Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

ēkaģeogrāfijaķīmijaBioloģijaBiznessDažādiEkoloģijaEkonomiku
FiziskāsGrāmatvedībaInformācijaIzklaideLiteratūraMākslaMārketingsMatemātika
MedicīnaPolitikaPsiholoģijaReceptesSocioloģijaSportaTūrismsTehnika
TiesībasTirdzniecībaVēstureVadība

Marketinga pētījums

mārketings

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger


Marketinga pētījums

Veiksmīga marketinga pamats ir tirgus pētījums, kuru preces ražotajs atkarība no savam finansialajam iespējam var veikt pats vai pasūtīt specializētas aģentūras, kas veic marketinga pētījumus.Situacijas analīze

Marketinga pētījumi ir nepieciešami jebkuram uzņēmumam, ja tas darbojas brīva tirgū. Tomēr pirms šadu pasakumu veikšanas būtu nepieciešama situacijas analīze, kuras uzdevums ir noteikt tos apstakļus, kas ietekmē uzņēmuma darbību un janovērtē arī dažadu marketinga pasakumu iespējamas sekas.

Pirmaja fazē tiek vakta informacija un veikti tirgus pētījumi par konkurenci, tendencēm patērētaju prasībam, visparējo likumdošanu un mazumtirgotaju prasībam pret attiecīgo produktu. Vienlaicīgi tiek izvērtēti stratēģiskie varianti iekļūšanai tirgū, piem., preču marķēšanai (firmas zīme vai individuala preču zīme) un noieta kanaliem (partikas mazumtirgotaji, specializēta tirdzniecība, gastronomija, gatavo ēdienu veikali u.t.t.) aprēķinot arī individualajai stratēģijai nepieciešamas izmaksas.

Sekmīgai marketinga stratēģiju planošanai ir nepieciešama informacija – par potencialiem mērķu tirgiem un viņu iespējamo reakciju uz uzņēmuma marketinga mix, ka arī par konkurentiem un citiem no uzņēmuma kontrolējamiem lielumiem. Bez labas marketinga informacijas vadītajs vadas pēc intuīcijas vai minējumiem, kas mūsu atri mainīgajos konkurences apstakļos un ekonomiskaja situacija izraisa neveiksmes.

Informacijas iegūšanai par iekšējiem un arējiem uzņēmuma darbības apstakļiem, tiek pielietotas dažadas metodes. To rezultati parada situaciju, kada pašlaik atrodas uzņēmums.

Marketinga informacijas sistēma ir pastavīgi funkcionējoša un savstarpēji saistīta cilvēku, iekartas un darbību sistēma, kas paredzēta informacijas vakšanai, apstradei, analīzei, novērtēšanai un sadalei pēc vietas, laika un precizitates, lai pieņemtu lēmumus marketinga joma.


1.zīm. Informacijas nozīmīgums

Marketinga pētījumi – īpaša uzņēmējdarbības sastavdaļa, kas izstrada un organizē aptaujas, tadējadi iegūst informaciju, lai noskaidrotu marketinga iespējas un problēmas, pilnveidotu un novērtētu marketinga darbības un palīdzētu pieņemt marketinga lēmumus.

Marketinga pētījumi meklē paredzamas atbildes uz pieciem pamatjautajumiem:

Ko? Kas? Kad? Kur? Cik?

Marketinga pētījumi var būt relatīvi vienkarši un lēti vai arī ļoti sarežģīti, kur nepieciešami lieli naudas ieguldījumi. Jebkura apjoma marketinga pētījumiem vajadzētu būt zinatniskiem un sniegt pilnvērtīgu informaciju, lai ta būtu noderīga lēmumu pieņemšanai. Marketinga pētījumos nosaka attieksmes un prioritates, kas katru dienu var mainīties, un tas īpaši ietekmē metodes izvēli.

Marketinga pētījumu pamatprasības:

1) pamatotība; Dažadu produktu marketinga pētījumi ir pamatoti, ja tie tiek izdarīti vienados apstakļos.

2) ticamība; Lai marketinga pētījumus uzskatītu par ticamiem, tad šodienas pētījumam ir jauzrada tadus pašus rezultatus, ka analogam pēc nedēļas. Bet ņemot vēra to, ka šodien aptaujato cilvēku vieta nakošaja nedēļa būs citi, mainīsies arī rezultati. Tadēļ ir janosaka pieņemama rezultata amplitūda, kura tiks uzskatīta par ticamu, pieņemt lēmums.

3) objektivitate; Objektīvs pētījums nedrīkst būt atkarīgs no pētnieka personīgas attieksme. Pētījuma veicēja attieksme un uztvere var ietekmēt pētījuma gala rezultatu. Datu nepareizs skaidrojums, pētnieka neobjektivitate var iespaidot arī gala rezultatu.

Marketinga pētījumi parasti koncentrējas uz ierobežotu skaitu periodisku problēmu, bieži uz pastavīgas bazes, kuras var klasificēt sekojoši:

o       Tirgus pētījumi – sevī ietver raksturīgako tirgus iezīmju izpēti.

o       Pardošanas pētījumi – pardošanas datu analīze.

o       Produkta pētījumi – visus datu analīzes, kas saistīti ar izpētamo produktu.

o       Reklamas izpēte – sakarības starp reklamas izmaksam un no iegūtajiem labumiem analīze.

o       Kompanijas darbības izpēte – uzņēmējdarbības efektivitates analīze.

o       Motivacijas izpēte – cilvēku uzvedības tirgū izpēte.

o       Eksporta marketinga pētījumi – tie ir arvalstu tirgu pētījumi, kur var ietilpt viens vai vairaki iepriekšminētie pētījumi.Text

2.zīm. Marketinga analīze

Marketinga pētījumu organizēšanas pieci soļi:

1) Problēmas noteikšana. Tas ir viens no svarīgakajiem un bieži arī grūtakajiem soļiem pētījuma procesa. Labs izpētes darbs nepareizai problēmai ir velti izšķiests laiks un līdzekļi.

2) Situacijas analīze jeb nepieciešamas informacijas noskaidrošana. Situacijas analīze ir analīze par informaciju, kas ir nepieciešama problēmas risinašanai. Ta var palīdzēt definēt problēmu un precizēt kada papildus informacija ir nepieciešama.

Informēti cilvēki var būt uzņēmuma darbinieki, daži, labi starpnieki, kuriem ir tiešs kontakts ar pircējiem, vai citi cilvēki, kas ir kompetenti konkrētaja jautajuma.

Situacijas analīzē tiek iekļauta arī saistītas sekundaras informacijas vakšanu. Bieži tiek izmantots liels daudzums primaro datu, kad tomēr atbilstošaki ir sekundarie, kas saistīti ar daudz mazakiem izdevumiem.

Sekundara informacijas ieguves avoti:

pašu uzņēmums – finansu atskaites un parskati par pardošanas rezultatiem;

valdības, ministriju vai departamentu ziņojumi;

statistisko datu krajumi;

internets;

periodiskie un profesionalie žurnali;

gramatas.

Labas situacijas analīzes pozitīva īpašība ir ta, ka ir ļoti informatīva, bet aizņem maz laika. Ta var palīdzēt noskaidrot talakus pētījumus vai pat pilnīgi novērst vajadzību pēc tiem. Situacijas analīze patiesi mēģina noteikt precīzu situacijas un problēmas būtību.

3) Specifisko datu jeb primaras informacijas vakšana. Primarie dati ir tada informacija, ko tieši ievac no cilvēkiem speciali pētījuma vajadzībam. Ir sekojošas metodes:

novērošana;

eksperiments;

aptauja.

Metodes izvēle ir atkarīga no problēmas, cik daudz laika un naudas var ieguldīt pētījumos.

4) Datu apkopošana un analīze. Datu analīze ir nakamais posms tirgus izpētes procesa. Datu analīze ir prasme izcelt no iegūto datu kopuma svarīgako. Pētnieks apkopo iegūtos datus tabulas, sastada kombinētas tabulas vissvarīgako savstarpējo sakaru noteikšanai.

5) Pētījumu rezultatu parskata sagatavošana. Tas ir noslēdzošais posms. Parskata jabūt galvenajiem secinajumiem un rekomendacijam par problēmas risinašanu.


Atras problēmas

atrisinajuma

noteikšana3.zīm. Marketinga pētījumu process

Ka redzams pēc grafiska attēla, tad ir iespējams nonakt pie atrisinajuma neizejot visus soļus. Vai ka norada atpakaļ ejošas bultas, pētījumi var atgriezties iepriekšēja solī.

Marketinga plans

Pēc marketinga pētījumu rezultatu iegūšanas sastada planu talakai uzņēmuma marketinga darbības rīcībai.

I Ievads

Marketinga plana apraksts

II Tirgus situacijas analīze

Tirgus izpētes rezultati

Tirgus pieprasījuma analīze

Preces dzīves cikls (vai BCG) un analīze

Firmas analīze

Konkurentu analīze

Preces / pakalpojuma analīze (kvalitate, serviss, ….)

III Tirgus segmentacijas analīze

Mērķa tirgus izvēles kritēriji

Klientu raksturojums

Klientu vajadzības un vēlmes

Preces / pakalpojuma atbilstība klientam

IV Marketinga stratēģija un taktika

Biznesa galamērķi finansu joma

Marketinga mērķi: tirgus niša, pozīcija, priekšrocības

Marketinga stratēģijas: biznesa, preces dzīves cikla (BCG)

Marketinga taktika: darbības plani, to ieviešana

Visiem punktiem jabūt pamatotiem (izmantot analīzes ↑)

V Reklama

Izvēlēto līdzekļu apraksts, reklamēšanas programma

Tieša pardošana

Pardošanas veicinašana

VI Marketinga plana pielikumi

Budžets: ienakumi, izdevumi, reklama, veicinašana

Reklamas noformējums

Veidlapas un tabulas

Atļaujas, licences, oficialie dokumenti.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1747
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site