Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contabilitatea veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor - proiect

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micCAPITOLUL I: S.C. MAGIC GEOCOM-TRANS S.R.L. - SOCIETATE DE PRESTARI SERVICII

Prezentarea firmeiContract de societate

CONTRACT DE SOCIETATE

Intre:

MUNTEANU GHEORGHE de nationalitate si cetatenie romana domiciliat in orasul Valenii de Munte str. Cuza Voda nr. 40 C;

GUTA ANGHEL de nationalitate romana, domiciliat in comuna Izvoarele sat, Homoraciu jud. Prahova, a intervenit prezentul contract de societate cu raspundere limitata.

CAPITOLUL I – DENUMIREA. FORMA JURIDICA.

SEDIUL SI DURATA SOCIETATII

Art.1. – Denumirea societatii cu raspundere limitata SRL, este „MAGIC GEO COM – TRANS”, in toate actele, facturile, anunturile si publicatiile societatii, denumirea aceasta va fi insotita de cuvintele „Societate cu raspundere limitata” sau initialele SRL, de numarul de inregistrare in registrul comertului, de capitalul social si sediul societatii.

Art.2. – Societatea comerciala „MAGIC GEO COM – TRANS” SRL este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate cu raspundere limitata. Acesta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana si cu prezentul contract de societate.

Art.3. – Sediul societatii este in Romania orasul Valenii de Munte str. Cuza Voda, nr.40C.

Sediul societatii poate fi schimbat si in alt loc din Romania, potrivit legislatiei in vigoare.

Societatea poate avea sucursale, filiale si agentii si in alte localitati din Romania.

Art.4. – Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii in registrul comertului.

CAPITOLUL II: SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art.5. – Societatea va avea ca obiect de activitate urmatoarele:

comercializarea de produse agricole, legume, fructe si seminte, apa minerala, carbogazoasa si bauturi racoritoare;

comercializarea de produse plastice, chimice (prevazute de lege, detergenti, materiale de constructii, marochinarie, cosmetice, librarie - papetarie, cafea;

comercializarea, producerea si vanzarea de produse alcoolice (prevazute de lege) in regim de alimentatie publica;

achizitionarea, producerea si vanzarea de produse din carne de vita, porc, oaie (prevazute de lege) si in regim de carmangerie (paste, produse din peste, branzeturi si lactate);

aprovizionarea si desfacerea unor marfuri si in „angro”;

aprovizionarea si desfacerea unor asemene marfuri si in „angro”;

b) Activitatea de industrie si servicii:

reparatii auto-service (vopsitorie, reparatii etc.);

patiserie, cofetarie, inghetata, cosmetica;

atelier de croitorie – confectii si reparatii;

reparatii de obiecte de uz casnic si gospodaresc;

amenajarea si exploatarea de locuri de agrement (parcare, cazare si agrement);

transport de marfuri;

consignatie;

c) Licente export – import

comercializarea produselor de mai sus se va face la sediul unitatii in sucursale, filiale, agentii de piete, oboare si stradal;

CAPITOLUL III – CAPITALUL SOCIAL

Art.6. – Capitalul social initial al societatii comerciale cu raspundere limitata „MAGIC GEO COM-TRANS” S.R.L. este de 100.000 lei care vor fi depusi in numerar in intregime la Banca Comerciala Romana Filiala Valenii de Munte.

Acest capital se compun din 20 parti sociale in valoare de 5.000 lei fiecare detinute in mod egal de fiecare asociat.

Art.7. – In cazul maririi capitalului social, se va opera in registrul societatii si se va intocmi si depune formele de modificare a capitalului social la registrul comertului.

Daca marirea capitalului se va face prin aporturi in natura, se va prezenta documentul de expertiza care atesta valoarea acestuia.

Art.8. – Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia. Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale asociatiilor.

CAPITOLUL IV – ATRIBUTIILE ASOCIATIILOR

Art.9. – Asociatii decid asupra activitatii societatii care au atributiile:

aproba bilantul;

modifica contractul;

angajeaza salariatii pe baza de contract de munca cu respectarea legislatiei muncii. Salarizarea se stabileste prin liberul acord al partilor, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de actele normative in vigoare;

stabileste bugetul de venituri si cheltuieli;

hotaraste cu privire la contractarea si imprumuturi bancare;

hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social;

hotaraste cu privire la dezvoltarea si lichidarea societatii;

hotaraste in orice alte probleme alte probleme privind societatea.

CAPITOLUL V – ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art.10. – Societatea este administrata de catre asociatii sau in caz de macrodezvoltare de catre unul sau mai multi administratori neasociati, numiti de adunarea generala a societatii.

CAPITOLUL VI – ACTIVITATEA SOCIETATII

Art.11. – Exercitiul economico-financiar, incepe de la 1 ianuarie 1992 si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu incepe la data constituirii societatii (data inmatricularii in registrul comertului).

Art.12. – Societatea va tine evidenta contabila, va intocmi anual bilantul si contul de beneficii si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

Bilantul anual aprobat de asociati va fi depus la Registrul comertului in termen de 15 zile si va fi publicat in Monitorul Oficial

Art.13. – Beneficiarul societatii se stabileste in baza bilantului aprobat de catre asociati. Beneficiul impozabil se stabileste in conditiile legii.

Din beneficiul anual se stabileste fondul de rezerva care va fi cel mult 5% din beneficiul anual (constituirea lui efectuandu-se pana ce va atinge minimum a cincea parte din capitalul social). Se va putea constitui fond de protocol si alte fonduri prevazute de lege.

Din beneficiul anual rezultat din bilant, se scade impozitul legal, precum si sumele pentru alte nevoi ale societatii, rezultand beneficiul net cuvenit asociatiilor.

CAPITOLUL VII – DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

Art.14. – Societatea comerciala cu raspundere limitata se dizolva prin: faliment, imposibilitatea executarii obiectului de activitate, hotararea asociatilor sau decesul acestora.

Mostenitorii legali pot contine pot continua activitatea daca doresc acest lucru.

Dizolvarea si lichidarea societatii se face cu respectarea legii si se publica in Monitorul Oficial.

CAPITOLUL VIII – DISPOZITII FINALE

Art.15. – Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

Asociatii

Statutul societatii

STATUTUL

de functionare a societatii cu raspundere limitata „MAGIC GEO COM-TRANS” S.R.L. str. Cuza Voda, nr. 40 C, judetul Prahova

Subsemnatii: MUNTEANU GHEORGHE de nationalitate si cetatenie romana domiciliat in orasul Valenii de Munte str. Cuza Voda nr. 40 C si GUTA ANGHEL de nationalitate romana, domiciliat in comuna Izvoarele sat, Homoraciu jud. Prahova, am consimtit la infiintarea societatii cu raspundere limitata „MAGIC GEO COM-TRANS” S.R.L. Valenii de munte in baza contractului de societate.

CAPITOLUL I

Art.1. - Denumirea. Forma juridica. sediul si durata societatii

Denumirea societatii cu raspundere limitata SRL, este „MAGIC GEO COM – TRANS”, in toate actele, facturile, publicatiile care emana de la societate, denumirea va fi precedata de initialele SRL, indicand forma juridica, de numarul de inregistrare in registrul comertului.

Societatea este persoana juridica, societate cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prezentul statut.

Sediul societatii este in orasul Valenii de Munte str. Cuza Voda, nr.40C, judetul Prahova, care poate fi schimbat prin hotararea asociatiilor cu respectarea prevederilor legale.

Durata de functionare este nelimitata, cu incepere de la inscrierea in registrul comertului.

CAPITOLUL II

Art.2. - Scopul si obiectul de activitate al societatii

a)      Activitatea comerciala:

comercializarea de produse agricole, legume, fructe si seminte, apa minerala, carbogazoasa si bauturi racoritoare;

comercializarea de produse plastice, chimice (prevazute de lege, detergenti, materiale de constructii, marochinarie, cosmetice, librarie - papetarie, cafea;

comercializarea, producerea si vanzarea de produse alcoolice (prevazute de lege) in regim de alimentatie publica;

achizitionarea, producerea si vanzarea de produse din carne de vita, porc, oaie (prevazute de lege) si in regim de carmangerie (paste, produse din peste, branzeturi si lactate);

aprovizionarea si desfacerea unor marfuri si in „angro”;

aprovizionarea si desfacerea unor asemene marfuri si in „angro”;

b) Activitatea de industrie si servicii:

reparatii auto-service (vopsitorie, reparatii etc.);

patiserie, cofetarie, inghetata, cosmetica;

atelier de croitorie – confectii si reparatii;

reparatii de obiecte de uz casnic si gospodaresc;

amenajarea si exploatarea de locuri de agrement (parcare, cazare si agrement);

transport de marfuri;

consignatie;

c) Licente export – import

comercializarea produselor de mai sus se va face la sediul unitatii in sucursale, filiale, agentii de piete, oboare si stradal;

CAPITOLUL III

Art.3. - Capitalul social

Capitalul social al societatii este stabilit la suma de 100.000 lei impartit in 20 parti sociale in valoare de 5.000 lei fiecare detinute in mod egal de cei doi asociati si care vor fi depuse in numerar la banca in vederea constituirii societatii.

CAPITOLUL IV

Art.4. - Atributiile asociatiilor

Dreptul de a prezenta si administrarea societatea il au cei doi asociati cu urmatoarele atributii:

aproba bilantul;

modifica contractul;

angajeaza salariatii pe baza de contract de munca cu respectarea legislatiei muncii. Salarizarea se stabileste prin liberul acord al partilor, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de actele normative in vigoare;

stabileste bugetul de venituri si cheltuieli;

hotaraste cu privire la contractarea si imprumuturi bancare;

hotaraste cu privire la marirea sau reducerea capitalului social;

hotaraste cu privire la dezvoltarea si lichidarea societatii;

hotaraste in orice alte probleme alte probleme privind societatea.

CAPITOLUL V

Art.5. – Beneficii si pierderi

Asociatii beneficiaza de beneficiile realizate sau suporta pierderile in mod egal. Se poate constitui la finele anului fond de rezerva, de protocol si alte fonduri prevazute de lege.

CAPITOLUL VI

Art.6. - Dizolvarea si lichidarea societatii

Societatea comerciala cu raspundere limitata se dizolva prin: faliment, imposibilitatea executarii obiectului de activitate, hotararea asociatilor sau decesul acestora.

Mostenitorii legali pot hotari continuarea activitatii.

Dizolvarea si lichidarea societatii trebuie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

CAPITOLUL VIII – DISPOZITII FINALE

Art.15. – Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile referitoare la societatile comerciale.

Asociatii

Certificat de inmatriculare


Certificat de inregistrare fiscala


Relatiile S.C. „MAGIC GEO COM TRANS” S.R.L. in cadrul pietei

Societatea comerciala cu raspundere limitata „MAGIC GEO COM TRANS” are sediul in Valenii de Munte, strada Cuza Voda, nr. 40, judetul Prahova, avand ca obiect de activitate prestari servicii si anume reparatii auto.

Aceasta societate este reprezentata de doi asociati care au contribuit la infiintarea acesteia si anume Munteanu Florica (27 septembrie 1966, Ploiesti) in calitate de administrator. Cei doi asociati au apelat la serviciile unui jurist (notar public) pentru intocmirea actului constitutiv al societatii respectiv al contractului de societate si a statutului pe care l-au semnat si incheiat sub forma autentica. Actul constitutiv, respectiv contractul de societate si statutul au cuprins obligatoriu:

numele si prenumele, precum si domiciliul si cetatenia asociatiilor;

forma, denumirea si sediul societatii;

obiectul de activitate al societatii;

capitalul social subscris si varsat cu mentiunea aportului fiecarui asociat, in numerar si/sau natura.

partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;

sediile secundare infiintate odata cu societatea, precum si conditiile pentru infiintarea lor ulterioara;

durata societatii;

modul de dizolvare si lichidare al societatii;

Activitatea societatii comerciale „MAGIC GEO COM TRANS” este influentata direct de organizatii externe cu care societatea are diverse relatii de cooperare, informare, asigurare, finantare.

Principalele organizatii din mediul extern al societatii comerciale „MAGIC GEO COM TRANS” sunt clientii, furnizorii, institutiile bancare, societatile de asigurari, Camerele de Comert si Industrie.

S.C. „MAGIC GEO COM TRANS” S.R.L. are cativa clienti fideli cu care-si mentine relatia de colaboratori in privinta reparatiilor auto de care au fost multumiti.

Firma isi respecta obligatiile fata de clientii sai executand lucrari rapide si garantate, astfel incat, acestia sa fie multumiti de serviciile oferite de societate.

Pentru materii prime, materiale si piese de schimb firma colaboreaza cu furnizorii autorizati cumparand pe baza de bon fiscal, cu plata in numerar tot necesarul de care este nevoie pentru reparatii auto.

De asemenea, firma colaboreaza cu institutia bancara RaifaizenBank la care are un cont deschis, in care se depun ordinele de plata, banca facand toate operatiunile, trimitand datoriile firmei in conturile respective (C.A.S., Sanatate, Somaj, Pensii suplimentare, etc.).

S.C. „MAGIC GEO COM TRANS” S.R.L. colaboreaza cu Camerele de Comert si Industrie in caz de modificare de Certificatului de inmatriculare sau acte aditionale.

3. Personalul S.C. „MAGIC GEO COM TRANS” S.R.L.

In cadrul societatii „MAGIC GEO COM TRANS” activitatile ce se desfasoara sunt realizate de catre persoane specializate in acest domeniu, cuprinse in compartimente distincte din structura organizatorica a intreprinderii.

In aceasta societate intalnim personal cu functie de conducere a intreprinderii si anume directorul general si personal cu functiile de executie si anume compartimentul de prestari servicii (sectia reparatii auto) si compartimentul contabil (contabilul).

Un alt angajat subordonat directorului general este administratorul.

Personalul societatii este specializat, competent, intre angajati exista relatii foarte bune de colaborare si intelegere aceasta ajutand la o mai buna organizare.

Structura organizatorica a societatii

S.C. „MAGIC GEO COM TRANS” S.R.L.


CAPITOLUL II: STRUCTURI DE CHELTUIELI SI VENITURI

2.1. Categorii de cheltuieli si venituri

La nivelul obiectului contabilitatii, echilibrul specific activitatilor interne transformatoare este delimitat prin intermediul cheltuielilor si veniturilor.

In cadrul sistemului de contabilitate din tara noastra, cheltuielile si veniturile sunt analizate si inregistrate intr-o viziune detailista.

In timpul desfasurarii activitatii agentilor economici, patrimoniul acestora sufera transformari si miscari complexe care au drept scop obtinerea de rezultate financiare.

Rezultatul poate fi exprimat printr-o valoare pozitiva, denumita profit, sau printr-o marime valorica negativa, denumita pierdere. Profitul sau pierderea rezulta prin compararea veniturilor cu cheltuielile.

Cheltuielile agentilor economici reprezinta valori platite sau de platit pentru lucrari executate, servicii prestate, consumuri, amortizari etc.

CHELTUIELI = UTILIZARI

arata, in expresie valorica, raporturile patrimoniale privind alocarea si utilizarea resurselor in cadrul activitatii unei unitati patrimoniale;

arata folosintele de resurse;

reprezinta valori platite sau de platit in contrapartida cu achizitiile de bunuri, respectiv consumul de stocuri, lucrarile executate, serviciile prestate, cheltuielile cu personalul, etc.;

se recunosc in corespondenta cu diminuarile de activ sau cresterile de pasiv; de exemplu: consumul de materii prime, amortizarea mijloacelor fixe etc.;

Veniturile reprezinta valori incasate sau de incasat din: executarea de lucrari, prestarea de servicii, livrarea de bunuri, etc.;

VENITURI = RESURSE

arata, in expresie valorica, raporturile patrimoniale privind bogatia obtinuta din activitatea desfasurata si din proprietatea detinuta;

arata resursele obtinute;

reprezinta valori primite sau de primit in contrapartida cu vanzarile de bunuri, executarea de lucrari, prestarea de servicii la terti, respectiv sumele sau valorile incasate sau de incasat in nume propriu din activitatile curente si castigurile din alte surse;

se recunosc in corespondenta cu diminuarile de pasiv (datorii) sau din cresterea de activ (creante);

Contabilitatea grupeaza cheltuielile si veniturile pe baza a doua criterii:

in contabilitatea financiara, dupa natura activitatilor;

in contabilitatea de gestiune, dupa destinatia (functia) cheltuielilor;

In continuare, se vor detalia structurile calitative de cheltuieli si venituri, in functie de criteriul referitor la natura operatiilor economico-financiare, desfasurate de titularul de patrimoniu.

Operatiile economice si financiare ce au loc in cadrul intreprinderilor se pot grupa in mase relativ omogene, numite activitati (in functie de caracterul ordinar, obisnuit si repetitiv al lor).

Natura activitatilor generatoare de venituri si cheltuieli reprezinta criteriul dominant care sta la baza modelului romanesc al contului de profit si pierdere.

Activitatile intreprinderii sunt delimitate in activitati curente si activitati cu caracter exceptional.

Activitatile curente sunt cele cu caracter obisnuit si repetitiv, care contribuie in cea mai mare masura la obtinerea rezultatului.

Din categoria activitatilor de exploatare fac parte cele privitoare la aprovizionare, productie, desfacere, executari de lucrari si prestari de servicii.

Primirea si acordarea de imprumuturi, operatiunile cu titluri de valoare (actiuni, obligatiuni etc.) se inscriu in sfera activitatilor financiare.

Au caracter exceptional (nerepetitiv si accidental) activitati cum sunt vanzarea de mijloace fixe, primirea si acordarea de amenzi, penalitati, despagubiri, donatii etc.).

1) Activitatea de exploatare cuprinde totalitatea operatiunilor privind: aprovizionarea, productia si desfacerea bunurilor, serviciilor, etc. ce face obiectul activitatii principale (de exploatare) identificandu-se cu obiectul de activitate al intreprinderii.

Acestea sunt operatiuni curente, specifice, fiecarei unitati patrimoniale, avand caracter ordinar si repetitiv si determinand rezultatul curent.

In aceasta activitate intra si operatiile privind investitiile generatoare de mijloace fixe.

2.1.1. Cheltuieli si venituri aferente activitatii de exploatare

2.1.1.1. Cheltuieli si venituri ocazionate de obtinerea productiei

In procesul de productie apar o serie de cheltuieli generate de consumul celor trei factori de productie:

→ natura → consum de materii prime etc. (obiecte ale muncii);

→ capitalul → consumul de mijloace fixe (capital fix sau mijloace de munca) reprezentat de cheltuiala cu amortizarea;

→ munca → consum de forta de munca renumerat prin cheltuielile cu salariile;

In cea mai mare parte a lor, aceste cheltuieli formeaza costul de productie. Rezultatul unui proces de productie este fie un stoc, fie un activ imobilizat care, prin utilitatea lui, va genera beneficii economice viitoare pentru intreprindere. Din acest motiv, productia obtinuta ocazioneaza recunoasterea unui venit in contabilitate. Pana cand productia obtinuta va fi vanduta tertilor, din ratiuni de prudenta, ceasta va fi evaluata la costul de productie.

2.1.1.2. Cheltuieli si venituri ocazionate de vanzarea de marfuri

Vanzarea stocurilor de marfuri si de productie proprie determina cresterea beneficiilor economice3 pentru intreprindere, evaluate la pretul de vanzare sau, cu alte cuvinte, recunoasterea unui venit in contabilitate. Marfurile vandute semnifica iesirea din patrimoniu a unor active care incorporeaza beneficii economice, ocazie cu care, in contabilitate, este recunoscuta o cheltuiala (la nivelul costului de achizitie al marfurilor).

Activitatea de exploatare determina cheltuieli si venituri din exploatare, cum ar fi:

2.1.1.3. Cheltuieli de exploatare

Cheltuieli privind stocurile ce cuprind:

cheltuieli privind consumul de materii prime, materiale consumabile, consumuri de materiale de natura obiectelor de inventar, consum de energie, apa, etc.;

costul marfurilor vandute;

cheltuieli cu ambalajele;

Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti:

cheltuieli cu intretinerea si reparatiile;

locatiile de gestiune si chiriile;

primele de asigurare datorate;

cheltuieli cu studii si cercetari;

cheltuieli de protocol, reclama, publicitate etc.;

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si alte varsaminte;

Cheltuieli cu personalul:

cheltuieli cu salariile aferente angajatilor;

contributiile angajatorului;

Alte cheltuieli de exploatare:

pierderi din creante si debitori diversi;

despagubiri, amenzi, penalitati etc.;

2.1.1.4. Venituri de exploatare

Venituri din:

vanzarea de produse finite;

vanzarea de semifabricate;

executarea de lucrari, prestarea de servicii;

studii si cercetari;

vanzarea marfurilor

locatii de gestiune si chirii etc.;

Variatia stocurilor (productia stocata);

Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale;

Venituri din subventii de exploatare;

Alte venituri din exploatare:

venituri din creante reactivate si debitori diversi;

venituri din donatii si subventii primite;

venituri din despagubiri, amenzi, penalitati;

venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital etc.;

Venituri din provizioane privind exploatarea:

provizioane pentru riscuri si cheltuieli;

provizioane pentru deprecierea imobilizarilor;

deprecierea activelor circulante;

2) Activitatea financiara cuprinde actele cu caracter banesc, financiar, valutar, orientate spre:

- investitia de capital in patrimoniul altor unitati;

- atragerea de capital spre a fi investit in patrimoniul intreprinderii;

2.1.2. Cheltuieli si venituri aferente activitatii financiare

Cheltuielile financiare sunt reprezentate de cheltuielile cu dobanzile aferente creditelor primite, in timp ce dividendele si dobanzile de incasat (sau incasate, dupa caz) sunt venituri financiare. Astfel de cheltuieli si venituri se mai obtin si prin operatiile speculative cu titluri de plasament, ca diferenta intre pretul de vanzare si costul de achizitie.

2.1.2.1. Cheltuieli financiare

Pierderi din creante legate de participantii;

Cheltuieli privind investitiile financiare cedate;

Cheltuieli din diferente de curs valutar;

Alte cheltuieli financiare, si anume:

dobanzi datorate e intreprindere;

sconturi acordate clientilor si debitorilor;

datorii legate de participanti etc.;

Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele;

2.1.2.2. Venituri financiare

Venituri din imobilizari financiare (investitii pe termen lung);

Venituri din investitii financiare pe termen scurt;

Venituri din diferentele de curs valutar;

Alte venituri financiare:

venituri din dobanzi;

venituri din sconturi obtinute de la furnizari sau creditori etc.

Venituri financiare din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare etc.

Operatiile de exploatare + operatiile financiare = Activitatea curenta a unitatii patrimoniale

3) Activitatea extraordinara cuprinde operatiuni ce nu sunt generate pe activitatea curenta, deci nu au caracter ordinar, obisnuit, normal si repetitiv.

- Aceste activitati au o pondere mica in activitatea unitatii patrimoniale;

- Ele scapa de sub controlul intreprinderii (catastrofe naturale, exproprieri etc.) si determina cheltuieli si venituri extraordinare.

2.1.3. Cheltuielile si veniturile aferente activitatii exceptionale

Sunt ocazionate atat de operatiile de gestiune, cat si de operatiile de gestiune, cat si de capital.

Operatiile de gestiune constau in primirea sau acordarea de donatii, plata sau incasarea de amenzi, penalitati, despagubiri etc.

Operatiile de capital sunt prilejuite, in mare parte, de vanzarea activelor imobilizante.

2.1.3.1. Cheltuieli extraordinare

Pierderi din calamitati constatate la materii prime, materiale etc.;

Pierderi din exproprieri, nationalizari etc.;

2.1.3.2. Venituri extraordinare

Venituri rezultate din subventii pentru evenimentele extraordinare si altele similare.

Cheltuielile si veniturile inregistrate in contabilitate se inchid prin rezultatul exercitiului, respectiv profit sau pierdere.

In contabilitate se studiaza si echilibrul internal patrimoniului, ca o relatie intre cheltuieli si venituri si respectiv a rezultatului obtinut.

Cheltuielile ± Rezultat = Venituri

Aceasta ecuatie reprezinta echilibrul internal al patrimoniului.

Din ecuatia de echilibru prezentata anterior se desprinde egalitatea fundamentala a contabilitatii, si anume:

ACTIV + Cheltuieli = PASIV + Venituri

2.2. Conturile de cheltuieli si venituri

2.2.1. Conturile de cheltuieli

Conturile din clasa 6 „Conturile de cheltuieli” sunt conturi cu functie de activ.

Conturile din clasa 6 „Conturile de cheltuieli” pot fi creditate in cursul perioadei, pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.

Grupa 60 – „Cheltuieli privind stocurile”

„Cheltuielile cu materii prime”

„Cheltuieli cu materiile consumabile”

„Cheltuieli cu materiile auxiliare”

„Cheltuieli privind combustibilul”

„Cheltuieli privind materialele pentru ambalat”

„Cheltuieli privind piesele de schimb”

„Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat”

„Cheltuieli privind furajele”

„Cheltuieli privind alte materiale consumabile”

„Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar”

„Cheltuieli privind materialele nestocate”

„Cheltuieli privind energia si apa”

„Cheltuieli privind animalele si pasarile”

„Cheltuieli privind marfurile”

„Cheltuieli privind ambalajele”

Grupa 61 – „Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate”

„Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile”

„Cheltuieli cu redeventele locatiile de gestiune si chiriile”

„Cheltuieli cu primele de asigurare”

„Cheltuieli cu studiile si cercetarile”

Grupa 62 – „Cheltuieli cu alte servicii executate de terti”

„Cheltuieli cu colaboratorii”

„Cheltuieli privind comisioanele si onorariile”

„Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate”

„Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal”„Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari”

„Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii”

„Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate”

„Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti”

Grupa 63 – „Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate”

„Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate”

Grupa 64 – „Cheltuieli cu personalul”

„Cheltuieli cu salariile personalului”

„Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala”

„Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj”

„Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj”

„Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate”

„Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala”

Grupa 65 – „Alte cheltuieli de exploatare”

„Pierderi din creante si debitori diversi”

„Alte cheltuieli de exploatare”

„Despagubiri, amenzi si penalitati”

„Donatii si subventii acordate”

„Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital”

„Alte cheltuieli de exploatare”

Grupa 66 – „Cheltuieli financiare”

„Pierderi din creante legate de participantii”

„Cheltuieli privind investitiile financiare cedate”

„Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate”

„Pierderi privind investitiile financiare pe termen scurt cedate”

„Cheltuieli din diferente de curs valutar”

„Cheltuieli privind dobanzile”

„Cheltuieli privind sconturile acordate”

„Alte cheltuieli financiare”

Grupa 67 – „Cheltuieli extraordinare”

„Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare”

Grupa 68 – „Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele

„Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele”

„Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor”

„Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli”

„Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor”

„Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante”

„Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele”

„Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor financiare”

„Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante”

„Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor”

Grupa 69 – „Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite”

„Cheltuieli cu impozitul pe profit”

„Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar in elementele de mai sus”

2.2.2. Conturi de venituri

Conturile din clasa 7 „Conturi de venituri” sunt conturi cu functie de pasiv, cu exceptia contului 711 „Veniturile din productia stocata” care este bifunctional.

Conturile din clasa 7 „Conturi de venituri” pot fi debitate, in cursul perioadei cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor.

Grupa 70 – „Cifra de afaceri”

„Venituri din vanzarea produselor finite”

„Venituri din vanzarea semifabricatelor”

„Venituri din vanzarea produselor reziduale”

„Venituri din lucrari executate si serviciu prestate”

„Venituri din studii si cercetari”

„Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii”

„Venituri din vanzarea marfurilor

„Venituri din activitati diverse”

Grupa 71 – „Variatia stocurilor”

„Variatia stocurilor”

Grupa 72 – „Venituri din productia de imobilizari”

„Venituri din productia de imobilizari necorporale”

„Venituri din productia de imobilizari corporale”

Grupa 74 – „Venituri din subventii de exploatare”

„Venituri din subventii de exploatare”

„Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri”

„Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri”

Grupa 75 – „Alte venituri din exploatare”

„Venituri din creante reactivate si debitori diversi”

„Alte venituri din exploatare”

„Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati”

„Venituri din donatii si subventii primite”

„Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital”

„Venituri din subventii pentru investitii”

„Alte venituri din exploatare”

Grupa 76 – „Venituri financiare”

„Venituri din imobilizari financiare”

„Venituri din titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului”

„Venituri din titluri de participare detinute la societati din afara grupului”

„Venituri din titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din cadrul grupului”

„Venituri din titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din afara grupului”

„Venituri din titluri de participare strategice in cadrul grupului”

„Venituri din titluri de participare strategica in afara grupului”

„Venituri din investitii financiare pe termen scurt”

„Venituri din creante imobilizate”

„Venituri din investitii financiare cedate”

„Venituri din imobilizari financiare cedate”

„Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate”

„Venituri din diferentele de curs valutar”

„Venituri din dobanzi”

„Venituri din sconturi obtinute”

„Alte venituri financiare”

Grupa 77 – „Venituri din provizioane”

„Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare”

Grupa 78 – „Venituri din provizioane”

„Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare”

„Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli”

„Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor”

„Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante”

„Venituri financiare din provizioane”

„Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare

„Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante”

2.3. Inregistrarea in contabilitate a conturilor de cheltuieli si venituri

2.3.1. Inregistrarea in contabilitate a conturilor de cheltuieli

Conturile din clasa 6 „Conturi de cheltuieli” sunt conturi cu functie de activ.

Conturile din clasa 6 „Conturile de cheltuieli” pot fi creditate in cursul perioadei pentru operatiile in participatie, cu sumele transmise pe baza de decont.

La sfarsitul perioadei, soldul acestor conturi se transfera asupra contului de profit si pierdere.

Grupa 60 „Cheltuieli privind stocurile”

Contul 601 „Cheltuieli privind materiile prime”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu materiile prime.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 601 „Cheltuieli privind materiile prime”

DEBIT

CREDIT

- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli, constate lipsa la inventar, pierderile din deprecieri ireversibile, precum si diferentele de pret aferente (301, 308, 351)

- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime aprovizionate, in cazul folosirii metodei inventarului intermitent (401)

- valoarea materialelor consumabile constatate plus la inventar (302)

- diferentele de pret in minus aferente materialelor consumabile iesite din gestiune (308)

Contul 602 „Cheltuieli cu materialele consumabile”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu materialelor consumabile.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 602 „Cheltuieli cu materialele consumabile”

DEBIT

CREDIT

- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli, constate lipsa la inventar, pierderile din deprecieri ireversibile, precum si diferentele de pret aferente (301, 308, 351)

- valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime aprovizionate, in cazul folosirii metodei inventarului intermitent (401)

- valoarea materialelor consumabile constatate plus la inventar (302)

- diferentele de pret in minus aferente materialelor consumabile iesite din gestiune (308)

Contul 603 „Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar, la darea in folosinta a acestora.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 603 „Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar”

DEBIT

CREDIT

- valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar incluse pe cheltuieli, constate lipsa la inventar, pierderile din deprecieri ireversibile, precum si diferentele de pret aferente (303, 308, 351)

- valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventar (303)

- diferentele de pret in minus aferente materialelor de natura obiectelor de inventar iesite din gestiune (308)

Contul 604 „Cheltuieli privind materialele nestocate”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind materialele nestocate.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 604 „Cheltuieli privind materialele nestocate”

DEBIT

CREDIT

- valoarea materialelor nestocate aprovizionate de la furnizori (401, 408, 532, 542)

- sumele clarificate trecute pe cheltuieli (473)

Contul 605 „Cheltuieli privind energia si apa”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind consumul de energie si apa.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 605 „Cheltuieli privind energia si apa”

DEBIT

CREDIT

- valoarea consumurilor de energie si apa (401, 408, 471, 542)

Contul 606 „Cheltuieli cu animalele si pasarile”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu animalele si pasarile iesite din unitate.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 606 „Cheltuieli cu animalele si pasarile”

DEBIT

CREDIT

- valoarea de cost de achizitie a animalelor si pasarilor vandute, constatate lipsa la inventariere, donate, precum si diferentele de pret aferente (361, 368)

- valoarea animalelor si pasarilor aflate la terti, pentru care au fost intocmite documente de livrare (356)

- diferentele de pret in minus aferente animalelor si pasarilor incluse pe cheltuieli (368)

Contul 607 „Cheltuieli privind marfurile”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind marfurile.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 607 „Cheltuieli privind marfurilor”

DEBIT

CREDIT

- valoarea marfurilor vandute constate lipsa la inventariere, depreciate ireversibil (371)

- scaderea din gestiune a produselor aflate la terti pentru care s-au intocmit documente de livrare (354)

- valoarea marfurilor aflate la terti pentru care au fost intocmite documentele de vanzare sau constatate lipsa la inventar (357)

- valoarea marfurilor aprovizionate in cazul folosirii inventarului intermitent (401)

- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor constatate in plus la inventar (381)

- diferentele de pret in minus aferente ambalajelor iesite din gestiune (388)

Contul 608 „Cheltuieli privind ambalajele”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind ambalajele.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 608 „Cheltuieli privind ambalajele”

DEBIT

CREDIT

- valoarea ambalajelor aflate in consignatie la terti pentru care au fost emise documente de vanzare (358)

- valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor vandute, constatate lipsa la inventariere, precum si diferentele de pret aferente (381, 388)

- valoarea ambalajelor aprovizionate in cazul folosirii inventarului intermitent (401)

- valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire, degradare (409)

- valoarea marfurilor constate plus la inventar (371)

Grupa 61 „Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti”

Contul 611 „Cheltuieli de intretinere si reparatii”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu intretinere si reparatii executate de terti.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 611 „Cheltuieli de intretinere si reparatii”

DEBIT

CREDIT

- valoarea lucrarilor de intretinere si reparatii executate de terti (401, 408, 471, 542)

Contul 612 „Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 612 „Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile”

DEBIT

CREDIT

- cheltuielile cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile datorate sau platite (401, 408, 471, 512, 531, 542)

Contul 613 „Cheltuieli cu primele de asigurare”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu primele de asigurare.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 613 „Cheltuieli cu primele de asigurare”

DEBIT

CREDIT

- valoarea primelor de asigurare datorate sau achitate conform contractelor de asigurare (401, 408, 471, 512, 531, 542)

Contul 614 „Cheltuieli cu studiile si cercetarile”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu studiile si cercetarile.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 614 „Cheltuieli cu studiile si cercetarile”

DEBIT

CREDIT

- valoarea studiilor si cercetarilor executate de terti (401, 408, 471, 542)

Grupa 62 „Cheltuieli cu alte servicii executate de terti”

Contul 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu colaboratorii.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”

DEBIT

CREDIT

- sumele datorate colaboratorilor pentru prestatiilor efectuate (401, 471)

Contul 622 „Cheltuieli privind comisioanele si onorariile”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor reprezentand comisioanele datorate pentru cumpararea sau vanzarea titlurilor imobilizante sau a celor de plasament, comisioanelor de intermediere, onorariilor de consiliere, contencios, expertizare, precum si a altor cheltuieli similare.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 622 „Cheltuieli privind comisioanele si onorariile”

DEBIT

CREDIT

- sumele datorate privind comisioanele si onorariile (401, 408, 471, 512, 531, 542)

Contul 623 „Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de protocol, reclama si publicitate.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 623 „Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate”

DEBIT

CREDIT

- sumele datorate sau achitate care privesc actiunile de protocol, reclama si publicitate (401, 408, 471, 512, 531, 542)

Contul 624 „Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind transportul de bunuri si personal

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 624 „Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal”

DEBIT

CREDIT

- sumele datorate sau achitate pentru transportul de bunuri si personal (401, 408, 471, 512, 531, 532, 542)

Contul 625 „Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu deplasari, detasari si transferarile personalului

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 625 „Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari”

DEBIT

CREDIT

- sumele datorate sau achitate reprezentand cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari (401, 408, 471, 512, 531, 532, 542)

Contul 626 „Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor postale si a taxelor de telecomunicatii

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 626 „Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii”

DEBIT

CREDIT

- valoarea serviciilor postale si a taxelor de telecomunicatii achitate sau datorate (401, 408, 471, 512, 531, 532, 542)

Contul 627 „Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu serviciile bancare si asimilate.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 627 „Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate”

DEBIT

CREDIT

- valoarea serviciile bancare si asimilate (471, 512)

Contul 628 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuielilor cu serviciile executate de terti.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 628 „Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti”

DEBIT

CREDIT

- sumele datorate sau achitate pentru alte serviciile executate de terti (401, 408, 471, 512, 531, 542)

Grupa 63 „Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate”

Contul 635 „Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate datorate bugetului statului sau altor organisme publice.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 635 „Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate”

DEBIT

CREDIT

- prorata din taxa pe valoarea adaugata deductibila devenita nedeductibila (4426)

- taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta bunurilor si serviciilor folosite in scop personal, predate cu titlu gratuit care depaseste limitele prevazute de lege, cea aferenta lipsurilor peste normele legale, cea aferenta bunurilor si serviciilor acordate salariatilor sub forma avantajelor in natura (4427)

- decontarile cu bugetul statului privind impozite, taxe si varsaminte asimilate, cum sunt: diferentele de pret la gaze si titei obtinute din productia interna, impozitul pe cladiri si impozitul pe terenuri; taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, precum si alte impozite si taxe (446);

- datoriile si varsamintele de efectuat, catre alte organisme publice, potrivit legii (447)

Grupa 64 „Cheltuieli cu personalul”

Contul 641 „Cheltuieli cu salariile personalului”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu salariile personalului.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 641 „Cheltuieli cu salariile personalului”

DEBIT

CREDIT

- valoarea salariilor si a altor drepturi cuvenite personalului (421)

- drepturi de personal pentru care nu s-au intocmit statele de plata, aferente exercitiului incheiat (428)

Contul 645 „Cheltuieli privind asigurarile sociale si protectia sociala”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor privind asigurarile sociale si protectia sociala.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 645 „Cheltuieli privind asigurarile sociale si protectia sociala”

DEBIT

CREDIT

- sumele acordate personalului potrivit legii, pentru protectia sociala (423)

- contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate (431)

- contributia unitatii la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (437)

Grupa 65 „Alte cheltuieli din exploatare”

Contul 654 „Pierderi din creante si debitorii diversi”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta pierderilor din creante.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 654 „Pierderi din creante si debitorii diversi”

DEBIT

CREDIT

- sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scoaterii din evidenta a clientilor incerti sau debitorilor (411, 461)

Contul 658 „Alte cheltuieli din exploatare”Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor cheltuieli din exploatare.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 654 „Alte cheltuieli din exploatare”

DEBIT

CREDIT

- cheltuielile efectuate in avans, aferente exercitiului in curs (471)

- valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor, majorarilor de intarziere, datorate sau platite, tertilor si bugetului (401, 404, 462, 448, 512, 531)

- valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale si corporale, cedate sau scoase din activ (203, 205, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 233, 231)

- valoarea donatiilor si subventiilor acordate (301, 302, 303, 345, 346, 371, 381, 512, 531)

- valoarea avansului si a ratelor aferente bunurilor cedate in regim    de leasing financiar (267);

impozitul pe profit/venit aferent exercitiului financiar anterior in cazul corectarilor erorilor contabile (441)

Grupa 66 „Cheltuieli financiare”

Contul 663 „Pierderi din creante legate de participantii”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta pierderilor din creante imobilizante.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 663 „Pierderi din creante legate de participantii”

DEBIT

CREDIT

- valoarea pierderilor din creante imobilizante (267)

Contul 664 „Cheltuieli privind investitiile financiare cedate”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuieli privind investitiile financiare cedate.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 664 „Cheltuieli privind investitiile financiare cedate”

DEBIT

CREDIT

- valoarea imobilizarilor financiare cedate sau scoase din activ    (261, 262, 263, 265)

- diferentele nefavorabile dintre valoarea contabila a investitiilor financiare pe termen scurt si pretul de cesiune (501, 502, 503, 506, 508)

Contul 665 „Cheltuieli din diferentele de curs valutar”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuieli privind diferentele de curs valutar.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 665 „Cheltuieli din diferentele de curs valutar”

DEBIT

CREDIT

- diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultatele in urma incasarii creantelor in valuta (512, 267, 409, 411, 413, 418, 451, 452, 456, 461)

- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate in urma evaluarii creantelor la inchiderea exercitiului financiar (267, 409, 411, 415, 418, 451, 452, 456, 461)

- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate in urma achitarii datoriilor in valuta (512, 531, 541)

- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor in valuta la incheierea exercitiului financiar (161, 162, 166, 167, 168, 401, 403, 404, 408, 405, 419, 451, 452, 455, 462)

- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la incheierea exercitiului financiar a disponibilitatilor in valuta existente in casierie, precum si a altor valori de trezorerie cum sunt titlurile de stat in valuta, acreditive si depozite pe termen scurt in valuta (512, 531, 508, 541, 542)

- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate la lichidarea depozitelor pe termen scurt, a acreditivelor si a avansurilor de trezorerie in valuta (508, 541, 542)

Contul 666 „Cheltuieli privind dobanzile”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuieli privind dobanzile.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 666 „Cheltuieli privind dobanzile”

DEBIT

CREDIT

- valoarea dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate (168)

- valoarea dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor incasate de la societati din grup, unitati legate prin interese de participare (451, 452)

- valoarea dobanzilor cuvenite asociatiilor pentru disponibilitatile depuse la unitate (455)

- valoarea dobanzilor repartizate pe cheltuieli pentru operatiunile de cumparare in rate (471)

- valoarea dobanzilor platite, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente (512)

- valoarea dobanzilor aferente creditelor bancare pe termen scurt (518, 519)

Contul 667 „Cheltuieli privind sconturile acordate”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuieli privind sconturile acordate clientilor, debitorilor sau bancilor.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 667 „Cheltuieli privind sconturile acordate”

DEBIT

CREDIT

- valoarea sconturile acordate clientilor, debitorilor sau bancilor (411, 461, 511, 512)

Contul 668 „Alte cheltuieli financiare”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuieli financiare, altele decat cele inregistrate in celelalte conturi din aceasta grupa.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 668 „Alte cheltuieli financiare”

DEBIT

CREDIT

- sumele repartizate in perioadele sau exercitiile urmatoare pe cheltuieli, conform scadentarului (471)

- sumele reprezentand alte cheltuieli financiare platite (512)

- valoarea debitelor scazute din evidenta (451, 452)

Grupa 67 „Cheltuieli exceptionale”

Contul 671 „Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor extraordinare.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 671 „Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare”

DEBIT

CREDIT

- valoarea pierderilor calamitatile, exproprieri de active    (211, 212, 213, 231, 301, 302, 303, 341, 346, 351, 361, 371, 381)

Grupa 68 „Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele”

Contul 681 „Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor de exploatare privind amortizarile si provizioanele.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 681 „Cheltuieli de exploatare de exploatare privind amortizarile si provizioanele”

DEBIT

CREDIT

- valoarea provizioanelor constituite pentru riscuri si cheltuieli (151)

- amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale si corporale (280, 281)

- valoarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale si corporale (290, 291, 293)

- valoarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie (391 la 398)

- valoarea provizioanelor constituite pentru creante neincasabile, clienti dubiosi, rau platnici sau in litigiu (491, 496)

Contul 686 „Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor financiare privind amortizarile si provizioanele.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 686 „Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele”

DEBIT

CREDIT

- valoarea primelor de rambursare a obligatiunilor amortizate (169)

- valoarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor financiare (296)

- valoarea provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelor din conturile de decontari in cadrul grupului sau cu asociati (495)

- valoarea provizioanelor privind deprecierea investitiilor pe termen scurt (591, 592, 593, 595, 596, 598)

Grupa 69 „Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite”

Contul 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu impozitul pe profit.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit”

DEBIT

CREDIT

- valoarea impozitului de profit (441)

Contul 698 „Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar in elementele de mai sus”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu impozitul pe venit platit de microintreprinderi si a altor impozite, conform reglementarilor emise in acest scop.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 698 „Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar in elementele de mai sus”

DEBIT

CREDIT

- valoarea impozitului pe venit microintreprinderilor (441)

2.3.2. Inregistrarea in conturi a conturilor de venituri

Conturile din clasa 7 „Contul de venituri” sunt conturi cu functie de pasiv, cu exceptia contului 711 „Venituri din productia stocata” care este bifunctional.

Conturile din clasa 7 „Contul de venituri” pot fi debitate, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatiile de participatie transferate coparticipantilor.

La sfarsitul perioadei, soldul acestor conturi se transfera asupra contului de profit si pierdere (121).

Grupa 70 „Cifra de afaceri”

Contul 701 „Venituri din vanzarea produselor finite”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor vanzarilor de produselor finite, animalelor si pasarilor.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 701 „Venituri din vanzarea produselor finite”

DEBIT

CREDIT

- pretul de vanzare al produselor finite, vandute clientilor (411)

- pretul de vanzare al produselor finite pentru care nu s-au intocmit facturi (418)

Contul 702 „Venituri din vanzarea semifabricate”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din vanzarea semifabricate.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 702 „Venituri din vanzarea semifabricate”

DEBIT

CREDIT

- pretul de vanzarea semifabricate, vandute clientilor (411)

- pretul de vanzarea semifabricate pentru care nu s-au intocmit facturi (418)

Contul 704 „Venituri din lucrarile executate si serviciile prestate”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din lucrarile executate si serviciile prestate.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 704 „Venituri din lucrarile executate si serviciile prestate”

DEBIT

CREDIT

- tarifele lucrarilor executate si serviciile prestate, facturate clientilor (411)

- tarifele lucrarilor executate si serviciile prestate,pentru care nu s-au intocmit facturi (418)

- venituri inregistrate in avans, aferente perioadei curente sau exercitiului in curs (472)

- tarifele lucrarile executate si serviciului prestate, incasate in numerar (531)

Contul 705 „Venituri din studii si cercetari”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din studii si cercetari.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 705 „Venituri din studii si cercetari”

DEBIT

CREDIT

- valoarea studiilor si contractelor de cercetare, facturate clientilor (411)

- valoarea studiilor si contractelor de cercetare, pentru care nu s-au intocmit facturi (418)

Contul 706 „Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor redevente, locatii de gestiune si chirii.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 706 „Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii”

DEBIT

CREDIT

- valoarea redeventelor pentru concesiuni, a locatiilor de gestiune, chiriilor facturate catre concesionari, locatari, chiriasi (411, 461)

- valoarea redeventelor pentru concesiuni, a locatiilor de gestiune, chiriilor, pentru care nu s-au intocmit facturi (418)

- sumele datorate de personal, reprezentand chirii care se fac venituri ale persoanei juridice (428)

- venituri inregistrate in avans aferente perioadei curente sau exercitiului in curs (472)

- sumele incasate reprezentand valoarea redeventelor datorate pentru concesiuni, a locatiilor de gestiune si a chiriilor, precum si pentru folosirea brevetelor, marcilor si a altor drepturi similare (512, 531)

Contul 707 „Venituri din vanzarea marfurilor”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din vanzarea marfurilor.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 707 „Venituri din vanzarea marfurilor”

DEBIT

CREDIT

- pretul de vanzare al marfurilor, vandute clientilor (411)

- pretul de vanzare al marfurilor, pentru care nu s-au intocmit facturi (418)

- sumele incasate in numerar din vanzarea marfurilor (531)

Contul 708 „Venituri din activitati diverse”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din activitati diverse, cum sunt: comisioane, servicii prestate in interesul personalului, punerea la dispozitia tertilor a personalului unitatii venituri din valorificarea ambalajelor, precum si alte venituri realizate din relatiile cu terti.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 708 „Venituri din activitati diverse”

DEBIT

CREDIT

- sumele facturate clientilor, reprezentand venituri din activitati diverse (411)

- sumele datorate de clienti pentru care nu s-au intocmit facturi (418)

- sumele datorate de personal, reprezentand consumuri efectuate pentru aceasta si care se fac venituri ale unitatii (428)

- sumele incasate de la terti, reprezentand venituri din activitatile diverse (521, 531)

- venituri inregistrate in avans aferente perioadei curente sau exercitiului in curs (472)

- valoarea ambalajelor car circula in sistem de restituire, nerestituire de clienti (419)

Grupa 71 „Variatia stocurilor”

Contul 711 „Variatia stocurilor”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta costului de productie al productiei stocate, precum si variatia acesteia..

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 711 „Variatia stocurilor”

DEBIT

CREDIT

- reluarea produselor, lucrarilor si serviciilor in curs de executie, la inceputul perioadei (331, 332)

- costul de productie sau pretul de inregistrare al semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, animalelor si pasarilor vandute, constatate lipsa la inventariere, precum si diferentele de pret aferente (341, 345, 346, 348, 361, 368)

- diferentele de pret in plus aferente produselor intrate in gestiune (348, 368)

- la sfarsitul perioadei 8lunar) costul produselor, lucrarilor si serviciilor in curs de executie (331, 332)

- costul de productie sau pretul de inregistrare al semifabricatelor, produselor finite si produselor reziduale obtinute, la finele perioadei, precum si diferentele de pret aferente (361, 368)

- diferentele de pret in plus repartizate asupra produselor iesite din gestiune (348, 368)

Grupa 72 „Venituri din productia de imobilizari”

Contul 721 „Venituri din productia de imobilizari necorporale”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din productia de imobilizari necorporale.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 721 „Venituri din productia de imobilizari necorporale”

DEBIT

CREDIT

- valoarea imobilizarilor necorporale realizate pe cont propriu (203, 205, 208, 233)

Contul 722 „Venituri din productia de imobilizari corporale”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din productia de imobilizari corporale.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 722 „Venituri din productia de imobilizari corporale”

DEBIT

CREDIT

- costul de productie al amenajarilor de terenuri, realizate pe cont propriu (211, 231)

- costul de productie al celorlalte imobilizari corporale, realizate pe cont propriu, precum si al investitiilor efectuate la cele existente nete (212, 213, 214, 231)

Grupa 74 „Venituri din subventii de exploatare”

Contul 741 „Venituri din subventii de exploatare”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta subventiilor si imprumuturilor nerambursabile cuvenite persoanei juridice in schimbul respectarii anumitor conditii referitoare la activitatea de exploatare a acesteia.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 741 „Venituri din subventii de exploatare”

DEBIT

CREDIT

- subventii de exploatare primite sau ce urmeaza a fi primite pentru acoperirea pierderilor si diferentelor de pret (512, 445)

Grupa 75 „Alte venituri din exploatare”

Contul 754 „Alte venituri din exploatare”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate din alte surse decat cele nominalizate in conturile distincte de venituri ale activitatii de exploatare.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 754 „Alte venituri din exploatare”

DEBIT

CREDIT

- sumele datorate de personal privind debite, salarii, sporuri sau adaosuri necuvenite, avansuri nejustificate (428)

- valoarea amenzilor, despagubirilor si penalitatilor datorate de terti (461)

- cota-parte a subventiilor primite pentru investitii, recunoscuta la veniturile corespunzator amortizarii inregistrate (131)

- bunurile sau valorile primite cu titlu gratuit (301, 302, 303, 361, 371, 381, 512, 531)

- bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizari (301, 302, 303)

- drepturi de personal neridicate, prescrise (426)

- sumele cuvenite unitatii, datorate de catre bugetul statului, altele decat impozite si taxe (448)

- datorii prescrise sau anulate (401, 402, 403, 404, 405, 428, 431 la 438, 441, 4423, 444, 446, 447, 448, 455, 457, 458, 462)

- pretul de vanzare al imobilizarilor corporale si necorporale cedate (451, 461)

- valoarea bunurilor de productie in curs de executie, constatate lipsa sau deteriorate, imputate de tertilor(461)

Grupa 76 „Venituri financiare”

Contul 761 „Venituri din imobilizari financiare”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din imobilizari financiare (titluri de participare, interese de participare si alte titluri imobilizante).

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 761 „Venituri din imobilizari financiare”

DEBIT

CREDIT

- dividendele aferente titlurilor imobilizante (451, 452, 461, 512)

- valoarea titlurilor imobilizante, primite ca urmare a reinvestirii dividendelor (261, 262, 263, 265)

Contul 762 „Venituri din investitii financiare pe termen scurt”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din investitii financiare pe termen scurt.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 762 „Venituri din investitii financiare pe termen scurt”

DEBIT

CREDIT

- dobanda aferenta creantelor imobilizante cedate (267, 512)

Contul 764 „Venituri din investitii financiare cedate”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor nete rezultate din vanzarea titlurilor de plasament.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 764 „Venituri din investitii financiare cedate”

DEBIT

CREDIT

- pretul de vanzare al imobilizarilor financiare cedate (451, 452, 461)

- castigul rezultat din vanzarea investitiilor financiare pe termen scurt la un pret de cesiune mai mare decat valoarea contabila (461, 512)

Contul 765 „Venituri din diferente de curs valutar”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor diferente de curs valutar.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 765 „Venituri din diferente de curs valutar”

DEBIT

CREDIT

- diferentele favorabile de curs valutar, rezultate la incasarea creantelor in valuta (512, 531)

- diferentele favorabile de curs valutar, rezultate la evaluarea creantelor in valuta la inchiderea exercitiului financiar (267, 409, 411, 413, 418, 451, 452, 456, 461)

- diferentele favorabile de curs valutar, rezultate din decontarea datoriilor in valuta (161, 162, 166, 167, 168, 269, 401, 403, 404, 405, 419, 451, 452, 455, 462)

- diferentele favorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea la incheierea exercitiului financiar a disponibilitatilor in valuta, existente in casierie sau in conturi la banci, precum si a altor valori de trezorerie cum sunt titluri de stat in valuta, acreditive si depozite pe termen scurt in valuta (512, 531, 508, 541, 542)

Contul 766 „Venituri din dobanzi”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare din dobanzile cuvenite pentru disponibilitatile din conturile bancare (inclusiv cele pentru investitii), pentru imprumuturile acordate sau pentru livrarile pe credit.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 766 „Venituri din dobanzi”

DEBIT

CREDIT

- dobanzile aferente creantelor imobilizante (267, 512)

- dobanzile cuvenite, aferente imprumuturilor acordate in cadrul grupului (451, 452)

- dobanzile aferente sumelor datorate de catre debitorii diversi (461)

- dobanzile primite, aferente disponibilitatilor aflate in conturi curente (512)

- dobanzile de primit, aferente disponibilitatilor aflate in conturi curente (518)

- dobanzi incasate in avans care se fac venituri ale perioadei curente

Contul 767 „Venituri din sconturi obtinute”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare, altele decat cele inregistrate in celelalte conturi din aceasta grupa.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 767 „Venituri din sconturi obtinute”

DEBIT

CREDIT

- valoarea sconturilor obtinute de la furnizori sau alti creditori (401, 404, 462, 512)

Contul 768 „Alte venituri financiare”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta acelor veniturilor rezultate din compensarile primite pentru cheltuieli sau pierderi din calamitati sau alte evenimente extraordinare.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 768 „Alte venituri financiare”

DEBIT

CREDIT

- alte venituri financiare de primit sau incasate (461, 512)

Grupa 77 „Venituri extraordinare”

Contul 771 „Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta acelor venituri rezultate din compensarile primite pentru cheltuieli sau pierderi din calamitati sau alte evenimente extraordinare.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 771 „Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare”

DEBIT

CREDIT

- subventiile primite sau de primit drept compensatie pentru pierderi inregistrate de o societate, ca urmare a efectuarii unor cheltuieli generate de evenimentele extraordinare (512, 445)

Grupa 78 „Venituri provizioane”

Contul 781 „Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor obtinute din diminuarea sau anularea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli; pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale, pentru deprecierea activelor circulante.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 781 „Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare”

DEBIT

CREDIT

- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli care privesc exploatarea (151)

- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor (290, 291, 293)

- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie (391 la 398)

- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea creantelor – clienti (491, 496)

Contul 786 „Venituri financiare din provizioane”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor financiare din provizioane.

Corespondentele acestui cont sunt urmatoarele:

Contul 786 „Venituri financiare din provizioane”

DEBIT

CREDIT

- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor financiare (296)

- sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea creantelor-decontari in cadrul grupului si cu asociatii (495)

- sumele reprezentand anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea titlurilor de plasament (590, 591, 593, 592, 595, 596, 598)2.4. Contul de profit si pierderi; calculul rezultatelor intermediare si finale

2.4.1. Contul de profir si pierderi

Activitatea economica, fiind consumatoare de resurse si producatoare de rezultate, determina modifica in masa elementelor patrimoniale. Pentru reflectarea acestor modificari, a relatiilor de transformare a elementelor patrimoniale in cadrul activitatii economice desfasurate de unitatea patrimoniala, contabilitatea foloseste categoriile specifice de venituri si cheltuieli si implicit ce de rezultat.

In contabilitate, pentru a se pune in evidenta corelatia dintre venituri si cheltuieli si implicit a rezultatului, se foloseste un instrument propriu, si anume contul de profit si pierdere sau de rezultate.

Contul de profit si pierdere prezinta si explica, intr-o forma analitica, rezultatele prin prisma raportului de echilibru dintre cheltuieli si venituri. Ecuatia generala a rezultatului se prezinta sub forma:

Cheltuieli ± Rezultat = Venituri

De aici rezulta egalitatea fundamentala a contabilitatii si anume:

Activ + Cheltuieli = Pasiv + Venituri

Cheltuielile reprezinta efortul depus de unitatea patrimoniala pentru realizarea veniturilor, care reprezinta efectul obtinut in urma acestui fort, concretizandu-se in compararea celor doua marimi de rezultat.

profit – rezultatul pozitiv, cand veniturile > cheltuielile (Efect >Efort) si este utilizat in masurarea performantelor activitatii economico-financiare.

Pierdere – rezultatul negativ, cand veniturile < cheltuielile (Efect < Efort)

In contabilitate veniturile reprezinta in expresie valorica raporturile patrimoniale privind „bogatia” obtinuta din activitatile prestate si/sau din proprietatile detinute in cadrul unui exercitiu financiar sub forma de intrari (cresteri ale activelor sau descresteri ale datoriilor). Ex.: valorile primite sau de primit in contrapartida cu vanzarea bunurilor si sau prestarea serviciilor, chiria incasata, etc.

Cheltuielile reprezinta in expresie valorica raporturilor patrimoniale cu privire la angajarea si utilizarea resurselor economice in cadrul activitatilor desfasurate de unitatea patrimoniala, sub forma de iesiri (scaderi ale activelor sau cresteri ale datoriilor); ex.: valorile platite sau de platit in contrapartida cu materiile prime, materialele consumabile cumparate, cu serviciile prestate pentru unitatea patrimoniala, precum si datoriile pe care aceasta a consimtit sa le achite.

Una dintre erorile facute adesea in asimilarea notiunilor de venituri si cheltuieli o reprezinta asocierea celor doua notiuni cu incasarile, respectiv platile unei perioade. Exista o serie de venituri si cheltuieli a caror inregistrare nu genereaza fluxuri de incasari si plati (ex.: cheltuieli cu amortizarea activelor imobilizate), precum si o serie de fluxuri de incasari si plati ce nu genereaza venituri sau cheltuieli (ex. plata unui avans catre un furnizor).

Contul de profit si pierdere cuprinde veniturile si cheltuielile exercitiului, structurate in doua mari categorii, si anume:

1) Veniturile si cheltuielile activitatii curente, care cuprind veniturile si cheltuielile din activitatea de exploatare si activitatea financiara, deoarece aceasta are un caracter ciclic repetitiv.

2) Veniturile si cheltuielile activitatii extraordinare, care au un caracter aleatoriu sau accidental.

Intocmirea contului de profit si pierderi poate fi analizata diferentiat, in raport de criteriile: forma de prezentare si continut, astfel:

Dupa forma de prezentare

a)      un format-lista:

care cuprinde o succesiune de venituri si cheltuieli, pe baza carora sunt determinati o serie de indicatori economico-financiari;

evidentiaza rezultatul pe cele trei categorii de activitatii (exploatare, financiare si extraordinare);

este forma cel mai des utilizata,

b)      un format-tablou

care cuprinde cheltuielile in partea stanga si veniturile, in partea dreapta;

evidentiaza rezultatul pe cele trei categorii de activitati

Dupa continut se prezinta in functie de:

a)      natura activitatilor;

b)      destinatie;

Pe baza acestei structuri a veniturilor si cheltuielilor, se pot calcula o serie de indicatori economici si financiari.

Criteriul care sta la baza modelului romanesc al contului de profit si pierdere il constituie natura activitatilor, iar formatul utilizat este „lista”.

2.4.2. Calculul rezultatelor intermediare si finale

Rezultatul sintetizeaza eficienta cu care s-a desfasurat intreaga activitate economica a unitatii patrimoniale. Exprimarea valorica a activitatii desfasurate se prezinta astfel:

Venituri – Cheltuieli = ± Rezultat

Rezultatul activitatii economice a unitatii patrimoniale poate avea una dintre cele doua forme:

a) Profitul este rezultatul pozitiv si reprezinta sursa de finantare proprie a activelor create, ca excedent al veniturilor fata de cheltuieli.

b) Pierderea este rezultatul negativ si reprezinta marimea resurselor consumate in activitatea unitatii patrimoniale care nu a putu fi acoperita din veniturile proprii.

Rezultatul exercitiului este constituit din:

operatii provenind din activitatea curenta, normala (de exploatare si financiara) a unitatii patrimoniale;

operatii extraordinare care nu intra in cadrul activitatii normale;

Rezultatul exercitiului este stabilit in cascada pe niveluri de activitati.

Determinarea rezultatului exercitiului presupune efectuarea urmatoarelor calcule:

Rezultatul din exploatare

Venituri din

exploatare

Cheltuieli din

exploatare

Rezultatul financiar

Venituri

financiare

Cheltuieli

financiare

Rezultatul curent

Rezultatul din exploatare

Rezultatul financiar

Rezultatul extraordinar

Venituri

extraordinare

Cheltuieli

extraordinare

Rezultatul net

al exercitiului

Rezultatul curent

Rezultatul

extraordinar

Impozitul pe

profit/venit

In contabilitate, potrivit legislatiei in vigoare, profitul sau pierderea se stabileste provizoriu lunar. In acest sens, diferenta dintre venituri si cheltuieli se numeste rezultatul brut al exercitiului     (profit sau pierdere) indiferent de data incasarii sau a platii lor.

Rezultatul brut al exercitiului este supus impozitarii. Aceasta operatie este efectuata in scopul determinarii impozitului pe profit, care se calculeaza prin aplicarea unei cote (care, conform legislatiei in vigoare, nu este unica) asupra rezultatului brut 8venituri – cheltuieli) si a rezultatului net al exercitiului.

Rezultatul brut

Impozit pe profit/venit

Rezultatul net

al exercitiului

CAPITOLUL III: Inregistrarea in contabilitate a activitatii S.C. „MAGIC GEO COM TRANS”S.R.L.

3.1. Prezentarea generala a documentelor contabile

Primul pas in organizarea evidentei contabile a societatii comerciale il constituie consemnarea datelor privind miscarea elementelor patrimoniale in documentele contabile.

Documentele contabile se completeaza in momentul efectuarii operatiunii economice si la locul efectuarii ei, cu scopul de a servi inregistrarilor in contabilitate.

Documentele ajuta la: culegerea datelor, prelucrarea lor, circulatia datelor, sintetizarea informatiilor contabile si pastrarea datelor. Ele prezinta atat elementele comune (denumirea societatii emitente, adresa, cod fiscal, numar si data, datele contabile cantitative si valorice consemnate, semnaturile persoanele care raspund de continutul, legalitatea, oportunitatea si necesitatea operatiei economice), cat si elementele specifice, care detaliaza informatiile (cont bancar, nr. telefon, etc.).

Documentele contabile indeplinesc urmatoarele functii:

de consemnare a operatiunilor (cantitativ si valoric);

de justificare a operatiunilor;

de verificare a activitatii desfasurate;

de calcul;

juridica (servesc drept dovada in caz de litigii sau expertize);

Dupa rolul lor in cadrul sistemului informational economic, documentele contabile se clasifica in:

documente justificative;

registre contabile;

documente de sinteza si raportare;

Daca documentele justificative ajuta la consemnarea pentru prima data a operatiunilor economico-financiare, registrele contabile preiau informatiile din documentele primare si le inregistreaza cronologic si sistematic, in scopul intocmirii Balantei de Verificare si Bilantul Contabil.

Registrele contabile se prezinta sub forma de caiete sau fise tipizate, cu un continut al rubricilor adecvat scopului pentru care se intocmesc. Ele se leaga, se snuruiesc la societate si se parafeaza la Administratia financiara.

Conform legii contabilitatii si Regulamentului de aplicare a acestei legi, la nivelul societatii comerciale, intocmirea registrelor contabile are caracter obligatoriu. Ele se supun regimului de inregistrare la organele fiscale si constituie probe in cazul litigiilor cu alte societati.

Registrele contabile joaca un rol intermediar intre documentul justificativ si Balanta de verificare. Ele se intocmesc la Compartimentul contabilitate si respecta reguli precise de utilizare si arhivare, tocmai datorita importantei lor.

Registrele contabile nu circula in interiorul societatii comerciale si nici in afara ei, fiind documente de inregistrare contabila.

Conform Legii Contabilitatii 82/1991, societatile comerciale au obligatia de a intocmi trei tipuri de registre contabile: Registrul-jurnal, Registrul cartea-mare si Registrul Inventar.

a) Registrul-jurnal reprezinta documentul contabil obligatoriu de inregistrare cronologica a miscarii elementelor patrimoniale. Ele se intocmeste zilnic intr-un singur exemplar, dupa ce a fost numerotat, snuruit, certificat si parafat de Administratia Financiara.

Sumele din Registrul-jurnal (debitoare si creditoare) se preiau la sfarsitul fiecarei luni in balantele de verificare.

Corelatia cate trebuie sa existe este urmatoarea:

TOTAL RULAJ din Registrul - Jurnal = TOTAL RULAJ din Balanta de verificare

b) Registrul Cartea – Mare se compune din fisele sah deschise pentru fiecare cont: o fisa pentru debitul contului si o fisa pentru creditul contului.

Se intocmeste lunar intr-un exemplar, servind la inregistrarea sistematica a miscarii elementelor patrimoniale.

Sumele inregistrate in Cartea – Mare (fisele sah) se preiau la sfarsitul lunii de Registrul-jurnal, in scopul intocmirii balantei de verificare.

c) Registrul - Inventar – reprezinta documentul contabil obligatoriu de inregistrare anuala si de grupare a rezultatelor inventarierii patrimoniului.

Registrul - Inventar se numeroteaza, se snuruiesc si se parafeaza la Administratia Financiara.

Se intocmeste la 31 decembrie pe baza datelor din listele de inventariere si a Proceselor verbale de inventariere.

Diferentele valorice constatate cu ocazia inventarierii si consemnate in Registrul – inventar corecteaza valoarea de inregistrare a elementelor patrimoniale aducandu-o la valoarea actuala (de inventar). Completarea Registrului-inventar si include in operatiunile pregatitoare de inchidere a exercitiului financiar respectiv de intocmire a bilantului contabil.

Inventarierea reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta    faptica si starea elementelor patrimoniale de activ si pasiv, sub forma cantitativ – valorica, la o anumita data.

Inventarierea se poate efectua ori de cate ori este nevoie dar obligatoriu la sfarsitul exercitiului financiar (la data de 31 decembrie), in scopul intocmirii bilantului contabil.

Prin intermediul acesteia se stabileste situatia reala a patrimoniului privind atat bunurile ce apartin societatii comerciale, cat si bunurile apartinand altor persoane fizice, juridice, aflate temporar in societate.

Constatarea faptica a acestor bunuri se face prin metode diferite, in functie de natura elementelor patrimoniale: numarare, cantarire, masurare.

Calculele tehnice pentru bunuri corporale (materiale), sau pe baza de acte de justificative si registre pentru cele necorporale (nemateriale).

Etapele desfasurare a inventarierii:

Inventarierea generala a patrimoniului este o lucrare complexa, mai ales in societatile comerciale mari, ea presupunand parcurgerea urmatoarelor etape:

pregatirea inventarierii;

inventarierea propriu-zisa;

stabilirea rezultatelor inventarierii;

Balanta de verificare este un procedeu specific al metodei contabilitatii, care permite verificarea corectitudinii sumelor inregistrate in conturi, in timpul lunii.

Ea se intocmeste la sfarsitul fiecarei luni sub forma unui tabel enumerativ al conturilor utilizate, cu sumele inregistrate in fiecare cont.

Balanta de verificare asigura respectarea echilibrului permanent impus de dubla inregistrare in conturi.

In functie de natura conturilor pentru care se intocmesc, avem balante:

ale conturilor sintetice;

ale conturilor analitice;

In functie de umarul de egalitati pe care le contin, avem balante ale conturilor sintetice:

cu o seri de egalitati;

cu doua serii de egalitati;

cu trei serii de egalitati;

cu patru serii de egalitati;

Pentru fiecare cont sintetic, se poate intocmi o balanta de verificare analitica, ce detaliaza soldul initial, rulajul si soldul final pe elemente componente (de exemplu: Balanta analitica a contului 401 „Furnizorii” cuprinde toti furnizorii societatii comerciale cu datorii achitate in timpul lunii, datoriile existente la sfarsitul lunii, pentru fiecare furnizor in parte).

Corelatiile existente intre contul sintetic si balanta analitica a contului sunt:

total sume debitoare ale conturilor analitice din balanta = total sume debitoare ale contului sintetic;

total sume creditoare al conturilor analitice din balanta = total sume creditoare ale contului sintetic;

total solduri al conturilor analitice din balanta = soldul contului sintetic;

Bilantul contabil reprezinta documentul de sinteza care prezinta patrimoniul societatii comerciale la sfarsitul exercitiului financiar ca un tot unitar.

Bilantul contabil reprezinta un model de sintetizare valorica la un moment dat, a relatiilor de echilibrul dintre activele si pasivele patrimoniale. Egalitatea fundamentala reflectata prin bilantul contabil este:

ACTIV BILANTIER = PASIV BILANTIER

ca expresie a tinerii contabilitatii in partida dubla.

Bilantul contabil reprezinta cel mai important instrument de inregistrare si control folosit in contabilitate, care furnizeaza date pentru analiza situatiei economico-financiare a societatii comerciale si care reflecta politica financiara a acesteia.

Rolul bilantului este de a asigura urmatoarele informatii:

a) determinarea situatiei nete a patrimoniului, sau capitalurilor proprii, conform relatiei:

Situatie neta = Activ – Datorii

(capitaluri proprii)

b) Determinarea rezultatului economico-financiar net, care se poate face cu date din doua surse:

- din bilantul propriu-zis, conform relatiei:

Rezultatul net

(bilantier)

Capitaluri proprii la sfarsitul exercitiului

Capitaluri proprii la inceputul exercitiului

Modificarile de capital in cursul exercitiului

din Contul de profit si pierderi, conform relatiei:

Rezultatul net = Venituri – Cheltuieli

c) Furnizarea unor date de detaliu privind:

- situatia activelor imobiliare;

- situatia stocurilor si productiei in curs de executie;

- situatia creantelor si a datoriilor;

- situatia provizioanelor

- determinarea rezultatului fiscal (profit impozabil)

- repartizarea rezultatului exercitiului (profit net);

- alte informatii: metode de amortizare, metode de evaluare si contabilitate a stocurilor etc.;

Bilantul contabil indeplineste trei functii importante, ce decurg din insusi continutul sau si anume:

a) Functia de generalizare – ca expresie a momentului final al fluxului prelucrate a datelor si informatiilor contabile in cadrul societatii comerciale;

b) Functia de informare – ca expresie a rolului sau fundamental in sistemul informational economic.

c) Functia de analiza – decurge din primele doua functii. Ea se bazeaza pe evidentierea indicatorilor esentiali ce reflecta activitatea economico-financiara a societatii comerciale, pe evidentierea factorilor de influenta a fenomenelor si proceselor economice si a marimii acestei influente.

3.2. Inregistrarea cronologica si sistematica a operatiunilor economico-financiare

Contabilitatea societatii „MAGIC GEO CON TRANS”S.R.L. este tinuta de o persoana ce detine calitatea de expert contabil. Contabilitatea este tinuta in partida dubla, pe cele doua paliere, respectiv contabilitatea financiara ce are caracter obligatoriu aceasta furnizand informatii atat pentru necesitatile proprii, cat si pentru asociati si terti (clienti, furnizori, organe fiscale) si contabilitatea de gestiune aceasta furnizand informatii pentru necesitatile proprii avand in vedere specificul activitatii desfasurate de societate: prestari servicii, tinichigerie si vopsitorie auto.

Obiectivele contabilitatii de gestiune sunt:

stabilirea cheltuielilor, veniturilor si a rezultatelor;

intocmirea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru activitatea de prestari servicii;

furnizarea datelor necesare fundamentarii deciziilor privind gestiunea.

Prin tinerea contabilitatii unitatea patrimoniala asigura:

inregistrarea in contabilitate a operatiunilor patrimoniale;

intocmirea documentelor justificative pentru orice operatiune care efectueaza patrimoniul;

inventarierea patrimoniului;

intocmirea bilantului contabil;

controlul asupra operatiunilor patrimoniale efectuate;

furnizarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniului si a rezultatelor obtinute;

Conducerea contabilitatii in partida dubla asigura:

a) inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a tuturor operatiunilor patrimoniale, in functie de natura lor, in mod similar, in debitul unor conturi si creditul altor conturi;

b) stabilirea totalului sumelor debitoare si creditoare, precum si a soldului final al fiecarui cont;

c) intocmirea lunara a balantei de verificare, care reflecta egalitatea intre totalul soldurilor debitoare si creditoare al conturilor;

d) prezentarea situatiei patrimoniale si a rezultatelor obtinute, respectiv a activelor si pasivelor in bilantul contabil, precum si a veniturilor cheltuielilor si a profiturilor sau pierderii, prin contul de profit si pierdere.

Inregistrarile contabile efectuate in cursul ultimelor trei luni ale anului 2004 (octombrie, noiembrie, decembrie)

In cursul lunii octombrie au avut loc urmatoarele inregistrari contabile:

incasari in numerar in valoare de 3.100.00o lei

plati in numerar in valoare de 3.013.233 lei

comision pentru operatiuni bancare in valoare de 33.684 lei

dobanzi – disponibilitati bancare;

se inregistreaza valoarea chiriei in valoare de 1.553.991 lei;

se inchid conturile de venituri;

se inchid conturile de cheltuieli in valoare de 33.684 lei;

TOTAL OCTOMBRIE = 7.734.658 lei

In cursul lunii noiembrie au avut loc urmatoarele inregistrari contabile:

se inregistreaza chirie in valoare de 2.188.919 lei;

comision pentru operatiuni bancare in valoare de 33.829 lei;

dobanzi disponibilitatii bancare;

se inchid conturile de venituri;

se inchid conturile de datorii in valoare de 33.829 lei;

TOTAL NOIEMBRIE = 2.256.565 lei

In cursul lunii decembrie au avut loc urmatoarele inregistrari contabile:

incasari in numerar in valoare de 2.100.000 lei;

2.100.000 lei

plati in numerar in valoare de 2.094.749 lei;

se inregistreaza valoarea chiriei 2.055.398 lei;

comision pentru operatiuni bancare in valoare de 33.045 lei;

platiti in numerar in valoare de 100.000 lei;

dobanzi disponibilitati banesti;

se inchid conturile de venituri;

se inchide contul 691;

TOTAL DECEMBRIE = 6.416.351 lei

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2795
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site