Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


Dreptul afacerilor - test grila

Drept+ Font mai mare | - Font mai micDreptul afacerilor - test grilaMULTIPLE CHOICE 1.

1. Dreptul afacerilor este un drept autonom

a. Adavarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: B

2. Dreptul afacerilor nu se refera la un domeniu concret, particular, ci la toata activitatea si viata economica

a. Nici un raspuns nu este corect

b. Adevarat

c. Fals

ANS: B

3.Dreptul afacerilor sintetizeaza reguli aplicabile altor ramuri de drept

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

4. Dreptul afacerilor nu este un drept national

a. Nici un raspuns nu este corect

b. Fals

c. Adevarat

ANS: B

5. Dreptul afacerilor este "un drept" si nu "economie"

a. Adevarat

b. Nici un raspuns nu este corect

c. Fals

ANS: C

6. Dreptul afacerilor nu este un drept extrem de mobil

a. Nici un raspuns nu este corect

b. Adevarat

b. Fals

ANS: B

7.Codul comercial constituie un izvor subsidiar al dreptului afacerilor, iar codul civil constituie izvorul principalul.

a. Adevarat

b. Nici un raspuns nu este corect

c. Fals

ANS: C

8.Termenul juridic de "fapt de comert" nu este propriu numai Codului Comercial Roman.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: B

9. Legislatia franceza si italiana utilizeaza termenul de "act" de comert

a. Adevarat

b. Nici un raspuns nu este corect

c. False

ANS: A

10. Legea considera ca fapte de comert cumpararile si vanzarile de parti sau de actiuni ale societatilor comerciale

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

11.Sunt fapte de comert cumpararea de produse sau de marfuri facute pentru uzul sau consumatia cumparatorului, ori a familiei sale.

a. Adevarat

b. Nici un raspuns nu este corect

c. Fals

ANS: C

12. Trasatura comuna a celor 20 de "faptelor de comert" enumerate de art. 3 din Codul Comercial este intermedierea, (interpunerea in schimb), la care se poate adauga caracterul speculativ.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

13. Doctrina clasica face distinctie intre faptele de comert obiective clasificandu-le dupa natura lor si dupa forma lor.

a. Adevarat

b. Nici un raspuns nu este corect

c. Fals

ANS: C

14. Alte clasificari doctrinare clasifica faptele de comert in fapte de comert unilaterale si fapte de comert mixte.

a. Nici un raspuns nu este corect

b.Adevarat

c. False

ANS: B

15. Codul comercial cuprinde dispozitii care sa reglementeze regimul juridic al fondului de comert.

a. Adevarat

b. Nici un raspuns nu este corect

c. Fals

ANS: C

16. Notiunea de "fond de comert" se delimiteaza de notiunea de "magazin".

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

17. Firma este un element de individualizare a comerciantului in sfera activitatii comerciale.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

18. Firma poate fi instrainata separat de fondul de comert la care este intrebuintata.

a. Nici un raspuns nu este corect

b. Fals

c. Adevarat

ANS: B

19. Pastrarea firmei precedente este permisa societatii pe actiuni, in comandita pe actiuni sau societatii cu raspundere limitata, fara cerinta mentionarii raportului de succesiune.

a. Nici un raspuns nu este corect

b. Fals

c. Adevarat

ANS: C

20. "Emblema este semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de un altul de acelasi gen.".

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

21. Emblema este reglementata de acelasi capitol 4 ca si in cazul firmei, fiind definita tot de Codul Comercial.

a.Adevarat

b. Nici un raspuns nu este corect

c. Fals

ANS: C

22. Clientela reprezinta totalitatea persoanelor fizice si juridice care apeleaza in mod obisnuit la acelasi comerciant, adica la fondul de comert al acestuia, pentru procurarea unor marfuri si servicii.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

23. Vadul comercial este un element distinct al fondului de comert

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: B

24.Vadul comercial isi confirma existenta numai impreuna cu clientela.

a. Nici un raspuns nu este corect

b. Fals

c. Adevarat

ANS: C

25.Vadul comercial nu poate fi transmis separat, ci numai impreuna cu clientela.

a. Nici un raspuns nu este corect

b. Fals

c. Adevarat

ANS: C

26. Brevetul reprezinta alaturi de firma, emblema si marca de fabrica sau de comert, un drept, un bun incorporabil al fondului de comert.

a. Nici un raspuns nu este corect

b. Fals

c. Adevarat

ANS: C

27. Brevetele se impart in doua categorii: principale si secundare.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: B

28.Marcile (de fabrica sau de comert) sunt semne, desene, denumiri distinctive folosite de catre fabricant, (agent economic) pentru a comercializa produsele, lucrarile ,serviciile lor.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: B

29. Dreptul asupra unei marci este de natura patrimoniala

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

30. Marca leaga producatorul de distribuitor.

a. Adevarat

b. Nici un raspuns nu este corect

c. Fals

ANS: C

31. Fondul de comert poate cuprinde anumite drepturi de autor, rezultate din creatia stiintifica, literara si artistica.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

32. Subiectul dreptului de autor este persoana fizica sau persoanele fizice care au creat opera.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

33.Fondul de comert, ca orice bun, nu poate face obiectul unui contract de garantie reala imobiliara.

a. Adevarat

b. Nici un raspuns nu este corect

c. Fals

ANS: C

34.Contractul de garantie se incheie in forma autentica sau prin inscris sub semnatura privata si trebuie semnat de catre creditor.

a. Adevarat

b. Nici un raspuns nu este corect

c. Fals

ANS: C

35.Contractul de garantie reala nu este titlu executoriu.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: B

36.Sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.

a. Nici un raspuns nu este corect

b. Fals

c. Adevarat

ANS: C

37. Auxiliarii de comert sunt comercianti alaturi de persoana fizica autorizata, comerciantul agent permanent, asociatia familiala.

a. Adevarat

b. Nici un raspuns nu este corect

c. Fals

ANS: C

38. Persoanele care exercita profesii liberale in mod traditional au calitatea de comerciant.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: B

39. Prin exercitarea profesiei, persoanele care exercita profesii liberale nu urmaresc obtinerea de profit, percep onorarii.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

40. Regiile autonome nu au calitatea de comerciant, deoarece regiile autonome se organizeaza si functioneaza in ramurile strategice ale economiei nationale.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

41. Fuziunea se face prin absorbirea unei societati de catre o alta societate sau prin contopirea a doua sau mai multe societati pentru a alcatui o societate noua.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

42. Lichidarea societatii trebuie terminata in cel mult 2 ani de la data dizolvarii. Pentru motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu cel mult 1 ani.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: B

43. Lichidarea libereaza pe asociati si impiedica deschiderea procedurii de faliment a societatii.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: B

44. Numarul membrilor unui grup de interes economic nu poate fi mai mare de 30.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: B

45. Grupul de interes economic nu poate avea drept scop obtinerea de profituri pentru sine.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

46.Grupul de interes economic este reglementat in legislatia noastra in forma nationala si europeana

a. Nici un raspuns nu este corect

b. Fals

c. Adevarat

ANS:C

47.Grupul de interes economic dobandeste personalitate juridica de la data inmatricularii sale in registrul comertului.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

48. Inmatricularea grupului de interes economic se efectueaza in termen de 48 de ore de la data pronuntarii incheierii judecatorului-delegat prin care se autorizeaza inmatricularea grupului.

a. Adevarat

b. Nici un raspuns nu este corect

c. False

ANS: C

49. Inmatricularea prezuma calitatea de comerciant a grupului de interes economic.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: B

50.Grupul de interes economic poate accepta membri noi, cu votul majoritar al membrilor sai.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: B

51.Din profitul grupului de interes economic se pot aloca sume de bani pentru constituirea de fonduri de rezerva.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: B

52.Sumele distribuite membrilor unui grup de interes economic din profitul acestuia constituie dividende, care sunt supuse impozitarii, in conditiile legii.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

53.Pentru aprobarea situatiei financiare si pentru deciziile referitoare la raspunderea administratorilor unui grup de interes economic este necesar votul unanim al membrilor.

a. Nici un raspuns nu este corect

b. Fals

c. Adevarat

ANS: B

54.Dizolvarea grupului de interes economic are ca efect deschiderea procedurii lichidarii.

a. Nici un raspuns nu este corect

b. Fals

c. Adevarat

ANS: C

55.Dizolvarea grupului de interes economic se realizeaza prin declararea falimentului .

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

56. Lichidatorii grupurilor de interes economic pot fi persoane fizice sau persoane juridice.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

57.Lichidatorii grupurilor de interes economic au raspundere diferita de cea a administratorilor.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: B

58.Veniturile anuale ale sucursalei unui grup european de interes economic se impoziteaza in conformitate cu prevederile comunitare in materie.

a. Nici un raspuns nu este corect

b. Fals

c. Adevarat

ANS: B

59.Veniturile anuale ale sucursalei unui grup european de interes economic se impoziteaza in conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind codul fiscal.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

60. In functie de conditiile de functionare, teritoriile unde se pot inregistra firme off-shore se impart in cinci grupe.

a. Nici un raspuns nu este corect

b. False

c. Adevarat

ANS:    B

61.Bahamas si Gibraltar sunt jurisdictii off shore sau "paradisuri fiscale"care nu percep taxe. (Ex: taxa pe venit, TVA, taxa pe salarii, taxa pe dividende, taxe municipale, taxe de drumuri, taxe imobiliare).

a. Nici un raspuns nu este corect

b. Fals

c. Adevarat

ANS: C

62.Conceptul de 'trust' este un concept atasat exclusiv jurisdictiilor franceze.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: B

63.Paradisul fiscal este un teritoriu cu o fiscalitate privilegiata.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

64.Cipru este o insula situata in estul Marii Mediterane la intersectia a trei continente: Europa, Asia si America.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: B

65.Astazi Ciprul este statul cel mai estic al Uniunii Europene si reprezinta o punte catre Orientul Mijlociu, Africa de Nord si Estul Europei.

a. Nici un raspuns nu este corect

b. Fals

c. Adevarat

ANS: C

66.Insulele Virgine Britanice formeaza un grup de insule situate in Marea Caraibilor.

a. Nici un raspuns nu este corect

b. Fals

c. Adevarat

ANS: A

67.Republica Seychelles se bazeaza pe sistemul juridic englez si francez.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

68.Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care reglementeaza regimul juridic al societatilor comerciale, defineste societatea comerciala.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: B

69.Din momentul constituirii in conditiile prevazute de lege, societatea comerciala dobandeste personalitate juridica.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

70.Codul Comercial reglementeaza dizolvarea, fuziunea si divizarea societatilor comerciale.

a. Adevarat

b. Nici un raspuns nu este corect

c. Fals

ANS: C

71.Dizolvarea societatii comerciale are ca efect deschiderea procedurii lichidarii.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

72. Termenul "transnational" si "multinational" nu sunt sinonime, fiind utilizate alternativ in literatura de specialitate si in documente internationale cum ar fi rapoartele ONU privind starea economiei mondiale.

a. Adevarat

b. Nici un raspuns nu este corect

c. Fals

ANS: C

73.Societatilor transnationale li se aplica dreptul national al statului in care isi desfasoara activitatea.

a. Adevarat

b. Nici un raspuns nu este corect

c. Fals

ANS: C

74. Pedeapsa amenzii este o pedeapsa principala.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

75. Persoanei juridice ii sunt aplicabile dispozitiile referitoare la cauzele care inlatura caracterul penal al faptei. .

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: B

76. Pedeapsa amenzii consta in suma de bani pe care persoana juridica este condamnata sa o plateasca.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

77. Pedeapsa amenzii este o pedeapsa accesorie.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: B

78.Pedeapsa accesorie este aplicabila atat persoanei fizice cat si persoanei juridice.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: B

79.Suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice este o masura preventiva.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

Liechtenstein desi din 2001 a desfiintat conturile anonime, si solicita identificarea titularilor de cont si a imputenicitilor respectivi, totusi garanteaza pastrarea secretului bancar.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS : A

81. In topul clasamentelor centrelor offshore, Liechtenstein ocupa locul 2, dupa Jersey (cu 70 miliarde dolari) si inaintea Principatului Monaco ( 45 miliarde dolari).

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

82. Din 1863, Monaco a beneficiat de o derogare din partea Frantei prin care se permiteau oficial jocurile de noroc din cazinouri, in timp ce acestea erau interzise in Franta si Italia pana in 1933.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

83. Tratatul privind taxele, semnat de Olanda cu SUA si cu Marea Britanie, a conferit o anumita suprematie Antilelor Olandeze asupra celorlalte state in privinta secretului financiar.

a. Nici un raspuns nu este corect

b. Fals

c. Adevarat

ANS: C

84. Tratatul privind Antilele Olandeze (The Netherlands Antilles) prevede ca toate corporatiile din acest paradis fiscal care au investitii in SUA sunt fie scutite de impozite, fie achita impozite mai mari decat cele impuse pe profiturile castigate de companiile altor tari.

a. Nici un raspuns nu este corect

b. Fals

c. Adevarat

ANS: B

85. In Antilele Olandeze, secretul bancar este respectat existand o legislatie specifica in materie.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: B

86. Panama este cel mai important paradis fiscal din zona latino-americana, care dezvolta o veritabila industrie de servicii financiare.

a. Nici un raspuns nu este corect

b. Fals

c. Adevarat

ANS: C

87. In Elvetia evaziunea fiscala este sanctionata de dreptul administrativ si nu de cel penal.

a. Nici un raspuns nu este corect

b. Fals

c. Adevarat

ANS: C

88. Regatul Unit al Marii Britanii situat pe coasta vestica a Europei, format din Anglia, Scotia, Tara Galilor si Irlanda de Nord, este o monarhie cu o populatie de aproximativ 58 milioane de locuitori din care 8 milioane traiesc in Londra care utilizeaza sistemul de drept "common law".

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

89. Marele Ducat al Luxemburgului a devenit in ultimii 30 ani o piata financiara de prim rang, desi in 1963 avea doar 6 banci, iar in 2003 - 806 banci.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: B

90. Luxemburg a atras fluxul de capital din statele vecine (Germania si Franta) care aveau o legislatiei fiscala restrictiva, avand un sistem de impozitare care a contribuit la expansiunea ampla a sectorului financiar privat, sistem caracterizat prin discretia totala asupra trazactiilor financiare desfasurate in bancile luxemburgheze.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

91. Republica Singapore este situata in sud-estul Asiei in Peninsula Malayesiana, membra independenta a commonwealth-ului britanic din 1965, cu o populatie de aproximativ 3,000,000 locuitori din care 75% sunt chinezi iar 25% sunt malaynezi, indieni sau alte nationalitati.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

92. Datorita legislatiei adoptate de catre Parlamentul bulgar inaintea datei aderarii la Uniunea Europeana privind reducerea impozitului pe profit de la 15% la 10%, Bulgaria a devenit "paradisul fiscal al Uniunii Europene", cu impozitul este cel mai mic din UE, la acelasi nivel cu cel din Cipru.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

93. Fenomenul coruptiei include multiple definitii, delicte din sfera economico-financiara si bancara, asociate de multe ori cu criminalitatea "cartelelor" si a "gulerelor albe".

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

Conform normelor legale, Bursa de valori este organizata de catre Banca Nationala a Romaniei ca o societate cu raspundere limitata.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: B

95. Obiectul contractului de leasing il constituie bunurile imobile sau bunurile mobile de folosinta indelungata, aflate in circuitul civil, cu exceptia inregistrarilor pe banda audio si video, a pieselor de teatru, a manuscriselor, brevetelor si a drepturilor de autor.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

96. Contractul de licenta este conventia intre doua persoane prin care una, numita titular, se angajeaza sa-i cedeze celeilalte, numita beneficiar, dreptul de a folosi brevete de inventie, procedee tehnice, documentatii tehnice, scheme operatorii de productie, metode de exploatare a masinilor, metode de tratare a produselor, marci de fabrica, marci de comert si marci de serviciu, contra unui pret, in conditii si pe perioade determinate.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

97.Licentiatul are obligatia de a asigura o buna exploatare a inventiei precum si de a garanta existenta dreptului acordat.

a. Adevarat

b. Nici un raspuns nu este corect

c. Fals

ANS: C

98. Piata Nationala a Valorilor Mobiliare RASDAQ a fost oficial lansata la 25 octombrie1996

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

99. RASDAQ a initiat un proces complex de transformare intr-o bursa moderna in 2005

a. Adevarat

b. Nici un raspuns nu este corect

C. Fals

ANS: C

100. RASDAQ opereaza folosind tehnologie de inalta clasa intr-un sistem in care formatorii de piata se afla in competitie pentru a oferi cele mai bune preturi de vanzare si cumparare.

a. Adevarat

b. Fals

c. Nici un raspuns nu este corect

ANS: A

MULTIPLE CHOICE 2.

1. Dreptul afacerilor:

a.

este definit in legislatie si doctrina intr-o definitie unanim recunoscuta

b.

este considerat un drept economic

c.

este identificat cu dreptul comercial

ANS:    B

2.Raporturile dreptului afacerilor cu dreptul privat presupun:

a.

raporturi cu dreptul fiscal,

b.

raporturi cu dreptul administrativ,

c.

raporturi cu dreptul civil

ANS:    C

3. Raporturile dreptului afacerilor cu stiintele economice poate fi analizat din doua perspective:

a.

perspectiva macroeconomica si juridica

b.

perspectiva microeconomica si civila

c.

perspectiva macroeconomica si microeconomica

ANS: C

4. Caracteristicile fondului de comert:

a.

bun unitar distinct de elementele care il compun, bun mobil, bun mobil incorporal

b.

bun unitar distinct de elementele care il compun, bun imobil, bun mobil incorporal

c.

bun unitar distinct de elementele care il compun, bun mobil, bun imobil incorporal

ANS: A

5. Conditii de fond in utilizare marcii sunt:

a.

publicitatea marcii

b.

noutatea marcii

c.

specialitatea marcii

ANS: B

6. Marca leaga:

a.

consumatorul de distribuitor

b.

producatorul de distribuitor

c.

producatorul de consumator

ANS: C

7. Protectia internationala a marcilor se realizeaza prin trei sisteme:

a.

1. sistemul inregistrarii si protectiei international

2. sistemul de la Paris

3. sistemul inregistrarii si protectiei nationale

b.

1. sistemul inregistrarii si protectiei nationale

2. sistemul de la Madrid

3. sistemul marcii comunitare

c.

1. sistemul inregistrarii si protectiei nationale

2. sistemul marcii comunitare

3. sistemul marcii internationale

ANS: B

8. Obiectul garantiei reale poate fi:

a.

un bun imobil individualizat sau determinat generic,

b.

un bun mobil individualizat sau determinat generic

c.

o universalitate de bunuri imobile.

ANS: B

9. Continutul contractului de garantie reala:

a.

nu orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, poate fi parte in contractul de garantie a unei obligatii pentru o tranzactie

b.

contractul de garantie reala poate sa nu contina descrierea bunului     afectat garantiei

c.

contractul de garantie reala poate indica sau nu suma maxima a obligatiei garantate.

ANS: C

10. Comerciantul persoana fizica poate fi:

a.

persoana fizica autorizata,

b.

auxiliarii de comert

c.

comis-voiajorul

ANS: A

11.Pot desfasura activitati economice, in mod independent sau in cadrul asociatiilor familiale, persoanele fizice care indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a.

au implinit varsta de 14 ani, in cazul persoanelor fizice ce solicita     autorizarea pentru desfasurarea de activitati economice in mod independent,

b.

au calificarea - pregatire profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala, necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia;

c.

au fost condamnate penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea de fapte sanctionate de legile financiare, vamale

ANS: B

12.Persoanele fizice si asociatiile familiale pot fi autorizate sa desfasoare:

a.

activitati stiintifice in toate domeniile,

b.

activitatile economice, meseriile si ocupatiile, cu exceptia celor reglementate prin legi speciale

c.

activitatile economice, meseriile si ocupatiile,

ANS: B

13.Lichidarea grupului de interes economic trebuie terminata:

a.

in cel mult 1 ani de la data dizolvarii.

b.

in cel mult 2 ani de la data dizolvarii.

c.

in cel mult 3 ani de la data dizolvarii.

ANS: C

14.Administratorii unui grup de interes economic sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

a.

existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

b.

indeplinirea selectiva a hotararilor adunarilor generale;

c.

adoptarea oricarei hotarari in numele adunarii generale a membrilor grupului

ANS: A

15.Grupul de interes economic se dizolva:

a.

1.prin intrarea in faliment,

2.prin incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul, respectiv incetarea personalitatii juridice, in conditiile legii, a unuia dintre membri,

3. cand, numarul membrilor s-a redus la unul singur

b.

1.prin intrarea in faliment

2.cand, numarul membrilor s-a redus la unul singur

c.

1.prin incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul, respectiv incetarea personalitatii juridice, in conditiile legii, a unuia dintre membri,

2.cand, numarul membrilor s-a redus la unul singur

ANS: A

16.Principalele caracteristici ale paradisului fiscal:

a.

-impozite reduse,

- secretul operatiunilor desfasurate pe teritoriul si sub jurisdictia statului respectiv,

b.

- impozite reduse,

- secretul operatiunilor desfasurate pe teritoriul si sub jurisdictia statului respectiv,

- activitatea bancara cu regim juridic distinct intre cetatenii nationali si cetatenii straini, incurajeaza activitatile bancare externe,

c.

- impozite reduse,

- activitatea bancara cu regim juridic distinct intre cetatenii nationali si cetatenii straini, incurajeaza activitatile bancare externe,

ANS: B

17.Formele fenomenului de coruptie cu implicatii in "criminalitatea gulerelor albe" sunt:

a.

1. coruptie profesionala-

2. coruptia economica

3. criminalitatea economico-financiara

4. criminalitate de afaceri

5. coruptia politica

b.

1. coruptie profesionala-

2. coruptia economica

3. coruptia politica

c.

1. coruptia economica

2. criminalitatea economico-financiara

3. criminalitate de afaceri

4. coruptia politica

ANS: B

Prin ce se particularizeaza contractul de vanzare-cumparare comerciala fata de contractul de vanzare-cumparare civila:

a.

comercialitate;

b.

comutativitate;

c.

translativitate.

ANS:    A

Care sunt caracterele juridice ale contractului de comision:

a.

bilateral (sinalagmatic), consensual, oneros;

b.

aleatoriu, gratuit, comutativ;

c.

bilateral, oneros, comutativ si translativ.

ANS:    A

20. Contractul de consignatie este reglementat ca o forma particulara a contractului de:

a. franciza

b. comision

c. leasing

ANS: B

21. Formele francizei sunt:

a.

Franciza de productie si franciza functionala

b.

Franciza de servicii si franciza de productie

c.

Franciza financiara si franciza operationala

d.

Franciza de productie, franciza de servicii si franciza de productie

ANS:    D

22. Contractul de vanzare - cumparare comerciala are urmatoarele caractere:

a.este aleatoriu, gratuit, bilateral si constitutiv;

b.este sinalagmatic, comutativ, oneros si constitutiv de drepturi;

c.este bilateral, oneros, comutativ si translativ de proprietate.

ANS:    C

23. Cumparatorul este obligat:

a. sa plateasca pretul

b.sa suporte cheltuielile de ridicare;

c.sa dea garantii contra evictiunii.

ANS:    A

24. Care dintre urmatoarele obligatii apartin vanzatorului:

a.sa predea marfa

b.sa suporte cheltuielile de ridicare;

c.sa nu primeasca pretul pana nu a redate bunul.

ANS:    A

25. Contractul de cont curent:

a.este un contract de creditare;

b.nu este un contract de creditare;

c.poate sa-l faca numai o banca.

ANS:    B

26. Franciza este:

a.procentul din suma asigurata cu care se reduce suma acordata in caz de dauna;

b.dreptul de a exploata un produs, o afacere sau un serviciu;

c.dreptul de a utiliza un anume procedeu.

ANS:    B

27. Partile contractului de factoring sunt:

a.aderentul si debitorul;

b.aderentul, factorul, debitorul;

c.factorul si aderentul.

ANS:    B

28. Pedeapsa principala aplicata persoanei juridice este

a.

dizolvarea persoanei juridice

b.

amenda

c.

afisarea sau difuzarea hotararii de condamnare

ANS: B

29.Pedepsele complementare aplicabile persoanei juridice sunt

a.

suspendarea activitatii persoanei juridice

b.

degradarea militara

c.

detentiunea pe viata

ANS: A

Executarea pedepselor complimentare incepe:

a.

dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare

b.

in timpul excutarii pedepsei principale

c.

in timpul arestarii preventive

ANS: A

31.Dizolvarea persoanei juridice poate fi aplicata numai atunci cand:

a.

persoana juridica a savarsit fapta cu intentie directa calificata prin scop

b.

persoana juridica a savarsit fapta cu praeterintentie

c.

persoana juridica a savarsit fapta din culpa cu prevedere

ANS: A

32. Raspunderea penala a persoanelor juridice:

a.

exclude raspunderea penala a persoanelor fizice

b.

nu exclude raspunderea penala a persoanelor fizice

c.

excude raspunderea penala a persoanelor fizice autorizate

ANS: B

33. Afisarea hotararii definitive de condamnare sau difuzarea acesteia se face pe cheltuiala:

a.

statului

b.

persoanei juridice condamnate

c.

partii vatamate si statului

ANS: B

34. Recidiva postcondamnatorie exista atunci cand:

a.

persoana juridica savarseste o infractiune din culpa, dupa ramanerea definitiva a unei hotararii de condamnare la pedeapsa amenzii

b.

persoana juridica savarseste din nou o infractiune cu intentie, iar amenda pentru infractiunea anterioara este considerata ca fiind executata

c.

persoana juridica savarseste din nou o infractiune cu intentie, iar amenda pentru infractiunea anterioara nu a fost executata

ANS: C

35. Inchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o perioada de la 3 luni la 3 ani nu poate fi aplicata:

a.

persoanelor juridice care isi desfasoara activitatea in domeniul presei

b.

societatilor comerciale cu raspundere limitata

c.

societatilor comerciale pe actiuni

ANS: A

36.. Afisarea sau difuzarea hotararii de condamnare a unei societati comerciale este considerata :

a.

Pedeapsa complementara

b.

Pedeapsa principala

c.

Pedeapsa morala

ANS: A

37. Dizolvarea persoanei juridice poate fi aplicata numai atunci cand

a.

persoana juridica a savarsit fapta cu intentie directa calificata prin scop

b.

persoana juridica a savarsit fapta cu intentie indirecta

c.

persoana juridica a savarsit fapta din culpa cu prevedere

ANS: A

38. Dizolvarea activitatii persoanei juridice poate fi aplicata:

a.

patronatelor

b.

societatilor cu raspundere limitata

c.

organizatiilor religioase

ANS:    B

39.Raspunderea penala a persoanelor juridice:

a.

exclude raspunderea penala a persoanelor fizice

b.

nu exclude raspunderea penala a persoanelor fizice

c.

exclude raspunderea penala a persoanelor fizice autorizate

ANS: B

40. Exista recidiva postexecutorie cand:

a.

persoana juridica savarseste o infractiune cu intentie, dupa ramanerea definitiva a unei hotararii de condamnare pentru o infractiune savarsita din culpa

b.

persoana juridica savarseste din nou o infractiune cu intentie, iar amenda pentru infractiunea anterioara a fost executata sau considerata ca fiind executata

c.

persoana juridica savarseste din nou o infractiune cu intentie, iar amenda pentru infractiunea anterioara nu a fost executata

ANS: B

41. Fondatorul raspunderii penale a persoanei juridice este:

a.

Ciprian Rus

b.

Vintila Dongoroz

c.

Constantin Mitrache

ANS: B

42.Afisarea hotararii definitive de condamnare sau difuzarea acesteia se face pe cheltuiala:

a.

statului

b.

persoanei juridice condamnate

c.

partii vatamate si statului

d.

partii vatamate si persoanei juridice condamnate

ANS: B

Contractele de transfer de tehnologie sunt:

a.

contractul de franciza, licenta, know-how, consulting engineering

b.

contractul de asigurare, licenta, know-how, leasing

c.

contractul de licenta, know-how, cont curent

ANS:    A

44. Activitatea de asigurare se grupeaza in:

a.

asigurari de viata; asigurari speciale

b.

asigurari generale, asigurari de bunuri

c.

asigurari de viata; asigurari generale

ANS: C

45.Directiva Consiliului 94/33/CE/ 1994 referitoare la protectia tinerilor in munca stabileste varsta adolescentilor pentru tinerii:

a.

intre 15 si 18 ani care nu mai face obiectul scolarizarii obligatorii

b.

intre 14 si 18 ani

c.

intre 15 si 21 ani care face obiectul scolarizarii obligatorii

ANS: A

46. Politicile de piata muncii din Romania includ domeniile:

a.

legislatia muncii, politicile active, politicile pasive

b.

politici interactive, legislatie privind asigurarile sociale, legislatia muncii

c.

legislatia muncii, politicile active, legislatie privind asigurarile sociale

ANS: A

Obiectivele strategiei de ocupare ale Romaniei stabilite pe baza celor trei mari obiective strategice interdependente ale Strategiei Europene de Ocupare revizuite sunt:

a.

ocupare deplina,

incluziune sociala

calitatea muncii

b.

calitatea muncii,

productivitatea muncii,

coeziune sociala,

c.

ocupare deplina,

calitatea si productivitatea muncii,

coeziune si incluziune sociala.

ANS:    C

Bursele de marfuri:

a.

Se infiinteaza ca societati cu raspundere limitata

b.

bursele de marfuri sunt organisme cu drept de autoreglementare

c.

bursa de marfuri nu are dreptul sa reglementeze propriile activitati in legatura cu pietele pe care le administreaza

ANS: B

49.C.N.V.M. este compusa din sapte membri,

a.

Un presedinte, trei vicepresedinti si trei comisari

b.

Un presedinte, doi vicepresedinti , trei comisari si o secretara

c.

Un presedinte, doi vicepresedinti si patru comisari

ANS: C

50.Constituie activitati comerciale ilicite si atrag raspunderea contraventionala sau penala, dupa caz, fata de cei care le-au savarsit, urmatoarele fapte:

a.

conditionarea vanzarii unor marfuri de cumpararea altor marfuri;

b.

vanzarea ambulanta a oricaror marfuri in alte locuri decat cele autorizate de Parlament;

c.

declararea de catre agentii economici la organele fiscale, inainte de aplicare, a adaosurilor comerciale si a celor de comision;

ANS: A

51. In indeplinirea atributiilor sale Consiliul Concurentei se va consulta cu:

a.

comisiile de specialitate ale Parlamentului

b.

consilierii Primului Ministru al Romaniei

c.

organele administratiei publice centrale sau locale, solicitand informatii si asistenta din partea acestora.

ANS: C

52.Plenul Consiliului Concurentei este un organ colegial si este format din sapte membri:

a.

Un presedinte, doi vicepresedinti si patru consilieri de concurenta.

b.

Un presedinte, trei vicepresedinti si trei consilieri de concurenta

c.

un presedinte, doi vicepresedinti si trei consilieri de concurenta si un consilier pentru relatia cu Uniunea Europeana

ANS: A

53. Principiile fiscalitatii conform prevederilor Codului Fiscal sunt:

a) neutralitatea masurilor fiscale, certitudinea impunerii,

b) echitatea fiscala, neutralitatea masurilor fiscale,eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal,

c) neutralitatea masurilor fiscale, certitudinea impunerii, echitatea fiscala, neutralitatea masurilor fiscale, eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal,

ANS:    C

54. Dreptul afacerilor contine:

a. elementele de drept privat, elemente de drept public, elemente de economie politica, elemente de management

b. elementele de drept privat

c. elemente de drept public

ANS: A

55. Faptele de comert pot fi clasificate in doctrina clasica astfel:

a. fapte de comert obiective, fapte de comert subiective

b. faptele de comert obiective, unilaterale

c. fapte de comert mixte

ANS: A

56. Cunoasterea caracterului fondului de comert este importanta:

a. pentru stat

b. pentru consumatori

c. pentru comerciant, pentru protejarea intereselor creditorilor comerciantului

ANS: C

57.Trasaturile definitorii ale sucursalei sunt:

a. absenta personalitatii juridice, autonomia de gestiune

b. dispun de vad comercial

c. nu dispun de clientela proprie

ANS:    A

58.Caracteristicile firmei sunt:

a. firma noua deosebita de cele existente, dreptul de folosinta exclusiva asupra firmei dobandita prin inscrierea acestora in registrul comertului

b. firmele vor fi scrise in limba romana si o limba de circulatie internationala

c. dreptul de folosinta exclusiva asupra firmei se dobandeste prin publicarea acesteia in Monitorul Oficial

ANS: A

59. Caracterele firmei sunt:

a. firma poate fi: individualista,sociala,originara (constitutiva), derivata (dobandita de la adevaratul titular)

b. firma poate fi: individuala- pentru comerciantul persoana fizica, sociala- pentru societatile comerciale, originara (constitutiva), derivata (dobandita de la adevaratul titular)

c. firma poate fi copiata, cu instiintarea proprietarului initial

ANS: B

60. Apararea firmei se poate realiza prin urmatoarele actiuni:

a. Actiunea in contrafacerea sau uzurparea firmei, Actiunea in concurenta neloiala,    Actiunea in daune (despagubiri) materiale si morale

b. Actiunea in fata Curtii de la Haga

c. Actiunea in fata Curtii Drepturilor Omului

ANS: A

61. Distintia dintre firma si emblema:

a. firma este un elemente obligatoriu pentru individualizarea comerciantului, iar emblema are caracter facultativ,

b. emblema nu se poate transmite separat de fondul de comert, firma da.

c. firma este facultativa, emblema este obligatorie

ANS: A

62.Inregistrarea marcii confera titularului sau:

a. un drept exclusiv asupra marcii, drept de folosire sau exploatare a marcii, dreptul de a interzice folosirea aceluiasi semn de catre alti comercianti

b. un drept relativ aupra marcii

c. dreptul de a-si comercializa produsele

ANS: A

63. Societatea se dizolva prin:

a. inregistrarea societatii in Monitorul Oficial

b. hotararea adunarii generale, falimentul societatii, declararea nulitatii societatii;

c. fuziunea societatii comerciale

ANS: B

64.Formele fuziunii unei societati comerciale sunt:

a. Fuziunea prin asimilare   

b. Fuziunea prin contopire, prin absorbtie

c. Fuziunea prin dizolvare

ANS: B

65. Sediul grupului de interes economic trebuie stabilit:

a. fie la locul in care se afla administratia centrala a grupului sau a unuia dintre membrii grupului

b. fie la locul in care se afla administratia centrala a unuia dintre membrii grupului

c. la locul in care se afla o sucursala a grupului de interes economic

ANS: A

66.Societatile comerciale se vor constitui in una dintre urmatoarele forme:

a. societate in comandita simpla; grup de interes economic european

b. societate in nume colectiv; societate in comandita simpla; grupul de interes economic; societate in comandita pe actiuni si societate cu raspundere limitata.

c. societate pe actiuni; societate in comandita pe actiuni, societate cu raspundere limitata, societate in nume colectiv; societate in comandita simpla;

ANS: C

67.Suspendarea activitatii persoanei juridice nu poate fi aplicata:

a. partidelor politice,

b. societatilor comerciale pe actiuni

c. organizatiilor religioase, partidelor politice,

ANS: C

68. Pedepsele complementare sunt:

a. neafisarea-nedifuzarea hotararii de condamnare

b. amenda

c. interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice pe o durata de la 1 an la 3 ani

ANS: C

69.Cauzele care inlatura caracterul penal al faptei nu-si gasesc aplicare in privinta:

a. persoanelor fizice

b. persoanelor juridice, societatilor comerciale pe actiuni

c. persoanele juridice

ANS: B

70. Raspund penal:

a. statul si persoanele fizice

b. persoanele juridice si persoanele fizice

c. persoanele fizice si autoritatile publice

ANS: B

71.Pedepsele complementare aplicabile persoanei juridice sunt:

a. dizolvarea si suspendarea activitatii persoanei fizice

b. amenda si interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice

c. suspendarea activitatii persoanei juridice si inchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice

ANS: C

72. Persoanei juridice ii sunt aplicabile dispozitiile referitoare la

a. concursul de infractiuni, recidiva

b. excesul justificat

c. iresponsabilitatea

ANS: A

Bursele se impart in:

a. burse de marfuri si servicii

b. burse de valori, burse de marfuri (comert)

c. burse de devize

ANS: B

74. Licitatiile se deosebesc fata de burse deoarece:

a. marfurile sau mostrele se gasesc la locul unde se desfasoara licitatia

b. se vand si se cumpara hartii de valoare si valutele,

c. programul de functionare a licitatiei este continuu.

ANS: A

Agentii comerciali care lucreaza pe baza contractului de agency sunt:

a. agentii de bursa

b. factorii postali

c. brokerii si factorii

ANS: C

76. Contracte de finantare sunt:

a. Contractul de know how

b. Contractul de leasing, factoring

c. Contractul de cont curent

ANS: B

77. Modificarea contractului de asigurare poate fi ceruta de catre:

a. asigurat, asigurator

b. prin lege,

c. terte parti interesate

ANS: A

Reglementari comunitare in domeniul muncii si securitatii sociale privind egalitatea sexelor:

a.principiul platii egale pentru munca egala; plata egala pentru munca de valoare egala;

b. principiul egalitatii de tratament intre copii si adulti; principiul tratamentului egal in materia securitatii sociale

c. principiul platii egale pentru munca egala; plata egala pentru munca de valoare egala; principiul egalitatii de tratament intre copii si adulti; principiul tratamentului egal in materia securitatii sociale

ANS:    A

79. Strategia Uniunii Europene in domeniul ocuparii fortei de munca are la baza patru piloni, si anume:

a. -imbunatatirea capacitatii de plata a somajului;

-dezvoltarea spiritului anteprenorial si crearea de locuri de munca;

b. -promovarea capacitatii de adaptare a intreprinderilor mici si mijlocii

- asigurarea egalitatii intre tineri si varstnici

c. -imbunatatirea capacitatii de angajare;

-dezvoltarea spiritului anteprenorial si crearea de locuri de munca;

- promovarea capacitatii de adaptare a intreprinderilor si a angajatilor acestora;

- asigurarea egalitatii de sanse intre femei si barbati.

ANS:    C

Liniile directoare integrate pentru crestere economica si locuri de munca prevazute de Noua Agenda Sociala - Strategia de la Lisabona (2005) sunt:

a. Liniile directoare macroeconomice

b. Liniile directoare microeconomice, macroeconomice si pentru ocuparea fortei de munca

c. Linii directoare pentru ocuparea fortei de munca

ANS:    B

81. Jurisdictiile fiscale existente pe plan mondial se impart in doua categorii:

a) cu un nivel mare al taxelor si care nu percep nici o taxa

b) cu un nivel ridicat al taxelor (taxa pe venit, TVA, taxa pe salarii, taxa pe dividende, taxe municipale, taxe de drumuri, taxe imobiliare etc.) si care nu percep taxe deloc sau acestea sunt foarte mici.

c) cu un nivel mare al taxelor si cu nivel mic al taxelor

ANS: B

82. RASDAQ a initiat un proces complex de transformare intr-o bursa moderna in:

a. 2005

b. 2004

c. 2002

ANS: C

83. Caracteristicile titlurilor de valoare sunt:

a. titlurile de valoare au caracter constitutiv, caracter formal si literal

b. titlurile de valoare au caracter constitutiv,

c. titlurile de valoare au caracter obiectiv.

ANS. A.

84. Criteriile de clasificare a titlurilor de valoare sunt:

a. dupa cauza

b. dupa continut, cauza, modul in care circula

c. dupa durata lor de functionare

ANS. B

85. Titlurile de valoare dupa cauza lor se impart in:

a.titluri concrete si abstracte

b. titluri concrete si cauzale

c. titluri cauzale, si abstracte

ANS. C

86. Titlurile de valoare improprii sunt:

a. bilete de calatorie cu mijloacele de transport, bilete de loterie, bilete de intrare la teatru

b. cambia, cec-ul

c. polita de asigurare, biletele pentru statiunile de odihna

ANS. A

87. Alegeti raspunsul corect:

a. Intr-o cambie platibila la vedere, tragatorul nu poate stipula ca suma va fi producatoare de dobanda

b. Intr-o cambie platibila la vedere, tragatorul poate stipula ca suma va fi producatoare de dobanda

c. Intr-o cambie ascunsa, tragatorul poate stipula ca suma va fi producatoare de dobanda

ANS.    B

88. Atributiile tragatorului in orci cambie sunt:

a. nu poate interzice in cambie prezentarea spre acceptare, doar daca cambia este platibila la un tert

b. nu poate stipula ca ea trebuie sa fie prezentata spre acceptare, fixand sau nu un termen pentru prezentare

c. poate stipula ca prezentare spre acceptare nu poate avea loc inaintea unei anumite date

ANS: C

89. Biletul la ordin a carui scadenta nu este aratat este socotit:

a. platibil la vedere

b. neplatibil la vedere

c. emis nelegal

ANS: A

90. In cazul CEC-ului raspunzator pentru plata este:

a. trasul

b. tragatorul

c. terta persoana careia ii este adresat CEC-ul

ANS: B

91. Termenul de prescriptie in cazul actiunii contra emitentului pentru CEC-ului circular este de:

a. 2 ani de la data emisiunii

b. 5 ani de la data emisiunii

c. 3 ani de la data emisiunii

ANS: C

92. Efectele de comert cunoscute sub bunele de titluri comerciale de valoare- cambie, biletul la ordin si CEC-ul mai sunt numite si:

a. "moneda comerciantilor"

b. "moneda bancara"

c. titluri reprezentative ale marfurilor

ANS: A

93. Deosebirile intre societatea civila si societatea comerciala privesc:

a) - conditiile de functionare

- obiectul sau natura operatiunilor realizate de societate

- existenta sau nu a unor obligatii profesionale

b) - impartirea profitului

- conditiile de functionare

- obiectul sau natura operatiunilor realizate de societate

c) - esenta diferita

- obiectul sau natura operatiunilor realizate de societate

- existenta sau nu a unor obligatii profesionale

ANS: A

94. Consiliul Concurentei adopta instructiuni, in special cele care privesc:

a. notificarile de concentrari economice; solicitarile de dispense si prorogarea de dispense;

b. notificarile privind evolutiile bursei de marfuri;

c. calcularea cifrei de afaceri si a plafoanelor valorice prevazute de regulamente

ANS:    A

Consiliul Concurentei va comunica punctul sau de vedere asupra oricarui aspect

in domeniul politicii concurentiale, la cererea:

a. Oricarei persoane interesate

b. Oficiului pentru Protectia Consumatorului

c. Presedintiei Romaniei; organizatiilor pentru protectia consumatorilor;

instantelor judecatoresti si parchetelor.

ANS: C

Schema de ajutor se aplica pentru agentii economici care indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:

a. realizeaza investitii cu o valoare care depaseste echivalentul in lei a un milion de euro;

b. realizeaza investitii cu o valoare care depaseste echivalentul in lei a doua milioane

de euro;

c. creaza cel putin 100 de noi locuri de munca, ca urmare a realizarii investitiei initiale

ANS: A

Agentii economici nu pot beneficia de urmatoarele tipuri de ajutor de ajutor de stat:

a. Ajutor pentru intreprinderile mici si mijlocii

b. Ajutoare in favoarea activitatilor legate de export

c. Ajutor pentru cooperare

ANS: B

Obligatiile operatorilor economici reglementate de OG nr. 21/1992, privind protectia consumatorilor, republicata, sunt:

a. Obligatii ale consumatorilor

b. Obligatii ale producatorilor

c. Obligatii ale organelor consultative

ANS:    B

99. Obligatiile producatorilor conform OG nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, sunt:

a. Sa nu comercializeze produse despre care detin informatii sau considera ca pot fi periculoase

b. Sa presteze servicii care nu afecteaza viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor

c. Sa sa puna pe piata numai produse sigure si, daca, actele normative in vigoare prevad, acestea sa fie testate sa/sau certificate

ANS: C

100. Obligatiile distribuitorilor conform OG nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, sunt:

a. Sa nu comercializeze produse despre care detin informatii sau considera ca pot fi periculoase

b. Sa presteze servicii care nu afecteaza viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor

c. Sa sa puna pe piata numai produse sigure si, daca, actele normative in vigoare prevad, acestea sa fie testate sa/sau certificate

ANS: A

101. Obligatiile prestatorilor de servicii conform OG nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, sunt:

a. Sa nu comercializeze produse despre care detin informatii sau considera ca pot fi periculoase

b. Sa presteze servicii care nu afecteaza viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor

c. Sa sa puna pe piata numai produse sigure si, daca, actele normative in vigoare prevad, acestea sa fie testate sa/sau certificate

ANS: B

102. Organele administratiei publice care asigura protectia consumatorului sunt:

a. Consiliul Economic si Social

b. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului

c. Organizatia Patronala a Consumatorilor

ANS: B

103. Printre activitatile derulate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului sunt:

a. coordoneaza si realizeaza strategia si politica guvernului in domeniul protectiei muncii

b. asigura armonizarea cadrului legislativ national cu reglementarile din UE in domeniul protectiei mediului care afecteaza consumator

c. efectueaza activitati de analiza si marcare a metalelor pretioase ai aliajelor si de expertizare a acestora.

ANS: C

104. Drepturile Asociatiilor pentru protectia consumatorului, conform OG nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata sunt:

a. de a primi sume de la bugetul comunitar

b. de a fi consultate cu ocazia elaborarii actelor normative in domeniul protectiei consumatorului

c. de a introduce actiuni la instantele de arbitraj pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale consumatorilor

ANS: B

105. In aplicarea prevederilor OG nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, guvernul emite norme metodologice privind:

a. desfasurarea activitatii consiliilor consultative pentru protectia consumatorului.

b. informarea si educarea in domeniul protectiei muncii.

c. conditiile de realizare a expertizelor juridice in cazul viciilor ascunse, pe categorii de produse si servicii.

ANS: A

106. Consiliului Consultativ pentru protectia consumatorului este compus din:

a. prefect, prim- ministru, reprezentant al asociatiilor pentru protectia consumatorului

b. reprezentant al asociatiilor pentru protectia consumatorului, prefect, consilieri locali

c. prefect, reprezentant al asociatiilor pentru protectia consumatorului, reprezentanti ai organelor administratiei publice cu competente in domeniul protectiei consumatorului.

ANS: C

In categoria jurisdictiilor off shore de tip International Business Companies

(IBC) intra:

a.

Anquilla, Belize, British Virgin Islands, Seychelles

b.

Anquilla, Insulele Cayman, Belize, British Virgin Islands, Cipru

c.

Anquilla, Belize, British Virgin Islands, Madeira, Olanda, Panama, Seychelles

ANS:    A

Avantajele infiintarii companiilor offshore sunt:

a.

anonimat si confidentialitate; taxe reduse cu o mai buna planificare internationala a taxelor; lipsa controalelor valutare; opereaza intr-un sistem bancar bine organizat si dezvoltat; regulamente lejere; posibilitatea diversificarii obiectului de activitate fara nici o restrictie; ascunderea provenientei marfurilor prin prelucrarea in zonele libere adiacente altor centre financiare offshore;

b.

anonimat si confidentialitate; taxe reduse cu o mai buna planificare internationala a taxelor; lipsa controalelor valutare; opereaza intr-un sistem economic si politic stabil; opereaza intr-un sistem bancar bine organizat si dezvoltat; posibilitatea diversificarii obiectului de activitate fara nici o restrictie;

c.

anonimat si confidentialitate; suporta taxe reduse; regulamente lejere; posibilitatea de expansiune mult mai buna; ascunderea provenientei marfurilor prin prelucrarea in zonele libere adiacente altor centre financiare offshore;

ANS: A

Jurisdictiile fiscale existente pe plan mondial se impart in doua categorii:

a.

1. cu un nivel mare al taxelor

2. nu percep nici o taxa

b.

1. cu un nivel ridicat al taxelor (taxa pe venit, TVA, taxa pe salarii, taxa pe dividende, taxe municipale, taxe de drumuri, taxe imobiliare etc.) si

2. care nu percep taxe deloc sau acestea sunt foarte mici.

c.

1. cu un nivel mare al taxelor

2. cu nivel mic al taxelor

ANS: B

Obligatiile principale ale managerului (trustee) sunt:

a.

1. sa indeplineasca obiectivele pentru care a fost creat trustul;

2. sa actioneze cu buna credinta (ca un mandatar) si prudenta/diligenta (judecata in abstracto) in interesul personal;

b.

1. sa indeplineasca obiectivele pentru care a fost creat trustul

2. sa actioneze in interesul beneficiarului pentru care a fost creat trustul

c.

sa indeplineasca obiectivele pentru care a fost creat trustul;

sa actioneze cu buna credinta (ca un mandatar) si prudenta/diligenta (judecata in abstracto) pentru a realiza scopul in care a fost creat trustul; si,

sa actioneze in interesul beneficiarului pentru care a fost creat trustul.

ANS:    C

Criminalitatea gulerelor albe a fost dezvoltata de Sutherland in trei planuri:

a.

1. cu privire la infractiune;

2. cu privire la infractor;

3. cu privire la atitudinea societatii fata de criminalitate in afaceri.

b.

1. cu privire la societatea care incrimineaza infractiunea;

2. cu privire la infractor;

3. cu privire la atitudinea societatii fata de criminalitatea in afaceri.

c.

1. cu privire la infractiune;

2. cu privire la infractorii recidivisti;

3. cu privire la atitudinea societatii fata de criminalitate in afaceri

ANS: A

112. Obligatiile vanzatorului in contractul de leasing sunt:

a. exploatarea bunului prin respectarea instructiunilor tehnice

b. livrarea echipamentului de calitate, in stare de functionare

c. controlului modului in care este exploatat echipamentul

ANS: B

113. Obligatiile beneficiarului in contractul de leasing sunt:

a. exploatarea bunului prin respectarea instructiunilor tehnice

b. livrarea echipamentului de calitate, in stare de functionare

c. controlului modului in care este exploatat echipamentul

ANS: A

114. Obligatiile societatii de leasing in contractul de leasing sunt:

a. exploatarea bunului prin respectarea instructiunilor tehnice

b. livrarea echipamentului de calitate, in stare de functionare

c. controlului modului in care este exploatat echipamentul

ANS: C

115. Contractul de leasing:

a. se incheie pe o perioada de minim 2 ani

b. forma scrisa este obligatorie conform OG 51/1997 cu nmodificarile si completarile ulterioare

c. constituie titlu executoriu

ANS: C

116. Leasingul a aparut prima data in:

a. Europa

b. SUA

c. Asia

ANS: B

117. Partile implicate in contractul de leasing sunt:

a. cumparatorul, vanzatorul, distribuitorul

b. cumparatorul, clientul, prestatorul de servicii

c. cumparatorul, vanzatorul, clientul

ANS: C

118. Formele factoringului sunt:

a. Factoring traditional, factoring la scadenta

b. Factoring operational, factoring traditional

c. Factoring la scadenta, factoring de servicii

ANS: A

119. Natura juridica a contractului de factoring:

a. se deosebeste de imprumut, mandat comercial

b. prezinta asemanari cu vanzarea- cumpararea civila,

c. prezinta asemanari cu imprumutul, mandatul comercial, scontul si asigurarea creditului

ANS: C

120. In conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, numarul actionarilor in societatea pe actiuni nu poate fi mai mic de:

a.    2

b.    5

c. 10

ANS: B

121. In conformitate cu prevederile Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, dizolvarea de drept a societatii se realizeaza daca nu se majoreaza capitalul social la nivelul prevazut de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale in termen de:

a. 5 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a legii

b. 15 zile de la data intrarii in vigoare a legii

c. 60 zile de la data intrarii in vigoare a legii

ANS: C

122. Instanta competenta care se pronunta in cazul falimentului societatii comerciale este:

a. Inalta Curte de Casatie si Justitie

b. Judecatoria

c. Tribunalul

ANS: C

123. Dreptul asupra unei marci este de natura:

a. patrimoniala

b. civila

c. comerciala

ANS: A

124. Conditii de fond in utilizarea unei marci sunt:

a. inregistrarea marcii la OSIM

b. noutatea marcii

c. asemanarea marcii cu alta existenta pe piata.

ANS: B

125.Conditii de forma in utilizarea unei marci sunt:

a. inregistrarea marcii la OSIM

b. noutatea marcii

c. asemanarea marcii cu alta existenta pe piata.

ANS: A

126. Protectia juridica asupra marcii prin inregistrarea acesteia la OSIM produce efecte in termen de:

a. 1 an

b. 5 ani

c. 10 ani

ANS: C

127. Sistemul cel mai vechi si mai usor de inregistrare a unei marci este:

a. sistemul de la Madrid

b. sistemul inregistrarii si protectiei nationale

c. sistemul international

ANS: B

128. OMPI inseamna:

a. Organizatia Mondiala a Protectiei Intelectuale

b. Organizatia Mondiala a Protectiei internationale

c. Organizarea Marcii si Protectia Internationala

ANS: A

129. Marca care ramane dependenta de marca din tara de origine este:

a. marca nationala

b. marca comunitara

c. marca internationala

ANS: C

Marca care ramane dependenta de marca din tara de origine in termen de:

a.    1 an

b.    5 ani

c. 10 ani

ANS: B

131. Orice garantie reala mobiliara este transmisibila prin:

a. instrainare

b. vanzare-cumparare

c. cesiune

ANS: C

132. Cele patru mari prioritati ale activitatii comunitare din Strategia de la Lisabona si modelul social european Strategia de la Lisabona si modelul social european sunt:

a. locuri de munca mai multe, educatie si formare prefesionala, incluziune sociala, modernizarea sistemului asigurarilor medicale

b. locuri de munca mai multe, educatie si formare prefesionala, incluziune sociala, modernizarea sistemului sigurantei muncii

c. locuri de munca mai multe, educatie si formare prefesionala adaptate societatii bazate pe cunoastere, incluziune sociala, modernizarea sistemului asigurarilor sociale

ANS: C

133. Tratate si documente comunitare relevante in domeniul ocuparii fortei de munca si securitatii sociale sunt:

a. Tratatul de la Nisa, Carta Drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, Strategia de la Lisabona, Carta Comunitatii privind Drepturile Sociale Fundamentale ale Tinerilor

b. Tratatul de la Amsterdam, Carta Drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, Strategia de la Lisabona, Carta Comunitatii privind Drepturile Sociale Fundamentale ale Muncitorilor

c. Tratatul de la Amsterdam, Carta Drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, Strategia de la Lisabona, Carta Comunitatii privind Drepturile Sociale Fundamentale ale Tinerilor

ANS: B

134. Drepturile salariatului conform prevederilor Codului Muncii (Legea nr. 53/2003) sunt:

a. dreptul la salarizare pentru munca depusa; dreptul la repaus zilnic si saptamanal; dreptul la concediu de odihna anual; dreptul la egalitate de sanse si de tratament; dreptul la demnitate in munca; dreptul sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;

b. dreptul la salarizare pentru munca depusa; dreptul la repaus zilnic si saptamanal; dreptul la concediu de odihna anual; dreptul la egalitate de sanse si de tratament; dreptul la securitate si sanatate in munca;

c. dreptul la concediu de odihna anual; dreptul la egalitate de sanse si de tratament; dreptul la demnitate in munca; dreptul sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;

ANS: B

135. Obligatiile salariatului conform prevederilor Codului Muncii (Legea nr. 53/2003) sunt:

a. obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului; obligatia de a respecta disciplina muncii; obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca; obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;

b. obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului; obligatia de a respecta disciplina muncii; obligatia de a stabili atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii

c. obligatia de a respecta secretul de serviciu, obligatia de a realiza norma de munca, obligatia de a asigura permanent conditiile tehnice si organizatorice in vederea desfasurarii muncii

ANS: A

136. Drepturile angajatorului conform prevederilor Codului Muncii (Legea nr. 53/2003) sunt:

a. dreptul de a comunica periodic salariatilor situatia economica si financiara a unitatii, freptul de a plati toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, dreptul de a asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor

b. sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege;

c. dreptul de a stabili organizarea si functionarea unitatii; dreptul de a stabili atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii; dreptul de a da dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor; dreptul de a controla modul de indeplinire a sarcinilor de serviciu;

ANS: C

137. Obligatiile angajatorului conform prevederilor Codului Muncii (Legea nr. 53/2003) sunt:

a. obligatia de a se consulta cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora, obligatia de a da dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor

b. obligatia de a acorda salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca; obligatia de a plati toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, dar si obliagatia de a retine si vira contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;

c. obligatia de a stabili organizarea si functionarea unitatii; obligatia de a stabili atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii

ANS: B

138. Administratorii unui grup de interes economic raspund solidar fata de societate pentru:

a. existenta registrelor cerute de lege si corectitudinea continutului acestora, indeplinrea cu exactitate a hotararilor adunarii generale, indeplinirea cu exactitate a indatoririlor din lege si din actul constitutiv.

b. falimentul grupului de interes economic

c. retragerea unui membru al grupului de interes economic

ANS: A

139. In Romania sunt reglementate prin Legea nr.161/ 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei:

a. grupurile de interes internationale

b. societatile multinationale

c. grupurile de interes european

ANS: C

140. Retragerea unui membru al unui grup de interes economic se realizeaza astfel:

a. cu acordul unei treimi din numarul membrilor grupului de interes economic

b. cu acordul tuturor membrilor

c. prin decesul membrului

ANS: BPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1626
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved