Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AdministratieDrept


LEGATUL. NOTIUNE SI CLASIFICARE. INEFICACITATEA LEGATELOR

Drept

+ Font mai mare | - Font mai mic
LEGATUL. NOTIUNE SI CLASIFICARE. INEFICACITATEA LEGATELOR

Def.Legatul este o dispozitie testamentara prin care testatorul desemneaza una sau mai multe persoane care, la decesul sau, urmeaza sa dobandeasca cu titlu gratuit intregul sau patrimoniu sau o fractiune din aceasta ori anumite bunuri determinate

Legatul ca act unilateral este o liberalitate pentru cauza de moarte. Legatul este o liberalitatea (ca si donatia) pentru ca testatorul urmareste sa procure un avantaj patrimonial legatarului fara un contraechivalent.
Legatul este un act juridic pentru cauza de moarte, producand efecte numai in momentul mortii testatorului.

Desemnarea legatarului.

Intrucat legatul este o dispozitie testamentara ce exprima vointa unilaterala a testatorului, desemnarea legatarului trebuie:

-sa fie facuta prin testamentul incheiat in formele prevazute de lege

-sa fie facuta personal de catre testator

-testatorul este liber sa alega modalitate de desemnare a legatarului

Clasificarea legatelor

A.Clasificarea legatelor dupa obiectul lor

Legatul universal este dispozitia prin care testatorul lasa dupa moarte, uneia sau mai multor persoane, universalitatea bunurilor sale. Legatul este universal daca confera vocatie la intreaga mostenire

Precizari speciale: Legatul este universal chiar daca legatarul desemnat a culege intreaga mostenire vine in concurs cu mostenitorii legali rezervatari care au dreptul la rezerva prevazuta imperativ de lege in favoarea lor. Legatul este universal in acest caz intrucat in absenta mostenitorilor rezervatari, legatarulul universal va culege intreaga mostenire, nu numai cotitatea disponibila

Legatul cu titlu universal Legatul este cu titlu universal daca confera legatarului vocatie la o cota parte din mostenire, cota parte exprimata printr-o fractiune matematica sau prin indicarea unei mase succesorale , determinate prin natura lor juridica de imobile sau de imobile

Sunt legate cu titlu universal:legatul unei fractiuni din mostenire, legatul tuturor bunurilor imobile, legatul tutror bunurilor mobile, legatul unei fractiuni din totalitatea bunurilor imobile, a unei fractiuni din totalitatea bunurilor mobile

Legatul cu titlu particular orice legat care nu este cu titlu universal ete singular, el nu are un drept eventual launiversalitatea succesiunii sau la o fractiune din acea universalitate, ci numai asupra unuor bunuri dterminate, indiferent de numarul si valoarea acestor bunuri

Varietati de legate cu titlu particular

-legatul unor bunuri corporale certe sau bunuri de gen determinate sau determinabile dupa numar si masura

-legatul unor bunuri incorporale

-legatul prin care testatorul - creditor iarta datoria legatarului-debitor, caz in care donatia se stinge

-legatul unui fapt posibil si licit prin care mostenitorul universal sau cu titlu universal este obligat sa faca sau sa nu faca ceva in favoarea legatarului

-legatul dreptului succesoral mostenit de testator ca universalitate

*legatul uzufructului este posibil ca prin testament nuda proprietate s fie lasata unei persoane, iar uzufructul altei persoane

*legatul bunului altuia daca legatul cu titlu particular are ca obiect un bun individual determinat ce nu apartine testatorului fiind proprietatea unui tert, eventual chiar proprietatea mostenitorilor.*legatul bunului indiviz in cazul in care legatul cu titlu particular are ca obiect un bun individual determinat aflat in indiviziune la data deschiderii mostenirii

B.In functie de modalitati

-legatul pur si simplu este legatul care nu este afectat de nici o modalitate. In acest caz drepturile legatarului, asemenator cu drepturile mostenitorilor legali, se nasc din momentul deschiderii mostenitii

-legatul cu termen daca testatorul a supus legatul unui termen, efectele se vor produce, in principiu, potrivit dreptului comun in materie

Daca termenul este suspensiv, drepturile legatarului se vo putea transmite intre vii si mortis causa ca si in cazul legatului pur si simplu din momentul deschiderii mostenirii/

In cazul termenului extinctiv, legatul produce efecte de la deschiderea mostenirii intocmai ca un legat pur si simplu, dar la implinirea termenului dreptul legal se stinge pentru viitor (dreptul la o renta)

-legatul sub conditie conditia care afecteaza existenta (nasterea sau desfiintarea) legatului poate fi suspensiva sau rezolutorie

-legatul cu sarcina specifica liberalitatilor, sarcina- ca modalitate a legatului este o obligatie impusa de testator legatarului, care dupa acceptarea legatului este tinut s-a execute. Sarcina poate fi prvazuta de testator atat in cazul legatelor universale sau cu titlu universal, cat si in cazul legatelor cu titlu particular

Sarcina, asemenator conditiei rezolutorii, nu afecteaza dobandirea dreptului asupra legatului din momentul deschiderii mostenirii.

Ineficacitatea legatelor

Def.Desemneaza acele ipoteze in care dispozitia testamentara prin care testatorul a instituit unul sau mai multe legate este lipsita de efecte juridice, deci este ineficace, din cauze prevazute de lege. Patru categorii:

Nulitatea absoluta sau rlativa a legatelor intervine in caz de nerespectare a regulilor de forma sau de fond prevazute de lege pentru validitatea lor

Reductiunea legatelor, avand drept consecinta ineficacitatea partiala sau totala a legatelor se produce la cererea mostenitorilor rezervatari si a celor care infatiseaza drepturile lor, in cazul in care, prin liberalitatile facute de defunct s-a depasit cotitatea disponibila.

Revocarea testamentului sau a unora din dispozitiile sale poate fi voluntara, cand este opera testatorului, sau judecatoreasca, pronuntata de instanta pentru cazurile prevazute de lege.

Caducitatea legatelor intervine cand executarea lor devine imposibila din cauze posterioare momentului intocmirii testamentului.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1506
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site