Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

kaeogrfijamijaBioloijaBiznessDadiEkoloijaEkonomiku
FizisksGrmatvedbaInformcijaIzklaideLiteratraMkslaMrketingsMatemtika
MedicnaPolitikaPsiholoijaReceptesSocioloijaSportaTrismsTehnika
TiesbasTirdzniecbaVstureVadba

�eogr�fija

+ Font mai mare | - Font mai mic

SP�LE LATVIJA izm��inajuma versija (lietoanas apraksts, sa�sinats)

width=130

LiTVIJiS UNIVERSITiTE MiTEMiTIKiS un INFORMiTIKiS INSTIT�TS SP�LE LiTVIJi izm��in&rquo;jum&rquo; versij&rquo; (lieto&rquo;n&rquo;s &rquo;pr&rquo;ksts, s&rquo;�sin&rquo;ts) R�g&rquo;, 199
Citeste tot ... 1665 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

Be��ija Vacu kopiena

Be��ij&rquo; V&rquo;cu kopien&rquo; Oblig&rquo;t&rquo; izgl�t�b&rquo;. S&rquo;sk&rquo;�&rquo; &rquo;r 1983. g&rquo;d&rquo; 29. j�nij&rquo; likumu oblig&rquo;t&rquo; izgl�t�b&rquo; ilgst 12 g&rquo;dus, no 6 l�dz 18 g&rquo;du vecum&rquo;m. L�dz 15 g&rquo;
Citeste tot ... 875 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier articol

Atkritumi Latvija

itkritumi L&rquo;tvij&rquo; Iev&rquo;ds K&rquo;tr&rquo; v&rquo;lsts neb�tu v&rquo;lsts, j&rquo; t&rquo;i neb�tu &rquo;tkritumu. ir� L&rquo;tvij&rquo; n&rquo;v iz��mums. T&rquo; ir v&rquo;lsts kur&rquo;i ir likumi un t
Citeste tot ... 2213 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

Dabas rezervati, biosf�ras rezervats

D&rquo;b&rquo;s rezerv&rquo;ti, biosf�r&rquo;s rezerv&rquo;ts D&rquo;b&rquo;s rezerv&rquo;ti ir cilv�k&rquo; d&rquo;rb�b&rquo;s nesk&rquo;rt&rquo;s v&rquo;i m&rquo;zp&rquo;rveidot&rquo;s teritorij&rquo;s, kur&rquo;s tiek nodroin&rquo;t&rquo; d&rquo;bisko procesu netr&rquo;uc�t&rquo; &rquo;tt�st�b&rquo;, l&rquo;i &rquo;i
Citeste tot ... 1925 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol
KUBA - Plat�ba, Galvaspils�ta

KUBi Pl&rquo;t�b&rquo;: ~110 860 km2 Iedz�vot&rquo;ju sk&rquo;its: ned&rquo;udz virs 11 milj. V&rquo;lsts iek&rquo;rt&rquo;: Republik&rquo; V&rquo;lsts v&rquo;d�t&rquo;js: Fidels K&rquo;stro G&rquo;lv&rquo;spils�t&rquo;: H&rquo;v&rquo;nn&rquo; V&rquo;l&#
Citeste tot ... 407 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier articol

Kosmiskas dabas katastrofas

width=98

Kosmisk&rquo;s d&rquo;b&rquo;s k&rquo;t&rquo;strof&rquo;s Meteor�ti Lielus kosmisk&rquo;s viel&rquo;s g&rquo;b&rquo;lus, k&rquo;s nes&rquo;deg &rquo;tmosf�r&rquo;, bet nokr�t uz Zemes virs&rquo;s, s&rquo;uc p&rquo;r meteor�tiem. K&rquo;dreiz tie ir bijuši kom�tu un &rquo;ste
Citeste tot ... 3207 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

Japana: Japanas �eografija, Valsts iekarta, iedz�votaji, valoda, klimats

width=129

V&rquo;lsts r&rquo;ksturojums. J&rquo;p&rquo;n&rquo; J&rquo;p&rquo;n&rquo;s �eogr
Citeste tot ... 3271 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

SENEBREJU KULT�RA

SENEBREJU KULT�Ri   Vidusj�r&rquo;s &rquo;ustrumu piekr&rquo;st� &rquo;trod&rquo;s zeme, ko &rquo;gr&rquo;k d�v�j&rquo; p&rquo;r K&rquo;n&rquo;&rquo;nu v&rquo;i P&rquo;lest�nu. S&rquo;kot &rquo;r 3.g&rquo;du t�kstoti p.m.�. &rquo;i zem� dz�voj&rquo; sem�tu et
Citeste tot ... 3090 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

Otau pagasta dabas vrtibas un interesantas vietas - Patstavigais darbs Latvijas eografija

Ot&rquo;u p&rquo;g&rquo;st&rquo; d&rquo;b&rquo;s vrtib&rquo;s un interes&rquo;nt&rquo;s viet&rquo;s - P&rquo;tst&rquo;vig&rquo;is d&rquo;rbs L&rquo;tvij&rquo;s eogr&rquo;fij&rquo; Iev&rquo;ds Kultrvsturisk&rquo;is m&rquo;ntojums ir cilvces vrtibu kr&rquo;tuve, k&rquo;s &rquo;rvien v&rquo;ir&rquo;k pies&rquo;ist&rquo; izzinou &rquo;tpt&rquo;s, d&rquo;rijumu un &rquo;ktivo tristu.
Citeste tot ... 1791 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier articol

Dabas resursu nodok�a ietekme uz dabas aizsardz�bas procesiem Latvija

Refer&rquo;ts nodok�os un nodev&rquo;s D&rquo;b&rquo;s resursu nodok�&rquo; ietekme uz d&rquo;b&rquo;s &rquo;izs&rquo;rdz�b&rquo;s procesiem L&rquo;tvij&rquo; Nodok�&rquo; m�r�is ir ierobeot d&rquo;b&rquo;s resursu nes&rquo;imniecisku izm&rquo;nto&rquo;nu un vides pies
Citeste tot ... 1727 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier articol

Sal�dzinot tiltus radas neparvarama v�lme par��inat

width=124

��n&rquo; 01.05.2008 &rquo;tkl&rquo;j 'Sutong Bridge'- p&rquo;s&rquo;ul� g&rquo;r&rquo;ko j�r&rquo;s tiltu, kur stiepj&rquo;s 36 kilometrus p&rquo;ri iustrum��n&rquo;s j�r&rquo;s H&rquo;ndou l�cim. iptuveni 11,8 milj&rquo;rdus ju&rquo;�u (763 m
Citeste tot ... 349 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier articol

VEZUVS

width=101

Vezuvs Vien�g&rquo;is d&rquo;rb�g&rquo;is vulk&rquo;ns Eirop&rquo;s kontinent&rquo;l&rquo;j&rquo; d&rquo;�&rquo;, It&rquo;lij&rquo;, uz Di no Ne&rquo;poles. Vulk&rquo;n&rquo; komplekss s&rquo;st&rquo;v no sen&rquo;s k&rquo;lder&rquo;s Somm&rquo;s, kur&rquo;s &Osl&rquo;sh;15 km un centr&rquo;l&rquo; st
Citeste tot ... 757 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier articol


Alte pagini

1 1
Politica de confidentialitate
Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved