Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


LICEN³A IULIE 2010- DREPT CONSTITU³IONAL

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micLICEN³A IULIE 2010- DREPT CONSTITU³IONAL

1. Ce exprima din punct de vedere formal regimul constitutional?

a. exprima exteriorizarea sau obiectivarea ansamblului de reguli care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat intr-un document politico-juridic;
b. exprima ansamblul de reguli care reglementeaza organizarea si conducerea unui stat intr-o anumita etapa de dezvoltare a sa;

c. exprima un ansamblu de reguli cuprinse intr-un document poltico-juridic, avand    mai multe sau mai puÑine articole si care este adoptat direct de popor sau de reprezentanÑii acestuia, potrivit unei proceduri speciale si solemne.

ANS : A

2. Modul de adoptare a unei Constitutii este specific fiecarei tari si este determinat de stadiul de dezvoltare economica, sociala si politica, de ideologia dominanta in momentul adoptarii acesteia. Identificati trasaturile Constitutiei plebiscitare:

a. constitutia plebiscitara reprezinta o varianta mai dezvoltata a constitutiei acordate, initiate de seful statului (monarhul) si ratificata prin plebiscit;

b. constitutia plebiscitara reprezinta un contract intre rege si popor;

c. constitutia plebiscitara este adoptata de catre monarh ca stapan absolut care-si exercita puterea;

d. constitutia plebiscitara este rezultatul unei adunari special desemnate, adunare ce exprima conventia intervenita intre toti membrii societatii, situata deasupra parlamentului avand dreptul de a stabili puterile delegate in stat precum si competenta adunarii constituante.

ANS :    A

3. Suprematia constitutiei reprezinta o realitate incontestabila, ea implica o serie de consecinte juridice dar se bucura in acelasi timp de garantii. Identificati care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta garantiile juridice ale suprematiei Constitutiei:

A)conformitatea intregului drept cu constitutia;

B)deosebirea dintre constitutie si legi precum si consecintele privind adoptarea;

C)controlul general al aplicarii constitutiei;

D)indatorirea fundamentala de a respecta constitutia;

E)controlul constitutionalitatii legilor.

a. A+B+C b. A c. C+D+E d. A+B

ANS :

4. Ce este controlul constitutionalitatii legilor?

a. este rezultatul faptului ca intreaga activitate de organizare statala este stabilita prin constitutie;

b. este o garantie a suprematiei constitutiei, fiind activitatea organizata de verificare a conformitatii legii cu constitutia, iar ca institutie a dreptului constitutional, cuprinde regulile privitoare la organele competente de a face aceasta verificare, procedura de urmat, precum si masurile ce pot fi luate dupa realizarea acestei proceduri;

c. este o consecinta juridica a suprematiei constitutiei, fiind activitatea organizata de verificare a conformitatii legii cu constitutia, iar ca institutie a dreptului constitutional, cuprinde regulile privitoare la organele competente de a face aceasta verificare, procedura de urmat, precum si masurile ce pot fi luate dupa realizarea acestei proceduri;

d. este o garantie a suprematiei constitutiei si presupune ca prevederile din constitutie sa fie aplicate si respectate de toti cetatenii- izvorul acestei obligatii fundamentale trebuie cautat in chiar continutul si pozitia constitutiei, in faptul ca aducerea la indeplinire a prevederilor constitutionale inseamna tocmai realizarea masurilor pe care statul le ia in vederea dezvoltarii materiale si culturale a societatii.

ANS :   

5. Care sunt atributiile Curtii Constitutionale potrivit dispozitiilor constitutionale?

a. se pronunta fara a fi sesizata asupra constitutionalitatii legilor, inainte de promulgarea acestora, precum si asupra initiativelor de revizuire a Constitutiei;

b. se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor sau altor acorduri internationale, la sesizarea unuia dintre presedintii celor doua Camere, a unui numar de cel putin 50 de senatori si 25 de deputati;

c. hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele, ridicate in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial; exceptia de neconstitutionalitate poate fi ridicata si direct de Avocatul Poporului;

d. da aviz consultativ asupra contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid politic.

ANS :   

6. Camera Deputatilor si Senatul se intrunesc si in sesiuni extraordinare la cererea:

a. Presedintelui Romaniei si a cel putin doua treimi din numarul deputatilor si senatorilor, ori a biroului permanent al fiecarei camere;

b. a cel putin o treime din numarul deputatilor sau al senatorilor;

c. presedintilor celor doua camere;

d. Primului ministru la propunerea Guvernului, cu decizia prealabila a Avocatului Poporului si avizul consultativ al Curtii Constitutionale.

ANS :    B

7. Potrivit dispozitiilor constitutionale, revizuirea Constitutiei poate fi initiata:

a. de Camera Deputatilor si de Senat, cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti ai fiecarei Camere

b. de Presedintele Romaniei la propunerea Guvernului,de cel putin o patrime din numarul deputatilor sau al senatorilor, precum si de cel putin 500.000 de cetateni cu drept de vot;

c. de cel putin 250 000 de cetateni cu drept de vot, cetateni ce trebuie sa provina din cel putin jumatate din judetele tarii, iar in fiecare din aceste judete sau in municipiul Bucuresti trebuie sa fie inregistrate cel putin 20.000 de semnaturi

d. de cel putin jumatate din numarul deputatilor sau al senatorilor prezenti in sala;

ANS :    B

8. Presedintele Romaniei, in virtutea prerogativelor sale, indeplineste urmatoarele atributii:

a. poate declara, fara aprobarea prealabila a Parlamentului, mobilizarea partiala sau totala a fortelor armate, poate cere poporului sa-si exprime, prin referendum, vointa cu privire la problemele de interes national, fara consultarea Parlamentului;

b. confera decoratii si titluri de onoare, acorda gradele de maresal, general si de amiral;

c. poate cere poprului sa-si exprime, prin referendum, vointa cu privire la problemele de interes national, fara consultarea prealabila a Parlamentului;

d. poate declara, fara aprobarea prealabila a Parlamentului, mobilizarea partiala sau totala a fortelor armate.

ANS :   

9. Un partid politic isi inceteaza activitate prin:

A) dizolvare, prin hotarare pronuntata de Curtea Constitutionala, pentru incalcarea prevederilor constitutionale;

B) dizolvare, prin hotarare pronuntata de Tribunalul Bucuresti;

C) autodizolvare, hotarata de organele competente prevazute in statut;

D) reorganizare

a. A+B b. B+C c. A+B+C+D d. D

ANS :   

10. Identificati caror entitati le este recunoscut dreptul la initiativa legislativa, potrivit normelor constitutionale?

a. Guvernului, deputatilor, senatorilor sau unui numar de cel putin 100.000 de cetateni cu drept de vot; ce trebuie sa provina din cel putin un sfert din judetele tarii, iar in fiecare din aceste judete, respectiv in municipiul Bucuresti, trebuie sa fie inregistrate cel putin 5000

de semnaturi;

b. Presedintelui Romaniei la propunerea Guvernului;

c. o patrime din numarul deputatilor sau senatorilor;

d. tuturor cetatenilor cu drept de vot care se regasesc inscrisi pe listele electorale circumscriptiei de care apartin;

ANS :

11. Sub aspectul continutului, legile organice sunt:

a. Legile care intervin in domeniile rezervate in Constitutie si procedural se adopta cu votul majoritatii membrilor fiecarei Camere;

b. Legile care contin reglementari ale relatiilor sociale fundamentale si care sunt esentiale pentru instaurarea, mentinerea si exercitarea statala a puterii si procedural sunt adoptate cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei Camere;

c. Legile care reglementeaza relatii sociale de mai mica importanta si procedural sunt adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti in fiecare Camera;

d. Legile prin care se revizuieste Constitutia, fiind definitive numai dupa aprobarea lor prin referendum.

ANS: A

12. Cand se poate produce revizuirea sau modificarea implicita a constitutiei?

a. printr-o modificare legala a constitutiei, a regimului politic consacrat in textul initial al acesteia, fara a se schimba in mod corespunzator si cadrul constitutional;

b. ori de cate ori puterea constituanta originara si puterea constituanta derivate hotarasc acest lucru;

c. in situatia in care Parlamentul ar adopta o lege ordinara care deroga in mod vadit de la litera constitutiei, forul legislativ considerand insa ca legea respective pastreaza nealterat spiritul constituantului;

d. numai in situatia in care cetatenii isi exprima acordul prin referendum asupra modificarilor legitime ale normelor constitutionale

ANS :    C

13. Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie indeplinite de persoana care solicita la cerere acordarea cetateniei romane?

A) Cunoaste limba romana si poseda cunostinte elementare de cultura si civilizatie romaneasca in masura suficienta pentru a se integra in societatea romaneasca;

B) S-a nascut si domiciliaza la data cererii pe teritoriul Romaniei ori desi nu s-a nascut pe acest teritoriu domiciliaza in conditiile legii, continuu si statornic de cel putin 10 ani sau de cel putin 5 ani, in cazul in care este casatorit si convietuieste cu un cetatean roman;

C) Termenele prevazute la litera b, pot fi reduse la jumatate daca solicitantul este o persoana recunoscuta pe plan international;

D) este cunoscut cu o buna comportare si nu a fost condamnat in tara sau in strainatate pentru o infractiune care il face nedemn de a fi cetatean roman

a. A+B b. A+B+C+D c. B d. A+D

ANS:    D

14. Identificati care dintre urmatoarele afirmatii este corecta?

a. motiunea de cenzura poate fi initiata de cel putin o patrime din numarul total al deputatilor si senatorilor si se comunica Guvernului la gata depunerii;

b. motiunea de cenzura poate fi initiata de cel putin o patrime din numarul deputatilor si senatorilor prezenti in sala si se comunica Guvernului la gata depunerii;

c. Camera deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, pot retrage increderea acordata Guvernului prin adoptarea unei motiuni de cenzura, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti;

d. motiunea de cenzura se dezbate la o data specificata ulterior, Constitutia nu stabileste un termen fix in ceea ce priveste dezbaterea

ANS : C

15. Parlamentul este organul reprezentativ suprem si unica autoritate legiuitoare a tarii, Constitutia prevede insa institutia delegarii legislative. Ce este delegarea legislativa?

a. delegarea legislativa ii confera dreptul Guvernului de a emite ordonante in toate domeniile;

b. delegarea legislativa ii confera dreptul Guvernului de a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice

c. delegarea legislativa presupune dreptul Senatului de a emite ordonante de ugenta ce se dezbat in sedinta comuna;

d. delegariea legislativa nu exista.

ANS: B

16. Identificati care dintre urmatoarele afirmatii este corecta?

A) motiunea de cenzura poate fi initiata de o treime din numarul total al deputatilor si senatorilor si se comunica Guvernului la data depunerii;

B) daca motiunea de cenzura a fost respinsa, deputatii si senatorii care au semnat-o nu mai pot initia, in aceeasi sesiune, o noua motiune de cenzura, cu exceptia cazului in care Guvernul isi angajeaza raspunderea potrivit art. 114 din Constitutie;

C) motiunea de cenzura se dezbate dupa 3 zile de la data cand a fost prezentata in sedinta comuna a celor doua Camere;

D) Camera deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, pot retrage increderea acordata Guvernului prin adoptarea unei motiuni de cenzura, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti;

a. C b. A+B c. C+B d. B+C+D

ANS :

17. Care dintre conditiile enumerate mai jos trebuie indeplinite de persoana care solicita la cerere acordarea cetateniei romane?

A) dovedeste, prin comportament, actiuni si atitudine, loialitate fata de statul roman, nu intreprinde sau sprijina actiuni impotriva ordinii de drept sau a securitatii nationale si declara ca nici in trecut nu a intreprins asemenea actiuni;

B) s-a nascut si domiciliaza, la data cererii, pe teritoriul Romaniei sau, desi nu s-a nascut pe acest teritoriu, domiciliaza in conditiile legii pe teritoriul statului roman de cel putin 7 ani sau, in cazul in care este casatorit si convietuieste cu un cetatean roman, de cel putin 4 ani de la data casatoriei;

C) nu are asigurate in Romania mijloace legale pentru o existenta decenta, in conditiile stabilite de legislatia privind regimul strainilor;

D) cunoaste limba romana si poseda notiuni elementare de cultura si civilizatie romaneasca in masura suficienta pentru a se integra in viata sociala

a. A+B+C b. B c. C+D d. A+D

ANS :    D

18. Care dintre urmatoarele entitati pot initia revizuirea Constitutiei, potrivit prevederilor constitutionale?

A) de presedintele Romaniei la propunerea Guvernului;

B) de o patrime din numarul deputatilor si senatorilor in sedinta comuna;

C) de cel putin 500.000 de cetateni cu drept de vot;

D) de cel putin o patrime din numarul deputatilor sau senatorilor;

a. A+B+C b. A+B c. A+C+D

ANS:    C

19. O forma grava a revizuirii este falsa revizuire sau frauda constitutionala. In ce consta frauda constitutionala?

a. in schimbarea, printr-o modificare legala a constitutiei, a regimului politic consacrat in textul initial al constitutiei, fara a se schimba in mod corespunzator si cadrul constitutional;

b. in adoptarea unei norme juridice al carei continut deroga de la prevederile constitutionale;

c. in situatia in care Parlamentul ar adopta o lege ordinara care deroga in mod vadit de la litera Constitutiei, forul legislativ considerand insa ca legea respectiva pastreaza nealterat spiritul constituantului-

ANS :

20. Identificati varianta adevarata:

a. nicio revizuire nu poate fi facuta daca are ca rezultat suprimarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor sau a garantiilor acestora;

b. Constitutia poate fi revizuita atat pe durata starii de asediu ori a starii de urgenta precum si in timp de razboi;

c. revizuirea poate fi definitiva numai dupa ce Parlamentul o adopta in sedinta comuna cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul fiecarei Camere;

d. proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptata de Camera Deputatilor si Senat, cu o majoritate de cel putin o treime din numarul membrilor prezenti ai fiecarei Camere.

ANS :

21. Potrivit legii revizuirea este definitiva:

a. daca proiectul sau propunerea de revizuire este adoptata de Camera Deputatilor si Senat, cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei Camere;

b. dupa aprobarea ei prin referendum, organizat in cel mult 30 de zile de la data adoptarii proiectului sau propunerii de revizuire;

c. daca prin procedura de mediere nu se ajunge la niciun rezultat, Camera Deputatilor si Senatul, in sedinta comuna hotarasc cu votul a cel putin trei patrimi din numarul deputatilor si senatorilor;

ANS :    B

22. Suprematia Constitutiei este o realitate incontestabila, implicand o serie de consecinte juridice dar si garantii. Identificati garantiile suprematiei Constitutiei:

A) controlul general al aplicarii Constitutiei

B) initiativa adoptarii Constitutiei;

C) organul competent sa adopte Constitutia (constituantul sau puterea constituanta);

D) controlul constitutionalitatii legilora. A+B+C b. A+D c. B+C+D d. C+D

ANS :

23. Sub aspectul continutului, legile organice sunt:

a. Legile care reglementeaza relatii sociale de mai mica importanta si procedural sunt adoptate cu votul majoritatii membrilor prezenti in fiecare Camera;

b. Legile care contin reglementari ale relatiilor sociale fundamentale si care sunt esentiale pentru instaurarea, mentinerea si exercitarea statala a puterii si procedural sunt adoptate cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei Camere;

c. Legile care intervin in domeniile rezervate in Constitutie si procedural se adopta cu votul majoritatii membrilor fiecarei Camere.

d. Legile ce se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti din fiecare Camera

ANS :    C

24. Una din cele mai controversate probleme referitoare la cetatenie este natura juridica a acesteia. Identificati particularitatile teoriei contractuale:

a. potrivit acestei teorii, fundamentul juridic al cetateniei s-ar afla in contractul intervenit intre stat si persoana fizica, prin care se manifesta vointa persoanei de a deveni cetatean si a statului de a fi de acord cu aceasta;

b. potrivit acestei teorii se apreciaza ca statul este acela care acorda cetatenia, fiind vorba astfel de un act unilateral de vointa a statului;

c. potrivit acestei teorii, cetatenia este un raport juridic intervenit intre stat si o persoana fizica, un raport juridic de drept constitutional, al carui continut cuprinde drepturile si obligatiile reciproce dintre stat si persoana fizica;

d. potrivit acestei teorii, cetatenia este o parte a capacitatii juridice a unei persoane fizice, prin care aceasta dobandeste posibilitatea de a fi titularul tuturor drepturilor si obligatiilor prevazute de constitutie si legi.

ANS :

25. Decretele prezinta urmatoarele trasaturi distincte:

a. toate decretele Presedintelui se contrasemneaza de primul-ministru;

b. Decretele Presedintelui Romaniei nu se publica in Monitorul Oficial;

c. nu reprezinta manifestari unilaterale de vointa in vederea producerii de efecte juridice

d. apar ca urmare a exercitarii atributiilor reglementate in Constitutie si legi

ANS :    D

26. Decretele prezinta urmatoarele trasaturi distincte:

A) apar ca urmare a exercitarii atributiilor reglementate in Constitutie si legi;

B) nu reprezinta manifestari unilaterale de vointa in vederea producerii de efecte juridice

C) se publica obligatoriu in Monitorul Oficial;

D) unele dintre ele se contrasemneaza de primul- ministru;

a. A+B b. B+C c. A+C+D d. B+C+D

ANS:    C

27. Care sunt elementele componente ce pot fi subsumate conceptului de drept constitutional?

a. proclama drepturile si libertatile fundamentale;

b. este ramura a dreptului unitar roman, format din normele juridice care reglementeaza relatiile sociale fundamentale ce apar in procesul instaurarii, mentinerii si exercitarii statale a puterii;

c. stabileste unele institutii politice sau alte structuri constitutionale;

ANS :    B

28. Care sunt categoriile de relatii sociale care formeaza obiectul de reglementare al dreptului constitutional?

A) relatii sociale care contribuie la delimitarea ramurilor de drept;

B) relatii specifice altor ramuri de drept;

C) relatii specifice de drept constitutional

D) relatii cu dubla natura juridica;

a. A+B b. C+D c. A+B+C

ANS :    B

29. Identificati elementele componente ce pot face parte din continutul conceptului de Constitutie:

a. Constitutia cuprinde norme juridice referitoare numai la caracteristicile statului si la putere statala;

b. Constitutia reglementeaza acele relatii sociale fundamentale care sunt esentiale pentru instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii statale;

c. Constitutia reglementeaza relatiile sociale fundamentale din toate domeniile;

ANS :    B

30. Care din urmatoarele entitatii sunt subiecte ale dreptului constitutional roman?

A) numai cetatenii statului roman au aceasta calitate;

B) Avocatul Poporului si refugiatii;

C) societatile comerciale;

D) poporul, statul, autoritatile publice, partidele politice, strainii si apatrizii

a. A b. A+B+C c. A+B d. D

ANS:    D

31. Una din cele mai controversate probleme referitoare la cetatenie este natura juridica a acesteia. Identificati particularitatile teoriei raportului juridic:

a. potrivit acestei teorii, fundamentul juridic al cetateniei s-ar afla in contractul intervenit intre stat si persoana fizica, prin care se manifesta vointa persoanei de a deveni cetatean si a statului de a fi de acord cu aceasta;

b. potrivit acestei teorii se apreciaza ca statul este acela care acorda cetatenia, fiind vorba

astfel de un act unilateral de vointa a statului;

c. potrivit acestei teorii, cetatenia este un raport juridic intervenit intre stat si o persoana fizica, un raport juridic de drept constitutional, al carui continut cuprinde drepturile si obligatiile reciproce dintre stat si persoana fizica;

d. potrivit acestei teorii, cetatenia este o parte a capacitatii juridice a unei persoane fizice, prin care aceasta dobandeste posibilitatea de a fi titularul tuturor drepturilor si obligatiilor prevazute de constitutie si legi.

ANS :

32. Precizati care dintre statele enumerate mai jos au astazi o constitutie nescrisa (cutumiara) sub forma mai multor acte constitutionale redactate in forma scrisa, fie intr-un sistem de norme scrise si cutumiare care in totalitatea lor formeaza Constitutia statului :

A) Bulgaria, Franta, Italia, Spania;

B) Marea Britanie, Israelul, Noua Zeelanda;

C) Germania, Olanda, Grecia;

D) Norvegia, Elvetia, Suedia;

a. A+B b. A+C c. B d. A+C+D

ANS:    C

33. Trebuie sa fie contrasemnate, de primul -ministru, decretele in legatura cu:

A) mobilizarea partiala sau generala a fortelor armate;

B) infiintarea, desfiintarea, sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice ale Romaniei;

C) acreditarea si rerechemarea reprezentantilor diplomatici ai Romaniei;

D) decretele sunt manifestari unilaterale de vointa si implicit nu trebuie contrasemnate de primulministru.

a. A+B b. A+B+C c. C+D d. B+C+D

ANS:

34. Domiciliul si resedinta sunt inviolabileNimeni nu poate patrunde sau ramane in domiciliul ori in resedinta unei pesoane fara invoirea acesteia. Identificati exceptiile prevazute de lege:

A) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotarari judecatoresti;

B) inlaturarea unei primejdii privind viata, integritatea sau bunurile unei persoane;

C) apararea securitatii nationale sau a ordinii publice

D) prevenirea raspandirii unei epidemii

a. A b. A+B+C c. A+B+C+D d. D

ANS :    C

35. Ce este Consiliul Legislativ?

A) este organul consultativ al Parlamentului, care avizeaza proiectele de acte normative si le adopta, respectand cvorumul legal de sedinta;

B) este organul consultativ de specialitate al Parlamentului si Guvernului in domeniile de specialitate stabilite prin legea sa organica de organizare si functionare

C) este garantul suprematiei Constitutiei

D) este organul consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizeaza proiectele de acte normative in vederea sistematizarii, unificarii si coordonarii intregii legislatii.

a. A+C b. D c. B+C

ANS:    B

36. In exercitarea competentei sale, Curtea Constitutionala are urmatoarele atributii:

A) se pronunta asupra constitutionalitatii legilor inainte de promulgarea acestora;

B) se pronunta asupra constitutionalitatii tratatelor dau a altor acorduri internationale;

C) se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului;

D) hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele;

a. C+D b. A+B c. A+B+C+D d. B+C

ANS:    C

37. Identificati varianta adevarata:

a. Curtea Constitutionala se pronunta aspra constitutionalitatii legilor din oficiu;

b. Curtea Constitutionala se pronunta asupra regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia dintre presedintii celor doua Camere, a unui grup parlamentar sau a unui numar de 25 de deputati si 50 de senatori;

c. Curtea Constitutionala hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele, ridicate in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial, exceptia de neconstitutionalitate poate fi ridicata si direct de Avocatul Poporului.

ANS :

38. Restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati se poate realiza conform prevederilor Constitutiei, prin:

a. Hotararea Parlamentului Romaniei;

b. Hotarare de Guvern;

c. Decret prezidential;

d. Numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz;

ANS :    D

39. Organizarea si functionarea Avocatului poporului se stabileste prin:

a. Hotarare de Guvern;

b. Ordonanta de Urgenta a Guvernului;

c. Lege ordinara;

d. Lege organica;

ANS:    D

40. Fac parte din drepturile exclusiv politice, urmatoarele drepturi:

A. Dreptul de a alege;

B. Dreptul de a fi ales;

C. Dreptul de a alege si a fi ales in Parlamentul european;

D. Dreptul la informatie.

a. A+D b. B+D c. A+B+C+D d. A+B+C

ANS:    D

41. Sunt considerate, potrivit prevederilor Constitutiei, cat si a doctrinei de specialitate drepturi si libertati economice sociale si culturale, urmatoarele:

A) dreptul copiilor si tinerilor la protectie si asistenta;

B) drepturile persoanelor cu handicap la protectia sociala;

C) dreptul la informatie;

D) dreptul la exprimare.

a. A+B b. C+D c. A+B+C+D d. B+D

ANS:    A

42. In virtutea prerogativelor sale, Guvernul adopta:

a. recomandari;

b. decrete;

c. avize consultative;

d. hotarari si ordonante.

ANS :

43. Indicati varianta adevarata:

a. ordonantele se emit pentru organizarea executarii legilor;

b. ordonantele se emit in temeiul unei legi speciale de abilitare, in limitele si in conditiile

prevazute de aceasta;

c. hotararile se emit pentru adoptarea legilor in situatia in care procedura medierii a esuat

ANS:

44. Formele si mijloacele prin care se exercita controlul parlamentar pot fi:

A) controlul parlamentar exercitat prin mesaje, rapoarte si programe;

B) controlul parlamentar exercitat prin comisiile parlamentare;

C) controlul parlamentar exercitat prin intrebari si interpelari;

D) dreptul deputatilor si senatorilor de a cere si obtine informatiile necesare;

a. A+B+C b. A+B c. A+B+C+D d. C+D

ANS :    C

45. Care sunt persoanele abilitate sa adreseze cereri Avocatului Poporului?

a. cererile pot fi adresate de orice persoana fizica, fara nici un fel de discriminare de cetatenie, varsta, sex, apartenenta politica sau convingere religioasa;

b. cererile pot fi adresate doar de catre persoanele cu drept de vot;

c. cererile nu pot fi adresate de catre persoanele care fac parte din partide politice;

ANS :    A

46. Care dintre urmatoarele este o incompatibilitate privind functia de membru al Guvernului?

a. exercitarea altei functii publice de autoritate, inclusiv cea de deputat sau senator;

b. exercitarea unei functii de reprezentare profesionala salarizata in cadrul organizatiilor cu scop comercial;

c. nu exista incompatibilitati cu aceasta functie;

ANS :    B

47. De catre cine este asigurat interimatul functiei de Presedinte al Romaniei, in caz de deces, demisie, demitere din functie sau de imposibilitate definitiva a exercitarii atributiilor, precum si in cazul suspendarii din functie sau a imposibilitatii temporare de exercitare a atributiilor?

a. Presedintele Senatului, Presedintele Camerei Deputatilor

b. Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Presedintele Curtii Constitutionale;c. Primul Ministru, Presedintele Senatului;

ANS :    A

48. Care dintre urmatoarele este o prevedere specifica si un drept atasat cetateniei Uniunii Europene?

a. libertatea de circulatie si de sedere in tot spatiul Uniunii Europene;

b. subordonarea dreptului comunitar fata de dreptul intern;

c. influenta dreptului comunitar asupra drepturilor politice interne.

ANS :    A

49. Potrivit regulamentului Sedintelor comune adoptat cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor, camerele isi desfasoara lucrarile in sedinte comune pentru:

A) primirea mesajului Presedintelui Romaniei;

B) aprobare bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat;

C) aprobarea strategiei nationale de aparare a tarii;

D) numirea Avocatului Poporului;

a. A+B+C+D b. A+B+C c. A+D d. B+C

ANS :    A

50. Care dintre sintagmele de mai jos semnifica sanctiuni aplicabile deputatilor si Senatorilor, potrivit prevederilor regulamentelor Camerelor:

A) mustrarea;

B) mustrarea cu avertisment;

C) avertismentul;

D) chemarea la ordine;

a. A+B b. C+D c. A+C d. B+C

ANS:    B

51. Parlamentul Romaniei adopta urmatoarele categorii de legi:

A) temporare

B) constitutionale

C) organice

D) ordinare

a. A+B+C+D b. B+C+D c. A+D d. B+D

ANS:

52. Sindicatele, patronatele si asociatiile profesionale se constituie si isi desfasoara activitatea potrivit statutelor lor in conditiile legii:

a. constitutionale;

b. organice;

c. ordinare;

d. extraordinare;

ANS:    B

53. Inactivitatea unui partid politic se poate constata in urmatoarele situatii:

a. cand partidul urmareste alt scop decat cel care rezulta din statutul si programul politic al acestuia;

b. cand se constata incalcarea prevederilor constitutionale, de catre Curtea Constitutionala;

c. nu a tinut nicio adunare generala timp de 5 ani;

ANS :    C

54. Un partid politic se dizolva pe cale judecatoreasca in urmatoarele conditii:

a. cand scopul sau activitatea partidului politic a devenit licit;

b. cand realizarea scopului partidului politic este urmarit prin mijloace licite

c. ca urmare a inactivitatii constatate de Tribunalul Bucuresti;

ANS :    C

55. Folosind criteriul cailor pentru rezolvarea marilor probleme ale societatii organizate statal, partidele politice pot fi grupate in urmatoarele categorii:

a. partide democratice, partide liberale si partide etnice;

b. partide nationale si partide de clasa;

c. partide democratice, partide liberale si partidele conservatoare;

ANS :    C

56. Folosind criteriul apartenentei si orientarii membrilor ce le compun si a platformelor acestora, partidele politice pot fi grupate in mai multe categorii:

a. partidul de masa si partidul de cadre;

b. partide confesionale, partide de clasa si partide etnice;

c. partide suple si partide rigide;

ANS :    B

57. Legile constitutionale sunt cele prin care se revizuieste Constitutia. Sub aspect procedural ele se adopta:

a. cu votul majoritatii membrilor prezenti din fiecare Camera;

b. cu votul majoritatii fiecarei Camere;

c. proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptata, cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei Camere;

ANS :    C

58. Statutul unui partid politic cuprinde in mod obligatoriu:

A) procedura de alegere a organelor executive si competentele acestora;

B) competenta adunarii generale a membrilor sau a delegatilor acestora;

C) sanctiunile disciplinare si procedurile prin care acestea pot fi aplicate membrilor;

D) drepturile si indatoririle membrilor.

a. A+B b. B+C c. A d. A+B+C+D

ANS:

59. Promulgarea reprezinta ultima etapa a procedurii legislative si se caracterizeaza prin urmatoarele:

a. promulgarea legii se face imediat dupa ce a fost primita;

b. dupa promulgare, in virtutea prerogativelor sale, Presedintele poate cere o singura data Parlamentului reexaminarea legii;

c. daca Presedintele a cerut reexaminarea legii ori daca s-a cerut verificarea constitutionalitatii ei, promulgarea legii se face in cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate dupa reexaminare sau de la primirea deciziei Curtii Constitutionale, prin care i s-a confirmat constitutionalitatea;

ANS:    C

60. Imunitatea parlamentara, ca institutie traditionala a dreptului parlamentar, este o pavaza a deputatilor si senatorilor ca vor fi la adapost fata de incercarile puterii executive de a intimida si sanctiona modul in care isi exercita mandatul. Care dintre urmatoarele enunturi considerati ca fac parte din categoria “imunitate parlamentara”?

A) deputatii si senatorii pot fi urmariti si trimisi in judecata penala pentru fapte care nu au legatura cu voturile sau opiniile politice exprimate;

B) in caz de infractiune flagranta, deputatii si senatorii nu pot fi retinuti si supusi perchezitiei;

C) deputatii si senatorii pot fi urmariti si trimisi in judecata penala pentru fapte care au legatura cu voturile si opiniile exprimate in exercitarea mandatului;

D) nu pot fi perchezitionati, retinuti, sau arestati fara incuviintarea Camerei din care fac parte, dupa ascultarea lor;

a. A+D b. A+B+C+D c. C+D d. A+B+C

ANS:    A

61. Delegarea legislativa presupune:

A) posibilitatea Guvernului de a emite hotarari;

B) posibilitatea Guvernului de a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice;

C) dreptul Parlamentului de a legifera si posibilitatea ministerelor de a emite ordonante de urgenta;

D) posibilitatea Guvernului de a emite ordonante ce intra in vigoare numai dupa depunerea lor spre dezbatere in procedura de urgenta la Camera competenta sa fie sesizata si dupa publicarea lor in Monitorul Oficial al Romaniei;

a. A+D b. B+D c. A+B+D d. A+C

ANS:    B

62. Cvorumul legal reprezinta:

a. 2/3 din nr. deputatilor si senatorilor prezenti;

b. jumatate plus unul din nrumarul deputatilor si senatorilor prezenti;

c. cvorumul de sedinta nu trebuie respectat;

d. adoptarea legilor in prezenta majoritatii membrilor;

ANS:    D

63. Camera Deputatilor si Senatul , in sedinta comuna, pot retrage increderea acordata Guvernului prin adoptarea unei motiuni de cenzura, aceasta putand fi initiate de:

a. jumatate plus unul din numarul senatorilor;

b. cel putin o patrime din numarul total al deputatilor si senatorilor;

c. cel putin o patrime din numarul deputatilor prezenti si se comunica Guvernului la data depunerii;

d. jumatate plus unul din numarul senatorilor la propunerea Presedintelui Romaniei si a Guvernului;

ANS :    B

64. Exceptia de neconstitutionalitate este:

a. un procedeu eficient de aparare a drepturilor si libertatilor publice;

b. un procedeu de verificarea si conformare al regulamentelor Camerelor cu intregul sistem de drept;

c. un control legislativ, anterior al unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege de care nu depinde solutionarea cauzei;

ANS :    A

65. Pe durata exercitarii mandatului, Avocatul Poporului:

a. poate fi retinut fara incuviintarea presedintilor celor doua Camere;

b. nu poate fi arestat fara incuviintarea presedintilor celor doua Camere si nu raspunde juridic pentru opiniile exprimate sau pentru actele pe care le indeplineste;

c. poate fi membru vreunui partid politic;

d. poate indeplini orice functie publica sau privata;

ANS :    B

66. Actele Curtii Constitutionale poarta denumirea de:

a. Ordonante si decizii;

b. Decizii si directive;

c. Decizii

d. Ordonante de urgenta si directive

ANS ;    C

67. Care dintre expresiile de mai jos reprezinta indatoriri fundamentale ale cetatenilor romani ?

A) fidelitatea fata de tara;

B) apararea tarii;

C) contributii financiare;

D) exercitarea cu buna credinta a drepturilor si libertatilor;

a. A+B+C+D b. A+B c. B+C d. A+C

ANS:    A

68. Fac parte din drepturile garantii potrivit doctrinei constitutionale urmatoarele drepturi:

A) dreptul de asociere;

B) secretul corespondentei;

C) dreptul de petitionare;

D) dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica;

a. A+B b. A+B+C c. A+B+C+D d. C+D

ANS :    D

69. Fac parte din categoria drepturilor si libertatilor economice sociale si culturale, urmatoarele drepturi:

A) dreptul la munca si la protectia muncii;

B) dreptul la greva;

C) dreptul de a alege;

D) dreptul de a fi ales;

a. A+B b. C+D c. A+C d. B+D

ANS:    A

70. Identificati subiectele raporturilor de drept constitutional dintre urmatoarele entitati:

A)partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale constituite in scopul participarii la alegeri;

B) circumscriptiile electorale;

C) cetatenii ca persoane fizice pentru realizarea drepturilor si asumarea obligatiilor lor, dar si organizatii si circumscriptii electorale in alegerile generale si locale;

D) cetatenii straini si apatrizii in raporturile referitoare la cetatenie si la dreptul de azil;

a. A+B+C+D b. A+B c. B+C+D d. B+C

ANS :    A

71. Impotriva controluluiconstitutionalitatii legilor exercitat printr-un organ politic se aduc cateva argumente principale, identificati-le:

a. principiul separatiei puterilor nu ar admite, in afara celor trei autoritati guvernante, crearea unei a patra, situata deasupra Parlamentului si Guvernului si investita cu dreptul de a le cenzura activitatea legislativa si, respectiv, puterea regulamentara;

b. principiul separatiei puterilor inseamna o independenta absoluta a puterilor, iar acordarea dreptului judecatorilor de a controla actele puterii legiuitoare ar fi o eludare de la principiul separatiei puterilor;

c. controlul judecatoresc al constitutionalitatii legilor este, de regula, un control represiv, care intervine intervine inainte de promulgarea legilor.

ANS:

72. Potrivit prevederilor Constitutiei Romaniei si a Legii electorale in vigoare, Legea 35/2008, senatorii pot fi:

a. Senatori de drept;

b. Senatori numiti;

c. Senatori alesi prin vot uninominal;

d. Senatori alesi pe baza scrutinului de lista;

ANS :    C

73. Particularitatile motiunii de cenzura sunt:

a. se dezbate dupa 3 zile de la data cand a fost prezentata in sedinta comuna a celor doua Camere si poate fi initiata de cel putin o patrime din numarul deputatilor si senatorilor;

b. este adoptata cu votul majoritatii membrilor prezenti ai Camerelor;

c. adoptarea ei nu implica retragerea increderii acordate Guvernului;

ANS :    A

74. Pe durata exercitarii mandatului, Avocatul poporului:

a. nu raspunde juridic pentru opiniile exprimate sau pentru actele pe care le indeplineste si nu poate fi arestat fara incuviintarea presedintilor celor doua Camere;

b. poate fi retinut fara incuviintare presedintilor celor doua Camere;

c. poate fi membru vreunui partid politic si poate indeplini orice functie publica sau privata;

ANS :    A

75. Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz, pentru:a. apararea securitatii nationale, prevenirea unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav precum si prevenirea consecintelor unei calamitati naturale;

b. nu exista modalitati de a restrange exercitarea dreptului si a libertatilor cetatenilor;

c. coerenta actului de guvernare si functionarea, colaborarea si interferenta principalelor structuri de guvernare;

ANS :    A

76. Identificati care dintre urmatoarele drepturi fac parte din categoria inviolabilitati ?

a. dreptul de petitionare, dreptul unei persoane vatamate de o autoritate publica;

b. liberatea constiintei, libertatea de exprimare;

c. dreptul de a alege precum si dreptul de a fi ales;

d. dreptul la aparare, dreptul la viata, dreptul la integritate fizica si psihica;

ANS :

77. Conform Constitutiei „domiciliul si resedinta sunt inviolabile”. De la prevederile al. 1 se poate deroga prin lege pentru urmatoarele situatii:

A) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotarari judecatoresti;

B) prevenirea raspandirii unei epidemii;

C) apararea securitatii sociale sau ordinii publice;

D) inlaturarea unei primejdii privind viata, integritatea fizica sau bunurile unei persoane;

a. A+C b. A+C+D c. B+D d. A+B+C+D

ANS :    D

78. Exceptia de neconstitutionalitate (controlul posterior al constitutionalitatii legilor) poate fi ridicata de catre:

a. Guvern

b. una din partile din proces sau instanta invoca neconstitutionalitatea unei prevederi dintr-o lege de care depinde judecarea cauzei – iar efectele deciziei se rasfrang exclusiv asupra partilor in proces;

c. una din partile din proces sau instanta invoca neconstitutionalitatea unei prevederi dintr-o lege de care depinde judecarea cauzei –iar decizia de anulare are autoritate absoluta de lucru judecat;

d. organismul insarcinat sa desfasoare o asemenea activitate este Consiliul Legislativ infiintat in 1925;

ANS :    B

79. Identificati care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta caracteristicile statului unitar?

a. exista o singura ordine juridica intemeiata pe o constitutie unica, populatia avand o singura cetatenie;

b. teritoriul sau nu poate fi impartit in unitati administrativ-teritoriale;

c. statele componente nu se bucura de personalitate juridica in relatiile internationale.

ANS :    A

80. Institutia Avocatul poporului are drept scop apararea drepturilor si libertatilor cetatenilor in raporturile acestora cu autoritatile publice. In exercitarea atributiilor sale, Avocatul poporului:

a. se substituie autoritatilor publice

b. nu poate fi supus nici unui mandat imperativ sau reprezentativ

c. nu este autoritate publica autonoma si independenta fata de orice alta autoritate publica, in conditiile legii

ANS:    B

81. Constitutia acordata are urmatoarele trasaturi:

a. este cea mai rudimentara si adoptata de monarh ca stapan absolut

b. este ratificata prin plebiscit, fiind opera unei adunari;

c. este un contract intre rege si popor

ANS :    A

82. Propunerea de punere sub acuzare a Presedintelui Romaniei poate fi initiata de:

a. Majoritatea deputatilor si senatorilor;

b. Cel putin doua treimi din nr. deputatilor si senatorilor si se aduce neintarziat, la cunostinta Presedintelui Romaniei pentru a da explicatii cu privire la faptele ce i se imputa;

c. Jumatate plus unul din nr. senatorilor si deputatilor prezenti;

d. Camera Deputatilor si Senatul in sedinta comuna;

ANS :    A

83. Consiliul legislativ este:

A) Un organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizeaza proiectele de acte normative in vederea unificarii, sistematizarii si coordonarii intregii legislatii;

B) Un organ legislativ;

C) Un organ de promulgare al legilor si subordonat Senatului;

D)Rolul acestuia este de a tine evidenta oficiala a legislatiei Romaniei;

a. A+B b. A+D c. A+B+D d. A+C

ANS :    B

84. Pentru motive temeinice se poate aproba renuntarea la cetatenia romana persoanei care a implinit varsta de 18 ani si care:

a. aflata in strainatate, savarseste fapte deosebit de grave prin care vatama interesele statului roman sau lezeaza prestigiul Romaniei;

b. a obtinut cetatenia prin mijloace frauduloase;

c. nu este urmarita cu debite catre stat, persoane fizice si juridice din tara sau, avand astfel de debite, le achita ori prezinta garantii corespunzatoare pentru achitarea lor.

ANS :    C

85. Cetatenia romana se poate retrage persoanei care:

a. a dobandit cetatenia romana prin nastere;

b. aflata in strainatate, savarseste fapte deosebit de grave prin care vatama interesele statului roman sau lezeaza prestigiul Romaniei;

c. retragerea cetateniei produce efecte asupra cetateniei sotului sau copiilor persoanei careia I s-a retras cetatenia

ANS :    B

86. In cazul savarsirii unor fapte grave prin care se incalca prevederile Constitutiei, Presedintele Romaniei poate fi suspendat din functie?

a. nu, in timpul mandatului Presedintelenu poate fi suspendat de nicio autoritate;

b. Presedintele Romaniei poate fi suspendat din functie de Camera Deputatilor si Senat, in sedinta comuna, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti;

c. Presedintele Romaniei poate fi suspendat din functie de Camera Deputatilor si Senat, in sedinta comuna, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor dupa consultarea Curtii Constitutionale

ANS :

87. Identificati varianta adevarata:

a. Camera Deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, cu votul a cel putin doua treimi din numarul deputatilor si senatorilor, pot hotari punerea sub acuzare a Presedintelui Romaniei pentru inalta tradare;

b. propunerea de punere sub acuzare este initiata de grupurile parlamentare constituite conform legii, precum si de Avocatul Poporului si se aduce neantarziat la cunostinta Presedintelui Romaniei pentru a putea da explicatii cu privire;

c. de la data punerii sub acuzare si pana la data demiterii Presedintele nu este suspendat

ANS :

88. Care dintre urmatoarele enunturi considerati ca sunt trasaturile caracteristice statului federativ?

a. exista o singura ordine juridica intemeiata pe o Constitutie unica

b. Exista un ansamblu unic de organisme constitutionale prin care se exercita puterea politica;

c. statul federativ este format din doua sau mai multe state membre, prin unirea carora apare un stat nou-federatia, se caracterizeaza prin existenta a doua randuri de organe centrale de stat- organele federatiei si organele statelor membre.

ANS :

89. Drepturile fundamentale ale cetatenilor au fost proclamate, enumerate prin declaratii de drepturi, si mai ales prin constitutii, fara a se face insa o clasificare a lor. In literatura de specialitate, din categoria drepturilor garantii fac parte urmatoarele categorii de drepturi:

A) dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica;

B) dreptul la viata si dreptul si dreptul la integritate fizica si psihica;

C) dreptul de proprietate si mostenire;

D) dreptul de petitionare;

a. A+B b. A+D c. B+C+D d. A+B+C+D

ANS:    B

90. Din categoria de drepturi – inviolabilitati - asa cum se regasesc consacrate in reglementarile legii fundamentale, fac parte urmatoarele categorii de drepturi:

A) dreptul la ocrotirea vietii intime, familiale si private;

B) drepturi referitoare la viata sociala si materiala a persoanelor, in stransa legatura cu drepturile privind educatia;

C) dreptul copiilor si tinerilor la protectie si asistenta, precum si dreptul la protectie speciala al persoanelor cu handicap;

D) libertatea individuala;

a. A+D b. B+C c. A+B d. A+B+D

ANS :    A

91. Ce presupunea potrivit normelor Constitutiei din 1866 censul de avere?

a. votul carea impunea domicilierea cetateanului o anumita perioada de timp in localitatea respectiva pentru a putea vota;

b. censul de avere a fost cel mai raspandit cens electoral-cetateanul trebuia sa aiba o anumita avere pentru a avea drept de vot;

c. censul de avere a facut imposibil votul femeilor, care au capatat drept de vot mult mai tarziu decat barbatii.

ANS :

92. Sistemul electoral al Romaniei, asa cum este reglementat de Constitutie si legile electorale, are la baza urmatoarele principii:

A) participarea cetatenilor la conducerea societatii;

B)egalitatea de drepturi a cetatenilor, fara deosebire de sex, rasa, nationalitate, grad de cultura, religie, profesie etc.

C)pluralismul politic, dreptul de a prezenta candidati din partea mai multor partide si aliante politice;

D)exprimarea libera a optiunilor electorale.

a. A+B b. B+C c. A+B+C+D d. C+D

ANS:

93. Conceput ca un drept cu un continut complex, dreptul la munca include:

A) libertatea alegerii profesiei si a locului de munca;

B) retribuirea corespunzatoare a muncii prestate, fara discriminare pe criterii rasiale, natinale, de sex:: la munca egala retributie egala;

C) asigurarea igienei si securitatii muncii;

D) masuri specifice de ocrotire a muncii femeilor si tinerilor.

a. A+B+C+D b. A c. B+C+D d. B+C

ANS:

94. Potrivit dispozitiilor constitutionale, nu pot forma obiectul revizuirii:

a. caracterul national, integritatea teritoriului, forma republicana de guvernamant si pluralismul politic;

b. numai caracterul independent, unitar si indivizibil;

c. limba oficiala si democratia;

ANS :    A

95. Care dintre elementele componente ale conceptului de acces liber la justitie au fost modificate si completate prin revizuirea constitutionala din anul 2003?

a. Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime;

b. Partile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil;

c. Nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept

ANS:    B

96. Potrivit principiului separatiei puterilor, nici una dintre cele trei puteri nu prevaleaza asupra celeilalte; astfel, un avantaj al separatiei puterilor consta in faptul ca indica in mod exact:

a. mecanismul de interferenta al acestora si modul lor de functionare;

b. modul lor de colaborare abstract si rigid;

c. inexistenta unei legaturi sau colaborari intre autoritatile publice in raporturile care privesc instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii.

ANS:    A

97. Existenta indatoririlor fundamentale este o cerinta fireasca intr-o societate democratica. Sunt considerate indatoriri fundamentale ale cetatenilor romani:

A) fidelitatea sacra fata de tara;

B) cetatenii romani au numai dreptul, nu si obligatia de a apara Romania;

C) cetatenii romani pot opta pentru plata taxelor si a impozitelor, la cheltuielile publice;

D)cetatenii romani trebuie sa-si exercite drepturile si libertatile constitutionale cu bunacredinta, fara sa incalce drepturile si libertatile celorlalti;

a. A+D b. A+B+D c. B+D d. C+D

ANS :    A

98. Care dintre afirmatiile de mai jos considerati ca reprezinta motivele de retragere a cetateniei potrivit legii cetateniei?

a. a dobandit ori a solicitat si are asigurarea ca va dobandi o alta cetatenie;

b. este urmarita pentru debite catre stat, persoane fizice sau juridice din tara sau, avand astfel de debite, le achita ori prezinta garantii corespunzatoare pentru achitarea lor;

c. aflata in strainatate, se inroleaza in fortele armate ale unui stat cu care Romania a rupt relatiile diplomatice sau cu care este in stare de razboi;

ANS :    C

99. Exceptia de neconstitutionalitate (controlul posterior al constitutionalitatii legilor) poate fi ridicata de catre:

a. Guvern

b. una din partile din proces sau instanta invoca neconstitutionalitatea unei prevederi dintr-o lege de care depinde judecarea cauzei – iar efectele deciziei se rasfrang exclusiv asupra partilor in proces;

c. una din partile din proces sau instanta invoca neconstitutionalitatea unei prevederi dintr-o lege de care depinde judecarea cauzei –iar decizia de anulare are autoritate absoluta de lucru judecat;

d. organismul insarcinat sa desfasoare o asemenea activitate este Consiliul Legislativ infiintat in 1925;

ANS :    B

100. Fac parte din drepturile garantii potrivit doctrinei constitutionale urmatoarele drepturi:

A) dreptul de asociere;

B) secretul corespondentei;

C) dreptul de petitionare;

D) dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica;

a. A+B

b. A+B+C

c. A+B+C+D

d. C+D

ANS:    D


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 657
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site