Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


INFIINTAREA PERSOANEI JURIDICE

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micINFIINTAREA PERSOANEI JURIDICE
CONCEPT SI REGLEMENTARE

Persoanele juridice sunt existente in Romania prin mai multe tipuri, cum ar fi: societatile comerciale, asociatii familiale, regii autonome etc. In acesta lucrare voi prezenta cum se poate infiinta o persoana juridica ca societate comerciala.

Prin art. 2 din Legea nr. 31 /1990 se stabilesc cinci forme de organizare a societatilor comericiale romanesti si anume:

Societate nume colectiv,ale carei obligatii sociale sunt garantatet cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatilor;

Societate in comandita simpla, ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comanditati;comanditarii raspund numai pana la concurenta aportului lor;

Societate in comandita pe actiuni al carei capital social este impartit in actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asocialtilor comanditati; comanditarii sunt obligati numai la plata actiunilor lor;

4.) Societate pe actiuni, ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; asctonarii sunt obligati numai la plata actiunilor lor;

5.) Societate cu raspundere limitata,ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social;asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale.

Aceste cinci societati se constituie si functioneaza in baza unui contract de societate si statut , cu exceptia S.R.L. cu asociat unic care necesita doar statut. Sunt persoane juridice distincte de persoana propiretarilor lor (asociati sau actionari). Ele isi desfasoara activitatea in nume propriu, au conducere si sediu propriu.

Oricare dintre cele cinci forme de societate se pot contitui in societati mixte (intre firme romanesti si straine), iar Agentia Romna de Dezvoltare a si tiparit o brosura in care descrie modul in care se creeaza o asemenea societate.

ETAPE IN PROCESUL CONSTITUIRII SOCIETATII

Pentru constituirea societatilor comerciale este necesara intocmirea si procurarea unor acte, obtinerea unor avize, etc. In acest flux procedural stabilit de legislatia comerciala in vigoare, care cuprinde mai multe institutii implicate in acest proces, se disting 11 etape si anume:

1. Etapa I: Verificarea la Registrul Comertului, a acceptibilitatii numelui si a emblemei alese, urmata de redactarea statutului si contractului societatii.

Legea pervede obligativitatea formei scrise a acestor doua acte constituitive ale societatii, care se imtocmesc in acte 6 exemplare. Inainte de a se trece la redactarea acestor acte, este necesara o deplasare la Registrul Comertului pentru a se verifica daca sse accepta numele si emblema alese, pentru ca acestea s-ar putea sa fie deja inregistrate de alte societati si de a nu se crea confuzii intre doua societati cu acelasi nume si emblema, se impune aceasta verificare. Daca numele si emblema sunt deja inregistrate,va trebui ales un alt nume si o alta emblema,putandu-se face chiar o rezervare de nume si o preinregistrare de marca de comert aleasa (v. Legea nr. 26/1990)

Dupa stabilirea numelui si a emblemei viitoarei societati,se trece la redactarea actelor constitutive ale societatii (statut si contract),in care trebuie sa gasim urmatoarele date:

- care va fi forma,denumirea,durata,sediul si obiectul de activitate al societatii;

- valoarea capitalului social ce trebuie depus de fiecare asociat ,cat in lei si cat in valuta;

- care dintre asociati va administra si reprezenta societatea,stabilind limita si puterile acestuia (sau acestora),cat si obligatiile pe care le are;

- daca societatea va avea sucursale sau filiale in tara sau in strainatate;

- modul de impartire al castigurilor (cand,cat si cat de frecvent);

- in ce cazuri se poate dizolva sau lichida societatea, etc.

Contractul trebuie sa curpinda toate mentiunile prevazute de art. 3 si 9 din Legea nr. 31/1990, asupra carora vom reveni cand vom examina distinct fiecare forma de societate.

2.Etapa a II-a: Obtinerea unor autorizatii prealabile.

In cateva situatii,dupa redactarea celor doua acte constituitive (contract si statut) acestea se prezinta organelor prevazute de lege in vederea obtinerii unor autorizatii prealabile.Este vorba de :

a.)  Constituirea societatilor de investitii ce au ca obiect exclusiv de activitate mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice si juridice si plasarea lor in valori mobiliare.Intocmirea si autorizarea prealabila a contractului si statutului societatii se obtine de catre Agentia Valorilor Mobiliare,temeiul fiind Ordonanta Guvernului nr. 24/1993;

b.)  Constituirea societatilor de administrare a investitiilor avand ca obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor deschise de investitii.Intocmirea si autorizatia prealabila se obtine tot de catre Agentia Valorilor Mobiliare,temei legal,Ordonanta Guvernului nr 24/1993.c.)   Constituirea societatilor de depozitare,pentru care autorizarea prealabila a contractului si statutului societatii se obtine de catre Agentia Valorilor Mobiliare,temei legal,tot Ordonanta Guvernului nr. 24/1993

3.Etapa a III-a: Autentificarea statutului si contractului.

Cele doua acte constituitive, redactate in cate sase exemplare , se prezinta Notarului public in vederea autentificarii.

Ascociatii sunt obligati sa semneze in fata notarului public,dupa ce s-au legitimat cu buletinul de identitate.

In cazul celor trei societati enuntate mai sus,supuse unei autorizatii prealabile,se va prezenta notarului si autorizatia respectiva ,in lipsa careia notarul va trebui sa refuze autentificarea.

4.Etapa a IV-a: Obtinerea unei avize si autorizatii.

Anterior sesizarii instantei, in vederea autorizarii societatii, mai trebuie obtinute anumite avize si autorizatii. Astfel:

a.)  Pentru orice tip de societati comerciale:

-avizul consultatic al Camerei de Comert si Industrie a judetului (sectorului ), careia i se vor prezenta actele constituitive (contract si statut ), autorizatia prealabila pentru societatile supuse unei asemenea autorizatii si cazierul judiciar al fiecarui asociat.

b.) Pentru societatile cu participare de capital strain:

-certificatul de investitor strain de la Agentia Romana de Dezvoltare a investitiilor straine ,temei legal fiind disp. Legii nr. 35/1991 si H.G. nr. 35/1993

c.) Pentru societatile bancare:

-autorizatia prealabila a Bancii Nationale a Romaniei ,temei legal disp. Legii nr. 33/1991 si Normele B.N.R. nr. 8/1993

d.)  In domeniul asigurarilor si reasigurarilor :

-avizul prealabil al oficiului de supraveghere a activitatii de asigurare si reasigurare,temei legal Alegea nr 47/1991 modificata prin Ordonanta nr 23/1992,Legea 114/1992 si H.G nr. 574/1991.

Dupa cum se poate observa,modificarea procedurii de infiintare a societatilor comerciale (procedura reglementata prin Legea nr 31/1990) in sensul de a se introduce faze sau foramlitati suplimentare procedurii-cadru,s-a facut prin lege si,in unele cazuri,prin ordonanta si nicidecum prin hotarari guvernamentale sau ordine ale conducatorilor diverselor organe ale administratiei publice centrale.

5.Etapa a V-a:Autorizarea infiintarii de catre Judecatorie

Sesizarea Judecatoriei in a carei raza teritoriala isi va avea sediul societatea ,scop in care va depune:

statutul si contractul de societate autentificate;

- avizul consultativ al Camerei de Comert si Industrie a judetului;

- certificatul de investitor strain pentru asociati straini;

- avize prealabile ,cand acest lucru este cerut de lege;

dovada sediului in una din variante:copie act proprietate sau inchiriere a imobilului;

contract de locatie de gestiune sau concesionare,declaratie in forma autentica a proprietarului imobilului ca sediu,ca e de acord cu functionarea societatii in spatiul sau;

dovada capitalului (pentru numerar: libret C.E.C.,chitanta sau extras cont,iar pentru aportul in natura copie act proprietate si expertiza;

cazier judiciar

chitanta de plata taxei de timbru.

6.Etapa a VI-a: Publicarea in Monitorul Oficial

In cadrul camerelor de comert si industrie functioneaza birou unde se achita taxa pentru publicarea hotararii judecatoresti.7.Etapa a VII-a: Inmatricularea societatii in Registrul Comertului.

In termen de 15 zile de la data cand instanta a dispus autorizarea functionarii societatii,trebuie sa se formuleze cererea in vederea obtinerii cerificatului de inmatriculare,al carei formular se procura de la Camera de Comert si Industrie. La ea trebuie anexate urmatoarele acte:

- statutul si contractul societatii

- hotararea judecatoreasca prin care se autorizeaza functionarea societatii;

- cazierul judiciar pentru fiecare asociat si administrator;

- actele de stare civila (certificat de nastere,de casatorie,etc.);

- dovada sediului societatii;

- dovada publicarii in Monitorul Oficial (copia chitantei si a cererii de publicare );

- copia actelor doveditoare asupra bunurilor importante declarate ca avere personala de catre asociati (casa,masina,teren,etc.)

- certificat bancar de depunere a capitalului social (sau foaia de varsamant C.E.C.);

- chitanta de achitare a taxei de inmatriculare.

Certificatul de inmatriculare se obtine in 30 de zile lucratoare (sau 2-3 zile in caz de achitare a taxei de urgenta).

Din momentul inregistrarii in Registrul Comertului,societatea devine persoana juridica si poate efectua acte de comert.

8.Etapa a VIII-a: Inregistrarea societatii la organele financiare.

In termen de 5 zile de la inmatriculare (depasirea lui penalizandu-se cu amenda),societatea trebuie inregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice a judetului si pentru aceasta operatiune se depun urmatoarele acte:

- cerere de inregistrare,al carei formular se procura de la organul respectiv;

- statutul si contractul de societate;

- copia hotararii judecatoresti prin care se autorizeaza functionarea societatii;

- certificat de inamtriculare,in original,pe care se va aplica o stampila cu numarul de inregistrare

Dupa aceea se merge la oragnul fiscal teritorial unde se completeaza un formular declaratie de inregistrrare si de la care va ridica codul fiscal transmis de Directia Generala a Finantelor Publice,ca urmare a inregistrarii societatii.

9.Etapa a IX-a: Deschiderea contului de virament.

Se face la banca solicitantului, iar in acest scop se depun urmatoarele acte: cerere tip, statutul si contractul societatii, copia hotararii judecatoresti, copia certificatului de inmatriculare, actul eliberat de Directia Finantelor Publice in legatura cu inregistrarea societatii.

10.Etapa a X-a: Intocmirea stamplilelor, paragrafelor si sigiliilor.

Se face comanda la o societate specializata si pentru obtinerea lor trebuie prezentate: hotararea judecatoreasca, certificatul de inmatriculare.

11.Etapa a XI-a: Obtinerea unor avize, autorizatii, licente, atestate, certificate.

In situatia in care prin hotarari de guver sau ordine ministeriale se instituie necesitatea obtinerii unor avize, licente, autorizatii,atestate sau cerificate necesare in activitatea societatii, acestea vor fi necesare numai dupa incheierea procedurii legale de infiintare a societatii, respectiv DUPA INMATRICULAREA acesteia in Registrul Comertului, deci dupa dobandirea personalitatii juridice.

In concret, sunt necesare asemenea avize, autorizatii, licente, atestate, certificate pentru desfasurarea anumitor activitati, adica pentru fiecare domeniu de activitate sunt necesare anumite autorizatii si licente pentru a fi in conformitate cu legea.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 777
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site