Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Prezentarea generala a unitatii patrimonale, obiect al studiului monografiei contabile

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micPrezentarea generala a unitatii patrimonale, obiect al studiului monografiei contabile

Denumirea unitatii patrimoniale, sediul.Denumirea societatii prezentate in lucrare este S.C. "DAVA PREST " S.R.L. In toate actele, anunturile, publicatiile, provenind de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de "societate cu raspundee limitata" sau S.R.L. de capitalul social si de numarul de inmatriculare de la registrul comertului.

Societatea isi are sediul in Romania, judetul Bihor, localitatea Oradea, strada Selimbarului nr. 9, bloc F4.

Sediul poate fi schimbat in orice localitate din Romania prin vointa asociatului si cu efectuarea formalitatilor prevazute de legea Registrului Comertului.

Societatea va putea deschide filiale, agentii sau sucursale in tara si stainatate, cu respectarea preocedurii legale privind inregistrarea lor.

Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la Registrul Comertului.

S.C."DAVA PREST "S.R.L. are codul fiscal R3658449, numarul de inregistrare la Registrul Comertului J 30/1554/1992 si cont bancar numarul 062440547 deschis la "Banca Tiriac".

Forma juridica a S.C."DAVA PREST"S.R.L.

Forma juridical a acestei societati este de societate cu raspundere limitata. Este societate comerciala cu capital privat avand ca asociat unic pe Pavel Constantin.

S.C."DAVA PREST"S.R.L. isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romanesti, cu statutul societatii.

Obligatiile societatii cu raspundere limitata sunt garantate cu patrimoniu social, asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale. Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile, daca au aceasta forma de organizare.

Partile sociale intr-o societate cu raspundere limitata pot apartine unei singure persoane, denumita in lege asociat unic.

La societatile cu raspundere limitata, aportul in natura nu poate fi mai mare de 60% din capitalul social, exceptie facand societatile in nume colectiv si in comandita simpla. Celelalte tipuri pot fi organizate numai daca pe langa contract, exista si statut.

Statutul este actul prin care se reglementeaza structura si functionarea societatii. Aceasta cuprinde denumirea, sediul, forma juridical, durata de functionare, obiectul de activitate, capitalul social subscris si varsat, atributiile adunarii generale, sarcinile administratorilor, ale cenzorilor, fuzionarea, dizolvarea si lichidarea societatii.

Societatea comerciala S.C."DAVA PREST"S.R.L. a fost infiintata in anul 1992, avand un capital subscris si varsat de 5 000 000 lei depusi in numerar reprezentand 50 de parti sociale in suma de 100 000 de lei fiecare constituit de unicul asociat.

Partile sociale sunt titluri indivizibile fata de societate, nominative, putand fi reprezentate prin certificate de parti sociale, emise de societate, la cererea asociatului unic. Certificatele de parti sociale vor fi numerotate , stampilate, si semnate de administratorul societatii. Acestea vor cuprinde toate datele cerute de lege.

Daca asociatul a pierdut certificatul ori i-a fost sustras sau a fost distrus, deteriorate, se elibereaza un alt certificate pe care se va face mentiunea duplicat.

Capitalul social va putea fi majorat prin hotararea asociatului unic, prin emiterea de noi parti sociale reprezentand aportul nou adus fie in natura, fie in numerar, fie din beneficiile cuvenite asociatului.

Reducerea capitalului social se poate face prin decizia asociatului unic, respectandu-se minimum legal admis de lege aratandu-se motivele reducerii si modalitatea efectuarii ei.

Reducerea capitaluilui social se poate face numai dupa trecerea a 2 luni de la publicarea deciziei de reducere a capitalului social in monitorul official.

Hotararea de reducere a capitalului social se comunica la registrul comertului.

Partile sociale detinute confera dreptul de a participa la distribuirea profitului societatii si de a hotari in toate problemele legate de societate. Drepturile si obigatiile legate de partile sociale, se transfera odata cu acestea, in cazul trecerii lor in proprietatea altei persoane. Detinerea de parti sociale implica adeziunea la statutul societatii cu toate consecintele ce decurg din aceasta.

Obligatiile sociale sunt garantate de asociat, cu patrimonial subscris, acesta putand fi obligat la plata numai pana la concurenta sumei ce reprezinta partile sale sociale. Patrimoniul societatii nu poate fi girat de datorii, sau alte obligatii personale ale asociatului.

Partile sociale sunt titluri indivizibile fata de societate, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru o parte sociala.

Cesiunea partilor sociale catre terti se face pe baza hotararii unicului asociat si se face prin act autentic. Cesiunea se publica in monitorul oficial si se comunica la registrul comertului.

Modificarea formei juridice, dizolvarea si lichidarea societatii

Prin hotararea asociatului unic, societatea va putea fi transferata intr-o alta forma de societate comerciala cu respectarea legii si dupa obtinerea aprobarilor legale, va putea fuziona, cu alte societati comerciale si se va putea diviza.

Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

imposibilitatea realizarii obiectului de activitate

pierderea a cl putin ½ din capitalul social, dupa ce s-a utilizat fondul de rezerva, daca adunarea generala nu decide comletarea capitalului social ori reducerea lui la capitalul ramas.

reducerea capitalului social sub minimum legal admis de lege daca asociatii nu decid completarea lui.

hotararea asociatului unic sau in caz de faliment.

In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata de un lichidator ales de asociati. Lichidatorul va efectua toate operatiunile cerute de lege pana la terminarea lichidarii si a radierii societetii din Registrul Comertului.

Obiectul de activitate al S.C."DAVA PREST"S.R.L.

Obiectul de activitate al S.C.:DAVA PREST"S.R.L. va consta in activitatea de: Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc, al aparatelor de telefonie mobila, de radio si televiziune.

Obiectul secundar de activitate

Comert cu ridicata cu material lemnos si de constructii

Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

Comert cu ridicata al masinilor pentru constructii

Comert cu ridicata al masinilor si materialelor de birou, industrie, comert si transport

Comert cu ridicata al altor produse, n.c.a.

Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrice de uz casnic

Comert cu amanuntul in magazine specializate si al altor produse, n.c.a.

Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii si inchiriate

Administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contracte

Inchirierea altor mijloace de transport terestru

Inchirierea bunurilor personale si gospodaresti

Consultatii in domeniul echipamentelor de calcul

Activitati de contabilitate, revizie contabila, consultatii in domeniul fiscal

Activitati de secretariat, dactilografiere, multiplicare si traduceri

Activitati de radio si televiziune

Spalarea, curatarea, vopsirea textilelor si blanurilor

Activitati de pompe funebre si similare

Activitati de intretinere corporala

Activitati de import-export de produse alimentare, agricole, confectii etc.

Structura organizatorica a societatii comerciale

Unitatea antreprenoare s-a infiintat, se organizeaza si isi desfasoara activitatea economica in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 si al Legii nr. 21/1990 asemenea celorlalte unitati economice.

Obiectul activitatii S.C."DAVA PREST"S.R.L. consta in achizitionarea si comercializarea la prêt cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc, al aparatelor de telefonie mobila, de radio si televiziune, iar datorita acestui fapt societatea nu are productie proprie.

Comercializarea marfurilor si a produselor societatii se va face in Romania prin retelele comerciale existente precum si prin magazine, puncte de desfacere in masura in care acestea vor fi create de societate cu abateri legale. In acest scop societatea va putea angaja personal calificat si salariat, cu respectarea legislatiei in vigoare, pe baza contractelor individuale de munca inregistrate la Camera de Munca a Directiei Muncii si Ocrotirilor Sociale. Atributiile prevazute de lege in vederea adunarii generale a asociatiilor revin asociatului unic. Acesta avand urmatoarele atributii:

1.aproba structura organizatorica a societatii si numarului de posturi

2.numeste salariatii si isi da acordul asupra contractelor de munca

3.aproba programul de activitate si bugetul societatii

4.decide cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii

5.decide cu privire la majorarea sau diminuarea capitalului social

6. decide cu privire la modificarea statutului si contractului de societate, cu respectarea conditiilor legale de forma si publicitate

7. decide cu privire la realizarea de noi investitii

8. decide cu privire la orice alte probleme privind societatea, in scopul realizarii obiectului de activitate.

Directorul general, ca unic asociat, numeste un subdirector, care are urmatoarele atributii:

a.gasirea de noi agenti pentru procurarea de bunuri

b. intocmirea documentatiei si a contractelor privind achizitia de marfuri

c. supravegherea desfasurarii activitatii in pilsa directorului general

Administratorul secundar este Pavel Horia Dorin. Acesta este direct raspunzator fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale si pentru greseli in administrarea societatii.

Structura de productie si conducere este reprezentat graphic prin urmatoarea organigrama:

In magazine sunt depozitate marfurile cum ar fi: aparate electrice si de uz gospodaresc, aparate de telefonie mobile de radio si televiziune, achizitionate de la diferiti agenti economici.

Organizarea compartimentului financiar-contabil a   

S.C."DAVA PREST"S.R.L.

Obiectul fundamental al contabilitatii este acela de a furniza o imagine fidela asupra situatiei patrimoniului si a rezultatului unitatii.

Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii.

S.C."DAVA PREST"S.R.L. are un birou economic unic, deoarece productia este mica.

In conformitate cu prevederile articolului nr.11 din Lege, contabilitatea untitatii este condusa de contabil, acesta posedand studii economice superioare.

Activitatea financiar-contabila este organizata sub forma de compartimente. La nivelul societatii, principalele compartimente sunt:

  1. compartimentul financiar cu atributii de:
    • plan trezorerie (relatii cu BCR)
    • intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli
    • decontari cu agenti economici
  2. compartimentul de contabilitate cu urmatoarele atributii:

contabilitate generala

evidenta capitalului social

  1. compartimentul preturi cu principala atributie:

calculul si negocierea pretului de livrare a produselor.

Contabilul va intocmi anual bilantul contabil care se va depune in termen de 15 zile de la aprobarea lui de catre asociatul unic Pavel Constantin, la Camera de Comert si la Directia de Finante Publice.

Profitul impozabil se stabileste intre suma totala a incasarilor si suma totala a platior efectuate pentru realizarea profitului. Pentru determinarea acestui profit, se va deduce din profitul annual fondul de rezerva care va fi cel mult 5 % din tottalu profitului prevazut in bilantul anual. Constituirea lui continuand pana la atingerea unei cincimi din capitalul social, precum si alte cote prevazute de reglementarile in vigoare.

Incadrarea salariatilor societatii se face numai pe baza de contract de munca, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii si aregimului de asigurari sociale a personalului unitatii de stat. Salarizarea se face prin liberal accord al partilor cu respectarea limitei minime prevazute de lege.

Societatea comerciala S.C."DAVA PREST"S.R.L. foloseste forma de inregistrare contabila "maestrul sah" sau pe conturi corespondente. Caracterizarea acestei forme consta in evidenta sintetica, operatiile economice si financiare se inregistreaza in verdictul si creditul contului, desfasurate de conturile corespondente, ceditoare sau debitoare dupa caz.

Registrele folosite in forme "maestrul sah", sunt: "Registrul jurnal", "Registrul inventar", "Registrul Cartea Mare" si fisele de cont analitice.

Registrul jurnal ste folosit pentru inregistrarea cronologica a tututor operatiilor economice si financiare consemnate in documente justificative. Entru inregistrarile care nu au la baza documente justificative se intocmesc note de contabilitate.

Registrul Cartea Mare este documentul de sistematizare a inregistrarilor contabile in conturi sistematice.

Fisele de cont, asigura evidenta sistematica pe luna respectiva. Pentru fiecare cont sistematic se deschis 2 fise. Una pentru debitul contului, si alta pentru creditul contului. Inregistrarile se dac pe baza notelor de contabilitate. Pentru evidenta analitica a materialelor, obiectelor de inventar, produselor finite, unde este necesara exprimarea elementelor materiale, atat valoric cat si cantitativ, se utilizeaza "Fisa de cont analitica pentru valori materiale". La sfarsitul fiecarei luni se verifica exactitatea inregistrarilor cu ajutorul "Balantelor de verificare" iar semestrial se intocmeste "Bilantul"Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2289
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved