Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATEA TREZORERIEI SI A DISPONIBILITATILOR

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micCONTABILITATEA TREZORERIEI SI

A DISPONIBILITATILOR

Grupa Casa, conturi la trezoreria statului si banci include: conturi la trezoreria statului si banci (1.), disponibil al bugetelor(2.), casa si alte valori (3.), acreditive (), disponibil din fonduri cu destinatie speciala (5.), disponibil al institutiei publice finantate din venituri proprii (6.), disponibil din veniturile fondurilor speciale (7.), viramente interne (8.), fonduri externe nerambursabile (9.).Importanta acestor conturi face necesara tratarea lor separata.

1. Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci

Aceasta grupa cuprinde:

a)disponibilul din imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului;

b) valorile de incasat sub forma cecurilor;

c) disponibilul in lei si valuta al institutiilor publice pastrat la bancile comerciale;

d) disponibilitatile in lei si valuta provenind din imprumuturi interne si externe contractate de stat si garantate de stat;

e) disponibilul din fonduri externe nerambursabile

f) disponibilul din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale si garantate de acestea;

g)dobanzile de platit;

h) dobanzile de incasat;

i) imprumuturi pe termen scurt primite.

Dobanzile de incasat aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banci se inregistreaza in contabilitate distinct, fata de cele de platit, aferente imprumuturilor primite pe termen scurt.

Dobanzile de platit si cele de incasat, in cursul exercitiului financiar, se inregistreaza la cheltuieli financiare sau venituri financiare, dupa caz.

Sumele virate sau depuse la banci ori prin mandat postal, pe baza de documente prezentate institutiei si neaparute inca in extrasele de cont, se inregistreaza intr-un cont distinct.

Depozitele bancare constituite in conditiile legii se evidentiaza distinct in cadrul conturilor sintetice de disponibilitati.

Contabilitatea disponibilitatilor aflate in conturi la banci comerciale si a miscarii acestora, ca urmare a incasarilor si platilor efectuate in valuta, se tine distinct in lei si in valuta.

Operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

Operatiunile de vanzare-cumparare de valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul utilizat de banca comerciala la care se efectueaza schimbul valutar, fara ca acestea sa genereze diferente de curs valutar.

La finele perioadei, diferentele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilitatilor in valuta si a altor valori de trezorerie cum sunt: acreditive, depozite pe termen scurt in valuta, la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru aceasta data, se inregistreaza in conturile de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.

Conturile curente la banci comerciale se dezvolta in analitic pe fiecare banca.

2. Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor

sociale de stat si bugetelor locale

Conturile de disponibil ale bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale nu au un corespondent ca atare in contabilitatea trezoreriei statului si au drept scop evidentierea veniturilor incasate si a cheltuielilor efectuate din aceste bugete astfel:

- disponibilul bugetului de stat la trezoreria statului (contul 520), corespunzator conturilor de trezorerie: 20 'Venituri ale bugetului de stat' si 23 'Cheltuielile bugetului de stat';

- disponibilul bugetului local la trezoreria statului (contul 521), corespunzator conturilor de trezorerie: 21 'Veniturile bugetelor locale' si 24 'Cheltuielile bugetelor locale';

- disponibilul bugetului asigurarilor sociale de stat (contul 525), corespunzator conturilor de trezorerie: 22 'Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat' si 25 'Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat'.

Aceasta grupa mai include: disponibilul din fondul de rulment al bugetului local, disponibilul din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, disponibilul din venituri incasate pentru bugetul capitalei, disponibilul bugetului asigurarilor sociale de stat pentru constituirea fondului de rezerva, disponibilul din fondul de rezerva al asigurarilor sociale de sanatate, disponibilul din sume incasate in cursul procedurii de executare silita, disponibilul din sume colectate pentru bugete.

3. Casa si alte valori

Contabilitatea disponibilitatilor aflate in casieria institutiilor publice, precum si a miscarii acestora ca urmare a operatiunilor de incasari si plati efectuate in numerar, se tine distinct in lei si in valuta in contul 531.

Inregistrarea in contabilitate a operatiilor in lei sau in valuta se efectueaza cu respectarea reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei si Ministerul Finantelor Publice, precum si a altor reglementari in domeniu.[1] Operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Nationala a Romaniei.

La finele perioadei, disponibilitatile in valuta si alte valori de trezorerie (acreditive, depozite pe termen scurt in valuta) se evalueaza la cursul de schimb in vigoare la acea data, iar diferentele de curs rezultate se inregistreaza in contabilitate ca venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.

Institutiile publice pot ridica din contul de finantare sau din conturile de disponibil, dupa caz, deschise la trezoreria statului, sume pentru efectuarea de plati in numerar, reprezentand drepturi de personal, precum si pentru alte cheltuieli care nu se justifica a fi efectuate prin virament.

Institutiile publice au obligatia sa isi organizeze activitatea de casierie, astfel incat incasarile si platile in numerar sa fie efectuate in conditii de siguranta, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

Incasarile efectuate de catre institutiile publice prin casieria proprie se depun in conturile bugetare respective deschise la trezoreria statului si reprezinta venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale.

Veniturile incasate in numerar care sunt lasate, potrivit legii, la dispozitia institutiilor ca venituri proprii se depun in conturile de disponibilitati ale acestora.

Institutiile publice conduc contabilitatea 'altor valori' care includ: timbrele fiscale si postale, biletele de tratament si odihna, tichetele si biletele de calatorie, bonurile valorice pentru carburanti auto, biletele cu valoare nominala, tichetele de masa, alte valori etc.

Acreditive

In vederea achitarii unor obligatii fata de furnizori institutiile publice pot deschide acreditive la banci, in lei sau in valuta, in favoarea acestora. Sumele in numerar, puse la dispozitia personalului sau a tertilor, in vederea efectuarii unor plati in numele institutiei, se inregistreaza in contabilitate distinct.

5. Disponibil din fonduri cu destinatie speciala

Disponibilitatile din fondurile cu destinatie speciala, constituite in conditiile legii, se inregistreaza in contabilitate distinct. Si alocatiile bugetare cu destinatie speciala acordate institutiilor publice se inregistreaza in contabilitate distinct.

Sumele de mandat si sumele in depozit pe care institutiile publice le pot pastra la finele anului intr-un cont de disponibil distinct deschis la trezoreria statului se inregistreaza in contabilitate distinct.

Aceasta grupa mai include si disponibilitatile unor fonduri gestionate de unitatile administrativ-teritoriale in afara bugetelor locale, respectiv: disponibilul din taxe speciale, disponibilul din amortizarea activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local, disponibilul fondului de risc, disponibilul din depozitele speciale constituite pentru construirea de locuinte.

In categoria disponibilitatilor cu destinatie speciala intra si disponibilul din valorificarea unor bunuri intrate in proprietatea privata a statului, precum si disponibilul din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile.

6. Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau

partial din venituri proprii

Veniturile proprii ale institutiilor publice, precum si subventiile primite de la buget in completarea acestora, se incaseaza, se administreaza, se utilizeaza si se contabilizeaza potrivit dispozitiilor legale.

Excedentele rezultate din executia bugetelor institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la buget se regularizeaza la sfarsitul anului cu bugetul din care au fost acordate subventiile, in limita sumelor primite de la acesta.

Excedentele anuale rezultate din executia bugetelor institutiilor publice finantate integral din venituri proprii se reporteaza in anul urmator.

7. Disponibil al fondurilor speciale

Fondurile speciale constituite potrivit legii sunt: Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si bugetul asigurarilor pentru somaj. Conturile de disponibil ale acestor bugete nu au un corespondent ca atare in contabilitatea trezoreriei statului si au drept scop evidentierea veniturilor incasate si a cheltuielilor efectuate din aceste bugete astfel:

- disponibilul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, corespunzator conturilor de trezorerie: 26 'Veniturile bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate' si 27 'Cheltuielile bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate';

- disponibilul bugetului asigurarilor pentru somaj, corespunzator conturilor de trezorerie: 28 'Veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj' si 29 'Cheltuielile bugetului asigurarilor pentru somaj'.

8. Viramente interne

In contul de viramente interne se inregistreaza transferurile de disponibilitati banesti intre conturile de la trezoreria statului si banci comerciale, precum si intre conturile de la trezorerie sau banci, dupa caz, si din casieria institutiei.

9. Fonduri externe nerambursabile

Fondurile externe nerambursabile se cuprind in anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite si se aproba odata cu acestea. Creditele bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile au caracter previzional si se deruleaza conform acordurilor incheiate cu partenerii externi. Acestea sunt gestionate printr-un cont distinct si sunt utilizate in limita disponibilitatilor existente in acest cont si in scopul in care au fost acordate. M.F.P. avizeaza, in faza de proiect, acordurile, memorandumurile, protocoalele sau alte asemenea intelegeri incheiate cu partenerii externi, precum si proiectele de acte normative care contin implicatii financiare. Totodata, M.F.P. dispune masurile necesare pentru administrarea si urmarirea modului de utilizare a fondurilor publice destinate cofinantarii in bani, rezultate din contributia financiara externa acordata Romaniei.

Sunt fonduri nerambursabile cele structurale si cele de coeziune.

Fonduri structurale. Se aloca Statelor Membre cu regiuni defavorizate (Spania, Portugalia, unele landuri din Germania de est s.a.).

In prezent, regiunile cu un PNB de sub 75% din nivelul mediu al U.E. sunt calificate pentru finantare din fonduri structurale; acestea sunt denumite "regiuni de categoria intai" ("category one regions").

Fonduri de coeziune. Sunt acele fonduri care au ca scop eliminarea decalajelor economice dintre zonele mai bogate si cele mai sarace din U.E.

Contributia financiara a Comunitatii Europene reprezinta sume care se transfera Guvernului Romaniei de catre Comisia Comunitatilor Europene, cu titlu de asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de catre Comunitatea Europeana.

Fondurile externe nerambursabile sunt acumulate in conturi distincte si se utilizeaza numai in limita disponibilitatilor existente in aceste conturi si in scopul in care au fost acordate.

Ministerul Finantelor Publice asigura gestionarea contributiei financiare a Comunitatii Europene prin conturi deschise la Banca Nationala a Romaniei, trezoreria statului sau, dupa caz, la banci comerciale, conform prevederilor memorandumurilor de intelegere, memorandumurilor de finantare si ale Acordului multianual de finantare SAPARD.

Disponibilitatile din contributia financiara a Comunitatii Europene si sumele recuperate si datorate Comunitatii Europene, aflate in conturile deschise la Banca Nationala a Romaniei, trezoreria statului sau, dupa caz, la banci comerciale, sunt purtatoare de dobanda; dobanda se bonifica si se utilizeaza conform prevederilor memorandumurilor de intelegere, memorandumurilor de finantare, ale Acordului multianual de finantare SAPARD si ale altor documente incheiate sau convenite intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei, precum si, dupa caz, conform instructiunilor emise de donator.

Contributia publica nationala destinata cofinantarii in bani a contributiei financiare a Comunitatii Europene se aloca, se utilizeaza si se deruleaza conform cadrului tehnic, juridic si administrativ prevazut pentru fondurile nerambursabile.

Sumele necesare finantarii proiectelor/programelor in cazul indisponibilitatii temporare a contributiei financiare a Comunitatii Europene se transfera structurilor de implementare, urmand sa se regularizeze cu fondurile primite de la Comisia Europeana, in limita sumelor eligibile transferate.

Sumele platite necuvenit din contributia publica nationala, reprezentand cofinantarea in bani a contributiei financiare a Comunitatii Europene, in scopul achitarii debitelor catre Comunitatea Europeana, ca urmare a eventualelor nereguli sau neglijente stabilite in baza prevederilor memorandumului de finantare si a Acordului multianual de finantare SAPARD, se recupereaza conform legii si se fac venit la bugetul din care au fost acordate.

Orice inscris pe baza caruia se aloca fonduri provenind din contributia financiara a Comunitatii Europene si din contributia publica nationala se investeste cu titlu executoriu.

Disponibilitatile din contributia publica nationala destinate cofinantarii in bani a contributiei financiare a Comunitatii Europene, ramase la finele exercitiului bugetar in conturile structurilor de implementare, se reporteaza in anul urmator pentru a fi folosite cu aceeasi destinatie.Regulamentul operatiilor de casa, aprobat prin Decretul nr.209/1976. Buletinul Oficial nr.64/1976.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1285
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved