Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


SCENARIU DE SIGURANTA LA FOC

Protectia muncii

+ Font mai mare | - Font mai micSCENARIU DE SIGURANTA LA FOC

A. Caracteristicile obiectivului
1. Denumirea obiectivului:

- Denumire: Atelier productie. Proprietarul cladirii este S.C. BEGA INVEST S.A., chirias fiind S.C. DC NEW MODE S.R.L..

- Amplasament: Timisoara, str. Bojinca, nr. 2, conform plan de incadrare in zona sc: 1/20000;

2. Destinatia obiectivului:

- tip constructie: functiune industriala. Cladirea a fost construita in cadrul Fabricii de textile BUMBACUL, in urma privatizarii devenind proprietar S.C. Bega Invest S.A. Constructia initiala a avut de asemenea, destinatie industriala.

- profil de activitate:

- Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii – cod CAEN 2523;

- Fabricarea altor articole din plastic – cod CAEN 2524;

3. Categoria de importanta:

- categoria de importanta este normala, categoria C conf. Legii 10/1995. Clasa III de importanta conf. P 100/1992;

4. Categoria de pericol de incendiu

- categoria de incendiu: se incadreaza in categoria C de pericol de incendiu conf. Normativului P 118/1999 tab. 2.1.5.;

5. Vecinatati

- Hala productie si birouri la N distanta 8 m;

- Curte interioara la E

- Cladire birouri la V distanta 6 m;

- Cladire birouri la S distanta 6 m;

6. Tipul si particularitatile obiectivului

Cladirea are regim de inaltime parter, suprafata construita si desfasurata fiind de 432 m2 iar volumul util este de 2592 m3.

Cladirea are o structura in cadre, cu stalpi din beton armat, grinzi din beton armat si inchideri perimetrale din panouri de beton armat precomprimat cu grosimea de 20 cm. Acoperisul este realizat din placi din beton armat precomprimat cu grosimea de 20 cm care se sprijina pe grinzi tip Y realizate din beton armat precomprimat cu deschiderea de 100 cm si inaltimea de 87 cm.

Personalul care lucreaza in mod normal in atelier este de max. 10 angajati.

Materia prima este depozitata pe 9 rafturi identice ce au urmatoarele dimensiuni:

- lungime 3.5 m;

- latime 1.2 m;

- inaltime 2.2 m;

Caile de evacuare sunt:

- acces din curtea interioara, usa dubla metalica cu deschidere spre interior, avand parametri constructivi 2x1.0x2.50;

- acces din strada Bojinca, printr-un hol de lungime de 20 m, usa metalica cu deschidere spre interior, avand parametri constructivi 1x1.2x2.50;

B. NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANTA SI AI TIMPILOR PRIVIND SIGURANTA LA FOC

1. Riscul de incendiu

Riscul de incendiu se determina tanad cont de sarcina termica, densitatea de sarcina termica, categoria de pericol de incendiu, clasa de importanta si functiunea spatiului.

1.1.a. Sarcina termica

Nr. crt.

Denumirea materialului

Putere calorica

[MJ/kg]

Masa

[kg]

Qi x M

[MJ]

Carton

Hartie

Lemn

PVC

Polietilena

Tesaturi textile

Rezulta Sarcina termica SQ= 200.975 MJ

Suprafata ocupata AS= 432 m2;

1.1.b. Densitatea de sarcina termica

Calculata conform STAS 10903/2 este:

qs = SQ/AS = 200.975 MJ / 432 m2 = 465,22 MJ/m2

In conformitate cu art. 6 din O.M.I. 87/2001, riscul de incendiu se incadreaza in categoria mediu:

420 MJ/m2 < qs = 465,22 MJ/m2 < 840 MJ/m2, dar tinand seama de categoria de pericol de incendiu “C” si de prevederile art. 2.1.4. din normativul P 118/1999 rezulta ca riscul de incendiu este mare.

1.2. Clasele de combustibilitate si periculozitate

1.2.a. Clasa de combustibilitate

Elementele de constructie folosite sunt urmatoarele:

- zidarie din beton armat precomprimat cu grosimea de 20 cm – C0;

- grinzi din beton armat cu sectiunea Y – C0;

- stalpi din beton armat 45x45 – C0;

- acoperis din placi de beton – C0.

1.2.b. Clasa de periculozitate

Conform Normativului P 118/1999 tabelul 6.2.19, materialele ce se pot gasi in cladire se clasifica in urmatoarele clase de periculozitate:

- piese metalice    P1 - fara periculozitate;

- tesaturi textile    P3, B - cu pericol mediu;

- aparatura electrica    P2, B - cu pericol redus;

- articole din plastic    P4, B - cu pericol mare;

- lemn P3, B - cu pericol mediu;

- hartie, carton    P4, B - cu pericol mare.

1.3. Sursele de aprindere existente

Principalele surse de aprindere sunt defectiuni ale instalatiei electrice ce pot genera scurtcircuit, arc sau scanteie electrica, fumatul sau nerespectarea normelor PSI de catre persoanele din cladire.

Temperaturile de aprindere ale principalelor materiale combustibile sunt:

- textile 250 0C

- lemn 295 0C

- hartie 200 0C

- carton 260 0C

- polietilena 420 0C

- policlorura de vinil    900 0C.

1.4. Conditii preliminare care pot determina sau favoriza aprindereaConditiile preliminare care pot determina declansarea unui incendiu sunt:

- defectarea accidentala a instalatiei electrice;

- exploatarea incorecta a aparaturii electrice si/sau supraincarcarea acesteia;

- nerespectarea de catre personalul din cladire a regulilor de prevenire a incendiilor, indeosebi in ceea ce priveste fumatul.

1.5. Masuri stabilite pentru reducerea sau eliminarea factorilor determinanti

Pentru prevenirea incendiilor se vor respecta urmatoarele masuri:

- instalatiile electrice se vor executa conform normativelor in vigoare, utilizand materiale corespunzatoare, agrementate tehnic;

- nu se vor executa improvizatii la instalatia electrica;

- fumatul in interiorul atelierului va fi interzis, in acest scop se va asigura loc de fumat in curtea interioara dotat corespunzator;

- aparatura electrica vor fi scoase de sub tensiune la terminarea schimbului;

- personalul va respecta normele PSI.

2. Rezistenta la foc

2.1. Natura, alcatuirea si dimensiunile elementelor de constructie

Elementele care constituie structura de rezistenta sunt urmatoarele:

- stalpi din beton armat 45x45, cu stratul de acoperire al armaturii de 2,5 cm;

- grinzi longitudinale din beton armat, cu stratul de acoperire al armaturii de 2,5 cm;

- grinzi de acoperis din beton armat precomprimat cu sectiunea Y cu deschiderea de 100 cm si inaltimea de 87 cm;

- acoperis din placi de beton armat precomprimat cu grosimea de 20 cm.;

- ziduri din beton armat precomrpimat cu grosimea de 20 cm;

2.2. Combustibilitatea si densitatea sarcinii termice, date de elementele de constructie

- stalpi din beton armat 45x45, cu stratul de acoperire al armaturii de 2,5 cm – C0 (incombustibil) - 2 ore 30 min;

- grinzi longitudinale din beton armat, cu stratul de acoperire al armaturii de 2,5 cm - C0 (incombustibil) - 2 ore 30 min;

- grinzi de acoperis din beton armat precomprimat cu sectiunea Y cu deschiderea de 100 cm si inaltimea de 87 cm - C0 (incombustibil) - 1 ora 45 min;

- acoperis din placi de beton - C0 (incombustibil - 1 ora;

- ziduri din beton armat precomprimat cu grosimea de 20 cm - C0 (incombustibil - 3 ore.

2.3. Modul de ansamblare si geometria elementelor de constructie, compartimentarea antifoc

Cladirea este o constructie parter avand structura de rezistenta in cadre, cu stalpi din beton armat precomprimat, grinzi din beton armat si incideri perimetrale din panouri de beton armat precomprimat cu grosimea de 20 cm. Acoperisul este realizat din placi de beton care se sprijina pe grinzi tip Y realizate din beton armat precomprimat. Nu exista alte elemente de compartimentare interioara.

Pentru izolarea termica si hidroizolare, acoperisul este acoperit cu vata minerala ignifugata si carton.

Tamplaria exterioara este din metal cu geam simplu.

Cladirea are regim de inaltime parter, suprafata construita si desfasurata este de 432 m2 iar volumul util al cladirii este de 2592 m3. Conform P 118/1999 pentru constructii parter cu gradul II de rezistenta la foc si categoria C de pericol de incendiu aria construita la sol nu este limitata.

Intreaga cladire reprezinta un compartiment de incendiu. Sunt indeplinite conditiile impuse de Normativul P 118/1999 cuprinse in tab. 2.4.2. si 3.4.4. cu privire la gradul II de rezistenta la foc.

2.4. Gradul de rezistenta la foc

Tipul elementului de constructie

Nivelul cerut pentru gradul II

Nivel GRF realizat

Grinzi din beton armat cu stratul de acoperire al aramaturii de 2,5 cm

C0

45 min.

C0

2 ore si 30 min.

Stalpi din beton armat cu stratul de acoperire al armaturii de 2,5 cm

C0

2 ore

C0

2 ore si 30 min

Pereti exteriori neportanti din panouri de beton armat

C0

15 min

C0

3 ore

Acoperis din cupoline din beton care se sprijina pe grinzi tip Y realizate din beton armat precomprimat

C0

45 min

C0

1ora

Comparand datele prezentate la punctul 2.2. cu cele din tabelul 2.1.9. din normativul P 118/1999, cladirea se incadreaza in gradul II de rezistenta la foc.

3. Preintampinarea propagarii incendiilor

3.1. Amplasarea si compartimentarea fata de vecinatati

Cladirea este amplasata pe strada Bojinca, nr. 2, Timisoara. Distantele pana la cladirile apropiate se incadreaza in distantele de siguranta conf. tab. 2.2.2. din normativul P 118/1999, intre 6 si 8 m.

3.2. Vitezele de ardere si propagare a flacarilor

Densitatea de sarcina termica este de 465,22 MJ/m2. Aceasta este echivalenta cu o sarcina de incendiu de 36,84 kg lemn/m2. Acestei valori ii corespunde o durata de cca. 40 de min si o temperatura de cca. 900 0C.

3.3. Degajarile de fum si gaze fierbinti

Actiunile si efectele agentilor termici, chimici electromagnetici si biologici care intervin in caz de incendiu asupra constructiilor, instalatiilor si utilizatorilor sunt prezentate in anexa.

Evacuarea fumului si a gazelor fierbinti se va face prin ventilare naturala, direct in exterior.

Hala productie S= 432 m2 qs > 420 MJ/m2

aria deschiderilor = 432 / 120 = 3,6 m2, asigurata prin ochiurile mobile ale luminatoarelor din acoperis care au suprafata de 3 x 2 x 2 = 12 m2.

3.4. Etanseitatea la fum si la flacari

Constructia are o singura destinatie astfel ca nu exista birouri sau anexe, nefiind construiti pereti despartitori.

3.5. Propagarea flacarilor si a fumului

Propagarea flacarilor si a fumului pe fatade si acoperis este posibila prin golurile elementelor de constructie (usi, ferestre). Grinzile longitudinale impiedica propagarea cu usurinta a focului spre acoperis iar acoperisul este realizat din materiale incombustibile.

3.6. Rezistenta fatadelor si a acoperisurilor la propagarea focului

Fatada cladirii este executata din panouri de betom armat precomprimat cu grosimea de 20 cm.

Acoperisul este realizat din placi de beton care se sprijina pe grinzi tip Y realizate din beton armat precomprimat.

Tamplaria exterioara este din metal cu geam simplu.

Usile sunt metalice.

Rezistenta la foc a fiecarui element a fost tratata anterior.

4. Comportarea la foc

Conform celor prezentate in cap. B, punctul 1.1. sarcina termica este de 200.975 MJ. Nivelul rezistentei la foc este de 1 ora 30 min., determinat de elementele cele mai slabe ale constructiei, care sunt placile din structura acoperisului. Durata incendiului stabilita conform celor de la pct. 3.2. este de 40 min.

Constructia asigura interventia la stingerea incendiului fara a periclita major siguranta utilizatorilor si a personalului de interventie.

5. Stabilitatea la foc

5.1. Constructii

Analizand cele prezentate la pct. 1.5, 2.4, si cele ce urmeaza la capitolul C pct. 1 – 5 din prezenta documentatie, adica echiparea cu mijloace tehnice de semnalizare si stingere a incendiilor, se poate aprecia stabilitatea la foc a constructiei ca fiind buna.

5.2. Instalatii aferente

5.2.1. Instalatii electrice

Alimentarea cu energie electrica se face de la tabloul general.

Consumatorii de energie elctrica sunt diverse agregate consumatoare de energie electrica, grupuri de prize, iluminat.

Instalatiile electrice pentru iluminatul de siguranta sunt executate cu cabluri CYY-F montate pe poduri de cablu din profile metalice zincate peforate.

Iluminatul se realizeaza cu corpuri de iluminat fluorescente. Alegerea gradului de protectie s-a facut conform normativului I7-98. Comanda iluminatului se face local si de la distanta.

Conform normativului I7-98, este prevazut iluminat de siguranta de evacuare, de veghe si de marcarea hidrantilor. Iluminatul de emergenta este realizat cu corpuri de iluminat speciale cu accumulator Cd-Ni, cu autonomie de functionare de 1,5 ore. Iluminatul de veghe se realizeaza cu corpuri de iluminat de aceleasi tip cu cele ale iluminatului normal. Circuitele electrice aferente iluminatului de siguranta sunt alimentate din tabloul consumatorilor vitali.

Instalatiile de protectie constau in legarea tablourilor electrice si utilajelor la priza de pamant generala, realizata la fundatia cladirii, din armature continua OLZn 25x4 mm.

S-au prevazut masuri de protectie impotriva electrocutarilor prin atingeri directe:

- folosirea echipamntelor in carcase inchise;

- respectarea distantelor de protectie si de lucru;

masurile de protectie impotriva atingerilor indirecte constau in protectiile diferentiale selective prevazute la nivelul tablourilor electrice.

Tablourile electrice sunt marcate si etichetate conform STAS 297-1,2-80.

Sunt respectate prevederile normativelor I7-98, I18-96, I20-2000, P118-99.

5.2.2. Instalatii de incalzire

Incalzirea cladirii se face cu corpuri statice, respective radiatoare de otel. Alimentarea cu agent a instalatiei de incalzire se face de catre proprietarul spatiului (S.C. BEGA INVEST S.A.).

Conductele de distributie nu starbat ziduri de compartimentare antifoc.

Intre conductele de tur neizolate si elementele de constructie sau amteriale combustibile este asigurata o distanta de minim 5 cm.

Corpurile de incalzire sunt corpuri statice cu elemente de otel. Intre corpurile de incalzire si elementele de constructie sau materiale combustibile este asigurata o distanta de minim 5 cm.

5.2.3. Instalatia de paratraznet

Pe cladire este realizata o instalatie de paratraznet, formata din captatori de current, conductori de coborare si piese de separatie pentru legarea la priza de pamant. Priza de pamant generala fiind comuna pentru instalatiile electrice si pentru paratrasnet, va avea rezistenta de dispersie Rd <= 1

6. Cai de acces, evacuare si interventie

6.1. Caile de acces si interventie

Accesul se poate face cu usurinta, din bd. 16 Decembrie - strada C. Brancoveanu - strada Bojinca - curte interioara. Sunt respectate prevederile normativului P 118/99 art. 2.9. referitoare la caila de acces si interventie. Conform art. 5.9.2. ale Normativului P 118/99 este asigurat accesul autospecialelor de interventie in caz de incendiu la doua fatete.6.2. Caile de evacuare

Numarul de persoane ce se pot afla simultan in atelierul de productie este 10. Evacuarea acestor persoane se face in doua directii diferite prin doua usi, dintre care una da in exterior, in curtea interiaora si cealalta intr-un hol de lungime 20,7 m care da in strada Bojinca.

Lungimea maxima a cai de evacuare este de 55 m. Lungimea maxima admisa conform tabel 5.6.13. din Normativul P 188/99 pentru parter la cladiri cu gradul I – II de rezistenta la foc, categoria C de pericol de incendiu si evacuarea in doua directii este de 100 m.

Numarul de fluxuri ce trebuie asigurate se determina cu relatia

F = N/C = 10/75 = 1 flux

Capacitatea de evacuare a unui flux C = 75 persoane, conf. Tabel 5.6.12 din Normativul P 118/99.

Usile de evacuare din hala au gabarite ce pot asigura evacuarea unui flux.

7. Timpii de siguranta la foc si timpii operativi de interventie

7.1. Timpul de aprindere

Este durata in care, in anumite conditii, un material trece de la starea normala la starea de combustie, producand izbucnirea incendiului.

7.2. Timpul normalizat de evacuare

Determinarea perioadei teoretice de timp se face conform art. 2.6.69. – 2.6.71. din Normativul P 118/99, raportand lungimea cai de evacuare la viteza medie de deplasare. Viteza medie de deplasare s-a considerat 0,4 m/s pe orizontala, conform art. 2.6.71. din Normativul P 118/99.

T = Do / 0,4 m/s = 55 / 0,4 = 137,5 sec.

unde: T – timpul total de evacuare

Do – lungimea proiectiei pe orizontala a distantei de evacuare

Conform tab. 5.6.13. din Normativul P 118/99 pentru parterul cladirilor cu gradul I – II de rezistenta la foc, categoria C de pericol de incendiu si evacuarea in doua directii timpul de evacuare este de 250 sec.

7.3. Timpul de supravietuire

Este intevalul de timp dintre izbucnirea incendiului si limita mentinerii in viata a persoanelor. Tinand seama de nivelurile de performanta privind rezistenta si stabilitatea la foc a constructiei, de existenta suprafetelor necesare pentru evacuarea fumului si a gazelor fierbinti, si de asigurarea conditiilor de evacuare si de salvare a persoanelor, valoarea timpului de supravietuire se apreciaza la 15 min. Acest timp asigura evacuarea tuturor persoanelor, tinand seama ca timpul de evacuare cel mai mare este de 137,5 sec.

7.4. Timpul de siguranta a cailor de evacuare

Timpul de siguranta a cailor de evacuare trebuie sa fie cel putin egal cu timpul de evacuare, astfel incat agentii care pot intervenii: caldura, fum, sa nu produca efecte negative asupra personalului. Timpul de evacuare cel mai lung este de 137,5 sec. Timpul de siguranta a cailor de evacuare este de 10 min.

7.5. Timpul de siguranta a refugiilor

Este timpul minim de supravietuire a persoanelor pe timpul stationarii in refugii, indiferent de evolutia incendiilor in exteriorul spatiilor respective.

Fiind o cladire de tip monobloc, cu un singur compartiment de incendiu si unde evacuarea se face direct in exterior fara a trece prin alte spatii nu s-au construit refugii.

7.6. Timpul de siguranta a ascensoarelor

Este timpul scurs de la data izbucnirii incendiuluipana in momentul in care ascensoarele prevazute sa functioneze pe timpul incendiilor pot fi utilizate in conditii de siguranta de catre ocupantii cladirii si pompieri.

Cladirea nu este dotata cu ascensoare, fiind doar parter.

7.7. Timpul de dezvoltare libera a incendiului

Este timpul scurs de la izbucnirea incendiului pana la intrarea fortelor de actiune a mijloacelor de stingere. Spatiul analizat este prevazut cu mijloace initiale de stingere.

Timpul de intrare in actiune a mijloacelor iniitiale cu care este dotat obiectivul pe timp de zi este de 1 min.

Intrarea in actiune a fortelor mobile de pompieri se face dupa 10 minute.

Apreciem ca timpul de dezvoltarea libera a incendiului este de 5 minute.

7.8. Timpul de incendiere totala

Timpul de incendiere totala este timpul scurs de la izbucnirea incendiului pana cand acesta a cuprins intreaga constructie. Apreciem ca timpul de incendiere totala este de 30 minute.

7.9. Timpul de propagare a incendiului la constructiile invecinate

Timpul de propagare la constructiile invecinate este de 2 ore.

C. Echiparea cu mijloace tehnice de prevenire si stingerea incendiilor

1. Instalatii de semnalizare

Conform Normativului I - 18/02 nu este necesara instalatie de semnalizare si alarmare la incendiu, suprafata construita fiind sub 600 m2, totusi s-a prevazut a fi pusa in functiune o instalatie de alarmare la incendiu. Aceasta va fi executata de personal autorizat.

2. Asigurarea retelei de hidranti exteriori

Conform normativului I 19/94 art. 14.52 pct. b asigurarea posibilitatilor de stingere a incendiilor din exterior se realizeaza la constructii de productie cu volum construit mai mare de 5.000 m3. Cladirea analizata are volumul de 2.592 m3.

Exista o retea de alimentare a hidrantilor exteriori a municipiului Timisoara, cu doua guri de conectare pe strada Bojinca, ce asigura un debit de 10 l/sec. ce poate asigura interventia din exterior in vederea stingerii incendiilor.

3. Instalatii de stingere cu hidranti interiori

Conform Normativului I 19/94 art. 14.52 echiparea cu hidranti interiori este necesara la cladiri din categoria C de pericol de incendiu daca au arii construite mai mari de 600 m2. In cazul analizat nu se impune dotarea cu hidranti interiori.

4. Dotarea cu mijloace de protectie si salvare

Conform Normativului p 118/99 se vor prevedea stingatoare portative cu pulbere cu capacitatea de 6 kg fiecare, astfel:

- hala productie 3 buc.

- rezerva 1 buc.

Se vor dota fiecare loc de munca cu lanterne iluminat in functiune, cu baterii de rezerva si cu masti contra gazelor si fumului.

5. Utilaje, unelte si alte mijloace initialede interventie

Panoul de incendiu, 1 buc., va fi echipat cu:

- un hidrant portabil;

- 2 lopeti;

- 2 cangi tip P.S.I.;

- 1 lada cu nisip de 0,5 m3;

- 2 role de furtun tip B si 4 role tip C, a 20 de m lungime;

- 1 distribuitor;

- 2 tevi refulare tip C;

- 1 cheie racordare;

Panoul de incendiu va fi amplasat in curte.

D. Conditii specifice pentru asigurarea interventiei in caz de incendiu

Administratia constructiei va asigura mentinerea in permanenta libera a drumului de acces in incinta apartinatoare.

Se va asigura accesul autospecialelor de stingere a incendiilor la cele doua fatade accesibile (vest si sud). Locul de amplasare pentru interventie a autospecialelor P.S.I. vor fi marcate vizibil cu indicatoare de informare.

Alarmarea fortelor de interventie se va face telefonic.

In caz de incendiu se va pune in aplicare planul de interventie si planul de evacuare.

E. Concluzii si masuri tehnico-organizatorice

Conducerea societatii are obligatia de a respecta integral prevederile art. 19 -22 din cadrul Sectiunii a 6-a a Ordonantei Guvernamentale nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, printre care:

sa stabileasca, prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare privind apararea impotriva incendiilor in unitatea sa, sa le actualizeze ori de cate ori apar modificari si sa le aduca la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricarei persoane interesate;

sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa justifice autoritatilor competente ca masurile de aparare impotriva incendiilor sunt corelate cu natura si nivelul riscurilor;

sa obtina avizele si autorizatiile de prevenire si stingere a incendiilor, prevazute de lege;

sa intocmeasca si sa actualizeze permanent lista cu substantele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu mentiuni privind: proprietatile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezinta pentru sanatate si mediu, mijloacele de protectie recomandate, metode de prim-ajutor, substante pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

sa elaboreze instructiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca sarcinile ce revin salariatilor, pentru fiecare loc de munca;

sa verifice ca, atat salariatii, cat si persoanele din exterior, care au acces in unitatea sa, primesc, cunosc si respecta instructiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor;

sa stabileasca un numar de persoane cu atributii privind punerea in aplicare, controlul si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor;

sa asigure mijloacele tehnice corespunzatoare si personalul necesar interventiei in caz de incendiu, precum si conditiile de pregatire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activitatii si marimea unitatii;

sa asigure intocmirea planurilor de interventie si conditiile pentru ca acestea sa fie operationale in orice moment;

sa asigure contractele, intelegerile, angajamentele, conventiile si planurile necesare corelarii, in caz de incendiu, a actiunii fortelor si mijloacelor proprii cu cele ale unitatilor de pompieri militari si cu ale serviciilor de urgenta ce pot fi solicitate in ajutor; sa permita accesul acestora in unitatea sa in scop de recunoastere, de instruire sau de antrenament si sa participe la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie organizate;

sa asigure si sa puna in mod gratuit la dispozitia fortelor chemate in ajutor mijloacele tehnice, echipamentele de protectie individuala, substantele chimice de stingere care sunt specifice riscurilor care decurg din existenta si functionarea unitatii sale, precum si medicamentele si antidotul necesare acordarii primului ajutor;

sa prevada fondurile necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor si sa asigure, la cerere, plata cheltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau juridice care au intervenit pentru stingerea incendiilor in unitatea sa;

sa stabileasca si sa transmita, catre utilizatorii produselor rezultate din activitatea unitatii sale, precum si catre tertii interesati, regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile previzibile la utilizarea, manipularea, transportul, depozitarea si conservarea produselor respective.

Salariatii angajati au obligatia de a respecta integral prevederile art. 23 al aceleiasi Ordonante, dintre care amintim:

sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de patron sau de persoanele desemnate de acesta;sa utilizeze, potrivit instructiunilor date de patron sau de persoanele desemnate de acesta, substantele periculoase, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele de lucru;

sa nu efectueze manevre si modificari nepermise ale mijloacelor tehnice de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor;

sa comunice, imediat, patronului ori persoanelor imputernicite de acesta orice situatie pe care este indreptatit sa o considere un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor;

sa coopereze cu salariatii desemnati de patron, atat cat ii permit cunostintele si sarcinile sale, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;

sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat aflat intr-o situatie de pericol.

Intocmit

Tehn. Meici Sorin Simion

Certificat nr. 20038/2003

La intocmirea documentatiei s-au avut in vedere prevederile urmatoarelor acte normative:

Normativ de siguranta la foc a constructiilor P 118/1999

Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare I 9/1994

Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de telecomunicatii I 19/02

Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000V c.a. si 1500 c.c. indicativ I7;

Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de protectie contra trasnetului I 20/95;

STAS 10101/1-1978 – greutati tehnice in constructii

STAS 10903/2-1979 – determinarea sarcinii termice in constructii

STAS 1478 - 1990

stas 297/2 - 1980

stas 10903 – 1998

Ordinul M.I. nr. 775/1998

Ordinul M.I. nr. 791/1998

Ordonanta Guvernului 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor;

Ordinul M.I. nr. 1023/1998

Ordinul M.I. nr. 88/2001

Anexa

EFECTELE NEGATIVE

ale agentilor termici, chimici, electromagnetici ori biologici, care pot interveni in caz de incendiu, asupra constructiilor, instalatiilor si utilizarilor

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Nr. Constructii si instalatii Utilizatori

crt. Agenti AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAA

Actiuni Efecte Efecte

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1. Termici:

- degajare de - afumare; - depuneri de - intoxicare;

caldura - incalzire; funingine; - arsuri;

- degajare de - termodegradare; - deformatii; - reducerea

fum, de gaze - aprindere. - reducerea vizibilitatii

fierbinti si rezistentei - impregnarea cu

de alte produse mecanice; fum a imbraca-

nocive; - ardere; mintei;

- flacari. - instabilitate; - aprinderea

- prabusire. imbracamintei;

- panica;

- raniri si alte

traumatisme.

2. Chimice:

- substante si - aprindere; - intensificarea - intoxicare

produsi de - explozie. arderii; - arsuri;

ardere - instabilitate; - reducerea

combusibili - prabusire; vizibilitatii;

sau explozivi; - deformatii; - panica;

- deteriorarea - traumatisme;

etanseitatii;

- reducerea

rezistentei

mecanice;

- apa din - incarcare - deteriorarea - cresterea

substantele suplimentara; etanseitatii; umiditatii

stingatoare. - soc termic; - dislocare; aerului;

- reactii chimice; - inghet (iarna); - udare;

- explozii. - instabilitate; - reducerea

- prabusire. vizibilitatii;

- degeraturi;

- intoxicare;

- traumatisme.

3. Electromagnetice:

- electrici; - scurtcircuite. - noi focare; - electrocutare;

- radioactivi. - contaminare. - arsuri;

- traumatisme;

- iradiere (in-

fectare radio-

activa).

4. Biologici:

- virusi; - deteriorarea - contaminare. - infectare

- bacterii; spatiilor in biologica.

- animale care se afla

infectate agentii biologici.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 4040
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site