Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Regulamentul 1698 / 2005 (FEADR)

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micRegulamentul 1698 / 2005 (FEADR)

REGULAMENTUL NR.1698/2005 PRIVIND SPRIJINUL DE DEZVOLTARE RURALA acordat din F.A.D.R. revizuit in octombrie 2006

TITLUL-I OBIECTIVE SI NORME GENERALECAPITOLUL 1 -DOMENIUL DE APLICARE

stabileste normele generale in favoarea dezvoltarii rurale

defineste obiectivele politicii de dezvoltare rurala

defineste cadrul strategic al politicii de dezv. rurala

defineste masurile de dezvoltare rurala

stabileste norme de parteneriat, programare, evaluare, etc.

CAPITOLUL 2 -OBIECTIVE

- imbunatatirea competitivitarii prin restructurare, dezvoltare, inovatie

- imbunatatirea mediului rural gestionand eficient terenurile

- imbunatatirea calitatii vietii si diversificarea activitatilor economice

CAPITOLUL 3- PRINCIPII

F.A.D.R. completeaza actiunile nationale, regionale, etc asigurand impreuna cu statele membre coerenta si compatibilitae in ceea ce priveste obiectivele economice sau sociale

parteneriatul se desfasoara cu totala respectare a competentelor juridice si financiare ale fiecarui partener in parte

statele membre sunt responsabile de punerea in aplicare a programelor de dezvoltare rurala la nivel teritorial

fiecare stat membru asigura promovarea egalitatii intre barbati si femei eliminand in acelasi timp orice forma de discriminare

TITLUL - II ABORDARE STRATEGICA PENTDU DEZVOLTAREA RURALA

CAPITOLUL 1 -ORIENTARI SI PLANURI STRATEGICE GENERALE

politica de dezvoltare rurala se desfasoara pe perioada 1 ian2007-31 dec 2013 tinand cont de politica stabilita la nivel comunitar

fiecare stat membru prezinta un plan strategic de dezvoltare rurala tinand cont de orientarile strategice al Comunitatii asigurand o deplina concordare intre acestea si prioritatile nationale sau regionale

CAPITOLUL 2 -MONITORIZARE

pentru prima data in 2010 si ulterior in fiecare al doilea an la 1oct. fiecare stat este obligat sa prezinte o sinteza a realizarii planului strategic national

la randul sau Comisia va prezenta Forurilor Europene o sinteza privitoare la progresele si tendintele legate de punerea in aplicare a planurilor strategice nationale

TITLUL - III PROGRAMARE

CAPITOLUL 1 -CONTINULUL PROGRAMELOR

Fiecare program de dezvoltare rurala trebuie sa contina:- o analiza a situatieicu punctele tari si punctele slabe precum si o strategie de a le face fata

- o justificare a prioritatilor

- o descriere a axelor si o descriere a acestora

- un tabel pentru fiecare an si unul general privitor la cuantumul sumelor ce se preconizeaza a se utiliza din banii comunitari precum si din fonduri nationale

- elemente necesare normelor de concurenta

CAPITOLUL 2 -ELABORARE, APROBARE SI REVIZUIRE

orice program de dezvoltare rurale este elaborat de statul membru si trimis Comisiei care evalueaza coerenta acestora strategiile comunitare

TITLUL- IV AJUTOR PENTRU DEZVOLTARE RURALA

CAPITOLUL 1   

AXA 1 imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier - masuri pentru diseminarea cunostintelor si imbunatatirea potentialului uman

- masuri de restructurare si dezvoltare a capitalului fizic

- masuri de imbunatatire a calitatii productiei si produselor

AXA 2 imbunatatirea mediului si spatiului rural

- masuri de utilizare durabila a terenurilor agricole

- masuri de utilizare durabila a terenurilor forestiere

AXA 3 calitatea vietii in mediul rural si diversificarea economiei rurale - masuri de diversificare a economiei rurale

- masuri de imbunatatire a calitatii vietii in mediul rural

- asigurarea formarii si informarii agentilor economici

- incurajerea in vederea punerii in aplicare a unei stategii locale de dezvoltare

AXA 4 leader

- strategii de dezvoltare rurale pe zone clar definite la nivel subregional - parteneriate public-private la nivel local

- intercomunicarea intre actorii si proiectele din diverse sectoare ale economiei locale    - punerea in aplicare a unor abordari inovatoare

CAPITOLUL II ASIATENTA TEHNICA

F.A.D.R. poate finanta pana la maxim 0,25% din din fondurile sale anuale actiuni de monitorizare, pregatire, asistenta,evaluare, etc.

se va infiinta o Retea de Dezvoltare Rurala Europeana pentru a interconecta retelele nationale

TITLUL V CONTRIBUTIA FINANCIARA A F.A.D.R.

Cuantumul sprijinului comunitar pentru dezvoltare rurala este stabilit de catre Consiliu la propunerea Comisiei

Rata contributiei F.A.D.R. se stabileste in functie de axa astfel:

pentru axa 1 si 3 -75% pentru obiectivul 'convergenta'

-50% pe alte regiunipentru axa 2 si 4 - 80% pentru obiectivul ' convergenta'

- 55% pe alte regiuni

O cheltuiala este considerata eligibila in momentul in care ajutorul financiar este platit efectiv de catre organul platitor

Este exclus de la cofinantare TVA-ul cu exceptia celui nerecuperabil, dobanzi debitoare, achizitionarea de terenuri cu o suma mai mare de 10% din cheltuielile eligibile   

Beneficiarul ajutorului financiar este obligat ca in termen de cinci ani sa un aduca modificari majore proiectului care a fost ales eligibil si imlementat

TITLUL VI MENEGEMENT CONTROL SI INFORMARE

CAPITOLUL 1 MANAGEMENT SI CONTROL

Statele membre desemneaza pentru fiecare program de dezvoltare rurala urmatoarele autoritati:

- autoritatea de management

- agentia de plati

- organismul de certificare

CAPITOLUL 2 INFORMARE SI PUBLICITATE

responsabilitatea publicitatii programului apartine autoritatii de management, trebuind sa informeze pe potentialii beneficiari, agenti economici publicul larg, etc.

TITLUL VII MONITORIZARE SI EVALUARE

CAPITOLUI 1 MONITORIZARE

pentru fiecare program de dezvoltare rurala se formeaza un comitet de monitorizare prezidat de un reprezentant al statului sau al autoritatii de management

comitetul asigura eficacitatea punerii in aplicare a programului de dezvoltare rurala

autoritatea de management trimite anual catre Comisie un raport cu privire la implementarea proiectului

CAPITOLUL 2 EVALUARE

Evaluarile urmaresc crestera calitatii, eficientei si eficacitatii punerii in aplicare a proiectului

Ele sunt organizate in general de statele membre care trebuie sa asigure mijloacele umane si financiare

Evaluarea ex ante defineste si evalueaza necesitatile pe termen mediu si lung, obiectivele de indeplinit, rezultatele asteptate, etc

Evaluarea intermediara monitorizeaza progresul in indeplinirea obiectivelor programului, eventualele corectii, etc.

Dupa 1015 evaluarea intermediara se transforma in evaluare ex post

TITLUL VIII AJUTOARE DE STAT

Ajutorul de stat prin care se acorda o finantare suplimentara pentru dezvoltarea rurala care beneficiaza de ajutor comunitar este notificat de statele membre si aprobat de catre Comisie

TITLUL IX DISPOZITII FINALE

Comitetul isi stabileste regulamentul de procedura

Prezentul Regulament intra in vigoare la 1 ianuarie 2007 odata cu publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul 1257/1999 se abroga

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1577
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved