Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

ēkaģeogrāfijaķīmijaBioloģijaBiznessDažādiEkoloģijaEkonomiku
FiziskāsGrāmatvedībaInformācijaIzklaideLiteratūraMākslaMārketingsMatemātika
MedicīnaPolitikaPsiholoģijaReceptesSocioloģijaSportaTūrismsTehnika
TiesībasTirdzniecībaVēstureVadība

Kursa darbs reklama - REKLAMAS RADOŠAIS DARBA PLANS BIEZPIENA SIERIŅIEM „KARUMS”

mārketings

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARERīgas Uzņēmējdarbības Koledža

Dienas nodaļaKursa darbs reklama

Reklamas radošais darba plans biezpiena sieriņiem „Karums”


Ievads

Šaja kursa darba tiek izstradats reklamas radošais darba plans biezpiena sieriņiem „Karums”. Darba autore izvēlējas šadu preci, tapēc ka a/s „Rīgas Piensaimnieks” ir viens no lielakajiem piena parstrades uzņēmumiem, kas ražo tiešam garšīgus sieriņus un ir pazīstams netikai Latvija, bet arī citas valstīs. Ka jau tika minēts, a/s Rīgas Piensaimnieks ir Latvijas tautsaimniecībai ļoti nozīmīgs uzņēmums. It sevišķi pēc iestašanas Eiropas Savienība, konkurence piena parstrades nozarē ir ļoti liela, un, lai saglabatu savu līdera pozīciju, liela nozīme ir tieši reklamas pasakumiem un ka parliecinat pircējus turpinat pirkt tieši „Karums” sieriņus un piesaistīt jaunus pircējus. Ta ka nekas nestav vieta, bet visu laiku mainas, arī patērētaju gaume un vēlmes, reklamas kampaņa tiek izstradata uz pusgadu, t.i. no 01.01.2007. līdz 01.06.2007. Lai gan uzņēmuma saražota produkcija tiek arī eksportēta uz 23 valstīm visa pasaulē, pētīts ir tikai Latvijas tirgus.

Kursa darba mērķis ir izveidot reklamas radošo darbu sieriņiem „Karums”. Darba ir  noskaidrots pašreizējais produkta un uzņēmuma stavoklis tirgū, ka arī analizēta mērķauditorija. Tas ir panakts ar salīdzinašanu ar konkurentiem, tabulu un attēlu ievietošanu.

Lai pilnvērtīgi uzrakstītu šo darbu, tiek izvirzīti galvenie uzdevumi:

1.      Aprakstīt a/s „Rīgas Piensaimnieks”, lai izanalizēt pašreizējo stavokli piena parstrades tirgū;

2.      Aprakstīt produktu, lai konkrēti zinat kam izstradat reklamas radošo darbu;

3.      Skaidri noteikt reklamas kampaņas mērķus talakai reklamas radoša darba izstradašanai;

4.      Raksturot pircējus, lai pareizi noteikt mērķauditoriju;

5.      Izveidot reklamas sludinajumu, lai sasniegt darba mērķi.

Kursa darba rakstīšana tiek izmantota apstradata informacija, interneta resursi, macību literatūra, valsts statistikas dati. Statistikas datu analīzei izmantotas tabulas.

Darba autore, rakstot šo kursa darbu, ir ieguvusi nozīmīgas zinašanas, kas noteikti palīdzēs profesionalai darbībai, pabeidzot macības.                         


1.   Kompanijas apraksts

A/S „Rīgas Piensaimnieks” sekmīgi strada jau kopš 1993. gada un ir kļuvis par vienu no lielakajiem piena parstrades uzņēmumiem Latvija. „Rīgas Piensaimnieks” strada atbilstoši gan Latvija, gan Eiropa pieņemtajam kvalitates prasībam, ko apliecina produkcijas kvalitates vadības sistēmas kontroles sertifikati, kurus izsniegušas starptautiski atzītas sertifikacijas institūcijas. „Rīgas Piensaimnieks” ir pirmais no piena parstrades uzņēmumiem Baltija, kas saņēmis HACCP sertifikatu un ISO 9001 sertifikatu. Patlaban uzņēmums ražo aptuveni 100 dažada veida piena produktus, kurus pardod gan vietēja tirgū, gan arī eksportē uz Baltijas valstīm, Eiropu, Ameriku (23 valstīm visa pasaulē). Uzņēmuma ražotie biezpiena sieriņi „Karums”, jogurti „Zilonītis”, kausētie sieri „Dzintars” un „Brokastu sieri” ir saņēmuši godalgas starptautiskajas izstadēs. Papildus tradicionalajam piena produktu sortimentam, kas tiek ražots no augstvērtīgam vietējam izejvielam, „Rīgas Piensaimnieks” ražo arī „Horeca” produktus un augļu saldējumu Jungle Pop, kas uzskatams par vienu no veiksmīgakajiem Latvijas eksportproduktiem.

Pateicoties tam, ka uzņēmuma darbojas kvalitates vadības sistēma, strada profesionali darbinieki, nepartraukti tiek investēti līdzekļi uzņēmuma attīstība un jaunas tehnoloģijas, „Rīgas Piensaimnieks”  klienti un sadarbības partneri var būt parliecinati par uzņēmuma ražoto produktu visaugstako kvalitati. Apstiprinajums tam, ka „Rīgas Piensaimnieks”  strada atbilstoši gan Latvija, gan Eiropa pieņemtajam kvalitates prasībam, ir produkcijas kvalitates vadības kontroles sertifikati, kurus izsniegušas starptautiski atzītas sertifikacijas institūcijas.

1999. gada novembra beigas „Rīgas Piensaimnieks”  pabeidza ieviest EFSIS standartu - Eiropa un citur pasaulē atzītu partikas nekaitīguma kvalitates vadības sistēmu atbilstoši Eiropa akceptētajam 'Tehniskajam standartam uzņēmumiem, kas piegada partikas produktus', kas ietver HACCP prasības, daļu ISO – 9000 kvalitates vadības sistēmas un ISO – 14000 vides vadības sistēmas prasības. Sertifikatu piešķīra starptautiski atzīta Lielbritanijas sertifikacijas firma EFSIS. Regularas uzņēmuma darbības parbaudes arī pēc sertifikata piešķiršanas nodrošina nepartrauktu EFSIS standarta ievērošanu un uzņēmuma darbības attīstību.

Tapat a/s „Rīgas Piensaimnieks” bija pirmais piena parstrades uzņēmums Latvija, kas 2000. gada vasara saņēmis kvalitates vadības sistēmas sertifikatu ISO 9001, kas apliecina, ka uzņēmuma kvalitates vadības sistēma piena sagades, parstrades un piena produktu ražošanas un realizacijas posmos atbilst ISO 9001 standarta prasībam.

„Rīgas Piensaimnieks” ir arī saņēmis LATSERT atbilstības sertifikatu, ka apliecina, ka produkcija, tas ražošanas procesi un iekšējas kontroles sistēma tiek regulari inspicēta un, ka produkcija tiek ražota, ievērojot Latvijas Republika noteiktas higiēnas un drošuma prasības. Krievijas atbilstības sertifikatu un veterinaro apliecību LV-P-0193-02, kas dod atļauju produkcijas eksportam uz ES. Tadējadi „Rīgas Piensaimnieks” ir vienlīdz konkurētspējīgs ar jebkuru rietumu piena parstrades uzņēmumu.

Uzņēmums no dienas uz dienu strada, lai ikviens patērētajs, kurš iegadajas „Rīgas Piensaimnieks”  produktus, varētu teikt: 'Ja, mēs pazīstam šo uzņēmumu, jo tas ražo augstas kvalitates produktus un mums ir parliecība, ka viņi to darīs arī turpmak.' [5].

1.1. tabula

A/S „Rīgas Piensaimnieks” apgrozījums un peļņa no 2003.g. līdz 2005.g. [4.]

2003

2004

2005

Apgrozījums, milj Ls

15,0

18,6

21,6

Peļņa, milj Ls

2,15

4,04

4,62

No tabulas var redzēt, ka uzņēmuma „Rīgas Piensaimnieks” peļņa un apgrozījums aug ar katru gadu. Apgrozījums ir vidēji lielaks par 20% katru gadu. Peļņa 2005. gada ir divreiz lielaka neka 2003. gada. Apgrozījuma palielinašana ir dēļ atkartotiem pirkumiem, ka arī dēļ jaunu produktu ieviešanu.

1.1.   Uzņēmuma produkcija

Uzņēmums ražo dažadus piena produktus - piens, krējums, kefīrs, biezpiens, jogurts, sieri, biezpiena sieriņi, saldējums u.c. Tie savukart atkal tiek diferencēti - mainot tauku saturu, tilpumu, dažadas piedevas, ka rezultata kopējais ražoto produkcijas veidu skaits parsniedz 100.

Produkcija tiek realizēta ne tikai Latvija, bet arī Baltijas, Eiropas, Azijas un Amerikas tirgos. Ka vieni no veiksmīgakajiem ne tikai uzņēmuma, bet arī Latvijas eksporta produktiem noteikti jamin augļu saldējums ”Jungle Pop”, ka arī biezpiena sieriņi ”Karums”. Uzņēmums ir izveidojis daudzas veiksmīgas preču zīmes.

Uzņēmums ražo dažadus piena produktus – pienu, krējumu, kefīru, biezpienu, jogurtus, biezpiena sieriņus, saldējumu u.c. Tie savukart atkal tiek diferencēti - mainot tauku saturu, tilpumu, dažadas piedevas, ka rezultata kopējais ražoto produkcijas veidu skaits parsniedz 100. „Rīgas Piensaimnieks” ražo šadus produktus: Karums, Dzintars, Gauja, Kausētie sieri, Brokastu sieri, Majas produkti, Pērle, Fabio, Zilonītis, Deserti, Divi gaiļi, HoReCa, Želeja Rīta rasa, Jungle Pop [6].

A/S „Rīgas Piensaimnieks” ir plašs sadarbības partneru loks. Uzņēmuma produkcija tiek pardota visas nozīmīgakajas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības vietas, turklat uzņēmumam ir arī savi četri firmas veikali Rīga un viens Jūrmala.

Uzņēmums pilnība pienu iepērk no vietējam saimniecībam, ka lielakos piena piegadatajus var minēt kooperatīva sabiedrība 'Audarmuiža' un zemnieku saimniecība 'Pauguri', ka arī zemnieku saimniecība 'Jaunsanderi'. To atbalstam ir izveidota ilgtermiņa izglītības programma, ka rezultata tiek rīkoti seminari, ka arī sniegts materialais atbalsts. Zemniekiem iegūta informacija seminaros palīdz uzlabot produktivitati un piena kvalitati. Augstaka piena kvalitate palīdz uzņēmumam ražot augstakas kvalitates produktus, kas uzņēmumam ir ļoti  svarīgi, lai varētu sekmīgi konkurēt tirgū.

Lai atbalstītu savus izejvielu ražotajus, akciju sabiedrība 'Rīgas piensaimnieks' jau no ša gada jūlija izmaksa zemniekiem papildu piemaksas par pienu, 10 latu par katru tonnu saņems piegadataji, kas parstradei nodrošina augstakas kvalitates vai ekstraklases slaukumu. Šo devīgumu pamudinajusi sapratne, ka lauksaimniekiem šovasar neklajas viegli. Nelabvēlīgo laika apstakļu dēļ zemniekiem no svara ir katrs lats. Īpašas piemaksas par augstu kvalitati paredzētas tapēc, ka parstradataji šobrīd nevarot atļauties paaugstinat piena iepirkuma cenu, kas jau tagad ir par 15 procentiem augstaka neka vidēji valstī. [3].


2. Produkta raksturojums

2.1. Produkta veids

Darba autore izvēlējas aprakstīt biezpiena sieriņu „Karums”, jo tas ir popularakais „Rīgas Piensaimnieka” produkts un to ražo jau kopš uzņēmuma pirmsakumiem. Uzņēmums ir stabils tirgus līderis, kas aizņem apmēram 85% glazēto sieriņu tirgus Latvija. Biezpiena sieriņš „Karums“ vairakkart saņēmis patērētaju un nozares ekspertu atzinību starptautiskas partikas izstadēs. 2004. gada biezpiena sieriņš „Karums“ tika atzīts par gada pardotako preci Latvijas lielveikalu tīklos. 2005. gada biezpiena sieriņi 'Karums' saņem zelta, sudraba, un bronzas medaļas izstadē 'Riga Food' (zelta medaļu ieguva vaniļas biezpiena sieriņš „Karums”, sudraba medaļu - “Karums” ar rozīnēm, bet bronzas medaļu saņēma “Karums” ar šokolades gabaliņiem).

Patēriņa preces iegadajas, lai apmierinatu indivīdu vai ģimeņu vajadzības un vēlmes [1, 100. lpp.]. Tatad sieriņš „Karums” ir patēriņa prece. Pēc patēriņa preču klasifikacijas „Karums” ir ikdienas pieprasījuma prece, jo tas ir samēra lēts ikdiena lietojams produkts, kurš tiek pirkts bieži un kura iegade netiek īpaši pardomata vai planota. Tadu produktu var nopirkt praktiski visos plaša patēriņa preču veikalos.

„Rīgas Piensaimnieks” ražo 15 dažadus „Karums” veidus. Tie ir:

1.      Biezpiena sieriņš „Karums” kokosriekstu;

2.      Biezpiena sieriņš „Karums” kivi;

3.      Biezpiena sieriņš „Karums” karameļu;

4.      Biezpiena sieriņš „Karums” citronu;

5.      Biezpiena sieriņš „Karums” ar rozīnēm šokolades glazūra;

6.      Biezpiena sieriņš „Karums” ar aboliem un kanēli;

7.      Biezpiena sieriņš „Karums” ar šokolades gabaliņiem;

8.      Biezpiena sieriņš „Karums” marcipana;

9.      Biezpiena sieriņš „Karums” ar sukadēm;

10.  Biezpiena sieriņš „Karums” ar riekstiem;11.  Biezpiena sieriņš „Karums” vaniļas;

12.  Biezpiena sieriņš „Karums” ar dzērvenēm;

13.  Biezpiena sieriņš „Karums” zemeņu;

Un divi jaunumi:

14.  Ziemassvētku biezpiena sieriņš „Karums” ar mandarīniem un piparkūkam;

15.  Biezpiena sieriņš „Karums” ar bumbieriem un karamelēm [6].

2.1.1. tabula

Biezpiena sieriņu „Karums” raksturlielumi [6.]

Raksturlielumi

Skaits

Fasējums

45 g

Daudzums transporta iepakojuma

63 gab.

Realizacijas laiks

15 dienas

Sortiments

15 veidi

100 g produkta satur

Taukus

20,5 g – 25,5 g

Ener. vērtība

322 kkal – 365 kkal

Šaja tabula var apskatīt visu veidu sieriņu raksturlielumus. Fasējums, daudzums transporta iepakojuma un realizacijas laiks visiem sieriņiem ir vienadi. Kas attiecas uz tauku daudzumu – vismazakais ir 20,5 g (biezpiena sieriņš „Karums” vaniļas) un vislielakais tauku saturs ir 25,5 g (biezpiena sieriņš „Karums” kokosriekstu). Kaloriju daudzums arī ir atšķirīgs visiem veidiem: vismazaka enerģētiska vērtība ir 322 kkal (biezpiena sieriņš „Karums” citronu un biezpiena sieriņš „Karums” vaniļas) un vislielaka enerģētiska vērtība ir 365 kkal (biezpiena sieriņš „Karums” kokosriekstu). Talak var apskatīt kadus labumus dod priekšrocības:

Fasējums (45 g) à sieriņš ir neliels, to var apēst viena reizē;

Sortimenta dažadība à liela izvēles iespēja, katrs var atrast sev tīkamako no 15 sieriņu veidiem;

Tauku saturs (20,5 g – 25,5 g) à sieriņš „Karums” ir satīgs.

2.2. Produkta līmeņi

Katrai precei ir zinami patēriņa (lietojuma) raksturlielumi, tos var iedalīt trīs līmeņos: 1) produkta patēriņa efekts: garšīgi un kvalitatīvi biezpiena sieriņi ar dažadam garšam. Katrs pircējs var izvēlēties sev sieriņu „Karums” ar tadam piedevam, kadam viņam visvairak garšo; 2) svarīgas produkta īpašības: zīmols – „Karums” ļoti populars zīmols netikai Latvija, bet arī arvalstu tirgū, sortiments – ir 15 dažadi „Karums” veidi ar visdažadakajam garšam, kvalitate – „Rīgas Piensaimnieks” ražo savu produkciju atbilstoši EFSIS standartam (visa pasaulē atzīta partikas nekaitīguma kvalitates vadības sistēma), iesaiņojums – sieriņiem „Karums” ir ērts iepakojums, ko var viegli attaisīt, iepakojums stimulē preces pirkšanu, jo uz ta ir paradīti ēstgribu ierosinoši, piemēram, šokolades gabaliņi, „Karums” iepakojums nes sevī informaciju par produktu (apraksts, tauku saturs, enerģētiska vērtība u.c.) un pilda marketinga komunikacijas funkciju; 3) papildus labumi: personals – pircējs var būt drošs par „Karums” pareizu ražošanas procesu, jo uzņēmuma darbinieki ir kvalificēti un profesionali, papildprodukts – „Rīgas Piensaimnieks” ražo biezpiena sieriņu „Karums” ar mandarīniem un piparkūkam tieši Ziemassvētkiem.

2.3. Produkta dzīves cikls

Zinot dzīves cikla stadiju, kura prece atrodas, var prognozēt un planot uzņēmuma lēmumu pieņemšanu attiecība uz preces ražošanu un pardošanu.

Sieriņi „Karums” atrodas brieduma stadija, par to liecina daži kritēriji, piemēram, produkts ir plaši pazīstams un ir iekarojis stipras pozīcijas tirgū, „Rīgas Piensaimnieks” pievērš uzmanību produkta uzlabošanai un jauninajumiem. Brieduma stadiju var iedalīt trīs fazēs: augošais briedums, stabilais briedums un krītošais briedums. „Karums” atrodas otraja fazē – stabilaja brieduma. Šaja fazē realizacijas apjoms ir pastavīga līmenī, un to nodrošina galvenokart atkartotie pirkumi [2].

 Preces dzīves cikla brieduma stadija „Rīgas Piensaimnieks” var izmantot divas stratēģijas – tirgus modifikaciju un preces modifikaciju. Pirmaja gadījuma uzņēmumam vajag censties pievilinat jaunus pircējus vai nostiprinat esošaja tirgū iepriekšējos. Pievilinat jaunus pircējus, ka arī parvilinat konkurentu preču pircējus var ar dažadam metodēm, piemēram, izcelties konkurentu vidū un paradīt savu parakumu. Otraja gadījuma – ieviest jauninajumu vai uzlabot preces noformējumu. Uzlabojot noformējumu var rasties problēmas: kadiem pircējiem var nepatikt jauns, piemēram, iepakojums, līdz ar to uzņēmums var pazaudēt esošos klientus.

Tirgus apjoma pieaugums

Relatīva tirgus daļa

Liela

Maza

Liels

‘Zvaigzne”

„Grūti audzinamais bērns”

Mazs

„Slaucama govs”

„Suns”

2.3.1. att. Bostonas konsultaciju grupas matrica [1, 105. lpp.]

„Rīgas Piensaimnieks” ieņem stabilu vietu tirgū, taču ta produkta „Karums” strauja izaugsme ir beigusies. Tatad sieriņus „Karums” var atnest pie „Slaucama govs”, tapēc ka tas nes uzņēmumam stabilus ienakumus un to noiets ir stabils.

2.4. Produkta pozicionēšana

Lielie „Rīgas Piensaimnieks” konkurenti ir A/S „Valmieras piens” („Nakts” sieriņi), AB ”Žemaitijos Pienas” (sieriņi „Magija”), A/S „Zemgales Piens” („Lota” sieriņi).

Galvenie kritēriji, pēc kuriem autore novērtēja konkurentus un salīdzinaja ar SIA „Rīgas Piensaimnieks” ir:

·        Līdzīga produkcija (šie uzņēmumi arī ražo biezpiena sieriņus);

·        Uzņēmuma lielums (uzņēmumu, kas ražo biezpiena sieriņus, ir daudz, tapēc darba autore izvēlējas lielakus konkurentus);

·        Produkta pieejamība (produkcija ir pieejama daudzos lielajos, ka arī mazajos veikalos).

2.4.1. tabula

Konkurentu apkopojums

Uzņēmums

Piedavatais produkts

A/S „Valmieras piens”

„Nakts” sieriņi: biezpiena sieriņš ar trifeļu pildījumu, vaniļas biezpiena sieriņš, biezpiena sieriņš ar dzērveņu pildījumu, biezpiena sieriņš ar ruma pildījumu.

AB ”Žemaitijos Pienas”

„Magija” sieriņi: biezpiena sieriņš ar magonēm, biezpiena sieriņš ar marmeladi, klasiskais biezpiena sieriņš, biezpiena sieriņš ar šokolades gabaliņiem, vaniļas biezpiena sieriņš.

A/S „Zemgales Piens”

„Lota” sieriņi: biezpiena sieriņi ar aprikozēm, brūklenēm un ķiršiem, upenēm un mellenēm, ar riekstiem, magonēm un ar kivi un ērkšķogu piedevam, vaniļu biezpiena sieriņš.

Produkta pozīcija – ta ir vieta, ko produkts iekarojis tirgū un ko tam piešķīrusi atbilstoša klientu grupa, kura tiek uzskatīta par mērķa tirgus segmentu [1, 68. lpp.]. Darba autore izvēlējas pozicionēt sieriņus „Karums” pret konkurentiem ar šadiem konkurētspējas priekšrocībam: cena un produkta daudzveidība. Lai noteiktu produkta pozīciju tirgū, tiek veikta konkurentu analīze. Lielie „Rīgas Piensaimnieks” konkurenti ir A/S „Valmieras piens” („Nakts” sieriņi), AB ”Žemaitijos Pienas” (sieriņi „Magija”), A/S „Zemgales Piens” („Lota” sieriņi).Sortiments, veidi

20

15

10

5


0,05  0,10  0,15  0,20    Cena,Ls

2.4.1. att. Sieriņu „Karums” pozicionēšana tirgū

kur       - biezpiena sieriņi „Karums”

-   biezpiena sieriņi „Nakts”

-   biezpiena sieriņi „Magija”

-   biezpiena sieriņi „Lota”.

Attēla var redzēt, ka sieriņiem „Karums” ir augsta cena (0,15 Ls) un plašs sortiments (15 veidi). Biezpiena sieriņiem „Nakts”, ko ražo a/s „Valmieras piens” ir augstaka cena (0,16 Ls), bet daudz šauraks sortiments (4 veidi). Sieriņiem „Magija” cena arī ir augstaka par „Karums” cenu (0,16 Ls) un šauraks sortiments (5 veidi). Sieriņiem „Lota” ir tada pati cena, ka „Karums”, bet mazaks sortiments (7 veidi). Sanak, ka sieriņiem „Karums” ir visplašakais sortiments un netik augsta cena, ka citiem. Tas nozīmē, ka pircējiem ir lielaka izvēles iespēja pa vidējo cenu.


3. REKLAMAS MĒRĶI

Planots izveidot jaunu reklamu sieriņiem „Karums”. Galvenais ir pareizi noteikt reklamas kampaņas mērķus un pēc iespējas konkrētak noformulēt tos, lai tos varētu ņemt par pamati reklamas teksta sastadīšana un reklamas izplatīšanas līdzekļu izvēlē. Ta ka „Rīgas Piensaimnieks” ir līderis un ieņem stabilu vietu piena parstrades tirgū, darbojas jau 13 gadus, ta produkcija ir jau labi pazīstama un reklamai jabūt atgadinošai un parliecinošai, lai atgadinatu pircējiem par šo preci, preces noteiktas priekšrocības un kur var šo preci nopirkt, ka arī parliecinat pircējus par pirkuma tūlītēju izdarīšanu. Reklamas kampaņas mērķis ir realizacijas apjoma palielinašana – palielinat A/S „Rīgas Piensaimnieks” realizacijas apjomu par 3 % no 01.01.2007. līdz 01.06.2007. Izveidotu reklamu planots izvietot žurnala „Santa”, jo šada veida reklama orientēta uz zīmolu (tas veiks zīmola atpazīstamību). Žurnalus lasa brīvos brīžos un lasa atkartoti. Tieši tada drukata reklama vajadzīga, jo pati reklama ir atgadinoša un ta ka žurnalu parlasa, būs divreiz efektīvaka reklama.


4. REKLAMAS RADOŠA STRATĒĢIJA

4.1. Mērķa tirgus

Visi pircēji nav vienadi, jo katram ir īpašas vajadzības un vēlmes. Nevar ražot tadu produktu, kas apmierinatu visu pircēju vēlmes. Tapēc katram uzņēmumam vajag segmentēt tirgu un noteikt savu mērķa tirgu, lai konkrētak zinat kam, cik un ka ražot. Darba autore izvēlējas segmentēt pēc šadam pazīmēm:

o       pēc demografiskas pazīmes. Vecums. Bērni lieto biežak pienu, bet sakot vidēji no gada, vecaki dod viņiem arī biezpiena sieriņus. Jaunu cilvēku vidū ir popularaki vairak sieriņi un jogurti. Jaunaka gadu gajuma cilvēki biežak ir gatavi izmēģinat ko jaunu. Vecaki cilvēki lielakoties patērē piena produktus (pienu, biezpienu), viņu uzticība kadam parbaudītam zīmolam parasti ir noteicoša, un viņiem nepatīk izvēlieties nepazīstamu produktu. Dzimums. Sievietes cenšas lietot uztura piena produktus pēc iespējas mazak, jo tie satur daudz taukvielu, viņas lielakoties lieto vajpiena produktus, kuru tauku procents ir neliels. Vīrieši mazak uztraucas par lieka svara problēmam, tadējadi sevi neierobežo un izvēlas produktus ar augstaku tauku saturu. Ģimenes stavoklis. Neprecēti cilvēki, ka arī ģimenes, kuras nav bērnu, parasti mazak lieto piena produktus. Cilvēki, kuri dzīvo vieni, biežak uztura lieto pusfabrikatus, bet pie tadiem nevar atnest sieriņus, turklat, ka jau tika minēts, nozīmīgi piena produktu patērētaji ir tieši bērni;

o       pēc ģeografiskas pazīmes. Neapšaubami atšķirīgi ir pilsētu un lauku iedzīvotaji. Pilsēta viennozīmīgi lielaks pieprasījums ir pēc diferencētajiem produktiem, ka arī produktiem ar zemaku tauku saturu. Nenoliedzami arī ienakumu līmenis pilsētu iedzīvotajiem vidēji ir augstaks, tapēc bieži vien pircēji iegadajas vairak un dargakus produktus. Vēl kas attiecas pie ģeografiskas pazīmes: sieriņi tiek pardoti gan lielpilsētas lielajos un mazajos veikalos, gan arī mazpilsētas, ne tikai Latvija, bet arī citas valstīs, tatad tos var nopirkt visos veikalos, kur tie ir pardošana;

o       pēc sociali ekonomiskas pazīmes. Ienakumi - ir viens no nozīmīgakajiem patērētaju izvēles faktoriem. Sieriņu „Karums” maksa no 0,14 līdz 0,16 ls. Priekš biezpiena sieriņiem tas nav dargi, tapēc gan augsta, gan vidēja, gan zema ienakuma līmeņa cilvēki var atļauties nopirkt „Karums”. Socialais slanis šaja gadījuma nespēlē būtisko lomu. Dzīves veids. Tie ir aktīva dzīves veida piekritēji, lai uzņemtu nepieciešamas barības un mineralvielas. Citadi dzīves veidam nav izšķirošas nozīmes.

Bet galvenais ir garša. Vajag, lai pircējiem vai patērētajiem garšo biezpiena sieriņi.

A/S „Rīgas Piensaimnieks” izmanto diferencēto jeb daudzsegmentu marketingu, katram segmentam izmantojot atšķirīgu produktu, vienam piedavajot pienu, otram krējumu, bet trešam biezpiena sieriņus.

Visi pircēji atšķiras viens no otra pēc vecuma, ienakumiem, gaumes u.c., tapēc ir jazina ka kuram piedavat noteiktu preci, jo pircēja rīcība var būt dažada. Pircēja izvēli ietekmē ļoti daudz un dažadu faktoru. Tieši konkrētaja situacija tie ir:

o       Motivacija (ir vai nav);

o       Zinašanas par konkrētu preci (kads teicis kaut ko par sieriņiem „Karums”, redzējat reklama, ka kads populars cilvēks reklamēja vai citadi uzzinajat par šo preci);

o       Cena ( 0,14 – 0,16 ls, veikalos ir atlaides, tad cena ir zemaka);

o       Ienakumi (vai ienakumi atļaus bieži pirkt sieriņus);

o       Gaume (pardošana ir 15 dažadu veidu sieriņi jebkurai gaumei).

Pirkšanas lēmuma pieņemšanas procesa, tatad sieriņu „Karums” pirkšana ir dažadas lomas, ko pilda cilvēks, kas grib nopirkt šo preci. Piemēram, tētis piedavaja mammai nopirkt savam bērnam vaniļas biezpiena sieriņu „Karums”, viņš teica, ka tas esot ļoti garšīgs un veselīgs. Tatad, tētis ir iniciators un ietekmētajs, mamma ir lēmuma pieņēmēja un pircēja, bērns – patērētajs.

4.1.1. Mērķa tirgus definējums

Ir divi mērķa tirgu veidi, a/s „Rīgas Piensaimnieks” strada ar vienu no tiem un tas ir B2C (business to customer). Uzņēmums ir definējis savu mērķauditoriju:

o       Patēriņa tirgus;

o       Parsvara pircēji – jauni cilvēki, ģimenes, sievietes un vīrieši no 20 līdz 50 gadiem;

o       Ģimenes ar bērniem, kuri ir gala patērētaji, vientuļi cilvēki;

o       Pilsētu iedzīvotaji;

o       Visu veidu ienakumu līmeņa cilvēki;

o       Galvenais – lai patērētajiem garšo „Karums” sieriņi.

4.2. Patērētaja uzvedības modelis

Pirkšanas lēmumu pieņemšanas process. Pircēji, izvēloties produktu, lielakoties balstas uz pieredzi, personīgiem uzskatiem un, protams, cenu. Zinašanas par produktu niansēm visbiežak ir nepilnīgas. Piena produkti ir pirmas nepieciešamības preces ar neelastīgu pieprasījumu. Tie tiek bieži lietoti uztura. Produktu uzglabašanas laiks ir īss, tapēc pirkums tiek izdarīts bieži un ir neliels. Patērētaju rīcība: 1) vajadzības rašanas (vajadzība pēc biezpiena sieriņiem), 2) informacijas meklēšana (iepriekšēja pieredze, draugu viedoklis, veikalu apmeklēšana, reklamas materialu lasīšana), 3) alternatīvu novērtēšana (pircējam ir jaapsver, kads produktu veids vislabak apmierinas viņa vajadzības), 4) pirkšana (pircējas ir izvēlējies vajadzīgo produktu),  5) pirkuma novērtējums (šaja posma pircējs nosaka, vai produkta izvēle ir bijusi veiksmīga) un pēdējais sestais posms ir atbrīvošanas no produkta (pircējs atbrīvojas no izmantota produkta paciņas). Pirkšanas lēmumu process var būt ilgs, bet var būt pieņemts viena mirklī.

Lomas pirkšanas procesa. Lomu sadalījums biezpiena sieriņu pirkšanas procesa:

1.      Iniciators – jebkurš cilvēks, kurš lieto uztura piena produktus.

2.      Ietekmētajs – jebkurš cilvēks, kuram ir savs viedoklis par uzturu, partikas produktiem, preču zīmoliem.

3.      Lēmuma pieņēmēja – cilvēks, kurš pieņem lēmumu, kapēc, ko, kur un cik daudz pirkt.

4.      Pircējs – cilvēks, kurš veic pirkumu, izdod naudu par preci.

5.     Patērētajs – gala patērētajs, kurš lietos iegadato piena produktu.

Piemēram, tētis piedavaja mammai nopirkt savam bērnam vaniļas biezpiena sieriņu „Karums”, viņš teica, ka tas esot ļoti garšīgs un veselīgs. Tatad, tētis ir iniciators un ietekmētajs, mamma ir lēmuma pieņēmēja un pircēja, bērns – patērētajs.

Pirkšanas lēmumu ietekmējošie faktori. Ir daudz faktoru, kas ietekmē sieriņu pirkšanas lēmumu, daži no tiem ir ekonomiskie, personīgie, psiholoģiskie un socialie faktori.

o       Ekonomiskie faktori: ienakumu līmenis, cenu līmenis, maksatspēja u.c.

o       Personīgie faktori: patērētaja individualas iezīmes, kas ietekmē sieriņu pirkšanu – piemēram, demografiska iezīme (vecums, dzimums, ienakumu līmenis utt.).

o       Psiholoģiskie faktori: motivacija, uztvere, parliecība.

o       Socialie faktori: piederība pie noteiktas socialas šķiras, sabiedrības ietekme uz pirkšanas lēmumu pieņemšanas procesu.

4.3. Reklamas veids

Planots izveidot drukatu reklamu un izvietot žurnala. Reklamas mērķi ir saistīti ar preču pardošanu – atgadinat pircējam par „Karums” un parliecinat nopirkt to. Atgadinat vajag visu laiku, lai saglabatu pircēja atmiņa šīs preces pievilcīgas īpašības. Parliecinat nopirkt tieši „Karums” vajag, tapēc ka ir daudz konkurentu preces (gan biezpiena sieriņi, gan aizvietotajprodukti). Uzņēmuma reklamas kampaņai mērķis ir realizacijas apjoma palielinašana: palielinat A/S „Rīgas Piensaimnieks” realizacijas apjomu par 3 % no 01.01.2007. līdz 01.06.2007. Jaunas „Karums” reklamas mērķis ir atgadinat pircējiem par esošo sortimentu un parliecinat nopirkt sieriņus „Karums”.
5. Reklamas sludinajums

5.1. Reklamas objekti

Skat. pielikumu. Reklama tiek izmantoti šadi objekti: pats produkts – paradīts sortiments: visi 15 veidu sieriņi „Karums” (pamatojums: lai potencialie klienti redzētu, ka izskatas prece un lai atgadinatu sortimentu jau esošiem pircējiem), zīmols (pamatojums: zīmola atpazīstamības nostiprinašana) un uzņēmuma logotips (pamatojums: zīmola piederība pie uzņēmuma, ka arī atpazīstamības nostiprinašana).

5.2. Teksta stratēģija un taktika

Reklamas sludinajuma veiksme ir panakta netikai ar ilustracijas elementiem, bet arī ar teksta palīdzību. Virsraksts: „Karumniekiem!” pilda savas galvenas funkcijas: piesaista uzmanību, jo ir izcelts ar trekniem lieliem burtiem, un izvēlas savu mērķauditoriju – sludinajums domats cilvēkiem, kuriem garšo saldumi. Virsraksta pamattips: provocējošs (intriģē). Apakšvirsraksts: „Gardi „Karums” sieriņi jebkurai gaumei” izvietots zem virsraksta, uzrakstīts ar mazakiem burtiem, neka virsraksts, un pilda savu galveno funkciju – tas ir tilts starp virsrakstu un tekstu. Pamatteksts sastav no viena teikuma – „Izvēlies sev tīkamako no 15 dažadas garšas dabīgiem sieriņiem”, uzrakstīts zem apakšvirsraksta ar vēl mazakiem burtiem. Pamatteksta stili: vizualais teksts (ir iekļautas ilustracijas) un tieša izklasta teksts (paskaidro virsraksta un apakšvirsraksta jēgu un neslēpj komercialo ievirzi). Pašas beigas labaja pusē ir piebilde – „mmm Cik garšīgi!”, kas liek reklamas lasītajam parliecinaties vai tiešam ta ir un veido noskaņu. Teksts ir ilustrēts ar „Karums” attēliem, kas uzreiz pievērš uzmanību, ar uzņēmuma logotipu un „Karums” zīmolu.

5.3. Reklamas iedalījums

Šis „Karums” reklamas sludinajums atbild uz 3 jautajumiem: ko teikt? ka to var izdarīt? ka pateikt simbolos? Atbilde uz pirmo jautajumu – ziņas saturs: ziņa, kas balstas uz racionalo saturu (aicinajums). Nakama ir ziņas struktūra – secinajumus nevis atstat auditorijas ziņa, bet pašiem izteikt reklamas aicinajuma. Pēdējais ir ziņas formats, kas ir saistīts ar teksta elementu kopu.

Šo reklamu var iedalīt pēc šadam pazīmēm:

Pēc mērķauditorijas:

o       patērētaju reklama, ir virzīta uz galējiem patērētajiem, uz tiem cilvēkiem, kuriem garšo biezpiena sieriņi „Karums”.

Pēc ģeografiskas pazīmes:

o       nacionala reklama, tapēc ka publicēsies vairak neka viena reģiona.

Pēc mērķa, t.i. kadu iemeslu dēļ ta tiek izmantota:

o       ta ir produkta reklama, reklamē preci – sieriņus, tatad ar mērķi palielinat pardošanas apjomu;

o       komerciala reklama, mērķis – iegūt peļņu;

o       selektīvo vajadzību reklama, jo stimulē vajadzības pēc konkrēti „Karums” sieriņiem.

Pēc mediju izmantošanas:

o       drukata reklama, planots publicēt žurnala.

Reklamas izvietošanas izmaksas = 700 Ls.

5.4. Reklamas sludinajuma makets

Biezpiena sieriņu „Karums” reklamai ir šads vizualais izkartojums.

 

 

 

       5.4.1. att. Vizualo elementu izvietojums reklamas sludinajuma

Reklamas sludinajumam ir izvēlēts tieši šads vizualo elementu izkartojums, lai tas nostradatu visefektīvak un tas uzreiz pievērš uzmanību, pastiprina radošo momentu un demonstrē produkta raksturlielumus. Reklama ir oriģinala, kontrasta, proporcionala un akcentē uzmanību. Oriģinalitate tiek panakta ar elementu sabalansētību, vizualiem elementiem un A4 izmēru. Kontrasts ir panakts ar attēlu palīdzību. Proporcionalitate: reklamas sludinajuma ir harmoniski laukumi. Reklamas sludinajums akcentē uzmanību ar gaiši zaļu fonu un izvietojumu.

Reklamas sludinajuma fons ir aukstajos toņos – zaļa krasa, kura ir nomierinoša un līdzsvarojoša. Ar šo krasu gammu vieglak uztvert reklamas sludinajumu, tas nav agresīvs, bet asociējas ar dabu, mieru, mīkstumu. Zīmols „Karums” ir izvietots kreisaja augšēja stūrī, tapēc ka varnas galva pagriezta uz produktiem. Reklamas skatītajs, kad skatīsies šo reklamu un tieši uz zīmolu, skatīsies uz to pusi, uz kuru ir pagriezta varnas galva, tatad uz produktiem. Vēl viena maketēšanas daļa ir sabalansētība, kas ir sasniegta ar elementu komponēšanu. Šaja gadījuma ar neformalo elementu komponēšanu, krasu un blīvumu. Šis reklamas sludinajums ne metas raibs gar acīm dēļ 15 attēliem, jo fona krasa padara mīkstaku.


SECINAJUMI

Darba mērķis bija izveidot reklamas radošo darbu sieriņiem „Karums”, pēc autora domam, tas ir izdarīts. Te būs daži secinajumi:

1. A/S „Rīgas piensaimnieks” ir viens no lielakajiem Latvijas piena parstrades uzņēmumiem, kurš ir parliecinošs nozares līderis 2003. gada pēc peļņas radītajiem. Uzņēmums ražo vairak neka 100 produktu. Uzņēmums izšķirīgu nozīmi piešķir produkta kvalitatei, ko apliecina saņemtie produkcijas kvalitates vadības sistēmas kontroles sertifikati un regularas parbaudes; uzņēmums iepērk tikai augstakas kvalitates pienu.

2. Uzņēmums ir radījis ļoti spēcīgus zīmolus (piemēram, biezpiena sieriņš ”Karums”), kurus atpazīst ne tikai Latvija, bet arī citas valstīs. „Rīgas Piensaimnieks” ražo 15 dažadus biezpiena sieriņu „Karums” veidus. „Karums” atrodas stabilaja brieduma stadija.

3. Uzņēmumam „Rīgas Piensaimnieks” ir trīs lieli konkurenti, kas ražo līdzīgus produktus: A/S „Valmieras piens” („Nakts” sieriņi), AB ”Žemaitijos Pienas” (sieriņi „Magija”), A/S „Zemgales Piens” („Lota” sieriņi).”Karums” tiek pozicionēts pret konkurentiem ar 2 priekšrocībam: cenu un sortimenta dažadību. Lai veiksmīgi konkurētu tirgus apstakļos, uzņēmumam ir jaizmanto arējas iespējas.

4. Jaunas sieriņu „Karums” reklamas mērķis ir realizacijas apjoma palielinašana. Reklamas izvietošanas vieta – žurnals.

5. Uzņēmuma „Rīgas Piensaimnieks” mērķauditorija, galvenokart kurai ražo biezpiena sieriņus „Karums”: patēriņa tirgus, jauni cilvēki, ģimenes, sievietes un vīrieši no 20 līdz 50 gadiem, ģimenes ar bērniem, kuri ir gala patērētaji, vientuļi cilvēki, pilsētu iedzīvotaji, visu veidu ienakumu līmeņa cilvēki, tie, kam garšo „Karums” sieriņi.

6. Jaunaja reklama tiek izmantoti šadi objekti: paradīts sortiments - visi 15 veidu sieriņi „Karums”, uzņēmuma logotips un zīmols.

7. Reklamas sludinajuma veiksme ir panakta netikai ar ilustracijas elementiem, bet arī ar teksta palīdzību.

8. Reklamas sludinajums ir oriģinals, kontrasts, pievērš uzmanību un ir izveidots aukstajos toņos.


PRIEKŠLIKUMI

Darba autore secinaja, ka uzņēmumam „Rīgas Piensaimnieks” pastav daži faktori, kurus vajag izmainīt, lai gūtu lielaku peļņu. Te būs daži priekšlikumi, ka to izdarīt:

1. A/S „Rīgas Piensaimnieks” jacenšas saglabat esošo līderpozīciju, piemēram, ieviešot jaunu produktu.

2. Uzņēmumam „Rīgas Piensaimnieks” jaturpina veiksmīgo produkcijas veidu ražošana, jacenšas sasniegt uzņēmuma izvirzīti mērķi.

3. Uzņēmumam jaturpina produktu diferencēšana, tapēc ka patērētaji kļūst izvēlīgaki. Rast iespēju papildinat sortimentu ar kadu jaunu produktu, piemēram, jauns biezpiena sieriņš „Karums” ar cepumiem.

4. Japalielina pardošanas apjoms noteikta perioda, veicot aktīvas reklamas kampaņas, ieguldot resursus sporta, kultūras un citos pasakumos, kas radītu pozitīvu publicitati un, protams, veicinatu atpazīstamību.

5. Jaturpina meklēt jaunus tirgus arpus Latvijas robežam, lai palielinatu eksporta apjomus.


IZMANTOTU LITERATŪRU AVOTU SARAKSTS

1.      D. Blaits Marketings rokasgramata. – Zvaigzne ABC, 2004.

2.      J. Beļčikovs, V. Praude Marketings. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1994. – 190. lpp.

3.      A/S „Rīgas Piensaimnieks” sola būt devīgaks // Kurzemes Vards. [Elektroniskais resurss] – https://www.kurzemes-vards.lv/?doc=28105  17.11.2006.

4.      Uzņēmumu datubaze. [Elektroniskais resurss] – https://www.lursoft.lv/appserver3?Form=GPLIST&Token=&pseidocode=GYVRTEXJEQSVSCBBUPOOBVQFEKHLSV 19.12.2006.

5.      A/S „Rīgas Piensaimnieks” majas lapa. [Elektroniskais resurss] – https://www.piens.lv/parmums.html  18.12.2006.

6.      A/S „Rīgas Piensaimnieks” produktu apraksts. [Elektroniskais resurss] – https://www.piens.lv/produkti_karums.html 19.12.2006.

 


PIELIKUMI

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3127
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved