Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AeronauticaComunicatiiElectronica electricitateMerceologieTehnica mecanica


OBIECTIVE PE TERMEN SCURT SI MEDIU PENTRU MODERNIZAREA SI EFICIENTIZAREA SERVICIILOR DE INCALZIRE URBANA

Electronica electricitate+ Font mai mare | - Font mai micObiective pe Termen Scurt si Mediu Pentru Modernizarea si Eficientizarea Serviciilor de Incalzire Urbana

1. Principii care stau la baza strategiei privind modernizarea si eficientizarea serviciilor de incalzire urbana

Þ    asigurarea serviciilor de incalzire, de o calitate corespunzatoare si la preturi accesibile;Þ    respectarea prevederilor din directivele europene privind nivelul serviciilor si calitatea mediului;

Þ    mentinerea in sistem a consumatorilor racordati si stoparea fenomenului de debransare;

Þ    protectia mediului;

Þ    dezvoltarea durabila.

2. Obiective pe termen scurt si mediu

Strategia modernizarii si dezvoltarii serviciilor de incalzire urbana pe termen scurt si mediu se bazeaza pe urmatoarele obiective:

Þ    descentralizarea serviciilor publice si cresterea responsabilitatii autoritatilor locale cu privire la calitatea serviciilor asigurate populatiei;

Þ    restructurarea mecanismelor de protectie sociala a segmentelor defavorizate ale populatiei si reconsiderarea raportului pret/calitate;

Þ    promovarea principiilor economiei de piata, reducerea gradului de monopol si deschiderea pietei;

Þ    atragerea capitalului privat in finantarea investitiilor din domeniul infrastructurii locale;

Þ    institutionalizarea creditului local si extinderea contributiei acestuia la finantarea serviciilor comunale;

Þ    promovarea masurilor de dezvoltare durabila;

Þ    promovarea parteneriatului social si pregatirea continua a personalului.

3. Solutii

Þ    scaderea costurilor de productie prin modernizarea sistemelor de producere si distributie a energiei termice si reducerea pierderilor;

Þ    modernizarea capacitatilor existente sau inlocuirea lor si corelarea cu necesarul de incalzire al localitatii;

Þ    inlocuirea utilizarii combustibililor solizi si lichizi cu gaze naturale, acolo unde este posibil;

Þ    diversificarea sistemelor de producere si distributie si adoptarea solutiilor optime sub raport calitate/cost;

Þ    introducerea contorizarii energiei termice livrate la nivelul imobilelor si, acolo unde este posibil, la nivel de apartamente, inclusiv a sistemelor de reglaj individuale;

Þ    lansarea unui pachet de reglementari care sa stimuleze proprietarii pentru efectuarea de lucrari de modernizare a apartamentelor, in vederea reducerii pierderilor de caldura.

Directii de actiune

Reorganizarea regiilor si societatilor in conformitate cu Legea nr. 326/2001

In urmatoarea perioada va demara reorganizarea tuturor regiilor si societatilor care au ca obiect de activitate serviciile publice de gospodarie comunala, actiune in desfasurarea careia se va tine cont de respectarea urmatoarelor criterii:

Þ    separarea clara intre proprietarul patrimoniului, care este autoritatea publica locala si operator, care poate fi cu capital 100% public, cu capital mixt sau 100% privat;

Þ    indiferent de statutul juridic al operatorului, gestiunea serviciului va fi delegata de autoriatea locala municipala pe baza de contract, iar operatorul va fi selectionat prin proceduri de licitatie;

Þ    contractul de delegare de gestiune si regulamentul de serviciu vor respecta modelele intocmite de Ministerul Administratiei si Internelor si care vor fi supuse aprobarii Guvernului;

Þ    toti operatorii, indiferent de statutul lor juridic, se vor licentia.

5. Imbunatatirea performantelor operationale si financiare ale operatorilor

In vederea asigurarii unor servicii de calitate catre consumatori la preturi accesibile, procesul de reforma prezentat in aceasta strategie va trebui sa inceapa cu imbunatatirea performantelor operationale ale operatorilor dupa urmatoarele principii:

Þ    autoritatea publica locala are in proprietate bunurile de natura publica sau privata, cu care se opereaza in executarea serviciilor respective;

Þ    operatorii, indiferent de statutul lor juridic, primesc dreptul de a opera in baza unui contract de delegare de serviciu castigat prin licitatie;

Þ    contractele de delegare pentru operarea serviciului vor fi monitorizate de autoritatile publice locale si supervizate de autoritatea de reglementare;

Þ    tarifele si indexarea acestora vor fi calculate de catre operatori conform unor metodologii elaborate prin Hotarare de Guvern, vor fi aprobate de autoritatile concedente si verificate de autoritatea nationala de reglementare;

Þ    activitatea manageriala va fi evaluata in baza unor contracte si criterii de performanta.

Pentru a se obtine performantele dorite sub raportul calitate/cost este necesar sa se generalizeze metoda evaluarii performantelor operatorilor in domeniul serviciilor publice de incalzire urbana si in acest scop se va institutionaliza procedura de benchmarking. Aceasta inseamna introducerea unor indicatori statistici de evaluare cu privire la performantele tehnice, economice, financiare ale fiecarui operator si compararea acestora la sfarsitul unor etape cu performantele impuse prin contractul de management la momentul respectiv.

6. Elaborarea unei legi speciale pentru serviciile de incalzire urbana

In conformitate cu prevederile art. 2 alin (3) din Legea nr. 326/2001 pentru serviciul de incalzire urbana se va elabora o lege speciala care sa reglementeze aspectele legate de modul de organizare a serviciului, problemele de proprietate, de delegare a gestiunii, relatiile contractuale etc.

7. Elaborarea unor strategii locale la nivelul municipiilor si oraselor cu privire la modernizarea si reabilitarea serviciilor de incalzire urbana

Legea nr. confera autoritatilor locale o totala libertate de decizie in ceea ce priveste organizarea si administrarea serviciilor publice de gospodarie comunala, deci si a serviciilor de incalzire urbana. In acest context este necesar ca autoritatile administratiei publice din fiecare municipiu, oras sau comuna care dispune in prezent de un sistem centralizat de producere si distributie a energiei termice sau care doreste sa realizeze unul in viitorii ani, sa-si elaboreze propria strategie plecand de la principiile enuntate in strategia nationala si cu respectarea legislatiei in vigoare. Aceasta strategie va trebui sa aiba la baza un studiu de specialitate pe baza caruia sa se determine:

Þ    solutiile tehnice ce vor fi utilizate pentru asigurarea serviciului de incalzire urbana;

Þ    evaluarea numarului de consumatori in prezent si in viitor;

Þ    cantitatea de caldura necesara pentru incalzire si pentru apa calda de consum;

Þ    alternative privind tipul de combustibil ce va trebui utilizat;

Þ    costuri de modernizare si reabilitare a sistemelor existente daca este cazul;

Þ    solutii de finantare posibile.

8. Pregatirea si implementarea unor programe de investitii la nivel sectorial

Masurile organizatorice, tehnice si legislative propuse mai sus trebuie sa fie acompaniate si de programe de investitii prin care sa se realizeze urmatoarele:

Þ    cresterea performantelor instalatiilor si aducerea lor la nivelul standardelor europene;

Þ    reducerea pierderilor pe intregul ciclu de productie si distributie;

Þ    scaderea costurilor de producere a energiei termice si obtinerea unor preturi de vanzare accesibile consumatorilor;

Þ    masurarea prin contorizare a cantitatilor de energie termica livrata si facturarea in functie de consum, individualizat pentru fiecare apartament;

Þ    introducerea sistemelor de monitorizare si control permanent al functionarii instalatiilor de la producere pana la consumator inclusive;

Þ    posibilitatea consumatorilor de a-si regla consumul in functie de nevoi si de capacitatea de plata.

Realizarea obiectivelor de mai sus se poate obtine prin programe de investitii concepute la nivel sectorial care sa regrupeze mai multe localitati cu specific asemanator si pentru care sa se poata asigura asistenta tehnica de pregatire si implementare necesare.

Gruparea in cadrul unor programe de modernizare a mai multor localitati este necesara deoarece:

Þ    Bancile si in general institutiile de credit prefera sa negocieze si sa finanteze proiecte de valori mari;

Þ    Companiile internationale interesate sa intre pe piata romaneasca a serviciilor de incalzire doresc sa dialogheze cu parteneri romani puternici;

Þ    Pentru pregatirea si finantarea unor proiecte de valori mari pot fi utilizate mai eficient cadrele tehnice si economice specializate.

Ministerul Administratiei si Internelor isi poate asuma raspunderea pentru lansarea unor astfel de programe, bazate pe propunerile venite de la municipii si orase, coroborate cu ofertele venite din partea unor finantatori externi.

9. Atragerea de investitori straini in domeniul serviciilor de incalzire urbana

Valoarea mare a efortului investitional nu poate fi acoperita integral din surse ale bugetului de stat si ale bugetelor locale si este necesar sa se apeleze la investitori autohtoni sau straini care sa aduca capital de investitii. Formele oferite in prezent de legislatia romaneasca sunt:

Þ    crearea de societati joint venture cu participarea autoritatilor locale si respectiv, a investitorilor;

Þ    obtinerea de credite de la organisme financiare si banci internationale;

Þ    privatizarea serviciului si oferirea concesiunii lui cu conditia modernizarii;

Þ    proceduri de tipul BOT (construieste, exploateaza, transfera);

Þ    operatiuni de investitii prin credit furnizor.

Pentru a deschide piata si a stimula atragerea de investitori straini si capital privat in sector sunt necesare o serie de masuri dupa cum urmeaza:

Þ    garantarea de catre stat a creditelor externe pentru proiectele importante in domeniul serviciilor de incalzire urbana;

Þ    recunoasterea prin lege a dreptului de proprietate asupra bunurilor realizate cu capitalul propriu al investitorului, pana la expirarea contractului de concesiune;

Þ    reglementari mai flexibile privind modul de aprobare a tarifelor;

Þ    legislatie mai dura pentru sanctionarea railor platnici;

Þ    scutirea de taxe vamale, comisioane vamale si TVA la importul de echipamente;

Þ    reducerea TVA pentru energia termica livrata consumatorilor casnici;

Þ    scutire la plata impozitului pe profit pe durata returnarii creditelor;

Þ    reesalonarea datoriilor acumulate de catre societati si regii;

Þ    asigurarea unor conditii echitabile de vanzare a energiei electrice produsa in sistem de cogenerare.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 890
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved