Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

ēkaģeogrāfijaķīmijaBioloģijaBiznessDažādiEkoloģijaEkonomiku
FiziskāsGrāmatvedībaInformācijaIzklaideLiteratūraMākslaMārketingsMatemātika
MedicīnaPolitikaPsiholoģijaReceptesSocioloģijaSportaTūrismsTehnika
TiesībasTirdzniecībaVēstureVadība

Marketinga stratēģiska planošana uzņēmuma “Velve – 2”

mārketings+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Satura radītajs

Anotacija

Ievads

1. Uzņēmuma raksturojums2. Saldus pilsētas tirgus izpēte

3. Uzņēmuma paplašinašanas iespējas

4. Arējas vides analīze

4.1. Nozares vides raksturojums

4.1.1. Konkurentu izpēte

4.1.2. Klientu galvenie piesaistes motīvi

4.1.3. Preču piegadataju izpēte

4.1. Visparējas arējas vides raksturojums

4.2.1. Demografiskie faktori

4.2.2. Politiskie faktori

4.2.3. Socialie un kultūras faktori

4.2.4. Makroekonomiskie faktori

4.2.5. Tehnoloģiju attīstība

4.2.6. Globalizacija

5. Iekšējas vides analīze

5.1. Marketings un ta nozīme uzņēmuma darbība

5.2. Uzņēmuma mērķi

5.3. Cenu politika uzņēmuma

5.4. Uzņēmuma personala raksturojums

6. Noieta veicinašanas stratēģija

7. Uzņēmuma finansu planošana

IEVADS

Attīstoties tirgus konkurencei Latvija aktuali ir kļuvuši marketinga jautajumi, kas socialisma netika izmantoti un vēra ņemti. It sevišķi tagad kad Latvijas Republikai viena no prioritatēm ir iestašanas Eiropas Savienība, kura ir brīva kapitala, brīva preču, brīva pakalpojumu un darbaspēka kustība starp Savienības dalībvalstīm – uzņēmējiem ir nepieciešams sagatavoties daudzam būtiskam parmaiņam ekonomiskaja vidē, apbruņoties ar pēc iespējas labakiem tirgus jomas ieročiem, iemacīties tos prasmīgi izmantot savu produktu pozīcijas veidošanai. Brīvais tirgus ES valstīs rada gan brīvību, gan arī daudzos papildus nosacījumus šīs brīvības realizacijai. Preču realizacijas, daudzie sanitari higēniskie, politiskie un ekonomiskie ierobežojumi, tirgus iekarošanas specifika un arī papildu izdevumi nereti ir dargs un darbietilpīgs process, lai uzņēmumi atrastu noietu un būtu izdevīgi gan devējam, gan ņēmējam.

Marketings jeb pircēju vajadzību vispusīga un rūpīga analīze, konkurentu darbības analīze, ka arī ceļu meklēšana, lai paaugstinatu preču un pakalpiojumu vērtīgumu pircējiem, turpmak noteiks uzņēmuma pastavēšanu. Līdz ar to uzņēmuma panakumi atkarīgi no makas saskatīt marketinga likumsakarības apkartēja vidē. Svarīgi ir apzinaties, ka patērētajs nepērk vienkarši produktu, bet gan apmierina savas vēlmes. Izdzīvos tas uzņēmums, kuram visprecīzak izdosies noskaidrot patērētaja vēlmes un piepildīt tas. Lai to panaktu, nepieciešams patstavīgi sekot līdzi tirgum un ta attīstības tendencēm, parzinat gan savas, gan konkurentu vajas vietas, spēt laikus un efektīvi reaģēt uz konkurentu darbību.

Pagaidam vietējie uzņēmumi ļoti reti strada pēc marketinga principiem, jo šim nolūkam ir nepieciešamas ne tikai zinašanas, ka pardot produktu, ir jazina arī iespējamie produkta ceļi no ražotaja līdz patērētajam un to izpētes principi.

Uzņēmuma vadītajiem vajadzētu saprast ka marketings ir jebkura uzņēmuma neatņemama sastavdaļa. Bizness, kas balstas uz stingriem marketinga principiem, praksi un planošanu, parcietīs ekonomikas krīzes un pilnība spēs izmantot uzplaukuma periodus.

Taču daudz kas ir atkarīgs arī no uzņēmuma mērķiem, parvaldes iespējam un resursu esamības. Nauda var tikt novirzīta uzņēmuma modernizēšanai, lai pazeminatu izmaksas, ka arī reklamdarbībai. Uzņēmumam janosaka savi mērķi, lai uzņēmējdarbības process tiktu maksimali labi nodrošinats ir javeic liels izpētes darbs.

Diplomdarba mērķis ir novērtēt I/U “Velve – 2” tirgus nišu un tas paplašinašanas iespējas, ka arī sagatavot ieteikumus darbības uzlabošanai. Lai varētu novērtēt tas darbību, tiks pētīta uzņēmuma attīstība, konkurenti, jo tadejadi var uzzinat daudz ko jaunu – klientu vēlmes un iespējas, cenu veidošanas politiku utt..

Diplomdarba uzdevums ir izpētīt;

Saldus pilsētas tirgus struktūru un attīstības tendences.

Izvertēt uzņēmējdarbības iekšējo un arējo faktoru ietekmi uz bara darbību.

Izpētīt tirgus grupu, kas saņem firmas sniegtos pakalpojumus, un izstradat efektīvus paņēmienus, ka iedarboties uz potencialiem klientiem.

Izvertēt cenu politikas struktūru.

Noteikt bara tirgus paplašinašanas iespējas.

1. Uzņēmuma raksturojums

Bars “Velve” ir viena īpašnieka uzņēmums. Pats īpašnieks - direktors aktīvi iesaistas firmas saimnieciskaja darbība. Direktors plano un organizē bara darbību, nodrošina bara pilnu preču sortimentu, organizē personalu un karto ar uzņēmumu saistītos jautajumus, kuri nodrošina firmas sekmīgu pastavēšanu.

Uzņēmuma darbs tiek organizēts pielagojoties klientu vēlmēm, jo galvenais uzdevums ir spēt piedavat doto pakalpojumu laba kvalitatē, lai klients būtu apmierinats.

Bara piedavata ēdienkarte ir ļoti plaša un daudzpusīga. Klienti var nogaršot gan mūsu zemes ēdienus, gan arī citu tautu nacionalos ēdienus, ka piemēram varžu kajiņas, vairaku veidu gliemežus, vēžus, omarus un citus. Uzņēmuma tiek nodarbinati deviņi cilvēki. Bara ir divas maiņas, kas mainas katru nedēļu, līdz ar to mainas arī piedavata ēdienkarte. Bars piedava apmēram 50 veidu dažadus stipros alkoholiskos dzērienus, ka arī dažadus vīnus un bezalkoholiskos dzērienus.

Bars atrodas paša pilsētas centra, ļoti izdevīga vieta, taču bara mīnus ir tas, ka tai nav deju zale, tapēc pašlaik firmas attīstības primarais uzdevums ir veikt rekonstrukcijas un paplašinat jau esošas bara telpas, kur varētu ierīkot deju zali. Patreiz uzņēmumam ir divas zales – bara zale, kas domata klientiem, kuri grib atrak paēst, vai vienkarši tapat atpūsties, ka arī banketa zale, kura ir piemērota privatiem pasakumiem, ar nelielu personu skaitu līdz 10 cilvēkiem. Bars “Velve” pēc pasūtījuma klaj galdus arī dažada veida banketiem.

Uzņēmuma darba laiks ir no plk.11 – 24. Piektdienas, sestdienas no plk. 11 – 2 naktī.

2. Uzņēmuma juridiskais statuss

Uzņēmējdarbība ir dibinata 1996. gada 15.novembrī, ka Ulda Kronberga individuala uzņēmuma ražošanas komercfirma “Velve – 2”. Uzņēmējdarbībai ir viens dibinatajs un līdzīpašnieks.

Uzņēmums ir juridiska persona ar savu nosaukumu, patstavīgu bilanci, norēķinu kontu banka, savu zīmogu, veidlapam. Tam var būt sava simbolika un preču zīmes, kuras tiek izgatavotas un piereģistrētas saskaņa ar Latvijas Republikas noteikto kartību.

Uzņēmums tiek izveidots un darbojas Latvijas Republikas likumdošanas un Statūtu robežas, bet arējas tirdzniecības joma – saskaņa ar starptautisko tiesību normam un kontraktu ar partneriem. Tam ir tiesības sava varda slēgt līgumus, iegūt mantiskas un personiskas nemantiskas tiesības, uzņemties atbildību un būt prasītajam vai atbildētajam tiesa, saimnieciskaja tiesa vai šķīrējtiesa.

Komercfirma ir izveidota ilgstošai uzņēmējdarbībai, nolūka gūt peļņu no sabiedriskas ēdinašanas un bara pakalpojumiem, kas arī ir uzņēmuma galvenais darbības veids.

Bars “Velve” atrodas Latvijas Republikas Saldus pilsēta, Striķu iela 7.

3. Saldus pilsētas tirgus izpēte

Pēdējos gados Saldū bija sarucis uzņēmumu skaits , ko ietekmējuši dažadi apstakļi, piemēram Krievijas krīze, valsts nodokļu politika. Taču situacija patreiz sak uzlaboties. Daudzi uzņēmumi bija nogajuši pagrīdē, taču kad situacija uzlabojas, atkal saka aktīvak stradat. Ta piemēram 1998. gada pilsēta darbojas 250 uzņēmumi, nakamaja gada vairs tikai 191. Tadejadi saruka arī nodarbinato skaits. 2000.gada uzņēmējdarbība atkal saka zelt, tagad pilsēta strada apmēram 270 uzņēmumi.

Saldus ir izteikta tirgotaju pilsēta, jo vērojot pilsētas uzņēmumus pa uzņēmējdarbības veidiem (skat.1.att), pilsēta ir 41% tirdzniecības uzņēmumi, 3% rūpnieciska ražošana un tikai 4% sabiedriska ēdinašna. Taču ņemot vēra zemo procentualo skaitli starp sabiedriskajam ēdinašanam, taja valda ļoti sīva konkurence. Patlaban pilsētas centrs ir piesatinats ar lielakam un mazakam ēstuvēm. Piemēram viena iela vien darbojas sešas kafejnīcas, tapēc ir nopietni jadoma, gan par piedavato ēdienu kvalitati, gan tas cenu, sortimentu, apkalpošanas kultūru un reklamu. Pēdējos gados ir kritusies arī cilvēku pirktsspēja. To varētu skaidrot ar kafejnīcas skaita pieaugumu. 2000.gada vien atvēras trīs kafejnīcas.

Runajot par Saldus rajona pagastiem uzņēmēji galvenokart darbojas lauksaimniecības (parsvara tas ir zemnieku saimniecības, mežistrades, kokapstrades) svēras.

3.Uzņēmuma paplašinašanas iespējas

Lielakais bara attīstības projekts ir vasaras kafejnīcas izveidošana un deju zales izveidošana. Ja izdotos šo projektu realizēt var iegūt vairakus labumus – iegūtu papildu vietu skaitu, piesaistītu jaunus klientus, nostiprinatu tirgus pozīcijas, līdz ar to papildus iegūtu iekšējo spēku cīņa ar konkurentiem.

Bara “Velve” iekšējais spēks

piedavajums par konkurētspējīgu cenu;

plašs sortiments;

piedavato pakalpojumu kvalitate;

profesionala klientu apkalpošana;

kvalificēti darbinieki;

regulari jaunievedumi ēdienu klasta;

mūsdienīga ēdienu gatavošanas tehnoloģija;

Bara “Velve” iekšējais spēks ir sekošana līdzi laikam un klienta vēlmēm, līdz ar to uzņēmuma tiek ieviesti dažadi jaunievedumi, tiek paplašinats sortiments atbilstoši klienta vēlmēm. Šodienas apstakļos jebkura uzņēmuma attīstība un noturīgs uzplaukums nav iespējams bez profesionaliem, kvalificētiem darbiniekiem. Profesionals personals ir uzņēmuma izdzīvošanas jautajums. Bara “Velve” direktors regulari apmaca virtuves darbinieces par jaunako ēdienu gatavošana, jo uzņēmuma darbs tiek organizēts pielagojoties klientu vēlmēm un galvenais uzdevums ir spēt piedavat doto pakalpojumu laba kvalitatē, lai klients būtu apmierinats. Jau ilgus gadus uzņēmums sadarbojas ar restoranu “Vincents”, kur tiek apmacītas virtuves darbinieces. Notiek arī dažadas firmu degustacijas, piemēram firma “Reaton”, kur arī tiek vestas virtuves darbinieces. Līdz ar to uzņēmuma tiek ieviesti dažadi jauninajumi attiecība uz piedavato ēdienu klastu. Jaunievedumi bieži vien ir pats svarīgakais faktors konkurētspējīgas priekšrocības radīšana. Ne visi jaunievedumi ir sekmīgi, toties tie, kuri gūst panakumus ir galvenais konkurētspējīgas priekšrocības avots. Veiksmīgi jaunievedumi dod uzņēmumam iespēju paplašinat tirgu un gūt papildu peļņu.

Runajot par klientu apkalpošanu barmenis tiek kontrolēts profesionalas ētikas normu ievērošana. Tiek uzsvērts, ka darba nedrīkst būt redzamas personiskas antipatijas pret kadu no klientiem – pret visiem bara apmeklētajiem jaievēro sabiedrība noteiktas pieklajības normas un viesmīlības priekšstata prasības. Barmeņa uzdevums ir klientam ieteikt un

raksturot piedavato ēdienu.

Lai pievilinatu konkurējošo firmu klientus, uzņēmums jau no atvēršanas brīža savai produkcijai nodrošina tadas īpašības, ka ta atšķiras no konkurējošo firmu produkcijas – pirmkart jau ar kvalitati, ar ēdiena sastavdaļam kadas tiek pievienotas tapšanas procesa. Būtisks moments ir arī tehnoloģiskie sasniegumi. Nesen uzņēmums iegadajas jaunas profesionalas gazes plītis, kas būtiski izmainīja uzņēmuma iespējas. Šīs jaunas iekartas paver baram plašas iespējas – pirmkart jau palielinas pardošanas apjoms, jo daudz īsaka brīdī var pagatavot pieprasīto ēdienu. Jaunas iekartas ir arī daudz ekonomiskakas, līdz ar to tiek ietaupīti naudas līdzekļi.

Uzņēmuma iespējas

tirgus daļas paplašinašana;

jaunu tirgu apguve;

kvalitates paaugstinašana

Izmantojot augstu piedavato ēdienu kvalitati, viena no priekšrocībam ir ta, ka uzņēmums var paplašinat savu tirgus apjomu. Arī statistiskie pētījumi rada, ka augsta kvalitate laika gaita palielina realo tirgus daļu. Abu šo faktoru, augsta kvalitate un liela tirgus daļa dod būtisku peļņas pieaugumu.

Pateicoties uzņēmuma gatavošanas kvalitatei un modernu tehnoloģiju lietošanai, tai ir augsta tirgus vērtība un nelielas izmaksas. Neraugoties uz to, ka uzņēmuma piedavata kvalitate ir atslēga konkurētspējīgas priekšrocības radīšanai un noturēšanai – uzņēmumam jameklē veids, ka laika gaita to nepartraukti uzlabot, jo klientu vēlmes ar katru dienu aug, līdz ar to uzņēmuma piedavajumam arī katru dienu jaaug.

Uzņēmuma vajums

ieplanotas darbības uzsakšana saistīta ar lieliem izdevumiem, kuriem sakot nav seguma;

nepietiekama reklama;

vajš marketings;

uzņēmums novajinats no jaunu konkurentu paradīšanos tirgū;

nepilnīga darbinieku motivacija

Uzņēmuma attīstības projekts ir vasaras kafejnīcas izveidošana. Galvena problēma, kapēc uzņēmums pie ta apstajies ir līdzekļu trūkums. Ar šo problēmu saskaras daudzi uzņēmumi, ka neka brīvi līdzekļi nekad nevar būt par daudz. Uzņēmuma nodrošinajums savai ikdienas pastavēšanai ir pietiekošs, taču lai izveidotu savus ieplanotos projektus būs jadoma par kredīta ņemšanu banka.

Baram “Velve” ir vaji attīstīts marketings reklamas joma. Uzņēmums piedava ļoti labu produktu ar konkurētspējīgu cenu, bet cilvēki par to nav pietiekami informēti. Ir īpaši izplatīta kļuda uzskatīt, ka produkts var pardot pats sevi. Ja netiek darīts nekas vairak, tad klientam vispirms ir jabūt informētam par produkta eksistenci. Otrkart viņam jabūt informētam par produktiem vai pakalpojumiem kurus pardod. Treškart vajag klientam pastastīt kada veida piedavajums apmierina viņa vajadzības. Ceturtkart japarliecina klients ka jūsu piedavatais pakalpojums vai prece ir paraks par konkurentu piedavato pakalpojumu. Un visbeidzot vajag pamudinat attiecīgo pakalpojumu pirkt.

Uzņēmuma direktoram vairak būtu jamēģina drbiniekus iesaistīt uzņēmuma dzīvē, lai katrs justos par uzņēmuma nepieciešamu darbinieku, un saprastu, ka viņa darba ieguldījumi ir svarīgi visam kolektīvam. Tikai šadi var nonakt līdz augstiem rezultatiem. Būtu janosaka stingras attiecības starp darba rezultatiem un atalgojumu. Protams jo efektīvaks ir darbs, jo lielakam jabūt ir atalgojumam. Ka zinam viens no galvenajiem darbinieka stimulēšnas veidiem ir atalgojums. Šobrīd laba apmaksa par darbu ir visefektīgakais motivacijas veids. Ja darbinieks nevar apmierinat savas fizioloģiskas un materialas vajadzības, parējais šinī motivēšana nespēlē nekadu lielo lomu. Gluži nevarētu izslēgt arī parējos motivacijas veidus, ka piemēram labi darba apstakļi, īzaugsmes iespējas un citi. Tomēr darbiniekiem ir jajūt sava ieguldīta darba materialais novērtējums.

Uzņēmuma draudi

nelabvēlīga likumdošana;

piegadat

resursu (cenu) pieauguma svarstības;

uzņēmējdarbībai nelabvēlīgi likumprojektu pieņemšana;

4. Arējas vides analīze

Ar uzņēmuma arējo vidi saprot visus faktorus un apstakļus, kuri rodas apkartēja vidē, neatkarīgi no konkrēta uzņēmuma darbības, bet kuri var ietekmēt uzņēmuma funkcionēšanu. Lai darbotos sekmīgi un ilglaicīgi, uzņēmuma stratēģijai jaatttīstas atbilstoši videi, kura ta darbojas. Daudzi uzņēmumi sekmīgi apmierina tirgus pieprasījumu, bet nespēj izsekot vides izmaiņam, uzskatot, ka to sakotnēja panakuma formula darbosies mūžīgi. Tie neizprot notiekošas arējas vides parmaiņas līdz brīdim, kad cits uzņēmums kļūst spējīgs labak apmierinat pircēju prasības. Šī iemesla dēļ šadi uzņēmumi bieži zaudē savas konkurētspējīgas priekšrocības un ir spiesti atstat tirgu.

Arēja vide sastav no visparējas arējas vides un nozares vides. Nedraudzīga arēja vidē uzņēmumam ir daudz mazakas iespējas gūt panakumus neka pievilcīga arēja vidē.

Visparīgo arējo vidi raksturo demografiskie, politiskie, socialie, kultūras un makroekonomiskie faktori, ka arī tehnoloģiju attīstība un globalizacija. Šī vide ietekmē dažadus uzņēmumus, turpretī uzņēmumi nevar ietekmēt izmaiņas visparēja arēja vidē.

Nozares vidi raksturo cīņa starp konkurentiem , piegadataju spēks, pircēju spēks, jaunienacēju draudi. (2.46.lpp.)

Lai izdzīvotu, uzņēmumam jaizprot spēki, kas nosaka konkurenci nozarē kura tas darbojas. Tam nepartraukti ir jaizvērtē šie spēki un japiemēro parmaiņam atbilstoša stratēģija.

4.1. Nozares vides raksturojums

Konkurences jeb nozares vide satur faktorus, kas ir būtiski katram uzņēmumam attiecīgaja nozarē. Galvenie spēki kas darbojas jebkura nozarē, ir konkurenti, klienti, piegadataji. Nozares vides analīze katram uzņēmumam ir tieši saistīta ar konkurences novērtēšanu. Nozares pievilcību nosaka potenciala peļņa, kas ir atkarīga no uzņēmuma konkurētspējas. Nozares peļņas potencialu novērtē, analizējot dažadu, konkurenci ietekmējošu vides spēku savstarpējo darbību. (2. 50.lpp.)

4.1.1. Konkurentu izpēte

Tirgus ekonomika katra firma darbojas konkurences apstakļos. Ir svarīgi rūpīgi izpētīt un izanalizēt konkurences vidi, kura darbojas attiecīga firma. I/U “Velve – 2” direktoram lielaka uzmanība ir japievērš konkurencei un tas attīstības iespējam un tendencēm, jo pēdējo gadu laika ļoti stauji aug to firmu skaits, kas darbojas līdzīga nozarē.

Pētot konkurences vidi, pirmais posms ir tirgus raksturlielumu novērtējums, kura darbojas firma.

Galveno konkurentu analīzi ir lietderīgi veikt vairakos svarīgos radītajos:

tirgus

Kada (pēc apjoma) tirgū darbojas katrs jūsu konkurents?

Ka jūsu konkurenti iekļūst tirgū?

Cik atri konkurenti pielagojas dažadam jaunam situacijam?

Cik elastīga ir viņu tirgus stratēģija?

Kada mēra un uz ka rēķina jūsu konkurenti cenšas palielinat savu tirgus daļu?

prece

Cik efektīvi jūsu konkurenti reaģē uz patērētaju vajadzībam un pieprasījumu?

Cik plašs ir preču un pakalpojumu sortiments?

Ka jūsu konkurenti rīkojas, izstradajot jaunas preces?

cena

Ka jūsu konkurenti rīkojas nosakot cenas jaunam precēm?

Kadu cenu politiku piekopj jau esošajam precēm?

preču virzīšana tirgū

Kadiem reklamas līdzekļiem konkurenti dod priekšroku?

Kadus pardošanas veicinašanas līdzekļus izmanto konkurents?

Konkurentu preču pētīšana ļauj ne tikai noteikt savus konkurentus, bet arī savas firmas stipras un vajas puses, atrodot atšķirīgas priekšrocības, uzņēmums var iegūt augstaku peļņu, panakt lielaku pardošanas apjomu, iekarot jaunu tirgus segmentu. Patērētaju skatījuma atšķirīgajai priekšrocībai ir janodrošina tieša orientacija uz jūsu uzņēmuma piedavajumu starp daudziem citiem uzņēmumu piedavajumiem.

Galvenie konkurenti baram “Velve”;

Konkurenti

Adrese

Restorans “Ciecere”

Rīgas iela - 10

Kafejnīca “Klubs”

Striķu iela - 3

Kafejnīca ‘’Pērlītes’’

Rīgas iela - 1

Marketinga stratēģija var tikt virzīta ne tikai uz pircēja vajadzību apmierinašanu, bet arī pret konkurentiem, kuri apkalpo tos pašus pircējus. Tadejadi nepieciešams izpētīt konkurentu vajas vietas. Tas stratēģija ir atkarīga no firmas lieluma. Lielas firmas var atļauties tadu stratēģiju, kadu nevar lietot nelielas firmas, bet arī mazas firmas var izraudzīties sekmīgu stratēģiju, sasniedzot pietiekami augstu atdevi no ieguldīta kapitala.

Kafejnīcas ‘’Pērlītes’’ situaciju izpēte

Bara “Velve” lielakais konkurents ir kafejnīca “Pērlītes”. Kafejnīca tika atvērta tikai 2000. gada nogalē. Ka jau tas bija sagaidams liela daļa bara “Velve” klientu apmeklēja kafejnīcu “Pērlītes”, jo cilvēki vienmēr ir gribējuši izzinat visu jauno. Taču tagad visi patstavīgie bara klienti atgriežas. Kafejnīcas “Pērlītes”stipra puse ir ta, ka taja ir deju zale, kura diemžēl patrez bara “Velve” nav. Bet ka jau minēts iepriekš uzņēmums pie ta strada. Taču kafejnīca’’Pērlītes” nespēj konkurēt ar piedavato ēdienu kvalitati, to apstiprinaja arī mūsu patstavīgie klienti. Jaunatvērta kafejnīca ļoti grib līdzinaties baram “Velve”, it sevišķi ar piedavato ēdienu klastu. Bija pat tads gadījums, ka kafejnīcas “Pērlītes” īpašnieks gribēja parvilinat bara “Velve” pavares, piesolot lielaku atmaksu. Tapēc bara direktoram vēljovairak japiestrada pie darbinieku motivacijas.

Kafejnīcas “Pērlītes” priekšrocības

atrodas izdevīga, labi pieejama vieta, ne tikai iebraucējiem, bet arī pilsētas iedzīvotajiem.

piedavato ēdienu cenas apmeklētajiem ir pieņemamas.

aptver plašu apmeklētaju loku – jauniešus, vidēja vecuma cilvēkus, ka ari vecakus cilvēkus.

piedava banketu un citu saviesīgu vakaru apkalpošanu.

Kafejnīcas “Pērlītes” trūkumi

negatīvas atsauksmes no klientu puses par ēdiena kvalitati.

neieinteresēta oficianta attieksme pret apmeklētajiem, kas liecina par apkalpošanas kultūras nozīmīgumu šaja ēstuvē.

Kafejnīcas “Klubs” situaciju izpēte

Ļoti spēcīgs konkurents ir arī kafejnīca “Klubs”. Šai kafejnīcai par labu ir apstaklis, ka arī ta atrodas paša pilsētas centra un ir deju zale. Kafejnīcai klat piecelta ir arī vasaras kafejnīca, līdz ar to ta ir konkurētspējīgaka vasaras periodos. Kafejnīca nevar iegadaties siltos ēdienus, vienīgi dažadas uzkodas, līdz ar to ta nevar konkurēt šaja joma.

Priekšrocības  Trūkumi

Restorana “Ciecere” situaciju izpēte

4.1.2. Klientu galvenie piesaistes motīvi

Lai apmierinatu klientus un iegūtu viņu atsaucību, uzņēmumam jasniedz saviem klientiem tieši tas, ko viņi vēlas, un tad, kad viņi to vēlas. Tas ir uzņēmumam jadara viss iespējamais, lai noteiktu klienta vajadzības un tas apmierinatu. Tadēļ biznesa viens no galvenajiem uzdevumiem ir klientu piesaistīšana. Pirmaja vieta vienmēr ir klients un viņa vajadzības. Visu pirkumu pamata ir vēlēšanas apmierinat kadu vajadzību.

Soļi, kas paredz uzņēmuma ražošanas procesa efektivitates uzlabošanu un produkcijas kvalitati, tiek veikti saskaņa ar šo mērķi. Augsts darba ražīguma līmenis, kvalitates sasniegšana un jauninajumu ieviešana – tie ir daži no instrumentiem, ko uzņēmums lieto, lai sasniegtu klientu vēlmju apmierinajumu.

Galvenie klientu piesaistes motīvi ir uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitate, apkalpošanas kūltūra, sortiments, uzņēmuma prestižs, interjers, kurš ir izstradats skandinaviska stila, kas rada ļoti patīkamu un omulīgu gaisotni. Bars “Velve” var lepoties ar savu izsmalcinato virtuvi, pardomato interjeru, kvalitatīvu apkalpošanas kultūru.

Parsvara bara apmeklētaji ir sociali nodrošinati klienti, jo izstradajumu cenas ir atbilstošas produkcijas kvalitatei. Pie klientūras pieskaitami arī pilsētas viesi, arzemju tūristi.

Svarīgs ir arī klientu apkalpošanas laiks jeb uzņēmuma reakcija uz klienta pieprasījumu. Šobrīd tas ir ļoti aktuali. Ir tads teiciens “Laiks ir nauda” – šo pazīstamo teicienu var parfrazēt šadi; zaudēts laiks ir zaudēta nauda, ietaupīts laiks līdzina ceļu uz lielaku ienakumu. Pusdienošanas laika apmeklētajus var ļoti interesēt, cik ilgi būs jagaida konkrēta ēdiena pasniegšana. Šads faktors spēj ietekmēt gan ēdiena izvēli, gan arī to, vai apmeklētajs dos priekšroku kafejnīcam vai restoraniem ar viesmīļiem, vai pašapkalpošanas ēdnīcai. Uzņēmējiem, arstiem, advokatiem un visiem tiem kam varda tieša nozīmē ir darga katra minūte, pieprasījuma regulators būs ne tikai cena un komforts, bet arī apkalpošanas atrums.

Bara “Velve” otra ēdiena pagatavošana svarstas no 10 līdz 15 minūtēm. Domaju ka tas nav ilgs laiks, ja grib saņemt tiko pagatavotu ēdienu nevis atsildītu.

Papildus kvalitatei un savlaicīgai apkalpošanai citi klientu atsaucības vairošanas faktori ir preces dizains (bara gadījuma, tas ir ka pasniedz attiecīgo ēdienu).

Visi iepriekšminētie faktori vairo klientu apmierinatību un atsaucību, ļauj uzņēmumam diferencēt sevi no mazak atsaucīgiem konkurentiem. Diferencēšana ir nepartraukta pircēju apmierinajuma palielinašana, kas parasti nozīmē produkta izpildījuma un kvalitates uzlabošanu, parsniedzot konkurentu līmeni.

Saldus pilsēta nav liela un vairak vai mazak cits citu pazīst, katra kļūda vai nepilnība kas tiek pieļauta firmas darbības procesa izplatas ļoti atri. Tapēc bara direktors ļoti strada pie ta lai tiktu pieļauts mazak kļūdu.

Pastav uzskats, ka vislabakais reklamas veids ir apmierinīats klients. Ka rada prakse, tad apmierinīats pircējs par savu pozitīvo pieredzi pastastīs labi ja paris cilvēkiem, kamēr neapmierinatais par nepatīkamo izstastīs sešreiz vairak

Uzņēmums ļoti labi parzin savus patstavīgos klientus. Kopš uzņēmums darbojas tam ir izveidojies savs klientu loks un gadu gaita sadarbojoties tas ir iepazinis katra klienta gaumi un vēlmes. Taču viens no negatīviem faktoriem ir tas, ka klientu loks nepaplašinas, kas varētu būt izskaidrojams ar to, ka novarta tiek atstatas reklamas kampaņas.

4.1.3. Preču piegadataju izpēte

Visbiežak minētais iemesls tam, kapēc gala produktam ir zema kvalitate, ir izejmatrealu zema kvalitate. Uzņēmumiem ir ciešak jastrada ar piegadatajiem, lai uzlabotu piegadajamo izejmaterialu kvalitati un lai tadejadi samazinatu braķi. Lai veiksmīgi veidotu uzņēmuma piegažu bazi, ir jaizpilda virkne kritēriju. Attiecībam ar piegadatajiem ir jabūt ciešam un tas ir javeido uz ilglaicīgu sadarbību. Lai darbotos princips ‘’tieši laika’’ piegadatajiem jaatrodas tuvu uzņēmumam. Uzņēmumam ir janodarbojas ar savu piegadataju darbības prognozēšanu, analizējot to maksatspēju, cenas un citus jautajumus. (3.62.lpp.)

Lielako daļu preces bars “Velve” piegada paši. Lai nekļūtu parlieku liela atkarība no neliela piegadataju skaita, uzņēmums priekšroku dod sadarbībai ar daudziem piegadatajiem. Ir piegades firmas, kuras ved, atsaucoties uz pieteikumu noteiktas dienas. Tas palīdz saplanot un realizēt pardomatu preces iepirkšanas procesu, nodrošina preču sortimenta patstavību un aizkavē lielu krajumu veidošanos.

Uzņēmuma piegadataji praktiski nemainas. Cenu nosaka tirgus – tas ir tirgus ekonomikas teorijas pamatnosacījums. Ar cenu visstraujak var reaģēt uz konkurenci, to izmanto arī bars “Velve”. Arī pieprasījums pēc konkrētas izejvielas ietekmē cenu. Ta var mainīties tapēc, ka mainas uzņēmuma mērķi vai arī piedavato ēdienu klasts.

4.2. Visparējas arējas vides raksturojums

Visparīga arēja vide ietver visus tos vides spēkus un nosacījumus, kas tieši vai netieši ietekmē ikvienu firmu ikviena nozarē. Uzņēmumi nevar kontrolēt visparējo arējo vidi, ka arī precīzi paredzēt tas faktoru izmaiņas.

Svarīgakie visparējas arējas vides faktori ir - demografiskie faktori, politiskie faktori, socialie un kūltūras faktori, makroekonomiskie faktori, tehnoloģijas sasniegumi un globalizacija.

4.2.1. Demografiskie faktori

Demografiskie faktori netieši ietekmē ikvienu firmu ikviena nozarē. Demografiska ziņa svarīgs ir iedzīvotaju skaita pieaugums, līdz ar to arī noteiktas pirktsspējas apstakļos palielinas vajadzības, kas sekmē tirgus attīstību.

Saldus pilsēta ir 12637 tūkstoši iedzīvotaji. Salīdzinot iedzīvotaju skaita izmaiņas Saldū 2000.gada iedzīvotaju skaits samazinajies par 0,7%. Galvenie pilsētas iedzīvotaji 85% ir latvieši, kas ir augsts radītajs, salīdzinot ar citam pilsētam. Citu tautību īpatsvars sastada 9% lietuvieši, 5% krievi, 1% baltkrievi.

Ieptiekš minētie iedzīvotaju skaita dati vēl nenosaka bara apmeklētaju skaitu, jo nozīme ir vēl daudziem citiem faktoriem. Piemēram nodarbošanas, bezdarba līmenis, sava budžeta sadalījums, dažadi maksajumi, ka arī tēriņi lai apmierinatu savas personiskas vēlmes un vajadzības.

Saldū tika veikta aptauja, kuras rezultata secinaja, ka 30,2% respondentu ģimenēs ir tikai viens pelnītajs, bet ņemot vēra vidējas algas, tad ienakumi šajas ģimenēs ir nelieli. Pēc aptaujas rezultatiem ka galvenais iztikas, ieņēmumu avots 29,8% respondentu ir darba alga. Tatad, ja ģimenē ir tikai viens stradajošais un viņa darba alga ir vienīgais ģimenes iztikas avots (nav citu ienakumu, piemēram bērna pabalsts, pensija), tad zaudējot darbu, ģimene paliek bez iztikas līdzekļiem.

Ņemot vēra iedzīvotaju zemo ienakuma līmeni un faktu ka komunalo maksajumu tarifi ir augsti, tadiem apmeklējumiem, ka kafejnīca vai bars tiek atlicinata niecīga summa, vai vispar netiek atlicinata.

Pēc valsts nodarbinatības dienesta datiem Saldus pilsēta bezdarbs procentuali ir viens no zemakajiem. Taču ne vienmēr var ticēt šiem datiem, jo daudzi cilvēki ir bez darba, taču tie nejiet reģistrēties, līdz ar to patiesais bezdarbnieku skaits netiek noteikts.

4.2.2. Politiskie faktori

Valdība un pašvaldības var ievērojami ietekmēt uzņēmumus un nozares. Kau arī netieši spēka esoša likumdošana iespaido ikvienu uzņēmuma darbību, ka piemēram nodokļu sistēma, inflacija, bezdarbs, iedzīvotaju maksatspēja. Inflacijas laika firmas izdevumi par resursiem nemitīgi pieaug, lidz ar to neizbēgama ir cenas paaugstinašana, lai sgtu lielas izmaksas. Ta arī likumdošanas akti nosaka darba devēju un darba ņēmēju attiecības. Stabila valsts politika sekmēs jebkuru uzņēmējdarbību. Šeit varētu būt runa par nodokļu atvieglojumiem. Lai gan nodokļu sistēma Latvija ir stabilizējusies, ta vēl jo projam ir mainīga.

Valdības uzdevums ekonomika ir nodrošinat valstiski svarīgu funkciju finansēšanu un veicinat stabilu uzņēmējdarbības vidi, līdz ar to tiktu sekmēta iedzīvotaju labklajība.

4.2.3. Socialie un kultūras faktori

Socialie un kultūras faktori nosaka vērtības, idealus un citas raksturīgas iezīmes, kas atšķir dažadas socialas grupas. Lai izprastu darbaspēka mainīgas prasības, uzņēmumam pastavīgi jabūt informētam par sabiedrības socialo un kūltūras faktoru izmaiņam. Vadītajiem japarzina un jaizjūt dažadas izcelsmes darbinieku moralas vērtības.

Saldus pilsētas iedzīvotaji ir dažadi cik vien dažadi var būt, katrs ar savu vērtības sistēmu, uzskatiem, vajadzībam.

4.2.4. Makroekonomiskie faktori

Valsts ekonomiska situacija būtiski ietekmē dažadas nozares, ka arī uzņēmumus tajas. Svarīgakie makroekonomiskie faktori ir – iekšzemes kopprodukta pieaugums, aizdevumu likmes, inflacija, depozītu likmes, ka arī budžeta un arējas tirdzniecības deficīts vai parpalikums. Visi šie faktori ir savstarpēji saistīti. Palielinoties iekšzemes kopproduktam, pieaug patērētaju un organizaciju pieprasījums pēc pakalpojumiem un produktiem. Jo augstakas aizdevumu likmes, jo zemaks pieprasījums. Kapitala izmaksas arī pieaug, pieaugot aizdevumu likmēm, tadejadi samazinot investīcijas. Aizdevumu likmes būtiski ietekmē vadītaju lēmumus, kas saistīti ar investīcijam ražotnēs un iekartas.

4.2.5. Tehnaloģiju attīstība

4.2.6. Globalizacija

Globalizacija pieprasa adaptēties. Katrai valstij, arī katram indivīdam jaatrod sava priekšrocība, ko dot pasaulei, lai gūtu labumu no globalizacijas procesa brīvi pieejamiem tehnoloģijas sasniegumiem.

Ko globalizacija varētu nozīmēt, piemēram Latvijas mazajam vai vidējam uzņēmumam. Vispirmam kartam šī ietekme būs atkarīga no parmaiņam starptautiskaja darba dalīšana, ka arī no uzņēmumu darbības globalizacijas. To var uztvert ka problēmu, bet var arī izmantot ka iespēju, kas ļauj paaugstinat inovaciju un nacionalo zinašanu bazi. Naksies pastiprinat uzņēmumu spēju adaptēties un elestīgi pielagoties mainīgajiem tirgus (gan noieta, gan piegažu) apstakļiem, kas panakams, izmantojot paplašinatas tehnoloģiskas iespējas, elestīgaku un efektīvaku organizatorisko struktūru uzņēmumu starpa. Inovaciju ieviešana vienmēr saistas ar palielinatu risku, tapēc ta kompensēšanai būs nepieciešama atbilstoša finansēšanas stimulēšanas sistēma.

5. Iekšējas vides analīze

Iekšēja vide aptver tas svēras, kas nodrošina uzņēmuma iekšējo darbību – visparējo funkcionēšanu. Šo vidi uzņēmums var veidot pats atbilstoši ta darbības sfērai.

Bara ‘’Velve” iekšēja vide sastav no sekojošiem faktoriem.

Marketinga

Personala vadības

Gramatvedības uzskaites

Vadītaja galvenais uzdevums ir planot šos procesus, vadīt, kontrolēt un pilnveidot uzņēmumu vēlamaja virziena.

5.1. Marketings un ta nozīme uzņēmuma darbība

Marketinga funkcijas ietilpst;

tirgus stavokļa un ta dinamikas analīze;

preču (pakalpojumu) pircēju, lietotaju un piegadataju uzvedības izpēte, konkurentu darbības analīze, mērķa tirgus noteikšana.

priekšlikumu izstradašana par precēm un pakalpojumiem;

sortimenta pilnveidošana, jaunu preču komercialo parametru izstradašana, piedavato preču vai pakalpojumu konkurētspējas paaugstinašana.

cenu taktikas izstradašana;

cenu politikas izstradašana, atlaižu sistēmas izstradašana.

pakalpojumu noieta veicinašana.

Patērētajs izvērtē katru pirkumu naudas izteiksmē un rūpīgi izanalizē, vai tas sniegs maksimalo visparējo apmierinajumu.

Jebkura gadījuma ir rūpīgi jadoma par cenu savai produkcijai, kas varētu šķist pievilcīga gan klientam, gan nodrošinatu pietiekošu peļņu. Cena ļoti reti ir vienīgais vissvarīgakais faktors lēmuma par pirkšanu, bet ta ir ļoti nozīmīga daļa visa marketinga stratēģija. Nav ta, ka tikai un vienīgi zemas cenas ir konkurēt spējīgas. Patiesība visas cenu politikas ir konkurējošas, jo cena ir daļa no visparēja labuma sajaukuma, kas tiek piedavats klientam. Ja cena klientu neapmierina, tas nozīmē, ka kopējais preču, vietas, veicinašanas un apkalpošanas sortiments neietver naudas vērtību, kas tiek piedavata cena.

Talak ir japardoma visefektīvakais veids, ka savu produkciju pircējam piedavat. Visbeidzot, kad ir atrisinatas produkcijas cenas un izplatīšanas problēmas, jaatrisina uzdevums, ka parvērst savus potencialos klientus patstavīgos klientos. Savs bizness ir javeicina, izmantojot piemērotas komunikacijas formas un pardošanas metodes. Klientam ir jabūt informētam par mūsu eksistenci, par piedavato produkciju un par to, kada veida šis piedavajums apmierinas viņu vajadzības. Produktu atbalstīšanas darbībam nav jabūt dargam, bet gan rūpīgi izplanotam un realizētam. Arī pardošanas iemaņas ir svarīga sastavdaļa, jo klienti pērk vairak neka tikai produktu vai pakalpojumu, viņi pērk visu kopumu, kurš iekļauj arī rezultatus, kurus tie iegūs no klientu apkalpošanas darbības.

Konkurentu darbības analīzei var izmantot vairakas metodes, viena no tam ir marketinga “Mix” pieja

produkcija;

cena;

vieta;

noieta veicinašana;

Termins “marketing mix” tiek lietots, lai aprakstītu produkcijas cenas, vietas un veicinašanas stratēģijas. Pareiza šo datu izmantošana palīdz palielinat uzņēmuma realizacijas apjomu, paplašinat tirgus daļu, nodrošinat lielaku preces vai pakalpojuma pieejamību, ieviest jauninajumus, izvēlēties atbilstošako cenu stratēģiju, kontrolēt un salīdzinat sava uzņēmuma darbību ar konkurentu paveikto. Ja kaut vai viena ta daļa neizdodas, tas novedīs pie marketinga stratēģijas neveiksmes.

Marketinga kompleksa satavdaļas

Marketings – “mix”
 


Produkcijas  Vieta tirgū

planošana 

Mērķtirgus

 


Cenu veidošana  Virzība tirgū

Efektīva marketinga planošana ir visam pamata, ja vēlamies pilnīgi izmantot sava biznesa iespējas. Marketinga planošana ir marketinga problēmu risinašana t.i. pircēju vēlmju un biznesa iespēju saskaņošana, taja paša laika gūstot peļņu. Visbiežak marketinga planošanu traucē marketinga informacijas trūkums un tas, ka paļaujas uz iepriekšējo gadu pieredzi.

Vide ir ļoti mainīga. Var mainīties ekonomiskie faktori (procentu likme, inflacijas līmenis, vietējas ekonomikas stabilitate, izmaiņas ienakumos) politiskie un juridiskie faktori, socialie un kultūras faktori, ka arī tehnoloģiskie faktori.

5.2. Cenu politika uzņēmuma

Viens no būtiskakajiem faktoriem, kas ietekmē preču realizacijas apjomu, ir cena. Cena ir preces (pakalpojuma) pircēja un pardevēja vienošanas rezultats. Pardevējs grib par savu preci saņemt augstaku cenu, bet pircējs maksat zemaku cenu. Šī darījuma rezultata tiek noteikta abam pusēm pieņemama cena. Lai gan pircēja lēmumu iegadaties preci vai sniegto pakalpojumu ietekmē daudzi arēji faktori, cena tomēr ir viens no svarīgakajiem elementiem, kas nosaka gan realizacijas apjomu tirgū, gan uzņēmuma rentabilitati. Jebkura gadījuma ir rūpīgi jadoma par cenu savai produkcijai, kas varētu šķist pievilcīga gan klientam, gan nodrošinatu pietiekamu peļņu. Cenai jabūt ne zemakai par tadu līmeni, kads dod iespēju segt izmaksas, un ne augstakai par līmeni, virs kura vairs nav pieprasījuma pēc piedavatas preces.

Bars “Velve” cenu veido pēc pamatmetodes “izmaksas + piecenojums”. Alkoholam pardošanas cena tiek veidota, pievienojot PVN 18% un piecenojumu vidēji 100% apmēra.

Virtuvei pardošanas cena tiek veidota pievienojot PVN 18% un piecenojumu vidēji 55% apmēra.

Noieta stimulēšanai un apmeklētaju piesaistei patstavīgajiem bara apmeklētajiem tiek dotas atlaides 10% apmēra, gan uz alkoholiskajiem dzērieniem, gan uz piedavato ēdienu klastu.

Domaju, ka izšķirīga loma cenai ir tad, kad konkurentu piedavatais produkts ir identiski vienads. Parējos gadījumos visu nosaka produkta īpašības – kvalitate, garšas īpašības, tēls un citi faktori.

Noieta organizēšana

Šaja uzņēmējdarbības nozarē nekads atsevišķs pēcpardošanas serviss nepastav. Ja klientam piedavata produkcija nav kadu apstakļu dēļ pieņemama, ta protams tiek apmainīta, vai kompensēta finansiala izteiksmē.

Firma 'Velve' atrodas tieša kontakta ar savu patērētaju, un nekada starpniecība nepastav. Produkcijas nogade pie klienta majas nepastav – izņemot arkartas gadījumos. Firmas personalu, uz līguma pamata ir iespēja aicinat sagatavot un apkalpot banketus un dažadus svinīgus sarīkojumus arī arpus 'Velves'. Pastav iespēja izīrēt 'Velves' banketu zali dažadiem

5.2. Uzņēmuma personala raksturojums

Lai gūtu peļņu un racionali izmantotu visus resursus, liela nozīme japiešķir personala politikai. Personala organizacija ir viens no faktoriem, kura slēpjas liela rezerve, kuru pilnveidojot var attīstīt savu ražošanu, konkurēt tirgus ekonomika un iegūt labu prestižu. Uzņēmuma prestižu nodrošina ražota produkcija ar labu lietošanas vērtību un augsta kvalitatē sniegtie pakalpojumi, uzņēmuma rīcība esošais brīvais kapitals, stradajošo zinašanas un darba prasme, uzņēmuma spēja atri reaģēt uz pieprasījumu un piedavajumu.

Ka jau iepriekš minēju bars “Velve' ir viena īpašnieka uzņēmums. Uzņēmuma atsevišķas personala daļas nav. Pats īpašnieks aktīvi iesaistas firmas saimnieciskaja darbība. Direktors plano un organizē bara darbību, nodrošina bara pilnu preču sortimentu, organizē personalu un karto uzņēmuma saistītos jautajumus, kuri nodrošina firmas sekmīgu pastavēšanu.

Bara “Velve” strada 9 darbinieki.

Viss personals atrodas direktora – firmas īpašnieka tieša pakļautība. Zemak redzamaja shēma.


Ka jau minēts iepriekš , I/U “Velve – 2” direktors veic uzņēmuma attīstības stratēģijas planu izstradi un organizē bara darbību.

Barmeņiem jaievēro sabiedrība noteiktas pieklajības normas un viesmīlības priekšraksta prasības savstarpēji pret klientiem, ka arī maldīgam personam. Saudzīgi jaizturas pret savu un apkartējo veselību, ka arī jaievēro darba drošības un higiēnas prasības.

Pavarēm regulari japapildina savas zinašanas profesionalo iemaņu pilnveidošanai, jaievēro darba drošības un higiēnas prasības.

Gramatvedim javeic pilna finansu operacija uzņēmuma un japarbauda dokumentu noformēšanas pareizība, jaseko bankas finansu resursu stavoklim, jasagatavo finansu parskatus, jarisina problēmas, kas radušas darba procesa un javeic citi līdzīgi satura uzdevumi.

Attīstības stratēģija

Attīstības stratēģija ietilpst esošo tirgu paplašinašana un stabilizēšana.

Klientu piesaistes galvenie motīvi ir, sortimenta plašums, piedavato ēdienu kvalitate, konkurētspējīgas cenas atbilstoši kvalitatei, apkalpošanas serviss, interjers un arī bara prestižs.

Bars “Velve” atrodas paša pilsētas centra ļoti izdevīga vieta, taču bara mīnus ir tas , ka baram nav deju zale, tapēc pašlaik firmas attīstības primarais uzdevums ir veikt rekonstrukcijas un paplašinat jau esošas bara telpas, kur varētu ierīkot deju zali.

Nakotnē tiek planots atvērt konditoreju un vasaras kafejnīcu.

Tuvaka nakotnē planos ietilpst tehnoloģisko iekartu uzlabošana un nomaiņa.

Uzņēmums katru gadu apmaca virtuves darbinieces par jaunako ēdienu gatavošana tapēc attīstības stratēģija arī turpmak ietilpst personala periodiska apmacība un kvalifikacijas celšanas kursi.

Viens no firmas mērķiem ir iegūt pēc iespējas lielaku tirgus daļu. Lai to realizētu, nepieciešams pastavīgi stradat pie sortimenta pilnveidošanas un pašizmaksas korekcijam, lai iegūtu vēlamo produktu par pieņemamu un konkurētspējīgu cenu.

Preču virzīšana tirgū - reklama

Viens no pasakumiem, kam japievērš galvena uzmanība ir preču virzīšanai tirgū, jo lai preci pirktu, pircējs jainformē par preces esamību un priekšrocībam, cenu un vietu, kur ta nopērkama.

Izstradajot pasakumus šaja darbības virzība, tiks ņemts vēra, ka informēšanai var lietot gan personisku sazinašanos, gan netiešas komunikacijasmetodes, piemēram, reklamu, gan īpašus noieta veicinašanas pasakumus, pardomajot informacijas saturu un sazinašanas līdzekļus. Ja informacija ir veiksmīgi sasniegusi mērķi, jabūt atbildes reakcijai, kas var būt pirkums, sūdzība vai sliktakaja gadījuma nepardota prece. Pirkšanu ietekmē daudz un dažadi apstakļi: pakalpojuma īpašības, cena, vieta u.c.

Jaievēro, ka pirms cilvēks izvēlas pakalpojumu, viņš iziet vairakas stadijas:

sakuma pircējam jasaņem informacija par piedavato pakalpojumu eksistenci;

pircējs ir jaieinteresē papildinformacijas saņemšana;

pircējs sakotnēji novērtēs piedavato pakalpojumu un saņemto informaciju, lai izlemtu, vai ta atbilst viņa vēlmēm un vajadzībam.

Ja šis pasakums būs bijis veiksmīgs, tad var cerēt, ka tiks izdarīts pirkums.

Katrs uzņēmums izmanto dažadas reklamdarbības organizatoriskas formas, atkarība no savam iespējam. Bars 'Velve' patreiz izmanto vizualo reklamu virs ieejas bara, ka arī dažreiz avīzes 'Saldus Zeme' pakalpojumus. Tapēc būtu lietderīgi izstradat reklamas stratēģiju turpmakajiem gadiem.

Reklamas stratēģija

I.U. “Velve-2” pakalpojumu virzīšanai tirgū plaši tiks izmantota reklama un noietu veicinašanas pasakumi.

Reklama ka apmaksats, pastiprinats informēšanas veids parasti saistīts ar masu informacijas līdzekļiem, katrs uzņēmums izmanto dažadas reklamdarbības organizatoriskas formas atkarība no savam iespējam. Jebkura gadījuma nepieciešams pieņemt lēmumus par šadam problēmam:

noteikt reklamas mērķus;

pamatot reklamas izmaksas;

noteikt reklamas sludinajuma pasniegšanas paņēmienu;

izšķirties par masu informacijas līdzekļu izmantošanu;

novērtēt reklamas efektivitati.

Reklama atšķiras pēc tas veidiem (atkarība no izmantojamiem informacijas parvaldes līdzekļiem), objektiem (atkarība no ta, ko tieši reklamē), funkcijam (atkarība no reklamas nozīmes).

Reklamas mērķi visparīga veida iedalami informējošos, parliecinošos un atgadinošos.

Informējoša reklama dominē galvenokart jauna produkta sakotnējas virzīšanas stadija.

Parliecinoša reklama kļūst svarīga stadija, kad izvēršas konkurence ar citiem ražotajiem.

Atgadinoša reklama ir sevišķi nepieciešama preces brieduma stadija, kad pircēja atmiņa jasaglaba šīs preces pievilcīgas īpašības.(3. 509.lpp)

I.U. “Velve-2” galvenais reklamas mērķis ir informēt potencialos klientus par bara atrašanas vietu, sortimentu, cenam un parliecinat klientus par apmeklēšanas izdarīšanu tieši bara “Velve”.

I.U. “Velve-2” reklamas klasifikacija pēc tas veidiem, objektiem un funkcijam laika posma no 2001.gada līdz 2003.gadam.

Reklama

Kur reklamē ?

(reklamas veidi)

Ko reklamē ?

(reklamas objekti)

Kapēc reklamē ?

(reklamas funkcijas)

Saldus radio

Vizuala reklama virs ieejas

Sludinajumi laikraks-tos

Sortimentu

Informacija par ce-nam

Baru

Jaunu klientu pie-saiste

Reklamu radio var uzskatīt par efektīvako reklamēšanas veidu Saldū, tapēc turpmak bars “Velve” varētu izmantot “Saldus radio” pakalpojumus. Līgums varētu tikt slēgts uz gadu, jo ta ietaupīs 30-40 % naudas līdzekļus. Diena paredzētajos divos raidlaikos, galvenokart tiks reklamēta bŗa “Velve” piedavato ēdienu un dzērienu klasts, cenas, ka arī bara atrašanas vieta.

Vizuala reklama virs bara ieejas turpinas piesaistīt klientus arī turpmak.

Sakot ar 2000.gadu bars “Velve” reklamdarbībai patstavīgi saks izmantot avīzes “Saldus Zeme” pakalpojumus vienu reizi mēnesī, informējot klientus par piedavato ēdienu sortimentu, cenu, atrašanas vietu. Reklama laikraksta “Saldus zeme” būs iedarbīga, jo ta ir orentēta uz kopējo auditoriju. Tas pozitīva puse ir operativitate, savukart tas trūkums ir īss dzīves cikls.

Reklamas izmaksas. Jebkura uzņēmuma japlano reklamdarbības budžets. Uzņēmums “Velve-2” iepriekš savas reklamas izmaksas nav planojis. Turpmak reklamdarbībai paredzams atvēlēt 0,01 % no preču apgrozījuma.

Klientu apkalpošana. Liela loma noieta kapinašana, patīkamas atmosfēras radīšanas bara un patstavīgu klientu piesaistē ir bara darbiniekiem. Laipna attieksme, informacija par piedavato pakalpojumu klastu un klienta interesēm atbilstoša apkalpošana veicina gan noietu, gan nodrošina atkartotus panakumus. Daudz Latvijas uzņēmumu darbība pietrūkst kvalitatīvas klientu apkalpošanas. Tas ir vēlreiz par atgadinajumu tam, ka japilnveidojas gan pašiem, gan nepartraukti ir jaattīsta savs uzņēmums.

Iegriežoties bara “Velve” klientam jabūt iespējai saņemt nepieciešamo informaciju par piedavato ēdienu un dzērienu klastu un klienta interesēm atbilstošu apkalpošanu, lai klients justos gaidīts. Vislabakais reklamas veids ir apmierinats klients.

Izmantotas literatūras saraksts

1. J. Ē. Niedrītis “Marketings” izd. SIA “Biznesa augstskola Turība” 2000.gads. 239.lpp.

2. J. Caune, A. Dzedons, L. Pētersons “Stratēģiska vadīšana” izd. SIA “Kamene” 2000.gads. 232.lpp.

3. V. Praude, J. Beļčikovs “Marketings” izd. SIA “Vaidelote” 1999.gads. 559.lpp.

4. G. Libermanis “Tirgus, cenas, konkurence” izd. SIA “Kamene” 1998.gads. 182.lpp.

5. “Tirgzinības pamati” izd. apgads “Jumava” 1998.gads. 223.lpp.

6. G. Džouns “Marketinga lēmumi” izd. VTF 1994.gads. 232.lpp.

7. H. Diderihs “Uzņēmuma ekonomika” izd. “Zinatne” 2000. gads. 515.lpp.

I/U”Velve – 2” galvenie darbības veidi ir bara pakalpojumi un sabiedriska ēdinašana.

Bars “Velve' ir viena īpašnieka uzņēmums. Pats īpašnieks aktīvi iesaistas firmas saimnieciskaja darbība. Direktors plano un organizē bara darbību, nodrošina bara pilnu preču sortimentu, organizē personalu un karto uzņēmuma saistītos jautajumus, kuri nodrošina firmas sekmīgu pastavēšanu. Uzņēmuma darbs tiek organizēts pielagojoties klientu vēlmēm, jo galvenais darba uzdevums ir spēt piedavat doto pakalpojumu laba kvalitatē, lai klients būtu apmierinats.

Lielako daļu preces bars “Velve” piegada pats, taču daļa preces balstas uz līgumsaistībam ar piegadatajiem. Norēķini par precēm tiek izdarīti atbilstoši piegades līguma paredzētajiem punktiem. Ta var būt gan tūlītēja samaksa, gan pēcapmaksa.

Personallietas visi sarežģījumi, kas radušies uzņēmuma tiek risinati kopējas sapulcēs, kuras tiek rīkotas tiklīdz rodas kadi aktuali jautajumi.

Bara darba laiks tiek organizēts klientu ērtību radīšanai – darba dienas bars strada no plk.11 rīta līdz plk.12 naktī; piektdienas, sestdienas no plk.11 rīta līdz plk.2 naktī.

Mērķu un planu savienošana

Mērķis un plans sava starpa ir cieši saistīti. Mērķis parada, ko mēs vēlamies sasniegt, bet plans kalpo par līdzekli, lai izvirzīto mērķi sasniegtu. Lai uzņēmums izdzīvotu, tas vadītajam periodiski japarvērtē un jamaina savi mērķi atbilstoši izmaiņam arēja vidē un paša uzņēmuma. Plans ir īpaši svarīgs, lai izvēlētos optimalo līdzekli, ja konkrēta mērķa sasniegšanai ir iespējami vairaki veidi un līdzekļi.

Planus pēc to izstrades var iedalīt vairakos līmeņos, kas ir atkarīgi no ta, kurš vadības līmenis organizacija ir atbildīgs par plana izstradi. Līdz ar to plani tiek saskaņoti ar mērķu līmeni.

Atbilstoši mērķu līmeņiem pastav;

stratēģiskais plans

taktiskais plans

operatīvais plans

Stratēģiskais plans ir organizacijas galvenais plans, kas ietver lēmumus par resursu sadali, prioritates virzieniem un aktivitatēm, lai sasniegtu stratēģiskos mērķus.

Tas ietver detalizētas aktivitates, lai sasniegtu organizacijas izvirzītos mērķus. Stratēģiskais plans nosaka organizacijas rīcību, ja mainas vide un apstakļi, kura darbojas. Tas paredz, ka izmantot rīcība esošos resursus, kadas aktivitates javeic, lai izveidotu vienotu un spēcīgu organizaciju, kas virzīta uz mērķu sasniegšanu.

Stratēģisko planu parasti veido augstaka līmeņa menedžeri.

Taktiskais plans ir virzīts uz taktisku mērķu sasniegšanu un ietver stratēģiska plana īstenošanas līdzekļus.

Tas ietver līdzekļus, kas tiks lietoti, lai nodrošinatu stratēģiska plana lietošanu. Taktiskos planus izstrada 13 gadiem.

Operatīvo planu izstrada, lai sasniegtu operatīvus mērķus un realizētu taktisko planu.

Tas ietver līdzekļu uzskaitījumu, kas tiks lietoti, lai attiecīgi atbalstītu taktiska plana īstenošanu. parasti tie aptver īsu laika periodu, līdz vienam gadam, vai pat paredz konkrētas dienas veicamos darbus. Tos izstrada zemaka līmeņa menedžeri, sadarbojoties ar tiešajiem izpildītajiem, proti, padotajiem darbiniekiem.[1]

Bara dominējošais mērķis ir gūt peļņu, bet tas nav vienīgais pamatmērķis uzņēmums tiecas pēc patstavības, pēc drošības, pēc prestiža tirgū, pēc tirgus, pēc personīgo idealu īstenošanas.

Līdzas peļņai pamatmērķu horizontalē ierindojami arī saimnieciskie mērķi - preces, kada tirgū, kados daudzumos un par kadu cenu realizējamas. Blakus tiem pastav arī socialie mērķi - kvalitate, pircēja aizsardzība, darbavietu augstas kvalitates nodrošinašana, izaugsmes iespējas; operatīvie mērķi – pilnveidot darbinieku motivēšanas sistēmu, iedalīt no firmas budžeta 1% no apgrozījuma reklamai; stratēģiskie mērķi – paplašinat tīklu; taktiskie mērķi – palielinat pardošanas apjomu, ieviest datorizacijas sistēmu.

Personala piesaistīšanas iespējas un personala izvēle

Pastav dažadi veidi, ka piesaistīt personalu jeb iegūt darbiniekus gan no uzņēmuma iekšienes, gan no arienes.

Ja uzņēmuma darbinieku vidū nevar atrast vajadzīgo specialistu jeb darbinieku, tad nepieciešamo personalu meklē darba tirgū.

Iespējas, ka piesaistīt personalu;

- sludinajuma ievietošana laikrakstos;

- prasības pieteikšana darba birža;

- prasības pieteikšana arodskolas, tehnikumos un augstakajas macību iestadēs;

- paziņojuma izkaršana pie paša uzņēmuma;

- palīdzība no personala konsultaciju firmas;

- u.c. (piemēram, ar pazīšanos).

Bara Velves vadītajs personalu meklē darba birža, vienlaicīgi ievietojot sludinajumu avīzē. Priekšrocība, ka uzņēmums griežas darba birža, ir ta, ka tur piedava nepieciešamo specialistu klastu, bet trūkums tas, ka tur piedava tikai tos, kuri meklē darbu. Profesionalie kritēriji ir galvenie pēc ka uzņēmums izvēlas darbiniekus.

Darba samaksa

Lai ka noritētu darbinieku motivacija, ir jaatzīst, ka šobrīd laba apmaksa par darbu ir visefektīvakais motivacijas veids. Ja, darbinieks nevar apmierinat savas fizioloģiskas un materialas vajadzības, parējais šinī motivēšana nespēlē nekadu lielo lomu. Gluži nevarētu izslēgt parējos motivacijas veidus, jo dažbrīd pietiek ar labiem darba apstakļiem, citam priekšrocībam ko firma piedava, piesola izaugsmi, darba apmaksas paaugstinašanu. Neizslēgsim arī sava darba entuziastus, kuriem darbs interesē ka ideju īstenošana, neņemot vēra darba apmaksu. Tomēr darba samaksa ir viens no darbinieku motivēšanas aspektiem. Darbiniekam ir jajūt sava ieguldīta darba materialais novērtējums.

Daži menedžmenta specialisti jau sen pieradīja, ka padoto darba efektivitate atkarīga no vadītaja gaidam. Gaidu motivēšanas teorijas pamata ir šadi galvenie principi;

cilvēku uzvedība ir atkarīga no personisko (spējas, prasmes) un arējo faktoru kombinacijas;

cilvēki paši pieņem vispusīgus lēmumus par savu uzvedību uzņēmuma;

dažadiem cilvēkiem ir dažadas vajadzības, vēlmes un mērķi;

cilvēki izdarīs izvēli starp alternatīviem uzvedības veidiem cerība uz attiecīgiem rezultatiem, atalgojumu un vajadzību apmierinašanu.

Līdz ar to vadītajiem, kas iecerējuši lietot gaidu motivēšanas teoriju sava darba, var ieteikt ievērot šadus principus;

noskaidrojiet, kadu atalgojumu vēlas saņemt darbinieks, novērojot viņa darbību vai pajautajot viņam tieši;

nosakiet izpildes līmeni, kadu jūs vēlaties, lai darbinieks zinatu, kas viņam jadara, lai tiktu atalgots;

nodrošiniet, lai izpildes līmenis būtu sasniedzams, jo citadi motivēšana būs zema;

nodrošiniet, lai atalgojums tieši asociētos ar veiksmīgu izpildi;

analizējiet faktorus, kas darbojas pret atalgojuma efektivitati, kapēc noteiktais atalgojums ir nepietiekams, lai motivētu darbinieku;

parliecinieties, vai atalgojums ir adekvats izpildei.[2]

Bara darbiniekiem darba samaksa ir atkarīga no apgrozījuma, jo lielaks apgrozījums, jo lielaka alga.

Līdztekus finansialajam atalgojumam uzņēmuma vadītajs novērtē darbinieka darba rezultatus, izsakot viņiem atzinību.

Vēl viena no stimulēšanas metodēm ir prēmiju izmaksašana par augstu darba kvalitati.

Uzņēmuma arī tiek stimulēta piederība, kur darbiniekus iesaita uzņēmuma dzīvē, lai darbinieks justu, ka viņa darbs ir liels ieguldījums firma un visa kolektīva darbība. Tuvaka laika ir arī ieplanots atjaunot un modernizēt darba vietas un uzlabot tehnisko stavokli.

Jamēģina darbiniekus iesaistīt uzņēmuma dzīvē, lai katrs justos par uzņēmuma nepieciešamu darbinieku, un saprastu, ka viņa darba ieguldījumi ir svarīgi visam kolektīvam. Tikai šadi var nonakt līdz augstiem rezultatiem. Vadītajiem būtu nepieciešams noteikt stingras attiecības starp darba rezultatiem un atalgojumu. Protams, jo efektīvaks ir darbs, jo lielakam jabūt atalgojumam.

Motivēšanas teorijas faktori

Motivētaji - faktori, kas labvēlīgi ietekmē darbinieka apmierinatību ar darbu;

Panakumi darba;

Panakumu atzīšana;

Darba process;

Atbildības pakape;

Izaugsmes iespējas, karjera;

Profesionala izaugsme.

Higiēnas faktori - faktori, kas novērš darbinieka neapmierinatību ar darbu;

Darba vietas saglabašanas garantija;

Socialais statuss;

Organizacijas darbība;

Darba apstakļi;

Tieša vadītaja attieksme;

Personīga dzīve;

Attiecības starp darbiniekiem;

Darba alga;

Attiecības ar padotajiem.[3]

Šeit pamatdoma ir ta, ka pietiek ar vienu no motivētajiem, lai cilvēks būtu apmierinats ar darbu, bet tanī paša laika, ja trūkst kaut viens no higiēnas faktoriem – cilvēks var just diskomfortu, neapmierinatību, kas ietekmē viņa apmierinatību ar darbu kopuma. Ja cilvēkam visi higiēnas faktori darba ir garantēti, viņš būs apmierinats, bet lai darbs sniegtu patiesu gandarījumu un prieku, nepieciešams arī kads no motivētajiem.

Pienakumu un pilnvaru sadale

Pienakumu un pilnvaru sadale ir viens svarīgakajiem uzņēmuma vadītaja uzdevumiem, ar ko tam ikdiena nakas saskarties. Ļoti bieži ikdiena nakas saskarties ar tadu problēmu ka pienakumu neizpildīšana, jo attiecīgajam darbiniekam nav vajadzīgo pilnvaru (piemēram, tam nav tiesību pieņemt svarīgus lēmumus vai izdot rīkojumus). Parasti pienakumi un pilnvaras un to sadale ir atkarīga no darbinieka atrašanas vietas uzņēmuma organizatoriskaja uzbūvē jeb uzņēmuma struktūra – jo augstaks vadītajs, jo lielakas pilnvaras.

Jaņem vēra būtisks noteikums; pilnvaras var būt piešķirtas amatam, nevis personai, kas konkrētaja laika ieņem šo amatu. Piešķirot pilnvaras vadītajs var sadalīt uzdevumus starp darbiniekiem, kuri izpilda tos. Pilnvaru nepiešķiršanas gadījuma uzdevums būs jaizpilda pašam vadītajam.

I/U Velve vadītajam katra maiņa vajadzētu iecelt vienu darbinieku, kas attiecīga situacija varētu pieņemt lēmumus un kas būtu par to atbildīgs.

Iedarbības veidi

Ievērojami ir palielinajies darbinieku izglītības līmenis, tas likvidē intelektualo atšķirtību starp vadītaju un padoto. Samazinajusies arī sociala atšķirtība starp darbiniekiem, kas apgrūtina vadītajam lietot jebkuru varas veidu. Līdz ar to ieteicams lietot un efektīvi kombinēt divus iedarbības veidus;

♦ parliecinašana,

♦ līdzdalība.

Paliecinašana

Parliecinašana ir sava viedokļa efektīva pasniegšana. Izmantojot parliecinašanu, vadītajs atzīst zinamu atkarību no padotajiem, taču viņš dara visu, lai sasniegtu savstarpēju vienošanos.

Lai parliecinatu, vadītajs var izmantot gan loģiku, gan emocijas, atkarība no vadītaja personīgam īpašībam un padota rakstura. Ietekme ar parliecinašanas palīdzību atkarīga no dažadiem faktoriem. Padotajam jauzticas vadītajam. Vadītaja argumentiem jabūt ne visai sarežģītiem, taču arī ne parak populariem. Parliecinašanas mērķi nevar būt pretruna ar padoto mērķiem.

Secinajums; apvinojot loģiku un emocijas, japalielina vara, taja paša laika nododot to savam klausītajam.[4]

Līdzdalība

Līdzdalība ka iedarbes veids atzīst darbinieka varu un spējas vēl vairak neka parliecinašana. Lietojot līdzdalību vadītajs brīvi apmainas ar padotajiem ar informaciju un iesaista tos lēmumu pieņemšana. Līdzdalība lēmumu pieņemšana organizacija apmierina augstaka līmeņa vajadzības pēc atzīšanas, pēc pašapliecinašanas u. c. Līdz ar to šo iedarbes veidu lietderīgi izmantot gadījuma, kad tada veida vajadzības tiešam varētu būt motivēšanas pamata. Tad darbinieki ar lielu iedvesmu darbojas, lai īstenotu mērķi, kuru viņi izvirzīja kopa ar vadītaju.

Darbinieku apmacība

Prasmīgi vadītaji sistematiski apmaca savus darbiniekus, līdz ar to ne tikai rūpējoties par viņiem, bet ar to gūstot ienakumus savam uzņēmumam. Tapat, ka citas biznesa darbības, arī apmacības javirza ta, lai sasniegtu skaidri noteiktu mērķi. Ja tas ir bezmērķīgas, nekas netiks sasniegts. Efektīvas parmaiņas darbiniekos ir ļoti grūti īstenot, jo ne jau visi vēlas gūt labaku izglītību un uzņemties vairak atbildības. Tapēc lai sekmētu parmaiņas pašos darbiniekos uzņēmuma vadītajam personals jakordinē līdz ar citam parmaiņam. Darbiniekam ir jajūt, ka par viņu rūpējas, ka viņš un viņa darbs ir pietiekoši svarīgs un nozīmīgs, lai to attīstītu un pilnveidotu.

Bara “Velve” vadītajs regulari apmaca savus darbiniekus. Katru gadu virtuves darbinieces tiek apmacītas par jaunako ēdienu gatavošana, jo uzņēmuma darbs tiek organizēts pielagojoties klientu vēlmēm, un galvenais darba uzdevums ir spēt piedavat doto pakalpojumu laba kvalitatē, lai klients būtu apmierinats.

Problēmu risinašanas veidi

Informacija ir vadītaja darbības pamats. Tikai informēts vadītajs var pareizi izraudzīties darbības mērķus, sekmīgi organizēt savu padoto darbu, pieņemot objektīvus lēmumus.

Informacijas savlaicīgums, precizitate un pilnīgums ietekmē visa uzņēmuma darba kvalitati un efektivitati.

Neprecīzas nesavaldīgas informacijas sekas atspoguļojas uzņēmuma izmaksas un attīstība.

Lai atrisinatu iepriekš minētas problēmas, uzņēmumam pašam ir jaizstrada sava informacijas vakšanas, apkopošanas, analīzes un saglabašanas sistēma.

Problēmu risinašana

Ikviena uzņēmuma vadītajam ir jatiek gala ar ļoti daudzam problēmam. Bieži vien nepietiek tikai ar parastu teikšanu – tas nav kartība, izdari to un to. Problēmas nopietna risinašana prasa lielu laiku.

Pastav vairaki veidi, ka sekmīgi var organizēt problēmu risinašanu. Lielaka daļa jautajumu tiek lemti dažadas diskusijas – sanaksmēs vai darba grupas.

Darbinieku problēmas ir jaatpazīst un jaatrisina, cik atri vien iespējams. Ja tiek ignorētas niecīgas problēmas, tas parvēršas vidēja mēroga problēmas, kas paraug visaptveroša krīzē. Problēmas nekad neizgaist.

Bara valda demokratiska gaisotne, šadu gaisotni rada tas, ka firmas īpašnieks aktīvi piedalas uzņēmējdarbības saimnieciskaja darbība. Stradajot kopa ar īpašnieku liekas, ka kopējo mērķu varda ir vērts atsacīties no savam vajadzībam, jo īpašnieks pret darbiniekiem nerada parakuma sajūtu. Tas nenozīmē, ka uzņēmuma nebūtu problēmas, jo ne vienmēr vadītajs pieņem popularus lēmumus. Taču visas problēmas, kas radušas darba procesa tiek atrisinatas kopējas sanaksmēs. Sanaksmes tiek rīkotas tiklīdz rodas kadi konflikti vai aktuali jautajumi.

Motivēšana

Motivēšana ir darbinieku stimulēšana izvēlēties kadu no rīcības alternatīvam, lai sasniegtu organizacijas un personīgos mērķus.

Vadītajs motivējot parliecina darbiniekus darīt visu iespējamo, lai veicinatu organizacijas un grupas mērķu īstenošanu. Motīvi aptver visu cilvēka iekšējo un arējo vajadzību kopumu, kas pamudina stradat. Motivēšanas procesa darbinieki izvēlas kadu no rīcības alternatīvam, lai sasniegtu personiskos mērķus. Mērķis, pēc kuriem cilvēki tiecas, var būt gan materializēti – nauda, paaugstinajums darba, gan arī abstrakti – gandarījums par veicamo darbu. Motivējot darbiniekus, organizacija samazina izdevumus, jo tiek celts darba ražīgums un kvalitate, ieintersēti un saglabati vajadzīgie darbinieki.

Ir radītas daudzas teorijas, kas cenšas izskaidrot darbinieku uzvedību un virzīt to vēlajama virziena. Vadības panakumi vienmēr ir atkarīgi no saiknes starp motivēšanas teoriju un praksi.

Pielikuma es dodu darba novērtēšnas anketu, pēc ka vadītajs varētu orentēties savos darbiniekos – vai attiecīgo darbinieku japaaugstina, vai jasūta macīties, vai viņam piemīt tehniskas iemaņas, kadas personīgas iezīmes un t.t.

Darba līgumi

Ka viens no personala darbību motivējošiem faktoriem ir darba līgums un darba pienakumu saraksts. Uzņēmuma Velve darba līgumi tiek aizpildīti uz Darba līguma veidlapam bez darba pienakuma saraksta. Ne vienmēr personals konkrēti zina kas viņam darams, tapēc vieglak stradat, ja ir skaidri motivēts pienakums un mērķis un nerodas sajūta, ka pie kadas neizdarības esi vainīgs tieši tu, jo nav skaidri noteikts darama apjoms. Tapēc pielikuma es piedavaju savu darba līguma versiju un darba pienakuma sarakstu barmeņa un pavares profesijai.

Apmacības darba aizsardzība

Svarīga vieta darba aizsardzības organizatoriskajos pasakumos ir stradajošo instruktažam un apmacībam. Ar Latvijas Republikas Darba likuma kodeksa 153. pantu un Likumu par darba aizsardzību (apstiprinats 04.05.93. un stajas spēka 20.05.93.), administracijas pienakums ir instruēt stradniekus un kalpotajus par darba aizsardzības noteikumiem, ka arī patstavīgi kontrolēt, vai darbinieki izpilda visas darba aizsardzības instrukciju prasības.

Likums nosaka instruēšanas vienveidību visu nozaru uzņēmumos.

Bara “Velve” darbinieki tiek instruēti par darba aizsardzības noteikumiem,

Klientu apkalpošana. Liela loma noieta kapinašana, patīkamas atmosfēras radīšanas bara un patstavīgu klientu piesaistē ir bara darbiniekiem. Laipna attieksme, informacija par piedavato pakalpojumu klastu un klienta interesēm atbilstoša apkalpošana veicina gan noietu, gan nodrošina atkartotus panakumus. Daudz Latvijas uzņēmumu darbība pietrūkst kvalitatīvas klientu apkalpošanas. Tas ir vēlreiz par atgadinajumu tam, ka japilnveidojas gan pašiem, gan nepartraukti ir jaattīsta savs uzņēmums.

Iegriežoties bara “Velve” klientam jabūt iespējai saņemt nepieciešamo informaciju par piedavato ēdienu un dzērienu klastu un klienta interesēm atbilstošu apkalpošanu, lai klients justos gaidīts. Pastav uzskats, ka vislabakais reklamas veids ir apmierinats klients. Ka rada prakse, tad apmierinats klients par savu pozitīvo pieredzi pastastīs labi, ja paris cilvēkiem, kamēr neapmierinatais par nepatīkamo izstastīs sešreiz vairak.

Budžeta planošana

I/U “Velve-2” ikmēneša vidējie ieņēmumi ir Ls 2080 . Firmas darbība tiek organizēta ta, lai šī summa tiktu liederīgi izmantota uzņēmuma laba. Lai bara būtu pilnīgs alkoholisko dzērienu klasts, lai tiktu veiktas visas saimniecikas darbības maksas (īre, elektrība, algas, nodokļi, transporta izmaksas).

Tirgus izpētes metodes

Firma nav atsevišķa marketinga daļa, tapēc ta funkcijas izpilda uzņēmuma direktors un gramatvede. Konkurentu cenu izpēte notiek apsekojot šo uzņēmumu izstradajumu cenas. Jaunu ēdienu klasts tiek izstradats pamatojoties uz klientu vēlmēm, sekojot kulinarijas aktualitatēm un veselīga uztura noteikumiem. Ta ka produkcija netiek gatavota iepriekš, detalizēts pieprasījuma novērtējums nav nepieciešams. Pieprasījums balstas uz pieredzi un patreizējo tirgus situaciju.

Ta ka tirgus situacija ir ļoti mainīga, nereti nakas prognozēs vilties. Taču šī uzņēmējdarbības veida priekšrocības ir liela piedavajamo ražojuma savstarpēja apmainamība, tapēc viena ēdiena veida vieta ir iespējams piedavat citu līdzīgu.

Marketinga funkcijas un organizatoriskas formas

Uzņēmuma darbība ir virzīta uz maksimalu klienta vēlmju apmierinašanu un sava saimnieciska labuma gūšanu. Ka jau izriet no marketinga teorijas : pardot īsto preci, īstaja laika un īstaja vieta, par īsto cenu, īstajam pircējam. Tas nozīmē nepartrauktu klienta vēlmju izzinašanu, to apkopošanu un ieviešanu praksē . Tas nozīmē maksimali aktīvu un uzskatamu savas darbības pasniegšanu, lai informētu, atgadinatu un parliecinatu potencialo klientu. Tas liek piemēroties apkartējai situacijai, sekot atbilstošajam aktualitatēm, utt. Tas liek nepartraukti pilnveidoties gan pašiem stradajošajiem, gan arī uzņēmumam.

Preču virzīšana tirgū

Viens no pasakumiem, kam tiks pievērsta galvena uzmanība, būs preču virzīšana tirgū, jo lai preci pirktu, pircējs jainformē par preces esamību un priekšrocībam, cenu un vietu, kur ta nopērkama.

Izstradajot pasakumus šaja darbības virzība, tiks ņemts vēra, ka informēšanai var lietot gan personisku sazinašanos, gan netiešas komunikacijasmetodes, piemēram, reklamu, gan īpašus noieta veicinašanas pasakumus, pardomajot informacijas saturu un sazinašanas līdzekļus. Ja informacija ir veiksmīgi sasniegusi mērķi, jabūt atbildes reakcijai, kas var būt pirkums, sūdzība vai sliktakaja gadījuma nepardota prece. Pirkšanu ietekmē daudz un dažadi apstakļi: pakalpojuma īpašības, cena, vieta u.c.

Jaievēro, ka pirms cilvēks izvēlas pakalpojumu, viņš iziet vairakas stadijas:

sakuma pircējam jasaņem informacija par piedavato pakalpojumu eksistenci;

pircējs ir jaieinteresē papildinformacijas saņemšana;

pircējs sakotnēji novērtēs piedavato pakalpojumu un saņemto informaciju, lai izlemtu, vai ta atbilst viņa vēlmēm un vajadzībam.

Ja šis pasakums būs bijis veiksmīgs, tad var cerēt, ka tiks izdarīts pirkums.

Katrs uzņēmums izmanto dažadas reklamdarbības organizatoriskas formas, atkarība no savam iespējam. Bars 'Velve' patreiz izmanto vizualo reklamu virs ieejas bara, ka arī dažreiz avīzes 'Saldus Zeme' pakalpojumus. Tapēc būtu lietderīgi izstradat reklamas stratēģiju turpmakajiem gadiem.

Reklamas stratēģija

I.U. “Velve-2” pakalpojumu virzīšanai tirgū plaši tiks izmantota reklama un noietu veicinašanas pasakumi.

Reklama ka apmaksats, pastiprinats informēšanas veids parasti saistīts ar masu informacijas līdzekļiem, katrs uzņēmums izmanto dažadas reklamdarbības organizatoriskas formas atkarība no savam iespējam. Jebkura gadījuma nepieciešams pieņemt lēmumus par šadam problēmam:

noteikt reklamas mērķus;

pamatot reklamas izmaksas;

noteikt reklamas sludinajuma pasniegšanas paņēmienu;

izšķirties par masu informacijas līdzekļu izmantošanu;

novērtēt reklamas efektivitati.

Reklama atšķiras pēc tas veidiem (atkarība no izmantojamiem informacijas parvaldes līdzekļiem), objektiem (atkarība no ta, ko tieši reklamē), funkcijam (atkarība no reklamas nozīmes).

Reklamas mērķi visparīga veida iedalami informējošos, parliecinošos un atgadinošos.

I.U. “Velve-2” galvenais reklamas mērķis ir informēt potencialos klientus par bara atrašanas vietu, sortimentu, cenam un parliecinat klientus par apmeklēšanas izdarīšanu tieši bara “Velve”.

I.U. “Velve-2” reklamas klasifikacija pēc tas veidiem, objektiem un funkcijam laika posma no 2000.gada līdz 2003.gadam.

Reklama

Kur reklamē ?

(reklamas veidi)

Ko reklamē ?

(reklamas objekti)

Kapēc reklamē ?

(reklamas funkcijas)

Saldus radio

Vizuala reklama virs ieejas

Sludinajumi laikraks-tos

Sortimentu

Informacija par ce-nam

Baru

Jaunu klientu pie-saiste

Reklamu radio var uzskatīt par efektīvako reklamēšanas veidu Saldū, tapēc turpmak bars “Velve” varētu izmantot “Saldus radio” pakalpojumus. Līgums varētu tikt slēgts uz gadu, jo ta ietaupīs 30-40 % naudas līdzekļus. Diena paredzētajos divos raidlaikos, galvenokart tiks reklamēta bŗa “Velve” piedavato ēdienu un dzērienu klasts, cenas, ka arī bara atrašanas vieta.

Vizuala reklama virs bara ieejas ir ietekmīga, ta turpinas piesaistīt klientus arī turpmak.

Sakot ar 2000.gadu bars “Velve” reklamdarbībai patstavīgi saks izmantot avīzes “Saldus Zeme” pakalpojumus vienu reizi nmēnesī, informējot klientus par piedavato sortimentui, cenu, atrašanas vietu.

Reklamas izmaksas. Jebkura uzņēmuma japlano reklamdarbības budžets. Uzņēmums “Velve-2” iepriekš savas reklamas izmaksas nav planojis. Turpmak reklamdarbībai paredzams atvēlēt 0,01 % no preču apgrozījuma.

Klientu apkalpošana. Liela loma noieta kapinašana, patīkamas atmosfēras radīšanas bara un patstavīgu klientu piesaistē ir bara darbiniekiem. Laipna attieksme, informacija par piedavato pakalpojumu klastu un klienta interesēm atbilstoša apkalpošana veicina gan noietu, gan nodrošina atkartotus panakumus. Daudz Latvijas uzņēmumu darbība pietrūkst kvalitatīvas klientu apkalpošanas. Tas ir vēlreiz par atgadinajumu tam, ka japilnveidojas gan pašiem, gan nepartraukti ir jaattīsta savs uzņēmums.

Iegriežoties bara “Velve” klientam jabūt iespējai saņemt nepieciešamo informaciju par piedavato ēdienu un dzērienu klastu un klienta interesēm atbilstošu apkalpošanu, lai klients justos gaidīts. Pastav uzskats, ka vislabakais reklamas veids ir apmierinats klients. Ka rada prakse, tad apmierinats klients par savu pozitīvo pieredzi pastastīs labi, ja paris cilvēkiem, kamēr neapmierinatais par nepatīkamo izstastīs sešreiz vairak.

Pēc marketinga stratēģijas realizēšanas piedavato pakalpojumu apgrozījums pieaugs pakapeniski.

2000.gada - par 3%;

2001.gada - par 8%;

2002.gada - par 10%;

2003.gada - par 15%;

Secinajumi un priekšlikumi

Iepriekšējo gadu darbība norada uz to, ka I/U “Velve-2” nepieciešams izveidot marketinga daļu, kas spētu risinat marketinga problēmas un realizēt marketinga stratēģiju, kuras galvenais uzdevums ir palielinat kopējo preču (pakalpojumu) apgrozījumu. Marketinga stratēģijai japamatojas uz to, lai paplašinatu un nostabilizētu galveno darbības virzienu.

Marketinga stratēģijas pamata ir preču virzīšana tirgū, kas balstas uz reklamu un noieta veicinošiem pasakumiem, ka arī uz klientu apkalpošanas pilnveidošanu, balstoties uz zemam izmaksam.

Sakot ar 2000.gadu reklamas izmaksam atvēlēs 0,01 % no preču apgrozījuma.

Domaju, ka realizējot marketinga stratēģiju, apgrozījums pakapeniski palielinasies

2000.gada – par 3%

2001.gada – par 8%

2002.gada – par 10%

2003.gada – par 15%.

Planotas marketinga stratēģijas rezultata I/U “Velve-2” varēs izvairīties no negaidītiem pavērsieniem, kas negatīvi varētu ietekmēt tas darbību – inflacijas, spēcīgas konkurences, valdības jaunam regulētajformam.

Uzņēmumam japarliecinas, ka saskaņojot uzņēmuma darbību ar marketinga principiem un virzot uz klientu vēlmju un vajadzību apmierinašanu, var gūt panakumus.

Izmantotas literatūras saraksts

V. Praude, J. Beļčikovs “Marketings” Rīga 1999.g, izd.”Vaidelote”.

V. Praude, J. Beļčikovs “Marketings” Rīga 1995.g, izd.”Zvaigzne ABC”.

K. Hamblina “Īsi par marketingu” Rīga 1995.g, izd. RKS Komercizglītības centrs.

I/U “Velve – 2” statūti.

I/U “Velve –2” 1998.gada bilance, 1998. gada peļņas un zaudējumu aprēķins.

I/U “Velve – 2” raksturojums

Uzņēmējdarbība ir dibinata 1996. gada 15.novembrī, ka Ulda Kronberga individuala uzņēmuma ražošanas komercfirma. Uzņēmējdarbībai ir viens dibinatajs un līdzīpašnieks.

Uzņēmums atrodas Latvijas Republikas Saldus pilsēta, Strēlnieku  iela 6. Komercfirma ir izveidota ilgstošai uzņēmējdarbībai, nolūka gūt peļņu no sabiedriskas ēdinašanas.

Uzņēmums ir juridiska persona ar savu nosaukumu, patstavīgu bilanci, norēķinu kontu banka, savu zīmogu, veidlapam. Tam var būt sava simbolika un preču zīmes, kuras tiek izgatavotas un piereģistrētas saskaņa ar Latvijas Republikas noteikto kartību. Uzņēmums atbilst Latvijas Republikas likumdošanai.

Uzņēmums tiek izveidots un darbojas Latvijas Republikas likumdošanas un Statūtu robežas, bet arējas tirdzniecības joma – saskaņa ar starptautisko tiesību normam un kontraktu ar partneriem. Uzņēmumam ir tiesības sava varda slēgt līgumus, iegūt mantiskas un personiskas nemantiskas tiesības, uzņemties atbildību un būt prasītajam vai atbildētajam tiesa, saimnieciskaja tiesa vai šķīrējtiesa.

Uzņēmums tiek radīts ka jauns uzņēmums uz nenoteiktu laiku.

Attīstības stratēģija

Attīstības stratēģija ietilpst esošo tirgu paplašinašana un stabilizēšana.

Klientu piesaistes galvenie motīvi ir, sortimenta plašums, piedavato ēdienu kvalitate, konkurētspējīgas cenas atbilstoši kvalitatei, apkalpošanas serviss, interjers un arī bara prestižs.

Bars “Velve” atrodas paša pilsētas centra ļoti izdevīga vieta, taču bara mīnus ir tas , ka baram nav deju zale, tapēc pašlaik firmas attīstības primarais uzdevums ir veikt rekonstrukcijas un paplašinat jau esošas bara telpas, kur varētu ierīkot deju zali.

Nakotnē tiek planots atvērt konditoreju un vasaras kafejnīcu.

Tuvaka nakotnē planos ietilpst tehnoloģisko iekartu uzlabošana un nomaiņa.

Uzņēmums katru gadu apmaca virtuves darbinieces par jaunako ēdienu gatavošana tapēc attīstības stratēģija arī turpmak ietilpst personala periodiska apmacība un kvalifikacijas celšanas kursi.

Viens no firmas mērķiem ir iegūt pēc iespējas lielaku tirgus daļu. Lai to realizētu, nepieciešams pastavīgi stradat pie sortimenta pilnveidošanas un pašizmaksas korekcijam, lai iegūtu vēlamo produktu par pieņemamu un konkurētspējīgu cenu.

Uzņēmuma mērķi

Uzņēmuma dominējošais mērķis ir gūt peļņu, bet tas nav vienīgais pamatmērķis uzņēmums tiecas pēc patstavības, pēc drošības, pēc prestiža tirgū, pēc tirgus, pēc personīgo idealu īstenošanas.

Līdzas peļņai pamatmērķu horizontalē ierindojami arī saimnieciskie mērķi - preces, kada tirgū, kados daudzumos un par kadu cenu realizējamas. Blakus tiem pastav arī socialie mērķi - kvalitate, pircēja aizsardzība, darbavietu augstas kvalitates nodrošinašana, izaugsmes iespējas; operatīvie mērķi – pilnveidot darbinieku motivēšanas sistēmu, iedalīt no firmas budžeta 1% no apgrozījuma reklamai; stratēģiskie mērķi – paplašinat tīklu; taktiskie mērķi – palielinat pardošanas apjomu, ieviest datorizacijas sistēmu.

Konfliktu risinašana

Konflikti cilvēku dzīvē sastopami vienmēr. Bara “Velve” konfliktu iemesli ir dažadi, taču tiem ir arī kopējas īpašības – izjaukt pastavošo kartību, meklēt jaunus patiesības kritērijus, izvirzīt jaunas savstarpējo attiecību normas u.tt. Uzņēmums galvenokart iziet uz kompromisu – savstarpēji piekapjoties, apzinoties, ka abas ne tikai zaudēs, bet arī iegūs, ja panaks abu oponentu vairak vai mazak apmierinošus lēmumus, kas ļaus rīkoties un pavērs talakas konstruktīvas darbības iespējas.

Tapēc visi sarežģījumi, kas radušies uzņēmuma tiek risinati kopējas sapulcēs, kuras tiek rīkotas tiklīdz rodas kadi aktuali jautajumi.

Kontrole

Kontrole ir līdzeklis, ar kura palīdzību var uzraudzīt faktisko darbu izpildi, lai parbaudītu, vai viss notiek ta, ka tam jabūt. Bara tiek kontrolētas izmaksas un novērsti liekie patēriņi, piemēram personiska rakstura telefona sarunas darba laika, tada gadījuma darbiniekiem jaatmaksa visi zaudējumi kas radušies.

Tiek kontrolēti arī preču izdevuma termiņi, netiek nauda maksata atrak, ka nepieciešams. Izmantotas iepriekšējas izmaksu sniegtas atlaides vienīgi tad, ja tas ir sevišķi izdevīgi.

Kontrolēti tiek arī darbinieki – katru nedēļu pirms nodod maiņu notiek inventrizacija, gan bara, gan virtuvē. Visus iztrūkumus sedz darbinieks 100% apmēra.

Klientu apkalpošana

Bara darbiniekiem ir milzīga loma noieta kapinašana, atmosfēras veidošana un patstavīgu klientu piesaistīšana. Iegriežoties bara “Velve” klientiem ir iespēja saņemt nepieciešamo informaciju par piedavato ēdienu un dzērienu klastu. Klientam tiek sniegta atbilstoša apkalpošana, lai klients justos gaidīts. Pastav uzskats, ka vislabakais reklamas veids ir apmierinats klients. Ka rada prakse, tad apmierinats pircējs par savu pozetīvo pieredzi pastastīs labi ja paris cilvēkiem, kamēr neapmierinatais par nepatīkamo izstastīs sešreiz vairak.

Preču un pakalpojumu sortiments

Uzņēmuma ir ļoti plašs pakalpojumu sortiments gan alkoholiskajos dzērienos, piemēram; konjaki, viskiji, rumi; degvīni, tekilas, franču vīni u.c., gan piedavata ēdienkarte, piemēram; zivju ēdieni, dažadi gaļas ēdieni,(trusis, liellops, cūkgaļa, putnu gaļa), zupas, salati, karstas un augstas uzkodas un deserti.

Viruvē strada divas maiņas, kas mainas ik pēc nedēļas, līdz ar to katru nedēļu mainas ēdienkarte.

Tirgus izpētes metodes

Firma nav ne menedžmenta, ne marketinga specialists, tapēc ta funkcijas izpilda uzņēmuma direktors un gramatvede. Konkurentu cenu izpēte notiek apsekojot šo uzņēmumu izstradajumu cenas. Jaunu ēdienu klasts tiek izstradats pamatojoties uz klientu vēlmēm, sekojot kulinarijas aktualitatēm un veselīga uztura noteikumiem. Ta ka produkcija netiek gatavota iepriekš, detalizēts pieprasījuma novērtējums nav nepieciešams. Pieprasījums balstas uz pieredzi un patreizējo tirgus situaciju.

Ta ka tirgus situacija ir ļoti mainīga, nereti nakas prognozēs vilties. Taču šī uzņēmējdarbības veida priekšrocības ir liela piedavajamo ražojuma savstarpēja apmainamība, tapēc viena ēdiena veida vieta ir iespējams piedavat citu līdzīgu.

Secinajumi un priekšlikumi

Iepriekšējo gadu darbība norada uz to, ka I/U “Velve-2” nepieciešams izveidot marketinga daļu, kas spētu risinat marketinga problēmas un realizēt marketinga stratēģiju, kuras galvenais uzdevums ir palielinat kopējo preču (pakalpojumu) apgrozījumu. Marketinga stratēģijai japamatojas uz to, lai paplašinatu un nostabilizētu galveno darbības virzienu.

Marketinga stratēģijas pamata ir preču virzīšana tirgū, kas balstas uz reklamu un noieta veicinošiem pasakumiem, ka arī uz klientu apkalpošanas pilnveidošanu, balstoties uz zemam izmaksam.

Sakot ar 2000.gadu reklamas izmaksam atvēlēs 0,01 % no preču apgrozījuma.

Domaju, ka realizējot marketinga stratēģiju, apgrozījums pakapeniski palielinasies

2000.gada – par 3%

2001.gada – par 8%

2002.gada – par 10%

2003.gada – par 15%.

Planotas marketinga stratēģijas rezultata I/U “Velve-2” varēs izvairīties no negaidītiem pavērsieniem, kas negatīvi varētu ietekmēt tas darbību – inflacijas, spēcīgas konkurences, valdības jaunam regulētajformam.

Uzņēmumam japarliecinas, ka saskaņojot uzņēmuma darbību ar marketinga principiem un virzot uz klientu vēlmju un vajadzību apmierinašanu, var gūt panakumus.

Izmantotas literatūras saraksts

V. Praude, J. Beļčikovs “Marketings” Rīga 1999.g, izd.”Vaidelote”.

V. Praude, J. Beļčikovs “Marketings” Rīga 1995.g, izd.”Zvaigzne ABC”.

K. Hamblina “Īsi par marketingu” Rīga 1995.g, izd. RKS Komercizglītības centrs.

I/U “Velve – 2” statūti.

KURSA DARBS “MARKETINGA”

Tēma; Marketinga stratēģiska planošana

uzņēmuma “Velve – 2”

SATURA RADĪTAJS

Anotacija  3.lpp.
Ievads 4.lpp.

Marketings un ta nozīme uzņēmuma darbība 5.lpp.

I/U “Velve – 2” raksturojums 7.lpp.

Attīstības stratēģija 7.lpp.

Darba organizacija 8.lpp.

Personals 9.lpp.

Preču un pakalpojumu sortiments 10.lpp.

Krajumi 10.lpp.

Budžeta planošana 10.lpp.

1998. gada bilances rindu atšifrējums 11.lpp.

1998. gada peļņas un zaudējumu aprēķina atšifrējums 12.lpp.

Konkurenti  13.lpp.

Klientūra 14.lpp.

Tirgus izpētes metodes 14.lpp.

Preču piegade 14.lpp.

Preču (pakalpojumu) cenas un atlaides 15.lpp.

Preču (pakalpojumu) noieta organizēšana, pēcpardošanas serviss 16.lpp

Marketinga funkcijas un organizatoriskas formas 16.lpp.

Preču virzīšana tirgū 17.lpp.

Reklama 18.lpp.

Secinajumi un priekšlikumi 20.lpp.

Izmantotas literatūras saraksts 21.lpp.

ANOTACIJA

Kursa darba risinati marketinga jautajumi viena no uzņēmējdarbības formam – individuala uzņēmuma “ Velve –2”, kuras galvenie darbības veidi ir bara pakalpojumi un sabiedriska ēdinašana, un kuras līdzšinēja darbība trūka marketinga pasakuma planošana. Lai uzņēmējdarbība veiksmīgi pastavētu, katram uzņēmumam nepieciešama marketinga planošana. Kursa darba pamatuzdevums – paradīt marketinga nozīmi organizacijas darbība , ka arī nepieciešamību planot marketinga stratēģiju, lai gūtu panakumus uzņēmējdarbība.

Kursa darbs pamatojas uz to, ka jebkura uzņēmuma darbība jabalsta uz klientu vēlmju un vajadzību apmierinašanu. Lai to veiksmīgi darītu, visai uzņēmuma darbībai jabūt saskaņotai ar marketinga principiem.

Lai veidotu marketinga stratēģiju, I/U “Velve-2” jaizveido marketinga daļa, vismaz viena cilvēka sastava, kas ir kompitenti marketinga jautajumos un kuriem ir speciala izglītība šaja nozarē. Ta ka I/U “Velve-2” piemēroti kadri nav, tad tie ir jasagatavo vai japieņem darba.

Stratēģijai jatiek realizētai sakot jau ar 2000.gadu, tapēc darba japieņem jauni kadri, jo tik īsa laika nav iespējams sagatavot specialistus marketinga.Ilgvars Forands “Vadītajs un vadīšna”

V.Praude, J. Beļčikovs “Menedžments”

V.Praude, J.Beļčikovs “Menedžments”

V. Praude, J. Beļčikovs “Menedžments”

V.Praude, J. Beļčikovs “Menedžments”Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1754
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved