Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


SERVICIUL DE PERMANENTA, REGULI DE ACCES IN

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micSERVICIUL DE PERMANENTA, REGULI DE ACCES IN

UNITATE
PROBLEME 1. Planificarea, numirea, evidenta si

pregatirea personalului din serviciu;

2. Documentele personalului din serviciu de

permanenta;

3. Echipamentul, dotarea personalului din

serviciul de permanenta.

4. Prezentarea raportului schimbarea

personalului din serviciu de permanenta,

timpul pentru odihna si de recuperare;

5. Accesul in unitate.

1. Planificarea, numirea, evidenta si pregatirea personalului din serviciu

Planificarea personalului in serviciul de permanenta se intocmeste, de regula, lunar de compartimentul/persoana desemnata prin dispozitie/ordin de zi pe unitate si se aproba de seful/comandantul unitatii.

Dupa aprobare, planificarea se aduce la cunostinta celor interesati pana la data de 25 ale lunii in curs, pentru luna urmatoare. Modificarile ulterioare se fac numai cu aprobarea sefului/comandantului unitatii.

Pentru planificarea personalului in serviciul de permanenta se vor avea in vedere si se vor respecta prevederile legale in vigoare referitoare la timpul de lucru.

La subunitatile de militari in termen (studenti, elevi), planificarea gradatilor (studentilor, elevilor) de serviciu si a plantoanelor se intocmeste, de regula, de catre administratorul de subunitate/subofiterul administrativ, se aproba de seful/comandantul acesteia si se comunica cu 24 de ore inainte, la raportul subunitatii.

Personalul numit in serviciul de permanenta se inscrie in dispozitia/ordinul de zi pe unitate, zilnic, cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in serviciu, cu exceptia personalului pentru diverse servicii si a subunitatilor de lucru care se face, de regula, saptamanal, in ultima zi lucratoare a saptamanii ce precede intrarea in serviciu.

Personalul nou mutat intr-o unitate (subunitate) se numeste in serviciul de permanenta numai dupa o perioada de cel putin 20 de zile de la sosire. Cel detasat de la alte unitati (subunitati) pentru diferite activitati, pe o perioada de 20 de zile, poate executa serviciul incepand cu a 21-a zi, dupa efectuarea unei pregatiri in acest sens.

Seful/comandantul unitatii, adjunctii/loctiitorii si, dupa caz sefii de servicii se numesc numai pentru asigurarea continuitatii conducerii in afara programului de lucru, in situatiile in care acesta se instituie.

Evidenta serviciilor executate de catre personalul din serviciul de permanenta se tine de persoana numita cu planificarea serviciilor.

La planificarea personalului in serviciul de permanenta se va urmari ca numarul serviciilor efectuate intr-un an calendaristic sa fie, pe cat posibil, proportional pentru intreg personalul, in zilele lucratoare, nelucratoare si sarbatorile legale.

Pregatirea personalului pentru serviciul de permanenta se executa sub conducerea sefilor nemijlociti, in ziua premergatoare intrarii in serviciu (pentru zilele nelucratoare si sarbatorile legale, in ultima zi lucratoare), cu exceptia personalului special incadrat pe posturi, care executa serviciul in schimburi/ture si se pregateste conform programului stabilit de seful compartimentului respectiv.

Persoana desemnata cu atributii in planificarea si organizarea serviciului de permanenta, este obligata sa verifice pregatirea personalului inainte de intrarea in serviciu si sa faca precizarile necesare pentru indeplinirea sarcinilor ce-i revin.

Durata serviciului de permanenta este de 24 de ore si se asigura, de regula, din unitate.

Personalul de serviciu care asigura permanenta la domiciliu este obligat sa ia masurile ca, in caz de necesitate, sa se prezinte in cel mai scurt timp la unitate.

Gradatii (studentii, elevii) de serviciu si plantoanele asigura serviciul de permanenta din subunitate.

La unitatile in care functioneaza puncte de comanda operative sau dispecerate, cu personal special incadrat pe posturi, serviciul de permanenta in cadrul acestora se executa in ture si se asigura din unitate, 24 de ore.

Activitatile de planificare si organizare a categoriilor de servicii, numirea si pregatirea personalului care executa serviciul de permanenta in punctul de comanda sau dispecerat revin sefului/comandatului si sefului de compartiment.

2. Documentele personalului din serviciu de permanenta

Documentele personalului din serviciul de permanenta se stabilesc de seful/comandantul unitatii si se intocmesc de catre compartimentele/ofiterii cu atributii in domeniu.Documentele ofiterului operativ/de serviciu pe unitate, in principiu, sunt:

a)          atributiile care reglementeaza activitatea categoriilor de personal din serviciul de permanenta si sinoptice cu activitatile pe care le desfasoara in situatii deosebite;

b)         planul de alertare/alarmare al unitatii;

c)          planul de paza si planul de aparare/interventie al obiectivului;

d)         planul de protectie si interventie in situatii de urgente civile;

e)          planul dislocarii unitatii in situatii de dezastre;

f)           programul orar al unitatii;

g)         planul/extrasul din planul de aparare impotriva incendiilor;

h)         tabelul cu adresele si numerele de telefon ale personalului unitatii;

i)           situatia zilnica a efectivelor;

j)           documentele de conducere in secret;

k)         registrul cu note telefonice transmise si primite;

l)           regulamentele, ordine si instructiuni specifice;

m)               registrul pentru procese-verbale de predare-primire a serviciului;

n)         registru adnotari;

o)         ordine de serviciu de rezerva;

p)         condica de expeditie corespondenta clasificata;

q)         opis cu documentele si materialele din dotare.

Pentru celelalte categorii de personal din serviciul de permanenta se intocmesc extrase cu problemele ce le privesc si atributiile serviciului respectiv. In raport cu specificul serviciului, se prevad si alte documente (registre, instructiuni, sinoptice, grafice etc.) necesare indeplinirii atributiilor.

Pentru categoriile de servicii si personal destinat acestora, altele decat cele prevazute in prezentul regulament, planificate si organizate functie de nevoile si specificul unitatilor, sefii/comandantii acestora emit dispozitii/ordine proprii, pe baza carora se intocmesc documentele necesare.Documentele se iau in evidenta potrivit normelor legale in vigoare si se predau pe baza de proces-verbal la schimbarea serviciului.

Pe baza prevederilor prezentului regulament, precum si a dispozitiilor proprii, toate unitatile intocmesc „Atributiile personalului din serviciul de permanenta”, cu sarcini si indatoriri concrete, precum si in relatiile cu mass-media.

Atributiile personalului din serviciul de permanenta se intocmesc si trebuie sa cuprinda, intr-un singur document, toate problemele care il privesc, pe capitole si anexe distincte (sinoptice cu

activitatile pentru situatii deosebite, modele pentru diferite documente sau note explicative), utile pentru rezolvarea sarcinilor din responsabilitate.

Acestea trebuie sa fie clare si precise, fara a repeta prevederile actelor normative, insistandu-se in mod deosebit pe activitatile concrete care se desfasoara e catre persoana aflata in serviciul de permanenta organizat la nivelul unitatii (subunitatii).

Atributiile personalului desemnat pentru serviciul de permanenta se semneaza de catre compartimentul cu atributii pe aceasta linie sau persoana desemnata prin dispozitie/ordin de zi si se aproba de seful/comandantul unitatii.

3. Echipamentul, dotarea personalului din serviciul de permanenta

Tinuta personalului este cea de serviciu, in functie de anotimp, starea vremii si conditiile specifice de indeplinire a serviciului, cu exceptia situatiilor in care sefii/comandantii de unitati au precizat, prin dispozitii/ordine, alta tinuta.

Pe timpul serviciului, personalul din serviciul de permanenta poarta, la vedere, ecusoane cu denumirea in clar a serviciului.

Personalul din serviciul de permanenta se doteaza cu armament si munitie ori, dupa caz, cu mijloace de aparare individuala, potrivit prevederilor actelor normative in vigoare si dispozitiilor/ordinelor sefilor/comandantilor inspectoratelor generale, comandamentelor de arma, directiilor generale si directiilor, in raport de importanta obiectivului, locul de dispunere, categoria de personal si sistemul de paza.

Categoriile de personal care nu sunt inarmate, la ordin, vor fi in masura sa ridice in scurt timp armamentul si munitiile de paza.

Personalul aflat in serviciul de permanenta are, la locul in care executa serviciul, masca impotriva gazelor pregatira pentru a putea fi folosita la nevoie.

Compartimentele de logistica din unitati asigura dotarea cu materialele si mijloacele tehnice necesare pentru buna desfasurare a serviciului, conform prevederilor in vigoare, precum si a dispozitiilor/ordinelor sefului/comandantului unitatii.

4. Prezentarea raportului schimbarea personalului din serviciu de permanenta, timpul pentru odihna si de recuperare.

La sosirea sefului/comandantului in unitate sau in sectorul de responsabilitate, persoana de serviciu il intampina cu formula „Domnule … (gradul) in timpul serviciului meu nu s-a intamplat nimic deosebit . Sunt (denumirea categoriei de personal de serviciu)… (gradul si numele)”.

La sosirea sefilor/comandantilor ierarhici, de la seful/comandantul de unitate in sus, persoana de serviciu ii intampina cu formula: „Domnule … (gradul)… (denumirea in clar a unitatii sau subunitatii) executa (informeaza ce activitate se desfasoara)…. Sunt (denumirea functiei in cadrul serviciului)… (gradul si numele)”. La solicitarea persoanelor aflate in control, persoana de serviciu da relatii asupra situatiei din sectorul respectiv.

Dupa predarea/primirea serviciului, persoana care iese din serviciu, impreuna cu cea care intra, prezinta in fata sefului/comandantului sau a persoanei desemnate, conform atributiilor, cu formula: „Domnule (gradul), sunt (gradul si numele), am predat… (denumirea serviciului) fara probleme deosebite”, iar daca sunt probleme informeaza care sunt acestea.

In noaptea care precede intrarea de serviciu, personalul numit in serviciul de permanenta este scutit de alte activitati profesionale.

Predarea/primirea serviciului de permanenta se face, de regula, inaintea sau in cel mult o ora dupa incetarea programului de lucru. Persoana care iese din serviciu este obligata sa o informeze pe cea care intra in serviciu despre actiunile in curs de desfasurare si stadiul indeplinirii lor, situatia operativa din zona de competenta, principalele activitati care se vor desfasura in unitate in urmatoarele 24 de ore si, dupa caz, despre neregulile constatate pe timpul serviciului sau.

Schimbarea    personalului din serviciul de permanenta se efectueaza, potrivit relatiilor de subordonare prevazute in atributii, de regula, in prima ora de la inceperea programului de lucru.

Pe timpul noptii, personalul care asigura serviciul de permanenta din unitate se odihneste cel mult 4 ore, cu exceptia celui care executa serviciul in schimburi 8 ore.

Personalul care executa serviciul de permanenta in unitate 8 ore, are dreptul la 16 ore recuperare, pentru cel care executa 12 ore are dreptul la 24 ore recuperare, iar cel care executa 24 de ore are dreptul la 48 de ore de recuperare, de regula, incepand cu ziua si ora iesirii din serviciu.

In functie de importanta si necesitatea desfasurarii unor activitati specifice, care nu sufera amanare, sefii/comandantii de unitati vor acorda zilele de recuperare personalului care iese din serviciul de permanenta, pe baza unei planificari, in urmatoarele 60 de zile lucratoare, cu respectarea reglementarilor in vigoare.

5. Accesul in unitate

Regulile privind accesul in unitatile Ministerului de Interne se stabilesc pe baza prevederilor prezentului regulament si a Regulamentelor de ordine interioara proprii.Scopul reglementarii accesului il constituie prevenirea patrunderii persoanelor fara documente de acces in unitatile M.A.I., protectia bunurilor, documentelor si informatiilor clasificate.

Accesul persoanelor in unitatile M.A.I. este permis numai prin punctele de control-acces stabilite de sefii/comandantii acestora, pe baza urmatoarelor documente, astfel:

a)      legitimatia de serviciu, pe care este inscris dreptul de acces;

b)      bilet de intrare, eliberat de personalul de serviciu din punctul de control-acces sau, dupa caz, de compartimentul cu atributii stabilite in acest sens;

c)      permis cu acces limitat, eliberat de Directia Management Resurse Umane persoanelor din alte unitati ale M.A.I. de la Curtea de Conturi sau Asociatiile veteranilor si rezervistilor acestei institutii.

Pentru persoanele care participa la diferite activitati comune (convocari, instructaje, schimburi de experienta, ceremonii, prestari de servicii) accesul se face pe baza tabelului nominal intocmit de unitatea organizatoare si aprobat de seful/comandantul unitatii sau inlocuitorul legal.

Corespondentii de presa, fotoreporterii, operatorii radio si de televiziune au acces pe baza legitimatiei de acreditare in specialitate, buletinului/cartii de identitate si a tabelului nominal aprobat de seful/comandantul unitatii sau inlocuitorul acestuia.

Pentru cetatenii straini, accesul se aproba numai de catre seful/comandantul unitatii sau inlocuitorul acestuia, dupa consultarea ofiterului cu protectia informatiilor.

Militarii in termen si cei cu termen redus, studentii si elevii, in afara situatiilor cand sunt in formatie si insotiti de sefii/comandantii acestora, au acces in unitatile M.A.I. numai pe baza carnetului de serviciu si a biletului de voie sau a ordinului de serviciu, semnat de seful/comandantul unitatii sau inlocuitorul acestuia, dupa caz.

Accesul persoanelor in unitatile M.A.I., cu exceptia celor care au acest drept, se face cu aprobarea sefului/comandantului unitatii si a adjunctilor/loctiitorilor acestuia, numai pentru unitatea din subordinea lor.

In afara programului de lucru, pentru cazurile de urgenta, accesul persoanelor care nu au drept poate fi permis cu aprobarea persoanei care asigura continuitatea conducerii, atunci cand functioneaza in unitate, sau a ofiterului operativ/de serviciu pe unitate, informand seful/comandantul ori unul dintre adjunctii/loctiitorii acestuia.

Persoanele din afara unitatii, cu exceptia celor pe a caror legitimatie de serviciu este inscris dreptul de acces, precum si cetatenii straini, se inscriu in Registrul de intrare, vor purta la vedere un ecuson si vor fi conduse obligatoriu de un insotitor, numai in locul si la persoana pentru care s-a dat aprobarea, precum si de la aceasta pana la iesirea din unitate.

Ecusoanele, in functie de provenienta persoanelor, vor fi realizate pe un suport colorat, dupa cum urmeaza:

a)      „alb” – pentru persoanele din structura M.A.I.;

b)      „galben” – pentru persoanele din afara structurii M.A.I.;

c)      „bleu” – pentru cetatenii straini.

Este interzis accesul in unitatile M.A.I. a persoanelor care au asupra lor armament, munitii, substante toxice si explozive, ori alte materiale si instrument ce pot pune in pericol viata, integritatea corporala si sanatatea personalului propriu.

Fac exceptie persoanele cu armament si munitii, pe timpul executarii misiunii de protectie a personalitatilor care au acest drept prin lege, cele care transporta corespondenta secreta si valori, precum si cele care lucreaza permanent in unitatea respectiva si au in dotare astfel de mijloace.

Pentru persoanele care solicita intrarea in unitate si au inscriptionat    pe legitimatia de serviciu „ACCES GENERAL” sau treapta de acces „XXXXX”, personalul de serviciu permite accesul acesteia in unitate, informand ofiterul operativ/de serviciu pe unitate.

Accesul persoanelor pe baza de tabel nominal, pentru participarea la diferite activitati comune, este permis numai in prezenta insotitorului desemnat de unitatea organizatoare. Pe timpul desfasurarii

activitatilor respective, seful/comandantul unitatii organizatoare sau inlocuitorul acestuia este obligat sa ia masurile necesare pentru respectarea stricta de catre participanti a regulilor de ordine interioara.

Carnetele cu biletele de intrare se predau dupa consumare, la compartimentul de documente clasificate, unde se pastreaza timp de un an, dupa care se distrug, pe baza de proces-verbal

BIBLIOGRAFIE: R.G. 2/2002 – art. 1 – 21, Reg. nr. 459/2003


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3416
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site