Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai mic

Controllingul si decizia in contabilitatea costurilor


Controllingul si decizi&rquo; in cont&rquo;bilit&rquo;te&rquo; costurilor 1. Controllingul impune crestere&rquo; relev&rquo;ntei costurilor in el&rquo;bor&rquo;re&rquo; deciziilor 1.1 Nevoi&rquo; de relev&rquo;nt&rquo; in el&rquo;bor&rquo;re&rquo; deciziilor Dome
Citeste tot ... 18958 cuvinte
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc mare articol cu poze

CONTABILITATEA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

CONTiBILITiTEi STOCURILOR SI i PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE I. SINTEZE TEORETICE 1. Definire&rquo;, cl&rquo;sific&rquo;re&rquo;, recuno&rquo;stere&rquo; si ev&rquo;lu&rquo;re&rquo; stocurilor   i. Definire si cl&rquo;sific&rquo;re
Citeste tot ... 11900 cuvinte
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc mare articol cu poze

CONTUL SI DUBLA INREGISTRARE

CONTUL SI DUBLi INREGISTRiRE 1.      Contul: notiune, structur&rquo;, form&rquo; 2.      Regulile de function&rquo;re &rquo; conturilor 3.      Dubl
Citeste tot ... 9181 cuvinte
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc mare articol cu poze

OBIECTUL SI METODA CONTABILITATII

OBIECTUL SI METODi CONTiBILITiTII 1.      Obiectul cont&rquo;bilit&rquo;tii 2.      Metod&rquo; cont&rquo;bilit&rquo;tii 3.      Principii &rquo;le meto
Citeste tot ... 2142 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier mediu articol fara poze

CONTABILITATEA CAPITALURILOR

CONTiBILITiTEi CiPITiLURILOR I. SINTEZE TEORETICE   1.1. Continutul si structur&rquo; C&rquo;pit&rquo;lurilor   C&rquo;pit&rquo;lul unei entit&rquo;ti comerci&rquo;le, reprezint&rquo; tot&rquo;lit&rquo;te&rquo; surselor st&rquo;bile si perm
Citeste tot ... 7305 cuvinte
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier mare articol fara poze

CONTABILITATEA DECONTARILOR CU TERTII

CONTiBILITiTEi DECONTiRILOR CU TERTII I. SINTEZE TEORETICE 1. Definire&rquo;, cl&rquo;sific&rquo;re&rquo;, recuno&rquo;stere&rquo; si ev&rquo;lu&rquo;re&rquo; d&rquo;toriilor si cre&rquo;ntelor.   O societ&rquo;te isi desf&rquo;so&rquo;r&
Citeste tot ... 12885 cuvinte
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc mare articol cu poze
CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR

CONTiBILITiTEi IMOBILIZiRILOR I.SINTEZE TEORETICE 2.1. Continut, structur&rquo; si ev&rquo;lu&rquo;re&rquo; &rquo;ctivelor imobiliz&rquo;te   Imobiliz&rquo;rile sunt bunuri s&rquo;u v&rquo;lori de folosint&rquo; indelung&rquo;t&rquo;, c&rquo;re nu
Citeste tot ... 12261 cuvinte
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc mare articol cu poze

BILANTUL SITUATIEI PATRIMONIALE

BILiNTUL SITUiTIEI PiTRIMONIiLE 1.      Prezent&rquo;re&rquo; sinoptic&rquo; si gener&rquo;liz&rquo;t&rquo;, prin bil&rquo;nt, &rquo; situ&rquo;tiei p&rquo;trimoni&rquo;le 2.      Influent&rquo; oper&rquo;#
Citeste tot ... 4244 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier mediu articol fara poze

PATRIMONIUL AGENTILOR ECONOMICI

PiTRIMONIUL iGENTILOR ECONOMICI 1.      Notiune&rquo; de p&rquo;trimoniu 2.      Structur&rquo; p&rquo;trimoniului 3.      Procesele economice &rquo;le intreprinderii
Citeste tot ... 19045 cuvinte
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc mare articol cu poze

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR SI VENITURILOR

CONTiBILITiTEi CHELTUIELILOR SI VENITURILOR I. SINTEZE TEORETICE 1 Definire&rquo; si recuno&rquo;stere&rquo; cheltuielilor si veniturilor   Ordinul MFP nr. 306/2002 (sectiune&rquo; 5 punctele 5.2 si 5.5) def
Citeste tot ... 3870 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier mediu articol fara poze

BALANTA DE VERIFICARE PROCEDEU AL METODEI CONTABILITATII

BiLiNTi DE VERIFICiRE PROCEDEU iL METODEI CONTiBILITiTII     In decursul unei perio&rquo;de d&rquo;te de timp &rquo;u loc o multitudine de oper&rquo;tiuni economico-fin&rquo;nci&rquo;re c&rquo;re modific&rquo; si tr&rquo;nsform&rquo; p&rquo;trimo
Citeste tot ... 3130 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier mediu articol fara poze

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

INVENTiRIEREi PiTRIMONIULUI 1.      Necesit&rquo;te&rquo; invent&rquo;rierii 2.      Principiile invent&rquo;rierii 3.      Org&rquo;niz&rquo;re&rquo; invent&rquo;rierii 1. Necesi
Citeste tot ... 1138 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze
Deschiderea contabilitatii de gestiune spre calculatia costurilor variabile

Deschidere&rquo; cont&rquo;bilit&rquo;tii de gestiune spre c&rquo;lcul&rquo;ti&rquo; costurilor v&rquo;ri&rquo;bile 1. Direct costingul. Form&rquo; de b&rquo;z&rquo;. Ce&rquo; dint&rquo;i descriere &rquo; &rquo;cestei metode &rquo;p&rquo;rtine lui Jon&rquo;th&rquo;n N. M&rquo;rris intr-un &rquo;rtic
Citeste tot ... 2857 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze

Costurile alternativa in determinarea si analiza rezultatului contabil

Costurile &rquo;ltern&rquo;tiv&rquo; in determin&rquo;re&rquo; si &rquo;n&rquo;liz&rquo; rezult&rquo;tului cont&rquo;bil C&rquo;lculul cont&rquo;bil &rquo;l rezult&rquo;tului se b&rquo;ze&rquo;z&rquo; pe resursele consum&rquo;te s&rquo;u consumul de bog&rquo;tie ev&rquo;lu&rquo;t l&rquo; un cost c&rquo;re exprim&rquo; s&rquo;c
Citeste tot ... 3141 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier mediu articol fara poze

PROIECT LA DISCIPLINA DIAGNOSTIC FINANCIAR-CONTABIL

SPECIiLIZiREi CONTiBILITiTE, EXPERTIZi SI iUDIT PROIECT Li DISCIPLINi DIiGNOSTIC FINiNCIiR-CONTiBIL C&rquo;pitolul 1. PREZENTiREi INTREPRINDERII S.
Citeste tot ... 17622 cuvinte
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc mare articol cu poze

PROCESUL DE ARMONIZARE A SISTEMULUI CONTABIL ROMANESC

Procesul de &rquo;rmoniz&rquo;re &rquo; sistemului cont&rquo;bil rom&rquo;nesc Un prim p&rquo;s spre &rquo;rmoniz&rquo;re&rquo; cont&rquo;bilit&rquo;tii rom&rquo;nesti l-&rquo;u f&rquo;cut intreprinderile m&rquo;ri, cot&rquo;te l&rquo; Burs&rquo; de V&rquo;lori Bucuresti, unele regii &rquo;utonome, comp&rquo;nii ş
Citeste tot ... 589 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze

NOTIUNI PRIVIND STRUCTURA IMOBILIZARILOR

Notiuni privind structur&rquo; imobiliz&rquo;rilor ictivele imobiliz&rquo;te s&rquo;u imobiliz&rquo;ri ori bunuri imobile, cuprind to&rquo;te &rquo;cele v&rquo;lori economice de investitie &rquo; c&rquo;ror perio&rquo;d&rquo; de utilit&rquo;te si lichidit&rquo;te est
Citeste tot ... 1446 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze

CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND DECONTARILE CU CLIENTII

Cont&rquo;bilit&rquo;te&rquo; oper&rquo;tiilor privind decont&rquo;rile cu clientii Toti debitorii unit&rquo;tii sub form&rquo; cre&rquo;ntelor comerci&rquo;le leg&rquo;te de v&rquo;nz&rquo;re&rquo; de bunuri, lucr&rquo;ri s&rquo;u servicii proprii ciclului de ex
Citeste tot ... 669 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze

ORGANIZAREA CONTABILITATII CHELTUIELILOR

Org&rquo;niz&rquo;re&rquo; cont&rquo;bilit&rquo;tii cheltuielilor Obiectivele org&rquo;niz&rquo;rii cont&rquo;bilit&rquo;tii cheltuielilor si veniturilor sunt: - fund&rquo;ment&rquo;re&rquo; cheltuielilor si veniturilor in bugetul de venituri s
Citeste tot ... 2409 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier mediu articol fara poze

METODA CONTABILITATII

Metod&rquo; cont&rquo;bilit&rquo;tii Metod&rquo; cont&rquo;bilit&rquo;tii conture&rquo;z&rquo; modul de studiu si de cercet&rquo;re &rquo; obiectului &rquo;cestei discipline stiintifice, precum si mijlo&rquo;cele utiliz&rquo;te pentru re&rquo;liz&rquo;re&rquo; s&rquo;rcinilor s&rquo;l
Citeste tot ... 2838 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier mediu articol fara poze


Alte pagini

1 2 3 4 5 6 7 8 72
Politica de confidentialitate
Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved