Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

ēkaģeogrāfijaķīmijaBioloģijaBiznessDažādiEkoloģijaEkonomiku
FiziskāsGrāmatvedībaInformācijaIzklaideLiteratūraMākslaMārketingsMatemātika
MedicīnaPolitikaPsiholoģijaReceptesSocioloģijaSportaTūrismsTehnika
TiesībasTirdzniecībaVēstureVadība

Latvijas zvĒrinatu notaru - Ētikas kodekss (jauna redakcija)

literatūra

+ Font mai mare | - Font mai mic



DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger


Ētikas kodekss pieņemts

Latvijas zvērinatu notaru kopsapulcē



1994.gada 8. aprīlī ( protokols Nr.2)

Jauna redakcija apstiprinata:

Latvijas zvērinatu notaru kopsapulcē

LATVIJAS ZVĒRINATU NOTARU

ĒTIKAS KODEKSS

(jauna redakcija)

I Visparīgie nosacījumi

1. Šis kodekss nosaka zvērinatu notaru profesionalas ētikas normas, kuras ievēro zvērinati notari, bet Notariata likuma noteiktajos gadījumos arī zvērinatu notaru kandidati un zvērinatu notaru palīgi.

II. Visparīgie uzvedības principi

2. Zvērinats notars uzvedas ta, lai tiktu vairota sabiedrības uzticība Latvijas notariata sistēmai un valsts tiesu varai.

 3. Zvērinats notars amata pienakumus pilda, ievērojot Notariata likuma un citus Latvijas Republika spēka esošos normatīvos aktus, ka arī Zvērinatu notaru kolēģijas statūtus, Latvijas zvērinatu notaru padomes lēmumus un metodiskos noradījumus un zvērinatu notaru kopsapulces lēmumus.

4. Zvērinats notars:

 • aizstav savas profesijas godu, cieņu un tradīcijas;
 • dalas ar citiem kolēģiem un sava biroja darbiniekiem zinašanas un pieredzē;
 • atbalsta visas iespējas, lai uzlabotu notarialas palīdzības kvalitati un apjomus;
 • saglaba cieņu visas savas dzīves situacijas gan saistība ar amata darbību, gan privati.

5. Zvērinats notars amata pienakumus pilda rūpīgi, ar atbildības izjūtu un vienadu attieksmi pret visiem sabiedrības locekļiem.

6. Zvērinats notars izmanto visas normatīvajos aktos noteiktas tiesības sabiedrības interešu aizsardzībai.

7. Izpildot amata pienakumus, zvērinats notars rīkojas:

 • likumīgi;
 • pareizi;
 • bez nepamatotas vilcinašanas.

8. Zvērinats notars sava darba nepieļauj nolaidību, arpus dienesta neatļaujas peļamu rīcību vai uzvedību, kas nav savienojama ar notara:

 • palikšanu līdzšinēja amata;
 • palikšanu līdzšinēja prakses vieta.

9. Zvērinata notara personiskas intereses neietekmē viņa amata pienakumu izpildi.

10. Zvērinats notars neietekmē citas amatpersonas, lai gūtu personisku labumu.

11. Zvērinats notars neizmanto ļaunpratīgi dienesta stavokli un informaciju, ko ieguvis, pildot amata pienakumus.

12. Zvērinats notars gada, lai šaja kodeksa minētos principus ievērotu arī visi viņa biroja darbinieki.

III. Uzvedības principi attiecības ar klientiem

13. Zvērinats notars ir korekts, laipns, izpalīdzīgs, pret klientiem izturas bez augstpratības, ar cieņu, respektējot viņu tiesības un pienakumus.

14. Zvērinats notars sniedz klientiem patiesu informaciju, vienlaikus ievērojot likuma noteikto notariala noslēpuma principu.

15. Zvērinats notars atzīst savas kļūdas un labo tas.

16. Zvērinats notars ir neatkarīgs pušu interešu parstavis, viņš sava darbība nepieļauj arī šķietamu nostašanos kada no pusēm. Konflikta situacijas zvērinats notars rīkojas objektīvi, izvērtējot pušu argumentus un mēģinot rast konflikta risinajumu.

17. Zvērinats notars vienmēr informē klientu par iespējamam juridiskajam sekam. Zvērinats notars neizmanto ļaunpratīgi klientu vai citu amatpersonu nezinašanu un kļūdas

18. Zvērinats notars klientam sniedz pēc iespējas pilnīgaku juridisko palīdzību, ka arī ievēro klienta tiesības jebkura brīdī konsultēties par aktualu jautajumu ar citu notaru vai citas profesijas specialistu.

19. Zvērinats notars izskaidro klientam darījuma raksturu un sekas vienkarša, saprotama valoda, nelietojot sarežģītus juridiskus terminus.

20. Zvērinats notars ievēro pieņemšanas laiku, bet par savu prombūtni savlaicīgi izliek paziņojumu.

IV Uzvedības pamatprincipi, tiešo amata pienakumu izpildē

21. Zvērinats notars neatsakas no notarialas palīdzības sniegšanas, izņemot Notariata likuma noteiktos gadījumus.



22. Zvērinats notars gada par kvalitatīvu, klientu vajadzībam atbilstošu, biroja tehnisko aprīkojumu un optimalu darba organizaciju.

23. Zvērinats notars ievēro noteiktas atlīdzības takses.

24. Ja zvērinats notars prasa iepriekšēju iemaksu savu izdevumu segšanai, viņš to samēro ar paredzamajiem maksajumiem, iespējamiem izdevumiem un darba apjomu.

25. Finansu lietas zvērinats notars karto īpaši uzmanīgi un precīzi.

26. Zvērinats notars ar īpašu rūpību izturas pret viņam glabašana nodotajiem vērtīgiem priekšmetiem un dokumentiem.

27. Zvērinatam notaram vēlams nepieņemt glabašana naudu, vērtspapīrus un citus vērtīgus priekšmetus, ka arī neuzņemties to nodošanu trešajai personai, ja pastav aizdomas, ka šī vajadzība simulēta.

28. Zvērinats notars gada par viņam uzticēto lietu, aktu un dokumentu glabašanas slepenību un drošību. Ar īpašu uzmanību zvērinats notars izturas pret zvērinata notara zīmoga glabašanu.

29. Sava amata darbība zvērinats notars:

 • neatbalsta un neslēpj nelikumības;
 • nesaistas ar personam, kuru veiktas darbības ir acīmredzami nelikumīgas vai tadas, kas kalpo netikumīgiem mērķiem.

30. Pildot amata pienakumus, zvērinats notars ģērbjas atbilstoši lietišķajam stilam un nēsa sava amata zīmi.

31. Zvērinats notars gada par sava biroja telpu gaumīgu izskatu un kartību, īpaši nodrošinot, lai valsts karogs un ģerbonis notara prakses vieta tiktu izvietots ar pienacīgu cieņu.

V Uzvedības principi attiecības ar Zvērinatu notaru kolēģijas institūcijam.

32. Zvērinats notars:

atbalsta un sastav profesionalas nacionalas un internacionalas apvienības, kas saistītas ar notara profesiju;

aktīvi piedalas zinatniskas un praktiskas sanaksmēs, kuras rīko Tieslietu ministrija un Zvērinatu notaru padome;

piedalas zvērinatu notaru kopsapulcēs, bet ievēlēšanas gadījuma Zvērinatu notaru padomē vai cita kolēģijas institūcija - tas sēdēs;

iesniedz priekšlikumus notara darba un notariata sistēmas uzlabošanai.

33. Zvērinats notars izsaka savu viedokli zvērinatu notaru kopsapulcēs, piedaloties debatēs un balsošana, un ievēro demokratiski pieņemtos kopsapulču lēmumus arī gadījumos, kad viņam pašam ir pretējs viedoklis.

34. Zvērinats notars ievēro Zvērinatu notaru kolēģijas institūciju lēmumus un metodiskos noradījumus.

VI Uzvedības principi attiecības ar kolēģiem

un citu profesiju parstavjiem

35. Zvērinats notars pret citiem zvērinatiem notariem, tiesu, citu juridisko profesiju parstavjiem izturas ar vislielako cieņu, pieklajību, godīgumu.

36. Zvērinats notars savu viedokli par kolēģa neprofesionalo darbību pauž konstruktīva forma, sniedzot par to objektīvu informaciju. Pirms zvērinats notars šo informaciju iesniedz Zvērinatu notaru padomei vai notaru kopsapulcei, viņš par to informē šo kolēģi. Zvērinats notars nekados apstakļos neizsaka cita notara cieņu aizskarošas un noniecinošas piezīmes.

37. Zvērinats notars gada par savas un savu darbinieku kvalifikacijas celšanu, neiztrūkstoši piedalas visos oficialajos kvalifikacijas celšanas pasakumos un pēc iespējas arī citos izglītojošos pasakumos.

38. Zvērinats notars neparvilina cita notara klientus. Zvērinats notars nereklamē savu praksi. Zvērinatu notaru reklamu visiem notariem kopīgi organizē Zvērinatu notaru padome.

39. Zvērinats notars gada, lai sludinajumi par notara iecelšanu, biroja telpu atrašanas vietu, pieņemšanas dienam u.tml. faktiem būtu informatīva rakstura un nekalpotu pašreklamai.

40. Zvērinats notars raugas, lai viņa vards neparadītos tados katalogos, biznesa kalendaros, avīzēs vai līdzīgos sarakstos, kas publicē tikai ierobežotu skaitu notaru vardu. Zvērinats notars neizceļ savu vardu atšķirīga šrifta kopēja notaru saraksta.

41. Zvērinats notars raugas, lai viņa vards publiski netiktu minēts kopa ar amata nosaukumu veida, kas varētu tikt uzskatīts par pašreklamu.

42. Zvērinata notara publicistiska un cita veida sabiedriska darbība ir lietišķa un cieņas pilna, ta nekalpo pašreklamas nolūkiem, bet ir vērsta uz visas zvērinatu notaru kolēģijas interešu aizsardzību, Latvijas notariata problēmu risinašanu un latīņu notariata sistēmas principu nostiprinašanu un ievērošanu. Zvērinats notars šadas publikacijas nenorada savu prakses vietas adresi un citas koordinates.

43. Zvērinats notars neveido kopīgu biroju ar personam, kas nav saistītas ar notara profesiju, ieņēmumu iegūšanas nolūkos.

44. Zvērinats notars savu biroju iekarto cita notara atbrīvotajas telpas tikai pēc tam, kad ir saņēmis šī kolēģa piekrišanu. Informaciju par aizgajušo vai parcelto notaru zvērinats notars šajas telpas saglaba vienu gadu. Kolēģa piekrišanu notars neprasa un informaciju par viņu neizliek, ja no telpu atbrīvošanas brīža pagajuši vairak ka trīs gadi.

45. Ja zvērinats notars veido savu interneta majas lapu, viņš vai nu nelieto domena vardu, kas saistīts ar notariatu (notary, notars, notariats utml.), vai arī nodrošina pieeju savai majas lapai caur zvērinatu notaru padomes kopējo majas lapu.






Politica de confidentialitate



DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1532
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site