Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Alimentatie nutritieAsistenta socialaCosmetica frumuseteLogopedieRetete culinareSport

Fitness

METODOLOGIA CERCETARII STIINTIFICE IN EFS TEST GRILA

Sport+ Font mai mare | - Font mai micFACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT

METODOLOGIA CERCETARII STIINTIFICE IN EFS.

1.Care concept defineste ansamblul sistematic despre natura societate si gandire?a. metoda

b. metodologia

c. stiinta

C

2.Care este aspectul teoretic cel mai activ al stiintei care jaloneaza calea dobandirii de cunostinte noi ?

a. metodologia

b. ipoteza

c. metoda

C

3.Care concept defineste reflectarea generalizata si abstractizata a realitatii?

a. metoda

b. stiinta

c. metodologia

B

4.Care concept este definit ca teorie generala asupra metodelor?

a. metodologia

b. stiinta

c. ipoteza

A

5.Ce este metoda ?

a. un mod particular de a gandi

b. un fond general de cunostinte

c. un scala de valori

A

6.Ce reprezinta metoda din punct de vedere a cercetarii stiintifice este ?

a. un aspect tehnic

b. un aspect teoretic

c. o activitate corporala

B

7.Ce este metodologia?

a. teoria generala asupra metodelor

b. negarea a tot ce nu este contrar cu afirmatiile date

c. inexistenta unei judecati intermediare cand avem doua judecati contradictorii

A

8.Ce reprezinta metodologia cercetarii stiintifice in educatie fizica si sport?

a. inexistenta unei judecati intermediare cand avem doua judecati contradictorii

b. necesitatea de a pastra ideile cu acelasi inteles pe tot parcursul gandirii

c. sinteza unei etape a stiintelor particulare

C

9.Ce reprezinta in cercetare procedeele si tehnicile ?

a. o polarizare de o singura parte cu frecventa maxima

b. o distributie simetrica sub forma de clopot

c. modul particular de aplicare al metodelor

C

10.Ce date furnizeaza cercetarea stiintifica fundamentala ?

a. cu caracter de norma sau lege

b. pentru directionarea activitatii de productie

c. crearea de produse noi

A

11.Ce date furnizeaza cercetarea stiintifica aplicativa ?

a. cu caracter de norma sau lege

b. pentru directionarea activitatii de productie

c. crearea de produse noi

B

12.Ce date furnizeaza cercetarea stiintifica pentru dezvoltare ?

a. cu caracter de norma sau lege

b. pentru directionarea activitatii de productie

c. crearea de produse noi

C

13.Care tip de cercetare directioneaza activitatea practica intr-un domeniu?

a. cercetarea fundamentala

b. cercetarea aplicativa

c. cercetarea pentru dezvoltare

B

14.Care tip de cercetare asigura baza teoretica si stiintifica a unui domeniu?

a. cercetarea pentru dezvoltare

b. cercetarea aplicativa

c. cercetarea fundamentala

C

15.Care tip de cercetare descopera esentialul dintr-un domeniu?

a. cercetarea fundamentala

b. cercetarea aplicativa

c. cercetarea pentru dezvoltare

A

16.Care este obiectul cercetarii metodologiei cercetarii stiintifice in educatie fizica si sport?

a. crearea de dispozitive si produse noi

b. cercetarea stiintelor de granita

c. comportamentul motric al omului

C

17.Care este scopul cercetarii metodologiei cercetarii stiintifice in educatie fizica si sport?

a. cresterea capacitatii de efort si a imbunatatirii performantelor

b. dezvoltarea stiintelor de granita

c. cercetarea pentru dezvoltare

A

18.Care este obiectivul cercetarii in domeniul educatiei fizice ?

a. studiul calitatilor motrice

b. studiul particularitatilor fiziologice si biochimice

c.          omul in integritatea sa

A

19.Ce reprezinta inductia in cercetarea stiintifica?

a. tip de rationament

b. actiune motrica

c. capacitate motrica

A

20.Ce este deductia in cercetarea stiintifica?

a. operatiunea de scadere

b. parametru de efort

c. operatiunea de determinare a unei concluzii

C

21.Ce se descopera prin metoda axiomatica ?

a. idei noi

b. procedee metodologice pentru descoperirea de cunostinte noi

c. adevaruri evidente formulate in timp

B

22.Ce exprima modelul similar ca si componenta a modelarii?

a. diferente de marime intre subiect si model

b. aceleasi caracteristici intre subiecti si model

c. simuleaza unele procese

A

23.Ce exprima modelul analog ca si componenta a modelarii?

a. diferente de marime intre subiect si model

b. aceleasi caracteristici intre subiect si model

c. simuleaza procese noi

B

24.Unde isi are izvorul ipoteza deductiva ?

a. in practica cercetarii stiintifice

b. in legi si teorii deja cunoscute

c. in experienta personala a cercetatorului

B

25.Unde isi are izvorul ipoteza inductiva ?

a. in acumularile din domeniul cercetat

b. in faptele observate in cadrul experimentelor

c. in teoria stiintei

B

26.Ce este ipoteza ?

a. o presupunere, anticipare, care urmeaza a fi verificata in cercetare

b. un anumit nivel de cunoastere a rezultatelor cercetarii

c. un sistem de adevaruri elaborat de stiinta

A

27.Ce presupune masura?

a. raportarea caracteristicilor unui subiect la anumite caracteristici ale altui subiect

b. raportarea unui subiect la un etalon

c. raportarea unui subiect la el insusi

B

28.Ce caracteristici are scala de marime ca si componenta a masurii?

a. ale numerelor impare cu originea in 0

b. ale numerelor negative

c. ale numerelor naturale cu origine in 0

C

29.Ce reprezinta scala nominala, ca si componenta a masurarii:

a. distante egale intre trepte

b. fenomene din aceiasi clasa

c. caracteristicile numerelor naturale

B

30.Ce caracter are metoda observatiei?

a. obiectiv

b. formativ

c. subiectiv

C

31.Ce caracter are metoda observatiei ?

a. constatativ

b. matematic, exact

c. activ in evolutia unui fenomen

A

32.Cum se aplica observatia transversala ?

a. pe acelasi esantion de subiecti in timp

b. pe mai multe situatii simultan

c. pe o singura situatie

B

33.Cum se aplica observatia longitudinala ?

a. pe mai multi subiecti simultan

b. pe doi subiecti pe termen scurt

c. pe acelasi esantion urmarit evolutiv

C

34.Cum se numeste observatia facuta in conditii obisnuite dar cu interventia cercetatorului ?

a. naturala

b. spontana

c. experimentala

C

35.Cum se numeste observatia facuta in conditii obisnuite fara interventia cercetatorului?

a. naturala

b. spontana

c. experimentala

A

36.Ce presupune analiza observationala a miscarilor?

a. analiza performantelor in conditii de concurs

b. stabilirea marimii variabilelor

c. analiza nominala si evaluativa

A

37.Din ce sunt compuse grupurile independente?

a. subiecti selectionati intamplator

b. subiecti selectionati prin concurs

c. subiecti selectionati pe baza de interviu

A

38.Care variabile sunt verificate intr-un experiment?

a. variabile dependente

b. variabile independente

c. variabile subiect

B

39.Din ce sunt formate grupurile perechi ale unui experiment ?

a. subiecti de sex opus

b. subiecti cu performante egale sau apropiate valoric

c. subiecti cu performante diferite valoric

B

40.Care variabile reprezinta reactiile de raspuns ale subiectului supus experimentului?

a. variabile dependente

b. variabile independente

c. variabile subiect

A

41.Ce fel de metoda este experimentul?

a. de masurare

b. de interpretare

c. de cercetare

C

42.Care este obiectivul principal al experimentului functional ?

a. verificarea unui experiment anterior

b. verificarea unei ipoteze si a metodelor

c. verificarea relatiei dintre variabila independenta si variabila dependenta

C

43.Ce este experimentul provocat ?

a. rezultatul unei actiuni intamplatoare

b. folosit pentru ancheta sociala

c. influentat de cercetator

C

44.Ce verifica experimentul functional ?

a. relatia dintre variabila independenta si variabila dependenta

b. verifica metodele de masurare

c. alegerea uneia din doua ipoteze

A

45.A cui componenta este ambianta fizica si sociala ?

a. a variabilei independente

b. a variabilei raspuns

c. a variabilei situatie

C

46.Ce sunt grupurile perechi ?

a. grupuri alese intamplator

b. grupuri alcatuite din subiecti echivalenti apropiati valoric

c. grupuri alcatuite din 3 in 3

B

47.In ce consta experimentul crucial ?

a. in verificarea unei metode de masurare

b. intr-o repetitie generala a experimentului

c. in alegerea unei ipoteze din doua propuse

C

48.In ce consta experimentul pilot ?

a. intr-un experiment de verificare

b. in alegerea unei ipoteze din doua propuse

c. intr-o repetitie generala a experimentului

A

49.Ce reprezinta variabila independenta ?

a. stimulul aplicat in experiment

b. subiectul supus experimentului

c. raspunsul subiectului la stimulul in experiment

A

50.Ce reprezinta variabila dependenta?

a. stimulul aplicat in experiment

b. subiectul supus experimentului

c. raspunsul subiectului la stimulul in experiment

C

51.Ce tip de metoda este ancheta in cadrul cercetarii stiintifice?

a. o metoda experimentala

b. o metoda de sondare a opiniilor

c. o metoda didactica

B

52.Care tip de metoda foloseste ca instrument chestionarul ?

a. metoda observatiei

b. metoda anchetei

c. metoda experimentala

B

53.Ce fel de raspunsuri prevad chestionarele inchise?

a. raspunsuri fixe

b. raspunsuri la alegere din mai multe posibile

c. raspunsuri libere

A

54.Ce fel de raspunsuri prevad chestionarele alternative?

a. raspunsuri fixe

b. raspunsuri la alegere din nai multe posibile

c. raspunsuri libere

B

55.Ce fel de raspunsuri prevad chestionarele deschise ?

a. raspunsuri fixe

b. raspunsuri libere

c. raspunsuri la alegere

B

56.Pentru ce sunt utilizate testele alcatuite in scopul realizarii unei selectii ?

a. pentru validitatea empirica

b. pentru validitatea predictiva

c. pentru validitatea de concurenta

A

57.Ce sunt actele motrice ?

a. un complex de exercitii

b. calitati motrice

c. reactii adaptative la situatii concrete

C

58.Ce date elaboreaza cercetarea operationala?

a. date pentru crearea de produse noi

b. date privind evolutie statistica

c. procese rationale de organizare

A

59.Prin care operatiune se stabilesc indicii de eficacitate si elaborarea procedeelor rationale de organizare a activitatilor?

a. ancheta sociometrica

b. metoda studiului de caz

c. cercetarea operationala

C

60.Ce instrument este testul in cadrul unei cercetari?

a. inregistrare

b. observare

c. masurare

C

61.Ce reprezinta etalonarea in cadrul cercetarii stiintifice ?

a. atribuirea de valori caracteristicilor unui fenomen

b. aprecierea valorilor obtinute prin comparatie cu medii prestabilite

c. enumerarea cronologica a unor fenomene

B

62.Ce ne arata validitatea masuratorilor ?

a. ca masura este adecvata trasaturii propuse

b. ca valorile masuratorii sunt pozitive

c. ca valorile masuratorii sunt negative

A

63. Al cui subsistem este educatia fizica?

a. al didacticii

b. al psihologiei

c. al sociologiei

A

64.Ce presupune analiza calitativa a miscarilor?

a. analiza performantelor in conditii de concurs

b. stabilirea marimii variabilelor

c. analiza nominala si evaluativa

C

65.Ce este chinograma, ca instrument de cercetare si analiza ?

a. un film

b. o succesiune de imagini ale unei miscari

c. o fotografie

B

66. Ce se analizeaza cu ajutorul chinogramei ?

a. tehnica miscarii

b. viteza miscarii

c. acceleratia miscarii

A

67.Ce anume determina tempoul ?

a. structura spatiala a miscarii

b. viteza de accelerare

c. frecventa miscarilor pe unitate de timp

C

68.Care valori sunt determinate prin dinamometrie ?

a. ale dinamicii de deplasare

b. ale rezistentei

c. ale fortei

C

69.Pe ce se bazeaza fundamentarea teoretica a unei lucrari ?

a. pe sinteza experimentala

b. pe documentare

c. pe analiza de caz

B

70.Ce se intelege prin documentare?

a. delimitarea domeniului investigat

b. precizarea surselor de informatii

c. studiul literaturii de specialitate care ofera informatii referitoare la tema studiata

C

71.Cum pot fi prezentate datele cercetarii ?

a. tabele

b. tabele si grafice

c. diagrame de structura

B

72.Ce studiaza cinematica?

a. caracteristicile spatio-temporale ale miscarilor

b. fortele care produc miscarile

c. inertiile de masa

A

73.Ca parte a mecanicii, ce studiaza cinetica?

a. caracteristicile spatio-temporale ale miscarilor

b. fortele care produc miscarile

c. o scala ordinala

B

74.Ce presupune analiza cantitativa a miscarilor?

a. analiza performantelor in conditii de concurs

b. stabilirea marimii variabilelor

c. analiza nominala si evaluativa

B

75.Care capitol detine pondere mai mare intr-o lucrare stiintifica?

a. capitolul de organizare a cercetarii

b. analiza rezultatelor si interpretarea lor

c. metodele de cercetare

B

76.Ce este monografia ?

a. o expunere teoretica

b. o expunere experimentala

c. o expunere experimentala si teoretica

C

77.Ce date se obtin prin metoda statistico-matematica ?

a. date si idei noi

b. date riguroase fenomenelor studiate

c. date adevarate, evidente, formulate in timp

B

78.Ce exprima media aritmetica ?

a. valoarea care imparte in doua sirul de date

b. valoarea cu cea mai mare frecventa

c. raportul dintre suma valorilor si numarul lor

C

79.Care sunt indicii de abatere ?

a. abaterea sau deviatia medie

b. abaterea, dispersia si abaterea standard

c. abaterea standard

B

80.Care varianta a coeficientului de variabilitate indica omogenitatea mica ?

a. 11 % - 20 %

b. 1 % - 10 %

c. 21 % - 35 %

C

81.Care varianta a coeficientului de variabilitate indica omogenitatea mare ?

a. 21 % - 35 %

b. 11 % - 20 %

c. 1 % - 10 %

C

82.Care varianta a coeficientului de variabilitate indica omogenitatea medie ?

a. 11% - 20 %

b. 1 % - 10 %

c. 21 % - 35 %

A

83.Care din variante este specifica statisticii ca metoda de prelucrare a datelor?

a. exclude rezultatele aleatorii

b. poate fi confirmata de un caz individual

c. nu exclude rezultatele aleatorii

C

84.Ce reprezinta distributia statistica normala ?

a. polarizare de o singura parte cu frecventa maxima

b. o distributie simetrica sub forma de clopot

c. o curba a frecventelor constant descrescatoare

B

85.Ce reprezinta distributia statistica asimetrica?

a. polarizare de o singura parte cu frecventa maxima

b. o distributie simetrica sub forma de clopot

c. o curba a frecventelor constant descrescatoare

A

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT

DISCIPLINA: METODOLOGIA CERCETARII STIINTIFICE IN KINETOTERAPIE.

1.Care concept defineste ansamblul sistematic despre natura societate si gandire?

a. metoda

b. metodologia

c. stiinta

C

2.Care este aspectul teoretic cel mai activ al stiintei care jaloneaza calea dobandirii de cunostinte noi ?

a. metodologia

b. ipoteza

c. metoda

C

3.Care concept defineste reflectarea generalizata si abstractizata a realitatii?

a. metoda

b. stiinta

c. metodologia

B

4.Care concept este definit ca teorie generala asupra metodelor?

a. metodologia

b. stiinta

c. ipoteza

A

5.Ce este metoda ?

a. un mod particular de a gandi

b. un fond general de cunostinte

c. un scala de valori

A

6.Ce reprezinta metoda din punct de vedere a cercetarii stiintifice este ?

a. un aspect tehnic

b. un aspect teoretic

c. o activitate corporala

B

7.Ce este metodologia?

a. teoria generala asupra metodelor

b. negarea a tot ce nu este contrar cu afirmatiile date

c. inexistenta unei judecati intermediare cand avem doua judecati contradictorii

A

8.Ce reprezinta metodologia cercetarii stiintifice in educatie fizica si sport?

a. inexistenta unei judecati intermediare cand avem doua judecati contradictorii

b. necesitatea de a pastra ideile cu acelasi inteles pe tot parcursul gandirii

c. sinteza unei etape a stiintelor particulare

C

9.Ce reprezinta in cercetare procedeele si tehnicile ?

a. o polarizare de o singura parte cu frecventa maxima

b. o distributie simetrica sub forma de clopot

c. modul particular de aplicare al metodelor

C

10.Ce date furnizeaza cercetarea stiintifica fundamentala ?

a. cu caracter de norma sau lege

b. pentru directionarea activitatii de productie

c. crearea de produse noi

A

11.Ce date furnizeaza cercetarea stiintifica aplicativa ?

a. cu caracter de norma sau lege

b. pentru directionarea activitatii de productie

c. crearea de produse noi

B

12.Ce date furnizeaza cercetarea stiintifica pentru dezvoltare ?

a. cu caracter de norma sau lege

b. pentru directionarea activitatii de productie

c. crearea de produse noi

C

13.Care tip de cercetare directioneaza activitatea practica intr-un domeniu?

a. cercetarea fundamentala

b. cercetarea aplicativa

c. cercetarea pentru dezvoltare

B

14.Care tip de cercetare asigura baza teoretica si stiintifica a unui domeniu?

a. cercetarea pentru dezvoltare

b. cercetarea aplicativa

c. cercetarea fundamentala

C

15.Care tip de cercetare descopera esentialul dintr-un domeniu?

a. cercetarea fundamentala

b. cercetarea aplicativa

c. cercetarea pentru dezvoltare

A

16.Care este obiectul cercetarii metodologiei cercetarii stiintifice in educatie fizica si sport?

a. crearea de dispozitive si produse noi

b. cercetarea stiintelor de granita

c. comportamentul motric al omului

C

17.Care este scopul cercetarii metodologiei cercetarii stiintifice in educatie fizica si sport?

a. cresterea capacitatii de efort si a imbunatatirii performantelor

b. dezvoltarea stiintelor de granita

c. cercetarea pentru dezvoltare

A

18.Care este obiectivul cercetarii in domeniul educatiei fizice ?

a. studiul calitatilor motrice

b. studiul particularitatilor fiziologice si biochimice

c.          omul in integritatea sa

A

19.Ce reprezinta inductia in cercetarea stiintifica?

a. tip de rationament

b. actiune motrica

c. capacitate motrica

A

20.Ce este deductia in cercetarea stiintifica?

a. operatiunea de scadere

b. parametru de efort

c. operatiunea de determinare a unei concluzii

C

21.Ce se descopera prin metoda axiomatica ?

a. idei noi

b. procedee metodologice pentru descoperirea de cunostinte noi

c. adevaruri evidente formulate in timp

B

22.Ce exprima modelul similar ca si componenta a modelarii?

a. diferente de marime intre subiect si model

b. aceleasi caracteristici intre subiecti si model

c. simuleaza unele procese

A

23.Ce exprima modelul analog ca si componenta a modelarii?

a. diferente de marime intre subiect si model

b. aceleasi caracteristici intre subiect si model

c. simuleaza procese noi

B

24.Unde isi are izvorul ipoteza deductiva ?

a. in practica cercetarii stiintifice

b. in legi si teorii deja cunoscute

c. in experienta personala a cercetatorului

B

25.Unde isi are izvorul ipoteza inductiva ?

a. in acumularile din domeniul cercetat

b. in faptele observate in cadrul experimentelor

c. in teoria stiintei

B

26.Ce este ipoteza ?

a. o presupunere, anticipare, care urmeaza a fi verificata in cercetare

b. un anumit nivel de cunoastere a rezultatelor cercetarii

c. un sistem de adevaruri elaborat de stiinta

A

27.Ce presupune masura?

a. raportarea caracteristicilor unui subiect la anumite caracteristici ale altui subiect

b. raportarea unui subiect la un etalon

c. raportarea unui subiect la el insusi

B

28.Ce caracteristici are scala de marime ca si componenta a masurii?

a. ale numerelor impare cu originea in 0

b. ale numerelor negative

c. ale numerelor naturale cu origine in 0

C

29.Ce reprezinta scala nominala, ca si componenta a masurarii:

a. distante egale intre trepte

b. fenomene din aceiasi clasa

c. caracteristicile numerelor naturale

B

30.Ce caracter are metoda observatiei?

a. obiectiv

b. formativ

c. subiectiv

C

31.Ce caracter are metoda observatiei ?

a. constatativ

b. matematic, exact

c. activ in evolutia unui fenomen

A

32.Cum se aplica observatia transversala ?

a. pe acelasi esantion de subiecti in timp

b. pe mai multe situatii simultan

c. pe o singura situatie

B

33.Cum se aplica observatia longitudinala ?

a. pe mai multi subiecti simultan

b. pe doi subiecti pe termen scurt

c. pe acelasi esantion urmarit evolutiv

C

34.Cum se numeste observatia facuta in conditii obisnuite dar cu interventia cercetatorului ?

a. naturala

b. spontana

c. experimentala

C

35.Cum se numeste observatia facuta in conditii obisnuite fara interventia cercetatorului?

a. naturala

b. spontana

c. experimentala

A

36.Ce presupune analiza observationala a miscarilor?

a. analiza performantelor in conditii de concurs

b. stabilirea marimii variabilelor

c. analiza nominala si evaluativa

A

37.Din ce sunt compuse grupurile independente?

a. subiecti selectionati intamplator

b. subiecti selectionati prin concurs

c. subiecti selectionati pe baza de interviu

A

38.Care variabile sunt verificate intr-un experiment?

a. variabile dependente

b. variabile independente

c. variabile subiect

B

39.Din ce sunt formate grupurile perechi ale unui experiment ?

a. subiecti de sex opus

b. subiecti cu performante egale sau apropiate valoric

c. subiecti cu performante diferite valoric

B

40.Care variabile reprezinta reactiile de raspuns ale subiectului supus experimentului?

a. variabile dependente

b. variabile independente

c. variabile subiect

A

41.Ce fel de metoda este experimentul?

a. de masurare

b. de interpretare

c. de cercetare

C

42.Care este obiectivul principal al experimentului functional ?

a. verificarea unui experiment anterior

b. verificarea unei ipoteze si a metodelor

c. verificarea relatiei dintre variabila independenta si variabila dependenta

C

43.Ce este experimentul provocat ?

a. rezultatul unei actiuni intamplatoare

b. folosit pentru ancheta sociala

c. influentat de cercetator

C

44.Ce verifica experimentul functional ?

a. relatia dintre variabila independenta si variabila dependenta

b. verifica metodele de masurare

c. alegerea uneia din doua ipoteze

A

45.A cui componenta este ambianta fizica si sociala ?

a. a variabilei independente

b. a variabilei raspuns

c. a variabilei situatie

C

46.Ce sunt grupurile perechi ?

a. grupuri alese intamplator

b. grupuri alcatuite din subiecti echivalenti apropiati valoric

c. grupuri alcatuite din 3 in 3

B

47.In ce consta experimentul crucial ?

a. in verificarea unei metode de masurare

b. intr-o repetitie generala a experimentului

c. in alegerea unei ipoteze din doua propuse

C

48.In ce consta experimentul pilot ?

a. intr-un experiment de verificare

b. in alegerea unei ipoteze din doua propuse

c. intr-o repetitie generala a experimentului

A

49.Ce reprezinta variabila independenta ?

a. stimulul aplicat in experiment

b. subiectul supus experimentului

c. raspunsul subiectului la stimulul in experiment

A

50.Ce reprezinta variabila dependenta?

a. stimulul aplicat in experiment

b. subiectul supus experimentului

c. raspunsul subiectului la stimulul in experiment

C

51.Ce tip de metoda este ancheta in cadrul cercetarii stiintifice?

a. o metoda experimentala

b. o metoda de sondare a opiniilor

c. o metoda didactica

B

52.Care tip de metoda foloseste ca instrument chestionarul ?

a. metoda observatiei

b. metoda anchetei

c. metoda experimentala

B

53.Ce fel de raspunsuri prevad chestionarele inchise?

a. raspunsuri fixe

b. raspunsuri la alegere din mai multe posibile

c. raspunsuri libere

A

54.Ce fel de raspunsuri prevad chestionarele alternative?

a. raspunsuri fixe

b. raspunsuri la alegere din nai multe posibile

c. raspunsuri libere

B

55.Ce fel de raspunsuri prevad chestionarele deschise ?

a. raspunsuri fixe

b. raspunsuri libere

c. raspunsuri la alegere

B

56.Pentru ce sunt utilizate testele alcatuite in scopul realizarii unei selectii ?

a. pentru validitatea empirica

b. pentru validitatea predictiva

c. pentru validitatea de concurenta

A

57.Ce sunt actele motrice ?

a. un complex de exercitii

b. calitati motrice

c. reactii adaptative la situatii concrete

C

58.Ce date elaboreaza cercetarea operationala?

a. date pentru crearea de produse noi

b. date privind evolutie statistica

c. procese rationale de organizare

A

59.Prin care operatiune se stabilesc indicii de eficacitate si elaborarea procedeelor rationale de organizare a activitatilor?

a. ancheta sociometrica

b. metoda studiului de caz

c. cercetarea operationala

C

60.Ce instrument este testul in cadrul unei cercetari?

a. inregistrare

b. observare

c. masurare

C

61.Ce reprezinta etalonarea in cadrul cercetarii stiintifice ?

a. atribuirea de valori caracteristicilor unui fenomen

b. aprecierea valorilor obtinute prin comparatie cu medii prestabilite

c. enumerarea cronologica a unor fenomene

B

62.Ce ne arata validitatea masuratorilor ?

a. ca masura este adecvata trasaturii propuse

b. ca valorile masuratorii sunt pozitive

c. ca valorile masuratorii sunt negative

A

63. Al cui subsistem este educatia fizica?

a. al didacticii

b. al psihologiei

c. al sociologiei

A

64.Ce presupune analiza calitativa a miscarilor?

a. analiza performantelor in conditii de concurs

b. stabilirea marimii variabilelor

c. analiza nominala si evaluativa

C

65.Ce este chinograma, ca instrument de cercetare si analiza ?

a. un film

b. o succesiune de imagini ale unei miscari

c. o fotografie

B

66. Ce se analizeaza cu ajutorul chinogramei ?

a. tehnica miscarii

b. viteza miscarii

c. acceleratia miscarii

A

67.Ce anume determina tempoul ?

a. structura spatiala a miscarii

b. viteza de accelerare

c. frecventa miscarilor pe unitate de timp

C

68.Care valori sunt determinate prin dinamometrie ?

a. ale dinamicii de deplasare

b. ale rezistentei

c. ale fortei

C

69.Pe ce se bazeaza fundamentarea teoretica a unei lucrari ?

a. pe sinteza experimentala

b. pe documentare

c. pe analiza de caz

B

70.Ce se intelege prin documentare?

a. delimitarea domeniului investigat

b. precizarea surselor de informatii

c. studiul literaturii de specialitate care ofera informatii referitoare la tema studiata

C

71.Cum pot fi prezentate datele cercetarii ?

a. tabele

b. tabele si grafice

c. diagrame de structura

B

72.Ce studiaza cinematica?

a. caracteristicile spatio-temporale ale miscarilor

b. fortele care produc miscarile

c. inertiile de masa

A

73.Ca parte a mecanicii, ce studiaza cinetica?

a. caracteristicile spatio-temporale ale miscarilor

b. fortele care produc miscarile

c. o scala ordinala

B

74.Ce presupune analiza cantitativa a miscarilor?

a. analiza performantelor in conditii de concurs

b. stabilirea marimii variabilelor

c. analiza nominala si evaluativa

B

75.Care capitol detine pondere mai mare intr-o lucrare stiintifica?

a. capitolul de organizare a cercetarii

b. analiza rezultatelor si interpretarea lor

c. metodele de cercetare

B

76.Ce este monografia ?

a. o expunere teoretica

b. o expunere experimentala

c. o expunere experimentala si teoretica

C

77.Ce date se obtin prin metoda statistico-matematica ?

a. date si idei noi

b. date riguroase fenomenelor studiate

c. date adevarate, evidente, formulate in timp

B

78.Ce exprima media aritmetica ?

a. valoarea care imparte in doua sirul de date

b. valoarea cu cea mai mare frecventa

c. raportul dintre suma valorilor si numarul lor

C

79.Care sunt indicii de abatere ?

a. abaterea sau deviatia medie

b. abaterea, dispersia si abaterea standard

c. abaterea standard

B

80.Care varianta a coeficientului de variabilitate indica omogenitatea mica ?

a. 11 % - 20 %

b. 1 % - 10 %

c. 21 % - 35 %

C

81.Care varianta a coeficientului de variabilitate indica omogenitatea mare ?

a. 21 % - 35 %

b. 11 % - 20 %

c. 1 % - 10 %

C

82.Care varianta a coeficientului de variabilitate indica omogenitatea medie ?

a. 11% - 20 %

b. 1 % - 10 %

c. 21 % - 35 %

A

83.Care din variante este specifica statisticii ca metoda de prelucrare a datelor?

a. exclude rezultatele aleatorii

b. poate fi confirmata de un caz individual

c. nu exclude rezultatele aleatorii

C

84.Ce reprezinta distributia statistica normala ?

a. polarizare de o singura parte cu frecventa maxima

b. o distributie simetrica sub forma de clopot

c. o curba a frecventelor constant descrescatoare

B

85.Ce reprezinta distributia statistica asimetrica?

a. polarizare de o singura parte cu frecventa maxima

b. o distributie simetrica sub forma de clopot

c. o curba a frecventelor constant descrescatoare

APolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3698
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved