Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

ēkaģeogrāfijaķīmijaBioloģijaBiznessDažādiEkoloģijaEkonomiku
FiziskāsGrāmatvedībaInformācijaIzklaideLiteratūraMākslaMārketingsMatemātika
MedicīnaPolitikaPsiholoģijaReceptesSocioloģijaSportaTūrismsTehnika
TiesībasTirdzniecībaVēstureVadība

Dīzeļdzinēja salikšana un ta izmēģinajumi, VEDz montaža un parbaude

tehnika+ Font mai mare | - Font mai micDīzeļdzinēja salikšana un ta izmēģinajumi, VEDz montaža un parbaudeDīzeļa salikšanu sak ar bazes daļu – bloku. Salikšanas darbu veic uz stenda kas atļauj pagriezt to un nofiksēt to jebkura leņķī. Tads stends dod iespējas kvalitatīvak veikt darbus un saīsinat salikšanas operaciju ilgumu, it sevišķi pie varpstas uzstadīšanas uz gultņiem. Bloka uzstadīšanu horizontalaja plaknē kontrolē pēc līmeņa. Kad nav pagriežama stenda dīzeļa salikšanu veic pie TR-3 remonta uz nekustīga stenda, bet pie citu veidu remontiem daļēju izjaukšanu un salikšanu veic uz lokomotīves.Saskaņa ar remonta noteikumiem katrs dīzelis pēc galvena remonta ir japakļauj izmēģinajumiem. Javeic pieregulēšanas izmēģinajumi 9 st. (2D100) un 15 st. (10D100) dīzeļiem, bet nodošanas izmēģinajumi javeic 3-4 stundu garuma uz stacionara stenda. Pēc TR-3 remonta lokomotīvei veic reostata izmēģinajumus. Izmēģinajumus veic no minimaliem dzinēja apgriezieniem līdz maksimaliem.

VEDz montaža un parbaude.

Vilces elektrodzinējus komplektēt ar korpusu un enkuru, kuri izremontēti vienada
remonta veida. Ja nepieciešams, ir atļauta vilces elektrodzinejumontaža ar tadiem korpusiem un enkuriem, kuriem veikts vienada veida remonts rūpnīca.

Montējot vilces elektrodzinējus jaievēro šadas prasības:- Montējot VEDz nokrasotajam daļam jabūt sausam. Enkuru un karkasu no iekšpuses noslaucīt ar tīru sausu salveti. Salūzušas un elastību zaudējušas atsperpaplaksnes un kuram ir neasi atbalsta gali nomainīt.

Rullīšu gultņu iekšējos gredzenus uz varpstas uzstadīt iepriekš tos sasildot līdz 80-100 'C temperatūrai. Uzsildīt gredzenu vairak par 120 °C nav atļauts. Sildot ar indukcijas paņēmienu, gredzenu atmagnetizēt.

Rullīšu gultņa iekšēja gredzena uzspīlējumam. uzstadot to uz enkura varpstas, jabūt 0.02-0.06 mm robežas no kolektora puses un 0.03-0.08 mm - no kolektora pretējas puses:

gultņu iekšējiem gredzeniem bhvi japieguļ blīvgredzeniem. Ir pieļaujama vienpusēja sprauga ne vairak par 0,05 mm;

gultņu vairogus iepresēt korpusa ar uzspīlejumu. Vislielakais uzspilejums no kolektora puses un no kolektora pretējas puses ir 0.04 mm. Sprauga nav pieļaujama. lepresēaanu veikt bez sašķiebam, ar diametrali izvietoto bultskrūvju vienmērīgu pievilkšanu. Pieļaujama korpusa gala atveru induktīva uzkarsēšana:

gultņu vairogiem blīvi japieguļ korpusa atveres galu virsmam. Vietējo neblīvumu kopējais garums pieļaujams ne vairak par 1/8 no aploces garuma:

enkuru uzstadīt korpusa uzmanīgi, nepieļaujot tinuma un rullīšu gultņu bojajumus;

suktums uzstadīt ta. lai atstatums no tiem līdz kolektora darba virsmai būtu 2-4 mm robežas, bet līdz izciļņu gala virsmai - 10-20.5 mm. Pie tam. sukam abos malējos enkura stavokļos jaatrodas uz kolektora darba virsmas. Ir pieļaujama sukas nokare ne vairak par I mm. bet sašķiebe kolektora plaksnes garuma- ne vairak par 1,5 mm.

Lai varētu kontrolēt gultņu saspiedi, starp gultņu vairogu vaku pievienojuma
virsmu un gultņu vairogiem, pēc galīgas vaku nostiprinašanas jabūt spraugai, kuru jaiepilda ar
cinkotu biezi maltu balto pigmentu. Gultņu vairogus karkasa jaiepresē vai arī jaievieto uzkarsētos ta galu atveres atlokos,pēcmotorasugultņuiestatīšanas vienmērīgipievelkot diametralipretējas bultskrūves. Vairogiem cieši japiekļaujas karkasam. Ir pieļaujamas vietējas spraugas līdz 0.15 mm un neparsniedzot 1/8 no aploces garuma.

Atļauta elektrodzineju ED-107A enkuru montaža ar elektrodzineju ED-107
karkasiem elektrodzinēja ED-107A vairogu), ja:

tiek izmantots elektrodzinēja ED-107A polu komplekts ar atbilstošam nemagnētiskam starplikam:

tiek samazinats elektrodzinēja ED-107 polu serdeņu augstums līdz 137.5 mm (138.5 mm vieta}, zem poliem ievietojot nemagnēiiskas starplikas 4 mm biezuma [2 mm vieta). Abos variantos janodrošina atstatums starp papildpoliem (511+0.9 mm).

Elektrodzinēja ED-107 enkura montaža ar elektrodzinēja ED-107A karkasu (un elektrodzinēja ED-107 vairogu) ir atļauta ka izņēmums, izpildot šadas prasības:

tiek izmantotselektrodzinēja ED-107papildpolukomplekts ar atbilstošam

ne magnētiskam starplikam:

tiek izmantots elektrodzinēja ED-107A polu komplekts ar vienu 2 mm biezu
nemagnētisku starpliku un vienu tērauda 1 mm biezu starpliku. Abos montažas variantos janodrošina atstatums starp papildpoliem (513 mm).

Nomainīt sukas ar jaunam. Sliktums uzstadīt ta. lai atstatums no tiem līdz kolektora darba virsmai un izciļņiem atbilstu normam, bet sukas abos enkura galējos stavokļos paliktu uz kolektora cilindriskas daļas. Suku sašķiebums kolektora plaksnes garuma nedrīkst parsniegt pieļaujamas normas. Aizliegts uzstadīt uz vienas elektriskas mašīnas dažadu marku

sukas. Atlasīt riteņpara motora bloka dzenošo zobratu, kura darba virsmas nodilums ir
analoģisks attiecība riteņpara zobrata nodilumam. Parasti riteņpara-motora bloku jamontē, saglabajot iepriekš savstarpēji piestradajušos dzenošos un dzenamos zobratus, nepieļaujot to izkomplektēšanu.

Samontēta vilces elektrodzīnēja parbaudīt:

radialas spraugas starp rullīšiem un gultņu iekšējiem gredzeniem ar taustu, lēni griežot enkuru. Gultņa radialai spraugai auksta stavoklī jabūt 0.05-0.17 mm no kolektora puses un 0.09-0.22 mm no kolektora pretējas puses. Gultņu radialo spraugu pieļaujama starpība brīva stavoklī no kolektora puses un kolektora pretējas puses ir ne vairak par 0.1 mm;

gultņa iekšēja gredzena gala mešanos ar specialo ierīci. Gala mešanas nedrīkst parsniegt 0.12 mm no kolektora puses un 0,15 mm no kolektora pretējas puses;

enkura aksialo brīvgaitu ar indikatoru, noteicot toT ka vidējo no četriem mērījumiem viena enkura apgrieziena. Auksta stavoklī enkura aksialajai brīvgaitai jabūt 0.2-0,7 mm robežas. Brīvgaitas nevienmērība nedrīkst parsniegt 40 % no četru mērījumu vidēja lieluma;

kolektora mešanos auksta stavoklī ar indikatoru. Kolektora mešanas nedrīkst parsniegt 0.04 mm;

spraugas esamību starp gultņu vairogiem un gultņu vairogu vakiem, kurai jabūt ne mazakai par 0,2 mm. Samontētam vilces elektrodzinējam veikt pieņemšanas - nodošanas izmēģinajumus ievērojot šadas prasības:

lielumus, kuriem nav noradītas pielaides, izmērīt ar precizitati, kuru nosaka pielietojamo ierīču klase, parbaudīt līdzstravas tinumu omisko pretestību, kura nedrīkst atšķirties no nominalas -.ērtības vairak par ± 10

parbaudīt tinumu izolacijas pretestību attiecība pret korpusu un savstarpēji, kura nedrīkst būt zemaka par 20 MO apkartējas vides temperatūra- Mērīšanu veikt ar metzommetru M4100/4 500 GOST 23706-79;

parbaudīt vilces elektrodzinēja darbu brīvgaita ar suku piestradi 30 min laika un griešanas frekvenci 10 s'1 (600 apgr./min):

Mašīnas mezgls

Izolacijas klase

Pieļaujama

temperatūra. 0C

Enkura tinums

H

160

Galveno polu tinums

F

155

Papildpolu tinums

F

155

Kolektors

F

95

Gultņi


95

sasilšanas pakapes izmēģinajumu veikt ar savstarpējas slodzes metodi 1 stundas laika un spriegumu 500 V + 2% un stravu 900 A ± 3% un ar gaisa spiedienu (pie nominala patēriņa) 835 Pa (85 mm ūdensstaba). Izmēģinajumu atļauts veikt bez dzesējoša gaisa padeves ar atvērtam lūkam. Pēc sasilšanas pakapes izmēģinajuma pabeigšanas vilces elektrodzinēja daļu pieļaujama temperatūra nedrīkst parsniegt tabula noradīto lielumu. Tinumu temperatūru mērīt ar pretestības metodi, bet kolektora un gultņu, pielietojot termometru:

griešanas frekvences un reversēšanas parbaudi veikt ar spriegumu 512 V, stravu 880 A un griešanas frekvenci 10.75+0.32 s'1 (645119 apgr./min)- Starpībai starp griešanas frekvencēm viena un otra pusē. kas īr izteikta procentos no abu griešanas frekvenču vidēja aritmētiska lieluma, jabūt ne vairak par 4;

vilces elektrodzinēja paaugstinatas griešanas frekvences izmēģinajumu veikt ar griešanas frekvenci 48T33 s' (2900 apgr./min) 2 min laika. Pēc izmēģinašanas mašīna nedrīkst būt bojajumu un deformaciju:

tinumu starp vijumu izolacijas elektrisko stiprību izmēģinat mašīnas brīvgaita 5 min laika ar spriegumu 900 V - elektrodzinējiem. kuri izremontēti vidēja remonta (VR) un spriegumu 1125 V - elektrodzinējiem. kuri izremontēti galvenaja remonta (GR);

kolektora darba virsmas mešanas, kuru mēra ar indikatoru, karsta stavoklī nedrīkst parsniegt 0.06 mm. Starpība starp mešanas lielumiem auksta un karsta stavoklī nedrīkst parsniegt 0,03 mm;

komutacijas parbaudi abos griešanas virzienos veikt 30 sck. laika katra pusē un trijos režīmos:

I  režīms

spriegums, ja ir pilns piesatinats magnētiskais lauks - 388 V;

parslodzes strava-1160 A:

II  režīms

- spriegums - 750 V:

strava - 600 A;

-ierosmes pakape —34 %;

-griešanas frekvence-38.67 s1 (2320 gr./min);
III režīms :

-spriegums, ja ir pilns piesatinats magnētiskais lauks - 512 V;

strava-880 A;

griešanas frekvence - 10.75 s (645 apgr./min):

Izmēģinot, nav pieļaujama riņķa uguns un mehaniskie bojajumi. Pēc izmēģinašanas kolektoram un sukturiem jabūt derīgiem turpmakam darbam bez notinšanas un jebkadiem labojumiem:

izmērīt tinumu izolacijas pretestību attiecība pret korpusu un savstarpēji karsta stavoklī ar megommetru M4 100/4 500 GOST 23706-79. Izolacijas pretestībai jabūt ne mazakai par 2 MQ. bet elektrodzinējiem. kas montēti ar epoksīda kompaunda piesūcinatiem enkuriem. - 1.5 MCI:

tinumu izolacijas elektrisko stiprību izmēģinat attiecība pret korpusu: Izmēģinajumu veikt ar maiņstravas 50 Hz frekvenci I minūtes laika:

- elektrodzinējiem. kuriem veikts vidējais remonts VR - ar spriegumu 2000 V;

- elektrodzinējiem, kuriem veikts galvenais remonts GR-ar spriegumu 2500 V;

vibracijas līmeni parbaudu bnvgaitas režīma uz ibracijas stenda ar šadam griešanas frekvencēm:

ar normalo 10.75 ± 0.35 s'1 (645 ± 21 p./min):

ar maksimalo 38.67 s'1 (2320 p./min).

Saskaņa ar GOST 12379-75. vibraciju mērīt uz guknu vairogiem no kolektora puses un no kolektora pretējas puses virziena, kas ir perpendikulars griešanas asij. Efektīva vibroarruma pieļaujamai vērtībai jabūt ne vairak par 4.0 mm/s:

izmēģinat vilces elektrodzinēju sasilšanas pakapi no suku un gultņu berzēšanas, brīvgaita bez ventilacijas i stundas laika ar griešanas frekvenci 38.67 s'1 (2320 ap./min) ± 7%.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 69
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved