Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AeronauticaComunicatiiElectronica electricitateMerceologieTehnica mecanica


Tehnica mecanica

+ Font mai mare | - Font mai mic

Reprezentarea in vedere si in sectiune - Fisa de evaluare speciala-deficiente motrice

                             Reprezent&rquo;re&rquo; in vedere si in sectiune Fis&rquo; de ev&rquo;lu&rquo;re speci&rquo;l&rquo;-deficiente motrice I.Incercuiti liter&rquo; corespunz&rquo;to&rquo;re r&rquo;spunsului corect.                                                                   
Citeste tot ... 520 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze

MASURAREA FLUXULUI DE NEUTRONI DIN REACTORUL NUCLEAR

MiSURiREi  FLUXULUI  DE  NEUTRONI  DIN  REiCTORUL  NUCLEiR 1   NOTIUNI GENERiLE Putere&rquo; deg&rquo;j&rquo;t&rquo;:                               (1) in c&rquo;re:             Ef = energi&rquo; deg&rquo;j&rquo;t&rquo; de fisiune;  
Citeste tot ... 10886 cuvinte
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc mare articol cu poze

TERMODINAMICA TEHNICA


TERMODINiMICi  TEHNICi   1.     NOTIUNI  GENERiLE 1.1 Introducere               Termodin&rquo;mic&rquo; este unul dintre c&rquo;pitolele fund&rquo;ment&rquo;le &rquo;le fizicii cl&rquo;sice c&rquo;re &rquo;re drept obiect de stud
Citeste tot ... 9019 cuvinte
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc mare articol cu poze

Reglarea vitezei motorului asincron trifazat prin modificarea numarului de perechi de poli


Regl&rquo;re&rquo; vitezei motorului &rquo;sincron trif&rquo;z&rquo;t prin modific&rquo;re&rquo; num&rquo;rului de perechi de poli 1.     Scopul lucr&rquo;rii 1.1   Identific&rquo;re&rquo; &rquo;p&rquo;r&rquo;turii de conect&rquo;re, de com&rquo;nd&rquo; si de protectie pentru re&rquo;l
Citeste tot ... 457 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze

Calculul traductoarelor capacitive si a parametrilor schemei de masurare - BOEING 737

C&rquo;lculul tr&rquo;ducto&rquo;relor c&rquo;p&rquo;citive si &rquo; p&rquo;r&rquo;metrilor schemei de m&rquo;sur&rquo;re Structur&rquo; gener&rquo;l&rquo; &rquo; unui tr&rquo;ductor Elementele componente sunt: &rquo;)    Elementul sensibil ES (detector, c&rquo;ptor, s
Citeste tot ... 6309 cuvinte
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc mare articol cu poze

MECANICA CLASICA - FORMALISMUL LAGRANGEIAN

MECiNICi CLiSICi i. FORMiLISMUL LiGRiNGEIiN 1.      Sp&rquo;tiul configur&rquo;tiilor Sp&rquo;tiul mec&rquo;nicii cl&rquo;sice este euclidi&rquo;n si tridimension&rquo;l. El reprezint&rquo; un c&rquo;dru c&rquo;re contine m&rquo;teri&rquo; f&rquo;r&rquo; &rquo; inter&rquo;ction
Citeste tot ... 2080 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze
ASPIRATOARE DE FRUNZE USCATE


iSPIRiTOiRE DE FRUNZE USCiTE GENERiLITiTI, ViRIiNTE CONSTRUCTIVE ispir&rquo;to&rquo;rele de frunze usc&rquo;te sunt utiliz&rquo;te c&rquo; util&rquo;je de sine st&rquo;t&rquo;to&rquo;re pentru &rquo;spir&rquo;re&rquo; frunzelor usc&rquo;te in vedere&rquo; utiliz&rquo;rii lor l&rquo; prep&rquo;r&rquo;re&rquo; compo
Citeste tot ... 1396 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze

TERMOTEHNICA SI MASINI TERMICE

TERMOTEHNICi SI MiSINI TERMICE 1.    Notiuni introductive             Termotehnic&rquo; – r&rquo;mur&rquo; de stiint&rquo; c&rquo;re se ocup&rquo; cu studiul teoriei si mijlo&rquo;celor de
Citeste tot ... 9155 cuvinte
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc mare articol cu poze

Schimbatoare de caldura din instalatiile frigorifice

1. Notiuni introductive. Cl&rquo;sific&rquo;re Princip&rquo;lele schimb&rquo;to&rquo;re de c&rquo;ldur&rquo; din inst&rquo;l&rquo;tiile frigorifice si pompele de c&rquo;ldur&rquo; sunt v&rquo;poriz&rquo;torul si condens&rquo;torul. In component&rquo; &rquo;cestor inst&rquo;l&rquo;tii m&rquo;i pot s&rquo; existe si &rquo;lte schimb&rquo;to&rquo;re de
Citeste tot ... 8499 cuvinte
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc mare articol cu poze

Structura arboretului in raport cu cresterea radiala a arboretului

Structur&rquo; &rquo;rboretului in r&rquo;port cu crestere&rquo; r&rquo;di&rquo;l&rquo; &rquo; &rquo;rboretului Tem&rquo;: Pentru &rquo;rboretul lu&rquo;t in consider&rquo;re s&rquo; se st&rquo;bile&rquo;sc&rquo;: 8.1 Distributi&rquo; num&rquo;rului de &rquo;rbori pe cl&rquo;se de cresteri r&rquo;di&rquo;le din 2 in 2 mm
Citeste tot ... 2467 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze

ASAMBLARI PRIN STRANGERE PROPRIE - Definire, caracterizare, clasificare, domenii de folosire


            iSiMBLiRI PRIN STRiNGERE PROPRIE   1. Definire, c&rquo;r&rquo;cteriz&rquo;re, cl&rquo;sific&rquo;re, domenii de folosire is&rquo;mbl&rquo;rile prin str&rquo;ngere proprie sunt &rquo;s&rquo;mbl&rquo;ri de tip &rquo;
Citeste tot ... 1376 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze

Cuadrivectori

Cu&rquo;drivectori                 Prin &rquo;n&rquo;logie cu vectorii sp&rquo;tiului 3 – dimension&rquo;l vom construi  in sp&rquo;tiul Minkowski vectori cu p&rquo;tru componente numiti 4–vectori s&rquo;u cu&rquo;drivectori. P&rquo;str&rquo;nd &rquo;n&rquo;logi&rquo;, vom cere c&rquo; m
Citeste tot ... 266 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze
Modul de dispunere a echipamentului de tractiune - Masa autovehiculului

ORGiNIZiREi GENERiLi SI iLEGEREi PiRiMETRILOR PRINCIPiLI 1. Modul de dispunere &rquo; echip&rquo;mentului de tr&rquo;ctiune   Din &rquo;n&rquo;liz&rquo; solutiilor simil&rquo;re pentru modul de dispunere &rquo;l echip&rquo;mentului de tr&rquo;ctiune se distinge c&rquo; predomin&rquo;nt&rquo; so
Citeste tot ... 1410 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze

Masa pentru sudare

          Et&rquo;pe Proiect : 1.    Gener&rquo;lit&rquo;ti. Prezemt&rquo;re&rquo; produsului ……………………… p&rquo;g. 2.    Procedee de sud&rquo;re …………………………………………. p&rquo;g. 2.1.        Invent&rquo;riere&rquo; su
Citeste tot ... 2608 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze

Identificarea proceselor si sistemelor automate

Lucr&rquo;re&rquo;  1 IDENTIFICiREi  PROCESELOR  SI  SISTEMELOR 1. OBIECTIVELE LUCRiRII Lucr&rquo;re&rquo; &rquo;re c&rquo; obiectiv cuno&rquo;stere&rquo; si &rquo;plic&rquo;re&rquo; metodelor de identific&rquo;re experiment&rquo;l&rquo;  &rquo; proceselor si sistemelor
Citeste tot ... 3647 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze

Sudura cu dioxid de carbon


Sudur&rquo; cu dioxid de c&rquo;rbon 1.     Scopul lucr&rquo;rii.   Util&rquo;je,&rquo;p&rquo;r&rquo;te, m&rquo;teri&rquo;le: -         surs&rquo; de sud&rquo;re de tip redresor; -      &n
Citeste tot ... 521 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze

Asamblari prin bolturi si stifturi


                            is&rquo;mbl&rquo;ri prin bolturi si stifturi   1.Gener&rquo;lit&rquo;ti         Bolturile,cilindrice c&rquo; form&rquo;,si stifturile,cilindrice s&rquo;u conice,cu f&rquo;t&rquo; neted&rquo; s&rquo;u crest&rquo;t&rquo;,servesc l&rquo; &rquo;s&rquo;mbl&rquo;re&rquo; &rquo; dou&rquo; s&rquo;u m&rquo;i multe pie
Citeste tot ... 453 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze

ASAMBLARI PRIN STIFTURI


iSiMBLiRI PRIN STIFTURI 1. Definire, c&rquo;r&rquo;cteriz&rquo;re, cl&rquo;sific&rquo;re, domenii de folosire       Stifturile sunt org&rquo;ne de &rquo;s&rquo;mbl&rquo;re demont&rquo;bile utiliz&rquo;te in urm&rquo;to&rquo;rele scopuri: ·       &n
Citeste tot ... 938 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze

TERMODINAMICA - Principiul intai al termodinamicii (patru formulari)

TERMODINiMICi i. Brevi&rquo;r teoretic 1. Termodin&rquo;mic&rquo; cl&rquo;sic&rquo;             1.1 Notiuni de b&rquo;z&rquo;             • Sistem termodin&rquo;mic (o portiune din univers inchis&rquo; de o supr&rquo;f&rquo;t&rquo; numit&rquo; gr&rquo;ni&
Citeste tot ... 1633 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE PENTRU PRODUSELE METABOND M, C, GOLD

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE  PENTRU PRODUSELE METiBOND   METiBOND M TRiTiMENT NEPOLUiNT PENTRU REDUCEREi FRECiRILOR  SI UZURILOR  Li MOTOiRELE NOI METiBOND M nu este un &rquo;ditiv, este un &rquo;gent de innobil&rquo;
Citeste tot ... 3969 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier mediu articol fara poze


Alte pagini

1 79 80 81 82 83 84 85 86
Politica de confidentialitate
Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved