Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CHELTUIELI EFECTUATE

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micCHELTUIELI EFECTUATE1. Contabilitatea cheltuielilor de constructie

Activitatea de constructie cuprinde toate operatiile economice si comerciale privind aprovizionarea, productia si desfacerea bunurilor, produselor, lucrarilor si serviciilor. Totodata sunt incluse si operatiile privind investitiile, prin care se realizeaza productia si constructia proprie de mijloace fixe. Structural, contabilitatea operatiilor privind constatarea cheltuielilor de constructie se diferentiaza in functie de natura resurselor utilizate, pe urmatoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli cu materiile prime, materiale si marfuri, cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti, cheltuieli cu impozitele, taxele si varsaminte asimilate, cheltuieli cu personalul, alte cheltuieli de constructie.

Potrivit planului de conturi general romanesc, contabilitatea cheltuielilor de constructie se realizeaza cu ajutorul grupelor de conturi din clasa 7 Conturi de cheltuieli, care se dezvolta pe conturi sintetice de gradul I, formate din trei cifre, iar o parte din acestea se dezvolta pe conturi sintetice de gradul II, formate din patru cifre.

1.1. Contabilitatea cheltuielilor privind stocurile

Aceasta categorie de cheltuieli desemneaza generic elemente de cheltuieli materiale primare care privesc activitatea de constructie a intreprinderii. Ele sunt reflectate in contabilitate prin grupa de conturi 70 "Cheltuieli privind stocurile".

Obiectul acestei categorii de cheltuieli il constituie materiile prime, materiale consumabile, materialele de natura obiectelor de inventar, energia si apa, precum si marfurile.

Potrivit Art. 13 alineatul 2 din Legea Contabilitatii, contabilitatea valorilor materiale se tine cantitativ si valoric sau numai valoric, prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent.

In cadrul SC OXINAV CONSTRUCT SRL-BRAILA se foloseste metoda inventarului permanent, care presupune contabilizarea fiecarei intrari de stocuri, cantitativ si valoric, la cost istoric (cost de achizitie sau cost de productie), la pret stabilit in functie de valoarea de utilitate (pentru stocurile constatate ca pulsuri la inventar, aduse ca aport la capitalul social, primite ca donatie sau obtinute cu titlu gratuit) sau la o alta valoare de inregistrare (pret de vanzare, pret standard).

Folosindu-se metoda inventarului intermitent, la SC OXINAV CONSTRUCT SRL-BRAILA, contabilitatea analitica a stocurilor se organizeaza, dupa specificul activitatii, pe metoda cantitativ valorica (pe fise de cont analitic).

Aceasta consta in tinerea evidentei cantitative, pe categorii de bunuri, la locul de depozitare, adica in magazii, cu ajutorul fiselor de magazie, aranjate in ordinea fiselor de cont analitic din contabilitate. In magazie, inregistrarile se fac zilnic de catre gestionar pe baza documentelor de intrare-iesire a materialelor. Dupa inregistrare, aceste documente se predau la contabilitate, pe baza de borderou. In contabilitate are loc evidenta cantitativ-valorica, prin inregistrarea documentelor primite in fisele de cont analitic pentru valori materiale si verificarea modului de emitere si completare a documentelor. Stabilirea stocurilor si soldurilor se realizeaza prin programul informatic de gestiune implementat in reteaua de calculatoare de care dispune firma si care furnizeaza si situatiile centralizatoare privind intrarile si iesirile de materiale, in vederea inregistrarii lor in contabilitatea sintetica.

Contabilitatea stocurilor se desfasoara pe gestiuni, iar in cadrul acestora, pe categorii de bunuri. Controlul exactitatii si concordantei inregistrarilor din evidenta de la locurile de depozitare si din contabilitate se face prin punctajul periodic dintre cantitatile inregistrate in fisele de depozit si cele din fisele de cont analitic de la contabilitate.

Ocazionarea cheltuielilor cu stocurile de materii prime, materiale si marfuri are loc la iesirea din patrimoniu a bunurilor materiale evaluate si inregistrate prin metodele: costului mediu ponderat, FIFO, primul intrat-primul iesit, sau LIFO, ultimul intrat-primul iesit.

SC OXINAV CONSTRUCT SRL-BRAILA utilizeaza metoda LIFO, ultimul intrat-primul iesit, prin care bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie (sau de productie) al ultimei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie (sau de productie) al lotului anterior, in ordine cronologica.

Intrucat obiectul de activitate al societatii este constructii si reparatii de nave, se contabilizeaza numai cheltuieli cu materialele consumabile. Contabilitatea stocurilor la S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L. cuprinde: magazia, obiectele de inventar, echipamentul de protectie, stocul de materiale de constructie, precum si evidenta cheltuielilor si veniturilor aferente.

Ocazionarea cheltuielilor cu materialele consumabile se face in momentul consumului, pe baza bonurilor de consum, gestionate pe magazii.

Bonul de consum serveste ca document de eliberare din magazie pentru consum, a materialelor, fiind totodata document justificativ de scadere din gestiune. Se intocmeste in doua exemplare, pe masura eliberarii materialelor din magazie pentru consum, de compartimentul care efectueaza lansarea sa, pe baza programului de productie si a consumurilor normate, sau de alte compartimente care solicita materiale spre a le consuma.

Circuitul documentelor de iesire a materialelor consumabile poate fi prezentat schematic, astfel:

Bonul de consum va circula, la urmatoarele nivele: la persoanele autorizate sa acorde viza de necesitate a materialelor nestocate, la magazia de materiale, pentru eliberarea cantitatilor prevazute, la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica, in dublu exemplar.

In cazul materialelor auxiliare, bonurile de consum sunt grupate pe gestiuni, iar in cadrul gestiunii, pe sectii. Dupa ce au fost astfel grupate, bonurile de consum sunt introduse in calculator, care prin programul de gestiune implementat, furnizeaza situatia consumurilor.

Aceasta situatie este instrumentul de intocmire a documentului cumulativ.

Inregistrarile din notele contabile s-au efectuat la sumele cumulate ale fiecarui cont de materiale ce a intervenit. Acest lucru este facilitat de documentele cumulative care se intocmesc in vederea sistematizarii operatiunilor intervenite pe parcursul lunii.

Reflectarea in contabilitate a cheltuielilor cu materialele auxiliare se face prin debitarea contului 7021 " Cheltuieli cu materialele auxiliare" cu suma rezultata din documentul cumulativ si prin creditarea contului 3021"Materiale auxiliare", concomitent si cu aceeasi suma:

----- ----- --------- ----- -----

7021 Cheltuieli cu materialele auxiliare = 3021 Materiale auxiliare 158.820.783,3 RON

-------- ----- ------ -

Contabilitatea consumului de obiecte de inventar, avand in vedere particularizarea participarii lor la mai mute cicluri de constructie, se face prin intermediul uzurii, potrivit prevederii din Legea Contabilitatii si anume ca obiectele de inventar de mica valoare sau scurta durata se inregistreaza pe cheltuieli integral sau esalonat, pe o perioada de cel mult trei ani de la darea in folosinta.

Pentru calculul uzurii aferente obiectelor de inventar aflate in folosinta se pot folosi mai multe procedee, intre care:

- procedeul calcularii lunare egale a uzurii obiectelor de inventar pe baza formulei:

- procedeul de calcul a uzurii la valoarea integrala a obiectelor de inventar, fie la darea in folosinta, fie la scoaterea din uz;

- procedeul de calcul a uzurii: 50% din valoare la darea in folosinta si 50% la scoaterea din uz;

- procedeul cotei unice anuale - calculate avand in vedere valoarea aferenta uzurii obiectelor de inventar din anul precedent raportata la suma soldurilor lunare ale obiectelor de inventar aflate in folosinta in acelasi an - (precedent, de baza).

Varianta aleasa de S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L. pentru calcularea uzurii obiectelor de inventar inregistrate in luna decembrie este cea liniara, care are ca instrument matematic formula uzurii lunare.

Reflectarea cheltuielilor cu obiectele de inventar se face pe baza acelorasi documente primare, bonurile de consum, grupate pe gestiuni. Aceasta sintetizare a bonurilor de consum reprezinta datele de intrare in sistemul informatic de gestiune care are ca iesiri documentele cumulative.

Darea in consum a obiectelor de inventar se contabilizeaza la S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L. prin debitarea conturilor 3031 "Obiecte de inventar in magazie", "3032 "Echipamente de protectie si de lucru in magazie" si prin creditarea conturilor 3033 "Obiecte de inventar in folosinta", 3034 "Echipamente de protectie si de lucru in folosinta", concomitent si cu aceeasi suma. La darea in consum a obiectelor de inventar are loc si ocazionarea cheltuielilor privind obiectele de inventar, prin care se inregistreaza uzura aferenta, calculata esalonat pe 2 ani.

Uzura obiectelor de inventar =106.544.486,4 = 5272.243,2 RON

2

Dupa ce sunt date in folosinta, obiectele de inventar sunt evidentiate, cantitativ si valoric, pe baza documentului fisa de evidenta a obiectelor de inventar date in folosinta.

Aceasta reflecta atat materialele eliberate unor compartimente, cat si evidenta cantitativa pe locuri de consum.

Este intocmit de compartimentul financiar-contabil, ca document pentru tinerea contabilitatii analitice a obiectelor de inventar date in folosinta, sau de responsabilul cu bunuri de inventar, cand este utilizat ca document pentru evidenta obiectelor de inventar in folosinta. Reflectarea cheltuielilor cu obiectele de inventar si echipamentul de protectie se realizeaza prin debitarea contului 7033 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in folosinta" sau a contului 7024 "Cheltuieli privind materialele de natura echipamentului de protectie in folosinta" si prin creditarea, concomitent si cu aceeasi suma, reprezentand uzura calculata a contului 3036"Uzura obiectelor de inventar".

----- ----- ----- ----- -----

% = 3036 Uzura

7033 Cheltuieli privind obiectele    obiectelor

de inventar in folosinta de inventar

7034 Cheltuieli privind echipament

de protectie in folosinta

----- ----- --------- ----- -----

Reflectare cheltuielilor cu echipamentul de lucru retinut se face prin debitarea contului 7034 "Cheltuieli privind echipamentul de protectie si de lucru in folosinta" cu 50% din valoarea echipamentului de protectie si prin creditarea concomitenta si cu aceeasi suma a contului 3033 "Obiecte de inventar date in folosinta".

-------- ----- ------ ---

7034 Cheltuieli privind echipamentul = 3033 Obiecte de inventar date

de protectie in folosinta in folosinta

Ca document de evidenta a obiectelor de inventar de mica valoare sau de scurta durata, a echipamentului de protectie date in folosinta personalului, este folosita fisa de evidenta a obiectelor de inventar in folosinta. Aceasta se completeaza in cazul eliberarii obiectelor din magazia de obiecte noi, pe baza bonului de consum. Fiind document de inregistrare, acest document de evidenta nu circula si se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Pentru a reflecta in contabilitatea sintetica si analitica asigurarea cu utilitatile necesare desfasurarii procesului de productie, in principal energia si apa, se porneste de la documentul justificativ, care in cazul consumurilor de apa si energie este factura trimisa de furnizori.

Circuitul acestui document in intreprindere este urmatorul:

La S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L. a avut loc in luna decembrie o operatiune, de aprovizionare cu energie si apa pentru desfasurarea procesului de productie.

Reflectarea in contabilitate se face prin debitarea conturilor 705 "Cheltuieli cu energia" si 4426 "TVA deductibila", si prin creditarea contului 4011 "Furnizori interni", concomitent si cu aceeasi suma.

----- ----- --------- ----- ----

% = 4011 Furnizori interni

705 Cheltuieli cu energia

4426 TVA deductibila   

1.2. Contabilitatea cheltuielilor privind marfurile

Contabilitatea cheltuielilor privind marfurile se reflecta in planul de conturi prin contul sintetic 707 "Cheltuieli privind marfurile". Este un cont de activ care se debiteaza cu valoarea la pret de inregistrare a marfurilor vandute sau constatate lipsa la inventar, precum si cu diferentele de pret aferente si se crediteaza la sfarsitul exercitiului, prin virarea lor la contul 121 "Rezultatul exercitiului".

Cheltuielile privind marfurile sunt formate din pretul de cumparare al marfurilor vandute sau constatate lipsa la inventariere.

Astfel, in cazul inventarului permanent, daca unitatea tine evidenta marfurilor la pret de vanzare in care este inclus si adaosul comercial si TVA neexigibil, cheltuiala cu marfurile apare la sfarsit de luna, cand se descarca gestiunea de marfuri. Daca unitatea tine evidenta marfurilor la pret de cumparare, cheltuiala cu marfurile apare tot la descarcarea gestiunii pentru marfurile vandute. Aceeasi evidenta se face si in cazul lipsurilor de marfuri constatate la inventariere.

Reflectarea in contabilitate se face prin debitarea conturilor 707 "Cheltuieli privind marfurile" si 4426 "TVA deductibila", si prin creditarea contului 401 "Furnizori", concomitent si cu aceeasi suma.

----- ----- ----- ----- ------

% = 4011 Furnizori interni

707 Cheltuieli privind marfurile

4426 TVA deductibila

----- ----- --------- ----- -------

Intrucat in obiectul de activitate a schelei de productie - ca unitate de baza in cadrul S.N.P., nu este prevazuta achizitionarea de marfuri in vederea vanzarii, nu se vor realiza inregistrarile specifice acestei operatiuni.

1. Contabilitatea cheltuielilor cu serviciile executate de terti

Pentru a-si desfasura in conditii de rentabilitate activitatea sa, intreprinderea apeleaza la serviciile si lucrarile executate de terti. Aceasta categorie de cheltuieli cuprinde doua structuri:

- lucrari si servicii executate de terti direct legate de activitatea de constructie, cum sunt: redeventele; locatiile de gestiune si chiriile; primele de asigurare; studiile si cercetarile;

- alte lucrari si servicii executate de terti cu caracter general: colaborarile cu tertii; comisioanele si onorariile; protocol, reclama si publicitate; transportul de bunuri si personal; deplasari, detasari, transferari; posta si telecomunicatii, alte servicii executate de terti.

Cele doua structuri se evidentiaza distinct in planul contabil general, prin grupele 71 "Cheltuieli cu serviciile executate de terti" si 72 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terti".

Facturile parcurg un circuit specific, trecand pe la serviciul financiar, unde sunt urmarite decontarile cu tertii, si pe la serviciul contabilitate, pentru a fi inregistrate si centralizate pe documentele contabile de evidenta.

Reparatiile capitale si curente ale utilajelor sunt realizate de catre firmele care executa astfel de lucrari de reparatii si service, avand la baza contracte ferme incheiate cu firma. Facturile eliberate de catre terti sunt inregistrate, centralizate si decontate de S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L..

Reflectarea in contabilitate a cheltuielilor cu lucrarile executate de firma GPS Boldesti se realizeaza prin debitarea conturilor 711 "Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile", 4426 "TVA deductibila" si prin creditarea concomitenta si cu aceeasi suma, a contului 4011 "Furnizori interni".

----- ----- ----- ----- ----

% = 4011 Furnizori interni

711 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile

4426 TVA deductibila   

O alta categorie de cheltuieli privind lucrarile executate si serviciile prestate de terti o constituie cheltuielile cu redeventele, chiriile si locatiile de gestiune datorate tertilor care pun la dispozitia S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L. , pentru nevoile productive sau neproductive, bunuri imobiliare, cum este SC Bravoo S.A.

Cheltuielile ocazionate in luna decembrie 2008, au la baza inregistrarii lor in contabilitatea firmei, ca document justificativ, contracte de inchiriere care detaliaza conditiile platii: durata de rambursare, scadentele si sumele de platit.

Contabilizarea cheltuielilor cu chiriile datorate societatii Bravoo, care inchiriaza firmei un spatiu imobiliar se realizeaza prin debitarea conturilor 712 "Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune, chiriile", 4426 "TVA deductibila" si prin creditarea concomitenta si cu aceeasi suma, a contului 4011 "Furnizori interni".

% = 4011 Furnizori interni

712 Cheltuieli cu redeventele, locatii de gestiune, chirii

4426 TVA deductibila

In ceea ce priveste cheltuielile cu asigurarea mijloacelor de transport aflate la dispozitia sa, S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L. le justifica pe baza contracte lor de asigurare incheiate cu SC ASIROM SA. Contractele de raspundere civila auto, obligatorii legal si contractele de asigurare CASCO reprezinta documentul primar de inregistrare in contabilitate a cheltuielilor cu asigurarile auto.

Contabilizarea cheltuielilor cu asigurarea mijloacelor de transport se realizeaza prin debitarea contului 713 "Cheltuieli cu primele de asigurare" si prin cedarea concomitenta si cu aceeasi suma, a contului 4011 "Furnizori interni".

S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L. are de platit, conform contractului de asigurare a autocarului propriu, prima de asigurare corespunzatoare lunii decembrie, in valoare de 1755,2 RON.

713 Cheltuieli cu primele de asigurare = 4011 Furnizori interni

----- ----- --------- ----- ------

Prestatorii de servicii, aflati in relatii economice cu S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L. , si care isi deconteaza creantele asupra firmei pe baza facturii, sunt firmele prestatoare de servicii diverse, ca transportul de bunuri si persoane: SC CONPET SA si SC ATLAS SA.

Contabilizarea cheltuielilor cu serviciile prestate de aceste firme de transport se realizeaza prin debitarea conturilor 7241 "Cheltuieli cu transportul-CONPET", 4426 "TVA deductibila" si prin creditarea concomitenta si cu aceeasi suma, a contului 4011 "Furnizori interni".

% = 4011 Furnizori interni

7242 Alte cheltuieli cu transportul "Conpet"   

4426 TVA deductibila

----- ----- ----- ----- ------

Reflectarea cheltuielilor cu colaboratorii se realizeaza, in cadrul S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L. pe baza de contract de colaborare, avand ca document justificativ factura primita de la acestia si reprezentand contravaloarea serviciilor prestate in favoarea firmei (intretinerea sistemului informatic). Ca document primar, factura urmeaza circuitul mentionat anterior: de la serviciul financiar - unde are loc decontarea - la serviciul contabilitate - unde este inregistrata si centralizata in evidenta contabila.

Reflectarea in contabilitatea firmei a cheltuielilor efectuate de colaboratori se face prin debitarea conturilor 721 "Cheltuieli cu colaboratorii", 4426 "TVA deductibila" si prin creditarea concomitenta si cu aceeasi suma, a contului 4011 "Furnizori interni''.

% = 4011 Furnizori interni

721 Cheltuieli cu colaboratorii

4426 TVA deductibila   

Reflectarea cheltuielilor de protocol, reclama si publicitate are ca justificare consemnarea acestor cheltuieli in facturile aferente.

Contabilizarea cheltuielilor de protocol se face prin debitarea conturilor 7231"Cheltuieli de protocol", 4426"TVA deductibila" si prin creditarea concomitenta si cu aceeasi suma, a contului 4011"Furnizori interni".

% = 4011 Furnizori interni

7231 Cheltuieli de protocol   

4426 TVA deductibila   

Contabilitatea cheltuielilor cu deplasari, detasari si transferari cuprinde urmatoarele tipuri de cheltuieli: deplasari in interes de serviciu-diurna, cazare, transport; detasari pe perioade limitate de timp in interes de serviciu pentru care se platesc diurne, cazare, transport, drepturile cuvenite angajatilor si familiilor acestora, transferati sau mutati impreuna cu unitatea in alta localitate.

In luna decembrie, la S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L. a avut loc justificarea avansului catre trezorerie, de catre un angajat trimis in deplasare de serviciu in Bucuresti. Decontarea cheltuielilor cu deplasarile, de catre titularul de avans, se face pe baza ordinului de deplasare (delegatie), care constituie documentul justificativ de inregistrare in contabilitate.

Circuitul ordinului de delegatie este urmatorul: de la persoana care dispune imputernicirea si il semneaza trece la persoana care efectueaza deplasarea, apoi ajunge la persoanele autorizate sa confirme sosirea si plecarea delegatului din unitatea unde s-a efectuat deplasarea; in final ajunge la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea decontului, pe baza actelor justificative anexate de catre titular la intoarcere, sau cu ocazia procurarii materialelor, stabilind diferentele de primit sau de restituit, eventualele penalizari si pentru semnaturile de verificare.

Reflectarea in contabilitatea firmei a cheltuielilor efectuate de colaboratori se face prin debitarea contului 725 "Cheltuieli cu detasari, deplasari, transferari in tara" si prin creditarea concomitenta si cu aceeasi suma a contului 5421 "Avansuri de trezorerie in RON".

72501 Cheltuieli cu detasari, deplasari,    = 5421 Avansuri de trezorerie

transferari in tara in RON

Contabilitatea cheltuielilor postale si a taxelor de telecomunicatii include acele cheltuieli postale, telegraf, telefon, interfon, radio, televizor etc., facute in interesul general al firmei. Inregistrarea in evidenta contabila se realizeaza pe baza facturii care reprezinta in cazul de fata documentul primar justificativ.

Reflectarea in contabilitatea firmei a cheltuielilor postale si a taxelor de telecomunicatii se face prin debitarea conturilor 726 "Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii", "TVA deductibila" si prin creditarea concomitenta si cu aceeasi suma a contului 401 "Furnizori interni".

----- ----- ----- ----- ----

% = 4011 Furnizori interni

726 Cheltuieli postale si taxe

4426 TVA deductibila

----- ----- --------- ----- ----

Contabilitatea cheltuielilor cu serviciile bancare si asimilate cuprinde acele servicii prestate de banci, care nu au un caracter de cheltuieli financiare, si anume: comisioane bancare pentru efectuarea operatiilor de decontare din conturile curente; cheltuieli pentru procurarea de titluri prin intermediul bancilor; comisioane si cheltuieli pentru emisiuni de imprumuturi, cheltuieli pe efecte comerciale; alte cheltuieli si comisioane pentru prestari de servicii.

In cazul concret al S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L. cheltuielile cu serviciile bancare se refera la comisioanele retinute de banca pentru efectuarea operatiilor in contul curent si sunt evidentiate in contabilitatea proprie pe baza extraselor de cont la care sucursala BCR anexeaza nota contabila care atesta sumele operate in cont si valoarea comisioanelor retinute de banca.

Reflectarea in contabilitatea firmei a cheltuielilor cu serviciile bancare se face prin debitarea contului 727 "Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate" si prin creditarea concomitenta si cu aceeasi suma a contului 5121 "Conturi curente la banci in RON".

727 Cheltuieli cu servicii = 5121 Conturi curente la banci in RON

bancare si asimilate

-------- ----- ------ ----- ----- -----

1.4. Contabilitatea cheltuielilor cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate

Aceasta categorie de cheltuieli desemneaza ansamblul cheltuielilor efectuate de intreprindere cu:

a) impozitul suplimentar datorat, conform legii bugetului de stat, pentru depasirea fondului de salarii admisibil;

b) impozite, taxe, varsaminte asimilate datorate bugetului de stat sau altor organisme publice

c) datorii si varsaminte de efectuat la alte organisme publice, destinate fondurilor speciale, sub forma de contributii la: fondul special pentru sanatate; fondul special pentru dezvoltarea si modernizarea drumurilor publice.

Reflectarea cheltuielilor cu impozitele, taxele si varsamintele assimilate de S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L. are ca obiect consemnarea acestor cheltuieli si decontarea lor pe luna decembrie, catre bugetul statului.

Contabilizarea cheltuielilor cu impozitul pe venit se face prin debitarea contului 7351 "Cheltuieli cu impozitul pe venit"

7351 Cheltuieli cu impozitul pe venit = 14.483,2 RON

S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L. calculeaza si evidentiaza de asemenea taxele pentru folosirea terenului din orasul Bradesti, teren-proprietate a statului, pentru amplasarea unui depozit. De asemenea, firma are obligatia de a calcula si vira catre bugetul de stat impozitele pe cladirile sediului sau administrativ, cantinei si imobilelor aferente.

Documentul justificativ este declaratia de impunere de catre serviciul de contabilitate si trimisa perceptiilor fiscale a localitatii pe terenul careia se afla imobilele in cauza, Brdesti. Pe aceasta baza se achita trimestial impozitul si taxele pe terenuri. Valoarea impozitului se stabileste prin inmultirea valorii de inventar din listele anexate cu 1%. Valoarea taxei se determina prin aplicarea la suprafata respectiva a unui tarif stabilit pe criteriul de marime publicat in Monitorul Oficial. Calculul impozitelor si taxelor pe terenuri si cladiri este detaliat in anexa de mai jos.

Reflectarea in contabilitate a cheltuielilor cu taxele si impozitele pe terenuri si cladiri se face prin debitarea contului 7354 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" si prin creditarea concomitenta si cu aceeasi suma, a urmatoarelor conturi 4464 "Impozitul pe cladiri", 4465 "Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat", 4468 "Taxe pentru mijloacele de transport".

-------- ----- ------ --------

7354 Cheltuieli cu alte impozite, = %

taxe si varsaminte asimilate 4464 Impozitul pe cladiri

4465 Taxa pe terenuri

4468 Taxa pt. mijloace de transport

-------- ----- ------ ----- ----- -----

1.5. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul

Pentru munca prestata de catre personalul angajat, intreprinderea datoreaza salariatilor drepturi banesti, numite salarii. Acestea se negociaza si se prevad in contractele de munca incheiate cu salariatii, fiind completate de prime si sporuri de diferite feluri.

Toate datoriile catre personal se stabilesc lunar si reprezinta pentru unitate cheltuieli de personal ale exercitiului in curs.

Pe langa salarii, intreprinderile datoreaza statului si altor organisme sociale diferite impozite si taxe, care pot fi considerate cheltuieli patronale asupra salariilor.

Aceasta categorie de cheltuieli cuprinde cheltuielile cu salariile personalului, cheltuielile privind contributia unitatii la asigurarile sociale si contributia intreprinderii la fondul de somaj, fiind contabilizata pe baza statelor de salarii, listelor de avans chenzinal, listelor de indemnizatii pentru concediul de odihna, desfasuratoarelor de indemnizatii platite in contul asigurarilor sociale de stat.

Pe cazul concret al S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L. , cheltuielile salariale se particularizeaza, dupa specificul domeniului de activitate, astfel incat activitatea de interventie corespunde nivelului categoriei de munca grea grupa I, iar celelalte activitati in grupele II si III.

Activitatea de salarizare, se desfasoara in cadrul serviciului financiar, prin intocmirea statului de salarii detaliat pe angajatii Firmei. La acest nivel se intocmesc recapitulatii pe activitati, sectii, grupe de munca si se finalizeaza cu intocmirea recapitulatiei finale, prin centralizarea celor partiale.

In scopul stabilirii si inregistrarii salariilor cuvenite persoanelor se folosesc documente privind prezenta: condici de prezenta si foaie colectiva de prezenta, documente de realizare a volumului de activitate, documente de evidenta a salariatilor fisa de evidenta a salariatilor .Documentul de calcul al salariilor,retinerilor si sumelor achitate angajatilor este insa statul de salarii. Acesta se intocmeste distinct pentru fiecare unitate operationala si compartiment functional.

Circuitul documentelor este urmatorul:

In statul de salarii intervin urmatoarele drepturi salariale distincte: salariul de incadrare sau salariul lunar, salariul efectiv, salariul in acord, care calculeaza diferit:

Salariul de incadrare se stabileste pentru fiecare angajat prin contractul colectiv de munca.

Salariul efectiv se stabileste pe baza pontajului. Pontajul se realizeaza in functie de rapoartele de lucru efectiv, de diagramele de lucru si se vizeaza de catre seful sectiei si serviciul resurse umane, fiind aduse ulterior la serviciul financiar.

Salariul in acord se calculeaza in cadrul formatiilor de lucru, unde se stabilesc norme pe fiecare salariat in parte, in timpi de munca, si se inmultesc cu salariul stabilit pe formatie.

Contabilitatea cheltuielilor salariale urmareste calcularea si inregistrarea urmatoarelor elemente, mentionate in ordinea aparitiei pe statul de plata: abonamentele de transport reflecta decontarile efectuate de unitate cu angajatii navetisti; concediul de odihna calculat ca produs al salariului de incadrare cu sporurile permanente si cu numarul de zile de concediu, raportat la numarul de zile de norma; ajutorul de vacanta calculat similar concediului de odihna; sporul de vechime cumuleaza sporul de vechime in munca si sporul de vechime in constructii; dreptul de munca grea se aplica mai ales activitatii de interventii; sistem peste program se acorda pentru orele lucrate in plus; drept de conducere este asimilat indemnizatiei de conducere; drept de pericol pentru munca prestata in conditie de periculozitate; drept de nocivitate; drept de noapte se acorda pentru schimbul de noapte; drept tura la salariatii care lucreaza in schimb; drept de munca in echipa; drept de santier; cumul de functii; drepturi suplimentare se calculeaza ca numar de ore inmultit cu salariul pe ora; premiere acordate cu diverse ocazii (ajutor de ziua copilului); alte ajutoare pentru nastere, deces, casatorie, pensie; concediul de boala pentru care se intocmesc state de plata diferite, in functie de vechime, gravitatea bolii, urgenta, dupa care se aduc pe statul de plata general. Toate sporurile se calculeaza la salariul de baza realizat, sau salariul efectiv, iar adunandu-le la acesta, se obtine salariul brut.

Reflectarea in contabilitatea firmei a cheltuielilor cu remuneratiile personalului pe luna decembrie se face prin debitarea contului 741 "Cheltuieli cu salariile personalului" si prin creditarea concomitenta si cu aceeasi suma a contului 425 "Avansuri acordate personalului" pentru evidentierea avansului, si a contului 42112 "Personal-remuneratii datorate pe luna a-12-a".

741 Cheltuieli cu remuneratiile = 425 Avansuri acordate personalului

personalului

-------- ----- ------ ----- ----- ------

-------- ----- ------ ----- ----- --------

741 Cheltuieli cu remuneratiile = 42112 Personal-remuneratii datorate

personalului    luna a 12-a

-------- ----- ------ ----- ----- --------

Din salariul brut se calculeaza si se scad urmatoarele retineri: CAS 11,67%, ajutorul de somaj 1%, fondul de sanatate 7%, impozitul pe salariu calculat dupa calculatoarele specifice pe cote de venit; avansul care este 40% salariul brut; avansul pe concediu 40% din concediu de odihna si ajutorul de concediu; pensie alimentara; popriri; retineri premiere; rate; chirii; garantii; imputatii; sindicat 2% din salariul tarifar; cotizatia sportiva 1% din salariul tarifar; impozit la ajutorul de vacanta; impozit la alte ajutoare.

In urma acestor retineri se obtine restul de plata, din care, daca se scad rate CAR, se va obtine totalul de plata catre salariati. Fondul de sanatate, 7% salariul brut, se va opri din impozit.

Formarea restului de plata in forma schematica este urmatoarea:

Salariul de incadrare sau Salariul in acord sau Salariul efectiv

+ sporuri, indemnizatii, ajutoare, drepturi salariale specifice

+ compensari si indexari

+ avantaje in natura

= Salariul brut

- contributia personalului la pensia suplimentara (3%)

- contributia personalului la fondul de somaj (1%)

- suma neimpozabila

= Salariul brut impozabil

- impozit pe salariu din care:

- pentru acoperirea contributiei la asigurarile sociale de sanatate

- rest de impozit retinut

- avansuri banesti

- avantaje in natura

- retineri datorate tertilor (chirii, cumparari in rate, popriri)

- alte retineri din salariu (inclusiv partea contributiei la asigurarile sociale de sanatate, neacoperita din impozitul pe salariu)

= Salariul net de plata (restul de plata)

Conform legislatiei in vigoare, incepand cu luna ianuarie 2008, formarea restului de plata are urmatoarea forma schematica:

Salariul de incadrare sau Salariul in acord sau Salariul efectiv

+ sporuri, indemnizatii, ajutoare, drepturi salariale specifice

+ compensari si indexari

+ avantaje in natura

Venitul brut

- contributia personalului la pensia suplimentara (= 5% din Salariul brut)

- contributia personalului la fondul de somaj (=1% din Salariul de incadrare)

- fond de sanatate (= 7% din Salariul brut)

- cheltuieli profesionale (= 15% din deducerea personala de baza)

Venitul net = Venit brut - (Somaj 1% + Pensii 5% + Sanatate 7%

+ Cheltuieli profesionale 15%)

Deducere personala de baza

Deduceri suplimentare (sotie + 1 copil in intretinere = 0,60 + 0,35)

Venit baza de calcul = Venit net - Total deduceri

Impozit (aplicat la Venit baza de calcul)

Salariu net = Venit net - (Somaj 1% + Pensii 5% + Sanatate 7% + Impozit)

- avansuri banesti

- avantaje in natura

- retineri datorate tertilor (chirii, cumparari in rate, popriri)

- alte retineri din salariu

Rest de plata

Pe langa salarii, intreprinderile datoreaza statului si altor organisme sociale diferitele impozite si taxe, care pot fi considerate cheltuieli patronale asupra salariilor. Astfel, iau nastere cheltuielile privind contributia unitatii la asigurarile sociale si contributia intreprinderii la fondul de somaj.

Aceasta contributie se determina prin aplicarea unor cote procentuale, diferentiate in functie de grupa de munca a salariatilor, asupra fondului brut de salarii acordate angajatilor cu contract de munca.

Conform legii nr. 19/2000, cotele procentuale folosite pentru calcularea contributiei unitatii la asigurarile sociale sunt urmatoarele: 35% pentru conditii normale de munca, din care 23,33% - unitatea si 11,67% salariatul ; 40% pentru conditii deosebite de munca, din care 28,33% unitatea si 11,67% salariatul; 45% pentru conditii speciale de munca, din care 33,33% unitatea si 11,67% salariatul.

Firma are obligatia de a constitui, inregistra si varsa si o cota de 7% calculata asupra fondului de salarii, in vederea participarii la constituirea fondului initial pentru asigurarile sociale de sanatate, conform normei publicate in Monitorul Oficial nr. 114 din 19 martie 1999, ajungand la 7% din fondul de salarii.

Evidentierea obligatiei firmei de plata la fondurile de asigurari sociale si la fondul de somaj, in valorile calculate in anexa urmatoare, se realizeaza prin debitarea contului 7541 "Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale" si prin creditarea concomitenta si cu aceeasi suma, a contului 4311 "Contributia unitatii la asigurarile sociale".

-------- ----- ------ ----- ----- -------

7451 Cheltuieli privind CAS = 4311 Contributia unitatii la asigurari sociale

-------- ----- ------ ----- ----- -------

.

Evidentierea obligatiei firmei de plata la fondurile de asigurari sociale si la fondul de somaj, se realizeaza prin debitarea contului 7452 "Cheltuieli privind contributia unitatii la fondul de somaj" si prin creditarea concomitenta si cu aceeasi suma a contului 4371 "Contributia unitatii la ajutorul de somaj".

7452 Cheltuieli privind contributia = 4371 Contributia unitatii la

unitatii la ajutorul de somaj ajutorul de somaj

1.6. Contabilitatea altor cheltuieli de constructie

Prin grupa 75 "Alte cheltuieli de constructie" se inregistreaza cheltuielile ocazionate de pierderile din creante si debitori diversi, precum si cheltuieli reprezentate de: valoarea despagubirilor , amenzilor, penalitatilor datorate sau platite, valoarea donatiilor si subventiilor acordate, valoarea activelor cedate si alte operatii de capital.

In luna decembrie se inregistreaza la S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L. drept alte cheltuieli de constructie, cheltuielile de scolarizare pentru pregatirea profesionala a salariatilor in meseriile necesare unitatii.

Reflectarea in contabilitatea firmei a altor cheltuieli de constructie pe luna decembrie se face prin debitarea contului 7588 "Alte cheltuieli de constructie" si prin creditarea concomitenta si cu aceeasi suma a contului 4113 "Clienti interni".

7588 Alte cheltuieli de constructie = 4113 Clienti interni

2. Contabilitatea cheltuielilor financiare

In categoria cheltuielilor financiare se cuprind acele cheltuieli strict legate de activitatea financiara a intreprinderii, referitoare la: pierderi din creante legate de participatii; pierderi din cedarea investitiilor financiare; diferentele de curs valutar din operatiile curente si disponibilitatile in devize la inchiderea exercitiului financiar; dobanzile curente aferente imprumuturilor primite si altor datorii privind exercitiul in curs; sconturile acordate clientilor; alte cheltuieli financiare.

Contabilitatea cheltuielilor financiare este tinuta cu ajutorul grupei de conturi 76 "Cheltuieli financiare".

Fiecare partener intr-o relatie de import-export este interesat sa evalueze obiectul contractului si sa deconteze contravaloarea acestuia in valutele care reprezinta cea mai mare stabilitate pe piata internationala. In aceste conditii, evidenta operatiilor de export-import se tine, dupa legea contabilitatii, in RON, dar decontarile efective ale acestor operatii se fac intr-o valuta straina. Cursurile valutare ale valutei straine fluctueaza zilnic fata de moneda tarii noastre, conducand la diferente de curs valutar inregistrate in contabilitate.

In cazul unor diferente nefavorabile de curs valutar rezultate ca urmare a faptului ca, la data decontarii unei creante in valuta, cursul valutar este mai mic decat cel de la data efectuarii si inregistrarii operatiei de export, acestea se vor inregistra in contul 765 "Cheltuieli din diferente de curs valutar".

Reflectarea in contabilitatea firmei a cheltuielilor din diferente de curs valutar pe luna decembrie se face prin debitarea contului 765 "Cheltuieli din diferente de curs valutar" si prin creditarea concomitenta si cu aceeasi suma, a unuia din conturile 267 "Creante imobilizate", 409 "Furnizori-debitori", 411 "Clienti", 418 "Clienti-facturi de intocmit", 451 "Decontari in cadrul grupului", 456 "Decontari in cadrul grupului", 461 "Debitori diversi".

765 Cheltuieli din diferente de curs valutar = 411 Clienti

S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L. nu are de contabilizat operatii legate de diferentele de curs valutar.

2.1. Contabilitatea cheltuielilor privind dobanzile

In totalul patrimoniului detinut de intreprindere, capitalurile imprumutate si datoriile asimilate pot ocupa ponderi relativ ridicate, generand cheltuieli financiare din plata dobanzilor datorate.

Marimea acestor dobanzi este legata de felul dobanzii (simpla sau compusa), marimea creditului si durata de rambursare.

Daca se aplica dobanda simpla, relatia de calcul a dobanzii (D) este:

in care C = reprezinta capitalul imprumutat; t = timpul de rambursare; r = rata dobanzii.

In situatia in care durata de rambursare este de ordinul lunilor, relatia este:

In cazul in care durata este exprimata in zile, relatia este:

In situatia in care se aplica dobanda compusa, relatia de calcul este:

in care: Ct = capitalul fructificat la termenul t; C0 = capitalul initial

Fata de dezvoltarea de mai sus, considerata teoretica, problematica cheltuielilor cu dobanzile se nuanteaza in conditiile in care nu toate imprumuturile contractate sunt obtinute incepand cu data de 1.01."N". in cele mai multe cazuri, daca nu in totalitate, imprumuturile se primesc si inregistreaza in cursul exercitiului financiar. De asemenea, creditele se pot rambursa in mod esalonat sau global la expirarea termenului de scadenta. Ca urmare, contabilitatea cheltuielilor cu dobanzile se realizeaza prin folosirea simultana a doua tehnici, cea a cheltuielilor de plata si respectiv a cheltuielilor platite in cursul exercitiului.

S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L. a contractat la data de 30.11.2008 un credit bancar pe termen mediu in suma de 56 000 RON repartizat pentru nevoile productive ale societatii comerciale, cu rata dobanzii de 75%, durata de rambursare 2 ani. Rambursarea se va face in doua transe anuale de 28 000 RON.

In cazul rambursarii acestui credit, pentru calcularea dobanzii se va aplica formula dobanzii simple, in conditioned unui termen de rambursare exprimat in luni.

Calculul dobanzii:

D= 56 000 x ( 1) x 75 = 35000

(2) 100

Documentul primar pe baza caruia se inregistreaza in contabilitate cheltuielile cu dobanzile este nota contabila anexata de BCR la extrasul de cont.

Evidenta cheltuielilor de plata privind dobanzile pe luna decembrie se face prin debitarea contului 766 "Cheltuieli privind dobanzile" si prin creditarea concomitenta si cu aceeasi suma, a contului 1682 "Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung".

766 Cheltuieli privind dobanzile = 1682 Dobanzi aferente creditelor

bancare pe termen lung

-------- ----- ------ ------------

2.2. Contabilitatea cheltuielilor privind sconturile acordate

Cheltuielile privind sconturile in cadrul relatiilor de decontare cu clientii, inclusiv a celor privind efectele comerciale de primit in cazul in care decontarea se face inainte de termen, se calculeaza prin formula:

in care: Vn = valoarea nominala a creantei; t = timpul in zile; r = rata scontului.

Reflectarea in contabilitatea firmei a cheltuielilor privind sconturile acordate pe luna decembrie se face prin debitarea contului 767 "Cheltuieli privind sconturile acordate" si prin creditarea concomitenta si cu aceeasi suma, care reiese din calcul, a contului 4113 "Clienti interni".

----- ----- -----------

767 Cheltuieli privind sconturile acordate = 4113 Clienti interni

----- ----- -----------

Contabilitatea cheltuielilor extraordinare

In categoria cheltuielilor extraordinare se cuprind acele elemente de cheltuieli care prin natura lor economica au un caracter neobisnuit, extraordinar in raport cu activitatile curente de constructie sau financiare.

Contabilitatea acestei categorii este realizata cu ajutorul contului 771 "Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare"

4. Contabililtatea cheltuielilor cu amortizarile si provizioanele si ajustarea la inflatie

Amortizarea este echivalentul valoric al deprecierii ireversibile a unei imobilizari, ca urmare a utilizarii ,a actiunii factorilor naturali ,a progresului tehnic sau a altor cauze .

Intreprinderile sunt obligate sa amortizeze imobilizarile corporale si necorporale potrivit Legii privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, utilizand unul din regimurile: amortizare liniara, amortizare degresiva, amortizare accelerata.

Primele doua regimuri sunt adoptate prin hotararile adunarilor generale ale actionarilor, in timp ce amortizarea accelerata este aprobata de Ministerul Finantelor la cererea AGA.

In vederea calcularii valorii amortizate intervine notiunea de durata normala de utilizare care este stabilita in mod centralizat prin hotarare de guvern, pentru fiecare categorie de mijloace fixe si are urmatoarea formula:

DUR = durata normala de utilizare ramasa, in ani;

DSC = durata de serviciu consumata de la data punerii in functiune

DS = durata de serviciu normata a mijlocului fix conform Decretului 393/1976, in ani;

DU = durata normala de utilizare (durata de amortizate) a mijlocului fix.

Amortizarea liniara consta in calcularea si alocarea uniforma a valorii contabile de intrare a activelor amortizabile pe toata durata normala de functionare, in ani. Relatia de calcul este:

Amortizarea anuala = Valoare contabila de intrare Cota de amortizare

Cota de amortizare = 100/DNU

DNU = durata normala de utilizare

Amortizarea degresiva consta in multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu unul din coeficientii: 1,5 daca DNU este intre 2 - 5 ani; 2,0 daca DNU este intre 5 - 10 ani; 2,5 daca DNU > 10 ani.

Aplicarea se face pana in anul de functionare in care amortizarea anuala rezultata este egala sau mai mica cu / decat amortizarea anuala determinata ca raport intre valoarea ramasa de recuperat si numarul de ani de functionare ramasa.

Amortizarea accelerata consta in calcularea si includerea, in primul an de functionare, in cheltuielile de constructie a unei amortizari anuale de pana la 50% din valoarea contabila de intrare a mijlocului fix.

Amortizarea pentru exercitiile financiare urmatoare este calculata la valoarea ramasa de amortizat, dupa metoda liniara prin raportare la numarul de ani de utilizare ramasa.

Categoria de provizioane defineste o constatare contabila a unei diminuari valorice a activului rezultata din cauze ale caror efecte nu sunt ireversibile. Este o constatare anuntata dar probabila si nu certa, spre deosebire care atunci cand se inregistreaza reprezinta o constatare a pierderilor de valoare ireversibile.

Provizioanele reprezinta o manifestare a principiului prudentei corespunzand pierderilor de valoare susceptibile de a afecta un element al activului net individualizat.

Se constituie: provizioane pentru riscuri si cheltuieli, provizioane pentru deprecierea imobilizarilor, pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie, pentru deprecierea creantelor, pentru deprecierea conturilor de trezorerie.

La S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L. nu se inregistreaza provizioane pentru una din categoriile prevazute in contabilitate.

4.1. Contabilitatea cheltuielilor de constructie privind amortizarile si provizioanele

Contabilitatea acestor cheltuieli evidentiaza urmatoarele cazuri: amortizarea lunara a imobilizarilor necorporale; amortizarea lunara a imobilizarilor corporale determinata dupa gradul de utilizare; constituirea de provizioane pentru riscuri si cheltuieli ce privesc activitatea de constructii si reparatii de nave; constituirea de provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale si corporale; constituirea de provizioane pentru deprecierea stocurilor si altor active circulante.

La S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L. se inregistreaza amortizarea imobilizarilor necorporale si corporale. Amortizarea imobilizarilor necorporale poate avea ca obiect: cheltuielile de cercetare aplicata si dezvoltare pe o durata de maxim 5 ani si alte imobilizari necorporale. Amortizarea imobilizarilor corporale are ca obiect in principal utilajele folosite in constructie.

Inregistrarea cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor se realizeaza pe baza unui scadentar tinut de serviciul contabilitate.

Reflectarea in contabilitate a cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor necorporale, pe luna decembrie, se face prin debitarea contului 7811 "Cheltuieli de constructie privind amortizarea imobilizarilor" si prin creditarea, concomitenta si cu aceeasi suma, a contului 280 "Amortizarea imobilizarilor necorporale".

-------- ----- ------ ------

7811 Cheltuieli de constructie privind = 280 Amortizarea imobilizarilor

amortizarea imobilizarilor necorporale

-------- ----- ------ ------

Cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale sunt considerabile proportionale cu valorile substantiale pe care le are obiectul amortizarii, utilajul folosit in contrustii.

Reflectarea in contabilitate a cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor corporale pe luna decembrie se face prin debitarea contului 7818 "Cheltuieli de constructie privind amortizarea imobilizarilor" si prin creditarea, concomitenta si cu aceeasi suma, a contului 281 "Amortizarea imobilizarilor corporale".

-------- ----- ------ -----

7811 Cheltuieli de constructie privind = 281 Amortizarea imobilizarilor

amortizarea imobilizarilor corporale

-------- ----- ------ -----

Contabilizarea cheltuielilor de constructie privind provizioanele nu este ocazionata la S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L.

4.2. Contabilitatea cheltuielilor financiare privind amortizarile si provizioanele

In aceasta categorie se cuprind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli privind activitatea financiara, primele pentru rambursarea obligatiunilor amortizate, provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor financiare si a altor active financiare.

Contabilitatea acestor cheltuieli evidentiaza urmatoarele cazuri: constituirea de provizioane pentru riscuri si cheltuieli ce privesc activitatea de constructie; constituirea de provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare; constituirea de provizioane pentru deprecierea de natura financiara a creantelor din conturile de decontari in cadrul grupului sau cu asociatii precum si deprecierea titlurilor de plasament; prime de rambursare aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni amortizate.

Contabilizarea cheltuielilor financiare privind amortizarile si provizioanele nu este ocazionata la S.C. OXINAV CONSTRUCT S.R.L..Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1396
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved