Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

kaeogrfijamijaBioloijaBiznessDadiEkoloijaEkonomiku
FizisksGrmatvedbaInformcijaIzklaideLiteratraMkslaMrketingsMatemtika
MedicnaPolitikaPsiholoijaReceptesSocioloijaSportaTrismsTehnika
TiesbasTirdzniecbaVstureVadba

�ka

+ Font mai mare | - Font mai mic

DZ�VOJAMAS MAJAS APKURE UN VENTILACIJA

L&rquo;tvij&rquo;s L&rquo;uks&rquo;imniec�b&rquo;s Universit&rquo;te L&rquo;uku Inenieru f&rquo;kult&rquo;te irhitekt�r&rquo;s un b�vniec�b&rquo;s k&rquo;tedr&rquo; KURSi PROJEKTS DZ�VOJiMiS MiJiS iPKURE UN VENTIL
Citeste tot ... 8506 cuvinte
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc articol

Kursa darbs mac�bu priekmeta - Namu inenierkomunikacijas

width=107

R�g&rquo;s Tehnisk&rquo; universit&rquo;te Inenierekonomik&rquo;s f&rquo;kult&rquo;te B�vuz��m�jd&rquo;rb�b&rquo;s un nekust&rquo;m&rquo; �p&rquo;um&rquo; ekonomik&rquo;s un v&rquo;d�&rquo;n&rquo;s k&rquo;tedr&rquo; Kurs&rquo; d&rquo;rbs m&
Citeste tot ... 8495 cuvinte
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc articol

Sienu m�r�ana pielietojot no daadiem materialiem izgatavotiem blokiem.

Sienu m�r�&rquo;n&rquo; pielietojot no d&rquo;&rquo;diem m&rquo;teri&rquo;liem izg&rquo;t&rquo;votiem blokiem.   G&rquo;zbeton&rquo; sien&rquo;s. G&rquo;zbeton&rquo; sien&rquo;s m�r� no blokiem, uri ir 200 v&rquo;i 250mm biezi. 600mm g&rquo;ri un 300mm bi
Citeste tot ... 1570 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol
Bojato ekas konstrukcijas novert�jums

Boj&rquo;to ek&rquo;s konstrukcij&rquo;s novert�jums �k&rquo;s konstrukciju nov�rt�jums. D&rquo;rbn�c&rquo;s �k&rquo; &rquo;r v�l&rquo;k izveidotu pieb�vi. M�r&rquo; �k&rquo; &rquo;r uz vienu
Citeste tot ... 1491 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

Vispar�gie b�vnoteikumi

LiTVIJiS REPUBLIKiS MINISTRU KiBINETS 4/1/1997 Noteikumi nr. 112 Visp&rquo;r�gie b�vnoteikumi ir groz�jumiem, k&rquo;s izd&rquo;r�ti l�dz 2004.g&rquo;d&rquo; 20.&rquo;pr�lim (prot. nr. 17  1.) Izdoti s&rquo;sk
Citeste tot ... 14929 cuvinte
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier articol

'Betona un dzelzsbetona konstrukciju projekt�anas normas'

'Beton&rquo; un dzelzsbeton&rquo; konstrukciju projekt�&rquo;n&rquo;s norm&rquo;s' L&rquo;tvij&rquo;s b�vnorm&rquo;t�vs LBN 203-97 'Beton&rquo; un dzelzsbeton&rquo; konstrukciju projekt�&rquo;n&rquo;s norm&rquo;s' 1. Visp&rquo;r�gie j&rquo;ut&rquo;jumi
Citeste tot ... 49477 cuvinte
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc articol

Nakotnes ce�a - Pastavoa ce�a raksturojums, Inenier�eolo�iskie apstak�i

width=107

1.VISPiR�Gi Di�i 1.1 Iev&rquo;ds N&rquo;kotnes ce�&rquo; (iel&rquo;s) Pk 00+00 Pk 23+66.99 rekonstrukcij&rquo;s b�vprojekt&rquo; izstr&rquo;d&rquo;&rquo;n&rquo; veikt&rquo; s&rquo;sk&rquo;�&rquo; &rquo;r �ek&rquo;v&rquo;s p&rquo;g&rquo;st&rquo; p&rquo;domes izsniegto projekt
Citeste tot ... 4905 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

Peru arhitekt�ra

Peru &rquo;rhitekt�r&rquo; ir sp&rquo;�u ier&rquo;&rquo;nos Dimerik&rquo;s piekr&rquo;st� r&rquo;d&rquo;s ost&rquo;s, t&rquo;i sk&rquo;it&rquo; &rquo;r� vice k&rquo;r&rquo;listes g&rquo;lv&rquo;spils�t&rquo; Lim&rquo; k&rquo;r&rquo;�u pils�t&rquo;. Lim&rquo;s pils�t&rquo; ir t&rquo;, kur&rquo; liels sp&#
Citeste tot ... 2078 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

Tehniskie sasniegumi

width=80

Tehniskie s&rquo;sniegumi.   ip�de�õ&rquo;n&rquo;s (irig&rquo;cij&rquo;s) sist�m&rquo;s. G&rquo;n ��iptiei, g&rquo;n umeri un cit&rquo;s Divupes t&rquo;ut&rquo;s bij&rquo; pr&rquo;ktiski �&rquo;udis, k&rquo;s lielu uzm&rquo;n�bu velt�j&rquo; vides specifisko prob
Citeste tot ... 871 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier articol

KURSA PROJEKTS LAUKSAIMNIEC�BAS �KAS - C�ku ferma

L&rquo;tvij&rquo;s L&rquo;uks&rquo;imniec�b&rquo;s Universit&rquo;te L&rquo;uku inenieru f&rquo;kult&rquo;te irhitekt�r&rquo;s un b�vniec�b&rquo;s k&rquo;tedr&rquo; KURSi PROJEKTS LiUKSiIMNIEC�BiS �KiS C�ku ferm&rquo;.
Citeste tot ... 2978 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

Teor�tiskais pamatojums - Koksne ka konstrukt�vais materials

Teor�tisk&rquo;is p&rquo;m&rquo;tojums - Koksne k&rquo; konstrukt�v&rquo;is m&rquo;teri&rquo;ls Koksne ir &rquo;nizotrops m&rquo;teri&rquo;ls t&rquo; fizik&rquo;l&rquo;s un meh&rquo;nisk&rquo;s �p&rquo;�b&rquo;s ir &rquo;tk&rquo;r�g&rquo;s no �iedru virzien&rquo;. El&rquo;st
Citeste tot ... 598 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol


Alte pagini

1 1
Politica de confidentialitate
Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved