Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

ēkaģeogrāfijaķīmijaBioloģijaBiznessDažādiEkoloģijaEkonomiku
FiziskāsGrāmatvedībaInformācijaIzklaideLiteratūraMākslaMārketingsMatemātika
MedicīnaPolitikaPsiholoģijaReceptesSocioloģijaSportaTūrismsTehnika
TiesībasTirdzniecībaVēstureVadība

Eiro ieviešanas ietekme uz Latvijas uzņēmumiem

bizness+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Eiro ieviešanas ietekme uz Latvijas uzņēmumiem

Latvija nav izolēta no visas parējas pasaules tadēļ sagaidams, ka eiro ieviešana ietekmēs arī Latviju. Nenoliedzami, ka pie pastavošas globalizacijas gan Latvijas iedzīvotajiem, gan arī uzņēmumiem ir dažadi sakari ar citam valstīm un to starpa arī ar Eiropas monetaras savienības valstīm. Viena no priekšrocībam, kas varētu paradīties skara ar eiro ieviešanu ir vieglaka parvietošanas un darījumu veikšana eiro zona gan uzņēmējiem, gan arī privatpersonam, ko izraisa liela valūtu daudzumu atkrišana. Īpaši aktīvam personam, kuras regulari uzturas šinī reģiona, noteikti būtu pat jēgpilni izveidot savas eiro rezerves, lai ik reizi, kad tie turp dodas, nebūtu javeic valūtas maiņa un neciestu no ta zaudējumus.Tomēr lielaka daļa uzņēmēju noteikti apgalvotu, ka tas ir salīdzinoši visai nenozīmīgs faktors. Tie uzņēmumi, kuri sadarbojas ar eiro zona esošajiem uzņēmumiem, atzīs, ka daudz lielaku ietekmi uz viņu darbību atstaj tads faktors ka eiro kursa krišanas. Lai labak izprastu šo jautajumu, aplūkosim virkni dažadus jautajumus, kuri ar to ir tieši saistīti.

Līdz ar eiro ieviešanu bezskaidras naudas norēķinos 1999.gada 1.janvarī visas vienpadsmit Eiropas monetaras savienības dalībvalstu valūtas tika fiksētas nemainīga attiecība pret eiro. Tas savukart nozīmē, ka, krītoties eiro kursam, krīt arī visu šo valstu valūtas kursi.

Krītot eiro kursam un līdz ar to arī attiecīgajiem nacionalo valūtu kursiem, visi, kas atrodas arpus eiro zonas, centīsies atbrīvoties no rezervēm, kuras ir izveidotas šinīs valūtas un, piemēram, Vacijas marka sastada 15% līdz 20% no kopējam oficialajam rezervēm. Savukart pēc tam, kad attiecīgas personas būs atbrīvojušas no “nevēlamajam” valūtam, tam radīsies jautajums par šo līdzekļu ieguldīšanu citas valūtas un ka pievilcīgakas dotaja momenta nenoliedzami varētu minēt ASV dolaru un Japanas jēnu, kuras ir stabilas un līdz ar to arī pievilcīgas valūtas, tomēr ASV dolars ir galvas tiesu priekša jēnai, jo ir vairak atzīts. Ka rezultats šīm parmaiņam ir lielaks pieprasījums pēc ASV dolara un līdz ar to ta kursa celšanas.

Lielu daļu izejvielu Latvijas uzņēmumi iepērk arzemēs un dažadu iemeslu dēļ (piemēram, partnera neuzticība salīdzinoši jaunai valūtai, vienkaršības dēļ, lai izvairītos no valūtu, ar kuram rīkojas, daudzveidības, u.c.) bieži šīs iepirkšanas cenas ir noteiktas tieši ASV dolaros. Ko tas nozīmē Latvijas uzņēmējiem, kuri savu produkciju nerealizē ASV dolaros, bet gan citas valūtas? Tas nozīmē, ka dolara kursa paaugstinašanas rezultata izejvielu iepirkšana kļūst dargaka un līdz ar to arī pieaug produkcijas pašizmaksa, kas samazina produkcijas ka preces konkurētspēju.

Gadījuma, ja uzņēmums savu produkciju realizē eiro zona un ir noslēdzis līgumu, ka cena ir noteikta eiro vai kada no nacionalajam valūtam, tad iegūstam visai līdzīgu situaciju. Līdz ar eiro kursa krišanu Latvijas uzņēmumiem samazinas ieņēmumi, jo parrēķinot to pašu daudzumu eiro latos, šī vērtība tagad ir ievērojami mazaka ka eiro ieviešanas sakuma. Bet kas gan ir tad, ja izpildas gan šis gan iepriekšminētais faktors?

Tirdzniecība ar Eiropas Savienības valstīm sastada aptuveni 54% no Latvijas arējas tirdzniecības, bet tiesa gan aptuveni treša daļa no ta ir ar eiro zona neietilpstošam valstīm: Lielbritaniju, Daniju un Zviedriju. Tomēr kaut arī ņemam vēra šo faktoru tirdzniecība ar monetaras un ekonomikas savienību sastada aptuveni 36% no visas Latvijas arējas tirdzniecības. Protams, ka ne jau visi darījumi tiek veikti eiro vai šo valstu nacionalajas valūtas Latvija kopējais arējas tirdzniecības apjoms parsniedz 80% no IKP. 47% no Latvijas arējas tirdzniecības darījumiem tiek veikti ASV dolaros un 33% - 11 'eiro valūtas'. Lielas svarstības arvalstu valūtas tirgos, protams, negatīvi ietekmētu starptautisko tirdzniecību, un pirmas cietējas būtu valstis ar visatvērtako tautsaimniecību. Šis apstaklis pelna nopietnu ievērību.

Secinajumi un priekšlikumi

Eiropas Savienības vienotas valūtas ieviešanas rezultata ir gaidamas dažadas izmaiņas un no iepriekš darba aplūkotas informacijas varam izdarīt sekojošus secinajumus:

Ta rezultata, ka attiecīgaja reģiona tiks ieviesta vienota valūta, uzņēmumiem vairs nebūs dažadu kavēkļu, kuri radas no ta, ka veicot darījumus dažadas valstīs ar dažadiem partneriem, bija nepieciešams veikt virkni dažadu valūtas operaciju. Šīm darbībam dabiski atkrītot uzņēmējiem kopuma samazinasies, bet, kas attiecas uz šo reģionu, pilnīgi izzudīs izmaksas, kuras līdz šim bija praktiski neizbēgamas.

Vienotas valūtas ieviešana padara vienkaršaku cenu salīdzinašanu un kapitala tirgū tas nozīmē, ka tiek atvieglota un veicinata kapitala plūsma. Ka sekas ir konkurences pieaugums un cenu kritums, kas kapitala tirgū nozīmē aizņēmuma procentu likmes samazinašanos, kas uzņēmējiem nodrošinatu lētaka kapitala ieguvi un līdz ar to samazinatos to izmaksas, kas atvieglotu to darbību.

Līdz ar to, ka šis reģions kļūs parskatamaks, jo viss būs “mērīts” vienadas mērvienības, proti, visas cenas būs izteiktas eiro, tirgū palielinasies konkurence un tirgus palēnam kļūs viendabīgaks, ka tas bija vērojams gadījuma ar kapitala tirgu, kurs ir elastīgaks un var atrak pielagoties. Ta rezultata, ka pastiprinasies konkurence un tirgus būs parskatamaks, tirgū ir gaidams investīciju pieplūdums, jo potencialajiem investoriem būs vieglak izanalizēt situaciju.

No iepriekšēja punkta izdarītajiem secinajumiem izriet, ka monetaras savienības zona pastiprinasies konkurence. Tas, savukart, neizbēgami novedīs pie ta, ka vargakie uzņēmumi būs spiesti vai nu uzlabot savu konkurētspēju, vai arī tiem naksies izbeigt savu uzņēmējdarbību vai meklēt citu darbības jomu. Tas savukart nozīmē, ka iekšējais tirgus attiecība pret arpus eiro zonas esošajam valstīm kļūs konkurētspējīgaks, jo, ka jau minēju, dabiskas atlases rezultata vajakie atkritīs un izveidosies “veselīga” uzņēmējdarbības vide.

Būs novērojamas parmaiņas juridiska skatījuma, jo nacionalo valūtu vieta nak viena valūta - eiro. Šaja sakara ir ieteicams pievērst uzmanību līgumiem un pašu uzņēmēju drošībai ar partneri noslēgt papildus vienošanos līgumu veida, kur būtu atrunata jauna situacija. Ieteicams arī iepazīties ar likumdošanu, kas atruna šos jautajumus, lai zinatu, ar kuriem partneriem potenciali varētu būt problēmas un tas savlaicīgi varētu novērst.

Ta ka parejas posma katra no dalībvalstīm ir gan nacionala valūta gan kopēja, tad bankam bieži vien ir javeic dubults darbs, lai varētu sniegt informaciju gan viena, gan otra vai arī abas valūtas vienlaicīgi. Tadēļ ir sagaidams, ka banku darbība kļūs lēnaka, kas var būt liels kavēklis veiksmīgas uzņēmējdarbības veikšanai, jo uzņēmējiem var būt visnotaļ grūti laicīgi izdarīt maksajumus, jo daļa līdzekļu savdabīga veida būs iesaldēti banka.

Eiro ieviešana ir saistīta ar dažadiem tehniskas dabas jautajumiem. Ir japielago esošas tehnoloģijas jaunajai valūtai. Tas, savukart, prasa specialistu iesaistīšanu, bet ta ka darba lauks, kura nepieciešami to pakalpojumi ir tik plašs, tad ir sagaidams, ka viņi nevarēs nodrošinat radušos pieprasījuma apmierinašanu un tada veida varētu būt apgrūtinata attiecīgu uzņēmumu darbība, jo tie nevarētu pietiekoši veikli veikt savas darbības planošanu un tas parbaudi, jo tas parasti ir veikts automatizēti, kas kadu laiku varētu būt pat neiespējami.

Sekojot tam, ka Latvijas uzņēmējus vissmagak skar tieši dažadu valūtu kursu atšķirības un to svarstības, jo Latvija sava ziņa ir starp diviem lieliem blokiem ASV un ekonomiskas un monetaras savienību, tad Latvijas uzņēmējiem var ieteikt slēgt uzmanīgus, piesardzīgus līgumus, kas tada veida neitralizētu valūtas kursu svarstības. Visdrošak būtu noslēgt līgumus ta, lai visi līgumi, kuri saistīti ar vienu un to pašu preci, būtu balstīti uz vienu valūtu, jo tas ir veids ka izbēgt no valūtas kursu ietekmes novirzot šīs problēmas vai nu uz piegadatajiem vai noietu.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1174
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved