Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea geamului

Protectia muncii

+ Font mai mare | - Font mai micNorme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea geamului

Cuprins
Preambul

Prevederi generale

Descarcarea, depozitarea si pregatirea materiilor prime. Dozare - amestecare

Elaborarea topiturii de sticla

Alimentarea cuptoarelor

Obtinerea topiturii de sticla

Controlul parametrilor fluxului tehnologic

Fasonarea topiturii de sticla

Tragerea pe verticala a geamului (procedeele Fourcault, Asahi, TFD)

Tragerea pe orizontala a geamului pe baie de metal topit (procedeul 'Float glass')

Laminarea

Tratarea termica (recoacerea)

Cuptorul de recoacere cu gaz metan

Cuptorul de recoacere electric

Prelucrarea geamului

Taierea geamului

Taierea manuala a geamului

Taierea manuala a geamului cu ajutorul pantografului

Taierea automata a geamului

Prelucrarea marginilor si a suprafetei geamului (slefuirea si polisarea mecanica)

Slefuirea si polisarea marginilor geamului

Slefuirea si polisarea cu benzi abrazive

Slefuirea si polisarea pe saibe

Slefuirea si polisarea automata

Slefuirea si polisarea mecanica a geamului pe suprafata

Slefuirea si polisarea pe masini individuale

Slefuirea si polisarea in flux continuu (cu conveior)

Gaurirea geamului

Gravarea geamului

Sablarea

Givrarea

Matisarea si polisarea chimica a geamului

Peliculizarea prin depuneri metalice

Peliculizarea prin evaporare in vid

Peliculizarea prin metode chimice

Lacuirea si vopsirea geamurilor peliculizate

Curbarea geamului

Securizarea termica (calirea)

Imbinarea cu folii organice in produse multistrat

Asamblarea in panouri termo si fonoizolatoare

Emailarea geamului

Serigrafierea geamului

Spalarea geamului

Sortarea geamului

Ambalarea produselor finite

Depozitarea produselor finite

Repararea si intretinerea cuptoarelor de topire a sticlei

Prevederi de proiectare

Anexa 1

Lista normelor specifice de securitate a muncii conexe si/sau complementare

Anexa 2

Lista standardelor de securitate a muncii conexe

Anexa 3

Ghid de terminologie

Preambul

Sistemul national de norme privind asigurarea securitatii si sanatatii in munca este compus din:

- Normele generale de protectie a muncii, care cuprind prevederi de securitate si medicina muncii general valabile pentru orice activitate;

- Normele specifice de securitate a muncii care cuprind prevederi de securitate a muncii, valabile pentru anumite activitati sau grupe de activitati caracterizate prin riscuri similare.

Prevederile acestor norme se aplica cumulativ, indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a activitatilor reglementate.

Normele specifice de securitate a muncii sunt reglementari cu aplicabilitate nationala, cuprinzand prevederi minimal obligatorii pentru desfasurarea diferitelor activitati in conditii de securitate. Respectarea acestor prevederi nu absolva persoanele juridice sau fizice de raspunderea ce le revine pentru asigurarea oricaror alte masuri, corespunzatoare conditiilor concrete in care isi desfasoara activitatile respective, prin instructiuni proprii.

Intrucat sistemul national al normelor specifice este structurat pe activitati, persoanele juridice sau fizice vor selectiona si aplica cumulativ normele specifice corespunzatoare atat activitatii de baza cat si celor conexe sau complementare.

Structura fiecarei norme specifice are la baza abordarea sistemica a aspectelor de securitate a muncii - practicata in cadrul Normelor generale - pentru orice proces de munca. Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem, compus din urmatoarele elemente ce interactioneaza reciproc:

Executantul: omul implicat nemijlocit in executarea unei sarcini de munca.

Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate de executant, prin intermediul mijloacelor de productie si in anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca.

Mijloacele de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.) care se utilizeaza in procesul de munca.

Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psiho- sociale in care unul sau mai multi executanti isi realizeaza sarcina de munca.

Reglementarea masurilor de securitate a muncii in cadrul normelor specifice, vizand, global, desfasurarea uneia sau a mai multor activitati in conditii de securitate, se realizeaza prin tratarea tuturor aspectelor de securitate a muncii la nivelul fiecarui element al sistemului, executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediul de munca, propriu proceselor de munca din cadrul activitatii care face obiect de reglementare.

Prevederile sistemului national de norme pentru asigurarea securitatii muncii constituie, alaturi de celelalte reglementari juridice referitoare la sanatatea si securitatea in munca, baza pentru:

- autorizarea functionarii unitatilor;

- instruirea salariatilor in domeniul securitatii muncii;

- cercetarea accidentelor de munca, stabilirea cauzelor si a responsabilitatilor;

- activitatea de conceptie a echipamentelor tehnice si a tehnologiilor.

In contextul general care a fost prezentat, Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea geamului au fost elaborate tinand cont de reglementarile existente pentru aceasta activitate precum si de studierea proceselor de munca in functie de pericolele specifice astfel incat, pentru fiecare pericol, sa existe cel putin o masura adecvata de prevenire la nivelul fiecarui element component al procesului de munca.

Structurarea acestor norme a urmarit includerea tuturor activitatilor desfasurate pentru fabricarea geamului si a diferitelor produse din geam, luand in considerare pericolele similare existente prin interferenta unor tehnologii si necesitatea corelarii prevederilor normative in raport cu aceste pericole.

Criteriul de structurare nu tine cont de produse si destinatia acestora, ci de tehnologiile caracteristice activitatilor desfasurate pentru producerea si prelucrarea geamului, urmarind acoperirea intregii sfere a domeniului abordat.

Fiind un instrument de lucru, normele sunt structurate pe capitole si subcapitole in functie de activitatile, respectiv subactivitatile reglementate, pe care utilizatorii le pot gasi rapid, servindu- se de cuprins.

Pentru facilitarea intelegerii unor notiuni uzuale din domeniul securitatii muncii s- a procedat la explicarea acestora in cadrul unei anexe la norme.

De asemenea, pentru ordonarea textelor articolelor care se refera la aceeasi problematica, s- a procedat la utilizarea unor subtitluri, care, in acelasi timp, precizeaza continutul articolelor, facilitand astfel, pentru utilizatori, intelegerea si gasirea rapida a textelor necesare.

1. Prevederi generale

Continut

Art. 1

Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea geamului cuprind masuri de prevenire a accidentarii si imbolnavirii profesionale, luand in considerare pericolele specifice acestei activitati si cerintele desfasurarii proceselor de munca in conditii de securitate.

Domeniul de aplicare

Art. 2

Prevederile prezentelor norme se aplica activitatilor specifice de fabricare a geamului, indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a acestor activitati.

Conexiunea cu alte acte normative

Art. 3

Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea geamului se aplica cumulativ cu Normele generale de protectie a muncii.

Art. 4

Pentru activitatile nespecifice sau complementare fabricarii geamului, desfasurate in unitatile de profil, se vor aplica normele specifice de securitate a muncii pentru respectivele activitati.*

Art. 5

Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a lucratorilor in domeniul securitatii muncii se va realiza potrivit prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 6

Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie si alegerea sortimentelor adecvate se va realiza in conformitate cu prevederile Normativului- cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie, aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii si Protectiei Sociale - nr. 58/1991.

Revizuirea prezentelor norme

Art. 7

Prezentele Norme specifice de securitate a muncii se revad periodic si se modifica ori de cate ori este necesar, ca urmare: a modificarilor de natura legislativa survenite la nivel national, a schimbarilor intervenite in tehnologia de lucru si a particularitatilor metodelor de lucru ce urmeaza a fi reglementate din punctul de vedere al securitatii muncii.

* Nota: In anexa nr.l se prezinta, orientativ, lista Normelor specifice de securitate a muncii care, dupa caz, pot fi aplicate pentru activitatile nespecifice sau complementare activitatii de fabricare a geamului in vederea asigurarii conditiilor de securitate a muncii.

2. Descarcarea, depozitarea si pregatirea materiilor prime.Dozare - amestecare

Repartizarea lucratorilor

Art. 8

La efectuarea operatiilor de manipulare (descarcare, depozitare, transport etc.) si pregatire a materiilor prime se vor repartiza numai lucratori care au corespuns controlului medical solicitat prin prevederile Ministerului Sanatatii pentru lucrul in medii cu pulberi si/sau substante toxice.

Instruirea lucratorilor

Art. 9

In cazul in care sunt detasati lucratori pentru efectuarea operatiilor de descarcare, transport, depozitare in statiile CF, pe langa prevederile prezentelor norme se va asigura instruirea suplimentara a acestora pentru respectarea normelor si a instructiunilor de securitate a muncii specifice lucrului in zona CF.

Echipamentul individual de protectie

Art. 10

Pentru operatiile de manipulare si pregatire a materiilor prime pulverulente, echipamentul individual de protectie va asigura protectia lucratorilor impotriva pulberilor si a riscurilor generate de manipularea greutatilor.

Art. 11

Lucratorii care vin in contact cu substante toxice vor fi dotati cu echipament individual de protectie complet care va asigura protectia acestora la contactul cu agentii chimici.

Organizarea operatiilor de descarcare, depozitare si transport materii prime

Art. 12

Operatiile de descarcare, depozitare si transport a materiilor prime necesare fabricarii geamului vor fi organizate si conduse de catre o persoana numita si instruita in acest scop, care va asigura toate masurile de securitate prevazute de prezentele norme.

Art. 13

Conducatorul procesului de munca va urmari respectarea urmatoarelor prevederi:

a) repartizarea lucratorilor pentru manipularea directa a greutatilor, la operatiile de descarcare, depozitare si transport materii prime, sa se realizeze astfel incat greutatea pe lucrator sa nu depaseasca limitele stabilite prin Normele generale de protectie a muncii;

b) ridicarea greutatilor sa se realizeze pe cat posibil in pozitie corecta, pentru prevenirea imbolnavirilor;

c) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate pentru manipularea greutatilor (ambalajelor) care depasesc limitele stabilite prin Normele generale de protectie a muncii privind efortul fizic;

d) manevrarea mijloacelor tehnice mecanizate sa fie asigurata de personal instruit si autorizat.

Descarcarea materiilor prime

Art. 14

La descarcarea din autocamioane a materiilor prime ambalate in saci, lucratorii nu vor sta in fata obloanelor pentru a se evita eventualele accidente generate de caderea sacilor.

Art. 15

La descarcarea din mijloacele tip container a materiilor prime ambalate in saci, echipa de lucru se va imparti astfel incat sa se asigure manipularea concomitenta a sacilor, atat in containere cat si la incarcarea mijlocului de transport intern si in depozit.

Art. 16

La operatiile de descarcare a materiilor prime in vrac se vor asigura mijloacele tehnice necesare pentru limitarea degajarilor de pulberi si depunerii acestora ( ingradire locala, posibilitati de curatare etc.).

Art. 17

La descarcarea materiilor prime in sistem pneumatic, amplasarea autocisternelor sau vagoanelor fata de silozuri se va face astfel incat elementele de transport pneumatic (conductele flexibile, racordurile) sa nu prezinte curburi sau torsiuni si sa fie usor accesibile.

Art. 18

Racordurile utilizate si elementele de strangere vor fi in buna stare de functionare pentru a se asigura etanseitatea necesara si a nu permite degajarea prafului.

Art. 19

Capacele de vizitare si control ale circuitului de materiale vor fi inchise etans pe toata durata efectuarii operatiilor de descarcare - incarcare, atat la autocisterna de transport sau vagon cat si la silozul de depozitare.

Art. 20

Capacele la gurile de alimentare si/sau vizitare a autocisternelor se vor manevra (inchide - deschide) numai atunci cand presiunea din interiorul cisternei este egala cu presiunea mediului exterior, si numai de catre personal calificat.

Transportul materiilor prime spre spatiile de depozitare

Art. 21

Transportul materiilor prime spre spatiile de depozitare se va face cu mijloace tehnice adecvate tipului de ambalaj si specificului materiei prime, conduse de catre personal special instruit si numit in acest scop.

Depozitarea materiilor prime pulverulente

Art. 22

Spatiile destinate depozitarii pe platforme orizontale a materiilor prime insacuite sau in vrac trebuie sa prezinte pardoseli nivelate.

Intrarile acestor spatii vor fi fara prag si vor avea dimensiuni in functie de caracteristicile mijloacelor de transport utilizate.

Organizarea interna a spatiilor de depozitare orizontala a materiilor prime trebuie sa respecte principiul rezervarii unui spatiu suficient pentru manipulare si acces.

Sistemul de iluminat trebuie sa asigure conditii normale de lucru in orice punct al depozitului.

Art. 23

Materiile prime depozitate pe platforme orizontale vor fi pastrate in compartimente (boxe) sau, dupa caz, lazi cu capac, prevazute cu etichete privind continutul fiecareia, fiind interzisa depozitarea in acelasi compartiment a materiilor prime diferite.

Art. 24

Depozitarea materiilor prime ambalate in saci sau in ambalaje cu forme geometrice regulate, se va face prin stivuire, cu respectarea prevederilor Normelor generale de protectie a muncii referitoare la modul de constituire a stivelor si inaltimea acestora, inclusiv pentru depozitarea in sistem paletizat.

Art. 25

Buncarele (silozurile) de mare capacitate pentru depozitarea verticala a materiilor prime vor fi etichetate, indicandu- se continutul fiecaruia, fiind interzisa depozitarea in acelasi buncar (siloz) a altor materii prime, decat cea etichetata.

Art. 26

Caile de acces din interiorul depozitelor se vor mentine permanent deblocate.

Art. 27

Manipularea materiilor prime se va face cu atentie pentru a preveni imprastierea lor pe sol sau in atmosfera.

Pentru evitarea prafului in mediul de munca, pardoseala va fi stropita si curatata.

Depozitarea deseurilor de sticla reciclabile

Art. 28

Deseurile de sticla, pentru reintroducerea in fluxul tehnologic, vor fi depozitate in buncare speciale, in locuri ingradite cu perete continuu, la o inaltime adecvata volumului necesar a fi depozitat sau pe platforme special amenajate in acest scop.

Depozitarea substantelor toxice, inflamabile sau explozive

Art. 29

La amenajarea spatiilor pentru depozitarea substantelor toxice, inflamabile si explozive, pe langa prezentele norme, se vor aplica si prevederile altor reglementari legale in vigoare referitoare la aceste substante (legi, decrete, norme PSI etc.).

Usile acestor spatii de depozitare vor fi inscriptionate cu indicatoare pentru acces conditionat, conform standardelor in vigoare si vor fi tinute sub cheie de catre un gestionar.

In aceste spatii se interzice fumatul sau intrarea cu flacara deschisa.

In cazul in care se utilizeaza trioxidul de arsen, se vor respecta prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru fabricarea sticlei pentru menaj, ambalaje si sticlarie tehnica, cap.2.

Art. 30

In spatiile de depozitare a substantelor toxice necesare procesului tehnologic, sunt strict interzise pastrarea alimentelor sau servirea mesei.

Aceste spatii se vor dota cu substante neutralizante pentru cazurile de scurgeri accidentale.

Pardoselile se vor pastra permanent curate.

Ambalajele continand aceste substante vor fi marcate cu semne conventionale pentru pericol.

Ambalajele golite de continut vor fi pastrate in compartimente distincte si in functie de caz vor fi neutralizate si evacuate conform unor proceduri aprobate de organele sanitare.

Art. 31

La depozitarea si manipularea substantelor chimice necesare procesului tehnologic se vor aplica si prevederile Normelor specifice de securitate a muncii mentionate in anexa 1 la pozitiile 9 si 10.

Art. 32

Se interzice depozitarea temporara a materiilor prime si a celorlalte substante toxice utilizate in procesul tehnologic daca nu sunt asigurate spatii speciale si mijloace adecvate acestui scop.

Uscarea materiilor prime pulverulente

Art. 33

Inaintea pornirii uscatoarelor se va proceda in mod obligatoriu la pornirea ventilatoarelor de tiraj pentru eliminarea eventualelor gaze arse sau nearse. Se va verifica existenta si integritatea aparatorilor de protectie.

Art. 34

Manevrarea dispozitivului de aprindere automata se va face numai dupa ce in prealabil au fost verificate ventilele de gaz.

In caz de emanatii se vor inchide ventilele de siguranta si se va executa o aerisire in uscator de minimum 15 minute, prin ventilare.

Art. 35

Pentru aprinderea manuala a arzatoarelor se vor utiliza faclii cu calti, fixate pe vergele metalice suficient de lungi astfel incat aprinderea sa se faca de la o distanta de minimum 2 m de arzator.

Aprinderea se va efectua obligatoriu de catre doi lucratori, instruiti in utilizarea instalatiilor care folosesc gaze naturale, pentru asigurarea conditiilor de securitate (dirijarea facliei catre arzator si deschiderea cu precautie a ventilului de gaz).

Art. 36

Pentru limitarea degajarilor de pulberi in mediul de munca, jgheabul de evacuare a materiei prime va fi mentinut permanent acoperit.

Art. 37

Palniile de alimentare a uscatoarelor vor fi prevazute cu gratare, iar zona limitrofa acestora va fi ingradita impotriva accesului accidental al lucratorilor.

Art. 38

Operatiile de interventii si reparatii la uscatoare se vor efectua numai dupa scoaterea din functiune a utilajului, respectiv:

a) intreruperea alimentarii cu combustibil;

b)evacuarea gazelor arse reziduale prin ventilare mecanica;

c)scoaterea de sub tensiune a instalatiei electrice.

Interventia lucratorilor va fi permisa numai dupa racirea corespunzatoare a incintei uscatorului si semnalizarea interventiei cu placute avertizoare.

Art. 39

Inlocuirea filtrelor deteriorate din instalatiile de captare si retinere a pulberilor se va face de cate ori este necesar pentru asigurarea calitatii mediului de munca.

Zdrobirea deseurilor de sticla reciclabile

Art. 40

Manipularea cioburilor de sticla in vederea alimentarii directe a utilajului de zdrobit se va face numai cu ajutorul unor unelte cu coada.

Lucratorii vor purta obligatoriu mijloace individuale pentru protectia ochilor, a mainilor si a picioarelor.

Art. 41

Zdrobirea mecanica a cioburilor se va realiza numai cu utilaje carcasate, iar in cazul in care utilajele sunt amplasate in apropierea desfasurarii altor activitati se va asigura protectia fonica a acestora.

Art. 42

Transportorul cu banda, aferent zdrobitorului de cioburi va fi carcasat pentru evitarea poluarii mediului de munca.

Art. 43

In timpul zdrobirii, cioburile vor fi umezite pentru a impiedica producerea prafului silicogen.

Art. 44

Pardoseala locului de munca se va curata in permanenta de cioburi pentru prevenirea accidentarii lucratorilor.

Art. 45

In cazul alimentarii directe a utilajului de zdrobit, gura de alimentare a acestuia va fi prevazuta cu gratar metalic.

Art. 46

Pentru efectuarea operatiilor de curatare si intretinere a utilajului de zdrobit se va decupla alimentarea de la tabloul electric central si se va atentiona, prin placute avertizoare, starea de decuplare a utilajului.

Art. 47

Interventiile la utilaj se vor efectua numai dupa oprirea completa a elementelor mobile, iar lucratorii vor purta echipamentul individual de protectie complet.

Art. 48

Daca in timpul functionarii utilajului apar zgomote nepermise, vibratii sau socuri mecanice, acesta se va opri, se va decupla de la retea si se va proceda la inlaturarea cauzelor.

Cernerea materiilor prime

Art. 49

Se interzice impingerea materialului depus la intrarea in sita sau curatarea acesteia in timpul functionarii utilajului.

Se va verifica etanseitatea echipamentului fata de mediul de munca.

Transportul si incarcarea materiilor prime pentru alimentarea fluxului tehnologic de preparare a amestecului

Art. 50

Preluarea materiilor prime si incarcarea in mijloacele de transport intern pentru alimentarea fluxului tehnologic se va face numai de catre echipa specializata, instruita si supravegheata de catre un conducator nominalizat.*

* Conducator nominalizat: persoana numita in scris de conducerea persoanei juridice pentru a coordona anumite activitati (permanente sau temporare).

Art. 51

Inainte de pornirea elevatoarelor se va verifica starea tehnica a acestora, integritatea cupelor transportoare si existenta capacelor de vizitare; eventualele depuneri colmatate de materii prime se vor indeparta prin razuire.

Art. 52

Se interzice actionarea elevatorulului prin manevrarea cupelor cu mana.

Art. 53

In cazul transportoarelor tip melc se va verifica existenta elementelor de etansare.

Art. 54

Deversarea materiilor prime din saci se va face numai in nise, printr- o manipulare atenta, pentru prevenirea poluarii mediului de munca.

Art. 55

Gurile de alimentare a niselor vor fi prevazute cu gratare metalice rezistente, ale caror ochiuri sa nu permita scaparea sacilor sau a materiei prime aglomerate si cu sorturi de cauciuc pentru realizarea unei etanseitati complete la operatiile de descarcare a sacilor.

Art. 56

Spatiul de depozitare temporara pentru sacii cu materii prime necesare si pentru palete va fi astfel asigurat incat caile de acces spre gurile de alimentare a niselor sa nu fie afectate.

Transportul si incarcarea in sistem pneumatic a materiilor prime in statiile de preparare a amestecului sau in silozuri de mare capacitate de depozitare verticala

Art. 57

La inceputul fiecarui schimb de lucru se va verifica starea tehnica a instalatiilor, integritatea elementelor componente ale instalatiilor, conductelor de transport pneumatic si dispozitivelor ajutatoare. Se vor verifica aparatele de masura, control si supraveghere a instalatiilor.

Art. 58

Se va asigura verificarea integritatii tuturor elementelor componente ale instalatiei electrice.

Art. 59

Lucratorii angajati pentru activitatile de manipulare si de transport nu vor efectua interventii sau manevre la instalatii si utilaje; orice defectiuni sau functionari aparametrice vor fi anuntate conducatorului locului de munca odata cu oprirea instalatiei defecte.

Art. 60

Lucratorii, care au drept sarcina de munca supravegherea instalatiilor de transport pneumatic, nu vor parasi locul de munca inainte ca sarcina sa fie preluata de inlocuitori desemnati de conducatorul locului de munca.

Art. 61

In cazul in care materiile prime sunt depozitate in silozuri prevazute cu conducte de transport pneumatic pentru alimentarea fluxului tehnologic, se va verifica etanseitatea conductelor pentru a evita degajarile de praf in zona de lucru.

Art. 62

Nu se va proceda la desfundarea conductelor de transport pneumatic (cand acestea s- au blocat) prin ridicarea presiunii aerului peste limitele admise prevazute in regulamentul de functionare a instalatiei.

Art. 63

In cazul formarii si depunerii, pe peretii interiori ai silozului, a aglomerarilor intarite de material, se va proceda la curatarea silozurilor cu mijloace tehnice adecvate. In cazuri de forta majora se va permite ca operatiile de curatare a silozurilor sa se efectueze manual, cu respectarea tuturor masurilor tehnico- organizatorice de eliminare a surselor de accidentare, stabilite prin instructiunile de securitate a muncii elaborate special de unitati in acest scop.

Art. 64

In timpul efectuarii operatiilor de curatare a silozurilor se vor scoate de sub tensiune instalatiile electrice aferente silozurilor, inclusiv sistemul de ventilare.

Art. 65

Reluarea operatiilor de incarcare a silozurilor dupa curatarea lor se va face dupa examinarea detaliata a integritatii constructiei, etanseitatii si rezistentei acesteia. De asemenea, se va porni instalatia de ventilare aferenta silozurilor si, dupa timpul necesar de securitate, se va porni in gol instalatia de transport pneumatic. Daca nu apar defectiuni se pot relua operatiile de insilozare.

Art. 66

In cazul in care configuratia locului de munca impune folosirea scarilor cu panta mare, lucratorii nu le vor utiliza in cazul in care au ambele maini ocupate.

Art. 67

Toate elementele metalice vor fi legate la pamant pentru evitarea pericolului de electrocutare prin atingere indirecta.

Art. 68

Cablurile electrice vor fi protejate impotriva lovirii, agatarii, strivirii si contra oricaror deteriorari mecanice si vor fi amplasate conform normelor in vigoare.

Dozarea- amestecarea materiilor prime

Art. 69

Dozarea mecanica a materiilor prime se va face in locuri special amenajate si cu echipamente tehnice care sa permita etansarea operatiei.

Art. 70

Inainte de pornirea utilajelor necesare dozarii se va verifica starea tehnica a fiecaruia si buna functionare a instalatiilor de ventilare.

Art. 71

Se va asigura captarea prafului la sursele de degajare prin functionarea instalatiei de ventilare in regim permanent.

Art. 72

Sunt interzise fumatul si servirea mesei la locul de munca, acestea fiind permise numai in locurile special amenajate.

Art. 73

Circulatia lucratorilor pe tubulatura sistemului de desprafuire este interzisa.

Art. 74

Inainte de pornirea amestecatoarelor se va verifica starea de functionare a acestora, inclusiv a dispozitivelor de protectie. Periodic, eventualele depuneri colmatate de materii prime pe tamburi si role se vor indeparta cu utilajul oprit.

Art.75

Alimentarea manuala a amestecatoarelor cu deseuri de sticla zdrobite, va fi asigurata astfel incat sa se evite caderea sau imprastierea cioburilor in zonele de lucru.

Art. 76

In timpul functionarii amestecatorului sunt interzise orice fel de interventii, inclusiv luarea probelor pentru verificarea umiditatii sau a altor probe de control al calitatii amestecului.

Art. 77

Gurile de vizitare vor fi deschise numai dupa oprirea utilajului.

Art. 78

In timpul functionarii amestecatorului se interzice accesul lucratorilor sub utilaj.

Art. 79

Curatarea amestecatoarelor se va efectua de catre lucratori instruiti special, care vor utiliza sculele destinate acestei operatii si numai dupa oprirea completa a acestora si asigurarea opririi tuturor utilajelor situate in amonte.

In timpul operatiilor de curatare se va purta obligatoriu masca de protectie contra pulberilor.

Art. 80

In cazul defectarii instalatiilor este obligatorie repararea cu prioritate a celor care asigura protectia colectiva (ventilatie, etansare etc.).

Art. 81

Lucratorii care efectueaza lucrari de remediere a defectiunilor vor fi dotati si vor purta obligatoriu echipamentul individual de protectie prevazut pentru acest loc de munca.

3. Elaborarea topiturii de sticla

Repartizarea lucratorilor

Art. 82

Pentru lucrul la cuptoarele de topit se interzice repartizarea femeilor gravide precum si a persoanelor cu afectiuni pentru care exista contraindicatii medicale de a lucra in medii cu temperaturi inalte.

Echipamentul individual de protectie

Art. 83

Echipamentul individual de protectie va asigura protectia lucratorilor impotriva radiatiilor intense (infrarosii, ultraviolete), a focului precum si, dupa caz, impotriva contactului cu particule incandescente.

3.1. Alimentarea cuptoarelor

Transportul amestecului la gurile de alimentare

Art. 84

Caile de acces de la utilajele de amestecare pana la gurile de alimentare a cuptoarelor vor fi iluminate corespunzator in regim permanent si se vor curata de depunerile de pulberi.

Art. 85

Scarile, pasarelele, platformele de lucru si de alimentare a cuptoarelor vor fi in perfecta stare tehnica.

Art. 86

Zona de lucru aferenta gurilor de alimentare a cuptoarelor si a elevatoarelor va fi permanent deblocata.

Art. 87

Buncarele, care nu sunt prevazute cu vibratoare, vor avea amenajate dispozitive speciale de lovire (tip ciocan) actionate manual de pe platforma prin cablu, pentru deblocarea alimentarii cu amestec sau desprinderea aglomerarilor de pe pereti.

Zona de lovire va fi intarita cu placa metalica de grosime adecvata.

Art. 88

In timpul inversarii focului sunt interzise interventiile la gura de alimentare si stationarea in apropierea gurii de alimentare.

Alimentarea cuptorului

Art. 89

Inainte de inceperea lucrului se va verifica existenta si buna functionare a dispozitivelor de protectie cu care sunt dotate utilajele de alimentare si a aparaturii de comanda si control aferenta fluxului de alimentare.

Art. 90

La alimentarea buncarelor gurilor de alimentare, atunci cand buncarul este gol si se incepe umplerea, suberul va fi complet inchis pentru prevenirea prafuirii si accidentarii lucratorilor.

Art. 91

In timpul alimentarii, lucratorii nu vor interveni la mecanismele de alimentare.

Art. 92

Se interzice depasirea sarcinilor nominale de lucru ale instalatiilor de ridicat, la alimentarea cuptorului.

Art. 93

La manevrarea containerelor cu electropalanul se interzice prezenta lucratorilor sub sarcina de lucru si in zona de actionare a acestuia.

Art. 94

La alimentarea cuptoarelor prin linii de monorai se interzice prezenta lucratorilor in vecinatatea traseului acestora in timpul deplasarii sarcinii.

Linia de monorai va fi ingradita in zona inferioara cu grilaje metalice pentru limitarea zonei periculoase.

Art. 95

La alimentarea directa a cuptorului cu deseuri de sticla (cioburi), se vor folosi containere cu posibilitati de manevrare usoara. Cantitatea de deseuri din containere nu va depasi nivelul superior al peretilor acestora.

Art. 96

In cazul alimentarii cuptoarelor cu ajutorul benzilor transportoare nu se va depasi unghiul maxim de inclinare al benzii, elementele mobile vor fi protejate prin aparatori, iar traseul va fi carcasat in zonele necesare (traversarea altor locuri de munca).

Art. 97

Interventiile (intretinere, reglaje etc.) la banda transportoare se vor face de catre echipa de intretinere dupa oprirea utilajului, scoaterea de sub tensiune si avertizarea, prin indicatoare a interventiei respective, cu respectarea normelor specifice de securitate a muncii pentru activitatile de exploatare si intretinere a transportoarelor cu banda.

Art. 98

In cazul alimentarii cuptoarelor cu deseuri reciclabile (cioburi zdrobite) cu transportorul cu banda, alimentarea acestuia se va face fara atingerea benzii cu uneltele de incarcat.

3.2. Obtinerea topiturii de sticla

Art. 99

La cuptoarele si instalatiile aferente nu au acces persoanele neautorizate.

Cuptoarele si instalatiile aferente se vor preda prin proces verbal de catre sefii de schimb dupa o verificare amanuntita.

Art. 100

Se interzice lasarea fara supraveghere a cuptoarelor; parasirea zonei de lucru se va face cu permisiunea conducatorului formatiei de lucru si numirea de catre acesta a unui inlocuitor corespunzator.

Art. 101

Starea tehnica a cuptoarelor si functionalitatea acestora va fi cunoscuta si urmarita permanent de conducatorii locurilor de munca si conducerea tehnica.

Aprinderea focului in cuptor

Art. 102

Aprinderea focului si reglarea temperaturii cuptoarelor de topit sticla se vor efectua numai de catre lucratorii specializati si numiti de conducerea tehnica, sub directa indrumare si supraveghere a acesteia, pentru asigurarea tuturor manevrelor si a conditiilor impuse de procesul de ardere.

Se vor respecta cu strictete instructiunile de lucru si curba de temperare.

Orice alte decizii, necesare in timpul temperarii, se vor lua numai de catre conducerea tehnica.

Art. 103

In cazul in care aprinderea focului se realizeaza dupa efectuarea lucrarilor de constructii si reparatii, se vor respecta urmatoarele prevederi:

a) se vor inlatura toate constructiile provizorii, sculele si resturile de materiale care ar putea provoca accidente;

b) se vor inchide toate orificiile provizorii;

c) se vor aduce in stare de functionare toate dispozitivele de protectie;

d)se va verifica functionarea tuturor dispozitivelor de executie, comanda si control.

Art. 104

Pentru a evita aparitia unor rabufniri si explozii, inainte de aprinderea focului in focarele camerei de combustie, se vor respecta urmatoarele prevederi:

a)se va verifica si asigura functionalitatea tirajului in cuptor;

b)se va efectua o ventilare eficienta a camerei de ardere;

c)se va asigura, cu mijloace adecvate, ca in camera de ardere sau in imediata apropiere a acesteia nu exista gaze sau amestecuri explozive;

d)se va verifica functionarea in bune conditii a instalatiei de reglare a focului.

Art. 105

Se va urmari ca in interiorul cuptorului sau in anexele acestuia sa nu existe lucratori.

Art. 106

Echipamentul tehnic utilizat pentru combustie nu trebuie sa permita intoarcerea flacarii pe conducte.

Art. 107

Dupa aprinderea focului, in cazul in care procesul de ardere nu decurge normal, se vor inchide ventilele de gaz si, dupa ce se constata si inlatura cauzele, se reiau operatiile aprinderii numai dupa ce s- au eliminat prin ventilare gazele combustibile din interiorul cuptorului.

Reglarea parametrilor

Art. 108

Reglarea parametrilor de functionare a cuptoarelor se va face de catre personal calificat sub directa supraveghere a conducatorului de schimb.

In caz de avarii se va proceda conform instructiunilor de interventie speciale elaborate de persoanele juridice in vederea readucerii parametrilor la valorile normale.

Art. 109

In cazul defectarii organelor de comanda montate pe instalatiile de aer- gaz, apa dedurizata, apa industriala etc. se va trece in regim manual sau by- pass, iar interventiile pentru remediere se vor efectua de catre personalul de intretinere calificat. Se interzice orice interventie a lucratorilor de la cuptoare (topitori) la organele de comanda, cu exceptia celor autorizati.

Art. 110

In cazul intreruperii accidentale a sistemului automatizat de alimentare cu gaz si/sau aer se va trece procesul de ardere pe comanda manuala si se vor efectua toate reglajele necesare (de ardere, tiraj etc.) conform instructiunilor de lucru elaborate de persoana juridica.

Art. 111

Orice dereglare la nivelul instalatiilor cu grad avansat de periculozitate, scapari de gaze, cabluri electrice neizolate, functionari defectuoase de motoare, ventilatoare, pompe etc. vor fi semnalate imediat inginerului sau maistrului de schimb care va asigura efectuarea remedierilor in conditii de securitate.

Art. 112

In timpul functionarii cuptoarelor se va asigura sistemul de semnalizare (acustic, optic) a inversarii focului, atat la sistemul manual de inversare cat si la cel automatizat.

Art. 113

Pentru a nu se produce explozii, dupa inversarea focului se va verifica corectitudinea efectuarii inversarii si modul in care decurge procesul de ardere. Daca procesul de ardere nu decurge normal, in functie de caz se va proceda conform instructiunilor de lucru elaborate de persoana juridica.

Art. 114

Pentru efectuarea observatiilor in interiorul cuptoarelor se vor respecta urmatoarele prevederi:

a) se vor utiliza ochelari de protectie sau placi de sticla pentru protectia impotriva radiatiilor calorice si luminoase;

b) se verifica anterior presiunea din cuptor pentru a preintampina pericolul de accidentare prin arsuri;

c) la cuptoarele la care, pentru observatii, se folosesc orificii speciale astupate cu dopuri de samota sau metalice, se verifica daca exista emanatii de gaze arse si/sau flacari si se scoate dopul cu atentie folosind manusi de protectie;

d) apropierea de gura de vizitare pentru efectuarea observatiilor se va face, in toate cazurile, pana la distanta de 60- 80 cm, cu pozitia corpului lateral fata de gurile de vizitare sau orificii.

Art. 115

Se interzice ca probele de topitura de sticla din cuptor sa fie lasate la nivelul platformei de lucru; acestea vor fi depozitate intr- un loc special amenajat si ulterior evacuate la depozitul de cioburi.

Art. 116

Sculele pentru prelevarea probelor de topitura si cele folosite la impingerea amestecului vor fi asezate dupa fiecare utilizare in rasteluri sau in locuri special amenajate. Zona cuptorului va fi mentinuta in permanenta degajata de scule, obiecte, materiale etc.

Oprirea scurgerilor accidentale de sticla

Art. 117

In cazul aparitiei de scurgeri de sticla din cuptor se va proceda, in functie de situatia concreta, astfel:

a) locul scurgerii va fi imediat marcat cu placute avertizoare impotriva accesului persoanelor;

b) se va anunta maistrul tehnolog, maistrul de intretinere, seful sectiei si formatia de pompieri din unitate;

c) se va efectua cu atentie, de la distanta, racirea locala a zonei de scurgere cu furtunul de aer, pentru limitarea acesteia;

d) se vor astupa orificiile de scurgere cu pene (dopuri) de samota sau metal;

e) se va raci cu apa zona scurgerii, in cazul in care volumul de topitura scurs este mai mare, evitand afectarea traseelor cablurilor electrice si asigurand alimentarea instalatiilor vitale ale cuptorului pe alte trasee;

f) se va reduce temperatura cuptorului prin reducerea combustiei pana la limita evitarii producerii unor alte avarii;

g) se va proceda la intreruperea alimentarii cu amestec pana la oprirea scurgerii;

h) sticla scursa va fi evacuata si, dupa terminarea interventiilor, se va asigura degajarea zonei si curatenia necesara.

Interventii la cald

Art. 118

Interventiile la cald, in orice zona a cuptorului, se vor efectua obligatoriu de catre cel putin doi lucratori, instruiti si dotati cu echipament individual de protectie adecvat, ce se vor supraveghea reciproc pe tot parcursul interventiilor, in prezenta conducatorului locului de munca.

Art. 119

Reparatiile la cald pe bolta sau regeneratoare se vor face numai utilizand pasarelele de acces, scarile, balustradele, gratarele sau platformele construite in acest scop si amplasate conform normelor in vigoare. Se interzice circulatia directa pe bolta cuptorului de topire, indiferent de zona acestuia (bazin de topire, camera regeneratoare etc.).

Art. 120

In zonele cu degajari de gaze arse, pentru interventii, se va asigura protectia lucratorilor prin suplimentarea ventilarii si/sau dotarea cu masca izolanta neautonoma cu aductiune de aer.

Sistemul de protectie contra radiatiilor termice

Art. 121

Sistemul de protectie contra radiatiilor termice (paravane antiradiante, sisteme de racire cu aer sau apa a zonelor de lucru a cuptoarelor) trebuie sa functioneze permanent. Orice defectiune va fi remediata de personalul de intretinere specializat.

Conductele de gaze si aer comprimat

Art. 122

Toate conductele de gaze combustibile si aer comprimat vor fi prevazute cu robinete de siguranta.

In cazul in care aceste conducte traverseaza zone de lucru sau de acces vor fi protejate impotriva eventualelor avarii.

Evacuarea gazelor arse

Art. 123

Toate conductele orizontale sau verticale pentru evacuarea gazelor arse trebuie sa prezinte o buna etanseitate.

Presiunea de alimentare a gazelor

Art. 124

Presiunea de alimentare a gazelor pentru instalatia de ardere a cuptoarelor trebuie sa se mentina la valori care sa permita functionalitatea instalatiei de ardere in conditii de siguranta.

Asigurarea sculelor si a accesoriilor pentru interventii

Art. 125

Se vor asigura toate sculele, accesoriile (furtunuri, stuturi, rangi de diferite forme) si materialele (azbest, vata ceramica etc.) necesare interventiei la cuptoare.

Interventii la camerele regeneratoare

Art. 126

Interventiile la camerele regeneratoare se vor face de catre echipe specializate, sub supravegherea conducatorului locului de munca.

Art. 127

Elementele componente ale instalatiilor anexe camerei regeneratoare (tevile de suflare, imbinarile, robinetele si furtunurile de aer comprimat etc.) vor fi mentinute in stare de functionare.

Art. 128

Operatiile de suflare pentru curatarea camerelor regeneratoare se vor efectua numai dupa evacuarea completa a gazelor arse si se va urmari ca traseul de evacuare sa fie liber.

Art. 129

Reziduurile rezultate vor fi evacuate dupa minimum 48 de ore (pentru racirea si eliminarea pericolului de incendiu).

Art. 130

Pentru efectuarea unor interventii la ampilajul camerelor regeneratoare se vor asigura masurile de securitate necesare pentru interventii la cald si, in functie de complexitatea interventiei, se vor asigura toate masurile pentru prevenirea avariilor si a accidentelor.3.3. Controlul parametrilor fluxului tehnologic

Camere si panouri de comanda

Art. 131

Toate aparatele de masurare si reglare montate pe tabloul AMC din camerele de comanda si panourile locale vor fi prevazute cu etichete pe care se va indica locul si parametrul masurat; aceasta etichetare se va folosi si la circuitele tablourilor electrice de alimentare a aparatelor.

Art. 132

In camerele de comanda se va pastra curatenie desavarsita.

Spalarea tabloului AMC cu produse petroliere este interzisa; pentru spalare se vor folosi solutii de detergenti.

Art. 133

Accesul persoanelor in camerele de comanda este interzis, cu exceptia celor autorizate.

Art. 134

In dreptul tablourilor electrice si a aparatelor prevazute cu alimentare electrica se vor aseza covoare sau podete electroizolante.

Art. 135

Pentru supravegherea tablourilor de comanda si facilitarea interventiilor la tabloul AMC, se va asigura un iluminat corespunzator, conform normativelor in vigoare.

Art. 136

Tablourile AMC vor fi prevazute cu usi care, dupa interventiile necesare, se vor inchide cu cheie ce se va pastra de operatorii de la camera de comanda.

Art. 137

Se interzice executarea oricaror improvizatii la instalatiile electrice.

Art. 138

Se va asigura etanseitatea trecerii cablurilor electrice si a conductelor pneumatice la traversarea acestora prin peretii camerei de comanda.

Art. 139

Se interzice montarea in camera de comanda a aparatelor de debit, presiune etc. care au comunicatie directa cu vasele si conductele de produse inflamabile din instalatie.

Art. 140

In camera de comanda se va asigura permanent suprapresiunea de aer impotriva patrunderii aerului viciat de pe platformele de lucru invecinate.

Art. 141

Instalatia de climatizare va functiona permanent la parametrii stabiliti in cartea tehnica a instalatiei.

Supravegherea aparaturii de masura, control si automatizare

Art. 142

In timpul desfasurarii fluxului tehnologic, tabloul cu aparatele de masura, control si automatizare va fi supravegheat permanent de catre lucratori cu calificare corespunzatoare.

Art. 143

Se interzice parasirea salii de comanda fara anuntarea conducatorului locului de munca si fara asigurarea de catre acesta a unui inlocuitor corespunzator.

Art. 144

Se interzice actionarea butoanelor de comanda pentru punerea in functiune a utilajelor, fara avertizare prealabila.

Art. 145

Orice deranjament in instalatii, semnalat de aparatele de masura si control, va fi anuntat conducatorului locului de munca pentru a lua masuri de remediere.

Interventii la tabloul de comanda

Art. 146

Interventiile persoanelor neautorizate la tabloul de comanda sunt strict interzise.

Art. 147

Reglarea parametrilor de functionare pentru cuptoare sau efectuarea diferitelor reglaje pe flux se vor face numai de catre operatorii camerei de comanda pe baza indicatiilor si sub supravegherea conducatorului locului de munca.

Art. 148

Lucrarile de reparatii, intretinere si verificare se vor efectua numai de catre personalul autorizat.

Art. 149

Se interzice depozitarea de materiale in camerele de comanda.

Art. 150

In cazul producerii unui incendiu la instalatia electrica din sala de comanda se va scoate instalatia de sub tensiune si se va actiona cu stingatorul cu praf si dioxid de carbon.

4. Fasonarea topiturii de sticla

4.1. Tragerea pe verticala a geamului (procedeele Fourcault, Asahi, TFD). Masini de tras pe verticala (Fourcault, Asahi, TFD)

Art. 151

Functionarea masinilor de tragere a geamului pe verticala este permisa numai dupa verificarea instalatiei de gaz si aer, inchiderea si etanseitatea ventilelor de gaz de la instalatii si de pe masina precum si verificarea valorilor parametrilor indicati de aparatele de control.

Inainte de pornirea masinilor se vor verifica clapetele aparatoarelor de cioburi.

Introducerea ajutajelor

Art. 152

La introducerea ajutajelor in camera de legatura si in camera de tragere se va respecta ordinea de introducere si pozitia de montaj exacta.

Aprinderea focului

Art. 153

Aprinderea focului la camera de legatura si la camera de tragere se va face sub supravegherea unui conducator nominalizat pentru efectuarea acestei operatii.

Pentru aprinderea focului de incalzire a sticlei din camera de tragere se va deschide treptat ventilul de gaz, dupa ce arzatorul de aprindere se afla in fata arzatorului principal.

In cazul in care unul din arzatoarele din camera de legatura sau din camera de tragere se stinge, se va anunta imediat personalul de intretinere pentru identificarea cauzelor si remediere, dupa care se va proceda la reaprinderea lui. Nu se permite lasarea arzatoarelor fara flacara.

In timpul functionarii masinii se va urmari integritatea si etanseitatea racordurilor flexibile (furtunurilor) de alimentare a arzatoarelor individuale.

Functionarea racitoarelor

Art. 154

La introducerea racitoarelor in camera de tragere este obligatorie racordarea imediata a acestora la sursa de apa.

Scoaterea racitoarelor se va face numai dupa ce s- a inchis robinetul de la conducta de apa.

Art. 155

Se interzice folosirea racitoarelor defecte.

Art. 156

Furtunurile prin care circula apa spre racitoare vor fi de calitate corespunzatoare, rezistente la presiune, iar fixarea acestora va fi facuta cu coliere speciale.

Art. 157

Se va asigura supravegherea permanenta a modului de functionare a racitoarelor. In cazul in care ies aburi din racitor se va verifica imediat alimentarea cu apa si starea racitoarelor.

Palniile pentru scurgerea apei din racitor la canal se vor verifica permanent si se vor curata, dupa caz.

Pornirea masinii

Art. 158

Manipularea usilor de inchidere a camerei de tragere si a camerei de legatura se va face cu dispozitive speciale sau mijloace adecvate acestei operatii (carucioare speciale).

Art. 159

La pornirea masinii - ridicarea foii de geam - se vor utiliza dispozitive speciale de ridicare (pieptene).

La executarea acestei operatii, lucratorii vor fi protejati cu mijloace individuale de protectie contra pericolului de ardere, taiere sau intepare.

Art. 160

La desprinderea pieptenului, la ridicarea foii de geam, se va efectua cu atentie taierea, spre a se evita caderea foii de geam sau a cioburilor mari.

Art. 161

Operatiile de remediere a fisurilor foii de geam in masina de tras (conducerea acestora spre margine) se vor realiza dupa avertizarea lucratorilor de la instalatia de taiere pentru a se asigura supravegherea si preluarea foii de geam in vederea evacuarii, in conditii de securitate.

La efectuarea acestor operatii, se va purta obligatoriu echipament individual de protectie termoizolant si termorezistent.

Curatarea de cioburi

Art. 162

Curatarea masinilor de cioburi se va face numai dupa avertizarea intregului personal de deservire a masinii precum si a lucratorilor din zonele de lucru alaturate si numai utilizand mijloacele individuale de protectie adecvate.

Sticla rezultata de la curatarea masinii se va transporta in locuri special amenajate.

Taierea foii de geam

Art. 163

In cazul in care, in mod accidental, taierea geamului se face manual, aceasta operatie se va executa de pe pod de lemn situat la o inaltime care sa permita taierea si prinderea foii de geam taiate, fara pericol de accidentare.

Dupa efectuarea taierii, lucratorul se va retrage in afara zonei periculoase pentru a nu fi afectat de ruperea accidentala a foii de geam.

Pentru efectuarea acestei operatii vor fi repartizati numai lucratori cu experienta, instruiti special.

Ruperea manuala a foii de geam

Art. 164

Ruperea manuala este admisa, atat in cazul foilor de geam intregi cat si a celor taiate in fasii direct pe masina de tras, pana la urmatoarele dimensiuni:

a) geam de grosime de 2 mm pana la maximum 1,80m lungime;

b) geam de grosime de 3 mm pana la maximum 2,20 m lungime;

c) geam de grosime de 4, 5, 6 mm pana la maximum 2,40 m lungime.

Prinderea si ruperea manuala a foilor de geam se va face numai utilizand palmare de protectie.

Se interzice sprijinirea foii de geam pe genunchi, pe laba piciorului sau pe alta parte a corpului.

Ruperea mecanizata a foii de geam

Art. 165

Geamurile avand grosimi si lungimi in afara limitelor aratate la articolul precedent se vor rupe si manipula mecanizat, manevrandu- se incet, fara miscari bruste.

Art. 166

Accesul in zona de prindere si transport a mijlocului mecanizat utilizat (macara sau instalatie cu ventuze) este interzis.

Utilizarea macaralei de rupere

Art. 167

Lucratorii care lucreaza la ruperea geamurilor cu macaraua vor sta in partea laterala a foii de geam si nu in fata acesteia.

Inainte de utilizarea macaralei de rupere, se va verifica starea cablurilor si a dispozitivului de prindere a foii de geam.

Utilizarea dispozitivului cu ventuze

Art. 168

Se interzice prinderea concomitenta a doua sau a mai multor dimensiuni de geam taiat la un singur dispozitiv cu ventuze.

Pentru o aderenta buna a ventuzelor cu geamul, acestea se vor degresa ori de cate ori este nevoie.

Se interzice utilizarea dispozitivului cu ventuze fara plasa de protectie din sarma.

Ruperea sau manevrarea foii de geam se va face numai cand manometrul de la corpul de comanda indica vid normal.

Art. 169

La ruperea si manipularea geamului cu dispozitivul cu ventuze, lucratorul va sta numai la capatul manerului rabatabil pentru a fi ferit de accidente in caz de desprindere din ventuze sau de rupere a foii de geam.

In timpul manevrelor se va avea grija ca foaia de geam sa nu atinga cablurile electrice sau furtunurile de aer comprimat.

In timpul functionarii dispozitivului cu ventuze se interzice accesul altor persoane in zona de actiune, cu exceptia lucratorului care manevreaza dispozitivul.

Spatiul de lucru va fi permanent liber si curat pentru ca foaia de geam sa nu atinga obiecte care ar putea provoca spargerea acesteia si posibile accidentari.

Art. 170

La operatiile de rupere si manipulare a foilor de geam cu dimensiuni de peste 1,80 m se vor utiliza casti de protectie.

Art. 171

Dupa taiere, bordinele si fasiile desprinse se vor aseza numai in carucioare special amenajate in acest scop sau, in functie de caz, se vor dirija prin palniile colectoare spre buncare special destinate, fiind sparte in prealabil pe gratarul palniei.

Art. 172

Se interzice aruncarea de la distanta in carucioare sau in palnii a bordinelor si fasiilor.

Art. 173

La oprirea masinilor de tras, suflarea cu aer comprimat a chesonului, a camerei de legatura si a putului de tras se va face numai dupa indepartarea persoanelor din zona de lucru, montarea paravanului de protectie in spatele masinii de tras si echiparea cu mijloace individuale de protectie adecvate.

Temperarea pieselor refractare ce urmeaza a fi schimbate

Art. 174

La efectuarea operatiilor de temperare a debiteuzelor (procedeul Fourcault), rulourilor (procedeul Asahi) sau blocurilor profilate (procedeul TFD) se vor respecta normele specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de zidarie, montaj, prefabricate si finisaj in constructii.

Art. 175

Operatiile de temperare a diferitelor piese refractare se vor efectua cu respectarea urmatoarelor prevederi:

a) usile cuptorului de temperare vor fi prevazute cu un sistem de inchidere- deschidere care sa permita manevrarea cu usurinta;

b) operatiile de incarcare a pieselor refractare de temperat se vor realiza utilizand dispozitive si scule adecvate precum si echipament individual de protectie termoizolant, termorezistent si termoreflectant;

c) scoaterea pieselor temperate din compartimentul cuptorului de temperat se va face dupa oprirea focului, scaderea temperaturii la un nivel care sa permita manipularea si cu un dispozitiv de transfer care sa faciliteze tragerea piesei temperate si reducerea efortului fizic.

Art. 176

In timpul operatiilor de transport a pieselor refractare temperate, traseul de la cuptorul de temperare la masina de tras foaie de geam va fi in prealabil eliberat si curatat, fiind interzis accesul altor persoane in afara echipei de lucru.

Art. 177

Transportul pieselor temperate cu ajutorul dispozitivului de transfer se va face fara socuri mecanice care pot conduce la deteriorarea pieselor si accidentarea lucratorilor.

Art. 178

La operatiile de temperare si manipulare a pieselor refractare vor fi repartizati numai lucratori cu experienta la acest tip de operatii, care pot indeplini cu precizie sarcini de lucru individuale si in echipa.

Pentru efectuarea operatiilor in echipa, in conditii de securitate a muncii, acestea vor fi conduse si supravegheate de catre un conducator nominalizat in acest scop.

Pe intreaga durata a efecutarii operatiilor de manipulare a pieselor refractare de temperat sau temperate, lucratorii vor purta echipament individual de protectie adecvat.

Art. 179

La efectuarea operatiilor de schimbare a pieselor temperate se vor respecta urmatoarele prevederi:

a) se va efectua pregatirea si curatarea zonei de interventie:

- se va degaja accesul la zona de incarcare- descarcare a cuptorului;

- se va reduce focul la minimum posibil;

- se va desface capacul de la cuptor prin detasarea caramizilor refractare de obturatie cu ajutorul unor scule de actionare de la distanta (rangi, carlige, tije etc.);

- se va monta un paravan antiradiant usor manevrabil;

- se va curata zona de interventie de materialele refractare incandescente cazute, care vor fi asezate intr- o ladita metalica;

b) se va scoate cu atentie piesa de inlocuit utilizand scule adecvate si se va degaja locul respectiv de deseurile rezultate care vor fi depuse, pentru racire, intr- un container metalic si ulterior evacuate;

c)se va transporta piesa temperata pentru inlocuire cu ajutorul dispozitivului de transfer la masina de tras;

d)se va efectua schimbarea piesei la masina de tras si pregatirea acesteia pentru functionare.

4.2. Tragerea pe orizontala a geamului pe baie de metal topit (procedeul 'Float glass')

Temperarea baii de metal topit

Art. 180

La temperarea baii de metal topit, se va elimina tot aerul din spatiul de lucru al baii, prin introducerea azotului si purjarea atmosferei.

Art. 181

Introducerea hidrogenului in atmosfera baii se va face numai dupa ce s- a realizat eliminarea aerului si numai dupa ce s- a verificat corespondenta continutului de oxigen existent cu cel prescris prin normele tehnice.

Introducerea hidrogenului se va realiza la inceperea alimentarii cu staniu si numai la atingerea temperaturii de 750 oC. Se interzice alimentarea cu hidrogen sub temperatura de 750 oC, fiind pericol de explozie.

Art. 182

La aparitia scurgerilor accidentale de apa in timpul temperarii, se va scoate racitorul defect si se va opri alimentarea cu hidrogen pana la remedierea situatiei.

Introducerea unui nou racitor se va face numai dupa supunerea acestuia la proba de presiune hidraulica.

Art. 183

Alimentarea cu sticla topita a baii se va face numai dupa verificarea functionarii adecvate a racitoarelor.

Functionarea agregatului de formare a benzii de sticla

Art. 184

In timpul functionarii agregatului de formare a benzii de sticla se va supraveghea permanent starea tehnica a racitoarelor.

Art. 185

In cazul producerii unor fenomene de fierbere a staniului sau la aparitia unor zgomote nepermise, se va opri de urgenta alimentarea cu hidrogen pana la remedierea cauzelor.

Art. 186

In cazul scurgerilor accidentale de staniu se va utiliza, pentru oprirea acestora, aer comprimat.

Se interzice utilizarea apei pentru oprirea scurgerii de staniu.

Art. 187

Se interzice introducerea, in baia de formare, a dispozitivelor sau a sculelor umede.

Art. 188

Se va asigura si mentine o permanenta suprapresiune pentru evitarea infiltratiilor de aer in atmosfera baii.

Art. 189

Platforma de sub baia de formare se va mentine permanent in stare uscata.

Art. 190

Inspectarea si verificarea fundului baii se va face numai de catre personalul autorizat si numai de pe marginea baii.

Art. 191

Interventiile la baia de formare se vor efectua numai de personalul autorizat si numai cu mijloace individuale de protectie adecvate.

Oprirea agregatului de formare a benzii de sticla

Art. 192

La oprirea baii, se va asigura scurgerea staniului topit la temperatura de regim de 750 oC.

Lingotierele in care se scurge staniul topit vor fi perfect uscate.

Lucratorii care efectueaza aceasta operatie vor purta echipament individual de protectie corespunzator.

Oprirea alimentarii cu hidrogen se va efectua numai dupa eliminarea completa a continutului de staniu din baie.

Art. 193

In timpul purjarii cu azot a atmosferei baii, se vor deschide orificiile din bolta pentru eliminarea eventualelor inmagazinari de hidrogen.

4.3. Laminarea

Pornirea masinii de laminat

Art. 194

Introducerea masinii de laminat in pozitie de lucru se va face numai prin impingerea de la un capat, cu viteza mica, zona dintre masina de laminat si cuptor fiind in prealabil eliberata de prezenta persoanelor. Operatia va fi supravegheata de un conducator al locului de munca.

Art. 195

Inainte de pornirea masinii se va controla nivelul sticlei din cuptor, asigurandu- se pozitia adecvata a rulourilor de laminare fata de acest nivel pentru reglarea debitului masei de sticla.

Se va verifica instalatia de racire cu apa a rulourilor de laminare precum si cea de racire cu aer a tuburilor metalice din masa de tragere.

Se vor verifica toate instalatiile si dispozitivele anexe din punctul de vedere al etanseitatii si al integritatii acestora.

Rulourile de laminare si buza de alimentare cu sticla se vor controla si schimba in caz de uzura.

Art. 196

In jurul masinii de laminat, pe locul unde se executa operatiile pentru pornire, se va presara rumegus pentru a se evita alunecarile.

Art. 197

Comanda de pornire a motoarelor si cuplarea masinii se va realiza, dupa verificarile prealabile si numai dupa avertizarea si indepartarea intregului personal, sub supravegherea conducatorului locului de munca.

Functionarea masinii de laminat

Art. 198

Supravegherea functionarii masinii de laminat va fi asigurata permanent. Orice defectiune se va anunta imediat conducatorului locului de munca.

Art. 199

In timpul functionarii masinii se interzice a se interveni la elementele mobile aflate in miscare.

Art. 200

In cazul in care valturile si rulourile, care sunt racite cu apa, se infunda, se va anunta imediat conducatorul locului de munca ce va lua masuri pentru deblocarea circuitului de apa, asigurandu- se ca apa fierbinte sa nu produca accidentarea lucratorilor.

Art. 201

Interventiile la instalatiile electrice, de gaze, apa sau aer, se vor efectua numai de catre lucratori autorizati.

Art. 202

La operatiile de curatare a buzei de alimentare cu sticla, lucratorii vor utiliza mijloace individuale de protectie adecvate.

Art. 203

La efectuarea operatiei de degresare a rulourilor de laminare cu solutii de acid clorhidric, se vor respecta urmatoarele prevederi:

a)spatiile in care se efectueaza aceasta operatie vor fi asigurate cu ventilare mecanica adecvata;

b)lucratorii vor fi dotati cu echipament individual de protectie complet care sa asigure protectia integrala la contactul cu acizii (inclusiv masca cu aductiune de aer);

c)lucratorul care executa efectiv aceasta operatie va fi supravegheat permanent de catre un alt lucrator nominalizat de conducatorul locului de munca si va lua un repaus de 10 minute la aer curat dupa fiecare 20 de minute de lucru.

Art. 204

Stergerea cu neofalina a rulourilor dupa degresarea cu acid clorhidric se va face cu respectarea prevederilor normelor de prevenire si stingere a incendiilor referitoare la depozitarea si folosirea combustibililor lichizi cu volatilitate ridicata.

Art. 205

In cazul fabricarii geamului laminat armat, sistemul de armare va asigura introducerea sarmei in sticla cu o viteza si grad de intindere sincronizate cu viteza benzii laminate.

Art. 206

La ruperea mecanizata a geamului se vor respecta prevederile la care s- au facut referiri in subcapito- lul 4.1.

Art. 207

In cazul in care, ruperea geamului armat si ornament este executata manual, se vor respecta urmatoarele prevederi:

a) ruperea va fi executata de cel putin doi lucratori, la o masa a geamului de pana la 25 kg; ruperea plasei de sarma din geamul armat se va face prin ridicarea de la capatul liber, la un unghi de 45 grade ;

b) la o masa de peste 25 kg, ruperea va fi executata de patru lucratori, conform prevederilor de la punctele c si d;

c) ridicarea capatului liber al foii de geam care urmeaza a se rupe se va face cu scanduri rezistente si lungi; la fiecare scandura vor lucra cate doi lucratori, dispusi la capetele scandurii;

d) pentru a evita caderea foii de geam in timpul ridicarii, scandura se va introduce sub foaia de geam, perpendicular pe directia de inaintare a benzii, la cel putin 0,5 m de capatul liber al foii.

Art. 208

La executarea ruperii manuale a geamului armat se vor utiliza mijloace individuale de protectie impotriva spargerii accidentale a geamului.

Art. 209

Desprinderea bordinelor se va face cu atentie pentru a se evita accidentarea cu cioburile de sticla.

Art. 210

Bordinele desprinse se vor aseza pe carucioare sau in containere special destinate.

Art. 211

Dupa ruperea si desprinderea bordinelor, foile de geam laminat se vor aseza pe rastele (capre) fiind interzisa asezarea in acelasi pachet a foilor de geam cu dimensiuni diferite.

Art. 212

Se interzice manevrarea rastelelor (caprelor), atat la incarcarea cu geam cat si in timpul transportului, fara utilizarea ramelor de siguranta.

Art. 213

Manipularea si aranjarea foilor de geam pe rastele se va face numai cu palmare de cauciuc.

Art. 214

Pardoselile din spatiile unde se depoziteaza si manevreaza rastelele (caprele) cu geam, vor fi netede, fara denivelari, gropi etc. pentru a evita accidentele datorate rasturnarii si spargerii pachetelor cu geam.

Art. 215

In cazul utilizarii podurilor rulante pentru transportul rastelelor cu geam, zona de acces a lucratorilor va fi delimitata, prin marcare, de zona de actiune a podului rulant.

Lucratorii care executa operatiile de prindere si desprindere a rastelelor cu geam din carligele podului vor intra in zona de lucru si vor actiona numai dupa ce s- au asigurat ca rastelul este bine asezat pe pardoseala, podul s- a oprit si legaturile au fost slabite de manipulantul podului.

Art. 216

Geamul laminat profilat va fi manipulat de catre doi lucratori numai dupa ce acestia s- au asigurat ca geamul nu prezinta fisuri pe intreaga lungime a profilului.

Art. 217

Profilele taiate la lungimea dorita se vor aseza, pana la racire, pe suporturi special construite apoi se vor ambala la ambele capete.

5. Tratarea termica (recoacerea)

Functionarea cuptorului de recoacere

Art. 218

Functionarea cuptorului de recoacere va fi permanent supravegheata. In cazul producerii unor defectiuni se va anunta imediat conducatorul locului de munca.

5.1. Cuptorul de recoacere cu gaz metan

Art. 219

Se interzice orice interventie a lucratorilor sticlari, pentru remedieri la instalatia de gaz, cu exceptia celor autorizati.

Art. 220

Inainte de aprinderea focului se vor verifica arzatoarele pentru a nu prezenta scapari de gaz.

Art. 221

Aprinderea focului se va realiza in prezenta unui conducator nominalizat care va lua toate masurile pentru executarea operatiei in conditii de securitate.

Art. 222

Se va urmari permanent ca la toate arzatoarele procesul de ardere sa decurga normal si flacarile sa aiba aceeasi lungime in mod constant.

In cazul in care se constata ca procesul de ardere nu decurge normal - respectiv flacara palpaie - se vor opri imediat gazele si se va anunta conducatorul locului de munca.

Art. 223

Inainte de pornirea rulourilor se va verifica integritatea mecanismelor de actionare precum si a elementelor de transport si de ghidare.

Art. 224

Pornirea elementelor de transport se va face progresiv, pana la reglarea vitezei prescrise.

Art. 225

Zona de actionare mecanica a rulourilor va fi libera, marcata si iluminata corespunzator si se va asigura protectia elementelor mobile.

Interventii la cuptor

Art. 226

Inainte de intrarea in cuptorul de recoacere pentru interventii sau reparatii, se vor verifica in prealabil:

a) inchiderea robinetelor de la conductele de gaz;

b)deschiderea suberelor de la cos pentru evacuarea gazelor arse sau deschiderea capacelor de aerisire;

c)racirea corespunzatoare a incintei cuptorului pentru a permite lucrul in interior.

Art. 227

Fiecare tip de interventie se va realiza pe baza instructiunilor specifice de securitate a muncii elaborate in acest scop si afisate in zona de lucru.

5.2. Cuptorul de recoacere electric

Pornirea

Art. 228

Pornirea cuptoarelor de recoacere electrice se va face numai de personal special instruit si autorizat.

Art. 229

Inainte de punerea in functiune a cuptorului de recoacere electric se va verifica:

a) starea de curatenie din interiorul cuptorului;

b) starea legaturilor electrice;

c) starea cablurilor de compensatie ale termocuplelor.

Art. 230

La pornirea cuptoarelor electrice de recoacere se va respecta ordinea comenzilor de pornire si se va asigura cuplarea rulourilor de transport si a ventilatorului pentru a se permite anclansarea zonelor de incalzire.

Se va verifica semnalizarea optica pe panoul de comanda si control.

Functionarea

Art. 231

Se va stabili si verifica periodic viteza corespunzatoare de tragere a rulourilor de transport.

Art. 232

In timpul functionarii cuptorului se va urmari ca viteza de deplasare a rulourilor transportoare sa fie corelata cu viteza de laminare.

Intretinerea

Art. 233

Interventiile in interiorul cuptoarelor se vor face dupa racirea corespunzatoare a acestora si oprirea rulourilor transportoare.

Pentru efectuarea operatiilor de intretinere la cuptoarele electrice de recoacere se vor utiliza mijloace individuale de protectie adecvate tipului de interventie.

Dupa efectuarea interventiilor, pornirea cuptorului (anclansarea zonelor de incalzire si pornirea rulourilor de transport) se va face cu avertizarea intregului personal de deservire si in prezenta conducatorului locului de munca.

Art. 234

In cazul in care se efectueaza tratarea superficiala a geamului cu dioxid de sulf se vor lua masuri de evacuare a gazelor din mediul de munca, etansare a conductelor de evacuare si ventilare a zonelor de lucru.

6. Prelucrarea geamului

6.1. Taierea geamului

6.1.1. Taierea manuala a geamului

Art. 235

Taierea manuala a geamului (croirea si ruperea) se va realiza astfel incat marginea taiata sa nu prezinte stirbituri sau asperitati care pot favoriza accidentarea lucratorilor la manipulare sau in fazele ulterioare de prelucrare.

Art. 236

La efectuarea operatiilor de taiere si manipulare a geamului se vor repartiza numai lucratori cu experienta si se va asigura dotarea acestora cu echipament individual de protectie adecvat.

Art. 237

Suprafata mesei de taiere va fi rigida, plana si curata, acoperita cu un material elastic usor si curat.

Inaltimea mesei se va alege astfel incat taierea geamului sa se realizeze fara efort sau schimbari de pozitie.

Art. 238

Suprafata geamului va fi curata iar dispozitivul taietor (rotita) va fi curat si gresat la ax astfel incat sa ruleze liber pe suprafata sticlei.

Art. 239

Pentru a evita formarea de colturi la muchiile taiate, ruperea geamului se va initia la marginea unde se termina fisura de taiere, mentinandu- se gradul de curbare adecvat.

Art. 240

In incaperile destinate taierii manuale a geamului, pardoseala se va curata periodic pentru inlaturarea prafului de sticla, iar cioburile rezultate vor fi imediat depuse in buncarele special destinate.

Art. 241

Incaperile destinate taierii manuale a geamului vor avea asigurat un iluminat corespunzator desfasurarii tuturor operatiilor de lucru in conditii de securitate.

Manipularea foilor de geam

Art. 242

Manipularea foilor de geam fisurate se va face cu atentie, prinzandu- se geamul de ambele parti ale fisurii.

Geamurile cu fisuri mari, nerecuperabile, se vor arunca la cioburi dupa ce in prealabil vor fi taiate in bucati mici.

Se interzice manipularea foilor de geam fisurate care au dimensiuni mai mari de 50 x 50 cm.

Art. 243

La manipularea foilor de geam care urmeaza a fi taiate la masa, se vor respecta urmatoarele prevederi:

a)foile de geam cu dimensiuni mai mici de 1,6 x 1,8m care nu depasesc 30 kg se pot manipula, dupa caz, de catre un singur lucrator;

b)foile de geam cu dimensiuni peste 1,6 x 1,8 m se vor manipula de catre mai multi lucratori astfel incat greutatea pe lucrator sa nu depaseasca 30 kg.

Art. 244

Geamurile neambalate se vor stivui in spatii special amenajate, pe rastele sau la perete, intre stive si substive punandu- se suporturi de lemn sau cauciuc.

Peretii spatiilor sau ai boxelor in care se depoziteaza geamul neambalat vor fi suficient de rezistenti pentru a suporta sarcina pachetului de geam.

Intre stivele de geamuri din boxe , se va lasa un spatiu de trecere de 1 m latime.

Stivuirea geamului la perete se va face astfel incat inclinarea pachetului de geam sa fie sub un unghi de minimum 150.

6.1.2. Taierea manuala a geamului cu ajutorul pantografului

Art. 245

Mesele de lucru pentru taierea geamului la dimensiuni mai mari decat deschiderea bratului taietorului, vor avea asigurate trepte din materiale care sa evite alunecarea.

Art. 246

Se interzice utilizarea pantografului care prezinta uzuri si jocuri in axe.

Art. 247

Rebuturile rezultate de la operatia de taiere vor fi depuse in containere special amenajate.

6.1.3. Taierea automata a geamului

Masini automate

Art. 248

Inainte de inceperea lucrului se vor verifica parametrii de functionare a diverselor subansamble prin probe in gol, integritatea elementelor care vin in contact cu geamul, capacitatea de absorbtie a dispozitivului cu ventuze, existenta si integritatea protectorilor.

Art. 249

Foile de geam care urmeaza a fi taiate se vor verifica pentru a nu prezenta fisuri si se vor curata pentru indepartarea urmelor de grasimi, impuritati etc.

Art. 250

Se interzice lucratorilor care deservesc masina automata de taiere a geamului sa stationeze la o distanta mai mica de 60 cm de masina si in partea din fata bratului cu ventuze.

Art. 251

Interventiile pentru schimbarea unui patent sau reglarea dimensiunilor se vor face prin oprirea masinii de la butonul central.

Art. 252

In cazul masinilor automate individuale pentu taiat rectangular sau format variabil, la deteriorarea panzei de pe masa de taiere, se va proceda la lipirea ei sau la inlocuire, dupa caz.

Art. 253

In timpul operatiilor de taiere se interzice introducerea mainilor in zona de glisare a dispozitivului de taiere.

Art. 254

Cioburile rezultate in timpul taierii de catre masina se vor indeparta imediat, oprindu- se inteaga instalatie; se interzice manipularea foilor de geam fisurate sau a cioburilor mai mari de 50 x 50 cm.

Art. 255

Ruperea marginilor si despicarea fasiilor dupa taiere se vor face numai pe masa de rupere.

Art. 256

Se interzice aruncarea de la distanta a fasiilor sau a cioburilor in containerele de colectare; transportul fasiilor pentru depunerea in containerele colectoare se va face numai pe cant.

Art. 257

Foile de geam rezultate prin taiere se vor stivui pe rastele (capre) astfel incat sa nu se dezechilibreze.

Art. 258

Rotirea rastelului (caprei) cu geam in vederea incarcarii sau a descarcarii uneia din parti se va face numai dupa asigurarea pachetului de geam cu rama de siguranta, in sensul partii golite.

Art. 259

La manipularea automata a foilor de geam cu dispozitivul cu ventuze lucratorul nu va sta in spatele caprei cu geam, ci lateral.

Art. 260

In cazul in care foile de geam sunt stivuite pe carucioare in vederea prelucrarii ulterioare, se va verifica starea tehnica a acestora (reazem, axa rotilor, integritatea rotilor etc.) pentru prevenirea rasturnarii pachetului de geam in timpul transportului.

Art. 261

Pentru evitarea urmarilor unor intreruperi accidentale a sursei de alimentare (energie electrica) in timpul functionarii instalatiei de prindere, lucratorii vor sta in afara zonei de actionare si transport a acesteia.

Art. 262

Stivuirea geamurilor pe rastel sau pe carucior se va face astfel incat inclinarea pachetului de geam sa fie sub un unghi de minimum 15o fata de verticala.

Art. 263

La desprinderea fasiilor, se vor respecta prevederile la care s- au facut referiri in subcapitolul 4.1.

6.2. Prelucrarea marginilor si a suprafetei geamului (slefuirea si polisarea mecanica)

Art. 264

La operatiile de slefuire si polisare mecanica, echipamentul individual de protectie va asigura protejarea lucratorilor impotriva particulelor de sticla rezultate, a umiditatii si a spargerilor accidentale de geam.

Art. 265

Iluminatul va fi asigurat uniform, pe toata suprafata de lucru si astfel amplasat incat sa permita controlul geamurilor care urmeaza a fi slefuite.

Art. 266

Inainte de slefuire si polisare, foile de geam se vor controla pentru a nu prezenta fisuri.

6.2.1. Slefuirea si polisarea marginilor geamului

6.2.1.1. Slefuirea si polisarea cu benzi abrazive

Art. 267

Masinile de slefuit cu benzi abrazive vor fi bine fixate in pardoseala si vor fi prevazute cu gratare de lemn.

Art. 268

Instalatia electrica va fi strict izolata, fara ruperi in izolatie si in tuburile flexibile.

Art. 269

Inainte de inceperea lucrului se va verifica existenta si integritatea carcaselor de protectie, starea benzii abrazive si legatura la centura de impamantare.

Art. 270

Operatia de slefuire va incepe numai cand masina a atins viteza nominala de lucru.

Art. 271

Slefuirea se va realiza numai sub jet continuu de apa pentru a evita supraincalzirea locala a geamului.

Art. 272

Apasarea pe banda abraziva se va face progresiv, cu dese intreruperi, in functie de grosimea geamului.

Art. 273

La slefuirea foilor de geam de dimensiuni mari se vor utiliza mese cu role rabatabile pentru manipularea geamului in timpul slefuirii.

Art. 274

In cazul in care banda abraziva prezinta devieri sau vibratii, se va proceda la verificarea centrarii rolelor de antrenare si intindere sau, dupa caz, la schimbarea benzii.

Art. 275

La montarea benzii pe masina se va tine cont de sensul sagetilor indicat pe spatele benzii.

6.2.1.2. Slefuirea si polisarea pe saibe

Art. 276

Incaperea in care se realizeaza slefuirea si polisarea pe saibe va avea pardoseala nealunecoasa si neteda.

Art. 277

Pentru a evita spargerea geamului in timpul lucrului, saibele vor fi centrate.

Art. 278

Foile de geam care se slefuiesc vor fi tinute pe saiba in pozitie corecta.

Art. 279

Slefuirea pe saiba de fonta se va realiza numai sub jet de apa cu abraziv.

Abrazivul utilizat va avea granulatia uniforma pentru prevenirea spargerii geamului.

Art. 280

Scoaterea abrazivului din bazinul saibei de fonta se va face cu scafa metalica si numai cu saiba oprita din functiune.

Art. 281

Slefuirea pe saiba de gresie se va realiza numai sub jet de apa curata.

Art. 282

La montarea saibei de gresie pe masina se va verifica daca aceasta nu prezinta crapaturi sau clivaje.

Art. 283

Curatarea cioburilor rezultate din spargerile accidentale se va efectua numai dupa oprirea masinii.

6.2.1.3. Slefuirea si polisarea automata

Art. 284

Inainte de inceperea lucrului se vor verifica obligatoriu conductele de alimentare cu fluide (aer comprimat, ulei, apa).

Se va verifica fixarea corecta a discurilor cu siguranta de strangere, prezenta si integritatea aparatorilor de protectie si legatura la centura de impamantare.

Art. 285

Inainte de fixarea geamului pe dispozitivul de preluare al masinii, se va asigura alimentarea cu apa a discului astfel incat, la contactul geamului cu discurile diamantate, acesta sa nu se sparga si sa produca accidentarea lucratorului.

Art. 286

In cazul fixarii foii de geam cu dispozitivul cu ventuze, se va verifica prinderea corespunzatoare a acesteia in dispozitiv.

Art. 287

In cazul in care apasarea discului diamantat pe cantul geamului se face cu contragreutate, se va verifica reglarea corecta a contragreutatii pentru prelucrarea corespunzatoare a acestuia.

Art. 288

In cazul prelucrarii automate a canturilor cu saibe abrazive cu una sau mai multe piste se va verifica, inainte de pornirea masinii, prinderea corecta a foilor de geam in dispozitivul de inaintare si antrenare a geamului si reglarea dispozitivului de apasare a geamului pe saiba abraziva.

Art. 289

Pornirea si oprirea masinilor de slefuit si polisat se vor face de pe podet electoizolant.

Art. 290

Orice interventie pentru remedierea defectarilor survenite la masini se va efectua numai de catre personal autorizat in acest scop, dupa oprirea masinii si avertizarea prin afisare a interventiei respective.

Art. 291

Dupa efectuarea operatiilor de inteventii si/sau intretinere a masinilor se va verifica daca mecanismele si discurile diamantate se deplaseaza si se rotesc in sensul corect.

6.2.2. Slefuirea si polisarea mecanica a geamului pe suprafata

6.2.2.1. Slefuirea si polisarea pe masini individuale

Art. 292

Mesele de fixare a geamului vor avea asigurate aparatori de protectie a lucratorilor impotriva stropirii cu materiale de slefuit si polisat precum si proiectarii de elemente ce s- ar putea desprinde accidental.

Art. 293

Instalatiile electrice vor fi protejate contra umiditatii si a contactului direct cu apa.

Art. 294

Revizia instalatiilor electrice se va face lunar, iar starea tehnica a prizei de pamant se va controla zilnic.

Art. 295

Functionarea masinilor de slefuit si polisat este permisa numai cu viteze care asigura lucrul fara pericol de accidentare.

Art. 296

In cazul spargerii geamului in timpul slefuirii sau a polisarii, evacuarea cioburilor se va efectua imediat, numai cu masinile oprite si piesele de rotatie in repaus.

Art. 297

Manipularea foilor de geam se va realiza cu respectarea prevederilor la care s- au facut referiri in subcapitolul 6.1.1.

Art. 298

Inainte de inceperea slefuirii sau a polisarii se va verifica fixarea corecta a foii de geam pe suport precum si modul de fixare a mesei pe sanie, a discurilor si a excentricelor.

Art. 299

Spalarea mesei si a discurilor se va face astfel incat apa sa nu afecteze instalatiile electrice.

Art. 300

Pentru a evita alunecarea geamului, fixat cu ipsos de masa masinii, operatia de slefuire se va efectua dupa un interval de timp de minimum 20 minute de la fixare.

Art. 301

In zona de manevra a mesei masinii se interzice accesul altor persoane in afara celor care deservesc masina.

Art. 302

Caruciorul pentru transportul mesei cu geam va fi impins numai de maner si numai dupa ce s- a pus siguranta la roata mesei. Inceputul deplasarii caruciorului se va face cu avertizarea personalului din zona de lucru.

Art. 303

La pornirea masinilor, lucratorii vor purta manusi electroizolante si vor sta pe un podet electroizolant. In mod similar se va proceda si la oprirea masinilor.

Se interzice stationarea oricaror altor persoane in jurul masinilor, la pornirea acestora.

Art. 304

Se interzice introducerea mainilor sau a oricaror altor obiecte in zona de polisare, in timpul functionarii masinilor.

Art. 305

La masina de polisare, dupa asezarea geamului pe masa si punerea in functiune a pompei de vacuum, se va verifica prinderea corespunzatoare a geamului pe masa masinii.

Art. 306

Pentru orice defectiune la masini sau la instalatiile anexe se va anunta imediat personalul de intretinere, autorizat pentru remediere.

Art. 307

Dupa terminarea operatiilor de slefuire si polisare, se vor opri masinile, fiind interzisa functionarea lor in gol.

Art. 308

Reziduurile de apa de la slefuirea geamurilor se vor colecta intr- un canal acoperit cu capac din tabla striata care sa permita vizitarea sau curatarea acestuia.

Art. 309

Capacul canalului de scurgere va fi permanent inchis, exceptand perioadele de curatare, cand golul gurii de canal se va marca sau ingradi.

Art. 310

La depozitarea foilor de geam, intre pachetele continand 20- 25 de foi se vor aseza tampoane de sprijin din cherestea, pentru evitarea spargerii foilor.

6.2.2.2. Slefuirea si polisarea in flux continuu (cu conveior)

Art. 311

Pentru comanda si controlul fluxului tehnologic de slefuire si polisare a geamului se vor respecta prevederile la care s- au facut referiri in subcapitolul 3.3.

Art. 312

Inainte de punerea in functiune a masinilor de slefuit si polisat se va verifica existenta si integritatea aparatorilor de protectie.

Art. 313

Locurile special amenajate pentru supravegherea instalatiilor si a cailor de acces la instalatii se vor mentine curate, degajate si se vor marca.

Art. 314

Pornirea conveiorului si a masinilor de pe conveior se va face cu avertizarea intregului personal de deservire a instalatiei, sub supravegherea unui conducator nominalizat.

Nu se va porni conveiorul decat dupa ce s- a verificat terminarea tuturor interventiilor la masinile aferente instalatiei si la subsol si parasirea zonelor de actionare a acestuia de catre orice persoana.

Art. 315

Se interzice accesul lucratorilor in zonele de actionare a dispozitivelor cu ventuze pentru asezarea si prelucrarea foilor de geam de pe conveior, in timpul functionarii acestora.

Art. 316

Sunt interzise trecerile peste conveior in timpul functionarii acestuia. Pentru necesitati se vor utiliza numai pasarelele de acces.

Art. 317

In timpul functionarii instalatiei de slefuit si polisat, sunt interzise interventiile in tunelul de returnare a meselor.

Art. 318

Controlul operatiilor de slefuire si polisare in timpul functionarii masinilor se va face numai din locurile special amenajate si numai utilizand ochelari de protectie.

Art. 319

Interventiile la masinile de slefuit si polisat se vor efectua numai de catre lucratori autorizati, in prezenta conducatorului locului de munca ce va asigura luarea tuturor masurilor de securitate a muncii in zona de lucru si numai dupa oprirea si scoaterea de sub tensiune a instalatiei si avertizarea prin placute avertizoare a interventiei respective.

Art. 320

Inlaturarea geamurilor sparte si a cioburilor de pe conveior se va face utilizand mijloace individuale de protectie adecvate.

Art. 321

Inainte de incarcarea si transportul rastelelor (caprelor), acestea se vor verifica pentru a nu prezenta pericol de rupere sub sarcina.

Art. 322

Dupa incarcarea rastelelor cu geam, se va verifica asigurarea pachetului de geam, contra caderii, cu ramele de siguranta.

Art. 323

La transportul rastelelor (caprelor) cu geam, cu poduri rulante, se va asigura fixarea corecta a carligelor podurilor la rastelele cu geam, iar transportul acestora se va face numai pe culoare libere la o inaltime de maximum de 0,5 m de la sol.

Art. 324

Dispozitivele cu care se prind rastelele cu geam in carligul podului rulant vor fi autorizate ISCIR.

Art. 325

Iluminatul electric pe traseul de suprafata si subsol al conveiorului pentru slefuirea geamului cat si al benzilor transportoare se va realiza la o tensiune de cel mult 24 V.

Art. 326

Platformele cu miscare pe verticala pentru verificarea geamului vor fi prevazute cu balustrade de protectie.

Art. 327

Pardoselile de mare rezistenta pentru depozitarea rastelelor (caprelor) se vor mentine deblocate, fara denivelari si curate, pentru a evita rasturnarea acestora.6.3. Gaurirea geamului

Art. 328

Inainte de inceperea operatiei de gaurire, se va verifica functionarea instalatiei de alimentare cu apa, executarea acestei operatii fiind permisa numai sub jet continuu de apa.

Se va verifica masa masinii de gaurit pentru a nu prezenta denivelari, cioburi de sticla sau corpuri straine si functionarea dispozitivului de revenire a manetei la pozitia initiala.

Art. 329

Zona de lucru va fi iluminata corespunzator, sub un unghi care sa permita vizualizarea optima a contactului intre scula de gaurit si foaia de geam.

Art. 330

Pardoseala din fata masinii va fi neteda si curata, din materiale nealunecoase si va asigura scurgerea permanenta a apei.

Art. 331

In timpul operatiei de gaurire, lucratorii vor avea parul strans in basma legata la ceafa sau boneta si vor utiliza mijloace individuale de protectie pentru limitarea contactului cu apa necesara gauririi.

Art. 332

Geamurile care urmeaza a fi gaurite se vor controla in prealabil pentru a nu prezenta fisuri.

Art. 333

Se interzice depasirea vitezelor de lucru stabilite prin normele tehnologice.

Art. 334

Pentru prevenirea spargerilor, geamurile care se gauresc se vor fixa pe masa masinii.

Art. 335

Scula de gaurit (burghiu, foreza) va fi centrata pentru a preveni fisurarea si spargerea geamului.

In cazul in care se constata oscilari, orice interventie se va efectua numai dupa oprirea masinii de gaurit.

Art. 336

Apasarea sculei de gaurit pe suprafata geamului se va face treptat si se va corela cu viteza de taiere astfel incat sa se evite supraincalzirea si spargerea geamului in timpul lucrului.

Art. 337

Se interzice introducerea mainilor in raza de actiune a sculei de gaurit in timpul functionarii acesteia.

Art. 338

Functionarea masinii de gaurit se va supraveghea permanent. Se interzice functionarea masinii in gol.

Art. 339

Stivuirea geamurilor gaurite se va face in pozitie verticala, pe rastele din lemn, numai in locurile amenajate.

6.4. Gravarea geamului

Art. 340

Polizoarele de gravare vor fi asigurate cu iluminat local, la tensiunea de 24 V si vor avea dubla protectie impotriva electrocutarii.

Art. 341

Inainte de pornirea masinii se va controla treapta de viteza pentru a fi in concordanta cu marimea discului montat.

Se va controla discul abraziv si strangerea lui pe ax.

Art. 342

Trecerea de la o viteza mai mare la o viteza mai mica se va face succesiv, la polizoarele cu comutator de viteza.

Art. 343

In caz de spargere a unui geam in cuva cu apa, se va opri polizorul, se va goli cuva de apa si apoi se vor scoate cioburile.

Art. 344

Montarea pietrelor abrazive se va face de catre personal calificat, controlandu- se ca acestea sa nu prezinte fisuri.

Art. 345

Suportul pe care se sprijina scula de rectificat trebuie bine fixat.

Art. 346

Geamurile care urmeaza a fi gravate vor fi controlate in prealabil din punct de vedere al integritatii.

Art. 347

Geamurile gravate nu se vor depozita pe marginea cuvei de spalare.

Art. 348

Se interzice curatarea cuvei si a lampii electrice in timpul functionarii polizorului.

Art. 349

Scaunele folosite la polizoarele de gravare vor fi ergonomice, prevazute cu podete pentru picioare si, unde este cazul, cu reazeme adecvate pentru antebrat.

Art. 350

Canalele de scurgere a apei vor fi intretinute in perfecta stare de functionare si curatenie.

Art. 351

Se interzice ca, inainte de demontarea discurilor din electrocorindon sau din carbura de siliciu, sa se mareasca viteza de rotatie pentru a scoate apa din disc.

Art. 352

La efectuarea operatiei de gravare, lucratorii vor avea parul strans in boneta sau basma legata la ceafa.

6.5. Sablarea

Art. 353

Operatia de sablare a geamului se va realiza intr- o incapere special amenajata si prevazuta cu sistem de exhaustare.

Art. 354

Masinile de sablat vor avea prevazute mansoane etanse pentru asigurarea manipularii geamului din exterior si prevenirea degajarii prafului silicogen.

Art. 355

Se interzice lucrul la masina de sablat fara ecran de protectie precum si introducerea capului in nisa masinii de sablat, chiar in cazul cand aceasta nu functioneaza.

Art. 356

Se interzice utilizarea recipientelor tampon de aer comprimat improvizate, neautorizate ISCIR.

Art. 357

Inainte de sablare, se va verifica racordul la conducta de aer comprimat si instalatia de aer comprimat aferenta nisei de sablare de catre personal autorizat.

Art. 358

Foile de geam care prezinta fisuri nu se vor supune procesului de sablare.

Art. 359

La masinile semiautomate de sablat se va verifica permanet etanseitatea carcaselor si a garniturilor.

Se interzice utilizarea agentului de sablare deteriorat (sub forma de pulberi).

6.6. Givrarea

Art. 360

Operatia de incalzire a substantei de acoperire (clei de oase) a geamului se va efectua intr- o incapere special amenajata conform prevederilor din art.672.

Art. 361

Lucratorul care supravegheaza operatia de incalzire- inmuiere a cleiului va purta obligatoriu mijloace individuale de protectie impotriva contactului accidental cu cleiul fierbinte.

Art. 362

Manipularea si transportul recipientului cu clei fierbinte se va face cu dispozitive adecvate pentru a preveni rasturnarea acestuia in timpul transportului si accidentarea lucratorului.

Art. 363

Geamurile care urmeaza a fi supuse procesului de givrare, se vor controla pentru a nu prezenta fisuri.

Art. 364

Operatia de uscare a geamului acoperit cu clei se va realiza intr- o incapere special amenajata si dotata cu ventilare adecvata.

Art. 365

Incarcarea rastelelor pentru uscarea geamurilor acoperite cu clei se va face pe ambele parti in mod echilibrat pentru a preveni rasturnarea acestora.

Art. 366

Particulele de geam si resturile substantei de acoperire rezultate din procesul de givrare, se vor indeparta imediat din zonele de lucru, fiind depuse in containere special amenajate.

Art. 367

Pardoseala se va mentine curata prin spalarea depunerilor.

Art. 368

La manipularea geamurilor givrate se vor respecta prevederile la care s- au facut referiri in subcapitolul 6.1.

6.7. Matisarea si polisarea chimica a geamului

Conditii de lucru

Art. 369

Incaperile in care se realizeaza matisarea si polisarea chimica vor fi amenajate special conform prevederilor art.673.

Art. 370

Pe toata durata lucrului se va asigura functionarea adecvata a ventilatiei generale si a hotelor de absorbtie pentru mentinerea concentratiei vaporilor de acizi in limite nepericuloase.

Art. 371

Se interzice evacuarea vaporilor de acizi in exterior, precum si a solutiilor epuizate la canal, fara a li se face neutralizarea.

Art. 372

Operatia de tratare cu amestecul de acizi se va face numai sub nisa, cu exhaustorul in functiune.

Art. 373

Inainte de inceperea operatiei de tratare cu acizi se va verifica starea tehnica a cuvei de atac chimic, a cuvei de prespalare, a electropalanului si a cadrului de transport.

Se va verifica starea tehnica a ventilatorului de absorbtie si a bazinelor de neutralizare.

Art. 374

Geamurile care prezinta fisuri nu vor fi supuse procesului de tratare cu acizi.

Art. 375

Umplerea cuvelor cu acizi se va face mecanizat.

Art. 376

Introducerea geamului in cuve se va face indirect, cu ajutorul dispozitivului de imersare (cadru cu geam).

Introducerea cadrului cu geam in cuva de atac chimic se va face astfel incat sa se evite fisurarea sau spargerea peretilor cuvei.

Art. 377

La terminarea fiecarei zile de lucru, se va spala si neutraliza pardoseala. Scurgerea apelor de spalare acide se va asigura prin canale antiacide care le vor dirija spre statia de tratare ape acide.

Art. 378

In incaperile in care se efectueaza matisarea si polisarea chimica sunt interzise fumatul, pastrarea alimentelor si servirea mesei.

Art. 379

Echipamentul individual de protectie va asigura protejarea lucratorilor impotriva contactului cu agentii chimici utilizati.

Spalarea, neutralizarea si uscarea echipamentului individual de protectie se va face numai in locurile amenajate in acest scop.

Art. 380

Prelevarea de probe - solutii de acizi, apa de spalare, gaze dintre tole - se va face numai cu scule din materiale adecvate si cu o lungime care sa asigure protectia lucratorilor.

Art. 381

La transportul si manipularea geamului (capre cu geam, foi de geam, containere cu geam) se vor respecta prevederile la care s- au facut referiri in subcapitolul 4.1.

Art. 382

La spalarea geamului (tratat si neutralizat) se vor respecta prevederile la care s- au facut referiri in capitolul 7.

Art. 383

Interventiile in spatiul dintre tole, se vor face numai dupa etansarea cuvei continand solutii de acizi si acoperirea cuvei de spalare.

Se interzice stationarea pe capace sau cuve in timpul interventiilor; in acest scop se vor utiliza elemente rezistente la sarcini.

Art. 384

Se interzice stationarea persoanelor sub platforma conductelor de acizi care alimenteaza cuva de atac chimic.

Art. 385

Introducerea acizilor in cuve se va face obligatoriu de catre doi lucratori sub supravegherea unui conducator al locului de munca care va asigura realizarea unei dozari corespunzatoare a acizilor precum si respectarea gradului de umplere a cuvelor cu acizi.

Art. 386

La introducerea apei in bazinul de reglare a temperaturii solutiei de acizi, se va avea grija ca apa sa nu ajunga accidental in cuva cu acizi.

Dozarea acizilor si prepararea solutiei de acizi

Art. 387

Accesul pe platforma de dozare a acizilor este permis numai persoanelor autorizate pentru efectuarea acestei operatii.

Art. 388

Pe intreg perimetrul sau, platforma va fi asigurata cu balustrada corespunzatoare.

Art. 389

Umplerea bazinelor pe platforma se va face numai sub coordonarea conducatorului locului de munca, pe baza respectarii instructiunilor de lucru si de securitate a muncii.

Inainte de pornirea instalatiei de umplere, se vor verifica traseele de transport, pozitionarea robinetelor si cuplarea utilajelor.

Dupa pornirea instalatiei, procesul de umplere va fi supravegheat permanent pana la terminarea sa.

In timpul procesului de umplere a bazinelor cu solutii de acizi este obligatorie captarea si neutralizarea vaporilor de acizi degajati.

Art. 390

In conditiile in care, accidental se produc scapari de acizi pe partile metalice ale platformei, se va efectua imediat spalarea, neutralizarea si deversarea in bazinele de neutralizare.

Art. 391

Pregatirea solutiei de acizi in vasul de reactie se va face numai de catre lucratori special instruiti pentru aceasta operatie, dotati cu echipament individual de protectie corespunzator si sub supravegherea conducatorului locului de munca.

Art. 392

La prepararea solutiei de acid sulfuric se interzice turnarea apei peste acid.

Art. 393

In timpul pregatirii solutiei se va urmari permanent temperatura apei de racire.

Art. 394

Deversarea vasului de reactie in cuva de atac chimic se va face numai atunci cand temperatura solutiei de acizi este de maximum 30o C.

Pe durata deversarii, se va supraveghea atent traseul conductelor de transport pentru evitarea scurgerilor de acizi (pe la suduri, flanse etc.). La aparitia scurgerilor se va opri deversarea si se vor lua masuri de remediere.

Art. 395

Se va verifica prezenta aparatoarelor de protectie la flansele conductelor prin care circula acizii.

Art. 396

Depozitarea vaselor cu acizi se va face numai in locuri special amenajate.

Art. 397

La locurile de munca unde sunt posibile contaminari cu solutii acide se vor asigura dusuri speciale care vor utiliza substante neutralizante si apa.

6.8. Peliculizarea prin depuneri metalice

6.8.1. Peliculizarea prin evaporare in vid

Art. 398

Peliculizarea (metalizarea) geamului prin procedeul de evaporare in vid se va realiza in incaperi special amenajate si uscate.

Art. 399

Inainte de inceperea lucrului la instalatia de metalizare in vid inalt se vor verifica:

a)debitul apei circuitului de racire;

b)instalatia de aer comprimat;

c)nivelul de ulei la pompele de vid (preliminar si mediu);

d)starea tehnica a carucioarelor si a caruselelor;

e)dispozitivele de prindere a geamurilor;

f)deplasarea lejera a surselor de vaporizare;

g)sistemele de cuplare a carucioarelor la camerele de metalizare in vid.

Art. 400

Se interzice depozitarea geamurilor, a bidoanelor de ulei sau a deseurilor din sticla in jurul instalatiei de metalizare.

Art. 401

Inainte de pornirea instalatiei se va controla starea de curatenie a caruselului, in special a tavii, a incintei si a capacului si se va proceda, dupa caz, la curatarea acestora de praf, cioburi de sticla etc.

Art. 402

Inainte de introducerea sarjei de geam se vor controla clemele pentru prinderea geamului si starea suportilor pentru sustinerea geamului in carusel.

Art. 403

Prinderea geamului in carusel se va efectua de catre doi lucratori.

Art. 404

La introducerea caruselului in incinta de vid se vor evita socurile, pentru prevenirea spargerii geamurilor.

Art. 405

Punerea in functiune a instalatiei de vid se va realiza numai dupa asigurarea ca usa incintei s- a inchis corespunzator.

Art. 406

Pentru prevenirea avariilor si a imploziilor, comanda manuala a instalatiei se va utiliza numai in caz de defectare a sistemului automat si numai de catre lucratori special instruiti pentru desfasurarea corecta a operatiilor in regim manual.

Art. 407

In cazul producerii de implozii, reluarea ciclului de fabricatie se va face numai dupa verificarea tuturor clapetelor de la pompele de vid inalt si a integritatii bratelor mobile care le actioneaza.

Art. 408

In cazul spargerii geamurilor in incinta, interventiile pentru indepartarea cioburilor se vor face dupa oprirea instalatiei, scoaterea acesteia de sub tensiune si dupa decuplarea ionizarii.

Art. 409

Caruselul transferat pe carucior se va asigura cu siguranta de fixare, atat pe durata stationarii cat si in timpul deplasarii.

Art. 410

Orice interventie la instalatia de aer comprimat se va face numai dupa oprirea compresorului.

Art. 411

Prinderea si manipularea geamului brut sau peliculizat se vor face numai cu mijloace individuale adecvate de protectie, de catre doi muncitori.

Art. 412

Geamul peliculizat se va aseza pe ramele caruciorului de transport in asa fel incat acesta sa se sprijine pe stratul din material plastic sau din pasla, montat pe carucior si nu pe metal.

6.8.2. Peliculizarea prin metode chimice

Art. 413

Operatia de depunere a argintului pe suprafata geamului se va realiza intr- o incapere izolata, special amenajata conform prevederilor art.675.

Se va asigura izolarea ferestrelor acestei incaperi impotriva razelor solare prin perdele groase de culoare inchisa sau geamuri reflectorizante.

Art. 414

Mesele de peliculizare (argintare) vor fi asezate astfel incat sa se asigure accesul lucratorilor din toate partile.

Distanta dintre mese va fi de 2 m, iar cea dintre mese si peretele cladirii va fi de 1,5 m.

Mesele vor fi prevazute cu jgheaburi de colectare a lichidelor, pentru a preveni scurgerea solutiilor de argintare pe pardoseala.

Art. 415

Geamurile pregatite pentru peliculizare (argintare) vor fi manipulate cu palmare de cauciuc si vor fi controlate, inainte de stergere, pentru a nu prezenta fisuri.

Art. 416

Se interzice sprijinirea geamului pe picior, pe genunchi sau la fata stalpului cladirii.

Art. 417

Prepararea solutiilor de argintare si pastrarea lor se va face intr- o incapere separata de incaperea in care se realizeaza peliculizarea, prevazuta cu ventilare mecanica.

Art. 418

Solutiile pentru argintare se vor pastra in sticle de culoare inchisa, in locuri racoroase, izolate contra razelor solare. Sticlele vor fi prevazute cu etichete privind continutul acestora.

Art. 419

La amestecarea solutiilor, se interzice turnarea azotatului de argint in solutie de hidroxid de sodiu sau de amoniac, fiind permisa numai turnarea solutiei diluate de hidroxid de sodiu sau de amoniac in cea de azotat de argint.

Art. 420

Solutia amoniacala de azotat de argint se poate prepara cu maximum o zi inainte de argintare.

Art. 421

Se interzice agitarea sau amestecarea violenta a solutiei de argintare.

Art. 422

Dupa colectarea argintului, lichidul rezultat se va deversa la canal numai dupa verificarea absentei compusilor de clor.

In cazul in care, in lichid se formeaza compusi de clor, deversarea acestuia se va face numai dupa neutralizare.

Art. 423

La manipularea acidului sulfuric, clorhidric si a substantelor caustice se va utiliza echipamentul individual de protectie care sa asigure protectia integrala a lucratorilor la contactul accidental cu aceste substante.

Art. 424

Locurile de manipulare a acizilor si substantelor caustice vor avea pardoseala si instalatia electrica protejata antiacid si vor fi dotate cu substante neutralizante pentru a se putea interveni in cazul scurgerilor accidentale.

Art. 425

Transportul ambalajelor continand acizi la locurile de munca se va realiza cu carucioare speciale, controlandu- se in prealabil integritatea ambalajului.

6.9. Lacuirea si vopsirea geamurilor peliculizate

Lacuirea

Art. 426

Incaperile si instalatiile in care se realizeaza operatiile de lacuire vor indeplini conditiile prevazute la art.676, 677 si 678.

Art. 427

Operatiile de aplicare a stratului protector la oglinzi, prin pulverizare, se vor efectua numai sub nisa inchisa si ventilata mecanic.

Art. 428

In cazul in care, aplicarea stratului protector se realizeaza cu pensula, operatia se poate efectua in aer liber, daca substantele utilizate pentru acoperire sunt netoxice.

Art. 429

Interventiile la instalatiile de lacuire in flux continuu se vor efectua numai de catre personal autorizat si numai dupa debransarea sursei de alimentare cu energie electrica si avertizarea, prin placute avertizoare, impotriva pornirilor accidentale.

Art. 430

Se interzice fumatul sau utilizarea focului deschis in spatiile in care se realizeaza lacuirea, inclusiv in perioadele de stationare a instalatiilor de lacuire.

Vopsirea

Art. 431

Incaperile destinate vopsirii si uscarii oglinzilor vor indeplini conditiile prevazute la art.679.

Art. 432

Se interzice fumatul si folosirea focului deschis in incaperile destinate vopsirii sau uscarii.

Art. 433

Substantele utilizate pentru operatia de vopsire se vor aduce zilnic, in recipiente inchise etans.

Art. 434

Recipientele in care se pastreaza diluantii si alcoolul industrial pentru dizolvarea serlacului vor fi inchise etans si se vor depozita in spatii special amenajate, fiind interzisa depozitarea lor in spatiile destinate vopsirii.

Art. 435

In timpul lucrului, in incaperea de vopsit se va afla un singur recipient (bidon de 20- 25 kg) cu vopsea, inchis etans, din care periodic, pe masa de lucru se vor turna cantitati mici - in vasul de diluare - pentru pensulare.

Uscarea

Art. 436

Uscarea oglinzilor vopsite se va realiza in spatii special amenajate, bine aerisite.

Art. 437

Asezarea oglinzilor pentru uscare se va face numai in rafturi speciale.

Art. 438

Depozitarea oglinzilor uscate se va face pe stative din lemn, iar stivuirea acestora se va realiza pe suprafete fara denivelari; rezemarea stativelor se va face sub un unghi de minimum 15o fata de verticala, pe elemente de constructie rezistente.

Art. 439

Intre foile de oglinzi depozitate spate in spate se vor aseza pene distantiere din lemn.

Art. 440

Prinderea foilor de oglinzi, pentru manipularea si transportul lor, se va face cu ambele maini si de la mijlocul laturilor, pe lungime, in pozitie verticala.

Art. 441

Echipamentul de lucru pentru efectuarea operatiilor de lacuire- vopsire va fi obligatoriu confectionat din bumbac.

6.10. Curbarea geamului

Prevederi comune tuturor procedeelor de curbare

Art. 442

Inainte de inceperea lucrului se vor verifica functionalitatea instalatiilor, valorile parametrilor prestabiliti, existenta si integritatea aparatorilor de protectie.

Se va verifica integritatea si functionalitatea instalatiilor auxiliare aferente liniilor tehnologice (de alimentare cu gaz, apa, energie electrica, aer comprimat).

Art. 443

Se va verifica integritatea formelor si/sau sabloanelor de curbare si a dispozitivelor de prindere si actionare.

Art. 444

Dupa efectuarea operatiilor de reglare, revizii si/sau reparatii, daca la probele de mers in gol sau in sarcina apar disfunctiuni, vibratii sau socuri, functionarea instalatiilor este permisa numai dupa efectuarea completa a tuturor remedierilor ce se impun.

Art. 445

Locurile special amenajate pentru supravegherea instalatiilor si a cailor de acces la si de la instalatii se vor mentine curate si se vor marca in functie de destinatia lor.

Art. 446

Parametrii cuptorului de incalzire se vor supraveghea si asigura permanent.

Art. 447

La functionarea cuptoarelor de incalzire si curbare cu gaz metan sau electrice, se vor respecta prevederile la care s- au facut referiri in capitolul 5.

Art. 448

In cazul utilizarii cuptoarelor de curbare cu incalzire electrica, se interzice schimbarea rezistentelor defecte fara intreruperea alimentarii cu energie electrica de la tabloul central si fara avertizarea, prin placute avertizoare, a operatiei respective.

Art. 449

In timpul functionarii instalatiei de curbare, elementele de actionare, cuplare si preluare, se vor verifica periodic astfel incat sa se evite supraincalzirea acestora sau aparitia socurilor.

Art. 450

Pentru evitarea spargerilor si efectuarea corecta a operatiilor de curbare, se va asigura permanent respectarea vitezei de deplasare a geamului de la cuptor la forma de curbare sau, dupa caz, intre mecanismele de pozitionare.

Curbare in flux continuu

Art. 451

Pentru comanda si controlul fluxului tehnologic al liniei de curbare pe orizontala a geamului, se vor respecta prevederile la care s- au facut referiri in subcapitolul 3.3.

Art. 452

In cazul in care, in timpul functionarii liniei tehnologice de curbare, apar defectiuni, operatiile de remediere se vor efectua numai de catre lucratori autorizati, cu instalatiile deconectate de la sursele de alimentare (electrice sau de alta natura) si cu avertizarea, prin placute avertizoare, a operatiilor respective.

Art. 453

La prinderea geamului pe conveiorul de alimentare al cuptorului de incalzire - la procedeul de curbare pe verticala - se vor verifica clestii de suspendare, integritatea acestora si reglarea lor in functie de grosimea si greutatea geamului.

In zona de actionare a conveiorului, se interzice stationarea lucratorilor.

Art. 454

In cazul producerii de spargeri de geam, cioburile rezultate vor fi imediat evacuate, oprindu- se, dupa caz, instalatia unde s- a produs spargerea.

Curbarea in cuptoare fixe

Art. 455

Operatiile de introducere a geamului in cuptor si fixarea pe forma, precum si cele de scoatere din cuptor a geamului curbat, se vor efectua astfel incat sa se evite spargerea geamului si accidentarea lucratorului.

La efectuarea acestor operatii se vor utiliza mijloace individuale de protectie impotriva spargerii accidentale a geamului.

Art. 456

La asezarea geamului pe formele inelare se va evita lovirea acestuia de elementele de constructie ale caruciorului.

Geamurile de dimensiuni mari se vor manipula de catre doi lucratori.

Art. 457

Manevrarea caruciorului incarcat la introducerea si scoaterea din cuptor se va face prin impingere lenta, evitarea lovirii de canturile usii si utilizand traseele amenajate.

6.11. Securizarea termica (calirea)

Conditii de lucru

Art. 458

Parametrii cuptorului electric vor fi asigurati si verificati permanent.

Art. 459

Se interzice lasarea fara supraveghere a cuptorului electric, in timpul functionarii.

Art. 460

Orice defectiune la instalatiile electrice se va remedia imediat, de catre un personal autorizat, dupa scoaterea de sub tensiune a acestora si avertizarea, prin placute avertizoare, a interventiei respective.

Art. 461

Inainte de inceperea lucrului, se va verifica intreaga instalatie de racire (ventilare, etc.) pentru asigurarea parametrilor stabiliti pentru diversele zone ale liniei tehnologice.

Art. 462

Foile de geam care prezinta fisuri, incluziuni sau margini rupte nu vor fi supuse procesului de securizare.

Art. 463

Carucioarele pentru transportul geamului in halele de securizare vor avea bandajele rotilor complete si bare pentru facilitarea manevrarii acestora.

Carucioarele se vor incarca uniform, pentru asigurarea stabilitatii in timpul transportului, iar manevrarea lor se va realiza numai prin impingere.

Se interzice marirea capacitatii de incarcare a carucioarelor fata de cea prevazuta prin proiectul initial.

Art. 464

Inainte de incarcarea foilor de geam pe caruciorul de transport, se va face sortarea acestora in functie de grosime, fiind interzisa incarcarea caruciorului cu geamuri de grosimi diferite.

Art. 465

Deplasarea carucioarelor cu geam este permisa numai dupa asigurarea cu ramele de siguranta.

Art. 466

La manipularea geamurilor de dimensiuni mari, se vor utiliza palmare cu aderenta marita.

Instalatia de securizare pe orizontala

Art. 467

Functionarea transportului aferent instalatiei de securizare pe orizontala este permisa numai dupa ce se verifica prezenta aparatorilor de protectie.

Art. 468

Daca in timpul functionarii se constata vibratii, socuri sau zgomote nepermise, transportorul se va opri, iar defectiunile se vor remedia de catre personalul autorizat numai dupa deconectarea de la sursa de alimentare electrica si afisarea interventiei prin placute avertizoare.

Art. 469

In timpul functionarii transportorului se va verifica periodic starea de functionare a lagarelor si a elementelor de cuplare.

Art. 470

Se interzice stationarea sau circulatia sub linia transportorului, pe aceste trasee fiind afisate placute avertizoare.

Art. 471

Supravegherea instalatiei de securizare, in special zona de racire rapida, se va realiza astfel incat sa se evite pericolul de contact cu elementele mobile incalzite ale instalatiei.

Art. 472

In cazul in care se produc spargeri de geam, se vor curata, de fiecare data, cioburile rezultate.

Curatarea sau indepartarea cioburilor se va face, dupa caz, cu oprirea instalatiei din zona in care s- a produs spargerea.

Instalatia de securizare pe verticala

Art. 473

La liniile tehnologice de securizare pe verticala, elementele de prindere a geamurilor vor fi controlate si curatate, asigurandu- se capacitatea de prindere prin reglarea corecta a mecanismelor in functie de grosimea si greutatea geamului.

Art. 474

In timpul manevrarii mecanizate a geamului pentru usi si vitrine, lucratorii nu vor sta in zona de actionare a instalatiei de ridicat la care se adauga si dimensiunea maxima a geamului manevrat.

Art. 475

La fixarea geamului in dispozitivele de prindere, se vor respecta urmatoarele prevederi:

a) pentru dimensiunile mai mari, care necesita minimum 3 clesti, se prinde geamul bucata cu bucata;

b) pentru dimensiunile mai mici, nu se permite prinderea a mai mult de doua bucati deodata.

Art. 476

Geamurile securizate se aseaza pe carucioarele speciale, de catre unul sau mai multi lucratori in functie de dimensiunea geamului, astfel incat greutatea pe lucrator sa nu depaseasca prevederile normelor generale de protectie a muncii.

Art. 477

Operatiile de schimbare a matritei pentru geamurile curbate se vor efectua numai dupa deconectarea instalatiei de alimentare cu energie electrica si avertizarea prin placute avertizoare a interventiei respective.

Art. 478

La efectuarea probelor de rezistenta a geamului securizat, lucratorii vor verifica fixarea corecta in dispozitivele de prindere, iar la manevrarea greutatilor de incercare vor avea grija ca in apropierea zonei de incercare sa nu se afle alti lucratori.

6.12. Imbinarea cu folii organice in produse multistrat

Art. 479

Se interzice inceperea lucrului fara a se verifica starea si functionalitatea instalatiilor si a aparatelor de control, parametrii microclimei camerei de depozitare a foliilor organice, existenta si integritatea aparatorilor de protectie, a legaturilor de impamantare, a covoarelor sau a podetelor electroizolante.

Art. 480

Se interzice fumatul sau folosirea surselor de foc in camera de climatizare si depozitele de folie.

Art. 481

Se interzice utilizarea foilor de geam care prezinta fisuri sau alte defecte.

Art. 482

Se interzice utilizarea autoclavei, daca in timpul functionarii, parametrii acesteia nu se mentin la valorile prestabilite.

Art. 483

Inainte de incarcarea autoclavei, se vor evacua eventualele reziduuri sau alte materiale existente in interiorul acesteia.

Art. 484

La pornirea autoclavei se va verifica functionarea corecta a aparatelor de masurare a presiunii.

Art. 485

Deschiderea autoclavei este permisa numai dupa ce presiunea interioara este egala cu presiunea mediului ambiant.

Art. 486

La scoaterea din matrita a geamului duplex sau triplex si efectuarea controlului vizual al acestuia, se interzice rezemarea geamului pe picior sau pe orice alta parte a corpului.

Art. 487

In timpul functionarii masinilor si a instalatiilor liniei tehnologice, sunt interzise interventiile pentru remedierea defectarilor.

Art. 488

Pentru remedierea defectarilor se va opri instalatia respectiva, se va intrerupe tensiunea de alimentare si se va anunta conducatorul locului de munca; remedierile se vor efectua numai de lucratori autorizati, sub supravegherea conducatorului locului de munca.

Art. 489

In timpul functionarii instalatiilor, lucratorii vor purta echipamentul individual de protectie adecvat fiecarui loc de munca.

Art. 490

La utilizarea cuptoarelor de curbare, se vor aplica prevederile la care s- au facut referiri in subcapitolul 6.10.

Art. 491

Interventiile in timpul functionarii cuptoarelor de curbare cu o singura matrita, pentru pozitionarea corecta a geamului, sunt permise numai utilizand vergele electroizolante si de pe covoare sau podele electroizolante.

Art. 492

Actionarea liftului cuptorului de curbare este permisa numai dupa asigurarea ca, in spatiul de lucru al acestuia, nu se afla lucratori.

Spatiul in care functioneaza acesta va fi imprejmuit cu plasa de sarma pentru interzicerea accesului sub lift.

6.13. Asamblarea in panouri termo si fonoizolatoare

Asamblarea manuala

Art. 493

Operatiile de amestecare a substantelor adezive si aplicarea acestora pe geam se vor efectua in spatii special amenajate conform prevederilor art.680.

Art. 494

Amestecarea substantelor adezive pentru formarea chitului se va realiza in instalatii speciale.

Art. 495

In cazul in care amestecul se realizeaza manual - numai pentru cantitati reduse - operatia se va executa intr- un loc special amenajat, sub nisa inchisa si ventilata mecanic.

Art. 496

La utilizarea substantelor adezive pentru fabricarea panourilor termo si fonoizolatoare, lucratorii vor purta echipament individual de protectie, care sa le asigure protectia la contactul cu substantele toxice.

Art. 497

Inainte de inceperea lucrului cu chitul, lucratorii isi vor aplica pe maini un strat protector de unguent, iar dupa terminarea lucrului se vor spala pe maini cu apa si sapun.

Art. 498

Se interzice utilizarea foilor de geam care prezinta fisuri.

Art. 499

Asezarea foilor de geam pe mesele de lipit se va face la marginea mesei, pentru a se evita degajarile de gaze in momentul lipirii.

Art. 500

Inainte de inceperea operatiei de lipire, se va verifica si pune in functiune instalatia de ventilare individuala.

Art. 501

Lucratorii care utilizeaza aparate electrice de lipit vor purta echipament individual de protectie electroizolant, iar masa pe care se face lipirea va fi asigurata pe toate laturile cu covoare electroizolante.

Art. 502

La spalarea periodica a dispozitivelor si a sculelor utilizate la aplicarea substantelor adezive, cu solutii de apa si soda caustica, se va utiliza echipament individual de protectie adecvat pentru prevenirea contactului cu soda caustica.

Asamblarea mecanizata

Art. 503

Pornirea si functionarea instalatiilor utilizate pentru asamblarea mecanizata a panourilor termoizolante se va permite numai dupa efectuarea reglajelor corespunzatoare si obtinerea parametrilor prestabiliti (viteza de lucru, curse de reglaj, gabarite de miscare).

Art. 504

Inainte de pornirea instalatiei se va verifica existenta si integritatea aparatorilor de protectie ale elementelor mobile si ale gabaritelor de lucru.

Art. 505

Orice interventie la masinile si instalatiile din flux se vor efectua de catre personal autorizat, dupa asigurarea impotriva pornirilor accidentale.

Art. 506

In cazul asamblarii mecanizate cu rasini, spatiile de lucru vor fi ventilate mecanic, iar instalatiile electrice aferente vor fi in constructie antiex.

Art. 507

Evacuarea cioburilor produse in instalatii se va face dupa oprirea acestora, iar acolo unde este cazul, dupa racirea elementelor fierbinti.

Art. 508

La utilizarea propanului si a oxigenului se vor aplica prevederile normelor specifice de securitate a muncii pentru aceste activitati.

Art. 509

Punerea foilor de geam pe conveiorul de metalizare se va face de catre doi lucratori, iar asezarea lor la margine se va face lent.

Art. 510

Se interzice curatarea dispozitivului de alimentare a latimii benzii metalizate pe geam, in timpul functionarii instalatiei.

Art. 511

Se interzice trecerea pe sub conveiorul instalatiei de metalizat geam in timpul functionarii.

Art. 512

Se interzice evacuarea geamurilor sparte din masina de spalat fara oprirea acesteia si scoaterea de sub tensiune.

Art. 513

Se interzice intrarea lucratorilor in tunelul transportorului meselor sau in cuptorul de uscare in timpul functionarii acestora.

Operatiile de interventii, remedieri etc. sunt permise numai dupa scoaterea instalatiei de sub tensiune si scaderea temperaturii incintei cuptorului la valoarea temperaturii mediului ambiant.

6.14. Emailarea geamului

Art. 514

Operatiile de pregatire a emailurilor se vor efectua in incaperi special amenajate, conform prevederilor art.681.

Art. 515

Aplicarea emailurilor pe suprafata geamului se va efectua sub nisa ventilata mecanic.

Art. 516

Lucratorii care efectueaza operatiile de pregatire a emailului vor purta echipament individual de protectie care sa asigure protejarea lor la contactul accidental cu substantele utilizate.

La aplicarea emailului pe suprafata geamului, lucratorii vor purta obligatoriu ochelari de protectie.

Art. 517

Instalatiile si agregatele utilizate la prepararea si aplicarea emailurilor precum si cele de iluminat si ventilare, vor indeplini conditiile prevazute la art.682.

Art. 518

Se interzice utilizarea foilor de geam care prezinta fisuri, in procesul de emailare.

Art. 519

Inainte de inceperea lucrului, se vor verifica racordurile de aer comprimat.

Art. 520

Geamurile acoperite cu email se vor depozita pe rastele de asteptare, in camere perfect uscate.

Art. 521

La manipularea si transportul geamului emailat, se vor respecta prevederile la care s- au facut referiri in subcapitolul 4.1.

Art. 522

La operatiile de securizare a geamurilor emailate, se vor aplica prevederile la care s- au facut referiri la subcapitolul 6.11.

6.15. Serigrafierea geamului

Conditii de lucru

Art. 523

Spatiile in care se desfasoara serigrafierea vor indeplini conditiile prevazute la art.683.

Art. 524

Vopselele, lacurile si solventii se vor pastra in vase inchise etans; depozitarea lor se va face in incaperi si dulapuri special destinate.

Art. 525

In spatiile de serigrafiere se interzice fumatul precum si servirea mesei.

Art. 526

Prepararea vopselelor termoplaste se va efectua numai in cantitati care sa nu conduca la formarea de amestecuri explozive si in incaperi special destinate prevazute cu ventilare mecanica.

Art. 527

Inainte de pornirea masinilor se va verifica capacitatea de absorbtie a dispozitivelor de prindere prin vid.

Art. 528

Geamurile care prezinta defectiuni nu vor fi supuse procesului de serigrafiere.

Art. 529

In timpul functionarii masinilor, se interzice stationarea persoanelor straine de locul munca in jurul masinii.

Art. 530

In vederea prevenirii accidentarii prin spargerea geamului, masina va fi bine reglata.

Art. 531

In timpul functionarii masinii, se interzice indepartarea cioburilor sparte.

Art. 532

Curatarea sitelor se va face numai in locuri special amenajate, sub nisa ventilata mecanic.

Schimbarea sitelor se va face numai cu masina oprita si deconectata de la sursa de energie electrica.

Art. 533

La sfarsitul lucrului sitele si racletii se vor curata conform art.532.(1). Deseurile ramase dupa curatarea sitelor si a racletilor se vor depozita in locuri special amenajate, fara surse de foc si care sa permita o buna aerisire.

Tratarea termica

Art. 534

Pentru lucrul in conditii de securitate la cuptorul de tratare termica, se vor respecta prevederile la care s- au facut referiri in capitolul 5.

Art. 535

La curatarea mesei masinii se va utiliza echipament individual de protectie adecvat asigurandu- se permanent ventilarea locului de munca.

7. Spalarea geamului

Spalarea mecanizata

Art. 536

Masina de spalat geamuri va fi reglata in functie de dimensiunile foilor de geam astfel incat, in timpul operatiei de spalare, sa nu existe surse de vibratii, socuri sau intreruperi.

Art. 537

Pornirea si oprirea masinii se va face numai cu manusi electroizolante si numai de pe podete electroizolante.

Art. 538

Pornirea transportorului cu role se va face numai dupa punerea in functiune a alimentarii cu apa si a periilor de spalare.

Art. 539

Se interzice lasarea fara supraveghere a masinii, in timpul functionarii acesteia.

Art. 540

Transportul pachetelor de geam se va face numai cu ajutorul rastelelor (caprelor) utilizand ramele de siguranta.

Spalarea si stergerea manuala a geamului

Art. 541

Spalarea si stergerea manuala a geamurilor se va face numai in pozitie orizontala, pe mese special amenajate astfel incat intreaga suprafata a geamului sa fie sprijinita pe masa.

Art. 542

Inainte de spalare, foile de geam se vor verifica pentru a nu prezenta fisuri sau ciobituri.

Art. 543

Spatiul din jurul meselor de sters se va mentine liber pentru a permite manipularea de geam.

Art. 544

La spalarea sau curatarea geamurilor cu muchii neprelucrate, se va utiliza echipament individual de protectie adecvat si se va evita contactul direct cu muchiile taioase.

Art. 545

Geamurile spalate si sterse se vor depozita pe rastele din lemn si vor fi stivuite in locuri special amenajate.

Art. 546

In cazul in care pentru curatarea geamurilor se utilizeaza alcool industrial se interzice fumatul si prezenta surselor de foc deschis in incaperile de lucru.

Alcoolul industrial se va pastra in locuri special amenajate si in recipiente inchise etans.

8. Sortarea geamului

Art. 547

Prevederile acestui capitol se vor aplica la toate activitatile care includ si activitatea de sortare a geamurilor.

Art. 548

La sortarea geamurilor, lucratorii vor purta echipament individual de protectie impotriva spargerii accidentale a foilor de geam in timpul manipularii.

Art. 549

Caile de acces ale incaperilor in care se desfasoara sortarea, vor avea dimensiuni care sa permita deplasarea dispozitivelor de transport incarcate, fara pericol de accidentare, iar pardoseala va fi bine intretinuta, fara denivelari si eliberata de orice material care ar putea provoca socuri sau rasturnari.

Art. 550

Prinderea foilor de geam se va face cu palmare de cauciuc, separat una cate una si numai de partea superioara a acestora. Se interzice sprijinirea foii de geam pe orice parte a corpului.

Art. 551

Manipularea foilor de geam groase de 3, 4, 5 si 6 mm cu lungimea de 1,60 m se va efectua de catre cel putin doi lucratori.

Art. 552

Foile de geam la care s- au constatat fisuri se vor aseza pe rastele (capre) separate, pentru a fi transportate la recuperare.

Cioburile mari, recuperabile se vor depune si transporta numai pe carucioare speciale.

Art. 553

Deplasarea manuala a rastelelor (caprelor) se va efectua numai impingandu- se de la unul din capete, fiind interzisa tragerea lor in directia de mers.

Art. 554

Pentru conducerea rastelului (caprei) cu geam, se va sta numai lateral.

Art. 555

Rastelele cu geam sortat se vor depozita numai in locurile destinate acestui scop. Se interzice depozitarea rastelelor cu geam pe caile de acces din sectii.Art. 556

Pachetele cu geam de pe rastele (capre) sau carucioare se vor asigura contra caderii cu ramele de siguranta, atat pe perioada de stationare cat si pe durata deplasarii.

Art. 557

Se interzice sprijinirea lucratorilor de rastelele (caprele) pe care sunt depozitate geamuri.

9. Ambalarea produselor finite

Art. 558

Pentru activitatea de ambalare a geamului se vor amenaja spatii destinate acestui scop in conformitate cu prevederile art.684.

Art. 559

Spatiile pentru ambalat vor fi asigurate permanent cu sistem de iluminat corespunzator si vor fi mentinute curate.

Art. 560

Lazile goale si materialul de ambalaj se vor depozita in locuri special destinate.

Art. 561

Lazile goale pentru ambalarea geamului cu dimensiuni pana la 100 x 160 cm vor fi manevrate de catre un singur lucrator, iar cele care depasesc aceste dimensiuni vor fi manevrate de doi sau mai multi lucratori astfel incat greutatea pe persoana sa nu depaseasca limitele prevazute de Normele generale de protectie a muncii.

Art. 562

Transportul lazilor goale pentru ambalare se poate face manual numai pe distante sub 25 m, una cate una.

Transportul pe distante mai mari de 25 m se va realiza cu carucioare tractate manual sau cu mijloace mecanizate.

Art. 563

Lazile se vor aseza pe suprafete netede, fara alte corpuri sub ele care sa conduca la inclinarea si dezechilibrarea lor. Se permite asezarea simetrica pe rigle egale care sa permita prinderea lazilor cu dispozitive mecanice pentru manipulare si transport.

Art. 564

La transportul foilor de geam si asezarea in lada se vor respecta urmatoarele prevederi:

a) geamul de 2 - 4 mm grosime, la dimensiunile maxime de 1,30 x 1,60 m pot fi manipulate de catre un singur lucrator;

b) geamurile de 2 - 8 mm grosime care depasesc masa de 20 kg precum si cele de 2 - 4 mm grosime dar mai mari de 1,60 m, vor fi transportate de catre doi lucratori.

Art. 565

Se interzice manipularea geamului profil cu defecte (piatra, crapaturi etc.).

Art. 566

Profilele de la 2 m lungime in sus se vor manipula de catre doi lucratori.

Art. 567

Profilele se vor ambala la ambele capete si se vor transporta la depozite.

Art. 568

Dupa ambalare se vor controla lazile, iar cuiele iesite in afara se vor scoate si se vor bate corect.

Art. 569

Se interzice sprijinirea lazilor cu geam de stalpii sau peretii incaperii, daca acestia nu sunt special amenajati si consolidati pentru acest scop.

Art. 570

La depunerea foilor de geam in lazile pentru ambalare, rezemarea lazilor se va face su o inclinare de minimum 150 fata de verticala.

Art. 571

Se interzice urcarea lucratorilor pe lazi indiferent daca acestea sunt pline sau goale.

Art. 572

Geamul ambalat se va transporta ritmic la depozit pentru a preveni blocarea cailor de circulatie a incaperilor de ambalat.

10. Depozitarea produselor finite

Conditii de lucru

Art. 573

Caile de acces la depozitul de produse finite, precum si cele din interiorul sau, vor fi intretinute corespunzator, vor fi marcate conventional si vor avea suprafata neteda.

Art. 574

In depozitul de produse finite fumatul si focul deschis sunt interzise.

Art. 575

La depozitarea geamului ambalat se interzice blocarea gurilor hidrantilor pentru a se putea interveni rapid in cazul unui eventual inceput de incendiu.

Art. 576

Iluminatul in incinta depozitului se va asigura astfel incat, operatiile de depozitare si incarcare - descarcare sa decurga in conditii de securitate.

Art. 577

Depozitarea geamului ambalat se va face in stive, cu respectarea prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.

Art. 578

Se interzice lucratorilor sa insoteasca lazile cu geam sau goale in ascensoarele de marfuri.

Art. 579

Se interzice incarcarea ascensorului peste sarcina admisa. Gabaritul ascensorului si starea tehnica a acestuia se vor verifica zilnic de catre lucratori autorizati in acest scop.

Art. 580

Ascensoarele de marfa cu insotitor vor fi deservite de catre persoane autorizate, cu respectarea instructiunilor ISCIR.

Art. 581

Se interzice utilizarea ascensoarelor defecte sau repararea acestora in timpul functionarii.

Art. 582

In cazul utilizarii toboganelor, pentru coborarea lazilor cu geam la nivele inferioare, acestea vor fi dotate cu sisteme de franare a lazilor.

Art. 583

In zona inferioara, toboganul se va ingradi pe ambele parti laterale.

Art. 584

Asezarea lazilor cu geam in depozit se va face astfel incat acestea sa nu cada din pozitia in care sunt puse, iar pentru o manipulare usoara si fara pericole, lazile se vor aseza pe dimensiuni si calitati.

Art. 585

Lazile vor fi bine sprijinite si fixate, astfel incat, in cazul indepartarii unei lazi, cele care raman sa nu se rastoarne.

Art. 586

Intre stivele de lazi se vor asigura cai de acces care sa permita, in conditii de securitate, manevrarea lazilor, urcarea lor pe caruciorul de transport si transportul la mijlocul de incarcare.

Art. 587

Lazile cu geamuri mari, de 60 x 120 cm, se vor manipula de catre doi lucratori.

Art. 588

Operatiile de incarcare a marfii in mijloacele de transport vor fi organizate si conduse de catre o persoana instruita si numita in acest scop, care va asigura toate masurile desfasurarii activitatii in conditii de securitate.

Art. 589

Prinderea lazii cu cablul de legare se va face numai pe rama de la baza lazii, pentru evitarea desprinderii acesteia si alunecarea foilor de geam.

Art. 590

La incarcarea vagoanelor se va controla in prealabil starea acestora, asigurandu- se cu saboti impotriva deplasarii.

Art. 591

Legatura dintre vagon si rampa se va face cu un podet metalic bine fixat.

Art. 592

In timpul noptii, vagonul va fi iluminat interior cu lampa portativa, la tensiunea de 24 V.

Art. 593

Carucioarele cu marfa se vor manevra numai prin impingere.

Art. 594

La efectuarea operatiilor de incarcare a marfii cu mijloace mecanizate (electrocare si motostivuitoare) acestea vor fi pilotate la intrarea in vagon.

Art. 595

Operatiile de legare sau dezlegare a vagoanelor se vor realiza numai de catre lucratori autorizati in acest scop.

Art. 596

Se interzice manevrarea vagoanelor in timpul efectuarii operatiilor de incarcare a acestora.

Art. 597

Dupa incarcarea vagoanelor, se vor inchide corect toate usile, obloanele si peretii mobili, asigurandu- se cu carligele montate in acest scop.

Art. 598

La incarcarea vagoanelor, lucratorii vor fi instruiti suplimentar pentru respectarea normelor de securitate a muncii specifice activitatilor din cadrul CF.

Art. 599

La incarcarea autovehiculelor cu marfa se va avea grija ca acestea sa fie asigurate impotriva deplasarii si sa se afle cat mai aproape de locul de incarcare.

Art. 600

Se interzice folosirea podetelor sau a planurilor inclinate la o greutate mai mare decat rezistenta acestora.

Art. 601

Urcarea si coborarea se vor efectua numai pe scara destinata acestui scop.

Art. 602

La incarcarea marfii in autovehicule, inaltimea rampei de incarcare va fi egala cu inaltimea podelei autovehiculului.

Art. 603

Transportul geamului profil se va face in pozitie orizontala. Geamul profil cu o lungime mai mare de 2 m se va manipula de catre doi lucratori.

Art. 604

Se interzice ridicarea sau transportul geamului profil pe deasupra capului sau pe partea lata a profilului. Transportul se face numai pe cant, sprijinit de partea laterala a corpului.

Art. 605

In cazul incarcarii rafturilor cu profile in autocamioane special amenajate, cu ajutorul automacaralei, prinderea cablurilor in carlige se va face numai de catre lucratorii autorizati ca legatori de sarcina.

Art. 606

In timpul ridicarii raftului cu profile, lucratorii vor sta lateral pentru evitarea accidentarii in cazul in care din dispozitivul de ridicare s- ar desprinde cioburi sau alte materiale.

Art. 607

La incarcarea geamului cu macaraua, greutatea incarcaturii ridicate nu va depasi sarcina maxima admisa.

Art. 608

Este interzisa functionarea mecanismelor de ridicat fara indicatorul de sarcina corespunzator.

Art. 609

Instalatiile de ridicat vor fi prevazute cu limitatoare de sarcina si de cursa.

Art. 610

Toate operatiile si manevrele care se executa se vor efectua fara socuri, iar lucratorii nu vor sta sub sarcina.

Art. 611

Se interzice a se executa miscari dintr- un sens in altul fara oprirea macaralei la pozitia 'zero'.

Art. 612

Inainte de deplasarea incarcaturii cu ajutorul macaralei, pe plan orizontal, aceasta va fi ridicata la o inaltime de cel putin 0,5 m deasupra eventualelor obstacole intalnite in raza de actiune a macaralei.

Art. 613

Se interzice accesul in raza de actiune a instalatiei de ridicat.

Art. 614

Se interzice ridicarea incarcaturilor folosind carligul mecanismului de ridicat , daca elementele de legare a sarcinilor (cablurilor) sunt oblice sau rasucite.

Art. 615

Cablurile de legare vor fi asezate sub incarcatura de ridicat 'uniform', fara noduri sau ochiuri.

Art. 616

Se interzice ridicarea ramelor si a rastelelor (caprelor) cu geam vrac, care au foi crapate sau sparte, precum si a lazilor cu geam, care nu sunt bine prinse in cuie, sunt confectionate din cherestea necorespunzatoare sau au dimensiuni necorespunzatoare.

Art. 617

Este interzis a se parasi mecanismul de ridicat cu greutatea suspendata.

Art. 618

Se interzice urcarea lucratorilor pe sarcinile manevrate.

Art. 619

Se interzice deplasarea sarcinilor deasupra lucratorilor sau trecerea acestora pe sub sarcinile suspendate.

11. Repararea si intretinerea cuptoarelor de topire a sticlei

Art. 620

Pentru orice interventii la cuptoare si anexe, pe baza identificarii pericolelor si a evaluarii nivelului de risc, se va stabili un plan de lucru, aprobat de conducerea tehnica, cu instructiuni concrete ce urmeaza a fi aplicate in situatiile respective, care va fi adus la cunostinta lucratorilor.

Orice interventie se va desfasura pe baza planului si a instructiunilor de lucru stabilite, in toate cazurile de catre lucratori autorizati, sub supraveghere de specialitate si indrumarea conducerii tehnice.

Pentru rezolvarea unor situatii noi, neobisnuite (nepracticate) se va evalua cu atentie nivelul de risc al interventiei si, in functie de caz, se va decide modul de solutionare, avand prioritate securitatea lucratorilor.

Art. 621

Inainte de inceperea interventiilor la cuptoare, responsabilul lucrarii respective va efectua instructajul de securitate a muncii si va stabili sarcini precise pentru fiecare membru al echipei de lucru, in vederea asigurarii conditiilor de securitate a muncii.

Se vor verifica toate uneltele si sculele de lucru si se va utiliza echipamentul individual de protectie adecvat tipului de interventie.

Art. 622

Pentru interventiile la cald, echipamentul individual de protectie va fi termorezistent, termoizolant si termoreflectant.

In cazul interventiilor la rece (la cuptoare si subsolul acestora) se va purta obligatoriu casca de protectie si, in functie de caz, bocanci cu bombeu metalic.

Schimbarea arzatoarelor in timpul functionarii cuptoarelor

Art. 623

La schimbarea arzatoarelor, lucratorii vor lucra obligatoriu cu uneltele speciale pentru aceasta operatie si vor purta ochelari si manusi de protectie.

Art. 624

Schimbarea arzatoarelor se va face numai de pe podete special amenajate si prevazute cu balustrada.

Art. 625

La schimbarea arzatoarelor se va verifica in prealabil daca robinetele de la gaze au fost inchise, iar focul a fost schimbat pe partea unde nu se lucreaza.

Se interzice schimbarea arzatoarelor pe partea unde arde focul pentru a evita arsurile care se pot produce printr- o eventuala aprindere a gazelor in exteriorul cuptorului.

Reparatii capitale la cuptoare

Art. 626

La efectuarea lucrarilor de reparatii capitale la cuptoare, sunt interzise:

a) utilizarea unor documentatii de executie de la reparatiile anterioare. Documentatia de executie pentru reparatiile capitale si curente trebuie sa contina evaluarea starii tehnice concrete a cuptorului la momentul respectiv;

b) utilizarea unor materiale refractare cu calitati diferite fata de cele prevazute prin documentatia de executie a lucrarii (proiectul de executie);

c) schimbarea sau inlocuirea caracteristicilor elementelor care compun structura de rezistenta a cuptorului, prevazute prin documentatia de executie a lucrarii (proiectulul de executie).

Art. 627

La efectuarea lucrarilor de reparatii capitale la cuptoare cu ajutorul tertilor, in protocolul incheiat se vor stabili masurile si responsabilitatile ce revin fiecarei parti pentru asigurarea conditiilor de securitate a muncii.

Scurgerea sticlei si oprirea focului

Art. 628

Pentru scurgerea sticlei si oprirea focului se vor respecta, urmatoarele prevederi:

a) se va anunta formatia de prevenire si stingere a incendiilor care va lua toate masurile necesare impotriva eventualelor incendii si va asigura supravegherea permanenta a desfasurarii lucrului in conditii de securitate;

b) se vor lua masuri de intrerupere a energiei electrice la masinile de tras si instalatiile aferente cuptorului care nu influenteaza procesul de ardere (alimentare cu amestec, racire cuva etc.);

c) locul in care urmeaza a se scurge sticla incandescenta se va ingradi si avertiza prin placute avertizoare;

d) se va asigura scurgerea masei de sticla intr- un bazin de scurgere prin intermediul unui canal de legatura metalic permanent udat cu o cantitate suficienta de apa pentru realizarea fritarii;

e) operatia de scurgere a sticlei se va efectua de catre zidarii samotori, sub supravegherea si indicatiile conducerii tehnice;

f) lucratorul care scoate dopul de samota va avea experienta pentru executarea acestei operatii si va fi dotat cu echipament individual de protectie termoizolant si termorezistent precum si cu centura de siguranta si franghie pentru ca, in situatia unei eventuale scurgeri bruste a sticlei sa poata fi scos rapid din locul respectiv. Echipa de pompieri va supraveghea in mod deosebit aceasta operatie si va interveni in timp util pentru prevenirea accidentarii lucratorului.

Art. 629

Dupa scurgerea sticlei se va opri focul in cuptor, prin inchiderea robinetelor de la conducta principala a cuptorului, dupa care zidarii vor proceda la astuparea tuturor orificiilor si la inchiderea registrului de aer (subere).

Verificarea prealabila a legaturilor de sustinere a boltii

Art. 630.Reparatiile capitale incep cu verificarea legaturilor metalice de la bolta cuptorului, pentru a nu se produce, in timpul racirii, prabusirea ei accidentala.

Racirea cuptorului

Art. 631

In timpul racirii cuptorului, se va proceda la strangerea progresiva controlata a ancorajelor la bolta, pentru evitarea daramarii boltii in timpul procesului de contractie a materialului refractar.

Demolarea cuptorului

Art. 632

Inceperea demolarii cuptorului se va face la o temperatura la care se poate lucra fara pericol de arsuri. Demolarea va incepe de sus in jos, respectiv de la bolta cuptorului, evitandu- se lucrarile suprapuse.

Art. 633

In cazul in care bolta cuptorului nu este supusa operatiei de demolare, dar se intervine la elementele de sustinere a ei, se va asigura o sustinere provizorie printr- o constructie de rezistenta, independenta.

Art. 634

Zona de lucru in care se face demolarea, repararea cuptorului si asezarea materialelor rezultate de la demolare cat si a materialelor necesare reconstructiei cuptorului, va fi ingradita si avertizata corespunzator.

Art. 635

Blocurile refractare de greutate mare vor fi depuse pe palete sau carucioare speciale si vor fi evacuate imediat din zona de lucru.

Art. 636

La demolare se vor evita ingramadiri de materiale pentru a nu se bloca caile de acces si a nu depasi sarcina maxima admisa a planseelor de lucru.

Art. 637

La evacuarea cioburilor de sticla din bazin, se vor respecta prevederile ISCIR pentru instalatia utilizata la ridicarea acestora.

Art. 638

In cazul in care, masa de sticla din bazin se sparge, in vederea evacuarii, cu dispozitiv special (picambru), se va verifica starea tehnica a acestuia inainte si in timpul lucrului. Daca se constata defectiuni, se va opri lucrul si va fi anuntat conducatorul formatiei de lucru.

Toti lucratorii care desfasoara simultan activitati in bazin, vor purta echipamentul individual de protectie impotriva accidentarii cu particule (cioburi) de sticla.

Zidirea cuptorului

Art. 639

La zidirea cuptorului se vor respecta urmatoarele prevederi:

a) manipularea si depozitarea blocurilor refractare de greutate mare se vor face numai cu mijloace mecanizate, sub supravegherea conducatorului lucrarii. La depozitarea temporara a materialelor refractare in jurul cuptorului, se interzice depasirea sarcinii maxime admise a planseelor de lucru (acolo unde exista plansee);

b) stivuirea refractarelor se va face cu respectarea prevederilor Normelor generale de protectia muncii.

Art. 640

In timpul lucrului la subsolul cuptorului sau la camerele regeneratoare, nu se va lucra la nivelurile superioare, pentru evitarea accidentarilor.

Art. 641

La taierea caramizilor cu masina cu disc se vor aplica normele de securitate a muncii specifice acestei activitati.

Art. 642

In timpul cioplirii blocurilor si a caramizilor refractare, se vor purta, in mod obligatoriu, masca de protectie contra prafului, casca si ochelari de protectie.

Art. 643

Cioplirea manuala a caramizilor pentru profile se va face cu unelte corespunzatoare si echipament individual de protectie adecvat, astfel ca eventualele particule desprinse sa nu produca accidentarea lucratorilor.

Art. 644

Pentru cioplirea manuala a materialelor refractare se vor amenaja spatii de lucru in constructie provizorie si demontabila, dotate cu instalatie de exhaustare si racorduri flexibile.

Art. 645

Planurile inclinate pe care se urca si se coboara din zonele aflate la inaltime vor fi construite rezistent, vor avea pardoseli antiderapante si balustrade de protectie.

Art. 646

Operatiile de strangere si slabire a piulitelor de la tiranti vor fi supravegheate de conducerea tehnica a lucrarii.

12. Prevederi de proiectare

Art. 647

In activitatea de conceptie si proiectare a fluxurilor tehnologice pentru fabricarea geamului, se vor respecta prevederile de securitate a muncii prevazute prin Normele generale de protectie a muncii, normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea geamului si standardele de securitate a muncii.

Art. 648

Prevederile din acest capitol constituie minimum de cerinte de proiectare pentru desfasurarea activitatii de fabricare a geamurilor in conditii de securitate si nu exclud prevederea oricaror altor solutii, la indemana celor ce concep si proiecteaza fluxurile tehnologice, in vederea realizarii unor nivele de securitate mai ridicate.

Art. 649

Activitatile destinate depozitarii si pregatirii materiilor prime in vederea prepararii amestecului se vor desfasura in incaperi special amenajate si cu echipamente care sa asigure etansarea operatiilor tehnologice specifice.

Art. 650

La uscarea nisipului, injectoarele de gaze utilizate vor fi prevazute cu sistem de inchidere automata a gazelor in cazul opririi accidentale a acestora.

Art. 651

Echipamentul tehnic utilizat la uscarea nisipului va asigura izolarea operatiei fata de mediul de munca prin:

- carcasarea jgheabului de evacuare a materiei prime;

- asigurarea etansarii intre elementele mobile si fixe;

- instalatie de captare si retinere a pulberilor la incarcare si descarcare.

Art. 652

La cernerea materiilor prime se va asigura etanseitatea echipamentului fata de mediul de munca.

Sitele vor fi prevazute cu instalatie de captare si retinere a pulberilor.

Art. 653

Transportoarele cu banda utilizate la transportul cioburilor, a materiilor prime sau a amestecului vor fi carcasate pe toata lungimea, legate la instalatia de captare a pulberilor si prevazute cu dispozitive de oprire in caz de urgenta.

Art. 654

Buncarele utilizate pentru depozitari intermediare de materii prime pulverulente, vor fi prevazute cu instalatie de captare si retinere a pulberilor.

Art. 655

Dozarea mecanica a materiilor prime se va efectua cu echipamente care sa permita etansarea operatiei.

Art. 656

Cantarele utilizate la cantarirea materiilor prime pulverulente vor fi prevazute cu dispozitive de compensare a volumelor dizlocate - materie prima si aer.

Art. 657

Amestecarea materiilor prime se va efectua cu utilaje carcasate si prevazute cu dispozitive de compensare a volumelor dizlocate.

Incaperea in care se amplaseaza amestecatorul va fi prevazuta cu ventilare mecanica de siguranta.

Art. 658

La incarcarea si descarcarea materiilor prime in si din amestecator se va asigura etanseitatea acestor operatii.

Art. 659

Buncarele tampon ale cuptoarelor vor fi prevazute cu dispozitive de compensare a volumelor dizlocate.

Art. 660

Gurile de incarcare si alte deschideri in peretii cuptoarelor care, prin pozitia si dimensiunile lor constituie un pericol, vor fi protejate impotriva iesirii flacarii.

Art. 661

Echipamentul de combustie de la cuptoare nu trebuie sa permita intoarcerea flacarii pe conducte.

Art. 662

Pentru evitarea pericolului de explozie la cuptoare sau a avariilor cu urmari foarte grave in situatia caderii elementelor de automatizare, se vor prevedea solutii care sa asigure circuitul deschis al gazelor fara a necesita interventia omului.

Art. 663

Inversarea focului la cuptoare va fi obligatoriu semnalizata si inregistrata.

Art. 664

Inregistrarea temperaturilor din cuptor va fi prevazuta obligatoriu.

Art. 665

La scurgerea sticlei din cuptor se va asigura perfecta fritare a sticlei topite.

Sistemele de fritare vor asigura protectia lucratorilor contra aburului si a masei de sticla topita.

Art. 666

Locurile de munca de la masinile de tras geam pe verticala (sahturile) si de pe platformele de rupere, vor fi asigurate cu ventilare naturala si/sau mecanica.

Art. 667

Platformele metalice si scarile de acces pentru deservirea masinilor de tras geam pe verticala, vor avea asigurate balustrade de protectie, dimensionate conform normelor in vigoare.

Art. 668

Deschiderea scarilor, care se folosesc la urcarea de pe platforma sahturilor la nivelul taietorilor sau manipulatorilor de geam, va fi protejata prin imprejmuire cu plasa de sarma.

Art. 669

Platforma etajului superior de la masinile de tras geam va fi asigurata din materiale ignifugate.

Art. 670

De la nivelul platformei de rupere, zona de iesire a benzii de sticla se va proteja pe o inaltime de minimum 2m cu o plasa de sarma, lasand libera numai partea dinspre care actioneaza lucratorul.

Art. 671

Masinile de slefuit si gaurit geam vor avea instalatia electrica protejata impotriva patrunderii apei, fiind executate in gradul normal de protectie IP4.5 in clasa de protectie II sau III, conform standardelor in vigoare.

Art. 672

Operatia de givrare se va realiza in incaperi prevazute cu ventilare mecanica.

Art. 673

Incaperile in care se realizeaza operatiile de matisare si polisare chimica a geamului vor avea peretii, pardoseala si structura de rezistenta protejate antiacid.

Echipamentele tehnice si instalatiile electrice vor fi de asemenea protejate antiacid.

Sistemele de ventilare (generale si locale) vor asigura mentinerea concentratiei vaporilor de acizi in limite nepericuloase.

Art. 674

Pentru evacuarea vaporilor de acizi in exterior precum si a solutiilor epuizate la canal, se vor prevedea solutii tehnice de neutralizare a acestora inainte de evacuare in cazul in care concentratiile depasesc limitele admise.

Art. 675

Peliculizarea geamului prin metode chimice (argintarea) se va realiza in incaperi prevazute cu ventilare mecanica.

Art. 676

Incaperile destinate operatiilor de lacuire vor avea constructia si instalatiile electrice de tip antiex.

Art. 677

In cazul in care lacuirea se realizeaza mecanizat, instalatiile de lacuire vor fi in constructie antiex.

Art. 678

Lacuirea mecanizata a geamului in flux continuu se va efectua in cabine inchise etans.

Art. 679

Incaperile destinate vopsirii oglinzilor vor fi prevazute cu instalatie de ventilare pentru captarea si retinerea aerosolilor inainte de evacuarea in atmosfera.

Art. 680

Operatiile de amestecare a substantelor adezive si aplicarea acestora pe geam, in vederea asamblarii in panouri termoizolatoare, se vor efectua in incaperi prevazute cu ventilare mecanica.

Art. 681

Operatiile de pregatire a emailurilor se vor efectua in incaperi prevazute cu ventilare mecanica.

Art. 682

Instalatiile si agregatele utilizate la prepararea si aplicarea emailurilor precum si cele de iluminat si ventilare vor fi in constructie antiex.

Art. 683

Incaperile in care se efectueaza serigrafierea vor fi bine iluminate, in special cu lumina naturala si vor fi prevazute cu ventilare naturala si mecanica.

Parametrii de functionare a instalatiei de ventilare vor asigura prevenirea formarii amestecurilor explozive pentru o cantitate data de solventi.

Instalatiile electrice vor fi de tip antiex.

Art. 684

Pentru activitatea de ambalare a geamului se vor amenaja spatii astfel amplasate incat sa respecte criteriul efortului minim necesar atat ambalarii cat si transportului spre mijloacele de expediere.

Art. 685

Dimensiunile cailor de acces din depozite se vor corela cu marimea mijloacelor de transport, sensurile de circulatie si necesitatile de intoarcere si manevrele specifice mijloacelor de transport.

Anexa 1

Lista normelor specifice de securitate a muncii conexe si/sau complementare

Norme specifice de securitate a muncii la fabricarea, stocarea, transportul si utilizarea oxigenului si a azotului.

Norme specifice de securitate a muncii pentru distributia si utilizarea gazelor naturale.

Norme specifice de securitate a muncii la transportul prin conducte a gazelor naturale.

Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatea de producere a aerului comprimat.

Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea sticlei pentru menaj, ambalaje si sticlarie tehnica.

Norme specifice de securitate a muncii pentru activitatile de exploatare si intretinere a transportoarelor cu banda.

Norme specifice de securitate a muncii pentru tratamente termice si termochimice.

Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea ambalajelor si a butoaielor.

Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor anorganice.

Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, depozitarea si transportul produselor organice.

Norme specifice de securitate a muncii pentru activitati de vopsire.

Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructie.

Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de izolatii termice si hidrofuge si protectii anticorozive.

Norme specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea metalelor prin aschiere.

Norme specifice de securitate a muncii pentru sudarea si taierea metalelor.

Norme specifice de securitate a muncii pentru constructii si confectii metalice.

Norme specifice de securitate a muncii pentru transport intern.

Norme specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice.

Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea, transportul, depozitarea si utilizarea hidrogenului.

Norme specifice de securitate a muncii pentru acoperiri metalice.

*NOTA: Intrucat in prezent sistemul national al normelor specifice de securitate a muncii este in curs de elaborare, pana la aparitia tuturor normelor specifice, se vor respecta si aplica, dupa caz, prevederile Normelor Departamentale referitoare la aceste activitati.

Anexa 2

Lista standardelor de securitate a muncii conexe*

STAS 12894 90

Principii ergonomice generale de concepere a sistemelor de munca

STAS 12604 87

Protectia impotriva electrocutarilor. Prescriptii generale.

STAS 12604 90

Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare, executie si verificare.

STAS 6877/10 77

Echipamente electrice pentru atmosfere explozive. Capsulare antideflagranta. Determinarea interstitiului experimental maxim de securitate.

STAS 9954/1 74

Instalatii si echipamente electrice in zone cu pericol de explozie si datorate gazelor si lichidelor inflamabile. Prescriptii de proiectare si montare.

STAS 8138 83

Echipament electric pentru masini industriale. Conditii tehnice generale

STAS 6646/2 88

Iluminatul artificial. Conditii speciale pentru iluminatul in industrie

STAS CEI

Corpuri de iluminat. Partea 2. 598 2 22 Conditii tehnice speciale Sectiunea 1992.01.01 22 Corpuri de iluminat de siguranta.

STAS 6987 82

Instalatii frigorifice. Prescriptii de siguranta.

STAS 297/1 88

Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale

STAS 297/2 89

Indicatoare de securitate. Reprezentari.

STAS 11358 80

Masini si utilaje. Mijloace de protectie fata de pericole mecanice

STAS ISO4304 94

Instalatii de ridicat, altele decat macarale mobile si macarale plutitoare. Cerinte. Conditii generale privitoare la stabilitate.

STAS 6877/1 86

Echipamente electrice pentru atmosfere potential explozive. Prescriptii generale.

STAS 6877/8 88

Echipamente electrice pentru atmosfere potential explozive. Sisteme electrice cu siguranta intrinseca.

STAS 7454 84

Covor electroizolant din cauciuc.

STAS 9153 90

Culorile indicatoarelor luminoase de semnalizare, ale butoanelor de comanda si ale butoanelor de comanda luminoase.

STAS 9876 87

Transportoare. Prescriptii generale de securitate.

STAS 9877 89

Transportoare vibrante si transportoare oscilante. Prescriptii speciale de securitate.

STAS 9879 74

Transportoare mobile cu banda. Prescriptii speciale de securitate.

STAS 9881 89

Transportoare cu raclete. Prescriptii speciale de securitate.

STAS 9886 82

Transportoare suspendate cu lant sau cablu. Prescriptii speciale de securitate.

STAS 10627 76

Ventilatoare. Principii de securitate.

STAS 2938 91

Roboti industriali. Prescriptii generale de securitate.

STAS 12961 91

Masini unelte. Carcase de protectie a corpurilor abrazive. Forme si dimensiuni.

STAS 11054 78

Aparate electrice si electronice. Clase de protectie contra electrocutarii.

STAS 5352 79

Grade normale de protectie asigurate prin carcase. Clasificare si metode de verificare.

* NOTA: Prezenta lista nu are caracter exhaustiv si cuprinde standardele care pot fi aplicate in activitatea de conceptie si proiectare a fluxurilor tehnologice de fabricare a geamului, in vigoare la data de 30.06.1994. Intrucat sistemul standardelor de securitatea muncii este in curs de elaborare, este obligatorie consultarea periodica a Buletinului Standardizarii pentru completarea listei cu standardele care corespund cerintelor de proiectare in domeniu.

Anexa 3

Ghid de terminologie

1. Notiuni de baza din domeniul securitatii muncii

1.1. Accident de munca: vatamarea violenta a organis- mului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia se desfasoara activitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate sau deces.

1.2. Avarie: eveniment survenit in utilizarea mijloacelor de productie, caracterizat prin defectarea si deterioarea acestora.

1.3. Boli profesionale: afectiuni care se produc ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesiuni, cauzate de factori nocivi, fizici, chimici si biologici, caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul de munca.

1.4. Defectarea: incetarea aptitudinii unei masini, instalatii, utilaj etc., de a- si indeplini functia specificata.

1.5. Dispozitiv de protectie: dispozitiv care reduce sau elimina riscul, singur sau in asociere cu un protector.

1.6. Echipament individual de lucru: mijloacele pe care persoanele juridice sau fizice le acorda unui salariat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei personale in timpul procesului de munca.

1.7. Echipament individual de protectie: mijloacele cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.

1.8. Echipamente tehnice: masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace asemanatoare in procesul muncii.

1.9. Factor de risc: factor propriu elementelor componente ale sistemului de munca - executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca si care, in conditiile unei situatii periculoase, determina probabilitatea sau gravitatea producerii unei leziunii sau afectarii sanatatii.

1.10 .Functii de securitate: functii ale unui echipament tehnic sau ale unui mijloc de protectie prin care, fie se elimina sau se reduce riscul, fie se semnalizeaza prezenta unui pericol.

1.11. Indicator de securitate: mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei forme geometrice cu o culoare de securitate si cu un simbol, furnizeaza o informatie referitoare la securitatea muncii.

1.12. Instructaj de securitate a muncii: modalitate de instruire in domeniul securitatii muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitatea muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza.

1.13. Instructiuni specifice de securitate a muncii: componente ale sistemului de reglementari in domeniul securitatii muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unei unitati; elaborarea lor, de catre unitati (prin efort propriu sau colaborare cu institute specializate), este obligatorie atunci cand normele generale si specifice de securitate a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate, sau, voluntara, atunci cand patronul considera necesar pentru imbunatatirea securitatii muncii, detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii.

1.14. Instructiuni de utilizare: instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsului in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si a asigurarii securitatii muncii.

1.15. Mijloc individual de protectie: mijloc de protectie (protector) destinat pentru protectia unui singur executant si care se aplica asupra acestuia.

1.16. Nocivitate: proprietatea unei noxe de a produce efect daunator asupra organismului.

1.17. Noxa (sinonim: factor nociv): agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului, in mediul luat in considerare.

1.18. Pericol:

a) Sursa unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii.

Nota: In domeniul securitatii muncii termenul este utilizat in asociere cu alti termeni definind originea sau natura presupusa a posibilei leziuni sau afectari a sanatatii: pericol de electrocutare, pericol de strivire, pericol de taiere, pericol de intoxicare etc.

b) Proprietatea inerenta a unei substante, agent, surse de energie sau situatie cu potential de a cauza evenimente nedorite (accidente de munca sau boli profesionale).

1.19. Persoana autorizata: o persoana competenta imputernicita in scris (de catre organe de specialitate abilitate si/sau de catre patron) sa indeplineasca anumite activitati.

1.20. Persoana avertizata: o persoana informata asupra riscului profesional si asupra comportamentului ce trebuie adoptat pentru desfasurarea unei activitati in conditii de securitate.

1.21. Persoana competenta: o persoana care poseda cunostintele si aptitudinile necesare pentru a realiza corect anumite activitati.

1.22. Persoana expusa: o persoana care se afla in intregime sau partial intr- o zona periculoasa.

1.23. Prevenire: ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor.

1.24. Prevenire intrinseca: prevenire realizata in stadiul de conceptie/proiectare, care consta in:

- evitarea sau reducerea pericolelor, atat cat este posibil, prin alegerea corespunzatoare a unor caracteristici de conceptie;

- limitarea expunerii persoanelor la pericolele care nu au putut fi evitate sau limitate suficient prin reducerea necesitatii de interventie a executantului in zonele periculoase.

1.25. Protectie: ansamblul de masuri care constau in utilizarea unor mijloace specifice, denumite mijloace de protectie, cu scopul protejarii executantilor fata de pericolele care nu au fost suficient evitate sau limitate prin prevenire intrinseca.

1.26. Proces de munca: succesiunea in timp si spatiu a actiunilor conjugate ale executantului si mijloacelor de productie in sistemul de munca.

1.27. Protector: mijloc de protectie special conceput si utilizat pentru a realiza protectie prin interpunere, ca obstacol (fizic) intre pericol si persoana expusa.

1.28. Risc: probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii, intr- o situatie periculoasa.

1.29. Risc profesional: risc in procesul de munca.

1.30. Situatie periculoasa: orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole.

1.31. Substanta periculoasa: o substanta care, in virtutea proprietatilor sale chimice sau fizico- chimice poate constitui un pericol.

1.32. Zona periculoasa: orice zona in care exista sau poate apare un pericol.

1.33. Zona periculoasa a unui echipament tehnic: orice zona situata in interiorul sau in jurul echipamentului tehnic in care o persoana este expusa riscului de leziune sau afectare a sanatatii.

Nota: pericolul care genereaza riscul infatisat in aceasta definitie:

- poate fi permanent prezent pe durata functionarii prevazute a echipamentului tehnic (deplasarea elementelor mobile periculoase, degajare de substante periculoase, arc electric in timpul fazei de sudura etc.)

- poate aparea neasteptat (pornire neintentionata/ neprevazuta)

2. Notiuni tehnologice

2.1. Asamblarea in panouri termo si fonoizolante: procedeu de obtinere a panourilor de sticla plana pentru constructii, formate din doua sau mai multe placi de sticla, montate solitar in asa fel incat sa inchida in ele un spatiu ermetic umplut cu aer uscat.

2.2. Emailare: procedeu de colorare a suprafetei geamului prin depunere de pelicule din sticla email care se suprapun peste sticla de baza.

2.3. Fasonarea topiturii de sticla: ansamblul procedeelor de obtinere a benzii de sticla din topitura de sticla.

2.4. Fritarea: racirea brusca a sticlei topite, in apa, in scopul maruntirii ei.

2.5. Givrarea geamului: operatia de prelucrare a suprafetei geamului in scopul obtinerii unor efecte decorative prin diverse depuneri de substante adezive.

2.6. Gravarea geamului: operatia de prelucrare mecanica a suprafetei geamului prin sculptare in scopul obtinerii unor efecte decorative.

2.7. Imbinarea cu folii organice in produse multistrat: procedeu de obtinere a placilor duplex si triplex pentru autovehicule prin curbarea placilor de sticla si lipire a lor cu ajutorul unui material plastic transparent si rezistent la raze ultraviolete.

2.8. Matisarea (matuirea) chimica: procedeu de tratare chimica a suprafetei geamului cu diferite retete avand la baza acid fluorhidric, in scopul reducerii coeficientului de reflexie, dar pastrandu- se in principiu transparenta.

2.9. Peliculizarea: procedeu de depunere pe suprafata sticlei a unor pelicule metalice, oxidice sau de alte substante, in scopul obtinerii unor proprietati suplimentare ca cele parasolare, termoizolatoare, de culoare si aparenta estetica.

2.10. Polisarea (lustruirea) chimica: procedeu de tratare chimica a suprafetei geamului cu amestec de acid fluorhidric si sulfuric concentrati, in scopul imbunatatirii coeficientului de reflexie.

2.11. Sablarea geamului: operatie de prelucrare mecanica a suprafetei geamului in scopul obtinerii unor efecte decorative, prin tratare cu jet de nisip.

2.12. Securizarea termica (calire): procesul de incalzire a placilor de sticla la o temperatura apropiata de temperatura de inmuiere, urmand apoi racirea lor rapida cu ajutorul unor jeturi puternice de aer in scopul asigurarii unor proprietati specifice (rezistenta mecanica ridicata, formare de cioburi cu muchii si colturi rotunjite, nepericuloase in caz de spargere accidentala).

2.13. Serigrafiere: procedeu de depunere pe suprafata geamului a unor modele decorative, cu ajutorul sabloanelor.

2.14. Slefuirea si polisarea mecanica a marginilor geamului: ansamblu de operatii mecanice de prelucrare a marginilor geamului in vederea asigurarii dimensiunilor si a formelor estetice precum si pentru indepartarea defectelor care scad rezistenta mecanica a foilor de geam la operatii de prelucrare ulterioara.

2.15. Slefuirea si polisarea mecanica a suprafetelor geamului: ansamblul de operatii mecanice (individuale sau in flux) care constau in inlaturarea neregularitatilor de pe suprafata placilor de sticla si obtinerea unor fete lucioase si paralele, care sa nu deformeze imaginea obiectelor privite prin sticla.

2.16. Temperarea refractarelor cuptorului de topit sticla: supunerea materialului cuptorului la un regim termic progresiv controlat in vederea evitarii socurilor termice a materialelor refractare.

2.17. Tragerea pe verticala a geamului: procedeu de fasonare in care banda de sticla este trasa din topitura pe vertical si continuu. Diferentele intre diferitele procedee de tragere pe vericala constau in modul de formare a benzii de sticla in camera de tras.

2.18. Tragerea pe orizontala a geamului: procedeu de fasonare in care banda de sticla este trasa orizontal fie pe masini de laminat (procedeul laminarii), fie pe baie de metal topit (procedeul Float Glass).

2.19. Tratarea termica (recoacerea): procedeu de detensionare a sticlei dupa fasonare, prin supunerea acesteia la un regim termic controlat de detensionare.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1505
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site