Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ArheologieIstoriePersonalitatiStiinte politice


SCOPUL, ROLUL, LOCUL SI OBIECTIVELE STRATEGIEI DE TRANSFORMARE A ARMATEI ROMANIEI

Stiinte politice

+ Font mai mare | - Font mai micSCOPUL, ROLUL, LOCUL SI OBIECTIVELE

STRATEGIEI DE TRANSFORMARE A ARMATEI ROMANIEI
In acest context, procesul de transformare a Armatei Romaniei reprezinta o necesitate fireasca ce decurge din noile orientari strategice si de transformare a Aliantei. Acestea permit largirea gamei de obiective si procese ce includ structurarea si pregatirea fortelor pentru participarea la apararea colectiva si imbunatatirea capabilitatilor necesare pentru operatii multinationale de management al crizelor si de combatere a terorismului.

Necesitatea elaborarii, definitia, scopul, locul si rolul Strategiei de transformare a Armatei Romaniei.

Calitatea Romaniei de membru NATO si al Uniunii Europene, precum si noul context in care trebuie planificat si realizat modul de indeplinire a cerintelor de securitate nationala si regionala, presupun actiuni si masuri coordonate, coerente si intrunite adoptate la nivelul Ministerului Apararii, in scopul stabilirii de obiective, termene si principii de actiune in domeniile specifice ale acestuia. De asemenea, deoarece in perioada 2000-2005, la nivelul Aliantei si al Uniunii Europene au fost elaborate documente programatice care au stabilit obiectivele si etapele procesului de transformare pana catre anul 2025, s-a impus cu necesitate ca, la nivelul Armatei Romaniei sa se elaboreze un document care sa sintetizeze cerintele de transformare ale organizatiilor din care facem parte si sa stabileasca modul specific de actiune a armatei, pentru promovarea propriilor interese in domeniul transformarii.   

Strategia de transformare a Armatei Romaniei este un document programatic, cu aplicabilitate la nivelul tuturor structurilor Ministerului Apararii, care stabileste principiile directoare si principalele obiective ce trebuie realizate, pe etape, in perioada 2006-2025, pentru asigurarea succesului procesului de transformare a Armatei Romaniei si sincronizarea acestuia cu transformarea militara a NATO si Uniunii Europene.

Scopul Strategiei de transformare a Armatei Romaniei este de directionare si asigurare a coerentei procesului de transformare militara, pentru indeplinirea la timp a obiectivelor acestui proces, precum si pentru sincronizarea cu procesul de transformare militara la nivelul NATO si Uniunii Europene.

Prin caracterul de generalitate, se urmareste ca documentul sa asigure flexibilitate si libertate de actiune la nivelul structurilor centrale ale Ministerului Apararii, precum si la nivelul structurii de forte, in sensul adaptarii, in orice moment, la conditiile specifice ale Armatei Romaniei a celor mai noi cerinte in domeniul transformarii.

Locul. In contextul in care Romania este tara membra NATO si a Uniunii Europene,    Strategia de transformare stabileste, la nivelul Armatei Romaniei, modul de implementare a cerintelor Comitetului Militar al NATO cu privire la implementarea militara a strategiei Aliantei, a cerintelor sistemului NATO de planificare (Obiectivele Fortei, Chestionarul de Planificare a Apararii, Capitolul de Tara), precum si a prevederilor Obiectivului Global 2010 (HG 2010) si cele stabilite in Catalogul Cerintelor 2005 (RC 05), astfel incat Romania sa-si poata indeplini obligatiile asumate fata de NATO si UE.

La nivel national, sistemul integrat de planificare a apararii stabileste modul de implementare a cerintelor Strategiei nationale de aparare a tarii, Cartei Albe a Apararii, Strategiei militare a Romaniei, astfel incat Armata sa poata indeplini misiunile ce-i revin. In acest context, Strategia de transformare este documentul care stabileste principiile directoare pentru crearea unui sistem eficient de conducere a Armatei, pentru realizarea unei structuri de forte care sa raspunda cerintelor de securitate nationala si la nivel regional, precum si pentru mentinerea unui ritm constant de modernizare a capabilitatilor si capacitatilor avute la dispozitie.

Rolul Strategiei de transformare este de a oferi indicatorii de baza ce trebuie folositi in perioada de referinta a documentului, in scopul elaborarii de planuri de implementare detaliate, care sa asigure evaluarea precisa si in orice moment a stadiului indeplinirii obiectivelor propuse, precum si a masurilor corective ce se impun.

Scopul fundamental, obiectivele si etapele transformarii Armatei Romaniei

La nivelul structurii de forte, scopul fundamental al transformarii armatei il constituie realizarea noilor capabilitati prin care Romania va raspunde provocarilor actuale si viitoare din mediul de securitate. Acestea vor asigura indeplinirea cerintelor specifice prevazute in Constitutie, a angajamentelor asumate de Romania fata de NATO, Uniunea Europeana, precum si in cadrul initiativelor regionale si coalitiilor.

La nivel national, obiectivele transformarii capacitatii de aparare sunt: cresterea ponderii dimensiunii anticipative din cadrul mecanismelor decizionale, cresterea interoperabilitatii interinstitutionale prin transformare organizationala, optimizarea managementului integrat al resurselor disponibile, modernizarea infrastructurii informationale si a comunicatiilor, precum si asigurarea complementaritatii capabilitatilor specifice de aparare.

Transformarea Armatei Romaniei are ca obiectiv general realizarea unei structuri moderne, complet profesionalizate, cu un grad sporit de mobilitate, eficienta, flexibila, dislocabila, sustenabila, avand capacitatea de a actiona intrunit si a fi angajata intr-un larg spectru de misiuni, atat pe teritoriul national, cat si in afara acestuia.

Materializarea obiectivului general al procesului de transformare va fi sustinuta de indeplinirea urmatoarelor obiective:

Asumarea si indeplinirea obligatiilor fata de NATO;

Asumarea si respectarea angajamentelor fata de UE in domeniul securitatii si apararii.

Remodelarea structurii de comanda control si a structurii de forte;Optimizarea procesului de evaluare sistemica si structurala si conexarea eficienta la transformarea Armatei Romaniei;

Remodelarea structurilor de suport logistic;

Realizarea sistemelor C4I2SR si informatizarea Armatei Romaniei;

Remodelarea sistemului informatiilor pentru aparare;

Modernizarea managementului resurselor umane;

Cresterea calitatii vietii personalului;

Remodelarea invatamantului militar;

Optimizarea Sistemului de Management al Resurselor pentru Aparare;

Modernizarea coordonata a echipamentelor militare;

Remodelarea sistemului medical al armatei;

Optimizarea cercetarii stiintifice in domeniul militar;

Modernizarea si optimizarea sistemului financiar-contabil;

Optimizarea sistemului de management al proprietatii imobiliare a Armatei Romaniei;

Remodelarea structurala si functionala a sistemului activitatilor de comunicare.

Pana in anul 2025, procesul de transformare a Armatei Romaniei va cuprinde trei etape distincte, determinate de restructurarea structurii de forte, termenele angajate fata de Alianta pentru indeplinirea cerintelor Obiectivelor Fortei, precum si de cerintele procesului de integrare in NATO si UE:

I. Etapa finalizarii restructurarilor de baza (2005-2007). In aceasta etapa vor fi indeplinite obiectivele pe termen scurt ale procesului de transformare a armatei:

Restructurarea si reorganizarea sistemului de conducere la nivel strategic si operativ;

Reorganizarea si operationanalizarea noii structuri de evaluare sistemica a Ministerului Apararii;

Definitivarea in linii mari a procesului de infiintare, reorganizare, resubordonare sau desfiintare a unitatilor, potrivit planurilor anuale aprobate de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii;

Continuarea operationalizarii unitatilor planificate pentru NATO si UE. Realizarea nivelului de incadrare conform prevederilor Catalogului NATO de Capabilitati si Catalogului Cerintelor 2005, (RC 05) al UE, Catalogului de Forte 2007 (FC 07) si Catalogului privind Pregresele 2007 (PC 07);Reorganizarea sistemului logistic intrunit, a logisticii categoriilor de forte ale armatei si a sistemului medical militar;

Implementarea serviciului militar bazat pe voluntariat;

Reorganizarea structurilor cu atributii in managementul proprietatii imobiliare.

II. Etapa integrarii operationale in NATO si Uniunea Europeana (2008-2015). In aceasta etapa vor fi indeplinite obiectivele pe termen mediu ale procesului de transformare:

Continuarea operationalizarii fortelor destinate NATO si Uniunii Europene si implementarea Obiectivelor Fortei;

Finalizarea restructurarii sistemului logistic de nivel strategic si operativ;

Continuarea achizitiilor de echipamente noi si a programelor majore de inzestrare, conform cerintelor Obiectivelor Fortei si a Conceptiei de inzestrare a Armatei Romaniei;

Reorganizarea invatamantului militar;

Extinderea implementarii unor cerinte ale Obiectivelor Fortei (instruire, competenta lingvistica, comunicatii si informatica) la nivelul fortelor de generare si regenerare;

Cresterea contributiei cu forte la Forta de Raspuns NATO si pentru Uniunea Europeana;

Evaluarea sistemica si structurala a domeniilor principale ale procesului de integrare operationala a Armatei in cadrul NATO si Uniunii Europene si fundamentarea deciziilor de corectie si imbunatatire a politicilor, proceselor si programelor in derulare;

Participarea la activitatile Echipelor Integrate de Dezvoltare si Echipelor de Proiect organizate sub egida Agentiei Europene de Aparare (European Defence Agency – EDA), in functie de interesele nationale si de planurile si programele elaborate la nivelul Ministerului Apararii.

III. Etapa integrarii depline in NATO si Uniunea Europeana (2016-2025). In aceasta etapa vor fi indeplinite obiectivele pe termen lung ale procesului de transformare:

Concentrarea eforturilor si resurselor financiare si umane in vederea realizarii tuturor capabilitatilor prevazute in Obiectivele Fortei si indeplinirii responsabilitatilor in cadrul NATO si Uniunii Europene;

Continuarea modernizarii inzestrarii cu echipamente noi si realizarea interoperabilitatii si interschimbabilitatii depline cu armatele tarilor membre NATO si ale Uniunii Europene;

Crearea conditiilor pentru dispunerea marilor unitati si unitati in cazarmi cu facilitati complete pentru asistenta sociala, cazare, dispunerea echipamentelor militare si instructie;

Concentrarea activitatilor de evaluare sistemica si structurala pe domeniul procesului de inzestrare si modernizare cu tehnica si echipamente.

Resursele financiare necesare realizarii procesului de transformare vor fi asigurate din bugetul alocat Ministerului Apararii. Structurile abilitate din Ministerul Apararii vor urmari ca procentul din PIB alocat bugetului apararii sa asigure indeplinirea obiectivelor transformarii.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1605
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site