norvegiana

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Cine poate initia revizuirea Constitutiei, conform Constitutiei actuale a Romaniei?

A. cel putin 100. 000 de cetateni cu drept de vot

B. Primul Ministru, la propunerea Parlamentului

C. Presedintele, la propunerea Guvernului

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 105 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

175. Care este denumirea pe care o mai poarta controlul prealabil al constitutionalitatii legilor?pentru soluTionarea grilei a se vedea pagina 134 din Drept constituTional si instituTii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Control preventiv.

Care dintre urmatoarele state are Constitutie scrisa? (nu e in grile)

A. Anglia

B. noua Zeelanda

C. S.U.A.

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 94 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

La cererea cui Curtea Constitutionala poate sa solutioneze un conflict de natura constitutionala dintre autoritati publice, in calitate de mediator?

A. Presedintele uneia dintre camerele Parlamentului (sau primul ministru, ori presedintele Consiliului Superior al Magistraturii.

B. Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie

C. Ministrul Justitiei

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 143 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Conform Constitutie actuale, Romania este?

A. un stat unitar

B. un stat federal

C. o asociatie de state

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 317 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care este caracteristica principala a Uniunii reale de state?

A. este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care au comun doar seful statului

B. este o asociatie de doua sau mai multe state independente in care, pe langa seful statului, exista si alte organe de stat comune

C. este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care isi aleg un organism comun, denumit dieta sau congres, ale carui hotarari sunt aprobate ulterior de catre state

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 320 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care este caracteristica principala a Uniunii personale de state?

A. este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care au comun doar seful statului

B. este o asociatie de doua sau mai multe state independente in care, pe langa seful statului, exista si alte organe de stat comune

C. este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care isi aleg un organism comun, denumit dieta sau congres, ale carui hotarari sunt aprobate ulterior de catre state

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 320 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care este caracteristica principala a Confederatiei de state?

A. este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care au comun doar seful statului

B. este o asociatie de doua sau mai multe state independente in care, pe langa seful statului, exista si alte organe de stat comune

C. este o asociatie de doua sau mai multe state independente, care isi aleg un organism comun, denumit dieta sau congres, ale carui hotarari sunt aprobate ulterior de catre state

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 320 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care este structura Parlamentului federal intr-un stat federal?

A. bicamerala

B. unicamerala

C. tricamerala

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 318 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Din cate titluri si articole este structurata Constitutia actuala a Romaniei, din punct de vedere juridic?

A. sapte titluri si 152 de articole

B. opt titluri si 156 de articole

C. noua titluri si 176 de articole

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 181 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care este o modificare adusa de Statutul lui Cuza la structura Parlamentului fata de Conventia de la Paris?

A. Parlamentul bicameral

B. Guvernul bicefal

C. separatia puterilor in stat

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 146 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Cand prevede Constitutia actuala a Romaniei interzicerea revizuirii Constitutiei, in art. 152?

A. in timp de pace

B. pe durata starii de urgenta

C. in timpul alegerilor parlamentare

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 104 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care este articolul din Constitutie care face referire la libertatea intrunirilor?

A. 29

B.

C. 39

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 269 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care este articolul din Constitutie care face referire la libertatea constiintei?

A. 29

B.

C. 39

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 257 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care este articolul din Constitutie care face referire la dreptul la viata?

A. 32

B.

C. 42

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 257 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

In functie de clasificarea drepturilor si libertatilor in drepturi individuale si drepturi colective, care din urmatoare categorii de drepturi se inscrie in categoria drepturilor individuale?

A. egalitatea intre sexe

B. dreptul de asociere

C. libertatea constiintei

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

In functie de clasificarea drepturilor si libertatilor in drepturi individuale si drepturi colective, care din urmatoare categorii de drepturi se inscrie in categoria drepturilor colective?

A. egalitatea intre sexe

B. dreptul de proprietate

C. libertatea constiintei

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 198 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

In care dintre urmatoarele state intalnim forma de guvernamant de tip monarhie parlamentara contemporana?

A. Romania

B. Franta

C. Belgia

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

In care dintre urmatoarele state intalnim forma de guvernamant de tip republica parlamentara?

A. Romania

B. Germania

C. Belgia

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 312 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

In care dintre urmatoarele state intalnim forma de guvernamant de tip republica prezidentiala?

A. Olanda

B. Franta

C. Finlanda

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 313 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Cui acorda dreptul de a initia modificarea Constitutiei Constitutia din 1866?

A. numai regelui

B. poporului

C. regelui si Parlamentului

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 105 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Cui acorda dreptul de a initia modificarea Constitutiei Constitutia din 1923?

A. numai regelui

B. poporului

C. regelui si Parlamentului

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 105 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Tratatele internationale ratificate de catre Parlamentul Romaniei :

A. nu incumba obligatia statului de a le respecta intocmai

B. fac parte din dreptul intern

C. nu fac parte din dreptul intern

ANS: B

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 56 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Care sunt Regulamentele Parlamentului?

A. Regulamentul Camerei Deputatilor, Regulamentul Senatului si Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului

B. Regulamentul Camerei Deputatilor, Regulamentul Senatului

C. Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 55 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Ordonantele Guvernului se emit in baza:

A. art. 14 din Constitutia Romaniei

B. art. 124 din Constitutia Romaniei

C. art. 114 din Constitutia Romaniei

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 55 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Constitutia Romaniei este :

A. scrisa

B. nescrisa

C. mixta

ANS: A

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 145 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

In art. 61 din Constitutia actuala a Romaniei se precizeaza ca unica autoritate legiuitoare a tarii este :

A. Guvernul

B. Presedintele

C. Parlamentul

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 341 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean

Cui apartine puterea (suveranitatea) politica, lucru exprimat explicit de Constitutia actuala a Romaniei?

A. Parlamentului

B. Presedintelui

C. poporului

ANS: C

pentru solutionarea grilei a se vedea pagina 332 din Drept constitutional si institutii politice, vol.I, Ghe. Uglean


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 992
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site