Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

ēkaģeogrāfijaķīmijaBioloģijaBiznessDažādiEkoloģijaEkonomiku
FiziskāsGrāmatvedībaInformācijaIzklaideLiteratūraMākslaMārketingsMatemātika
MedicīnaPolitikaPsiholoģijaReceptesSocioloģijaSportaTūrismsTehnika
TiesībasTirdzniecībaVēstureVadība

Ieskaites darbs Priekšmets “Darba vadīšana”

vadība

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger


Rīgas Tehniska Universitate

Liepajas Macību Zinatniski Tehniskais Komplekss

Ekonomikas fakultate
Ieskaites darbs

Priekšmets “Darba vadīšana”

Ievads.

Lai izanalizētu darba organizacijas principus un paņēmienus tika izvēlēts IK “ADRIANS”, kas nodarbojas ar maizes un konditorejas izstradajumu ražošanu.

Uzņēmuma “ADRIANS” misija ir iedzīvotaju nodrošinašana ar augstas kvalitates maizes un konditorejas izstradajumiem no Latvija izaudzētam ekoloģiski tīram izejvielam.

Šada veida produkcijas ražošanai ir nepieciešams speciali kvalificēts darbaspēks un šim nolūkam speciali izstradatas ražošanas tehnoloģijas. Bez tam uzņēmuma īpašuma ir arī tirdzniecības vieta.

Lielaka daļa problēmu, kas saistītas ar uzņēmējdarbības idejas veiksmīgu realizēšanu ir balstītas uz tieši uz cilvēku un izvēlētas tehnoloģijas darbības ietekmi. Tapēc ir ļoti svarīgi ir jautajumi, kas saistīti ar personala priekšrocībam un trūkumiem (stiprajam un vajajam pusēm). Ir jaatrod atbildes uz šiem jautajumiem. Ja uzņēmuma ir pietiekams skaits kvalificētu darbinieku ar labi un pareizi motivētiem mērķiem, tad tas var nodrošinat dažadu alternatīvo stratēģiju realizēšanu.

Uzņēmuma vadīšanas veids jūtami ietekmē uzņēmuma panakumus tirgū, ; produktu un pakalpojumu veidus, ieņēmumus un izmaksas.

Vērtējot uzņēmuma vadīšanu, tas pozitīvas un negatīvas izpausmes nepieciešams atrast atbildes uz sekojošiem jautajumiem:

kontaktu esamība starp uzņēmuma administraciju un parējiem darbiniekiem;

informacijas plūsma uzņēmuma iekšienē;

izvēlētas dokumentacijas uzskaites veiksmīgums.

Ir iespējami arī vairaki citi faktori, kas ietekmē uzņēmuma darbību un nosaka, vai ta būs veiksmīga vai arī neveiksmīga:

uzņēmuma reputacija;

kultūra, kas valda uzņēmuma;

darbinieku piesaistīšanai un stimulēšanai paredzētie pasakumi;

pircēju stimulēšanai iegadaties piedavato produkciju.

ANALĪTISKA DAĻA.

Produkta īss raksturojums.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ADRIANS” ražot sekojošus maizes un konditorejas izstradajumu veidus:

1.1.1.tabula

produkcijas veidi

Produkcijas nosaukums

Prognozējamas cenas(Ls)

Produkcijas pašizmaksa(Ls)

Peļņa

(Ls)

Rentabilitate (%)

1. lauku rupjmaize ar sieru

2. franču batons

3. ķieģeļu rupjmaize

4. batons ar desu “rīts”

5. kūka “Jaunliepaja”

6.kūka “groziņš”

7.kūka “kartupelis”

8. magoņu bulciņa

9. siera bulciņa

10. bulciņa ar ievarījumu

11.Bulciņa ar rozīnēm

12. smilšu rausis

13.bulciņa ar biezpienu14.”mēlīte”ar cukuru

15.riekstu gredzens

16.eklērs

17.piparkūka

Pēc tabulas ir redzams, ka produkciju veido 4 šķirņu maize un 13 veidu bulciņas, kas izstradatas pēc pašu veidotam receptēm. Visa produkcijas ir ražota no ekoloģiski tīram izejvielam, bez ķīmiskiem piejaukumiem un konservantiem. pardošanas punktos produkcija tiek piegadata vēl svaiga.

Maizes un konditorejas izstradajumi pieder pie ikdienas pieprasījuma precēm, kuras pircēji parasti iegadajas bieži un atri; tas ir vajadzīgas un ir pieejamas gandrīz ikvienam. Par uzņēmuma “ADRIANS” potencialajiem patērētajiem var uzskatīt visus Liepajas iedzīvotajus , jo uz maizes izstradajumiem pieprasījums ir neelastīgs.

Par bulciņas potencialajiem patērētajiem lielaka mēra var uzskatīt sievietes un vīriešus kuriem ir liekais svars, bērnus, studentus. Bet parsvara produkcijas cena ir pieejama ikvienam tapēc par bulciņas patērētaju var kļūst ikviens cilvēks.

Varam uzskatīt, ka pircēju loks nav ierobežots atkarība no pircēju ienakumiem, vecuma un dzimuma, ka arī teritoriali tuvaka apkartnē Latvija.

Bulciņas un maize ir plaša patēriņa preces tad realizacija būs orientēta uz visiem potencialajiem pircējiem.

tapēc par mērķtirgu var uzskatīt ļoti plašu cilvēku loku. Tas nozīmē, ka uzņēmums visus savus spēkus koncentrēs uz patērētaju visparējam vajadzībam. Tatad marketinga pasakumi būs vērsti uz pircēju skaita palielinašanu. Ka argumentacija šadai marketinga stratēģijai kalpo samēra nelielas ražošanas izmaksas, plašais tirgus un zemas cenas.

Īpašu uzmanību ir vērts piesaistīt divam principiali jaunam produkcijas vienībam, kuras ir lauku rupjmaize ar sieru un batonam ar desas garšu “Rīts”. Šie unikalie produkti vēl ir jauni un nezinami, ir grūti prognozēt kada būs pircēju attieksme pret tiem, tapēc attiecība uz šiem produktiem ir japielieto attīstošu marketinga stratēģiju. Tas nozīmē, ka 60 –70% no marketinga izdevumiem būs paredzēti taisni šo produkcijas vienību virzīšanai tirgū, savukart 30-40% visai parējai produkcijai.

Lauku rupjmaize ar sieru ir maizes veids ar riekstu, augļu un siera gabaliņiem

Batons “Rīts” ir ar desas garšu un pazeminatu kaloritati.

Attiecība uz šiem produktiem pircējiem ir nepieciešams:

izraisīt ieinteresētību ;

izraisīt evolūciju – panakt, lai pircēji ieinteresētos par šo produktu un nonaktu pie secinajumu, ka tas ir ta vērts, lai tiktu nopirkts.

Viens no veidiem, ka to panakt ir degustacijas, kad pircējiem ir iespēja iepazīties ar šiem jaunajiem produktiem un salīdzinat tos ar tiem, kuri jau ilgstoši ir tikuši lietoti. Tatad ir mērķtiecīgi:

ievietot reklamu avīzēs un žurnalos;

veikt izstades ar degustacijam (visidealakais variants – atrast kaut ko īpašu, kas vislabak garšo ar šīm maizēm un degustaciju laika pasniegt tos kopa);

Vēl viens reklamas veids – tiks apmaksata reklama uz kada no Liepaja kursējošajiem mikroautubusiem. Ņemot vēra 6. Numura garo un sarežģīto maršrutu, iespējams, ka reklama atradīsies tieši uz šaja maršruta braucošajiem mikroautubusiem.

TEHNOLOĢISKAIS APRAKSTS.

Pašreiz ražošana vēl samēra liels roku darbs. Ir izstradatas vienkaršotas ražošanas procesa tehnoloģijas, lai trešaja gada aizstatu vairakus darba procesus, kur pašreiz tiek lietots roku darbs. Izejvielu iegade notiek vienreiz diena no ražotajiem saskaņa ar noslēgtajiem līgumiem līguma.

Ir nepieciešamas sekojošas izejvielas:

2.1.tabula

nepieciešamas izejvielas

izejviela

Cena (kg)

Maize izejvielu mēn/kg

Summa (Ls)

Konditorejas izstradajumu izejvielu mēn/kg

Summa (Ls)

milti

cukurs

margarīns

piens

0.15 L

188L

raugs

Daž. piedevas (sals, rozīnes, rieksti, kanēlis)

olas0.35 (10gb)

Vēl, bez visa iepriekšminēta maizes un konditorejas izstradajumu ražošanai ir nepieciešamas speciali iekartotas telpas. Ražošana notiek divstavu ķieģeļu ēka, kura arī atrodas uzņēmuma veikals.

1.2.2.tabula

nepieciešamie pamatlīdzekļi

PL veids

skaits

Cena(Ls)

Summa(Ls)

1.cepšanas krasnis

2.apstradašanas galds

3.ledusskapis

4.ūdens skaitītajs

5.ūdens sildītajs

6.skapis

7.automašina

8. biroja iekarta

9. dators

10.kases aparats

11.telefona aparats

Kopa:

Uzņēmums ir veicis atbilstošu telpu rekonstrukciju, ka arī iegadajies nepieciešamo aprīkojumu. Potencialais ražošanas un pardošanas apjoms maizei un konditorejas izstradajumiem:

Maize – 25 000gb.

Konditorejas izstradajumi – 115 000gb.

ORGANIZATORISKA DAĻA.

Uzņēmuma organizacijas struktūra.


Pašlaik uzņēmuma ir nodarbinati 9 cilvēki, no tiem 2 darbojas administracija, 7 veic ražošanas procesu , realizē un izvada gatavo produkciju, uzkopj ražošanas un pardošanas telpas. Darbinieku klasifikacija ir dota sekojoša tabula:

3.1.1.tabula

darbinieku klasifikacija

Nr.p.k.

Ieņemamais amats

Darbinieku skaits

kods

Bruto alga LVL

direktors

GramatvedisPavars – konditors

Pavara palīgs

Apkopējs

Automobiļa vadītajs

Pardevējs

Saskaņa ar “Profesiju klasifikatoru” darbinieku veicamas funkcijas ir sekojošas:

DIREKTORAM. Vadīt uzņēmumu, planot uzņēmuma darbības stratēģiju un komercialos darījumus, organizēt ikdienas darbus, slēgt līgumus ar piegadatajiem un klientiem, noteikt resursu daudzumu un kontrolēt to izmantošanu, pieņemt darbiniekus darba, nodrošinat vides aizsardzību;

GRAMATVEDIM. Izdarīt nepieciešamos ierakstus uzskaites un gramatvedības dokumentos, saskaņa ar pastavošo likumdošanu. Pēc spēka esošam instrukcijam rēķinat produkcijas pašizmaksu, veikt darba algas aprēķinus, informēt direktoru par aktualakajam izmaiņam;

PAVARS-KONDITORS. Planot un kontrolēt ražošanas procesu, planot un koordinēt virtuves darbus, veikt citus līdzīga satura uzdevumus;

PAVARA PALĪGI. Cept dažadu šķirņu maizi un konditorejas izstradajumus, veikt citus virtuves darbus;

AUTOMOBIĻA VADĪTAJS. Vadīt un apkalpot transporta līdzekli, kas paredzēts izejvielu un gatavas produkcijas transportēšanai, par transporta līdzekļa tehnisko stavokli ziņot direktoram;

PARDEVĒJS. Pardot konditorejas un maizes izstradajumus, sekot līdzi izstradajumu kvalitatei par problēmam ziņot direktoram;

APKOPĒJS. Veikt telpu uzkopšanu ievērojot noteiktas sanitaras normas.

Darba samaksas sistēma.

DIREKTORAM darba alga tiek noteikta 8% no realizacijas apjoma.

realizacijas apjoms X cena X 8%= 25 000 X 0,44 +115 000 X 0,10 X 

0,08 = 1 800 LVL/gada, jeb 150.00 LVL/mēnesī;

GRAMATVEDIM darba alga 80 LVL/mēnesī, ievērojot gramatveža profesionalitati, pieredzi, nepieciešamas zinašanas un izpildamo darbu apjomu, tikusi noteikta arī papildsamaksa 20LVL/mēnesī. Kopa – 100.00 LVL/mēnesī;

PAVARA – KONDITORA darba alga ir tikusi noteikta ka stundu darba tarifa likme – 0.48 LVL/stunda. 160h X 0.48 = 76,80 LVL/mēnesī.

PAVARA PALĪGAM, AUTOMOBIĻA VADĪTAJAM, PARDEVĒJAM, APKOPĒJAM ir noteikta minimala vienas stundas tarifa likme 0,355LVL, tatad mēnesī : 160h X 0.355 = 56,80 LVL/mēnesī

Darba devēju un darbinieku pienakumi.

DARBA DEVĒJS.

darba devējs ievēro darba aprīkojuma, ražotaja pievienoto instrukciju, lai nodrošinatu darbinieka drošību un veselībai nekaitīgu darba aprīkojuma lietošanu;

darba devējs nodrošina:

darba aprīkojuma atbilstību darba procesam un ta pareizu lietošanu, lai novērstu risku darbinieka veselībai;

parbaudes darba aprīkojumam, kurš pakļauts apstakļiem, kas var izraisīt ta nolietošanos, radot draudus darbinieku drošība.

darba devējs izmaksa algu atbilstoši darba līgumam, vismaz vienu reizi mēnesī.

DARBA ŅĒMĒJS.

Darbinieks pilda noslēgta darba līguma noteikumus, nenodarot kaitējumu darba devēja mantai;

Darbiniekam savu darba pienakumu ietvaros ir pienakums rūpēties par to, lai pēc iespējas novērstu vai mazinatu šķēršļus, kas nelabvēlīgi ietekmē vai var ietekmēt parasto darba gaitu uzņēmuma, ka arī par to, lai pēc iespējas novērstu vai mazinatu draudošus vai jau radušos zaudējumus. Izņēmums pieļaujams tikai taja gadījuma, kad šada rīcība darbiniekam nav pa spēkam, nav no viņa taisnīgi sagaidama vai arī to aizliedzis darba devējs;

Darbiniekam ir pienakums nekavējoties paziņot darba devējam par ša panta pirmaja daļa minētajiem šķēršļiem, zaudējumu rašanas draudiem vai jau esošiem zaudējumiem.

Darbiniekam, pamatojoties uz attiecīgu darba devēja rīkojumu, ir pienakums nekavējoties veikt veselības parbaudi gadījumos, kad šadas parbaudes veikšana paredzēta normatīvajos aktos vai darba koplīguma vai arī pastav pamatotas aizdomas par darbinieka saslimšanu ar infekcijas slimību.

Darbiniekam ir pienakums neizpaust viņa rīcība nonakušo informaciju, kas ir darba devēja komercnoslēpums . Darba devējam ir pienakums rakstveida noradīt, kura informacija uzskatama par komercnoslēpumu.

Secinajumi un priekšlikumi.

Darba organizacijas procesa un paņēmienu aplūkošanai ir izvēlēts uzņēmums “Adrians”, kas nodarbojas ar maizes un konditorejas izstradajumu ražošanu un tirgošanu. Darba aplūkotaja uzņēmuma darbojas deviņi darbinieki un ta sortimentu veido 13 veidu konditorejas un 4 veidu maizes izstradajumi.

Nepieciešams pastiprinatu vērību piegriezt uzņēmuma ražotajiem jaunumiem - lauku rupjmaizei ar sieru un batonam ar desas garšu “Rīts”. Šie unikalie produkti vēl ir jauni un nezinami, tapēc attiecība uz šiem produktiem ir japielieto attīstošu marketinga stratēģiju. Tas nozīmē, ka 60 –70% no marketinga izdevumiem būs paredzēti taisni šo produkcijas vienību virzīšanai tirgū, savukart 30-40% visai parējai produkcijai.

Pašreiz ražošana vēl samēra liels roku darbs. Ir izstradatas vienkaršotas ražošanas procesa tehnoloģijas, tas nozīmē, ka ir javelta liela uzmanība tam, lai pēc iespējas vairak aizstatu pašreizējo roku darbu ar automatiku.

Uzņēmuma organizacijas struktūra nosaka to, ka visu patreiz kontrolē direktors, ļoti iespējams, ka vajadzētu kadu daļu no direktora pilnvaram deleģēt gramatvedim, teiksim, kontrolēt piegades un slēgt līgumus ar piegadatajiem, ka arī noteikt un kontrolēt nepieciešamos resursu daudzumus.

Uzņēmumam nav attīstīta darbinieku motivacijas sistēma, vēlams pēc iespējas atrak ieviest automatizaciju, paaugstinat ražošanas jaudas, iekartot vēl kadu tirgošanas vietu un paaugstinat darbinieku algas, ka arī attīstīt motivēšanas programmu, piemēram, darbinieku veselības apdrošinašanu vai arī apdrošinašanu pret nelaimes gadījumiem. Tas ir izdevīgi, ņemot vēra to, ka tiek noteiktas nodokļu atlaides pamatojoties uz samaksatajam apdrošinašanas prēmijam.

Izmantota literatūra

Darba likums no 20.06.2001.

Ministru kabineta noteikumi Nr.103 no 06.03.2001.

ES Phare Biznesa izglītības programma. Uzņēmējdarbības organizēšana un planošana.- Rīga,1999.

Rurane M. Uzņēmuma finansu vadība. - Rīga. Turības macību centrs,1997.-254lpp.

J. Ķipsna pierakstītie lekciju konspekti

Resursi Interneta – www.likumi.lv


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1415
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site