Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

ēkaģeogrāfijaķīmijaBioloģijaBiznessDažādiEkoloģijaEkonomiku
FiziskāsGrāmatvedībaInformācijaIzklaideLiteratūraMākslaMārketingsMatemātika
MedicīnaPolitikaPsiholoģijaReceptesSocioloģijaSportaTūrismsTehnika
TiesībasTirdzniecībaVēstureVadība

CEĻOJUMA AĢENTŪRAS SIA „CB EXPRESS TRAVEL” DARBIBAS RAKSTUROJUMS

tūrisms+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Biznesa augstskola Turiba

Starptautiska tūrisma fakultateCeļojuma aģentūras SIA „CB Express Travel”

darbibas raksturojums

studiju darbs

Riga, 2005

Saturs

Ievads

1.TŪRISMA ATTISTIBAS TENDENCES PASAULĒ UN LATVIJA 3

2. TŪRISMA FIRMU DARBIBAS RAKSTUROJUMS 6

3. SIA „EXPRESS TRAVEL” RAKSTUROJUMS 9

3.1. Attistibas vēsture 9

3.2. Galvenie darbibas virzieni 9

3.3. Telpu un komunikaciju raksturojums 10

3.4. Uzņēmuma struktūra 12

4. SIA „EXPRESS TRAVEL” MARKETINGA DARBIBAS RAKSTUROJUMS 14

4.1. Produkta raksturojums 14

4.2. Komunikacijas lidzekļi un to pielietojums 15

4.3. Reklamas darbiba 16

5. SIA „EXPRESS TRAVEL” FINANSIALO RADITAJU RAKSTUROJUMS 17

5.1. Apgrozijums 17

5.2. 2004. gada rentabilitates raditaji 18

6. SIA”EXPRESS TRAVEL” SVID analize 19

7. SIA „EXPRESS TRAVEL” ATTISTIBAS PERSPEKTIVAS 21

7.1. Finansu plans 2005. gadam 21

7.2. Uzņēmuma attistibas plans 2005.gada. 21

SECINAJUMI 22

Priekšlikumi 23

Izmantota literatūra 24

1.TŪRISMA ATTISTIBAS TENDENCES PASAULĒ UN LATVIJA

Pasaules tūrisma organizacijas (PTO) dati liecina, ka tūrisma industrija kļūst par vienu no svarigakajam nozarēm pasaulē, un ta prognozē, ka lidz 2020.gadam Baltijas reģiona, salidzinot ar citam Eiropas daļam, notiks strauja tūrisma attistiba, kas būtu atbalstams process, jo tūrisma attistiba veicinas ekonomikas augšupeju un visa reģiona labklajibu.

PTO prognozē, ka lidz 2007. gadam uz tūrisma rēķina Eiropas Apvienibas darba tirgus pieaugs par 10%, t.i., vēl 2 miljoniem stradajošo. Taja paša laika Austrumu un Centraleiropas valstis šis pieaugums ar ceļošanu saistitaja pakalpojumu sektora, tiek prognozēts lidz 37%, kas nozimē jaunas darba vietas apmēram 6 miljoniem stradajošo.

Nav ipašu prognotu par tūrisma attistibas tempiem Latvija, tomēr ir sagaidams, ka tūrisma apjomi pieaugs, ari ienakošaja tūrisma. Paliek neatbildēts jautajums, ka tūrisma attistiba sadalisies reģionali, bet ir sagaidama siva konkurence. Pienakums šaja ciņa noteikts valsts sasniedzamibas faktors, reģiona kopējais tēls, politiskais klimats, robetu šķērsošana u.c. jautajumi.

Ir sagaidamas izmaiņas tūrisma veidos. Tradicionalas ilgtermiņa brivdienas , kad tūrists atvaļinajumu pavada viena vieta, pamazam zaudē popularitati. Visur Eiropa pieaug tadi ceļojuma veidi, ka isa atpūta, dienas ceļojumi, biznesa ceļojumi un specialu interešu brivdienas. Eiropas Padome uzskata, ka būtiskas izmaiņas tūristu uzvediba ir saistitas ar pieaugušo izpratni par apkartējas vides aizsardzibu, prasibam pēc kvalitates, ceļojumu pieredzi un lielaku izdevigumu ceļojuma mērķa izvēlē

Eiropas limeni var identificēt sekojošu tendenci – parak liela tūristu pieplūduma rezultata popularakie tūrisma objekti tiek degradēti, kas faktiski ir novedis pie „zaļa tūrisma” idejas veicinašanas. Analizējot Latvijas Tūrisma priekšrocibas, kļūst skaidrs, ka Latvija var konkurēt ar tadam valstim ka Lielbritanija, Irija, Danija, Somija, Zviedrija, Norvēģija, Lietuva un Igaunija . Dabas tūrisma resursi šajas valstis ir lidzigi. Latvijai, attistot savu tūrisma produktu savdabigumu, būtu japielieto lidziga stratēģija ka konkurentiem, un jaattista tadi ienakoša un vietēja tūrisma veidi, ka:

 • Dabas (eko) tūrisms;
 • Kultūras notikumu brivdienas;
 • Organizētas grupu ekskursijas, kas ietver kaimiņvalstu apmeklējumu;
 • Atpūta nedēļas nogalē.

Pasaule atrodas strauju parmaiņu posma. Tradicionalas tūrisma valstis pariet no industriala posma uz postindustrialo sabiedribu. Lidz ar to mainas ari dzives stils un vērtibas. Ir pazimes, ka veca materialo vērtibu uzkrašanas tendence sak mazinaties, atpūtas planotaji mēģina noteikt, vai tas vedis pie jaunas vēlmes,-uzkrat pieredzi.

Tehnoloģiska progresa augļi ļaus parcelties no vienas zemeslodes vietas uz otru daudz atrak un ērtak, piemēram,:

British Aerospace priekšlikums izstradat lidmašinu, kas spētu atstat Zemes atmosfēras robetas. Lidojot lidz 185 jūdtu augstuma virs Zemes, reiss no Londonas lidz Sidnejai Australija varētu ilgt nedaudz vairak par stundu.

Lielo kruizkuģu vieta tiek piedavati lieli katamarani un trimarani (triskorpusu kuģi), kas varētu parvadat pasatierus daudz atrak un lielakam ērtibam, neliekot tiem ciest no jūras slimibas. Tadi kuģi šķērsotu Atlantijas okeanu 48 stundu laika.

Turpinas dzelzceļa izaugsme. Japanas linearais ekspresis, kas varēs braukt ar atrumu 300 jūdzes stunda, jau sasniedzis parauga stadiju. Vilciena priekšrociba ir atrums un klusums. Trasi veido metala rene, kas rada magnētisko lauku, tadējadi atgrūtot vilciena magnētu, tapēc vilciens brauc 10 cm virs sliedēm. Tapēc nodilums ir minimals un ekspluatacijas izdevumi ievērojami zemaki.

Dati futurologi uzskata, ka 21.gadsimta nebūs ipašas vajadzibas ceļot talu no majam. Ar hologrammu palidzibu iespējams attēlot jebkuru ainavu, majas varēs izbaudit jebkuru arzemju ceļojumu, ieskaitot tadas aktivitates ka braucieni kanoe pa mutuļojošu kalnu upi vai lidmašinas pilotēšana. Ta būs brinišķiga iespēja ceļot nabadzigiem un slimiem cilvēkiem.

Citas prognozes – jūras dibena izveidot zemūdens izklaides centrus, kur pateicoties nemainigajam klimatam, nevajadzēs ik gadu meklēt saulainu zemes stūriti.

Asuma cienitajiem Japana ir izveidota sala ar kupolu, kur tiek radita vulkana imitacija vai maksligais cunami vilnis.

Pēc Vispasaules tūrisma organizacijas apkopotas informacijas tūrisma industrija pasaulē deviņdesmitajos gados pretendē uz vienu no vadošajam vietam pasaules ekonomika. Tūrisma industrijas ipatsvars kopēja pasaules eksporta ir 35 %.

Viens no tūrisma nozares raksturojošiem raditajiem ir tas ieguldijums jeb ipatsvars valsts iekšzemes kopprodukta.

Riga ceļu segumu kvalitate neatbilst starptautiskajiem standartiem, ir vienveidigs viesnicu piedavajums, slikts apgaismojums, nav kultūrtūrisma specialistu, netiek pētits tūrisma tirgus, pasliktinas drošibas apstakļi. Nav attistits jūras transports. Šis piedavajums ir labaks citam Baltijas jūras valstim.

Šie skaitļi un pati tendence jo ipaši kontrastē salidzinoši ar arzemju tūristu skaita ievērojamo pieaugumu ūsu ziemeļu kaimiņzemē Igaunija. Valsti, kuras iedzivotaju skaits ir gandriz par miljonu mazaks neka Latvija, pērn apmeklējuši 3,18 miljoni arzemnieku, un ta jau nodēvēta par „Eiropa straujak augošo tūristu vietu” (The Baltic Times). Tallina, kas nepavisam nav lielpilsēta, izpelnijusies Baltija popularaka ceļojumu galapunktu statusu. Protams, neparsteidz, ka divas trešdaļas arzemju tūristu Igaunija ir somi (reizēm dēvēti ari par vodkas tūristiem). Ka Eiropas Savienibas valstim Spanijai un Irijai, ta ari šis savienibas kandidatvalstij Igaunijai arzemju tūrisms ir kļuvis par vienu no ienesigakajam tautsaimniecibas nozarēm. Pērn dodot 600 miljonu ASV dolaru ienakumu ( 17 % iekšzemes kopprodukta).

Igaunija somiem ir pats popularakais un pieejamakais vienas dienas tūrisma maršruts ar prami. Ceļojuma ar automašinam nesalidzinami mazak cilvēku, jo tas aizņem vairak laika un izmaksa dargak. Secinajums pašsaprotams: kamēr Rigai nebūs tiešas augstas klases kuģa vai pramja linijas ar Helsinkiem vai kadu citu ostu Baltijas jūras pretēja krasta, nekada ziemeļnieku tūristu pieplūde pie mums nav gaidama.

2. TŪRISMA FIRMU DARBIBAS RAKSTUROJUMS

Latvijas Republikas Tūrisma likums nosaka, ka tūrisma uzņēmums ir noteikta kartiba Uzņēmumu reģistra reģistrēts uzņēmums, kura darbibas mērķis ir atsevišķu vai kompleksu tūrisma pakalpojumu sniegšana tūristiem. Šadus uzņēmumus pēc darbibas veidiem iedala šadi:

tūrisma operators;

tūrisma aģents;

kompleksais tūrisma uzņēmums.

Tūrisma uzņēmuma pienakums, sniedzot kompleksus tūrisma pakalpojumus, ir:

sniegt tūristam vispusigu ,precizu un neparprotamu rakstveida informaciju par kompleksiem tūrisma pakalpojumiem, pasu un vizu retimu, mediciniskajam formalitatēm, ka ari par kontaktpersonu, pie kuras tūrists, ja nepieciešams, var vērsties pēc palidzibas;

noslēgt ar tūristu rakstveida ligumu, taja noradot:

sniedzamo pakalpojumu veidus,

sniedzamo pakalpojumu izpildes kartibu,

samaksu un kartibu, kada izdarama samaksa par sniegtajiem pakalpojumiem,

kompensaciju un kartibu, kada kompensējami zaudējumi, kas radušies sakara ar pakalpojumu sniegšanu,

atbildibu par liguma paredzēto saistibu neizpildi.

Tūrisma uzņēmums ir civiltiesiski atbildigs par zaudējumiem, kas tūristam radušies tūrisma uzņēmuma vainas dēļ.

__________ Preču / pakalpojumu pardošana

.. Pardošanas organizēšana ar komisijas naudu

1. attēls „Tūrisma operatoru loma tūrisma nozarē”[]

Tūroperatori komplektē un piedava klientiem ceļojuma paketi, kas ir ērti nopērkama par konkurētspējigu cenu, tapēc tie zinama mēra pieder „komplektējošai” sfērai, jo klienti varētu paši izveidot tadu pašu paketi, taču ne par tadu cenu.

Tūrisma aģentūras, savukart, piedava atsevišķus tūrisma pakalpojumus, par to saņemot aģentu komisiju. Komisiju lielums parasti svarstas no 6 % lidz 20%. Sekojošais ir komisiju procentu sadalijums pa pakalpojumu sniedzējiem:

starptautiskais aviotransports 6 – 9 %;

jūras tūrisms 8 – 10 %;

kruizi 10 %;

autobusi 9 – 10 %;

viesnicas 10 – 10 %;

tūroperatoru paketes 10 – 15 %;

autonoma 10 – 20 %;

noteiktu sabiedribu apdrošinašana 7 – 20 %;

ekskursijas un apmeklējumi 10 %.

Sakara ar socialas labklajibas pieaugumu un arvien bietako darijumu kontaktu paplašinašanos, ka ari vizu retimu atvieglojumiem, Latvijas iedzivotaju izceļošanas bietums pieaug.

Lidz ar to ceļojumu birojiem paveras plašaks darbibas lauks. Latvijas Statistikas komitejas apkopotie dati par tūrisma firmam liecina, ka ari ceļojumu aģentūru skaits ar katru gadu turpina pieaugt. No tam gandriz visas apkalpo izbraucošos ceļotajus, bet tikai puse nodarbojas ari ar iebraucošo ceļotaju apkalpošanu.

Dati liecina, ka tūrisma firmu skaits Latvija ir virs 100.

Neformali tūrisma firmas tiek iedalitas:

IATAS licencētajas aģentūras;

tūrisma operatoros, kas organizē grupu braucienus ar čarterreisiem un regularajiem reisiem;

firmas, kas specializējas autobusu tūru organizēšana, u.c. uzņēmumi.

Latvija darbojas sekojošas IATAS aģentūras:

Latvia Tours (ar vairakiem birojiem Riga, Ventspili, Liepaja un Daugavpili);

Via Riga;

TBS;

Balts;

Norvista;

Tas Satelit;

Pegasus;

Atlass Travel;

Express Travel;

Transaero Tours;

Irbe;

World Travel Service;

Riga Travel Agency.

Šo aģentūru biroji atrodas Rigas centra, parsvara klientiem ērti pieejama vieta.

Vieni no lielakajiem čarterreisu operatoriem ir:

Begonija;

Universal;

JTL;

Alida Tours;

Novatours.

Liela daļa no minētajam ceļojumu firmam ir Latvijas Tūrisma Aģentu Asociacijas (ALTA) locekles. ALTA ir 1991,gada dibinata organizacija, kas ir profesionala, brivpratiga sabiedriska organizacija, kas darbojas uz savstarpējas lidztiesibas, brivpratibas un pašparvaldes principiem. Tas darbibas mērķis ir veicinat vietēja un starptautiska tūrisma attistibu, nodrošinat servisa limeni, garantēt savu biedru profesionalo godigumu attiecibas ar klientiem un partneriem, ka ari stiprinat saites ar lidzigam organizacijam visa pasaulē. ALTA ir Starptautiskas Tūrisma Aģentu Asociaciju Federacijas (UFTAA) daliborganizacija. Kopš 1994.gada katru februari ALTA riko Starptautisko tūrisma gadatirgu „Balttour”.

Ka pozitivu tendenci Latvijas tirgū jamin to, ka tūrisma firmas apkalpoto cilvēku skaits ar katru gadu turpina pieaugt.

Tas liecina par to, ka pieprasijums uz ceļojumu biroju pakalpojumiem ar katru gadu pieaug, un, ka redzams attēla, tad visizdevigak ir apkalpot izbraucošos tūristus, jo to skaits arvien palielinas.

3. SIA „EXPRESS TRAVEL” RAKSTUROJUMS

3.1. Attistibas vēsture

SIA „CB Express Travel” tika dibinata 1999.gada 4.marta.

Ka vairums ceļojumu aģentūru, ta ari Express Travel 2/3 ienakumu planoja gūt no aviobiļešu pardošanas. Šo pakalpojumu sniegšana tiek stingri kontrolēta un reglamentēta. Lai gan aviobiļetes nav vienigais pakalpojums, ko sniedz aģentūra, tam ir viena no lielakajam nozimēm šaja biznesa, jo ir galvenais ceļotaju parvietošanas lidzeklis un lidz ar to svarigs produkts.

IATA (Internacional Air Transport Association) – Starptautiskas gaisa transporta asociacijas licences iegūšana ir svarigs priekšnosacijums aģentūras peļņas gūšana. Ši licence sniedz iespējas izdot aviobiļetes un saņemt augstaku komisiju. Lai iegūtu šo licenci aģentūrai jaizpilda vesela virkne priekšnoteikumu, piemēram, aģentūra jastrada vismaz 2 licencētiem aviobiļešu aģentiem, biroja telpam jabūt pietiekami plašam un pieejamam, janodrošina signalizacija un seifs, ka ari jaiegulda depozits. 1999.gada maija Express Travel iegūst IATA akreditaciju.

3.2. Galvenie darbibas virzieni

Express Travel sniedz visplašako pakalpojumu klastu gan individualiem klientiem, gan ceļotaju grupam.

Express Travel pakalpojumi:

aviobiļetes uz jebkuru aviokompaniju;

pramji;

autobusi un vilcieni (informacija un pardošana);

autoire;

viesnicas;

vizas;

ceļojumu mediciniska un auto apdrošinašana.

Ceļojumi:

eksotiska atpūta;

kruizi;

adrenalina tūres;

fly and drive (tūres pa ASV);

nedēļas nogales;

Interešu braucieni:

slēpošana Eiropas kalnu kūrortos;

hokeja un futbola lidzjutēju tūres;

Formula 1 u.c. sporta pasakumi;

Olimpiskas spēle;

Koncertu, teatru, mūziklu un festivalu apmeklēšana.

Darijumu braucieni klientiem:

specialas aviobiļešu cenas;

ceļojuma dokumentu bezmaksas piegade;

konferences, kongresi un gadatirgi;

transporta, gidu u.c. pakalpojumi.

Bez augstakminētajiem pakalpojumiem Express Travel piedava ari citu tūroperatoru organizētos čarterreisus gan no Rigas, gan Helsinkiem, tadējadi pelnot savu aģentu komisiju. Pieaug uzņēmuma apgrozijuma daļa, ko sastada ari iebraucošo tūristu apkalpošana – izmitinašana viesnicas, ekskursijas pa Rigu, Siguldu, Jūrmalu u.c., golfa pakešu realizēšana u.c.

3.3. Telpu un komunikaciju raksturojums

Lai nodrošinatu veiksmigas darbibas iespējas, ceļojumu birojam, kurš orientējas uz noteiktu klientu loku, kuri vēlas ceļot arpus Latvijas, ir jaatrodas pilsētas centra, - tirdzniecibas, sabiedrisko ēdinašanas iestatu un biroju tuvuma. Aģentūras, kuras atrodas tuvu pilsētas centram vai kada darijumu vai ratošanas centra apkaimē, parasti mēģina piekļūt šaja nozarē nodarbinatiem darijumu cilvēkiem. Lielpilsētu centra izvietotas aģentūras pievelk ne vien apkaimes iedzivotajus, bet ari šeit stradajošos, kuriem izdevigak nokartot ar ceļojumu saistitas darišanas darbavieta, nevis dzivesvietas tuvuma.

Savas uzņēmējdarbibas sakuma Express Travel birojs atradas Rigas centra, Blaumaņa iela 5a 2. stava. Birojs sastavēja no 3 lielam telpam aizņem 96­ m­2 ­­­ lielu platibu. Lai gan biroja telpas bija ērta vieta,tomēr tam bija zinami trūkumi, piemēram, birojam nebija skatloga, izkartne nenoradija, kur tieši darbinieki atradas, bija ierobetotas reklamas iespējas, neērta pardošanas telpa, nebija noliktavas, arhiva un atpūtas telpu. Tapēc biroja vadiba pieņēma lēmumu par biroja atrašanas vietas maiņu.

No 1999. gada septembra Express Travel darbojas Elizabetes iela 69. Birojs atrodas limeni ar skatlogu aktualas informacijas izvietošanai. Kopēja telpu platiba – 126 m­­2 , kas sadalas sekojoši: tirdznieciba zale, kura izvietoti četri aviobiļešu terminali, darbavieta pramju aģentam un atpūtas ceļojumu operatoriem, 3 kabineti, kuros sēt direktors, gramatvedis, darijumu braucienu operators un aviobiļešu aģents, paligtelpa un tualete. Birojs ir aprikots ar vieglas konstrukcijas darbagaldiem, stendiem, brošuram un plauktiem informacijas glabašanai.

Kopš 2002. gada augusta papildus vēl tiek irētas telpas Elizabetes iela 65, kur strada uzņemoša tūrisma nodaļa.

Ceļojumu aģentūru neatņemams darbariks ir centralas rezervēšanas sistēmas. Kopš 2000. gada februara Express Travel aviobiļešu aģenti strada ar astoņam globalajam rezervēšanas sistēmam: Smart Amadeus un Galileo.

Smart Amadeus, kas ir savienots ar ASV izplatitako centralo rezervēšanas sistēmu One, ir viena no lielakajam sistēmam, kas aptver visu pasauli. Ta tika radita pēc skandinavu aviokompanijas SAS pasūtijuma. Caur šo sistēmu varrezervēt nevien aviobiļetes uz jebkuru aviokompaniju, bet ari pramju un vilcienu biļetes, viesnicas, auto iri,teatru, mūziklu biļetes un daudz ko citu. Ta neapšaubami aptver lielakos pakalpojumu sniedzējus, jo esamiba šaja sistēma maksa ļoti lielu naudu. Smart Amadeus partneri ir: SJ, SAS/LIN, Europeiska, Bokser, RESO Hotels, Budget, NSB, Silja Line, Stena Line, Viking Line, Gotlandslinjen, TT – Line, Lion Feery, Birka Cruises, Estline, Hansa ferry, Baltic Express Line, Always Tours, AB Nordpool, Scandlines, Paddan, Apollo Resor, SMART hotel u.c.

Lidzigi ka Smart Amadeus, Galileo tika radita pēc aviokompanijas British Airways pasūtijuma. Ari ši sistēma dod iespēju nevien pasūtit un rezervēt datadus pakalpojumus un noformet gala produktu – biļetes un vaučerus, bet ari sniedz informaciju un aprakstus par valstim, pilsētam, gaisa temperatūram un klimatu, robetu šķērsošanas noteikumiem, viesnicu un to atrašanas aprakstiem ar kartēm utt. Ši sistēma apkopo un izdod informaciju par biroja sniegtiem pakalpojumiem un izdruka atskaites.

Vairaku rezervēšanas sistēmu esamibai uzņēmuma ir liela nozime nepartraukta un ērta darba nodrošinašana. Gadijuma, ja viena sistēma rodas kadi bojajumi, vienmēr var izmantot kadu citu, neapturot uzņēmuma darbibu. Gan Galileo, gan Smart parstavniecibas un tehniskas palidzibas dienests atrodas ari Riga.

Bez divam augšminētajam sistēmam pasaulē izplatitas ir ari tadas sistēmas ka Gabriel, World SPAN, bet tas nav parstavētas tirgū, un tapēc nav pieejamas.

Ļoti svariga un neatņemama biroja tehnikas sastavdaļa ir telefons un dators. Katram Express Travel darbiniekam ir savs dators ar interneta pieslēgumu, e- mail adresi un vairakam programmam, to skaita ari Auto Route Express, kas ļauj planot un izdrukat auto maršrutus un kartes. Caur Express Travel datoriem ir iespējams sūtit faksus un par pazeminatiem tarifiem zvanit uz arzemēm.

3.4. Uzņēmuma struktūra

Panakumi moderna uzņēmuma liela mēra atkarigi no vaditaja spējam un kompetences, no darbinieku sagatavotibas un motivacijas. Sevišķi tūrisma industrija darbiniekiem ir jajūtas ka svarigai uzņēmējdarbibas projekta sastavdaļai.

Tūrisma aģentūras, tapat ka visas pakalpojumu sniedzēju firmas, balsta savu darbibu uz cilvēkresursiem. Lidz ar to personala atlase ir būtisks uzņēmuma formēšanas process. Ieņēmumu struktūra un augstas personala izmaksas like tūrisma uzņēmumiem pieņemt darba nedaudzus, bet ļoti labus darbiniekus, ieviest jaunas iekartas un metodes, lai palētinatu un racionalizētu darbu. Slikti sagatavotu ceļojumu aģentu, kas strada 12 stundas diena ar sliktu samaksu mūsdienas nomaina kompotenti profesionaļi, kas strada ar prieku, izmanto plašus informacija paliglidzekļus un tiek taisnigi atlidzinati.

Informētiba, izvairišanas no nepamatotiem un neparedzētiem lēmumiem rada stipru uzņēmuma solidaritates garu un lidz ar to palielina rentabilitati. Darba ar personalu, iela nozime ir motivēšanai:

 • uzdevumu un atbildibas definēšana;
 • funkciju deleģēšana
 • ideju stimulēšana un to istenošana;
 • konkrētu mērķu uzstadišana;
 • priekšlikumu pieņemšana;
 • vajadzibu apzinašana;
 • rezultatu pieprasišana.

Tūrisma nozarē stradajošam personam ir nepieciešamas ipašas spējas, kas izpautas attiecibas ar klientiem un darba organizēšana. Šis spējas ir:

 • organizēt un sistematizēt funkcijas;
 • improvizēt;
 • uzņemties atbildibu par risku;
 • stradat komanda un prast deleģēt funkcijas.

No tūrisma industrijas darbiniekiem tiek prasita ari ipaša attieksme:

 • vēlme pakalpot un paškontrole;
 • sirsnigums un komunikablums;
 • zinatkare un ieinteresētiba pastavigi izglitoties;
 • uzņēmiba un fiziska izturiba;
 • ambicijas un profesionalais nemiers;
 • vēlme ceļot;
 • tolerance un cieņa prêt parējiem;
 • pievilcigs arējais izskats.

Par diviem galvenajiem aģentūras veiksmes nosacijumiem var uzskatit labu vadibu un labu klientu apkalpošanas limeni. Laba vadiba nozimē, ka izmaksas neparsniedz planoto apjomu, ka personals ieinteresēts gala rezultata un ka aģentūra aktivi meklē darijumus, nevis vienkarši gaida tos ienakam pa biroja durvim. Labs apkalpošanas limenis nozimē, ka klienti ir apmierinati, ta iegūstot pastavigu klientūru un iespēju, ka cilvēki cits citam ieteiks šo aģentūru.

Express Travel strada 18 darbinieki: direktors, galvena gramatvede – direktora vietniece, 2 gramatveti, 5 sertificēti aviobiļešu aģenti, 1 pramju biļešu aģents, 6 tūroperatori, autotransporta-vaditajs un kurjers. Vadibas hierarhija nav ipaši izteitka, ka ari katra darbinieka funkcijas nav ipaši ierobetotas. Ta ka uzņēmums nav liels, taja valda demokratiska atmosfēra, un darbinieki apzinas galveno mērķi un misiju.


(2.attēls „Express Travel” struktūra)

4. SIA „EXPRESS TRAVEL” MARKETINGA DARBIBAS RAKSTUROJUMS

Tūrisma aģentūru bizness ir ļoti saretģits un mainigs. To var ietekmēt ļoti datadi iekšējie un arējie faktori.

(3.attēls „Tūrisma aģentūras biznesa vide”)

Daudzi no 4. attēla redzamajiem faktoriem, ka piemēram, klimats, nav kontrolējami. Tapēc veidojot marketinga planu, tūrisma uzņēmumiem ir jabūt ļoti atri reaģēt un mainities spējigiem.

Lai gan Express Travel darbojas tikai no 1999.gada marta, uzņēmumam jau ir izveidojies savs imidts un iekarota zinama vieta tūrisma tirgū. Tapēc svarigs uzdevums uzņēmuma attistiba ir atrast tirgus nišu un izveidot marketinga stratēģiju.

4.1. Produkta raksturojums

Analizējot 2004.gada darbibas rezultatus ir jasecina, ka lielako daļu no apgrozijuma sastada tieši darijumu braucienu apkalpošana. Pēdējos gados aģentūras lielus pūliņus veltijušas, lai piekļūtu ienesigajam vietējo darijumu braucienu tirgum, rezervējot firmu darbinieku darijumu ceļojumus. Ekonomikas un eksporta ieaugums ir veicinajis darijumu cilvēku ceļojumu skaita palielinašanos, un ceļojumu aģentūras šo jomu uzskta par ienesigu, jo firmu izdevumi ir lieli un tirgus samēra neelastigs attieciba pret cenu izmaiņam. Lieli uzņēmumi tagad meklē un parasti ari atrod „vienošanos” ar aģentiem, lai ar liguma palidzibu novirzitu visu savu firmas darbinieku ceļojumus caur kadu vienu aģentūru. Aģentūras, savukart, ieinteresē lielos uzņēmumus vai nu ar standarta atlaidēm visiem ar ceļojumu saistitajiem pakalpojumiem, vai, ka to mūsdienas dara lielakie darijumu braucienu aģenti, pieprasot vadibai honoraru un saskaņa ar ligumu saņemot prēmijas, ja sniegto pakalpojumu rezultata uzņēmums ietaupijis lidzekļus. Parasti piedava ari kreditēšanas nosacijumus, saskaņa ar kuriem uzņēmumiem jaapmaksa rēķins 10-12 dienu laika pēc biļešu saņemšanas.

Darijuma cilvēki ir ļoti prasigi klienti. Apkalpošanas limenis, kuru sagaida no aģentūras, ja tie vēlas saglabat šadu sadarbibu, ir augsts. Bieti vien uzņēmumi pieprasa rezervēt ceļojumu isi pirms brauciena, un tas prasa virsstundu darbu. Klienti sagaida, ka dokumentus piegadas biroja, ka ari var prasit, lai aģentūra sagada vizas un citus dokumentus. Veicot šadas papildus operacijas, aģentam jarēķinas ar papildu izmaksam. Nereti firma vēl pēc noteikta datuma kavējas ar maksajumiem, turpreti aģentūrai janorēķinas ar piegadataju noteiktaja laika. Šadi aģentūra pabalsta apkalpojamas firmas skaidras naudas plūsmu uz sava rēķina. Taču iespēja piesaistit liela mēroga darijumus, rada lielu konkurenci šaja tirgū. Latvija vienas no lielakajam darijumu braucienu apkalpojošam firmam ir Latvia Tours, Via Riga, Express Travel u.c.

4.2. Komunikacijas lidzekļi un to pielietojums

Reklama ir komunikacijas izpausme ar noteiktu personu vai uzņēmumu sniegto informacijas izplatišanas maksas lidzekļu starpniecibu. To izmanto, lai veidotu uzņēmuma imidtu, nostiprinatu cilvēku nostaju par noteiktu produkta cenu; izplatitu informaciju par produktu pardošanu, utt. Imidtam un reklamai ir ļoti liela nozime katra uzņēmuma biznesa, un jo ipaši to var attiecinat uz ceļojumu aģentūru.

Reklamas un komunikaciju iedala sekojoši

Reklama – komunikacija ar vizualas reklamas starpniecibu noteikta reklamas mēdija, zinamai mērķa auditorijai par noteiktu izmantota laika un vietas maksu;

Publicitate – komunikacija ar jaunumu atspoguļošanu noteiktos ziņu mēdijos ar ceribu atkartoti paradities mērķa auditorijai par noteiktu izmantota laika un vietas maksu;

Iepakojums – komunikacija ar paradišanos potencialajam klientam tirdzniecibas vieta, bet ne lielakai mērķa auditorijai;

Tieša pardošana – divu personu komunikacija ar paradišanos izvēlētai individualitatei mērķa tirgū;

Tiešais marketings – divu personu komunikacija ar intravences kanalu starpniecibu (pasts, tieša piegade, telefons, fakss) ar garantētu paradišanos izvēlētai individualitatei mērķa tirgū;

Sponsorēšana – komunikacija ar servisa vai produkta asociativas saistibas palidzibu, ar notikumiem vai aktivitatēm, sagaidot atkartotu paradišanos mērķa auditorijai ar identifikaciju;

Tirdzniecibas kampaņas – bez noteiktas definicijas ar mērķi paradities mērķa auditorijai un raditu iespēju auditorijai aktivi atbildēt.

Ceļojumu biroja darbiba ļoti plaši tiek pielietoti visi minētie marketinga komunikacijas lidzekļi. Jo ipaši svariga ir tieša pardošana un tiešais marketings, kas ir ļoti atkarigs no biroja darbinieku kvalifikacijas un iemaņam.

4.3. Reklamas būtiba

Lai informētu savus potencialos klientus par jaunu produktu piedavajumu, Express Travel visbietak ievieto reklamu centralajos laikrakstos „Diena”, „Dienas Bizness”, ka ari šo laikrakstu tūrisma pielikumo, ari interneta portala DELFI, EIROPA LV u.c. 2005.gada izdevumos tiek planots ieguldit lidz 350 Ls mēnesi par reklamu izgatavošanu un ievietošanu, šo reklamu galvena tematika ir:

jaunie avioparlidojumu maršruti un cenas;

aktualie piedavajumi nedēļas nogalēm;

čarterreisi uz sitlajam zemēm;

sporta lidzjutēju braucieni uz hokeja, futbola un basketbola čempionatiem;

Ziemas olimpiskas spēles Turina 2006.gada.

5. SIA „EXPRESS TRAVEL” FINANSIALO RADITAJU RAKSTUROJUMS

5.1. Apgrozijums

Express Travel bruto apgrozijums 2004. gada sasniedza 2762728 Ls. Tas ir par 12% vairak ka 2003. gada. Apgrozijuma pieaugums izskaidrojams ar lielajiem sporta projektiem:

futbola čempionats Portugalē

Vasaras Olimpiskas spēles Atēnas, Grieķija.

(4.attēls „Apgrozijuma raditaji par pardotajiem produktiem 2004. gada”)

2004.gada raditaji liecina, ka vislielako apgrozijumu Express Travel sastada aviobiļetes, viesnicas un organizētie ceļojumi. Ta ka firma orientējas uz darijumu braucienu apkalpošanu, tad vasara, kad ir atvaļinajumu laiks, firmai ir viszemakais apgrozijums.

5.2. 2004. gada rentabilitates raditaji

Ar rentabilitati saprot attiecibu starp peļņas lielumu un kadu citu raditaju, kurš saistits ar attiecigas peļņas lielumu. Rentabilitates analizes gaita par peļņu ietekmējošiem raditajiem parasti mēdz pieņemt iesaistito kapitalu vai ipašumu, vai ari netto apgrozijumu.

Rentabilitati parasti raksturo un mēri no trim viedokļiem:

1.Komercialais viedoklis, t.i., cik daudz peļņas uzņēmums ieguvis uz netto apgrozijuma vienibu.

2.Ekonomiskais viedoklis t.i., cik peļņas iegūts, rēķinot uz uzņēmuma aktivu vienibu.

3.Finansialais viedoklis t.i., cik daudz peļņas ieguvuši uzņēmuma ipašnieki, rēķinot uz ieguldita kapitala vienibu.

Katram minētajam viedoklim atbilst savs rentabilitates limeņa mērišanas raditajs. Rentabilitates raditaji atspoguļo uzņēmumu panakumus peļņas gūšana. Ta ka peļņa ir pats svarigakais uzņēmuma darbibas rezultats, zems rentabilitates limenis atspoguļo neveiksmi;ja to laikus nenovērš,tad sagaidams uzņēmuma bankrots.

Pašu kapitala rentabilitate:

Tira peļņa

Pašu kapitala vid. Atlikumu

Tas liecina, ka pašu kapitala turētaji uz 1 pašu kapitala vienibu gada laika ir ieguvuši 24.15 santimus.

Salidzinot ar iepriekšējiem gadiem šis raditajs ir neapmierinošs.

Ekonomiska rentabilitate:

Tira peļņa

Aktivu vid. Atlikums

Ta ir zema, jo uzņēmuma esošie lidzekļi tiek investēti 2005. gada projektos un garantijas, kuras nepieciešamas, lai darbotos tūrisma starptautiska limeni (IATA garant., GTA garant. Utt.)

Komerciala rentabilitate:

Tira peļņa

Neto apgrozijumu

6. SIA”EXPRESS TRAVEL”SVID analize

Lai izveidotu labu marketinga planu, ir janovērtē esoša situacija, konkurence un nakotnes iespējas. Labakais veids ka to izdarit ir veikt SVID (stipras puses, vajas puses, iespējas un draudi) analizi.

SVID analize

Stipras puses

Vajas puses

Biroja atrašanas centra

Autostavvieta

Aģentu pieredze

Darbinieku izglitiba

Apkalpošanas kvalitate

2 rezervēšanas sistēmas

Minimals korporativo klientu skaita pieaugums

Sezonals ienakumu raksturs

Augstas pakalpojumu cenas

Iespējas

Draudi

„Fly & Drive” ASV produkta izplatišana

Aviobiļešu pastiprinata pardošana

Filiales izveidošana

Uzņēmoša tūrisma pakalpojumu sniegšanas pieaugums

Jūtigums attieciba uz socialo un finansialo situaciju valsti

Interneta ietekmes pieaugums tūrisma pakalpojumu sniegšana

Lēto aviokompaniju ienakšana Latvija

(1.tabula)

Stipras puses ir paradibas, kas darbojas aģentūras laba. Pie Express Travel stiprajam pozicijam var minēt biroja atrašanas vietu. Elizabetes iela posma starp Kr. Barona un Tērbatas ielam ir ļoti dziva. Šaja rajona atrodas vairaki biroji, bankas, veikali un lieli sabiedriskas ēdinašanas uzņēmumi. Tieši pie biroja ir autostavvieta, kas dienas laika nav ipaši noslogota. Biroja ieeja ir ielas limeni, un nelielais skatlogs ļauj cilvēkiem iepazities ar aktualo piedavajumu.

Viena no stirprajam pusēm ir ceļojuma aģentu pieredze ceļojumu organizēšanas joma. Express Travel direktorei ir 20 gadu pieredze, bet gramatvedei 10 gadu pieredze tūrisma biznesa. Ari aviobiļešu un pramju biļešu aģenti ir pieredzējuši darbu citas ceļojumu aģentūras. Gandriz visiem darbiniekiem ir augstaka izglitiba.

Katram ceļotajam tiek veltita liela uzmaniba, nodrošinata augsta pakalpojumu kvalitate un drošiba, ka ari laba apkalpošanas kultūra.

Express Travel biroja ir divas centralas rezervēšanas sistēmas un divi aviobiļešu printeri. Tas izslēdz varbūtibu, ka, ja ar vienu sistēmu rodas problēmas, biroja darbs tiek paralizēts.

Pie Express Travel vajajiem punktiem var minēt minimali pieaugošo korporativo klientu skaitu. Bet to kompensē straujais sporta pasakumu lidzjutēju pieaugums un datadu sporta struktūru un organizaciju sadarbiba ar Express Travel un Express Travel pakalpojumu izmantošana.

Express Travel pastav daudz iespēju ka palielinat apgrozijumu un paplašinat darbibu. Viena no iespējam ir aktivak virzit tirgū tadus produktus, kurus nepiedava konkurenti. Ka vienu no tadiem produktiem var minēt „fly & drive” uz ASV. Ta ka ir nodibinatas ļoti labas attiecibas ar lielu tūroperatoru ASV, kurš piedava plašu un visaptverošu produktu pa Ameriku, tad ir raditi visi priekšnoteikumi ta ērtai un aktivai popularizēšanai Latvija.

Ta ka Express Travel ir IATAs licence, to vēl vairak jaizmanto, piedavajot mazakam ceļojumu aģentūram iegadaties aviobiļetes un dalities komisija. Varētu piesaistit ari citus uzņēmumus iegadaties viesnicas rezervacijas, jo Express Travel ir ligums ar Lielbritanijas viesnicu vairumtirgotaju GTA.

Par ļoti perspektibu uzņēmuma paplašinašanas veidu var kļūt filiales atvēršana viena no Lielakajam latvijas pilsētam Valmiera. No ša gada 9.maija tiek vērtas durvis “Express Travel” pirmajai filialei. Šaja filealē sakotnēji tiks nodarbinati divi darbinieki, kas koncentrēsies uz izejošo tūrismu. Šobrid vēl grūti prognozēt fileales darbibas efektivitati, jo uz darba rakstišanas bridi fileale vēl nestrada, tiek veikti tikai sagatavošanas darbi viņas atvēršanai, tai skaita telpu iekartošana, reklamas materialu veidošana, darbinieku atlase.

Ta ka pasaulē ar katru gadu pieaug interese par Baltijas valstim, un Latvijai ir iespējas kļūt par pievilcigu tūrisma zemi, tad viens no iespējamiem Express Travel darbibas virzieniem var kļūt tūristu uzņemšana un ar to saistito pakalpojumu sniegšanas palielinašana.

Var minēt vairakus faktorus, kas var radit draudus Express Travel veiksmigai darbibai. Jaatzimē, ka šis bizness ir viens no jūtigakajiem attieciba uz finansialo, politisko un socialo situaciju valsti. Jo stabilaka un bagataka valsts un tas iedzivotaji, jo ir vairak priekšnoteikumu, lai cilvēki ceļotu. Ka viens no nozimigiem draudiem ceļojumu aģentūram ir strauja interneta izplatišanas un popularizacija un lēto aviokompaniju ienakšana Latvija. Desmit lielakas Eiropas aviokompanijas, to skaita Air France, British Airways, Lufthansa, Swissair u.c., riko sarunas par kopiga biļešu pasdošanas biroja izveidi interneta. Tadejadi aviokompanijas vēlas samazinat savus komisijas izdevumus tūrisma aģentūram, ka ari izdevumus, kas saistiti ar centralo biļešu rezervēšanas sistēmu. Ari nacionala aviokompanija Air Baltic piedava biļešu pirkšanu interneta, apejot ceļojumu birojus. To pašu var attiecinat uz viesnicu rezervēšanu u.c. pakalpojumu sneigšanu.

7. SIA „EXPRESS TRAVEL” ATTISTIBAS PERSPEKTIVAS

7.1. Finansu plans 2005. gadam

Finansu plans 2005. gadam ir veidots pamatojoties uz iepriekšēja gada finansialajiem raditajiem, - palielinot apgrozijumu un samazinot izdevumus.

Ikmēneša planotie izdevumi

(2.tabula)

Telpu ire

Komunalie pakalpojumi un elektriba

Algas un nodokļi

Rezervēšanas sistēmas

Komunikacijas un telefoni

Bankas izdevumi

Biroja izdevumi

Marketings un komandējumi

Reklama

Apsardze

Kopa

7.2. Uzņēmuma attistibas plans 2005.gada.

2005. gada maija paredzēta Express Travel struktūrvienibas atvēršana Valmiera, kura sniegs pilnu pakalpojumu komplektu – aviobiļetes, kuģu biļetes, apdrošinašanu, viesnicu rezervēšanu, auto ires pakalpojumus utt.

2005. gada kopuma par 7 cilvēkiem palielinats darbinieku skaits gan “ienakoša”, gan “izejoša” tūrisma nodaļas, lai paplašinatu klientu apkalpošanu.

SECINAJUMI

Pēc veiktajiem pētijumiem var izdarit vairakus secinajumus, kas attiecas uz tūrisma attistibas tendencēm pasaulē un Latvija, ceļojumu aģentūru darbibu un SIA „Express Travel” darbibas novērtēšanu un attistibas perspektivam.

Pasaules tūrisma organizacijas un Latvijas Statistikas komitejas dati liecina, ka:

Tūrisma industrija kļūst par vienu no pasaules svarigakajam nozarēm;

Lidz 2007.gadam Eiropas Savienibas darba tirgus pieaugs par 10%;

Tradicionalas ilgtermiņa brivdienas tiks aiztatas ar isu atpūtu, dienas ceļojumiem, biznesa un specialu interešu braucieniem;

Pretēji Lietuvai un Igaunijai, Latvija pēdējos gados strauji samazinajies arvalstu tūristu skaits;

No Latvijas izbraucošo tūristu skaits un pieprasijums pēc ceļojumu biroju pakalpojumiem ar katru gadu pieaug;

Izanalizējot SIA „Express Travel” saimniecisko darbibu 2004.gada, jasecina, ka:

Sasniegts 2762728 Ls bruto apgrozijums;

Salidzinot ar 2003. gadu uzņēmuma peļņa ir samazinajusies gandriz 3 reizes. Tas izskaidrojams ar: 1) neveiksmigu projektu – Eiropas Čempionatu futbola 2004 – Portugalē. Zaudējumus radija iepirktie un nepardotie pakalpojumi – viesnicas. 2) izmaiņam avioparvadajumu politika – interneta pardošanas veicinašana, komisijas atcelšana;

Ievērojami palielinats “ienakoša tūrisma” nodaļas apgrozijums;

Veiksmigi savu vietu ir ieņēmis Express Travel piedavatais produkts “Golfs Latvija”, ko palidz nodrošinat sadarbibas partneri – OZO Golfa klubs;

Pieaug Express Travel sadarbiba ar Latvijas Sporta Federacijam. Tas arvien vairak izmanto Express Travel pakalpojumus sportistu nogadašanai uz sacensibu vietam;

Express Travel atkartoti ir kļuvis par Latvijas Olimpiskas Komitejas partneri un Starptautiskas Olimpiskas Komitejas oficialo biļešu izplatišanas aģentu Latvija Ziemas Olimpiskajam spēlēm Turina.

Priekšlikumi

Pētijumi un prognozes par uzņēmuma piedavatajiem pakalpojumiem liecina, ka:

Vairak ka 50% no apgrozijuma sastada aviobiļešu pardošana;

Uzņēmums orientējas uz darijumu braucienu un sporta pasakumu apkalpošanu;

2005.gada prognozē palielinat apgrozijumu par 20% un gadu beigt ar 25000 Ls peļņu.

Saskaņa ar veikto SVID analizi, uzņēmumam ir vairak stipro pušu un iespēju ka vajo pušu un draudu.

SIA „Express Travel” pastav vairakas attistibas perspektivas:

Palielinat aviobiļešu un viesnicu rezervēšanas pakalpojumu pardošanu ceļojumu birojiem, kas nav IATA’s aģentūras u.c. partneriem;

Piesaistit jaunus klientus Express Travel Valmieras filialei,kuru paredzēts atvērt 2005. gada 9. maija;

Palielinat un attistit uzņemoša tūrisma pakalpojumus;

Izmantota literatūra

DT.Kristofers Holovejs Tūrisma bizness

Platace Margarita. Viesu uzņemšanas dienesta darbibas pamatprincipi

Starptautiska tūrisma augstskola. Tūrisma un viesmilibas industrija (macibu paligmaterials kursam)

Denisons Dells. Ievads reklama Kamene,2000.

Latvijas tūrisma attistibas nacionala programma 2001-2010.gadam

L.Bednarskis V.Paupa J.Vaikulis Finanšu parskatu analize Latvijas Universitate 1994.g.

www.eiropa

www.ExpresstravelPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3107
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved