Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

ēkaģeogrāfijaķīmijaBioloģijaBiznessDažādiEkoloģijaEkonomiku
FiziskāsGrāmatvedībaInformācijaIzklaideLiteratūraMākslaMārketingsMatemātika
MedicīnaPolitikaPsiholoģijaReceptesSocioloģijaSportaTūrismsTehnika
TiesībasTirdzniecībaVēstureVadība

Tehniskie noradījumi degvielas piesūknēšanas sūkņa izmēģinašanai uz stenda

tehnika+ Font mai mare | - Font mai micTehniskie noradījumi degvielas piesūknēšanas sūkņa izmēģinašanai uz stenda

1.   Sūkņa piestrade javeic ar dīzeļdegvielu, kuras temperatūra ir 10 — 30 C, šados režīmos:Režīma

Nr.


Sūkņa varpstas apgriezienu skaits, /min


Spiediens, MPa (kgf/cm2)


Iesūkšanas retinajums, mm Hg


Izmēģinašanas ilgums, min


Padeve,

'min


1


600 ±30


Iesūkšanas un spiediencauruļvadu ventiļiem jabūt atvērtiem


5


Nav jamērī


2


900 ±30


0,175(1,75)


nemazak par 100


5


Nav jamērī


q


1350 ± 10


0,35 (3,5)


nemazak par 100


20


Ne   mazak par 27


2.   Sūkņa hermētiskums japarbauda 3.režīma sakuma pie 1350 Vmin un spiediena spiediencauruļvada 0,5 MPa (5 kgf/cm ) 2 minūšu laika. Degvielas noplūde un svīšana caur korpusu un sadures vietas nav pieļaujama.

Pieļaujama degvielas sūkšanas pa sūkņa varpstas blīvējumu ne vairak par l .pilienu minūtē.

3.   Degvielas padeve jamērī treša režīma beigas.

Kloķvarpstas griešanas frekvences regulators

Regulators un ta piedziņa jademontē, jaizjauc, detaļas janotīra,

jaizmazga petroleja un janopūš ar saspiestu gaisu. Japarbauda, vai nav

ieķīlēšanas pazīmju un ieskrambajumu:

-servomotora korpusa cilindra;

-regulatora korpusa cauruma plūsmdaļa mezglam un ta balstgalam;

-eļļas sūkņa dzenoša un dzenama zobratu ligzdas;

-akumulatoru cilindros;

-vadības servomotora cilindra;

-induktīva devēja servomotora cilindra;

-bufervirzula dobuma;

-uz eļļas sūkņa zobratu virsmam;

-izslēdzēja korpusa.

Japarbauda servomotora virzuļa un kata, akumulatoru virzuļu, bukses un tas balstgala, plūsmdaļu un plūsmdaļu čaulu, eļļas sūkņa zobratu zobu, induktīva devēja servomotora virzuļa, vadības servomotora

virzuļa berzes virsmu stavoklis. leskrambajumi un ieķilešanas pazīmes nav pieļaujamas.

Jaapskata platne ar elektromagnētiem. Japarbauda svaru sviru saskares ar atturgultņa apakšējo ietveri virsmu stavoklis. Japarbauda ritgultņu, atsperu, blīvslēgu un blīvejošo starpliku stavoklis.

Jaizmērī un janoteic spraugu lielumi starp savienojamam detaļam. Detaļas ar plaisam un atsperes, neatbilstošas šo Noteikumu 2.nodaļas prasībam, janomaina. Piespiedējblīvslēgi janomaina neatkarīgi no to stavokļa.

Vītņu, rievu, konisko kustīgo, spiedsavienojumu un citu tipveida savienojumu, ka arī mezglu ar cilindriskam rotējošas un alternējošas kustības detaļam (plūsmdaļu, servomotoru, automatiskas izslēgšanas ierīces detaļas), mezglu ar ritgultņiem un slīdgultņiem braķēšana, darbaspēju atjaunošana un montaža javeic atbilstoši šo Noteikumu 2.nodaļas prasībam.

Atsperu stavokļa kontrole un remonts javeic atbilstoši šo Noteikumu 2.nodaļas prasībam.

Plūsmdaļa mezgls, griešanas frekvences un slodzes vadības plūsmdaļi ar detaļu nodilumu (kad spraugas starp to detaļam parsniedz pieļaujamas), janomaina komplekta.

Nominalas spraugas starp servomotoru, eļļas akumulatoru un dīzeļdzinēja automatiskas apstadinašanas plūsmdaļa detaļam jaatjauno, nomainot kustīgas detaļas (virzuļus, plūsmdaļi), ievērojot tehniskas prasības. Noteiktas spraugas šarnīrsavienojumos jaatjauno, nomainot pirkstus un veltnīšus.

Eļļas sūkņa zobrati, neatbilstošie šo Noteikumu 2.nodaļas prasībam, janomaina. Nominalo radialo spraugu starp zobratiem un ligzdu regulatora korpusa atļauts atjaunot izvirpojot ligzdu, iepresējot remontieliktni un talak apstradajot līdz rasējuma izmēram.

Regulatora korpusa, eļļas sūkņa zobratu, atsperu šķīvju, ieliktņu u.tml. kontaktējošo virsmu nodiluma pēdas (nelīdzenumi, padziļinajumi, ieskrambajumi un citi bojajumi) janovērš apstradajot ar rokam vai mehaniski līdz tie ir pilnīgi likvidēti. Visvairak nodilstošo detaļu balstvirsmas jaatjauno ar hromēšanu. Svaru sviru balstvirsmu nodilums, ja tas parsniedz 1,5 mm, jakompensē ar uzkausēšanu un talaku to apstradi.

Pirms samontēšanas visas detaļas un mezgli rūpīgi jaizmazga filtrēta dīzeļdegviela, īpašu vērību veltījot iekšējo kanalu un dobumu tīrībai.

Regulatora samontēšanas procesa un to uzstadot uz dīzeļdzinēja, bez iepriekš minētajiem nosacījumiem, jaievēro šadas prasības:

a) japarbauda un janoregulē plūsmdaļa stavoklis, gala sprauga starp   eļļas sūkņa dzenamo zobratu un regulatora korpusu.

Samontēta regulatora alternatīvi kustošos rotējošo dalu, ka ari sviru šarnīrsavienojumu detaļu gaitai jabūt vieglai, bez iesprūšanam. Brīvkustībam sviru sistēma jabūt minimalam, tas nedrīkst parsniegt 0,1 mm;

b) samontētais regulators japiestradina uz stenda. Janoregulē griešanas frekvence pa kontroliera pozīcijam. Japarbauda slodzes regulatora induktīva devēja darbība;

c) pēc regulatora uzstadīšanas uz dīzeļdzinēja, dīzeļdzinēja iedarbinašanas un sasildīšanas, janoregulē elektromagnētu MP1, MP2, MP3 enkuru gajieni, kuriem jabūt 2,5 mm, bet elektromagnēta MP4 - 0,35 mm. Janoregulē atgriezeniskas saites sistēma. Regulēšanas adatai jabūt atskrūvētai no atdures ne mazak ka par 1A apgrieziena (parasti ta ir jaatskrūvē par % apgrieziena). Janoregulē griešanas frekvence pa kontroliera pozīcijam, ka arī dīzeļdzinēja distances apstadinašanas ierīces darbība.

Izjauktas dīzeļdzinēja regulatora un tahometra piedziņas detaļas janotīra, japarbauda to stavoklis, jasašķiro, defektīvas jaremontē. Detaļas ar plaisam un atsperes, neatbilstošas tehniskajam prasībam, janomaina. Vītņu, spiedsavienojumu un citu tipveida savienojumu, ka arī mezglu ar ritgultņiem, zobparvadu, blīvējumu detaļu braķēšana atjaunošana un samontēšana javeic atbilstoši šo Noteikumu 2.nodalas prasībam.

Uzstadot piedziņu uz dīzeļdzinēja, japarbauda un, nepieciešamības gadījuma, javeic piedziņas dzenošas varpstas un savienotajvarpstas centrēšana un tas aksialas brīvkustības parbaude.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1701
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved