Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

AUDIT FINANCIAR CONTABIL - Trezoreria

finante+ Font mai mare | - Font mai micACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA CIBERNETICA, STATISTICA SI INFORMATICA ECONOMICAAUDIT FINANCIAR CONTABIL

Trezoreria

1.Contabilitatea trezoreriei

In sfera activitatii de treorierie a intreprinderii se cuprind toate operatiile de gestiune a investitiilor financiare pe termen scurt sau a valorilor de incasat, a disponibilitatilor banesti, a altor valori de trezorerie.

Investitiile financiare pe termen scurt numite si valori mobiliare de plasament sunt titluri de valoarea achitizionate in vederea unui castig pe termen scurt sau a protejarii lichiditatilor, dupa caz. Periaoda de rotatie a titlurilor de plasament, nu depaseste, de regula, un an. Ele se identifica cu actiunile, obligatiunile, bonurile de tezaur sau trezorerie si alte tiluri de valoare dobandite pe termen scurt. Veniturile se realizeaza prin diferenta dintre pretul de vanzare mai mare si pretul de cumparare sub forma dividentelor si dobanzilor incasate.Protejarea sau acoperirea disponibilitatilor banesti se face in raport cu fenomenul inflationsit, variata puterii de cumparare a monedei si riscul dobanzii.

2.Auditul trezoreriei

Auditul trezoreriei cuprinde lichiditatile in conturi bancare si casa, titlurile de plasament si creditele bancare pe termen scurt.

Structura titlurilor de plasament cuprinde:

- actiuni cotate sau necotate;

- obligatiuni cotate sau necotate;

- bonuri de tezaur si bonuri de casa pe termen scurt;

- actiuni si obligatiuni emise si rascumparate de societate;

- titluri de creante negociabile.

Potrivit Standardelor Internationale de Contabilitate, creditele pe termen scurt nu sunt elemente de trezorerie. Restrictiile asupra lichiditatilor bancare trebuie prezentate in nota aferenta la situatiile financiare. Notele atasate situatiilor financiare cuprind urmatoarele informatii privind titlurile de plasament:

- tratamentele contabile utilizate pentru determinarea valorii contabile, schimbarea valorii de piata pentru evidenta lor la valoarea realizabila, rezervele din reevaluari, cesiunea lor;

- cuprinderea in contul de rezultate a dobanzilor, dividendelor si a altor venituri obtinute din titluri de plasament, profitul sau pierderea rezultatelor ca urmare a cesiunii titlurilor;

- daca exista restrictii impuse asupra tranzactiilor unor titluri ;

- valoarea de piata a titlurilor de plasament pe piata financiara evaluate la costul de achizitie;

- analiza detaliata a portofoliului de investitii: categoria, denumirea, valoarea lor, numarul.

Pe baza acestor note auditorul poate face recomandari asupra urmatoarelor elemente:

- obtinerea unor venituri financiare cat mai mari;

- cum se pot minimiza cheltuielile financiare;

- maximizarea fluxului de trezorerie;

- cum se pot minimiza riscurile aferente efectelor nefavorabile rezultatedin variatiile cursului valutar.

3.Obiective de audit 'Trezoreria'

Posturi de verificat

Obiectivul auditului

Toate soldurile conturilor curente si ale

lichiditatilor, platile si incasarile au fost

inregistrate in situatiile financiare

Registrul de banca corespunde cu extrasele

de cont, inclusiv soldurile conturilor de lichiditate

Exhaustivitatea

Soldurile conturilor de lichiditate au fost

corect calculate si inregistrate, iar sumele

prezentate in situatiile financiare cuprind

instrumentari tehnice contabile

Existenta

Provizioanele au fost corect evaluate pentru

toate soldurile de banca

Evaluarea

Toate incasarile si platile au fost inregistrate

in perioada contabila corespunzatoare si nu

au fost incasari sau plati fictive

Independenta

exercitiilor

Toate depozitele pe termen scurt, conturile

de lichiditati la vedere respecta principiul

entitatii patrimoniale. Imprumuturile pe

termen scurt reprezinta obligatii ale unitatii

fata de creditori la data intocmirii bilantului

Drepturi si

obligatii

Soldurile conturilor curente la banci au fost

corect prezentate si evidentiate in bilant

Evidentiere

corecta

Auditorul trebuie sa evalueze riscurile legate de trezorerie; avand in vedere obiectivele de audit, urmareste:

- Clientul poate avea mai multe solduri de banca si casa decat in realitate sau conturile prezentate in situatiile financiare nu sunt reale - In functie de interesul unitatii auditate, profitul poate fi majorat sau micsorat. Firma poate avea incasari anticipate sau plati restante, astfel incat soldurile bancii la sfarsit de an pot arata o situatie mai favorabila decat in realitate.

- Verificarile auditorului pot descoperi unele angajamente si evenimente neprevazute din operatiunile bancare, din tranzactii privind gestionarea lichiditatilor. Atentia auditorului trebuie indreptata si asupra riscurilor de frauda: furturi, conturi bancare fictive, furturi din casa, transferuri in contul personal. Observarea directa si controlul asupra accesului la datele din calculator, precum si sumele intrate si transferate.

Pentru auditul trezoreriei este necesar un set de documente:

- Extrasele de cont bancare

- Registrul de casa

- Cecurile platite/asimilate

- Procese-verbale ale sedintelor Consiliului de Administratie

- Lista specimenelor de semnaturi

- Contractele de credit cu bancile sau alte institutii financiare

- Confirmari primite de la banci

- Balanta de verificare

Controalele interne efectuate pana la bilant: testul de detaliu, alte teste cu privire la modul de pastrare a carnetelor de cecuri, modul de emitere a lor si semnaturile autorizate. Controlul cecurilor returnate (trebuie verificate daca au doua semnaturi autorizate prin compararea lor cu o copie a semnaturilor bancare).

4.Pragul de semnificatie

In elaborarea planului de audit, auditorul impune un nivel acceptabil al pragului de semnificatie astfel incat sa poata detecta din punct de vedere cantitativ denaturarile semnificative.

5.Monografie

1. 1.02.2008: Se achizitioneaza actiuni ca titluri de plasament (1000 titluri x 100 lei) in valoare de 100.000 lei, din care eliberate 25%, iar restul urmand a fie liberate in decursul a 5 ani.

Actiuni   501 = % 100.000

5121 Conturi la banci in lei 25.000

509 Varsaminte de efectuat pentru investitii pe termen scurt 75.000

2. 5.03.2008: Se vand 50% din titlurile de plasament inainte de eliberarea totala, pretul de vanzare fiind 105 lei.

Conturi la banci 5121 = % 52.500 5031 Actiuni cotate 50.000

7642 Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate. 2.500

(

3. 19.06.2008: Se vand restul de titluri de plasament (50%) la cursul de 75 um/ titlu

% = 5031 Actiuni cotate 49.000

Conturi la banci in lei 5121 37.500

Pierderi din investitii financiare t.s.

37.500

20.06.2008: Societatea achizitioneaza 500 de actiuni BETA la un curs bursier de 50 lei/actiune. Tranzactia genereaza plata in numerar.

501 = 5311 25.000

Actiuni Casa in lei 25 000

5. 19.07.2009: Cursul bursier al actiunilor BETA detinute este de 44lei/ actiune. Sa se inregistreze pierderea in valoare.

Valoare contabila=500 actiuni*50 lei/actiune=25.000

Valoare justa=500* 44 lei/actiune= 22.000lei=>depreciere temporara de valoare inregistrata

ca ajustare= 3.000lei

Cheltuieli financiare cu ajustari pt 6864 = 591 Ajustari pt deprecierea act. 3.000

deprecierea activelor circulante

Se vand in numerar, 250 din actiunile detinute(cumparate la 26.07.2008) la un curs bursier de 54 lei/ actiune.

1) vanzarea actiunilor

Casa in lei 5311 = % 13.500

501 Actiuni 12.500

7642 Castiguri din investitii pe t.s. cedate 1.000

anularea ajustarii pentru depreciere( se realizeaza proportional cu titlurile vandute, respectiv jumatate 3.000/2=1500 lei)

591 = 7864 1.500

Ajustari pt deprecierea act. = Venituri financiare din ajustari pt depreciere de valoare a activelor circulante

1.09.2008: Se cumpara obligatiuni la pretul de cumparare 104 000 lei, pret care include si cuponul dobanzii de incasat intre 1 aprilie si 1 iulie ( 3 luni ) pentru o rata a dobanzii de 16% in valoare de 4 000 lei. ( 100 000 x 16% x 3/12), dobanda pana la 1 aprilie fiind incasata de catre sursa de cumparare. La 9.12.2008 valoarea bursiera a obligatiunilor este de 98 000.

506 = 5121 104 000

Obligatiuni Conturi la banci in lei

Dobanzi recunoscute pentru partea de post achizitie ( 1iulie - 9 decembrie )

= 762 8 000

Dobanzi la Venituri din invstitii financiare

Obligatiuni pe termen scurt

Si titluri de plasament

Provizioanele pentru deprecierea obligatiunilor

= 596 6000

Cheltuieli financiare privind provizioanele Provizioane pentru

Pentru deprecierea activelor circulante   deprecierea obligatiunilor

Societatea "ALFA" S.R.L.

Dosarul exercitiului

Sectiune: C.

Capitol: Trezorerie

Subcapitol: Investitii financiare pe termen scurt

Intocmit: P.A.

Data intocmirii:

Revizuit: D.D.M

Data revizuirii:

Referinte

E.B.12

1. Obiectiv: certificarea exhaustivitatii informatiilor legate de evenimentele si tranzactiile investitiilor financiare

2. Metode: investigatii de calcul

3. Documente: extrase de cont bancare, registrul de casa, cecurile platite/assimilate, procese-verbale ale sedintelor Consiliului de Administratie, contractele de credit cu bancile sau alte institutii financiare, confirmari primite de la banci, balanta de verificare, bilant, contul de pofit si pierdere.4. Calcule si analize:

S.C. "ALFA" S.R.L.

Auditor

Diferente

Rezultate

1. 1.02.2008: Achizitionarea actiunilor(1000 titluri x 100 lei), din care eliberate 25%, iar restul urmand a fie liberate in decursul a 5 ani.

501 = % 100.000

5121 25.000

509 75.000

1. 1.02.2008: Achizitionarea actiunilor(1000 titluri x 100 lei), din care eliberate 25%, iar restul urmand a fie liberate in decursul a 5 ani.

501 = % 100.000

5121 25.000

509 75.000

S

: Vanzarea a 50% din titlurile de plasament inainte de eliberarea totala

5121 = % 55.000

5031 52.500

7642 2.500

: Vanzarea a 50% din titlurile de plasament inainte de eliberarea totala

5121 = % 52.500

5031 50.000

7642 2.500

N

Vanzarea restului de titluri de plasament

% = 5031 49.000 5121 37.500 6642 11.500

Vanzarea restului de titluri de plasament

% = 5031 49.000 5121 37.500

6642 11.500

S

4. 20.06.2008: Achizitionarea a 500 de actiuni BETA

501 = 5311 25.000

4. 20.06.2008: Achizitionarea a 500 de actiuni BETA

501 = 5311 25.000

S

Ajustari pentru deprecieri

6864 = 591 3.000

Ajustari pentru deprecieri

6864 = 591 3.000

S

Vanzarea actiunilor

5311 = % 13.500

501 12.500

7642 1.000

Vanzarea actiunilor

5311 = % 13.500

501 12.500

7642 1.000

S

Anularea ajustarii pentru depreciere

591 = 7864 3.000

Anularea ajustarii pentru depreciere

591 = 7864 1.500

N

7) Cumparare obligatiuni la pretul de 104 000 incluzand cuponul de dobanda pe primul trimestru.

506 = 5`121 104 000

Cumparare obligatiuni la pretul de 104 000 incluzand cuponul de dobanda pe primul trimestru.

506 = 5`121 104 000

S

7.2 Inregistrarea dobanzii

5088 = 762 8000

6864 = 596 6000

7.2 Inregistrarea dobanzii

5088 = 762 8000

6864 = 596 6000

S

S

7.. Opinii:

Noi, auditorii, acordam opinie cu rezerve asupra exhaustivitatii informatiilor legate de evenimentele si tranzactiile investitiilor financiare pe termen scurt contabilizate. Rezervele noastre se bazeaza pe:

1) Inregistrarea vanzarii a jumatate din titlurile de plasament inainte de eliberarea totala a fost marita cu 2.500 RON, eroarea fiind de 2.500/ 52.500 * 100%= 4.76%.

2) Nu a fost calculata corect anularea ajustarii pentru depreciere a actiunilor BETA la vanzarea acestora, diferenta fiind de 1.500 RON. S-a constat o eroare de 100%.

8.Bibliografie

Stefan Bunea, Maria Madalina Girbina "Sinteze, studii de caz si teste grila privind aplicarea IAS - IFRS", editura CECCAR

Conf. univ. dr. Cristina-Gabriela Jinga, "Audit financiar", editura ASE 2009

Mihai Ristea, Mirela Dima, "Contabilitatea societatilor comerciale", editura Universitara

Gheorghe Popescu, "Procedurile controlului intern si auditului financiar", volumul 1, editura Gestiunea, Bucuresti 1997

Prof.univ.dr.Ana Stoian, "Audit financiar - contabil"

www.ContZilla.ro

Cuprins
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3082
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved