Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


Consiliul Superior al Magistraturii

Drept+ Font mai mare | - Font mai micConsiliul Superior al Magistraturii.

Structura Consiliului Superior al Magistraturii.

Consiliului Superior al Magistraturii este un organism cu personalitate juridica, independent al carui rol este de a garanta independenta justitiei fata de celelalte autoritati publice, de a asigura functionarea eficienta a sistemului judiciar si respectarea legii in desfasurarea carierei profesionale a magistratilor.Consiliul Superior al Magistraturii este un organism democratic, de larga reprezentativitate, compunerea acestuia reflectand vointa magistratilor.

Consiliul Superior al Magistraturii este alcatuit din 19 membri, dupa cum urmeaza: 9 judecatori si 5 procurori, alesi in adunarile generale ale magistratilor; 2 reprezentanti ai societatii civile, specialisti in domeniul dreptului, care se bucura de inalta reputatie profesionala si morala, alesi de Senat; ministrul justitiei, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie si procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Csatie si Justitie, care sunt membri de drept ai Consiliului.

Consiliul Superior al Magistraturii are doua sectii - una pentru judecatori si alta pentru procurori. Sectia pentru judecatori este alcatuita din 2 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, 3 judecatori de la curtile de apel, 2 judecatori de la tribunale, 2 judecatori de la judecatorii. Sectia pentru procurori este alcatuita din un procuror de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau de la Departamentul National Anticoruptie; un procuror de la parchetele de pe langa curtile de apel; 2 procurori de la parchetele de pe langa tribunale si un procuror de la parchetele de pe langa judecatorii.

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii ce compun sectiile sunt alesi de adunarile generale ale judecatorilor sau dupa caz, ale procurorilor, prin vot secret, direct si personal, dupa o procedura prevazuta de lege.

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii se aleg din judecatorii si procurorii numiti de Presedintele Romaniei. Nu pot fi alesi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii judecatorii si procurorii care au facut parte din serviciile de informatii inainte de 1990 sau au colaborat cu acestea ori cei care au un interes personal care influenteaza sau ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate si impartialitate a atributiilor prevazute de lege.

Validarea listelor cuprinzand magistratii alesi se face de catre Senat.

Reprezentantii societatii civile in Consiliul Superior al Magistraturii sunt alesi de Senat, la propunerea organizatiilor profesionale ale juristilor, consiliilor profesionale ale facultatilor de drept acreditate, asociatiilor si fundatiilor, care au ca obiect unic de activitate apararea drepturilor omului, confederatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national. Pot fi propusi numai specialisti in domeniul dreptului, cu o vechime de cel putin 7 ani in activitatea juridica, care se bucura de o buna reputatie profesionala si morala, nu au facut parte din serviciile de informatii inainte de 1990, nu au colaborat cu acestea si nu au un interes personal care influenteaza sau ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate si impartialitate a atributiilor prevazute de lege, nu au calitatea de membri al unui partid politic si nu au indeplinit in ultimii 5 ani functii de demnitate publica.

Hotararile Senatului privind validarea si alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

1.2. Atributiile Consiliului Superior al Magistraturii.

Atributiile Consiliului Superior al Magistraturii sunt, in general, legate de misiunea acestuia de a apara corpul magistratilor si membrii acestuia impotriva oricarui act de natura sa aduca atingere independentei sau impartialitatii magistratului in infaptuirea justitiei, precum si acela de a apara reputatia profesionala a magistratilor.

Atributiile Consiliului Superior al Magistraturii se impart in cele ce revin plenului acestuia si cele care sunt in competenta sectiilor Consiliului.

1.2.1. Atributiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

Plenul Consiliului Superior al magistraturii are competenta in probleme relative la cariera magistratilor, la recrutarea, evaluarea, formarea si examenele magistratilor, la organizarea si functionarea instantelor si a parchetelor, precum si atributii de reglementare sau de initiator al unor acte normative ce intereseaza organizarea judiciara.

1.2.1.1. Atributiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii relative la cariera magistratilor sunt urmatoarele

a.           propune Presedintelui Romaniei numirea in functie si eliberarea din functie a judecatorilor si a procurorilor, cu exceptia celor stagiari;

b.          dispune promovarea judecatorilor si a procurorilor;

c.           numeste judecatorii stagiari si procurorii stagiari, pe baza rezultatelor obtinute la examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii;

d.          elibereaza din functie judecatorii stagiari si procurorii stagiari;

e.          propune Presedintelui Romaniei conferirea de distinctii pentru judecatori si procurori, in conditiile legii;

f.            indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau regulament.

1.2.1.2. Atributiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii relative la recrutarea, evaluarea, formarea si examenele magistratilor sunt urmatoarele

a.             la propunerea Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii, stabileste numarul anual de cursanti ai Institutului National al Magistraturii, aproba anual data si locul pentru organizarea concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii, stabileste tematica pentru concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii si aproba programul de formare profesionala a auditorilor de justitie, emite avize si adopta regulamente, in cazurile si in conditiile prevazute de lege

b.            numeste comisia de admitere si comisia de elaborare a subiectelor pentru admiterea in Institutul National al Magistraturii, in conditiile prevazute de Regulamentul de organizare a examenului de admitere in Institutul National al Magistraturii;

c.             organizeaza si valideaza examenul de capacitate al magistratilor. Aproba programul de formare profesionala continua a magistratilor, la propunerea Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii, precum si tematica activitatilor de formare profesionala continua, organizate de curtile de apel si parchetelor de pe langa acestea;

d.            dispune organizarea concursului de promovare a magistratilor;

e.            numeste comisiile de evaluare anuala a activitatii profesionale a magistratilor, in conditiile legii;

f.              numeste si revoca directorul si directorii adjuncti ai Institutului National al Magistraturii, la propunerea Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii. Desemneaza judecatorii si procurorii care vor face parte din Consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii;

g.            aproba structura organizatorica, statele de functii si statele de personal ale Institutului National al Magistraturii, la propunerea Consiliului stiitific al Institutului Ntional al Magistraturii;

h.            numeste directorul si directorii adjuncti ai Scolii Nationale de Grefieri si desemneaza magistratii membri in Consiliul de conducere al scolii.

i.              indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau regulament.   

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii functioneaza ca instanta de judecata, avand in competenta solutionarea contestatiilor formulate de magistrati impotriva hotararilor pronuntate de sectiile Consiliului Superior al Magistraturii, cu exceptia celor in materie disciplinara, controlul acestora fiind realizat de completul de 9 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

1.2.1.3. Atributiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii relative la organizarea si functionarea instantelor si a parchetelor sunt urmatoarele

a.           aproba infiintarea si desfiintarea sectiilor curtilor de apel, ale instantelor din circumscriptiile acestora si ale parchetelor de pe langa acestea, precum si infiintarea sediilor secundare ale instantelor judecatoresti si circumscriptiilor acestora, in conditiile legii;

b.           avizeaza proiectul de hotarare a Guvernului privind lista localitatilor care fac parte din circumscriptiile judecatoriilor;

c.           stabileste categoriile de procese sau de cereri care se solutioneaza in municipiul Bucuresti numai de anumite instante, cu respectarea competentei materiale prevazute de lege;

d.           la propunerea presedintilor curtilor de apel, stabileste numarul vicepresedintilor curtilor de apel, ai tribunalelor si ai tribunalelor specializate, precum si judecatoriile la care functioneaza un vicepresedinte;

e.           la propunerea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, stabileste numarul adjunctilor procurorilor generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel si al prim - procurorilor parchetelor de pe langa tribunale, precum si parchetele de pe langa judecatorii, unde prim - procurorii sunt ajutati de adjuncti;

f.            convoaca adunarile generale ale magistratilor, in conditiile legii;

g.           aproba masurile pentru suplimentarea sau reducerea numarului de posturi pentru instante si parchete;

h.           elaboreaza proiect de buget, cu avizul consultativ al Ministerului Finantelor Publice, si emite avizele conforme pentru proiectele de buget ale instantelor si parchetelor.

1.2.1.4. Plenului Consiliului Superior al Magistraturii are anumite atributii de reglementare sau de initiator al unor acte normative ce intereseaza organizarea judiciara, cum ar fi:

a.           adoptarea Codului deontologic al magistratilor, Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentului privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, precum si alte regulamente si hotarari prevazute de legea de organizare judiciara si de legea privind statutul magistratilor;

b.           asigurarea publicarii Codului deoantologic al magistratilor si a regulamentelor adoptate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I si pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii;

c.           avizarea proiectelor de regulamente si ordine care se aproba de ministrul justitiei;

d.           poate sesiza ministrul justitiei cu privire la necesitatea initierii sau modificarii unor acte normative in domeniul justitiei;

e.           publicarea anuala in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III a si pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii a raportului privind starea justitiei.

1.2.2. Atributiile sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii.

Cele doua sectii ale Consiliului Superior al Magistraturii - pentru judecatori si pentru procurori - au urmatoarele atributii:

a.       dispun detasarea si delegarea magistratilor, in conditiile legii

b.      numesc in functii de conducere judecatorii si procurorii, in conditiile legii si ale regulamentului;

c.       examineaza recomandarile primite de la Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind numirea in functie a judecatorilor in cadrul Curtii;

d.      analizeaza indeplinirea conditiilor legale de catre magistratii stagiari care au promovat examenul de capacitate, de catre alti juristi care au fost admisi la concursul de intrare in magistratura, de catre magistratii inscrisi la concursul de promovare in functii de executie si de catre cei care si-au depus candidatura pentru promovarea in functii de conducere;

e.       solutioneaza contestatiile impotriva calificativelor acordate de comisiile de evaluare anuala a activitatii profesionale a magistratilor, constituite in conditiile legii;

f.        iau masuri pentru solutionarea sesizarilor primite de la justitiabili sau de la alte persoane privind conduita necorespunzatoare a magistratilor;

g.       sectia pentru judecatori este competenta sa incuviinteze perchezitia, retinerea sau arestarea preventiva a judecatorilor si a magistratilor - asistenti iar sectia pentru procurori incuviinteaza perchezitia, retinerea sau arestarea preventiva a procurorilor;

h.       sectia pentru judecatori numeste si promoveaza magistratii - asistenti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

i.         propun Presedintelui Romaniei numirea in functie si revocarea din functie a presedintelui,vicepresedintelui si presedintilor de sectii ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie;

j.        avizeaza propunerea ministrului justitiei de numire si revocare din functie a procurorului generalal Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a procurorului sef al Departamentului National Anticoruptie, a adjunctilor acestora, a procurorilor sefi de sectie din aceste parchete, precum si a procurorului sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si terorism si a adjunctului acestuia;

k.      aproba transferul judecatorilor si procurorilor;

l.         dispune suspendarea din functie a judecatorilor si procurorilor;

m.     au rolul de instante de judecata in domeniul raspunderii disciplinare a judecatorilor si procurorilor, pentru faptele prevazute de legea privind statutul magistratului, precum si pentru exercitarea functiei cu rea - credinta sau grava neglijenta de catre acestia, daca fapta nu constituie infractiune. Sectia pentru judecatori are rolul de instanta disciplinara si pentru magistratii - asistenti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

1.3. Functionarea Consiliului Superior al Magistraturii.

Consiliul Superior al Magistraturii functioneaza ca organ cu activitate permanenta. Hotararile se iau in plen sau in cadrul sectiilor, potrivit atributiilor care revin acestora.

Conducerea Consiliului este asigurata de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, alesi pentru un mandat de un an, ce nu poate fi reinnoit, dintre magistratii alesi in adunarile generale ale judecatorilor si ale procurorilor. Alegerea presedintelui si vicepresedintelui se face de catre plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in prezenta a cel putin 15 membri, cu votul majoritatii. In perioada mandatului, presedintele si vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii nu exercita activitatea de judecator sau procuror.

Consiliul Superior al Magistraturii se intruneste in plen si in sectii ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui, vicepresedintelui sau a majoritatii membrilor plenului ori, dupa caz, ai sectiilor.

Lucrarile plenului sunt prezidate de presedintele Consiliului Superior al Magistraturii cu exceptia cazului in care la lucrari participa Presedintele Romaniei. In acest caz, Presedintele Romaniei prezideaza lucrarile fara drept de vot.

Lucrarile plenului Consiliului Superior al Magistraturii se desfasoara in prezenta a cel putin 15 membri. Hotararile se iau cu votul majoritatii membrilor Consiliului. Reprezentantii societatii civile participa numai la lucrarile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

Lucrarile sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii sunt prezidate de presedintele sau, dupa caz, de vicepresedintele Consiliului. In lipsa acestora membri prezenti aleg, cu votul majoritatii, un presedinte de sedinta. Lucrarile sectiilor sunt legal constituite in prezenta majoritatii membrilor acestora.

Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie participa la lucrarile sectiei pentru judecatori, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, la lucrarile sectiei pentru procurori, iar ministrul justitiei, la lucrarile ambelor sectii.

Ministrul justitiei, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie si procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nu au drept de vot, in situatiile in care sectiile indeplinesc rolul de instanta de judecata in materie disciplinara.

Presedintele Romaniei prezideaza , fara drept de vot, lucrarile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii la care participa.

Lucrarile Consiliului Superior al Magistraturii sunt, de regula, publice. Membrii plenului sau ai sectiilor hotarasc, cu majoritate de voturi, situatiile in care sedintele nu sunt publice.

Ordinea de zi a sedintelor si hotararile Consiliului Superior al Magistraturii, in plen si in sectii, se iau prin vot direct si secret si se publica in Buletinul Oficial al Consiliului Superior al Magistraturii sau pe pagina de internet a acestuia.

1.4. Statutul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.

Membrii alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii au calitatea de demnitar pe intreaga durata a mandatului de 6 ani, fara a exista posibilitatea reinvestirii..

Calitatea de reprezentant al societatii civile ales membru al Consiliului Superior al Magistraturii este incompatibila cu calitatea de parlamentar, ales local, functionar public, magistrat in activitate, notar public, avocat, consilier juridic sau executor judecatoresc in exercitiu. Tot in categoria incompatibilitatilor se poate incadra si prevederea potrivit careia din Consiliul Superior al Magistraturii nu pot face parte, in timpul aceluiasi mandat, soto sau rude ori afini pana la gradul IV inclusiv.

Calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii inceteaza in urmatoarele situatii la expirarea mandatului, in caz de demisie, revocare din functie[1], nerezolvarea starii de incompatibilitate in termen de 15 zile de la data alegerii, in caz de pierdere a functiei ce a determinat desemnarea ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii si prin deces.Revocarea din functia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii se propune de presedintele sau vicepresedintele Consiliului, in situatia in care persoana in cauza nu mai indeplineste conditiile legale pentru a fi membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii sau in cazul neindeplinirii atributiilor in cadrul Consiliului Superior al Magistrturii. Competenta luarii masurii revocarii revine Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. Deasemeni, sanctiunea disciplinara aplicata unui magistrat ales ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii atrage de drept pierderea calitatii de membru al Consiliului.   

Magistratii alesi membrii ai Consiliului Superior al Magistraturii isi pierd aceasta calitate in cazul transferului sau al detasarii in functii din afara instantelor sau, dupa caz, a parchetelor.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1710
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved