Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Alimentatie nutritieAsistenta socialaCosmetica frumuseteLogopedieRetete culinareSport

Fitness

INSTRUCTIUNI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATILOR DE FORMARE SI PERFECTIONARE A ANTRENORILOR

Sport+ Font mai mare | - Font mai micINSTRUCTIUNI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATILOR DE FORMARE SI PERFECTIONARE A ANTRENORILOR

INSTRUCTIUNI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE LA SCOALA NATIONALA DE ANTRENORI SEPTEMBRIE 2005Inscrierile si depunerea dosarelor: de 01 august 2005 - 20 septembrie 2005.

Loc de desfasurare - sediul CNFPA, Bdul Basarabiei, nr.37-39, sector 2,

Bucuresti.

Conditii de inscriere :

Ø      varsta minima 18 ani;

Ø      absolvent de liceu cu diploma de bacalaureat;

Ø      categoria I-a de clasificare sportiva la sporturile individuale si categoria a II-a la jocuri sportive.

Ø      instructori sportivi in situatia in care candidatul nu poseda categoria de clasificare sportiva mentionata;

Ø      candidatii care au obtinut locurile 1-6 la Jocurile Olimpice si locurile 1-3 la Campionatele Europene si Mondiale de seniori, tineret, juniori, cadeti si maestrii sportivi nu sustin examen de admitere.

Pentru inscriere, candidatul va depune la secretariatul Centrului National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor din B-dul Basarabia 37-39, sector 2 Bucuresti, un dosar care va cuprinde urmatoarele acte:

Ø            cerere de inscriere avizata de D.S.J. (D.S.M.- Bucuresti) si federatia sportiva de specialitate ;

Ø            confirmare scrisa a categoriei de clasificare sportiva data de catre federatia sportiva de specialitate ;

Ø            carnet de instructor sportiv cu viza anuala la zi si copie xerox a acesteia (pentru candidatii care nu au categorie de clasificare sportiva) ;

Ø            copie xerox si original  dupa certificatul de nastere;

Ø            copie xerox si original dupa diploma de bacalaureat ;

Ø            dovada medicala care atesta ca este apt pentru efort fizic, eliberata de o policlinica competenta;

Ø            4 fotografii tip buletin (3/4) ;

Ø            dosar plic ;

Admiterea la Scoala Nationala de Antrenori se face prin concurs, in limita locurilor stabilite pentru fiecare disciplina sportiva.

Locurile pentru fiecare disciplina sportiva pentru care se sustine examenul de admitere vor fi afisate la sediul C.N.F.P.A. inaintea datelor de incepere a inscrierilor.

Locurile ramase neocupate prin concurs pe fiecare disciplina sportiva vor fi repartizate celorlalte specializari in ordinea mediilor obtinute de candidati la admitere.

Concursul de admitere consta in sustinerea urmatoarelor probe :

proba de aptitudini -test de evaluare a capacitatii de comunicare in cadrul ramurii de sport in care se va specializa nota de promovare fiind 7 ;

examen de biologie (test grila), nota de promovare fiind 5 ;

Evaluarea cunostintelor candidatilor se va face cu note de la 1 la 10. Nota finala rezulta din media aritmetica a notelor obtinute la cele doua probe.

Media generala de promovare este de minim 6.

Candidatii care obtin medii generale egale cu cea a ultimului admis, vor fi declarati admisi.

Contestatiile cu privire la acordarea notelor, se depun la secretariatul Centrului National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor in termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor si se rezolva pe parcursul urmatoarei zile de la data depunerii de catre comisia de contestatii.

Organizarea concursului de admitere este asigurata de catre Comisia de examen aprobata de C.N.F.P.Ain componenta careia va fi un presedinte, secretar si membrii, avand urmatoarele atributii:

Ø      elaboreaza graficul de organizare a examenului si controleaza modul de desfasurare a acestuia;

Ø      instruieste membrii examinatori;

Ø      elaboreaza formularele tip pentru centralizarea rezultatelor examenului;

Ø      concepe subiectele pentru proba scrisa la biologie;

Ø      preda pentru arhivare, toate documentele examenului de admitere.

Depunerea dosarelor de inscriere 1 august - 20 septembrie 2005

Concursul de admitere se desfasoara astfel :

Proba de aptitudini in data de 27.09.2005

Cuprinde probe practice (teste specifice) si baremurile de apreciere elaborate de catre federatiile de specialitate si avizate de Comisia de organizare a examenului.

Aceste probe vor fi diferentiate in functie de varsta candidatului si de nivelul maiestriei sportive al acestuia la ramura de sport unde are clasificarea sportiva.

Tematica probelor de concurs, probele de aptitudini aduse la cunostinta candidatilor cu cel putin 6 luni inainte de concurs.

La ramurile de sport unde se vor aplica mai multe teste in cadrul examenului, nota finala se calculeaza prin media aritmetica a notelor obtinute de candidat.

Biologie - Lucrare scrisa in data de 28.09.2005

Bibliografie : - manualul de Biologie pentru clasa a XI-a.

Tematica Biologie

Sistemul nervos

Emisferele cerebrale

Analizatori

Analizatorul vizual

Analizatorul vestibular

Analizatorul motor

Sistemul osos

Sistemul muscular

Principalele grupe de muschi somatici

Musculatura striata

Musculatura neteda

Respiratie

Structura aparatului respirator

Sangele

Plasma sangvina

Elementele fugurate ale sangelui

Hemostaza si coagularea sangelui

Grupele sangvine

Sistemul circulator

Inima

Sistemul vascular

Reglarea activitatii cardiovasculare

Circulatia limgfatica

Metabilosmul

Metabolismul intermediar protidic

Metabolismul intermediar glucidic

Metabolismul intermediar al lipidelor

Metabolismul energetic

Termoreglarea

PROGRAMUL DE ACTIVITATI AL

SCOLII NATIONALE DE ANTRENORI PE ANUL 2005

ANUL II Semestrul I - fotbal

24 IANUARIE - 08 FEBRUARIE - CURSURI INTENSIVE

09 FEBRUARIE - 19 IUNIE - PRACTICA IN UNITATI SPORTIVE

ANUL II Semestrul II

31 IANUARIE - 16 FEBRUARIE - CURSURI INTENSIVE

17 FEBRUARIE - 19 FEBRUARIE - SUSTINEREA EXAMENULUI DE ABSOLVIRE

ANUL I Semestrul II

28 FEBRUARIE - 20 MARTIE - CURSURI INTENSIVE

21 MARTIE - 02 SEPTEMBRIE - PRACTICA IN UNITATI SPORTIVE

ANUL I Semestrul II - fotbal

13 IUNIE - 26 IUNIE - CURSURI INTENSIVE

27 IUNIE - 03 DECEMBRIE - PRACTICA IN UNITATI SPORTIVE

ANUL II Semestrul II - fotbal

20 IUNIE - 30 IUNIE - CURSURI INTENSIVE

30 IUNIE - 03 IULIE - SUSTINEREA EXAMENULUI DE ABSOLVIRE

ANUL II Semestrul I

05 SEPTEMBRIE -24 SEPTEMBRIE - CURSURI INTENSIVE

25 SEPTEMBRIE - 28 IANUARIE 2006 - PRACTICA IN UNITATI SPORTIVE

ADMITERE S.N.A. 2005

Depunerea dosarelor:

1 august - 20 septembrie

Examen de admitere:

27 septembrie - proba de aptitudini;

28 septembrie - test grila la biologie

ANUL I Semestrul I

03 OCTOMBRIE - 23 OCTOMBRIE - CURSURI INTENSIVE

24 OCTOMBRIE - 24 FEBRUARIE 2006 - PRACTICA IN UNITATI SPORTIVE

INSTRUCTIUNI

CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXAMENULUI PENTRU OBTINEREACELEI DE -A II A- SPECIALIZARI

In conformitate cu prevederile Statutului Antrenorilor, la examenele pentru obtinerea celei de a doua specializari se pot inscrie absolventii ANEFS si FEFS cu examen de licenta, si se vor organiza astfel :

Inscrierile si depunerea dosarelor: 03 octombrie - 11 noiembrie 2005

Locul de desfasurare - sediul CNFPA, B-dul Basarabiei nr.37-39, sector 2, Bucuresti

Taxa de inscriere la examen (la depunerea dosarului) este de 1.000.000 lei.

GRUPA I - 16.11.2005

Baschet, Handbal, Volei, Hochei pe gheata, Hochei pe iarba, Polo, Rugby, Fotbal, Fotbal tenis, Gimnastica artistica, Gimnastica ritmica, Atletism, Natatie, Tenis de camp, Tenis de masa, Tir, Tir cu arcul, Canotaj, Kaiac-canoe, Alpinism si escalada, Aeronautica, Patinaj, Scrima, Popice, Ciclism, Oina, Schi, Bob-sanie, Badminton.

GRUPA a II a - 16.11.2005

Taekwondo WTF, Taekwondo ITF,Arte martiale, Arte martiale de contact, Karate modern, Karate traditional, Ju-Jitsu, Aikido, Judo, Culturism, Haltere, Lupte, Box, Dans sportiv, Baseball si Softball, Orientare, Ecvestra, Automobilism, Sah, Modelism, Yachting, Radioamatorism, Biliard, Bridge, Go, Scrable, Karate IKO2, Karate WKC.

Probe de examen:

1. Testul de aptitudini la ramura de sport in care se solicita a II a specializare.

2. Proba scrisa la teoria si metodica antrenamentului in ramura de sport.

Nota minima de promovare a unei probe este 6, iar media generala este 7.

Candidatii trebuie sa depuna la secretariatul Centrului National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor din B-dul Basarabia 37-39, sector 2 Bucuresti,un dosar, care va cuprinde:

Cerere tip avizata de federatia de specialitate (cererea tip se ridica de la sediul C.N.F.P.A. sau poate fi solicitata prin fax)

copie de pe diploma de licenta sau diploma de absolvire.

copie dupa foaia matricola

dosar plic

dovada medicala (adeverinta) care atesta ca este apt pentru efort fizic

confirmare scrisa a categoriei I de clasificare sportiva pentru sporturile individuale si a categoriei a II a de clasificare sportiva pentru jocurile sportive, acordata de federatia sportiva nationala, pentru candidatii care detin aceasta categorie de clasificare sportiva.

Transportul, cazarea si masa sunt suportate de candidati.

Candidatul care:

v     are categoria I de clasificare sportiva pentru sporturile individuale si categoria a II a de clasificare sportiva pentru jocurile sportive, in specializarea pentru care sustine examen,

sau

v     in timpul studiilor universitare a obtinut minimum nota 7 (sapte) la disciplina respectiva, va obtine categoria a IV a de clasificare ca antrenor, in situatia in care promoveaza examenul.

Candidatul care:

v     nu are categoria I de clasificare sportiva pentru sporturile individuale si categoria a II a de clasificare sportiva pentru jocurile sportive in specializarea pentru care sustine examen,

sau

v     in timpul studiilor universitare nu a studiat disciplina respectiva, va obtine categoria a V a de clasificare ca antrenor, in situatia in care promoveaza examenul.

Nota: Eventualele completari ale cerintelor referitoare la continutul dosarului de inscriere vor fi afisate la sediul C.N.F.P.A. pana la data inceperii perioadei de inscriere.

TEMATICA

PENTRU EXAMENUL SCRIS LA TEORIA SI METODICA ANTRENAMENTULUI SPORTIV

Rolul stabilirii raportului optim dintre volum, intensitate si complexitate in programul de pregatire anuala (dinamica).

Obiectivele, structura si durata perioadei pregatitoare. Dinamica efortului si mijloacele folosite.

Obiectivele, continutul si durata perioadelelor competitionala si de tranzitie.

Calendarul competitional in cadrul planului anual de pregatire .

Metodologia intocmirii calendarului de catre antrenor.

Mijloacele si metode (tehnici) de pregatire a sportivului pentru concurs (5-6 zile inaintea competitiei).

Elemente utilizate in analiza activitatii randamentului sportivilor in concurs (analiza concursului).

Structura microciclurilor de antrenament in functie de obiectivele mezociclurilor.

Principiile si cerintele antrenamentului sportiv.

Metodologia stabilirii obiectivelor de instruire si de performanta in cadrul planului de pregatire pe an competitional.

Metodologia dezvoltarii combinatiei rezistenta-forta.

Metodologia dezvoltarii combinatiei forta-viteza

Metodologia dezvoltarii combinatiei rezistenta-viteza

Modelul de pregatire pe 4 ani. Structura si metodologia elaborarii.

Raportul dintre solicitare si refacere in cazul participarii sportivilor la competitii, sistem turneu sau serii de concursuri la interval de 3-6 zile.

Dinamica volumului si intensitatii efortului in perioadele pregatitoare si competitionale.

Reguli si tehnici de rationalizare si standardizare a mijloacelor de pregatire.

Structuri de exercitii sau sisteme de actionare pentru dezvoltarea calitatilor motrice combinate in ramura de sport preferata.

Factorii favorizanti ai formei sportive si metodologia utilizarii acestora.

Forma sportiva si caracterul ciclic al antrenamentului.

Metodologia alcatuirii microciclurilor in conditiile programarii mai multor lectii de antrenament pe zi.

Elaborarea planului tactic si aplicarea in competitie.

Dinamica formei sportive in cazul participarii la mai multe concursuri importante intr-un macrociclu.

Tendinte, manifeste pe plan mondial privind antrenamentul si participarea in competitii a sportivilor (ramura de sport preferata).

24.Conditii infrastructurale ale sportului de inalta performanta cu impact asupra asistentei psihologice.

BIBLIOGRAFIE:

ACHIM, STEFAN, Planificarea in pregatirea sportiva, Editura EX PONTO, Constanta 2002.

BOMPA, TUDOR, Teoria si metodologia antrenamentului sportiv, Editura EX PONTO, Constanta 2001.

BOMPA, TUDOR, Dezvoltarea calitatilor biomotrice, Editura EX PONTO, Constanta 2001.

BOMPA, TUDOR, Teoria si metodologia antrenamentului sportiv, Editura EX PONTO, Constanta 2002.

C.C.P.S, Antrenoriat si Competitie, Editura C.C.P.S, Bucuresti.

DRAGNEA, ADRIAN, Teoria antrenamentului sportiv, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1996.

DRAGNEA, ADRIAN, TEODORESCU, SILVIA, Teoria sportului, Editura FEST, Bucuresti 2002.

NICU, ALEXE, Teoria si metodica antrenamentului sportiv, Editura Fundatiei Romania de maine, Bucuresti 1999.

INSTRUCTIUNI

CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA SI

DESFASURAREA EXAMENULUI PENTRU OBTINEREA

CELEI DE -A II A- SPECIALIZARI

In conformitate cu prevederile Statutului Antrenorilor, la examenele pentru obtinerea celei de a doua specializari se pot inscrie absolventii ANEFS si FEFS cu examen de licenta, si se vor organiza astfel :

Inscrierile si depunerea dosarelor: 04 mai - 27 mai 2005

Locul de desfasurare - sediul CNFPA, B-dul Basarabiei nr.37-39, sector 2, Bucuresti

Taxa de inscriere la examen (la depunerea dosarului) este de 1.000.000 lei.

GRUPA I - 01.06.2005

Baschet, Handbal, Volei, Hochei pe gheata, Hochei pe iarba, Polo, Rugby, Fotbal, Gimnastica artistica, Gimnastica ritmica, Atletism, Natatie, Tenis de camp, Tenis de masa, Tir, Tir cu arcul, Canotaj, Kaiac-canoe, Alpinism si escalada, Aeronautica, Patinaj, Scrima, Popice, Ciclism, Oina, Schi, Bob-sanie, Badminton.

GRUPA a II a - 08.06.2005

Taekwondo WTF, Taekwondo ITF,Arte martiale, Arte martiale de contact, Karate modern, Karate traditional, Ju-Jitsu, Aikido, Judo, Culturism, Haltere, Lupte, Box, Dans sportiv, Baseball si Softball, Orientare, Ecvestra, Automobilism, Sah, Modelism, Yachting, Radioamatorism, Biliard, Bridge, Go, Scrable, Karate IKO2, Karate WKC.

Probe de examen:

1. Testul de aptitudini la ramura de sport in care se solicita a II a specializare.

2. Proba scrisa la teoria si metodica antrenamentului in ramura de sport.

Nota minima de promovare a unei probe este 6, iar media generala este 7.

Candidatii trebuie sa depuna la secretariatul Centrului National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor din B-dul Basarabia 37-39, sector 2 Bucuresti,un dosar, care va cuprinde:

Cerere tip avizata de federatia de specialitate (cererea tip se ridica de la sediul C.N.F.P.A. sau poate fi solicitata prin fax)

copie de pe diploma de licenta sau diploma de absolvire.

copie dupa foaia matricola

dosar plic

dovada medicala (adeverinta) care atesta ca este apt pentru efort fizic

confirmare scrisa a categoriei I de clasificare sportiva pentru sporturile individuale si a categoriei a II a de clasificare sportiva pentru jocurile sportive, acordata de federatia sportiva nationala, pentru candidatii care detin aceasta categorie de clasificare sportiva.

Transportul, cazarea si masa sunt suportate de candidati

Candidatul care:

v     are categoria I de clasificare sportiva pentru sporturile individuale si categoria a II a de clasificare sportiva pentru jocurile sportive, in specializarea pentru care sustine examen,

sau

v     in timpul studiilor universitare a obtinut minimum nota 7 (sapte) la disciplina respectiva, va obtine categoria a IV a de clasificare ca antrenor, in situatia in care promoveaza examenul.

Candidatul care:

v     nu are categoria I de clasificare sportiva pentru sporturile individuale si categoria a II a de clasificare sportiva pentru jocurile sportive in specializarea pentru care sustine examen,

sau

v     in timpul studiilor universitare nu a studiat disciplina respectiva, va obtine categoria a V a de clasificare ca antrenor, in situatia in care promoveaza examenul.

Nota: Eventualele completari ale cerintelor referitoare la continutul dosarului de inscriere vor fi afisate la sediul C.N.F.P.A. pana la data inceperii perioadei de inscriere.

TEMATICA

PENTRU EXAMENUL SCRIS LA TEORIA SI METODICA ANTRENAMENTULUI SPORTIV

Rolul stabilirii raportului optim dintre volum, intensitate si complexitate in programul de pregatire anuala (dinamica).

Obiectivele, structura si durata perioadei pregatitoare. Dinamica efortului si mijloacele folosite.

Obiectivele, continutul si durata perioadelelor competitionala si de tranzitie.

Calendarul competitional in cadrul planului anual de pregatire .

Metodologia intocmirii calendarului de catre antrenor.

Mijloacele si metode (tehnici) de pregatire a sportivului pentru concurs (5-6 zile inaintea competitiei).

Elemente utilizate in analiza activitatii randamentului sportivilor in concurs (analiza concursului).

Structura microciclurilor de antrenament in functie de obiectivele mezociclurilor.

Principiile si cerintele antrenamentului sportiv.

Metodologia stabilirii obiectivelor de instruire si de performanta in cadrul planului de pregatire pe an competitional.

Metodologia dezvoltarii combinatiei rezistenta-forta.

Metodologia dezvoltarii combinatiei forta-viteza

Metodologia dezvoltarii combinatiei rezistenta-viteza

Modelul de pregatire pe 4 ani. Structura si metodologia elaborarii.

Raportul dintre solicitare si refacere in cazul participarii sportivilor la competitii, sistem turneu sau serii de concursuri la interval de 3-6 zile.

Dinamica volumului si intensitatii efortului in perioadele pregatitoare si competitionale.

Reguli si tehnici de rationalizare si standardizare a mijloacelor de pregatire.

Structuri de exercitii sau sisteme de actionare pentru dezvoltarea calitatilor motrice combinate in ramura de sport preferata.

Factorii favorizanti ai formei sportive si metodologia utilizarii acestora.

Forma sportiva si caracterul ciclic al antrenamentului.

Metodologia alcatuirii microciclurilor in conditiile programarii mai multor lectii de antrenament pe zi.

Elaborarea planului tactic si aplicarea in competitie.

Dinamica formei sportive in cazul participarii la mai multe concursuri importante intr-un macrociclu.

Tendinte, manifeste pe plan mondial privind antrenamentul si participarea in competitii a sportivilor (ramura de sport preferata).

.Conditii infrastructurale ale sportului de inalta performanta cu impact asupra asistentei psihologice.

BIBLIOGRAFIE:

ACHIM, STEFAN, Planificarea in pregatirea sportiva, Editura EX PONTO, Constanta 2002.

BOMPA, TUDOR, Teoria si metodologia antrenamentului sportiv, Editura EX PONTO, Constanta 2001.

BOMPA, TUDOR, Dezvoltarea calitatilor biomotrice, Editura EX PONTO, Constanta 2001.

BOMPA, TUDOR, Teoria si metodologia antrenamentului sportiv, Editura EX PONTO, Constanta 2002.

C.C.P.S, Antrenoriat si Competitie, Editura C.C.P.S, Bucuresti.

DRAGNEA, ADRIAN, Teoria antrenamentului sportiv, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1996.

DRAGNEA, ADRIAN, TEODORESCU, SILVIA, Teoria sportului, Editura FEST, Bucuresti 2002.

NICU, ALEXE, Teoria si metodica antrenamentului sportiv, Editura Fundatiei Romania de maine, Bucuresti 1999.

INSTRUCTIUNI

CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXAMENULUI

DE PROMOVARE A ANTRENORILOR

-2005 -

Examenele si inscrierile pentru promovarea antrenorilor intr-o categorie superioara se vor desfasuara astfel:

Ø      30 martie Grupa I - Depunerea dosarelor 28 februarie-25 martie

(Baschet, Handbal, Volei, Hochei pe gheata, Hochei pe iarba, Polo, Rugby, Fotbal, Fotbal tenis)

Ø      6 aprilie Grupa a II a - Depunerea dosarelor 28 februarie-1 aprilie

(Atletism, Tir sportiv, Tir cu arcul, Canotaj, Kaiac-canoe, Natatie, Scrima, Patinaj, Schi, Bob-sanie.)

Ø      13 aprilie Grupa a III a - Depunerea dosarelor 28 februarie-8 aprilie

(Culturism, Gimnastica artistica, Gimnastica ritmica, Haltere, Lupte, Box, Alpinism si Escalada, Dans sportiv.)

Ø      20 aprilie Grupa a IV a - Depunerea dosarelor 28 februarie-15 aprilie

(Taekwondo WTF, Taekwondo ITF, Arte martiale, Arte martiale de contact, Karate modern, Karate Traditional, Ju-Jitsu, Aikido, Judo, Karate WKC, Karate Iko-2.)

Ø      27aprilie Grupa a V a - Depunerea dosarelor 28 februarie-22 aprilie

(Popice, Tenis de camp, Tenis de masa, Ciclism, Aeronautica, Oina, Baseball si Softball, Badminton, Orientare, Ecvestra, Automobilism, Sah, Modelism, Yachting, Radioamatorism, Biliard, Bridge, Go, Scrablle.)

Taxa de inscriere la examenul de promovare:

CATEGORIA I - 1.500.000 lei

CATEGORIA a II a - 1.200.000 lei

CATEGORIA a III a - 900.000 lei

CATEGORIA a IV a - 600.000 lei

CONDITII DE INSCRIERE

1. Sa indeplineasca un stagiu minim de vechime efectiva de antrenor:

a) - de la categoria a V-a la categoria a IV-a - doi ani;

b) - de la categoria a IV-a la categoria a III- a - doi ani;

c) - de la categoria a III- a la categoria a II- a - trei ani;

d) - de la categoria a II-a la categoria I - patru ani.

Antrenorul din categoria a II-a si a III-a cu rezultate deosebite de nivel international in activitatea sportiva poate beneficia, la propunerea federatiilor sportive nationale de specialitate, de reducere cu un an a stagiului minim, pentru prezentarea la examenele de promovare, daca a pregatit cel putin 2 ani sportivi - pentru sporturile individuale - si a pregatit cel putin un an o echipa -pentru jocurile sportive- care au obtinut urmatoarele performante sportive :

loc I - IX la JO:

loc I - VI la CE,CM de seniori;

loc I - III la CE,CM de cadeti, juniori, tineret ,la finalele de cupe mondiale si cupe europene;

calificare la turneele finale- pentru jocurile sportive.

2. Sa depuna la secretariatul Centrului National de Formare si Perfectionare a Antrenorilordin B-dul Basarabia 37-39, sector 2 Bucuresti, un dosar care va cuprinde:

a) cerere tip avizata de D.T.S.J. (D.T.S.M. Bucuresti) si de federatiile de specialitate, care contine si recomandarea conducerea structurii sportive la care este angajat antrenorul cererea tip se ridica de la sediul C.N.F.P.A. sau poate fi solicitata prin fax).

b) raportul de inspectie (numai pentru antrenorii care candideaza pentru categoria I, categoria a II-a si categoria a III-a) .Raportul de inspectie va fi efectuat de catre comisia numita de federatia sportiva nationala care, prin statutul propriu, poate delega aceasta competenta asociatiilor judetene pe ramura de sport. Continutul inspectiei de specialitate se stabileste de fiecare federatie sportiva nationala, in functie de categoria de antrenori careia i se adreseaza si vizeaza cel putin urmatoarele aspecte ale activitatii antrenorului:

numar de sportivi legitimati la nivelul sectiei;

numar de sportivi promovati la nivelurile superioare;

numar de sportivi componenti ai loturilor nationale si olimpice;

rezultate la competitiile din calendarul intern si international- analizarea obiectivelor planificate si cele realizate la aceste competitii;

aprecieri asupra continutului metodic al lectiilor de antrenament- eficienta metodelor si mijloacelor folosite, gradul de individualizare , concordanta intre continutul lectiilor si documentele de planificare ale antrenamentului sportiv.

c). confirmarea scrisa a promovarii unui curs de perfectionare specific acelei categorii de antrenori din care face parte (categoria I, categoria a II-a ,categoria a III-a sau categoria a IV-a), organizat de CNFPA in colaborare cu federatiile sportive nationale si institutiile de invatamant superior, acreditate sau autorizate in conditiile legii. Numai pentru promovarea la categoria a III-a si la categoria a IV-a de antrenor CNFPA poate delega competenta organizarii acestor cursuri directiilor pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti iar federatiile sportive nationale, prin statutul propriu, pot da competenta organizarii acestor cursuri asociatiilor judetene pe ramura de sport.

d) lucrare metodico-stiintifica realizata de candidat si avizata de federatia sportiva nationala. Federatia Sportiva Nationala stabileste tematica si criteriile de elaborare a lucrarilor metodico-stiintifice , diferentiat, in functie de categoria de clasificare careia i se adreseaza(categoria I, categoria a II-a ,categoria a III-a si categoria a-IV-a)

e) copie xerox a carnetului de antrenor, cu viza anuala la zi.

PROBELE DE EXAMEN

Pentru categoria I

- lucrare scrisa la teoria antrenamentului sportiv in disciplina practicata;

- sustinerea lucrarii metodico-stiintifice personale

Pentru categoria a II-a

- lucrare scrisa la teoria antrenamentului sportiv in disciplina practicata;

- sustinerea lucrarii metodico-stiintifice personale

Pentru categoriile a III-a

- lucrare scrisa la teoria antrenamentului sportiv in disciplina practicata;

- sustinerea lucrarii metodico-stiintifice personale

Pentru categoria a IV-a

- lucrare scrisa la teoria antrenamentului sportiv in disciplina practicata;

- sustinerea lucrarii metodico-stiintifice personale

Lucrarea scrisa la teoria antrenamentului sportiv in disciplina practicata se sustine pe parcursul a trei ore, in baza tematicii anexate

SISTEMUL DE APRECIERE

Notele se acorda de la 1 la 10.

Pentru raportul de inspectie efectuat la categoria I, categoria a II-a si categoria a III-a nota minima de promovare este 7; pentru celelalte probe nota minima de promovare este 5.

Media generala pentru categoria I, categoria a II-a si categoria a III-a rezulta din media aritmetica a notelor obtinute la: lucrarea scrisa la teoria antrenamentului sportiv, sustinerea lucrarii metodico-stiintifice personale si raportul de inspectie.

Media generala pentru categoria a IV-a rezulta din media aritmetica a notelor obtinute la: lucrarea scrisa la teoria antrenamentului sportiv si sustinerea lucrarii metodico-stiintifice personale .

Examenul de promovare intr-o categorie superioara se va desfasura la sediul Centrului National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor, B-dul Basarabiei , nr.37-39, sector 2, Bucuresti.

TEMATICA

pentru examenul scris la teoria si metodica antrenamentului sportiv

Rolul stabilirii raportului optim dintre volum, intensitate si complexitate in programul de pregatire anuala (dinamica).

Obiectivele, structura si durata perioadei pregatitoare. Dinamica efortului si mijloacele folosite.

Obiectivele, continutul si durata perioadelelor competitionala si de tranzitie.

Calendarul competitional in cadrul planului anual de pregatire .

Metodologia intocmirii calendarului de catre antrenor.

Mijloacele si metode (tehnici) de pregatire a sportivului pentru concurs (5-6

zile inaintea competitiei).

Elemente utilizate in analiza activitatii randamentului sportivilor in concurs (analiza concursului).

Structura microciclurilor de antrenament in functie de obiectivele mezociclurilor.

Principiile si cerintele antrenamentului sportiv.

Metodologia stabilirii obiectivelor de instruire si de performanta in cadrul planului de pregatire pe an competitional.

Metodologia dezvoltarii combinatiei rezistenta-forta.

Metodologia dezvoltarii combinatiei forta-viteza

Metodologia dezvoltarii combinatiei rezistenta-viteza

Modelul de pregatire pe 4 ani. Structura si metodologia elaborarii.

Raportul dintre solicitare si refacere in cazul participarii sportivilor la competitii, sistem turneu sau serii de concursuri la interval de 3-6 zile.

Dinamica volumului si intensitatii efortului in perioadele pregatitoare si competitionale.

Reguli si tehnici de rationalizare si standardizare a mijloacelor de pregatire.

Structuri de exercitii sau sisteme de actionare pentru dezvoltarea calitatilor motrice combinate in ramura de sport preferata.

Factorii favorizanti ai formei sportive si metodologia utilizarii acestora.

Forma sportiva si caracterul ciclic al antrenamentului.

Metodologia alcatuirii microciclurilor in conditiile programarii mai multor lectii de antrenament pe zi.

Elaborarea planului tactic si aplicarea in competitie.

Dinamica formei sportive in cazul participarii la mai multe concursuri importante intr-un macrociclu.

Tendinte, manifeste pe plan mondial privind antrenamentul si participarea in competitii a sportivilor (ramura de sport preferata).

Conditii infrastructurale ale sportului de inalta performanta cu impact asupra asistentei psihologice.

BIBLIOGRAFIE:

ACHIM, STEFAN, Planificarea in pregatirea sportiva, Editura EX PONTO, Constanta 2002.

BOMPA, TUDOR, Teoria si metodologia antrenamentului sportiv, Editura EX PONTO, Constanta 2001.

BOMPA, TUDOR, Dezvoltarea calitatilor biomotrice, Editura EX PONTO, Constanta 2001.

BOMPA, TUDOR, Teoria si metodologia antrenamentului sportiv, Editura EX PONTO, Constanta 2002.

C.C.P.S, Antrenoriat si Competitie, Editura C.C.P.S, Bucuresti.

DRAGNEA, ADRIAN, Teoria antrenamentului sportiv, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1996.

DRAGNEA, ADRIAN, TEODORESCU, SILVIA, Teoria sportului, Editura FEST, Bucuresti 2002.

NICU, ALEXE, Teoria si metodica antrenamentului sportiv, Editura Fundatiei Romania de maine, Bucuresti 1999.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2494
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved