Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


ORGANIZAREA CONTABILITATII VENITURILOR

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micOrganizarea contabilitatii veniturilor

Contabilitatea financiara reflecta veniturile, in raport cu natura lor economica, prin gruparea acestora in venituri de: exploatare, financiare si extraordinare.

Veniturile din exploatareReprezinta sumele incasate, sau de incasat, care provin din urmatoarele activitati:

- vanzarea produselor, marfurilor, lucrarilor executate si serviciilor prestate;

- variatia (cresterea sau scaderea) soldului productiei stocate, la sfarsitul perioadei, fata de soldul existent la inceputul perioadei;

- productia de imobilizari din productie proprie, evaluata la cost de productie;

- subventii de exploatare pentru acoperirea diferentelor de pret, pentru acoperirea pierderilor, etc.;

- venituri din despagubiri, amenzi, penalitati, donatii, active cedate etc.

Veniturile financiare

Sunt urmatoarele:

- venituri din imobilizari financiare;

- venituri din investitii financiare cedate;

- venituri din investitii financiare pe termen scurt;

- diferente favorabile de curs valutar;

- dobanzi incasate sau de incasat;

- sconturi obtinute de la furnizori;

- alte venituri financiare.

Veniturile extraordinare

In categoria acestora intra: subventiile pentru dezastre naturale, daune pretinse de detinatorii de polite in urma producerii de calamitati etc.

Conturile de venituri sunt asimilate conturilor de pasiv.

Contul 701 "Venituri din vanzarea produselor finite"

Contul 702 "Venituri din vanzarea semifabricatelor"

Contul 703 "Venituri din vanzarea produselor reziduale"

Aceste conturi tin evidenta vanzarilor de produse finite, semifabricate, produse reziduale, animale si pasari. In credit se inregistreaza pretul de vanzare al produselor si animalelor livrate clientilor, conform facturilor; pretul de vanzare al produselor si animalelor livrate clientilor, pentru care nu s-au intocmit facturi; veniturile inregistrate in avans, aferente perioadei curente. In debit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului creditor al conturilor de venituri. Nu au sold la sfarsitul perioadei.

Contul 704 "Venituri din lucrari executate si servicii prestate"

Acest cont tine evidenta veniturilor din lucrarile executate si servicii prestate. In credit se inregistreaza tarifele lucrarilor executate si serviciilor prestate, veniturile inregistrate in avans, aferente perioadei curente. In debit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului creditor al acestui cont. Nu are sold la sfarsitul perioadei.

Contul 705 "Venituri din studii si cercetari"

Acest cont tine evidenta veniturilor din studii si cercetari. In credit se inregistreaza valoarea studiilor si contractelor de cercetare si veniturile inregistrate in avans, aferente perioadei curente. In debit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului creditor al acestui cont. Nu are sold la sfarsitul perioadei.

Contul 706 "Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii"

Acest cont tine evidenta veniturilor din redevente, locatii de gestiune si chirii. In credit se inregistreaza valoarea redeventelor pentru concesiuni, locatii de gestiune, chirii si veniturile inregistrate in avans, aferente perioadei curente. In debit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului creditor al acestui cont. Nu are sold la sfarsitul perioadei.

Contul 707 "Venituri din vanzarea marfurilor"

Acest cont tine evidenta veniturilor din vanzarile de marfuri. In credit se inregistreaza valoarea la pret de vanzare a marfurilor. In debit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului creditor al acestui cont. Nu are sold la sfarsitul perioadei.

Contul 708 "Venituri din activitati diverse"

Acest cont tine evidenta veniturilor din activitati diverse, cum sunt: comisioane, servicii prestate in interesul personalului, punerea la dispozitia tertilor a personalului unitatii, venituri din valorificarea ambalajelor, precum si alte venituri realizate din relatiile cu tertii. In credit se inregistreaza veniturile din activitati diverse, facturate clientilor si cele pentru care nu s-au intocmit facturi, sumele datorate de personal pentru consumuri efectuate pentru acesta, care se fac venituri ale unitatii. In debit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului creditor al acestui cont. Nu are sold la sfarsitul perioadei.

a) In cazul utilizarii inventarului permanent

Contul 711 "Variatia stocurilor"

Acest cont tine evidenta veniturilor costului de productie, al productiei realizate si livrate, precum si a variatiei stocurilor de produse si animale. In credit se inregistreaza costul de productie sau pretul standard al semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale si animalelor obtinute, plusurile de inventar la stocurile obtinute din productie proprie, costul produselor, lucrarilor si serviciilor in curs de executie, stabilit la sfarsitul perioadei, diferentele de pret dintre costul de productie efectiv si pretul standard al produselor si animalelor obtinute din productie proprie, transferul la sfarsitul perioadei, pentru inchidere, a soldului debitor al contului de venituri. In debit se inregistreaza costul de productie sau pretul standard al semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale si animalelor vandute, lipsurile de inventar la stocuri obtinute din productie proprie, reluarea produselor, lucrarilor si serviciilor in curs de executie, la inceputul perioadei, diferentele de pret dintre costul de productie efectiv si pretul standard al produselor si animalelor iesite din gestiune, transferul, la sfarsitul perioadei, pentru inchidere, a soldului creditor al contului de venituri. Nu are sold la sfarsitul perioadei.

b) In cazul utilizarii inventarului intermitent:

Contul 711 "Variatia stocurilor"

In credit se inregistreaza la sfarsitul perioadei, valoarea stocurilor finale obtinute din productie proprie, stabilite la inventariere, la sfarsitul perioadei, pentru inchidere, a soldului debitor al contului. In debit se inregistreaza la inceputul perioadei, valoarea soldurilor initiale de stocuri, obtinute din productie proprie, la sfarsitul perioadei, pentru inchidere, a soldului creditor al contului. Nu are sold la sfarsitul perioadei.

Contul 721 "Venituri din productia de imobilizari necorporale"

Acest cont tine evidenta veniturilor care au rol de a echilibra cheltuielile de productie aferente investitiilor din productia de imobilizari necorporale. In credit se inregistreaza costul de productie al imobilizarilor necorporale receptionate, realizate de catre unitate, costul de productie al imobilizarilor necorporale in curs, realizate de catre unitate. In debit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului creditor al contului. Nu are sold la sfarsitul perioadei.Contul 722 "Venituri din productia de imobilizari corporale"

Acest cont tine evidenta veniturilor care au rol de a echilibra cheltuielile de productie aferente investitiilor din productia de imobilizari corporale. In credit se inregistreaza costul de productie al imobilizarilor corporale receptionate, realizate de catre unitate, precum si al investitiilor efectuate la cele existente, costul de productie al imobilizarilor corporale in curs, realizate de catre unitate. In debit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului creditor al acestui cont. Nu are sold la sfarsitul perioadei.

Contul 741 "Venituri din subventii de exploatare"

Acest cont tine evidenta subventiilor si imprumuturilor nerambursabile cuvenite intreprinderii in schimbul respectarii anumitor conditii referitoare la activitatea de exploatare. In credit se inregistreaza subventiile de exploatare primite sau de primit pentru acoperirea pierderilor si diferentelor de pret. In debit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului creditor al contului. Nu au sold la sfarsitul perioadei.

Contul 754 "Venituri din creante reactivate si debitori diversi"

Acest cont tine evidenta creantelor reactivate privind clientii si debitorii diversi. In credit se inregistreaza veniturile din creante reactivate. In debit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului creditor al acestui cont. Nu are sold la sfarsitul perioadei.

Contul 7581 "Alte venituri din exploatare"

Acest cont tine evidenta veniturilor realizate din alte surse decat cele nominalizate in conturile distincte de venituri ale activitatii de exploatare. In credit se inregistreaza sumele datorate de catre personal privind debite, salarii, sporuri sau adaosuri necuvenite, avansuri nejustificate, valoarea amenzilor, despagubirilor si penalitatilor datorate de terti, cota-parte a subventiilor pentru investitii recunoscuta la venituri, corespunzator amortizarii inregistrate, valoarea bunurilor sau valorilor primite gratuit, bunurile rezultate din dezmembrarea imobilizarilor corporale, drepturile de personal neridicate si prescrise, sumele cuvenite unitatii, datorate de catre bugetul statului, altele decat impozitele si taxele, valoarea la pret de vanzare a imobilizarilor necorporale si corporale vandute, datoriile prescrise sau anulate. In debit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului creditor al acestor conturi. Nu au sold la sfarsitul perioadei.

Contul 761 "Venituri din imobilizari financiare"

Acest cont tine evidenta veniturilor din imobilizari financiare (titluri de participare, interese de participare si alte titluri imobilizate). In credit se inregistreaza dividendele de incasat, aferente titlurilor imobilizate, valoarea titlurilor imobilizate primite ca urmare a reinvestirii dividendelor. In debit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului creditor al acestor conturi. Nu au sold la sfarsitul perioadei.

Contul 762 "Venituri din investitii financiare pe termen scurt"

Acest cont tine evidenta veniturilor din dividende, aferente investitiilor financiare pe termen scurt. In credit se inregistreaza dividendele de incasat aferente investitiilor financiare pe termen scurt. In debit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului creditor al acestui cont. Nu are sold la sfarsitul perioadei.

Contul 763 "Venituri din creante imobilizate"

Acest cont tine evidenta veniturilor din creante imobilizate. In credit se inregistreaza dobanzile aferente creantelor imobilizate. In debit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului creditor al acestui cont. Nu are sold la sfarsitul perioadei.

Contul 7641 "Venituri din imobilizari financiare cedate"

Contul 7642 "Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate"

Aceste conturi tin evidenta veniturilor nete rezultate din vanzarea titlurilor imobilizate si titlurilor de plasament. In credit se inregistreaza valoarea la pret de vanzare a imobilizarilor financiare cedate, castigul rezultat din vanzarea investitiilor financiare pe termen scurt la un pret de cesiune mai mare decat valoarea contabila. In debit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului creditor al acestor conturi. Nu au sold la sfarsitul perioadei.

Contul 765 "Venituri din diferente de curs valutar"

Acest cont tine evidenta veniturilor din diferente de curs valutar. In credit se inregistreaza diferentele favorabile de curs valutar aferente creantelorsi datoriilor, diferentele favorabile de curs valutar stabilite la incheierea exercitiului financiar, aferente disponibilitatilor in valuta, precum si a altor valori de trezorerie in valuta, cum sunt titlurile de stat, acreditivele si depozitele pe termen scurt. In debit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului creditor al acestui cont. Nu are sold la sfarsitul perioadei.

Contul 766 "Venituri din dobanzi"

Acest cont tine evidenta veniturilor financiare din dobanzi cuvenite pentru disponibilitatile din conturile bancare (inclusiv cele pentru investitii), pentru imprumuturile acordate sau pentru livrarile pe credit. In credit se inregistreaza dobanzile cuvenite, aferente imprumuturilor acordate in cadrul grupului, dobanzile de primit de la debitori diversi, dobanzile de incasat, aferente disponibilitatilor aflate in conturi curente, dobanzile incasate in avans, care se fac venituri ale perioadei curente, dobanzile incasate. In debit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului creditor al acestui cont. Nu are sold la sfarsitul perioadei.

Contul 767 "Venituri din sconturi obtinute"

Acest cont tine evidenta veniturilor din sconturile obtinute de la furnizori si alti creditori. In credit se inregistreaza veniturile din sconturile obtinute de la furnizori si alti creditori. In debit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului creditor al acestui cont. Nu are sold la sfarsitul perioadei.

Contul 768 "Alte venituri financiare"

Acest cont tine evidenta veniturilor financiare, altele decat cele inregistrate in celelalte conturi din aceasta grupa. In credit se inregistreaza diferentele dintre valoarea capitalului social diminuat si valoarea de rascumparare a actiunilor proprii anulate si alte venituri financiare. In debit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului creditor al acestui cont. Nu are sold la sfarsitul perioadei.Contul 771 "Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare"

Acest cont tine evidenta veniturilor rezultate din compensatiile primite pentru cheltuieli sau pierderi din calamitati sau alte evenimente extraordinare. In credit se inregistreaza subventiile primite sau de primit, din compensatiile primite pentru cheltuieli sau pierderi din calamitati, sau alte evenimente extraordinare. In debit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului creditor al acestui cont. Nu are sold la sfarsitul perioadei.

Contul 781 "Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare"

Acest cont tine evidenta veniturilor obtinute din anularea sau diminuarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli, a ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale si corporale si a ajustarilor pentru deprecierea activelor circulante. In credit se inregistreaza sumele reprezentand anularea sau diminuarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli care privesc exploatarea, sumele reprezentand anularea sau diminuarea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale si corporale, sumele reprezentand anularea sau diminuarea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie, sumele reprezentand anularea sau diminuarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor-clienti si debitori diversi. In debit se transfera la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului creditor al conturilor de venituri. Nu au sold la sfarsitul perioadei.

Contul 786 "Venituri financiare din ajustarea pentru pierderea de valoare"

Acest cont tine evidenta veniturilor financiare din ajustarea pentru pierderea de valoare. In credit se inregistreaza sumele reprezentand anularea sau diminuarea ajustarilor pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare si sumele reprezentand anularea sau diminuarea ajustarilor pentru deprecierea creantelor-decontari in cadrul grupului si cu asociatii. In debit se transfera:la sfarsitul perioadei, pentru inchiderea soldului creditor al acestor conturi. Nu au sold la sfarsitul perioadei.

Exemple de operatii privind veniturile:

Se inregistreaza in contabilitate urmatoarele venituri:

- livrare de produse finite plus TVA:

(Clienti)

(Venituri din vanzarea produselor finite)

(TVA colectata)

 

- livrare de semifabricate plus TVA:

(Clienti)

(Venituri din vanzarea semifabricatelor)

(TVA colectata)   

- livrare de produse reziduale plus TVA:(Clienti)

(Venituri din vanzarea produselor reziduale)

(TVA colectata)

- facturarea proiectelor de cercetare plus TVA:

(Clienti)

(Venituri din studii si cercetari)

(TVA colectata)

- se incaseaza prin banca penalitati pentru nerespectarea clauzelor contractuale:

(Conturi la banci in lei)   

(Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati)

- inchiderea conturilor de venituri:

(Venituri din vanzarea produselor finite)    702 (Venituri din vanzarea semifabricatelor) 703 (Venituri din vanzarea produselor reziduale) 705 (Venituri din studii si cercetari)

7581

(Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati)

(Profit si pierdere)

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 723
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved