Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

Programul operational regional(POR). Axele prioritare ale programuli operational regional

management

+ Font mai mare | - Font mai mic
Programul operational regional(POR). Axele prioritare ale programuli operational regional. Axa5 domeniul 5.2

III.1. Programul operational regional

Principalele caracteristici ale POR, care il individualizeaza de celelalte Programe Operationale, sunt:

 • Are o dimensiune locala evidenta, in abordarea problemelor socio-economice din punct de vedere local si valorificarea resurselor si oportunitatilor locale;
 • Da prioritate regiunilor relativ ramase in urma si mai putin dezvoltate, pentru a le asigura un set minim de preconditii de crestere, neavand, in sine, un scop redistributiv;
 • Domeniile de interventie ale POR sunt complementare domeniilor de interventie ale celorlalte Programe Operationale, si se asteapta sa opereze in sinergie cu acestea;
 • Promoveaza o abordare de jos in sus a dezvoltarii economice;
 • Ia in considerare gradul scazut al capacitatii de planificare si programare din tara si prevede, in linii mari, axe prioritare tematice la nivel national, si anume:

  Axa 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - potentiali poli de crestere;
  Axa 2 - Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport;
  Axa 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale;
  Axa 4 - Consolidarea mediului de afaceri regional si local;
  Axa 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului;
  Axa 6 - Asistenta tehnica.

Aceste axe prioritare sunt in concordanta cu politicile comunitare asupra coeziunii economice si sociale promovate de Uniunea Europeana.Prin implementarea acestor axe prioritare, POR contribuie nu numai la atingerea obiectivului global al Stategiei Nationale de Dezvoltare Regionala, dar si la realizarea obiectivului global al Planului National de Dezvoltare si al Cadrului National Strategic de Referinta si anume, diminuarea disparitatilor de dezvoltare dintre Romania si Statele Membre ale UE, prin complementaritatea pe care o asigura Programelor Sectoriale

Strategia Programului Operational Regional decurge din problemele-cheie regionale/ locale si punctele slabe identificate in analizele socio-economice national regionale si cele opt analize specific regionale, si anume:

 • Concentrarea cresterii economice, impulsionata de investitiile straine directe in jurul Bucurestiului si ca urmare cresterea disparitatilor dintre Regiunea Bucuretti Ilfov si celelalte sapte regiuni, precum si aparitia problemelor de congestionare a orasului capitala;
 • Declinul socio-economic a numeroase centre urbane mari si diminuarea rolului lor in dezvoltarea arealelor adiacente si a Regiunilor;
 • Pierderea functiilor urbane a multor orase mici si mijlocii, in special a celor monoindustriale, fenomen generat de restructurarea industriala; pierderea functiilor urbane este frecvent asociata cu probleme sociale;
 • Reaparitia dezechilibrului istoric de dezvoltare intre jumatatea de est si jumatatea de vest a tarii, din cauza reorientarii fluxurilor comerciale si accesului la pietele vestice, precum si dificultatilor pe care partea vestica a tarii pare sa le aiba in a se conecta la pietele globalizate din afara Europei;
 • Proces de decuplare economica a unor zone traditional subdezvoltate din nordul tarii si de-a lungul Dunarii;
 • Existenta unor intinse zone ale tarii, a caror perspectiva de dezvoltare este marcata de lipsa fortei de munca si de un fenomen masiv de migratie temporara;
 • Importanta cheie a accesibilitatii ca o preconditie pentru dezvoltarea locala;
 • Imbatranirea si scaderea populatie, precum si o rata ridicata de dependenta demografica, ce necesita o cerere crescuta pentru serviciile sociale si de sanatate;
 • Posibila aparitie a unui fenomen de stagnare economica in zonele montane;
 • Slaba competitivitate a multor afaceri, in special in domeniul turismului, cu productivitate a muncii scazuta, lipsa investitiilor de capital, lipsa capacitatii manageriale, gradul scazut de utilizare a technologiilor moderne;
 • Calitate scazuta a infrastructurii publice (drumuri, sanatate, infrastructura sociala si de educatie), utilitati publice urbane degradate, precum si esecul conservarii bunurilor istorice si culturale;
 • Experienta limitata a autoritatilor romane locale in managementul de programelor de dezvoltare regionala/locala;

Pentru solutionarea problemelor cheie si a punctelor slabe identificate Programul Operational Regional va valorifica punctele tari si oportunitatile identificate in analiza, si anume:

 1. Zone urbane de crestere cu un numar din ce in ce mai mare de intreprinderi mici si mijlocii si cresterea investitiilor private, inclusiv investitii straine;
 2. Accesul la retelele trans-europene si coridoarele nationale;
 3. Centre universitare cu potential de crestere pentru activitati de cercetare - dezvoltare;
 4. Potential mare pentru dezvoltarea turismului national si international, in toate regiunile;
 5. Forta de munca bine pregatita, relativ ieftina, flexibila, in curs de dezvoltare

CAP III.2 Axele prioriatre ale Programului Operational RegionalAxele Prioritare ale POR au fost identificate intr-un larg cadru partenerial (grupuri de lucru tematice, forumuri, etc), sub coordonarea Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor. Partenerii regionali (in special, Agentiile de Dezvoltare Regionala) au fost solicitati sa se implice activ si efectiv in procesul de elaborare a Programului Operational Regional 2007-2013, pentru a identifica si integra mai usor nevoile existente la nivel regional si local si pentru a asigura implicarea intr-o masura mai mare a autoritatilor locale si a organismelor regionale in procesul de definire a politicii de dezvoltare economica si sociala a Romaniei. Acest proces s-a desfasurat pe tot parcursul anului 2005 si continua si in prezent impreuna cu organizatiile parteneriale implicate la nivel national si regional. Principalii parteneri de discutie in acest sens sunt urmatorii:

a) Autoritatile/organismele publice regionale, locale, urbane, inclusiv Agentiile de Dezvoltare Regionala

b) Ministerele de linie si agentiile guvernamentale, in principal Ministerul Economiei si Finantelor (MEF), Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale (MIMMCTPL), Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului (MECT), Ministerul Sanatatii Publice (MSP), Ministerul Internelor si Reformei Administrative (MIRA), Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse (MMFES), Ministerul Transporturilor (MT), Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile (MMDD), Ministerul Culturii si Cultelor (MCC);.

c) Parteneri economici si sociali

d) Alte organisme reprezentand societatea civila, organizatiile de mediu, organizatiile neguvernamentale, organisme responsabile cu promovarea egalitatii intre barbati si femei.

Organisme internationale (Reprezentanta Comisiei Europene, Banca Mondiala, USAID, BERD, PNUD) au participat activ in cadrul consultarilor publice pentru stabilirea axelor prioritare si identificarea domeniilor de interventie si actiune ale POR. Consultarile publice organizate de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor la nivel national si regional au asigurat o implicare activa si eficienta a tuturor organismelor relevante pentru dezvoltarea regionala si diseminarea informatiilor tuturor partenerilor, respectand astfel principiul transparentei si accesului la informatii a tuturor celor interesati de domeniile de interventie ale POR POR include comentariile si recomandarile facute in cadrul consultarilor interministeriale si interregionale, precum si a meselor rotunde organizate de MDLPL. De asemenea, principiul parteneriatului va fi utilizat si pe parcursul implementarii, monitorizarii si evaluarii POR. Prin intermediul implementarii si evaluarii POR, se va asigura implicarea organizatiilor relevante de la nivel regional in procesul de selectie a proiectelor, astfel incat sa fie selectate acele proiecte cu impact pozitiv major pentru regiuni, care sa solutioneze nevoi specifice ale regiunilor, prioritizate conform Planurilor si Strategiilor de Dezvoltare ale Regiunilor de Dezvoltare, precum si a altor documente locale de programare. Programul Operational Regional este structurat pe 5 axe prioritare si doisprezece domenii de interventie, precum si o axa prioritara de asistenta tehnica prin intermediul careia sa se asigure implementarea in bune conditii a Programului. Aceste axe prioritare au fost prezentate impreuna cu domenile de interventie in cap II.7

Axele prioritare propuse si domeniile de interventie incluse in POR sunt in concordanta cu obiectivele Strategiei Lisabona (ce ia in considerare Strategia Gothenburg 2001), ale Politicii de Coeziune a Uniunii Europene si cu Orientarile Strategice Comunitare. Totodata, Programul este in concordanta cu principiile obiectivului Convergentei al Fondurilor Structurale.

CAP III.3.NOTIUNI PRIVIND AXA PRIORITARA 5

Axa 5 prezinta urmatoarele domenii majore de interventie

1 Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe

2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic si pentru cresterea calitatii serviciilor turistice si

3 Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare pentru cresterea atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica

Autoritatile locale, firmele si ONG-urile care doresc sa realizeze proiecte in domeniul turismului si sa primeasca finantare prin Fondurile Structurale ale Uniunii Europene trebuie sa se orienteze numai catre Programul Operational Regional (POR). Astfel a fost transferata la POR componenta referitoare la turism din alt program, cel de Cresterea Competitivitatii Economice.

Dezvoltarea durabila a turismului regional si local vizeaza in principal valorificarea durabila a patrimoniului cultural si a resurselor naturale cu potential turistic, precum si imbunatatirea calitatii infrastructurii turistice de cazare si agrement, in vederea cresterii atractivitatii regiunilor, dezvoltarii economiilor locale si crearii de noi locuri de munca.

Strategia Nationala de Dezvoltare Regionala, elaborata pe baza Planurilor de Dezvoltare Regionala si Cadrul National Strategic de Referinta 2007-2013, au identificat dezvoltarea turismului ca o prioritate de dezvoltare, dat fiind potentialul turistic existent in toate regiunile. Acest potential justifica sprijinul financiar acordat reabilitarii infrastructurii zonelor turistice si valorificarii patrimoniului natural, istoric si cultural,  pentru  includerea acestora in circuitul turistic si promovarea lor in scopul atragerii turistilor.

Obiective:
-     Valorificarea resurselor naturale in scop turistic;
-     Diversificarea serviciilor turistice.

Durata maxima de implementare a unui proiect care se incadreaza in aceasta axa poate sa fie de pana la 24 luni

Cei care pot solicita aceste fonduri pot fi:


-        Autoritati ale administratiei publice;  POR va finanta activitatile de valorificare a patrimoniului natural exclusiv in mediul urban, precum si proiectele care se vor implementa in statiunile baleare si balneo-climaterice (indiferent de natura teritoriului, urban sau rural), in timp ce PNDR va finanta activitatile propuse de autoritatile administratiei publice locale din mediul rural (cu exceptia statiunilor balneare si balneo-climaterice).
-        Societati comerciale (Companii private); Microintreprinderile care implementeaza proiecte in statiunile balneare si balneo-climaterice (indiferent daca acestea sunt localitati urbane sau rurale), precum si microintreprinderile care vor depune proiecte in scopul valorificarii patrimoniului natural din mediul urban vor primi finantare in cadrul POR. 

Microintreprinderile din spatiul rural, care vor depune proiecte in scopul valorificarii patrimoniului natural, vor primi finantare din FEADR in cadrul PNDR, cu exceptia acelor microintreprinderi care sunt localizate in statiunile balneare si balneo-climaterice (indiferent daca acestea sunt localitati urbane sau rurale).

Marimea alocarilor financiare
•         Costul total minim al unui proiect:  200.000 Euro  
•         Costul total maxim al unui proiect: 25.000.000

Autoritati ale administratiei publice locale si centrale care fac dovada proprietatii asupra terenului/cladirilor sau le detin in concesiune pentru cel putin 10 ani, sau au acordul proprietarilor de drept ;
- Contributie FEDR  85 %
- Buget de stat 13 %
- Buget local 2 %

Societati comerciale
• Societati Comerciale – Intreprinderi Mari:
Contributie FEDR: 
- maxim 40%  pentru Reg Bucuresti Ilfov
- maxim 50% pentru celelalte Regiuni
Contributia proprie:
- minim 60%  pentru Reg Bucuresti Ilfov
- minim 50% pentru celelalte Regiuni

• Societati Comerciale – Intreprinderi Mijlocii:
Contributie FEDR: 
- maxim 50%  pentru Reg Bucuresti Ilfov
- maxim 60% pentru celelalte Regiuni
Contributia proprie:
- minim 50%  pentru Reg Bucuresti Ilfov
- minim 40% pentru celelalte Regiuni

Societati Comerciale – Intreprinderi Mici:
Contributie FEDR: 
- maxim 60%  pentru Reg Bucuresti Ilfov
- maxim 70% pentru celelalte Regiuni
Contributia proprie:
- minim 40%  pentru Reg Bucuresti Ilfov
- minim 30% pentru celelalte RegiuniCAPIII.4.Domeniul major de interventie 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii calitatii serviciilor turistice”

Obiectivele acestui domeniu de interventie constau in valorificarea resurselor naturale in scop turistic, diversificarea serviciilor turistice, imbunatatirea calitatii serviciilor de cazare, crearea/extinderea structurilor de agrement turistic, in scopul crester iinumaruluituristilor si a durate isejurului.

Vor fi finantate obiectivele cu potential turistic din localitatile din mediul urban, localitatile din mediul rural in care sunt implementate proiecte cu o valoare mai mare de 1.500.000 euro si statiunile turistice balneare, climatice si balneo-climatice (indiferent daca sunt localizate in mediul rural sau urban).

In cadrul acestui domeniu de interventie sunt eligibile proiectele care vizeaza infrastructura de turism de utilitate publica sau privata.

Pentru infrastructura de turism de utilitate publica pot solicita finantare nerambursabila:

unitatati administrativ-teritoriale,

parteneriate constituite intre unitati administrativ-teritoriale,

asociatii de dezvoltare intercomunitara,


pentru proiecte care vizeaza:


Amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potential turistic

Valorificarea potentialului turistic montan

Dezvoltarea turismului balnear

Pentru infrastructura de turism de utilitate publica – privata pot solicita finantare nerambursabila:

unitati administrativ-teritoriale,

parteneriate constituite intre unitati administrativ-teritoriale,

asociatii de dezvoltare intercomunitara,

intreprinderi mici (inclusiv microintreprinderi) si mijlocii din domeniul turismului si/ sau activitati conexe,

parteneriate constituite intre unitati administrativ–teritoriale si ONG-uri din domeniul turismului si/ sau activitati conexe, pentru proiecte care vizeaza:

Dezvoltarea turismului balnear

Modernizarea si extinderea structurilor de cazare precum si a utilitatilor conexe

Crearea, reabilitarea si extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitatilor aferente

Alocarea financiara indicativa pentru perioada 2007-2013, pentru acest domeniu de interventie, este de 330.019.069 Euro, din care 231.013.349 Euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, restul fiind reprezentat de cofinantarea nationala.

Valoarea totala a unui proiect trebuie sa fie cuprinsa intre minim 700.000 si maxim 85.000.000 lei, iar pentru proiectele ce vizeaza modernizarea/extinderea structurilor de cazare si a utilitatilor conexe, valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre 700.000 – 17.000.000 lei.

Cererea deschisa de proiecte a fost lansata pe data de 29 aprilie 2008.

„Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea privind suspendarea depunerii de cereri de finantare pentru domeniul major de interventie 5.2 „Crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice”, pentru toate cele 8 regiuni de dezvoltare, incepand cu data de 19.12.2008, ora 14.00.”

Operatiuni orientative:

 • Dezvoltarea turismului bazat pe resurse turistice naturale turism montan, turism balnear, turism litoral, eco-turism, etc.
 • Reabilitarea/ modernizarea /extinderea structurilor de cazare si a utilitatilor conexe
 • Crearea / reabilitarea/ modernizarea /extinderea infrastructurii turistice de agrement si a utilitatilor conexe

Cei care pot beneficia de aceste programe sunt::

-Autoritati ale administratiei publice locale si centrale;

-Microintreprinderi si IMM-uri din domeniul turismului;

-ONG-uri.

Dimensiunea grantului:

 • 85% pentru autoritati ale administratiei publice locale si centrale, pentru persoanele juridice care nu sunt agenti economici, pentru ONG-uri
 • 70% pentru micro – intreprinderi
 • 60% pentru Regiunea Bucuresti - Ilfov
 • 60% pentru intreprinderi mijlocii 50% pentru Regiunea Bucuresti - Ilfov

Contributia beneficiarului:

 • 2% pentru autoritati ale administratiei publice locale si ONG-uri
 • 15% pentru autoritati ale administratiei publice centrale
 • 30% pentru micro – intreprinderi 40% pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov
 • 40% pentru intreprinderi mijlocii 50% pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov

Contributia nationala

-buget de stat: 13%

- buget local: 2%

Activitati eligibile • dezvoltarea retelelor de captare si /sau transport a izvoarelor minerale si saline cu potential terapeutic ape minerale, lacuri si namoluri terapeutice, gaze terapeutice, factorii sanogeni de la nivelul grotelor si salinelor ;
 • amenajarea, modernizarea, dotarea inclusiv cu utilitati a bazelor de tratament din statiunile balneare si balneo - climaterice, inclusiv a salinelor terapeutice;
 • amenajarea obiectivelor turistice naturale pentru activitati turistice formatiuni geologice, pesteri, saline, mine, vulcani noroiosi, lacuri prin:

- instalatii de iluminat, incalzire, ventilatie;

- asigurarea accesului in conditii de securitate pentru turist;

- amenajare grupuri sanitare;

 • amenajare puncte foisoare de observare / filmare / fotografiere;
 • refacerea si amenajarea cailor de acces la principalele obiective turistice naturale, cu exceptia drumurilor finantate sub Axa prioritara 1 si a drumurilor comunale;
 • constructia / reabilitarea / amenajarea caii de acces catre obiectivul turistic reabilitat, in limita a 1000 metri.
 • amenajarea si dotarea platformelor de campare, inclusiv utilitatile specifice grupuri sanitare, apa curenta, iluminat etc. ;
 • amenajare puncte de colectare a gunoiului menajer;
 • amenajarea si construirea de refugii montane pentru asigurarea sigurantei si a primului ajutor in caz de accidente;
 • marcarea traseelor montane;
 • amplasarea de panouri informative;
 • amenajarea de noi posturi SALVAMONT;
 • refacerea si amenajarea aleilor de acces la resursele minerale, a traseelor de cura pe teren, a spatiilor de recreere si popas, a facilitatilor de utilizare a izvoarelor minerale;
 • refacerea parcurilor balneare, parcuri – gradina;
 • modernizare structuri de cazare: renovare, reabilitare, extindere, amenajare interior si fatada, grupuri sanitare, camere / spatii pentru persoane cu handicap locomotor , izolare fonica, extindere spatii de cazare, modernizare sistem de utilitati, amenajare parcare / garaje, iluminat exterior ;
 • dotare structuri de cazare cu echipamente specifice inclusiv echipamente ecologice pentru alimentare cu energie electrica, spalatorie , ascensor.
 • amenajare piscine, stranduri, bazine de kinetoterapie;
 • terenuri de mini-golf, tenis, paint-ball, echitatie;
 • transport feroviar de interes turistic pe cale ferata cu ecartament ingust, in zone de deal si de munte,
 • amenajarea de porturi turistice, inclusiv a debarcaderelor amplasate pe lacuri de agrement;
 • amenajarea de piste pentru cicloturism;
 • amenajarea de noi partii de schi inclusiv construirea de instalatii de transport pe cablu pentru persoane, instalarea de echipamente pentru producerea zapezii artificiale, instalarea echipamentelor pentru iluminatul nocturn al partiilor de schi, dotarea cu echipamente pentru intretinerea partiilor de schi ;
 • amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea partiilor destinate practicarii celorlalte sporturi de iarna: echiparea cu instalatiile si echipamentele corespunzatoare;
 • amenajari specifice sporturilor nautice;
 • amenajari pentru practicarea pescuitului sportiv.

Sunt exceptate de la finantare :

 • structurile de cazare de tipul apartamentelor sau camerelor de inchiriat in locuinte familiale sau in cladiri cu alta destinatie conform Ordinului 510 / 2002 ;
 • pensiunile agro-turistice.
 • unitati de alimentatie publica cum sunt: restaurante, baruri, discoteci, cazinouri etc situate in afara spatiilor de cazare.

Lista cheltuielilor eligibile

 • cheltuieli cu obtinerea terenului maxim 10% din valoarea eligibila a proiectului
 • amenajarea terenului
 • amenajari pentru protectia mediului
 • cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
 • studii de teren
 • obtinere avize, acorduri si autorizatii
 • proiectare si inginerie
 • consultanta pentru elaborarea studiului de prefezabilitate sau a studiilor de piata, de evaluare, precum si in domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de executie.
 • asistenta tehnica
 • constructii si instalatii
 • utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
 • cheltuieli cu achizitionarea mijloacelor de transport in comun pentru societatile prestatoare aflate in proprietatea autoritatilor locale
 • organizare de santier
 • lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
 • cheltuieli conexe organizarii de santier
 • comisioane, taxe, cote legale
 • cheltuieli cu diurne, cazare si transport ale echipei de proiect; salarii ale echipei de proiect;cheltuieli de publicitate, cheltuieli de audit; cheltuieli administrative in limita a maxim 5% din valoarea eligibila a proiectului;
 • TVA nerecuperabil


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1098
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site