Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


Drept comercial - test grila

Drept+ Font mai mare | - Font mai micDrept comercial - test grila

True/False

Indicate whether the sentence or statement is true or false._F__ 1. Normele dreptului comercial apartin dreptului public.

_F__ 2. Obligatia comerciantului de indeplinire a numitor formalitati de publicare in registrul comertului se refera numai la acele operatiuni desfasurate dupa inceperea desfasurarii activitatii.

_F__ 3. Numai ulterior constituirii patrimoniului unei societati, format din bunurile aduse ca aport de asociati la capitalul social este identic cu acesta din urma.

__F_ 4. In urma dizolvarii societatea isi stinge personalitatea juridica, sunt posibile numai operatiunile necesare lichiidarii, iar administartorii nu isi inceteaza activitatea normala.

_A__ 5. Administratorii societatilor comerciale pot fi persoane fizice ori persoane juridice.

_A__ 6. Procedura insolventei se aplica exclusiv comerciantilor persoane fizice sau juridice.

_F__ 7. Debitorii pot formula un numar nelimitat de cereri de deschidere a procedurii insolventei, ori de cate ori se regasesc in stare de insolventa sau de insolventa eminenta si indiferent de supunerea unei asemenea proceduri.

__A_ 8. Judecatorul sindic ii poate obliga pe creditorii care au introdus cererea de declansare a procedurii insolventei sa consemneze o cautiune la o banca.

_A__ 9. Momentul incheierii unui contract comercial este momentul receptionarii acceptarii ofertei.

_A__ 10. Trasatura caracteristica a vanzarii cumpararii comerciale o constituie intentia interpunerii in schimbul marfurilor, materializata prin intentia de revanzare.

__F_ 11. Aportul asociatilor in creante are regimul juridic al aportului asociatilor in numerar.

__A_ 12. Caracterul civil sau comercial al contractului de mandat se determina in functie de obiectul acestuia, deosebirea constand in natura actelor juridice pe care urmeaza mandatarul sa le incheie cu tertul

__F_ 13. Puterile mandatarului sunt mai riguros delimitate in mandatul comercial, acesta conferind mandatarului o libertate de actiune mai restransa decat in cel civil.

_A__ 14. Incheierea de catre mandatar a actelor juridice in baza contractului de mandat comercial creaza raporturi juridice intre mandant si tert, dar numai in limita puterilor conferite mandatarului sau a ratificarii mandantului a celor facute peste aceste limite

_A__ 15. Conditia de forma "ad validitatem" a cambiei este forma scrisa.

_A__ 16. Avalul reprezinta o garantie inscrisa pe cambie, asumata de un semnatar al cambiei sau de o terta persoana de a plati integral sau partial suma mentionata pe cambie, in aceleasi conditii ca si cel garantat.

_F__ 17. Asociatii comanditati raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.

_F__ 18. Societatile de persoane se constituie dintr-un numar mare de asociati, fara sa prezinte interes calitatile personale ale asociatilor.

_F__ 19. Prototipul societatii de capitaluri este considerat societatea in nume colectiv.

_A__ 20. Partile de interes (sau partile sociale) si actiunile se cuvin, in proportiile stabilite de contractul de societate, asociatilor, in schimbul aportului lor la formarea capitalului social.

_F__ 21. Dreptul comercial este o parte a dreptului public, ca si dreptul civil.

_A__ 22. Dreptul civil este dreptul comun, iar dreptul comercial este un drept special, cuprinzand regulile specifice operatiunilor comerciale.

__F_ 23. Membrii directoratului pot fi concomitent si membri ai consiliului de supraveghere.

__F_ 24. Membrii consiliului de supraveghere sunt stabiliti prin actul constitutiv si trebuie sa fie in numar par.

_A__ 25. In determinarea obiectului dreptului comercial exista doua sisteme care permit stabilirea sferei aplicabilitatii dreptului comercial: sistemul subiectiv si sistemul obiectiv.

__F_ 26. Codul comercial roman are la baza sistemul subiectiv.

__A_ 27. Codul comercial roman are la baza sistemul obiectiv, enumerand in art. 3 aproximativ 20 de activitati distincte, care sunt considerate fapte de comert, enumerarea lor nefiind limitata.

_F__ 28. Caracterizarea ca fapt/act subiectiv de comert nu este conditionata de preexistenta calitatii de comerciant.

_F__ 29. Conditiile cerute de lege pentru dobandirea calitatii de comerciant sunt doua: savarsirea unor fapte de comert subiective si ca o indeletnicire obisnuita.

__F_ 30. Spre deosebire de incapacitate, incompatibilitatea impiedica pe cel care savarseste faptele de comert sa devina comerciant, nefiind astfel obligat la indeplinirea tuturor obligatiilor profesionale.

_A__ 31. Art. 2 din Legea 31/1990 enumera limitativ formele in care se vor constituti societatile comerciale in Romania: societate in nume colectiv ; societate pe actiuni ; societate cu raspundere limitata; societate in comandita simpla si in comandita pe actiuni.

__F_ 32. Dupa raspunderea asociatilor, societatile comerciale se clasifica in societati de persoane, societati la care capitalul social se divide in actiuni si societati comerciale care nu emit titluri comerciale de valoare.

_F__ 33. In raporturile comerciale, fidejusorul nu raspunde solidar cu debitorul pentru executarea obligatiei fata de creditor

_A__ 34. Penalitatile pentru intarziere in decontare stabilite de partile contractante in contractele comerciale, inclusiv daunele-interese pot depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate daca s-a stipulat aceasta in contracte.

_F__ 35. Corespondenta comerciala face parte din categoria actelor incheiate in forma autentica si face dovada impotriva tuturor(erga omnes)

_A__ 36. Actul constitutiv dobandeste data certa si prin depunerea la registrul comertului.

_F__ 37. Societatea in nume colectiv, societatea in comandita simpla si societatea cu raspundere limitata nu sunt obligate sa verse integral la data constituirii capitalul social subscris.

_F__ 38. Controlul legalitatii actelor sau faptelor care, potrivit legii, se inregistreaza in registrul comertului nu se exercita de justitie printr-un judecator delegat.

_F__ 39. Societatile comerciale straine pot infiinta in Romania, cu respectarea legii romane, filiale, precum si sucursale, agentii, reprezentante sau alte sedii secundare, daca acest drept nu le este recunoscut de legea statutului lor organic.

__A_ 40. Dobanzile pentru datoriile comerciale curg de drept de la scadenta chiar daca nu au fost stabiliteprin contract scrisintre parti.

_A__ 41. Actele cu titlu gratuit, efectuate intre data confirmarii planului de reorganizare si intrarea in faliment, sunt nule.

_F__ 42. La cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecatorul-sindic nu poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoana juridica, ajuns in stare de insolventa, sa fie suportata de membrii organelor de supraveghere din cadrul societatii sau de conducere.

_A__ 43. Adunarea creditorilor va fi convocata si prezidata de administratorul judiciar sau, dupa caz, de lichidator, daca legea sau judecatorul-sindic nu dispune altfel;

_A__ 44. Deschiderea procedurii insolventei se va inregistra in registrul comertului.

_F__ 45. Hotararea de punere sub interdictie a comerciantului sau de instituire a curatelei acestuia nu se vor inregistra in registrul comertului.

_F__ 46. Drepturile de proprietate industriala de care dispune comerciantul (brevetele de inventii, marcile si indicatiile de provenienta) ori drepturile asupra firmei, emblemei si alte semne distinctive prevazute de lege asupra carora comerciantul are un drept nu se vor inregistra in registrul comertului.

_A__ 47. In cazul incetarii calitatii de comerciant, trebuie sa se tina seama de conditiile in care aceasta calitate a fost dobandita

__F_ 48. Legea este aceea care stabileste formele societatilor comerciale deoarece societatea comerciala are la baza un contract intre asociati si nu exista un interes public

_F__ 49. Societatile in nume colectiv pot fi deopotriva in comandita si pe actiuni?

_F__ 50. Faptele de comert se clasifica in : fapte de comert obiective, fapte de comert subiective si fapte de comert conexe ?

_A__ 51. Faptele de comert obiective se denumesc astfel deoarece caracterul comercial le este conferit de obiectul operatiunii, independent de calitatea de comerciant ori necomerciant a persoanei?

__A_ 52. Faptele de comert conexe sunt operatiunile care dobandesc caracterul comercial datorita stransei lor legaturi cu acte juridice sau operatiuni considerate de lege fapte de comert?

__A_ 53. Prezumtia de comercialitate considera ca fapte de comert toate actele si obligatiile comerciantului indiferent de izvorul lor cu anumite exceptii?

__F_ 54. Nu sunt restrictii in ceea ce priveste fabricarea si comercializarea unor substante si produse cu regim juridic special deoarece in lumea afacerilor exista principiul libertatii comertului

_A__ 55. Fondul de comert cuprinde totalitatea bunurilor mobile si imobile, corporale si incorporale afectate desfasurarii unei activitati comerciale?

_A__ 56. Vadul comercial este un bun mobil incorporabil al fondului de comert ?

_A__ 57. Firma, emblema, clientela, vadul comercial sunt bunuri mobile incorporale ale fondului de comert ?

_F__ 58. Utilajele, echipamentele,cladirea in care se desfasoara comertul sunt bunuri mobile corporale?

_F__ 59. Materiile prime, materialele, produsele finite sunt bunuri imobile corporale?

_A__ 60. Forma juridica desemneaza apartenenta unei societati comerciale la una dintre cele cinci forme prevazute de lege?

_F__ 61. Declaratia pe proprie raspundere a fondatorilor, administratorilor, reprezentantilor legali si cenzorilor ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestei calitati in conditiile in care exista un act constitutiv nu este obligatorie

_F__ 62. Trecerea timpului stabilit pentru durata societatii nu este o cauza de dizolvare?

_A__ 63. Indeplinirea obiectului de activitate al societatii comerciale ori imposibilitatea indeplinirii acestuia sunt cauze de dizolvare?

_A__ 64. Un asociat poate cere instantei de judecata dizolvarea societatii comerciale cand dizolvarea societatii comerciale nu se poate realiza prin hotararea adunarii generale ?

_F__ 65. Societatea cu raspundere limitata nu poate avea un singur asociat deoarece societatea fiind o asociere de persoane trebuie sa aiba cel putin doi asociati ?

_A__ 66. In cazul societatii pe actiuni actionarii raspund numai pana la concurenta aportului lor?

_F__ 67. Dizolvarea societatii comerciale are loc in momentul in care a decedat unul dintre asociati.

__A_ 68. Dovada calitatii de comerciant persoana juridica se face prin copie legalizata de pe certificatul de inregistrare in registrul comertului

_A__ 69. Incetarea calitatii de comerciant a societatii comerciale se realizeaza prin radierea inmatricularii din registrul comertului.

_A__ 70. Prin divizare intelegem impartirea patrimoniului unei societati comerciale care-si inceteaza existenta intre doua sau mai multe societati care se nasc astfel sau sunt deja existente.

Multiple Choice

____ 71. Comerciantii au obligatia sa tina urmatoarele registre comerciale(sau de contabilitate):

a. registrul jurnal, registrul inventar, registrul copie, registrul cartea mare

b. registrul cartea mare, registrul copie, registrul inventar

c. registrul jurnal, registrul inventar, registrul cartea mare

____ 72. Inregistrarea societatii in registrul comertului, dispusa prin incheierea judecatorului delegat se efectueaza in termen de:

a. 48 de ore de la data pronuntarii incheierii

b. 24 de zile de la data pronuntarii incheierii

c. 24 de ore de la data incheierii

____ 73. Izvoarele dreptului comercial sunt:

1. codul silvic

2. codul comercial

3.codul civil

4.codul fiscal

a. 1+2

b. 2+4

c. 2+3

d. 2+3+4

____ 74. Izvoarele interpretative ale dreptului comercial sunt:

1.uzurile comerciale

2.codul fiscal

3.practica judiciara

a. 1+2+3

b. 1+3

c. 1+2

____ 75. Operatiunile de comert pot fi:

1.faptele de comert

2.actele de comert

3.donatia

a. 1+3

b. 1+2+3

c. 2+3

d. 1+2

____ 76. Faptele de comert sunt caracterizate prin:

1.obtinerea profitului

2.producerea marfurilor

3.prestarea de servicii

a. 1+2

b. 1+3

c. 1+2+3

d. 2+3

____ 77. Faptele de comert obiective sunt:

1.prevazute, in principal, in art. 3 C.Com.

2.considerate astfel de catre legiuitor datorita naturii lor

3.pentru motive de ordine publica

a. 1+2+3

b. 2+3

c. 1+3

d. 1+2

____ 78. Codul comercial roman are la baza, ca principiu:

1.sistemul obiectiv

2.sistemul subiectiv

3.sistemul mixt

4.sistemul dualist

a. 1+2+3

b. 1+2+4

c. 1+2+3+4

d. 1

____ 79. Societatea comerciala devine persoana juridica de la data:

a. intocmirii actelor constitutive

b. autentificarii actelor constitutive si inregistrarii societatii in registrul comertului

c. inregistrarii in registrul comertului

____ 80. Procedura de autorizare a functionarii comerciantilor se desfasoara prin intermediul:

a. judecatorului delegat si biroului unic

b. instantelor judecatoresti si administratorului

c. biroului unic

____ 81. Adunarea speciala poate lua hotarari numai la:

a. societatea in nume colectiv si societatea cu raspundere limitata

b. societatea in comandita simpla si societatea in comandita pe actiuni

c. societatea pe actiuni si in comandita pe actiuni

____ 82. Obligatia aducerii la cunostinta tertilor a hotararii adunarii generale revine:

a. societatii in comandita pe actiuni, societatii in nume colectiv si societatii pe actiuni

b. societatii pe actiuni si societatii in comandita pe actiuni

c. societatii cu raspundere limitata si societatii pe actiuni

____ 83. Legea nr. 31/1990 republicata, modificata si completata, prevede urmatoarele sisteme de administrare:

a. sistemul unitar, sistemul dualist, sistemul obiectiv

b. sistemul colectiv, unitar si dualist

c. sistemul unitar si sistemul dualist

____ 84. In societatile de capitaluri dovada mandatului administratorilor, respectiv al membrilor directoratului si ai

consiliului de supraveghere stabilita prin actul constitutiv nu poate depasi:

a. 4 ani

b. 6 ani

c. 2 ani

____ 85. Hotararile A.G.A. se iau prin vot secret pentru urmatoarele situatii:

1.modificarea capitalului social, modificarea formei juridice a societatii si modificarea duratei

societatii

2.alegerea si revocarea membrilor consiliului de administratie, membrilor consiliului de supraveghere, a cenzorilor/auditorilor interni

3.modificarea duratei societatii, alegerea cenzorilor/auditorilor interni si modificarea actului constitutiv

a. 1+2+3

b. 1+2

c. 2

d. 2+3

____ 86. Durata mandatului unui cenzor este de:

a. 2 ani

b. 3 ani

c. 4 ani

____ 87. Cenzorii isi desfasoara activitatea:

a. in baza contractului de administrare primit de la adunarea generala

b. in baza contractului individual de munca incheiat cu societatea

c. in baza mandatului primit de la adunarea generala

____ 88. Actul constitutiv al societatii poate fi modificat prin:

a. hotararea A.G.A. adoptata prin votul secret al majoritatii asociatilor

b. hotararea adunarii generale sau hotararea instantei judecatoresti

c. hotararea a cel putin1/3 din numarul total al asociatilor prezenti la adunarea generala

____ 89. Forma autentica a actului modificator este impusa de lege atunci cand actul are ca obiect:

a. majorarea capitalului social al societatii in nume colectiv si societatii cu raspundere limitata

b. modificarea formei juridice a societatii intr-o societate in nume colectiv sau in comandita simpla

c. majorarea capitalului social prin incorporarea rezervelor societatii

____ 90. Creditorii societatii care functioneaza sau se divide pot face opozitie impotriva proiectului de fuziune sau de divizare daca au:

a. creante anterioare publicarii proiectului de fuziune sau de divizare si care nu sunt scadente la data publicarii proiectului

b. creante exigibile, lichide si certe in momentul adoptarii hotararii adunarii generale privind

fuziunea si divizarea societatii

c. creante certe si sunt scadente la data publicarii proiectului

____ 91. Sunt considerate ca izvoare de drept comercial:

a. uzantele comerciale

b. practica judiciara

c. codul civil

____ 92. Care din urmatoarele nu sunt fapte obiective de comert conform legii in vigoare:

a. operatiunile de transport aerian cu marfa sau de pasageri

b. operatiunile imobiliare

c. asigurarile terestre, chiar mutuale, in contra daunelor si asupra vietii

____ 93. In cazul faptelor de comert unilaterale, referitor la aplicarea legii comerciale, conform art. 56 C. com. exista urmatoarele exceptii in favoarea legii civile:

a. se inlatura aplicarea legii comerciale in cazul dispozitiilor referitoare chiar la persoana comerciantului

b. daca obligatia are caracter civil

c. daca necomercialitatea rezulta chiar din actul insusi

____ 94. Urmatoarele entitati sunt considerate de legea romana comercianti:

a. statul si unitatile sale administrativ-teritoriale

b. asociatiile si fundatiile

c. organizatiile cooperatiste

____ 95. Urmatoarele activitati comerciale nu se pot exercita pe baza liberei initiative, fiind supuse unor interdictii:

a. activitatile stabilite ca fiind monopol de stat

b. fabricarea de narcotice sau droguri numai in scop de medicamente

c. operatiunile de banca si schimb

____ 96. Care din urmatoarele dezmembraminte ale societatilor comerciale are personalitate juridica?

a. filiala

b. sucursala

c. agentia sau reprezentanta

____ 97. In urma declararii nulitatii societatii comerciale:

a. societatea intra in lichidare

b. personalitatea societatii comerciale inceteaza

c. efectele hotararii de declarare a nulitatii retroactiveaza

____ 98. Pentru societatea de actiuni, actionarii au dreptul de a se retrage din societate si a obtine contravaloare actiunilor pe care le poseda, daca nu sunt de acord cu hotararile luate de adunarea generala cu privire la :

a. schimbarea unui obiect secundar de activitate

b. prelungirea duratei de functionare

c. forma societatii

____ 99. Capitalul social al societatii este divizat in parti de interes la :

1. societatea in nume colectiv

2. societatea cu raspundere limitata

3. societatea in comandita simpla

a. 1+2

b. 1+3

c. 2+3

____ 100. Obiectul societatii comerciale trebuie sa fie:

a. comercial, adica sa priveasca savarsirea faptelor de comert si a faptelor civile

b. obtinerea si impartirea beneficiilor

c. comercial, adica sa priveasca savarsirea faptelor de comert

____ 101. Asociatul exclus :

a. nu raspunde de pierderi

b. are dreptul la o suma de bani care sa reprezinte valoare unei parti proportionale din patrimoniul social

c. nu are dreptul la beneficii

d. are dreptul la o parte proportionala din patrimoniul social

e. poate cere lichidarea beneficiilor inainte de repartizarea lor

____ 102. Care este singurul caz de dizolvare de drept?

a. trecerea timpului stabilit pentru durata societatii

b. declararea nulitatii societatii

c. falimentul societatii

____ 103. Patrimoniul societatii comerciale este egal cu capitalul social:

a. in momentul constituirii

b. in momentul desfiintarii

c. dupa lichidarea societatii comerciale

____ 104. Organul de conducere al unei societati comerciale cu asociat unic este :

a. adunarea generala

b. asociatul unic

c. administratorul

____ 105. Fondul de comert cuprinde :

a. bunurile mobile si imobile ale comerciantului afectate desfasurarii activitatii comerciale

b. obligatiile comerciantului

c. capitalul si munca

____ 106. Constituirea unei noi societati este o consecinta in cazul:

1. fuziunii prin absorbtie

2. fuziunii prin contopire

3. divizarii

a. 1+2

b. 2+3

c. 1+3

____ 107. Organele care aplica procedura insolventei sunt:

a. adunarea creditorilor, adunarea generala a asociatilor, debitorul

b. instantele judecatoresti, judecatorul sindic, lichidatorul sau administratorul judiciar

c. judecatorul sindic, adunarea creditorilor, debitorul

____ 108. Probele specifice in materie comerciala sunt:

1. martorii

2. prezumtiile

3. facturi acceptate

4. corespondenta

5. registrele comerciantilor

a. 1+2+3

b. 2+4+5

c. 3+4+5

____ 109. Registrele comerciale nelegale tinute pot fi utilizate ca mijloc de proba :

a. in favoarea celui ce le-a tinut

b. numai in contra comerciantului caruia ii apartin

c. nu sunt admise ca proba

____ 110. Termenul general de prescriptie in materie comerciala este de :

a. 6 luni

b. 1 an

c. 3 ani

____ 111. Contractul de vanzare - cumparare comerciala este un contract:

a. cu titlu oneros

b. cu titlu gratuit

c. de adeziune

____ 112. Transmiterea dreptului de proprietate asupra lucrului vandut opereaza de drept din momentul incheierii contractului cand:

a. lucrul vandut consta in bunuri determinate generic

b. vanzatorul este proprietarul lucrului

c. contractul este afectat de termen/conditie

____ 113. Mandatul comercial este un contract :

a. cu titlu gratuit

b. cu reprezentare

c. real

____ 114. Debitorii intrati in procedura falimentului isi acopera pierderile anuale stabilite prin declaratia de impozit pe profit din:

a. creantele obtinute de codebitorii si fidejusorii lor

b. profiturile impozabile obtinute in toata perioada pana la inchiderea procedurii falimentului

c. cautinea de 30%depusa la banca drept conditie pentru indatorirea furnzizorilor de a-i presta serviciile sale

____ 115. Efectele contractului de comision se nasc intre :

1. comitent si comisionar

2. comisionari si terti

3. comitent si terti

a. 1+2

b. 1+3

c. 2+3

____ 116. Contractul de consignatie este o varianta a:

a. contractului de comision

b. contractului de mandat civil

c. contractului de report

____ 117. Conditiile contractului de report sunt:

1. sa existe acordul de vointa al ambelor parti

2. manifestarile de vointa sa fie simultane si sa aiba loc intre aceleasi persoane

3. vanzarea si revanzarea sa aiba ca obiect titluri de credit care circula in comert

a. 1+2

b. 2+3

c. 1+2+3

____ 118. Sunt titluri comerciale de valoare:

1. biletul la ordin

2. cecul

3. cambia

4. actiunea

5. conosamentul

a. 1+2+3

b. 2+4+5

c. 1+3+4

____ 119. Girul reprezinta:

a. transmiterea drepturilor izvorate din titlu

b. garantarea indeplinirii obligatiilor asumate prin titlu

c. alterarea in tot sau in parte a cuantumului sumei de bani

____ 120. Conditiile emiterii cecului sunt :

1.existenta disponibilului intr-un cont bancar

2. existenta formularului standardizat

3. existenta unei conventii de emitere a cecurilor intre tragator si banca

a. 1+2

b. 1+3

c. 2+3

____ 121. Procedura generala a insolventei se aplica:

a. societatilor comerciale

b. societatilor civile de avocati.

c. asociatiilor familiale

____ 122. Procedura generala a insolventei se aplica fata de:

a. grupurile de interes economic;

b. societatile comerciale dizolvate anterior formularii cererii introductive;

c. comerciantii persoane fizice.

____ 123. Procedura generala a insolventei se aplica:

a. tuturor fundatiilor:

b. asociatiilor care desfasoara si activitati economice:

c. organizatii1or cooperatiste al caror administrator nu poate fi gasit.

____ 124. Procedura generala a insolventei se aplica fata de:

a. cluburile profesioniste de fotbal;

b. societatile comerciale ale caror administrator nu poate fi gasit;

c. societatile agricole.

____ 125. Procedura general a insolventei se aplic fata de:

a. societatile cooperative;

b. societatile comerciale al caror sediu nu mai exista;

c. societatile profesionale ale notarilor publici.

____ 126. Procedura simplificata a insolventei se aplica fata de:

a. toate societatile comerciale;

b. asociatiile profesionale ale patronatului;

c. comerciantii persoane fizice.

____ 127. Procedura simplificata a insolventei se aplica fata de:

a. toate persoanele juridice de drept privat;

b. toate societtile agricole;

c. grupurile de interes economic care nu detin niciun bun In patrimoniul br.

____ 128. Procedura simplificata a insolventei se aplica fata de:

a. societatile comerciale dizolvate anterior cererii introductive;

b. tuturor societatilor cooperative;

c. tuturor grupurilor de interes economic.

____ 129. Procedura simplificata a insolventei se aplica:

a. societatilor agricole dizolvate anterior cererii introductive;

b. comerciantilor neinmatriculati in Registrul Comertului;

c. debitorilor care au cerut sa intre in faliment.

____ 130. Procedura simplificata a insolventei se aplica fata de:

a. debitorii care nu sunt indreptatiti sa beneficieze de reorganizare judiciara;

b. fundatii1or care nu si-au atins scopul.

c. tuturor cluburilor sportive profesioniste;

____ 131. Scopul Leg ii nr. 8 5/2006 este:

a. eliminarea agentilor economici neperformanti;

b. acoperirea pasivului debitorului aflat In insolventa;

c. redresarea financiar a debitorilor insolvabili.

____ 132. Insolventa se caracterizeaza prin:

a. activele patrimoniale inferioare pasivelor

b. criza momentana si pasagera de lichiditati

c. insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile

____ 133. Insolventa este vadita daca debitorul:

a. nu a platit datoria fata de creditor nici dupa 30 de zile de la scadenta

b. refuza sa plateasca datoria pentru ca nu o recunoaste

c. uzeaza de pretexte pentru a evita sa o plateasca

____ 134. Insolventa este iminenta atunci cand:

a. in cel mult 15 zile debitorul va inceta platile

b. debitorul va fi insolvabil in urmatoarele 3 luni

c. debitorul nu va putea plati la scadenta datoriile exigibile angajate cu fondurile banesti

disponibile la data scadentei

____ 135. Averea debitorului reprezinta:

a. totalitatea bunurilor si drepturilor sale patrimoniale care pot fi executate silit

b. creantele debitorului

c. bunurile si datoriile debitorului

____ 136. Este indreptat sa solicite deschiderea procedurii creditorul care:

a. a pornit executarea silita individuala, dar nu a reusit sa recupereze creanta;

b. poseda o creanta cert de peste 10.000 euro fata de debitor;

c. poseda fata de patrimoniul debitorului o creanta certa, lichida, de cel pun 10.000 Lei

exigibila de mai mult de 30 de zile.

____ 137. Salariatii debitorului au calitatea de creditori:

a. daca depun in termenul legal declaratii de creanta;

b. fara a depune personal declaratii de creanta;

c. fara a plati taxa judiciara de timbru.

____ 138. Creante garantate sunt acele creante care beneficiaza:

a. de o garantie reala asupra bunurilor din patrimoniul debitorului;

b. de o scrisoare de garantie bancara;

c. de garantia statului.

____ 139. Creditorii chirografari sunt cei care nu poseda:

a. scrisoare de garantie bancara;

b. nici garantii fata de patrimoniu debitorului, nici privilegii Insotite de dreptul de retentie;

c. ipoteci.

____ 140. Sunt activitati curente In perioada de observatie:

a. asigurarea finantarii capitalului de lucru in limite curente;

b. emisiunea de ob1igatiuni;

c. majorarea legala a capitalului social.

____ 141. Creanta defavorizata este creanta pentru care planul de reorganizare prevede:

a. o alta procedura de recuperare;

b. o reducere a cuantumului creantei;

c. o valorificare in afara dosarului de insolventa.

____ 142. Procedura falimentului comerciantului se caracterizeaza prin:

a. lichidarea averii debitorului urmata de radierea din registrul comertului;

b. interdictia exercitarii comertului timp de cinci ani;

c. redresarea economica a debitorului.

____ 143. Procedura generala se caracterizeaza prin urmatoarele etape succesive:

a. programare -> verificare -> inchidere;

b. reorganizare -> observatie ->faliment;

c. perioada de observatie -> reorganizare -> faliment -> sau numai reorganizare -

>sau numai faliment.

____ 144. Procedura simplificata are urmatoarele etape:

a. deschidere -> suspendare -> ridicare -> faliment;

b. deschidere -> faliment sau observatie 60 de zile -> faliment;

c. faliment -> observatie -> inchidere.

____ 145. Administratorul special este desemnat de:

a. adunarea creditorilor;

b. comitetul creditorilor;

c. adunarea generala a actionarilor/asociatilor debitorului persoana juridica.

____ 146. Administratorul judiciar are calitatea de:

a. manager de criza;

b. director general;

c. practician in insolventa.

____ 147. Administratorul judiciar isi exercita atributiile:

a. in primele 60 de zile de la deschiderea procedurii simplificate;

b. in perioada de observatie si de reorganizare;

c. in tot parcursul procedurii simplificate.

____ 148. Lichidatorul judiciar isi exercita atributiile:

a. in cadrul procedurii falimentului;

b. In procedura reorganizarii;

c. atat in procedura reorganizarii cat si in procedura falimentului.

____ 149. Cheltuielile aferente procedurii insolventei se suporta:

.a. numai din averea debitorului;

b. numai din contributia creditorilor;

c. in principiu, din averea debitorului si in subsidiar, din fondul de lichidare

____ 150. Organele care aplica procedura sunt:

a. judecatorul-sindic, administratorul special si executorul judecatoresc;

b. judecatorul-sindic, procurorul de sedinta si lichidatorul;

c. instantele judecatoresti, judecatorul-sindic, administratorul judiciar si lichidatorul.

____ 151. Instanta competenta sa aplice procedura insolventei este:

a. judecatoria sediului debitorului;

b. curtea sediului debitorului;

c. tribunalul in a carui raza teritoriala ii are sediul debitorul.

____ 152. Competena tribunalului sediului debitorului se exercita de:

a. presedintele tribunalului;

b. judecatorul-sindic;

c. presedintele sectiei comerciale a tribunalului.

____ 153. Faptele de comert prevazute in art.3 C.com. se pot clasifica:

1.fapte de comert mixte

2.acte juridice si operatiuni conexe

3.operatiuni de interpunere in schimb sau circulatie

a. 2+3

b. 1+2+3

c. 1+3

d. 2

____ 154. Cumpararea-vanzarea comerciala se deosebeste de cumpararea-vanzarea civila prin:

a. subiectii tranzactiei

b. pretul platit

c. intentia de revanzare

____ 155. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca intentia de revanzare pentru a fi comerciala sunt:

1.sa existe la data cumpararii

2.sa fie exprimata de catre cumparator

3.sa priveasca bunul cumparat

a. 1+2+3

b. 2+3

c. 1+2

d. 1+3

____ 156. Obiectul vanzarii-cumpararii comerciale il constituie:

1.productele

2.marfurile

3.bunurile imobile

a. 1+2+3

b. 1+2

c. 3

d. 2+3

____ 157. Intreprinderea se caracterizeaza prin:

a. asumarea de catre intreprinzator a coordonarii intregii activitati si a riscului activitatii

b. emiterea de garantii

c. operatiuni de schimb

____ 158. Faptele de comert conexe sunt:

1. contractul de expeditie

2.comerciale datorita legaturii lor cu actele juridice pe care legea le califica fapte de comert

3.cumpararea -vanzarea de parti sociale/actiuni ale societatilor comerciale

a. 1+2+3

b. 1+2

c. 2+3

____ 159. Sunt considerate fapte de comert subiective:

1.toate obligatiile comerciantului

2.obligatiile de natura civila

3.obligatiile derivate din fapte licite si ilicite

a. 1+3

b. 1+2

c. 2+3

d. 1+2+3

____ 160. Potrivit dispozitiilor codului comercial, comerciantii sunt:

1.persoanele fizice

2.societatile comerciale

3.persoanele fizice care exercita in mod obisnuit, ca profesie, o activitate de comert

a. 2+3

b. 1+2+3

c. 1+2

d. 2

____ 161. Sunt categorii de comercianti:

1.regiile autonome

2.organizatiile cooperatiste

3.societatile comerciale

4.statul si unitatile sale administrativ-teritoriale

a. 1+2+3

b. 1+2+3+4

c. 2+3

d. 1+3

e. 2+3+4

____ 162. Persoana fizica dobandeste calitatea de comerciant numai daca:

1.savarseste faptele de comert cu profesiune

2.savarseste fapte de comert subiective

3.savarseste fapte de comert in nume propriu

a. 1+3

b. 1+2

c. 1+2+3

d. 2+3

____ 163. Societatile comerciale dobandesc calitatea de comerciant prin:

1.exercitarea comertului cu caracter profesional

2.prin constituirea lor

3.independent de savarsirea vreunei fapte de comert

a. 2+3

b. 1+2

c. 1+2+3

d. 2

____ 164. Calitatea de comerciant, in cazul persoanelor fizice, se dovedeste prin:

a. prezentarea unor dovezi din care sa rezulte ca persoana in cauza a savarsit efectiv fapte de comert prevazute in art. 3 Cod comercial, ca profesiune obisnuita si in nume propriu

b. existenta autorizatiei administrative

c. inmatricularea in registrul comertului

____ 165. In cazul societatii comerciale, calitatea de comerciant se poate proba prin:

1. dovedirea constituirii societatii

2. copie legalizata dupa certificatul unic de inregistrare

3. prin actul constitutiv

a. 1+2

b. 1+2+3

c. 1+3

____ 166. Fac parte din categoria auxiliarilor comerciantilor urmatoarele persoane:

1. prepusi

2. agentii de comert

3. mijlocitorii

a. 1+2+3

b. 2+3

c. 1+3

____ 167. Elementele incorporale ale fondului de comert sunt:

1. Emblema

2. Firma

3. Bunurile mobile corporale

a. 1+2

b. 1+2+3

c. 3

d. 1+3

____ 168. Constituie elemente corporale ale fondului de comert

a. clientela

b. drepturile de autor

c. bunurile imobile

____ 169. Aportul asociatilor la constituirea societatii comerciale poate fi:

1. aport in numerar

2. aport in natura

3. aport in industrie

a. 1+2

b. 2+3

c. 1+3

d. 1+2+3

____ 170. Patrimoniul societatii comerciale cuprinde:

1. activul social

2. pasivul social

3. o valoare fixa

a. 1+2

b. 1+2+3

c. 3

d. 1

____ 171. Societatile comerciale se pot constitui prin:

1. contract de societate

2. contract de societate si statut

3. act constitutiv

a. 1+2+3

b. 1+2

c. 3

d. 2+3

____ 172. Forma autentica a actului constitutiv este obligatorie cand:

a. societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica

b. exista doar un singur asociat

c. printre fondatorii societatii comerciale se regasesc si cetateni straini

____ 173. Dezmembramintele societatilor comerciale care au personalitate juridica sunt:

a. punctul de lucru

b. filiala

c. sucursala

____ 174. Activitatea cenzorilor se refera in principal la :

a. controlul din punct de vedere contabil

b. controlul din punct de vedere organizatoric

c. verificarea cartilor de munca

____ 175. Formele fuziunii sunt:

1. divizarea

2. absorbtia

3. contopirea

a. 1+2+3

b. 1+3

c. 2+3

____ 176. Liberatea contractuala are urmatoarele consecinte pentru raporturile contractuale comerciale:

1. libertatea probelor in litigiile comerciale

2. libertatea solutionarii litigiilor pe calea arbitrajului comercial

3. obligativitatea autorizatiei administrative

a. 1+2+3

b. 2+3

c. 1+2

____ 177. Termenul general de prescriptie in materie comerciala este de:

a. 10 ani

b. 3 ani

c. 1 an

____ 178. Subiectele implicate in raporturile cambiale sunt:

1. beneficiarul

2. comerciantul

3. tragatorul

a. 1+2+3

b. 1+3

c. 1+2

____ 179. Biletul la ordin implica raporturi juridice intre:

1. tras

2. emitent

3. beneficiar

a. 1+2

b. 2+3

c. 1+3

____ 180. Actiunile cambiale sunt:

1.directe

2.indirecte

3.de regres

a. 1+3

b. 1+2+3

c. 1+2

____ 181. Dupa continutul lor titlurile de credit sunt:

1.titluri care dau dreptul la o anumita prestatie din partea debitorului

2.titluri care incorporeaza drepturi complexe

3.reprezentative de marfuri

4. la ordin

5.la purtator

a. 1+4+5

b. 1+2+4

c. 1+2+3+4+5

d. 1+2+3

____ 182. Contractul de franciza este un contract:

1.bilateral

2.consensual

3.cu titlu oneros

a. 1+3

b. 1+2

c. 1+2+3

d. 2+3

____ 183. Francizorul este un comerciant care:

1.este titularul drepturilor asupra unei marci inregistrate

2.confera dreptul de a exploata ori de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu.

3.asigura beneficiarului o pregatire initiala pentru exploatarea marcii inregistrate

4. nu utilizeaza personal mijloace financiare pentru promovarea marcii

a. 1+2

b. 1+3

c. 1+2+3+4

d. 1+2+3

e. 3+4

____ 184. In societatea cu raspundere limitata numarul asociatilor nu poate fi mai mare de:

a. 25

b. 2

c. 50

d. 10

____ 185. Nulitatea unei societati inmatriculate in registrul comertului poate fi declarata de tribunal numai atunci cand:

1.lipseste actul constitutiv , toti fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii societatii;

2.obiectul de activitate al societatii este ilicit sau contrar ordinii publice;lipseste incheierea judecatorului delegat de inmatriculare a societatii;

3.lipseste autorizarea legala administrativa de constituire a societatii; actul constitutiv nu prevede denumirea societatii, obiectul sau de activitate, aporturile asociatilor sau capitalul social subscris

4.s-au incalcat dispozitiile legale privind capitalul social minim, subscris si varsat;nu s-a respectat numarul minim de asociati, prevazut de lege.

5.lipseste specimenul de semnatura al asociatilor

a. 1+2+3

b. 2+3+4+5

c. 4+5

d. 1+2+3+4

e. 1+2+3+4+5

____ 186. Fac parte din obligatiile adunarii constitutive urmatoarele:

1.verifica existenta varsamintelor;

2.examineaza si valideaza raportul expertilor de evaluare a aporturilor in natura;

3.aproba participarile la profit ale fondatorilor si operatiunile incheiate in contul societatii;

4. nu va numi, dupa caz, primul auditor financiar

a. 1+2

b. 1+2+3+4

c. 3+4

d. 1+2+3

e. 2+3+4

____ 187. Administratorul special are urmatoarele atributii:

1.exprima intentia debitorului de a propune un plan, participa, in calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea actiunilor prevazute;

2.formuleaza contestatii in cadrul procedurii reglementate de prezenta lege;

3.propune un plan de reorganizare;

4. administreaza activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, dupa confirmarea planului;

5.dupa intrarea in faliment, participa la inventar, semnand actul, primeste raportul final si bilantul de inchidere si participa la sedinta convocata pentru solutionarea obiectiunilor si aprobarea raportului;

6.nu primeste notificarea inchiderii procedurii.

a. 1+2+3

b. 1+2+3+4+5

c. 1+2+3+4+5+6

d. 3+4+5

e. 5+6

____ 188. Orice creditor indreptatit sa solicite deschiderea procedurii prevazute de prezenta lege impotriva unui debitor prezumat in insolventa poate introduce o cerere introductiva, in care va preciza:

1. cuantumul si temeiul creantei;

2. existenta unei garantii reale, constituite de catre debitor sau instituite potrivit legii;

3. declaratia privind eventuala intentie de a participa la reorganizarea debitorului, caz in care va trebui sa precizeze, cel putin la nivel de principiu, modalitatea in care intelege sa participe la reorganizare.

4.o declaratie pe propria raspundere

5. existenta unor masuri asiguratorii asupra bunurilor debitorului;

a. 1+2+3

b. 1+2+3+4+5

c. 1+2+3+5

d. 3+4

e. 2+3+4

____ 189. Prezumtia de solidaritate instituita de lege in privinta obligatiilor comerciale priveste pe:

1.fidejusorul care are calitatea de comerciant

2.fidejusorulcare este organizat ca o regie autonoma

3.fidejusorul necomerciant

a. 1+2

b. 1+3

c. 2+3

____ 190. Termenul de prescriptie pentru restituirea dividentelor necuvenite este de:

a. 18 luni

b. 6 luni

c. 3 ani

d. 12 luni

____ 191. Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuata de:

a. lichidator sub controlul judecatorului-sindic

b. lichidator

c. administrator sub controlul lichidatorului

d. administrator sub controlul judecatorului -sindic

e. judecatorul - sindic

____ 192. Incheierea contractului se produce in momentul in care:

a. oferta si acceptarea ofertei sunt posibile, se refera la un obiect licit si au o cauza comuna

b. oferta si acceptarea ofertei sunt concordante, se refera la un obiect determinat si se intemeiaza pe o cauza licita

c. acceptarea ofertei a ajuns la ofertatnt cu o contraoferta,indiferent daca sa stabilit sau nu un termen

____ 193. Pentru a fi considerat obiect al contractului de vanzare- cumparare, lucrul vandut trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a. sa fie in posesia vanzatorului, sa fie in circuitul pietii comerciale, sa existe in momentul incheierii contractului, sa fie determinat sau determinabil

b. sa existe in momentul incheierii contractului sau in viitor, sa se afle in circuitul civil, sa fie determinat sau determinabil, sa fie proprietatea vanzatorului

c. sa se afle in circuitul civil, sa fie determinat sau determinabil, sa fie in proprietatea sau in posesia vanzatorului, sa existe in momentul incheieirii contractului

____ 194. Transmiterea dreptului de proprietate si a riscurilor asupra lucrului vandut de la vanzator la cumparator opereaza din momentul:

a. predarii bunului de catre vanzator cumparatorului

b. preluarii bunului de catre cumparator de la vanzator

c. incheierii contractului

____ 195. Grupul de interes economic are calitatea de comerciant cand obiectul sau de activitate are:

a. caracter civil si comercial

b. caracter comercial

c. caracter civil

____ 196. Cumpararea - vanzarea comerciala poate avea ca obiect:

a. bunurile mobile: productele, marfurile si obligatiunile statului si titlurile de credit care circula in comert, vanzarea-cumpararea bunurilor imobile si inchirierea bunurilor imobile,ca si concesionarea lor

b. productele, marfurile, bunurile imobile, inchirierea bunurilor imobile, ca si concesionarea lor

c. bunurile mobile: productele, marfurile si obligatiunile statului si titlurile de credit care circula in comert

____ 197. Persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatia familiala trebuie sa detina:

a. autorizatia eliberata conform legii

b. autorizatia si certificatul de inregistrare eliberate conform legii

c. certificatul de inregistrare si cazierul judiciar eliberate conform legii

____ 198. Criteriul comercialitatii se defineste:

a. prin opozitie cu actul sau faptul de drept civil

b. prin intelegerea partilor

c. prin referire la normele dreptului national

____ 199. Incompatibilitatea inseamna:

a. interdictia cumularii calitatii de comerciant cu alte profesii si functii

b. interdictia cumularii calitatii de comerciant cu cea de om de afaceri

c. interdictia cumularii calitatii de comerciant cu cea de functionar public

____ 200. Decaderea unei persoane fizice din dreptul de a exercita profesiunea de comerciant poate surveni:

a. ca urmare a sanctionarii sale de catre inspectorii de protectie a consumatorului cu amenda

b. ca o consecinta a savarsirii unor activitati cu caracter ilicit

c. la renuntarea voluntara ca urmare a retragerii dreptului de libera practica

____ 201. Pentru a dobandi calitatea de comerciant persoana fizica trebuie sa savarseasca acte si fapte de comert:

a. cu titlu profesional

b. cu multa initiativa

c. cu caracter social

____ 202. Comerciantul persoana fizica trebuie sa desfasoare acte de comert in nume propriu si pe :

a. riscul sau

b. fara nici un risc

c. cu un risc diminuat

____ 203. Caracterele juridice ale contractului de societate sunt:

1.plurilateral (cu o exceptie)

2.cu titlu oneros

3.comutativ

4.consensual

5.comercial

a. 1+2+3+4+5

b. 1+2+3+4

c. 2+3+4+5

d. 1+4+5

____ 204. Societatea in comandita simpla este sinonima din punct de vedere juridic cu societatea in comandita pe actiuni?

a. da, pentru ca la ambele forme exista asociati (actionari) comanditati si comanditari

b. da, deoarece sunt reglementate de acelasi text legal

c. nu fiind forme juridice diferite

____ 205. Prezumtia de comercialitate poate fi rasturnata:

a. prin proba contrara

b. niciodata

c. uneori

____ 206. Forma autentica a actului constitutiv al societatii comerciale este obligatorie:

1. la stabilirea consimtamantului partilor

2. cand printre bunurile aduse ca aport social la capitalul social exista un teren

3. cand se constituie o societate in nume colectiv sau in comandita simpla ce implica raspunderea nelimitata a unor sau a tuturor asociatilor

4. cand societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica

5. exista un brevet de inventie ca aport social

a. 2+3+4

b. 1+2+3+5

c. 2+3+4+5

d. 3+4+5

____ 207. In afara sediului principal o societate poate avea:

1. o filiala

2. o sucursala

3. alt dezmembramant al societatii

a. 2+3

b. 1+2+3

c. 1+3

____ 208. O societate comerciala se poate constitui pe o perioada de timp:

1. limitata

2. nelimitata

a. 1+2

b. 2

c. 1

____ 209. Dovada rezervarii denumirii societatii comerciale este necesara:

a. deoarece denumirea este prevazuta in actul constitutiv

b. pentru ca este un element de identificare in raport cu alti comercianti

c. ramane la aprecierea judecatorului delegat

____ 210. Avand in vedere principiul libertatii comertului este necesara o autorizatie eliberata de organele administratiei publice centrale pentru functionarea:

1. bancilor comerciale

2. societatilor de pe piata de capital

3. societatilor de asigurare

4. cooperativelor mestesugaresti de credit si de consum

a. 2+3

b. 1+2+3

c. 1+2+3+4

____ 211. Care dintre aceste organe sunt caracteristice unei societati comerciale?

1. organul de conducere

2. organul deliberativ

3. organul administrativ

4. organul de informare

5. organul executiv

6. organul de control

7. alte organe

a. 2+3+5+6

b. 1+4+6

c. 3+4+5+6

d. 3+4+5

____ 212. In cazul societatilor cu raspundere limitata asociatii raspund:

a. in limita aportului lor

b. nu raspund intrucat raspunderea lor este limitata

c. raspund in raport de obiectul de activitate al societatii

____ 213. O societate comerciala dobandeste personalitate juridica:

a. din momentul elaborarii actului constitutiv

b. din momentul inregistrarii in Registrul Comertului

c. din momentul in care asociatii hotarasc constituirea societatii

____ 214. Grupurile de Interes Economic:

a. desemneaza o forma de asociere intre doua sau mai multe persoane fizice, constituita pe o

perioada de timp determinata

b. o noua forma juridica de manifestare a principiului liberei asocieri a persoanelor

c. o forma organizatorica propusa de un anumit cadru juridic

____ 215. Membrii Grupului de Interes Economic raspund:

a. nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale ale grupului cu exceptia cazului in care in contractele incheiate cu tertii cocontractanti, s-a prevazut astfel

b. nu sunt obligati la raspunderea nelimitata si solidara

c. raspund doar in raport de aportul personal adus la capitalul Grupului de Interes Economic

____ 216. Caracterul sinalagmatic al contractelor comerciale este conferit si de faptul ca:

a. dau nastere la drepturi si obligatii corelative pentru parti

b. partile sunt numai doua

c. sunt cu titlu gratuit

____ 217. Partile unui contract comercial au posibilitatea de a schimba legea aplicabila contractului fara a aduce atingere drepturilor tertilor:

a. oricand

b. numai dupa ivirea litigiului

c. numai cu aprobarea organului de jurisdictie

____ 218. O oferta de a contracta facuta verbal intre partile prezente, cu exceptia cazului in care din imprejurari rezulta contrariul:

a. trebuie acceptata imediat

b. trebuie analizata cu atentie

c. nu trebuie acceptata

____ 219. Fuziunea si dizolvarea trebuiesc hotarate de catre:

a. Adunarea Generala a Asociatilor

b. prin hotarare judecatoreasca

c. prin oricare alt mod

____ 220. In cazul contractului de leasing partile sunt:

1. locator/finantator

2. locatar/utilizator

3. furnizor

a. 2+3

b. 1+2+3

c. 1+2

____ 221. Care dintre obligatiile urmatoare apartin francizorului?

1. plata taxei de admitere in afacere

2. trasmiterea know-how-ului

3. achita redeventa calculata in procente (sau intr-o cota fixa)

4. asigura asistenta tehnica si/sau comerciala

5. asigura exclusivitatea teritoriala

a. 2+4+5

b. 1+3+4

c. 2+3+5

____ 222. Pierderea calitatii de comerciant a societatii comerciale se face prin:

1. dizolvare

2. lichidare

3. prin orice alt act juridic

a. 1+2

b. 2+3

c. 1+3

____ 223. Dovada calitatii de comerciant persoana fizica se face prin:

1. mijloace de proba

2. prin declaratie proprie

3. prin dovada inmatricularii la Registrul Comertului

a. 1+3

b. 2+3

c. 1+2

____ 224. Fuziunea poate avea loc prin:

1. absorbtie

2. contopire

3. unificare

a. 1+2

b. 1+3

c. 2+3Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2657
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved