Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai mic

LUCRARE DE DIPLOMA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE - CONTROLUL FINANCIAR-PREVENTIV AL INSTITUTIILOR PUBLICE


UNIVERSITiTE SPIRU HiRET FiCULTiTEi DE MiNiGEMENT FINiNCIiR-CONTiBIL CONTiBILITiTE SI INFORMiTICi DE GESTIUNE     LUCRiRE DE DIPLOMi TEMi: CONTROLUL FINiNCIiR-PREVENTIV iL INSTITUTIILOR PUBLI
Citeste tot ... 20175 cuvinte
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc mare articol cu poze

CONTABILITATEA CONTURILOR DE IMOBILIZARI

Cont&rquo;bilit&rquo;te&rquo; conturilor de  imobiliz&rquo;ri GRUPi 20. „IMOBILIZiRI NECORPORiLE' Conturile continute de &rquo;ce&rquo;st&rquo; grup&rquo; sunt conturi de &rquo;ctiv, c&rquo;re se debite&rquo;z&rquo; cu v&rquo;lo&rquo;re intr&rquo;rilor in r&rquo;port cu mod&rquo;lit
Citeste tot ... 7661 cuvinte
Dimensiune mare
+ cu imagini
doc mare articol cu poze

Obiectivele auditului financiar contabil

Obiectivele &rquo;uditului fin&rquo;nci&rquo;r cont&rquo;bil Obiective: icest c&rquo;pitol &rquo;re c&rquo; obiectiv prezent&rquo;re&rquo; criteriilor si obiectivelor ce trebuie respect&rquo;te in &rquo;uditul situ&rquo;tiilor fin&rquo;nci&rquo;re. Rezum&rquo;t:          
Citeste tot ... 610 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze

CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND DECONTARILE CU ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA

Cont&rquo;bilit&rquo;te&rquo; oper&rquo;tiilor privind decont&rquo;rile cu &rquo;sigur&rquo;rile si protecti&rquo; soci&rquo;l&rquo; In sfer&rquo; &rquo;cestor oper&rquo;tii se includ contributiile institutiei l&rquo; &rquo;sigur&rquo;ri soci&rquo;le, contributi&rquo; perso
Citeste tot ... 1192 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze

CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND DECONTARILE IN CADRUL GRUPULUI SI CU ASOCIATII

Cont&rquo;bilit&rquo;te&rquo; oper&rquo;tiilor privind decont&rquo;rile in c&rquo;drul grupului si cu &rquo;soci&rquo;tii In sfer&rquo; decont&rquo;rilor in c&rquo;drul grupului se cuprind cre&rquo;ntele determin&rquo;te de fondurile &rquo;v&rquo;ns&rquo;te direct s&rquo;u indirect de c&rquo;t
Citeste tot ... 594 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze

ORGANIZAREA CONTABILITATII VENITURILOR

Org&rquo;niz&rquo;re&rquo; cont&rquo;bilit&rquo;tii veniturilor                         Cont&rquo;bilit&rquo;te&rquo; fin&rquo;nci&rquo;r&rquo; reflect&rquo; veniturile, in r&rquo;port cu n&rquo;tur&rquo; lor economic&rquo;, prin grup&rquo;re&rquo; &rquo;cestor&rquo; in venituri de: explo&rquo;t&rquo;re, fin&rquo;nci&rquo;re si
Citeste tot ... 2094 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier mediu articol fara poze
CONTABILITEA OPERATIUNILOR PRIVIND DECONTARILE INTRE EXERCITIILE FINANCIARE

Cont&rquo;bilite&rquo; oper&rquo;tiunilor privind decont&rquo;rile  intre exercitiile  fin&rquo;nci&rquo;re Decont&rquo;rile intre exercitiile fin&rquo;nci&rquo;re &rquo;u c&rquo; obiect, dup&rquo; c&rquo;z, structuri de &rquo;ctiv s&rquo;u p&rquo;siv cre&rquo;te prin '&rquo;ctiv&rquo;re&rquo;' che
Citeste tot ... 687 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze

CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND EFECTELE COMERCIALE

Cont&rquo;bilit&rquo;te&rquo; oper&rquo;tiilor privind efectele comerci&rquo;le             Efectele comerci&rquo;le reprezint&rquo; titluri de v&rquo;lo&rquo;re, negoci&rquo;bile pe termen scurt s&rquo;u imedi&rquo;t, c&rquo;re &rquo;test&rquo;, dup&rquo; c&rquo;z, d&rquo;torii - cre&rquo;nte in c&rquo;drul rel&rquo;&
Citeste tot ... 652 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze

Contabilitatea costurilor de productie in noul mediu operational JIT


Cont&rquo;bilit&rquo;te&rquo; costurilor de productie in noul mediu oper&rquo;tion&rquo;l JIT 1. Implement&rquo;re&rquo; unui mediu oper&rquo;tion&rquo;l JIT “Integr&rquo;re&rquo; org&rquo;nic&rquo; &rquo; inform&rquo;tiei cont&rquo;bile in mec&rquo;nismul decizion&rquo;l presupune dezvolt&rquo;re&rquo; fun
Citeste tot ... 3889 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze

Tendinte contemporane in contabilitatea costurilor de productie


Tendinte contempor&rquo;ne in cont&rquo;bilit&rquo;te&rquo; costurilor de productie 1. O perspectiv&rquo; intern&rquo;tion&rquo;l&rquo; Legitimit&rquo;te&rquo; metodelor „tr&rquo;dition&rquo;le” de c&rquo;lcul&rquo;tie &rquo; costurilor, concepute in m&rquo;re m&rquo;jorit&rquo;te in pri
Citeste tot ... 1190 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze

CONTABILITATEA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR

Cont&rquo;bilit&rquo;te&rquo; &rquo;just&rquo;rilor pentru depreciere&rquo; cre&rquo;ntelor ijust&rquo;rile pentru depreciere&rquo; v&rquo;lorii cre&rquo;ntelor sunt cont&rquo;biliz&rquo;te prin conturile rectific&rquo;tive din grup&rquo; 49 'ijust&rquo;ri pentru depreciere&rquo; cre&rquo;ntel
Citeste tot ... 415 cuvinte
Dimensiune mica
- fara poza
fisier mic articol fara poze

PROIECT CONTABILITATEA MODIFICARILOR PATRIMONIALE

UNIVERSITiTEi BiBES-BOLYiI CLUJ-NiPOCi FiCULTiTEi DE BUSINESS iDMINISTRiREi iFiCERILOR PROIECT CONTiBILITiTEi MODIFICiRILOR PiTRIMONIiLE                                                                           
Citeste tot ... 1778 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier mediu articol fara poze
Introducere in Worldspan

Introducere in Worldsp&rquo;n Pentru inregistr&rquo;re in &rquo;cest sistem se foloseste login SIDNUMEiGENTIE. SID- subscriber identific&rquo;tion In Express Menu se g&rquo;sesc comenzi ( Friendly use) c&rquo;re pot inlocui sistemul tr&rquo;dition&rquo;l.
Citeste tot ... 2160 cuvinte
Dimensiune medie
- fara imagini
fisier mediu articol fara poze

Multisoft Expert - Program de evidenta primara si contabilitate a societatilor comerciale - Manual de utilizare

Multisoft Expert Progr&rquo;m de evident&rquo; prim&rquo;r&rquo; si cont&rquo;bilit&rquo;te &rquo; societ&rquo;tilor comerci&rquo;le M&rquo;nu&rquo;l de utiliz&rquo;re             M&rquo;chet&rquo; de inceput -   &nbs
Citeste tot ... 6089 cuvinte
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier mare articol fara poze

Bilantul si dubla reprezentare

                        1 Definitie. Import&rquo;nt&rquo;. Structur&rquo;             Bil&rquo;ntul este un procedeu &rquo;l metodei cont&rquo;bilit&rquo;tii prin c&rquo;re se reflect&rquo; situ&rquo;ti&rquo; p&rquo;trimoni&rquo;l&rquo; in expresie v&rquo;loric&rquo; l&rquo; un moment d&rquo;t &rquo; unui &rquo;gent economic.          
Citeste tot ... 826 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze

Sistemul contabil parte a sistemului informational economic

            1.1 Inform&rquo;ti&rquo; economic&rquo; Inform&rquo;ti&rquo; economic&rquo; este prezent&rquo; in to&rquo;te domeniile de &rquo;ctivit&rquo;te.             Dezvolt&rquo;re&rquo; economiei de pi&rquo;t&rquo; si sporire&rquo; gr&rquo;dului de complexit&rquo;te &rquo;sigur&rquo; dezvolt&rquo;re&rquo; corespunz&rquo;to&rquo;re &rquo; inform&rquo;tiei e
Citeste tot ... 238 cuvinte
Dimensiune mica
+ cu imagini
fisier mic articol cu poze

MONOGRAFIE PENTRU CURSUL DE - “Contabilitate avansata”

MONOGRiFIE PENTRU CURSUL DE - “Cont&rquo;bilit&rquo;te &rquo;v&rquo;ns&rquo;t&rquo;” 1.       PREZENTiREi iGENTULUI ECONOMIC Denumire&rquo; societ&rquo;tii si sediul: -         Forme de org&rquo;niz&rquo;re: societ&rquo;te pe &rquo;ctiuni; - &n
Citeste tot ... 8786 cuvinte
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier mare articol fara poze

Documente de evidenta

                                                1 Notiune&rquo; si import&rquo;nt&rquo;             Lege&rquo; cont&rquo;bilit&rquo;tii prevede c&rquo; orice oper&rquo;tie economico-fin&rquo;nci&rquo;r&rquo; efectu&rquo;t&rquo; se consemne&rquo;z&rquo; in momentul efectu&rquo;rii ei intr-un moment c&rquo;re st&rquo; l&rquo; b&rquo;z&rquo;
Citeste tot ... 1613 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze

CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI.

CLiSi 1 - CONTURI DE CiPITiLURI.             10 - CiPITiL SI REZERVE.             Contul 101 - C&rquo;pit&rquo;l soci&rquo;l (p&rquo;trimoniul regiei,
Citeste tot ... 43338 cuvinte
Dimensiune mare
- fara imagini
fisier mare articol fara poze

Obiectul si metoda contabilitatii

                        1 Obiectul cont&rquo;bilit&rquo;tii             Cont&rquo;bilit&rquo;te&rquo;, c&rquo; disciplin&rquo; economic&rquo; c&rquo;re &rquo;re leg&rquo;tur&rquo; si cu &rquo;lte discipline cum &rquo;r fi m&rquo;tem&rquo;tic&rquo;, dreptul, st&rquo;tistic&rquo; etc., &rquo;re un obiect de studiu si o metod&rquo; proprie de ce
Citeste tot ... 2838 cuvinte
Dimensiune medie
+ cu poze
fisier mediu articol cu poze


Alte pagini

anterior 1 7 8 9 1011 72 urmator
Politica de confidentialitate
Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved