Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

ēkaģeogrāfijaķīmijaBioloģijaBiznessDažādiEkoloģijaEkonomiku
FiziskāsGrāmatvedībaInformācijaIzklaideLiteratūraMākslaMārketingsMatemātika
MedicīnaPolitikaPsiholoģijaReceptesSocioloģijaSportaTūrismsTehnika
TiesībasTirdzniecībaVēstureVadība

UZTURA LĪGUMS

tiesības

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILAREUZTURA LĪGUMS


Rīga, 2001. gada 15.janvarī.

Rīga, divtūkstoš pirma gada piecpadsmitaja janvarī.Janis Ozols, personas kods 000000-00000, pase ___ Nr. dzīvo Rīga, Makoņu iela 1, turpmak teksta saukts Uztura devējs, no vienas puses,

un

Ella Silava, personas kods 000000-00000, pase ____ Nr. dzīvo, Rīga, Jaunības iela 1, turpmak teksta saukts Uztura Ņēmējs, no otras puses, turpmak teksta kopa saukti Puses, izradot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo līgumu par sekojošo:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS.

1.1. Uztura ņēmējs nodod lietošana Uztura devējam dzīvokli, kas atrodas Rīga, Kalēju iela 3c, turpmak teksta saukts Objekts.

1.2. Objekta vērtība, uz šī līguma slēgšanas dienu sastada 12 000 LVL (divpadsmit tūkstoši lati).

1.3. Uztura devējs dod Uztura ņēmējam uzturu, turpmak teksta saukts Uzturs, ( ēdiens, miteklis, apģērbs, kopšana, audzinašana, skološana, medicīniska aprūpe) šaja līguma paredzētaja termiņa.

2.ĪPAŠIE NOTEIKUMI.

2.1. Gadījuma, ja Uztura ņēmējs nodod Uztura devējam nekustamu īpašumu, tad Zemes gramata ierakstama ķīla, Uztura apmēra, Uztura ņēmēja laba. Visus izdevumus, kas saistīti ar ķīlas reģistrēšanu sedz Uztura devējs (Uztura ņēmējs/puses līdzīgi). Ķīlas tiesība Uztura ņēmaja laba izbeidzas ar Uztura ņēmēja navi vai beidzoties šī līguma termiņam.

3.VISPARĒJIE NOTEIKUMI.

3.1. Savu uzņemto saistību izpildei Uztura devējs var nolīgt trešas personas uz savu atbildību. Uztura devējs ir atbildīgs par nolīgto trešo personu Uztura došanas kvalitati un izpildes kartību saskaņa ar šī līguma noteikumiem.

3.2. Objekta stavoklis un īpašības Uztura devējam ir zinams. Objekts nododams Uztura devējam ar pieņemšanas nodošanas aktu. Objekts uzskatams par nodotu, kad pieņemšanas nodošanas aktu parakstījušas abas līguma slēdzējas puses.

4.UZTURA DOŠANAS NOTEIKUMI.

4.1. Uztura Devējs apņemas nodrošinat Uztura ņēmēju ar šaja līguma pielīgto Uzturu, šaja līguma paredzētaja kartība, vieta un laika, līdz Uztura ņēmēja navei (Uztura ņēmēja pilngadībai/citam termiņam).

4.2. Uztura devējs nodrošina Uztura ņēmēju ar Uzturu 25.00 LVL ( divdesmit pieci lati) apjoma ik mēnesi.

4.3. Kopēja Uztura summa, visa līguma darbības laika sastada _________________LVL (__________ ______ ____ __________ ______ ____ ________).

4.4. Uzturs sniedzams Uztura ņēmējam pēc adrese Rīga, Jaunības iela 1.

4.5. Uzturs sniedzams sekojoša kartība:

a)      miteklis - __________ ______ ____ _________________ __________ ______ ____ _____ _______ ______ __________ līdz __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______;

b)      ēdiens - __________ ______ ____ __________________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______  līdz __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______;
c)      apģērbs - __________ ______ ____ _________________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______ līdz __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______ ;

d)      kopšana - __________ ______ ____ _________________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______ līdz __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______;

e)      audzinašana - __________ ______ ____ ______________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______ līdz __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______;

f)       skološana - __________ ______ ____ _______________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______ līdz __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______;

g)      medicīniska aprūpe - __________ ______ ____ ________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______ līdz __________ ______ ____ _____ _______ ______ ______;

4.6. Puses vienojas, ka Uztura ņēmējam pienakošajam Uzturam ir jabūt jaunam un svaigam.

4.7. Par konkrētam Uztura pozicijam Puses vienojas atsevišķi.

5. LĪGUMA TERMIŅŠ.

5.1. Šis līgums ir spēka līdz līguma noradītajam termiņam.

5.2. Gadījuma, ja Puses vienojas par terminētu līgumu, tas izpildams līdz __________ ______ ____ __________ ______ ____ _________.

6.NOBEIGUMA NOTEIKUMI.

6.1. Puses var vienpusēji lauzt līgumu vienīgi Latvijas Republikas Civillikuma paredzētajos gadījumos un kartība.

6.2. Puses atbild par šī līguma pienacīgu izpildi LR tiesību aktos paredzētaja kartība.

6.3. Visi grozījumi un papildinajumi pie šī līguma izdarami vienīgi pusēm par to vienojoties rakstveida. Visas izmaiņas un grozījumi stajas spēka, kad tas parakstījušas Puses.

6.4. Šis līgums ir apliecinams (nav apliecinams) pie zvērinata notara. Gadījuma, ja šis līgums apliecinams pie zvērinata notara, visus izdevumus, kas saistīti ar līguma apliecinašanu sedz Uztura devējs (Uztura ņēmējs/puses līdzīgi).

7. PUŠU REKVIZĪTI.

Uztura devējs: Uztura ņēmējs:

Janis Ozols Ella Silava

p.k. 000000-00000 p.k. 000000-00000

adrese: Makoņu iela 1, adrese: Jaunības iela 1,

Rīga, LV-0000 Rīga, LV-0000

_____ _______ ______ _____________

/paraksts/  /paraksts/

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1124
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved