Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

ēkaģeogrāfijaķīmijaBioloģijaBiznessDažādiEkoloģijaEkonomiku
FiziskāsGrāmatvedībaInformācijaIzklaideLiteratūraMākslaMārketingsMatemātika
MedicīnaPolitikaPsiholoģijaReceptesSocioloģijaSportaTūrismsTehnika
TiesībasTirdzniecībaVēstureVadība

KURSA PROJEKTS LAUKSAIMNIECĪBAS ĒKAS - Cūku ferma

dažādi

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARELatvijas Lauksaimniecības Universitate
Lauku inženieru fakultate
Arhitektūras un būvniecības katedraKURSA PROJEKTS LAUKSAIMNIECĪBAS

ĒKAS

Cūku ferma.

1. Ievads

Cūku kūts tiek projektēta Ludzas rajona balstoties uz literatūras, lekciju un macībspēku dotajam ziņam. Kūtī paredzēta vieta:

36 zīdītaj sivēnmatēm,

58. grūsnajam sivēnmatēm,

26. lecinamajam sivēnmatēm,

360 zīdamajiem sivēniem,

480 atšķirtajiem sivēniem,

3 vaislenieki,

Kūts paredzēta vidēji lielai ģimenes saimniecībai. Nav paredzēta cūku nobarošana.

2. Visparīga daļa

Kūts celtniecības vieta, Ludzas rajona, ir malsmilts, grunts caursalšanas dziļums ir 1,27m.

Vēja slodze 23 kg/m2,

Sniega slodze 79-134 kg/m2,

Valdošie DR vēji.

Piecu visaugstako diennakšu vidēja t: -24

Apkures perioda vidēja t: -1,3

3. Novietnes apraksts

Saimniecība atrodas Ludzas rajona netalu no šosejas.

Saimniecība atrodas sekojošas būves:

Cūku kūts

Saimniecības ēka

Barības/Graudu glabatuves

Tehnikas novietne

Dzīvojama ēka

Kopēja teritorijas platība ir 9238 m2, apbūves laukums - 1352 m2, ceļu platība teritorija ir 1492 m2.Visi teritorija esošie ceļi ir asfaltēti.

Kopējais apbūves blīvums no visas saimniecības platības aizņem 15%, apzaļumota teritorija 51%. Vēl saimniecība atrodas ūdens kratuve kas paredzēta ugunsdzēsēju vajadzībam. Gar šosejas malu iet kanalizacijas centrala caurule.

Cūku kūts no blakus esoša ceļa atrodas 42 m attaluma.

4. Novietnes tehnoloģiskas shēmas apraksts

Saimniecība cūkam nepieciešamo barību iepērk gatava veida, ta tiek turēta bunkuros, kas novietoti blakus telpam, kuras atrodas barošanas automati. Tur pat arī barība tiek sagatavota un nogadata uz kūts automatisko barības sadales iekartu.

Cūkas tiek dzirdinatas ar specialam iekartam ko piedava firma “Westfalia”, ūdens tiek sūknēts no artēziskas akas kas atrodas saimniecības teritorija.

Kūtī ir režģota grīda, caur kuru izkrīt ekskrementi, talak mēsli tiek aizvadīti caur cauruli, ar diametru 320mm, uz bunkuriem ar diametru 5m un dziļumu 4m. Tai janodrošina kūtsmēslu uzglabašana 6 mēnešus. Lai būtu lētak, mēsliem pa virsu nober kūdras kartu, kas nodrošina amonjaka neiztvaikošanu gaisa. Ekskrementu izdalītais daudzums pēc datiem macību literatūra uz vienu cūku gada ir 3,6t tatad pusgada 1,8 t, sivēnmatēm 4.6t/g, pusgada 2,3t. Veicot aprēķinus mēslu kratuve japaredz 1100 t/g.

5. Ražošanas tehnoloģiska daļa

Zīdītajsivēnmašu aizgaldiem izvēlas trīsfažu tehnaloģiju- sivēnus pēc atnešanas parvieto uz atšķirto sivēnu mītni, kur tos atstaj līdz 90-120 dienu vecumam.

Atšķirto sivēnu mītnē vienam sivēnam nepieciešams 0,35 m2.Atšķirtos sivēnus izvieto grupveida aizgaldos pa 20.

Grūsnas sivēnmates tur grupveida aizgaldos pa 5.

Apsēklojamas sivēnmates tur individualajos sprostos, kur tas uzturas līdz grūsnības konstatēšanai

6. Telpiska planojuma risinajuma pamatojums un apraksts

Cūku kūts ir novietota teritorijas ziemeļu pusē balstoties uz klimatoloģiskajiem datiem. Ta ka valdošie ir DR vēji, tad visas smakas kas rodas no kūts tiek pūstas prom no dzīvojamas teritorijas. Kūts apkartnē atrodas augļu darzs un dažadi lapukoki. Netalu no kūts ir ugunsdzēsības dīķis.

Pēc reljefa kūts un saimniecības ēkas atrodas zemak par dzīvojamo ēku.

Kūts ēkas augstums ir 6,12 m, visam parējam ēkam ir līdzīgi augstumi, līdz ar to neboja ainavu.

7. Projektējamai ēkai pieņemto konstrukciju pamatojums un apraksts

Kūtis ir veidota uz lentveida monolīta betona pamatiem. Sienas veidotas no Fibo keramzīt blokim (200 mm), kas siltinatas ar putupolistirolu FS100(100 mm). Jumta konstrukciju veido koka brusu kopnes ar laidumu 18m un soli 3m . Ēkas piekartie griesti ir veidoti no fibrolīta platnēm, kas piestiprinatas pie latojuma (50mm*60mm).Griesti ir siltinati ar Paroc akmens vati (200 mm).Griestu augstums no grīdas ir 2,9m.Jumta segumam ir ņemtas Rannila jumta loksnes.

Pamati

Kūtij ir lentveida monolīta betona pamati 300 mm biezi, to iebūves dziļums –1,4 m

Sienas

Sienas veidotas no Fibo keramzīt blokiem (200 mm), kas siltinatas ar putupolistirolu FS100 (100 mm).Virs logiem pa visu ēkas perimetru ir izveidota dzelzbetona parsedze(200mm*140mm)

Sienas siltumtehniskais aprēķins:

  1. Apmetums 20 mm
  2. Keramzītbetons 200 mm
  3. Putuoplistirols 100 mm
  4. Apmetums 15 mm
U=k=1/R0 k=1/4,72=0.21

Kūts vidēja temperatūra būs18 Co

Q sienai = 336*0.21*(18+24)*1=2963.5 W =2.9 kW

Sienas aprēķinatie siltumtehniskie radītaji

R0=4,72

U=1/R0  U=1/4,72=0.21

Q sienai ==2.9 kW

Jumts

Jumta konstrukciju veido koka brusu kopnes ar laidumu 18m un soli 3m . Ēkas piekartie griesti ir veidoti no fibrolīta platnēm, kas piestiprinatas pie latojuma (50mm*60mm).Griesti ir siltinati ar Paroc akmens vati (200 mm).Griestu augstums no grīdas ir 2,9m.Jumta segumam ir ņemtas Rannila jumta loksnes.

Griestu siltumtehniskais aprēķins:

Silotumizolacija 200 mm

Latojums 50*60

Fibrolīts 20 mm

U=k=1/R0=1/3,4=0.29 (W/m2K)

Qgriestiem= 756*0.29*(18+24)*1=9209W=9,2 kW

Griestu aprēķinatie siltumtehniskie radītaji

R0=3,4

U=0,29 

Q jumtam =9,2 kW

Grīdas

150mm betons B20

Hidroizolacija – ruberoīds

Grīda ir veidota uz 150mm šķembu un smilts pamata.

Zīdītajsivēnmašu un atšķirto sivēnu aizgaldu grīdas tiek apsildītas. Grīdas pa četras rindas izvietotam 50 mm resnam caurulēm tiek laists karstais ūdens.

Grīdas siltumtehniskais aprēķins:

I. zona R0= 2,1m2K/W  200 m2

II. zona R0=4,3 m2K/W  168 m2

III. zona R0=8,6 m2K/W  136 m2

IV. zona R0=14,2 m2K/W  254 m2

Q=7056 W=7.06 kW

Grīdas aprēķinatie siltumtehniskie radītaji

Q grīdai =7.06 kW

8. Sanitari tehnisko komunikaciju apraksts un pamatojums

Lai kūti neizvērstos dažadas slimības, tika veidotas starpsienas, kad atbrīvojas telpa, lai var izdezinficēt. Dezinfekcijai vajadzētu būt vismaz 2 reizes gada.

9. Tehniski ekonomiskie radītaji

Kūts parametri:

Sienas laukums ieskaitot logus 336m2

Logu laukumi 51m2

Durvju laukumi  13m2

Sienas laukums bez logiem 285m2

Grīdu laukums  756m2

Jumta laukumi  857m2

Kūts atrodas Ludza, kur 0t min = -240C un kūtī uzturama 0t = 180C

Kūts kopējie siltuma zudumi

Siltuma, mitruma bilance

Lopu izdalītais siltums

1 atšķirts sivēns 50w

1 zīdamais sivēns 50w

1 zīdītaja sivēnmate  210w

1grūsna sivēnmate 210w

1 lecinama sivēnmate 200w

1 vaislinieks  230w

Kūts lopi: atšķirts sivēni 480

zīdamais sivēni 360

zīdītaja sivēnmates 36

grūsna sivēnmates 58
lecinama sivēnmates 26

vaislinieki 3

Lopu izdalīta enerģija:

50*480+50*360+210*36+200*58+230*3 = 62430W = 62,4kW

Siltuma bilances vienadojums:

Q= 62,4-19,16 = 43,24kW

W – cūku izdalītais mitrums ,g/s

W = 123*194 + 840*50 = 65862g/h = 18,3g/s

J/kg

Gaisa apmaiņa kūtī

Lco nepieciešamais gaisa daudzums kas nepieciešams lai izvadītu kaitīga gazes, un tvaikus.

Lw – gaisa daudzums kas nepieciešams mitruma izdalīšanai

Lq – gaisa daudzums kas nepieciešams siltuma izvadīšanai

CO2 ar   - koncentracija ara 360mg/ m =0,00036kg/ m

CO ko izdala 1 cūka 50 l/h=0,05 m /h visas cūkas kopa izdala 0,05*123=6,15 m /h

MPK – maksimali pieļaujamais CO koncentracija 2 l/ m =0,0024kg/h

Lco = CO /MPK-CO2 ar.=6,15/0,0024-0,00036= 3015m

Lw =W/dn-dp =65,86/2-8 =10,98 m /h

Lq = Q/In-Ipie =62430/18=3468m /h

Gaisa kustība kūtī optimala ir 0,3 m/s

Secinajumi

Projektēta kūts ir vidēji lielai saimniecībai, kūts ir modernizēta un kūti var apsaimniekot viens cilvēks. Veicot siltuma zudumu aprēķinus secinaju, ka cūkas izdala ļoti daudz siltumu, liekais siltums ir jaizvada ara pa ventilacijas šahtam, tapēc virs katras telpas ir pa ventilacijas šahtai. Griestos vati maina ik pēc 10 gadiem, tapēc uz griestiem ir metala vairogs pa kuru staigat, liekot vati uz saniem izmanto garus dēlu palikņus. Svaigais

gaiss ieplūst caur jumta kori, un kūti ieplūst caur akmens vati, tapēc neizmanto plēvi siltinot griestus.

Izmantotas literatūras saraksts

1. Štrausa S. ”Lauksaimniecības ēkas un būves” Rīga Zvaigzne 1989 g.

2.Priekulis J., Bērziņa Z., Kleidane I., Mičule G., Štrausa S., ”Prasības un ieteikumi lopu mītņu tehnoloģiskai projektēšanai un aprīkošanai” Latvijas Republikas Zemkopības ministrija LLU 1999 g.

3. ”Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvija” LLU

5. “Būvmaterialu cenu katalogs 2002/2003”

6. Akmens P., Krēsliņš A.., “Ēku apkure un ventilacija” (1. daļa)

7. LBN 201-96

8. LBN 222

9. Daņu firmas “Skov” katalogs “LPV-Pigs system description.Sistematic dimensioning”

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2357
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved